Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2013–2014
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.

Periodit

Vanhojen aikojen opintokokonaisuus (TUCEMEMS) 25 op, XHKT0013

Tavoitteet: Opiskelija jäsentää antiikin Kreikan ja/tai Rooman historian peruskronologian sekä ymmärtää ajan historian ja kulttuurin ilmiöiden syitä ja seurauksia.

Sisältö: Opintojaksossa tutustutaan antiikin historiaan, yhteiskuntaan, instituutioihin ja kulttuuriin.

Lisätietoja: Kohtaan sopivia kursseja järjestetään kreikkalaisen ja latinalaisen filologian toimesta lukuvuosittain: Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op (LATI0980, P3.4) järjestetään joka lukuvuosi, kursseja esimerkiksi antiikin kirjallisuudesta, uskonnosta ja historiasta vaihtelevasti. Myös vuosittain järjestettävä Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op (LATI 0831, P2) voidaan käyttää tähän kohtaan. Kohdan voi suorittaa myös kirjatenttinä, esimerkiksi P Castrén, Uusi antiikin historia (kokonaan) 5 op (LATI0977, P3.1) tai (mikäli em. kirja on suoritettu kreikkalaisen tai latinalaisen filologian perusopintoihin) M. Crawford (toim.), Sources for Ancient History 3 op (KLAR1011) ja L. Keppie, Understanding Roman Inscriptions 2 op (KLAR1011). Opiskelija sopii vastuuopettajan kanssa 5 op suorittamisesta.

 

Vastaava opettaja
Jyri Vaahtera
jyri.vaahtera[ät]utu.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Oikeustieteellinen
Ilmoittautuminen

Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.

Vastaava opettaja
Satu Lidman
satu.lidman[ät]utu.fi
Opetus
7.1.2014 – 14.3.2014
Luento-opetus 10 t
Luennot
Ke 8.1.2014 klo 10.00-14.00, ss 3
To 9.1.2014 klo 12.00-14.00, ss 3
Ti 14.1.2014 klo 12.00-14.00, ss 3
Ke 15.1.2014 klo 10.00-12.00, ss 3
Seminaari 30 t
Seminaarit
Ma 10.2.2014 klo 10.00-14.00, ss 3
Ti 11.2.2014 klo 12.00-16.00, ss 3
Ke 26.2.2014 klo 10.00-14.00, Matthias
To 27.2.2014 klo 10.00-14.00, Matthias
Ke 5.3.2014 klo 10.00-14.00, Matthias
To 6.3.2014 klo 10.00-14.00, Matthias
Ke 12.3.2014 klo 10.00-14.00, Matthias
To 13.3.2014 klo 10.00-14.00, Matthias
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Filosofia

Perjantaisin klo 10-12 Sh 150

Vastaava opettaja
Almog Joseph
Opetus
7.3.2014 – 23.5.2014
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Periodi
Vanhojen aikojen opintokokonaisuus (TUCEMEMS) 25 op, XHKT0013 [I Periodi]

Tavoitteet: Opiskelija oppii kääntämään ja analysoimaan kielellisesti yksinkertaista latinaa ja muodostamaan alkeellisia latinankielisiä lauseita.

Sisältö: Klassisen latinan muoto- ja lauseopin alkeet.

Lisätietoja: Opiskelija suorittaa latinan alkeiskurssin 5 op (LATI0885), joka opetetaan vuosittain latinalaisen filologian oppiaineen toimesta. Mikäli opiskelija on jo suorittanut latinan alkeiskurssin latinalaisen filologian perusopintoihin tai klassillisen arkeologian aineopintoihin, suorittaa hän korvaavina opintoina 5 op seuraavista vaihtoehdoista: Kreikan alkeiskurssi 5 op (KREI0841) tai latinan jatkokurssi 5 op (LATI0886) tai kreikan jatkokurssi 5 op (KREi0842) tai yhteensä 5 op seuraavasti: O. Merisalo, Manu scripta. Länsimaisen kirjan historiaa keskiajalla 2 op (LATI0982, P4.2) ja joko J. Marincola The Greek Historians (Greece & Rome 31) + C.S. Kraus & A.J. Woodman, Latin historians (Greece & Rome 27) 3 op (LATI0983, P4.3) tai  M. Kahlos & M.L. Hänninen, Roomalaista arkea ja juhlaa 3 op (KLAR1045 ,P7). Opiskelija voi sopia vastuuopettajan kanssa myös muusta suoritustavasta.

Vastaava opettaja
Jyri Vaahtera
jyri.vaahtera[ät]utu.fi
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Luentosarja   Johdatus arkeologiaan  (20 t)  9.9.- 30.9. 2013 pidetään maanantaisin klo 16-18 ja tiistaisin klo 12-14  sekä keskiviikkoisin klo 10-12 arkeologian seminaarihuoneessa, Juslenia 1. krs oikea siipi.

Lisäksi suoritukseen sisältyy kaksi ekskursiota:

Kiertokävely varhaisessa Turussa tiistaina 1.10. klo 15-17. Lähtö tuomiokirkon pääportaiden edestä klo 15.00. 

Tutustuminen Aboa Vetus -museoon keskiviikkona 2.10.  klo 11-12. Tapaaminen Aboa Vetus & Ars Nova-museon edessä klo 11.00.

Tentit arkeologian seminaarihuoneessa:
ma 7.10. klo 16-18,
ke 16.10. klo 14-16 ja
ke 23.10. klo 14-16.

Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua.

HUOM! Vanhojen aikojen opintokokonaisuudessa (TUCEMEMS) kohdasta suoritetaan 5 op.

Vastaava opettaja
Kristiina Korkeakoski-Väisänen
kriskork[ät]utu.fi
Opettajat
Jussi-Pekka Taavitsainen
justaa[ät]utu.fi
Juha Ruohonen
jukaru[ät]utu.fi
Opetus
9.9.2013 – 30.9.2013
Luento-opetus 20 t
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Periodi
Vanhojen aikojen opintokokonaisuus (TUCEMEMS) 25 op, XHKT0013 [III Periodi]

Tavoitteet: Opiskelija tutustuu vanhempien aikojen tutkimuksen käsitteisiin ja aputieteisiin, kuten esimerkiksi paleografiaan ja kronologiaan, sekä vanhempia aikoja tutkivien eri tieteenalojen metodologioihin.

Sisältö: Miten vanhempien aikojen kulttuuria, historiaa, kirjallisuutta tai kieliä tutkitaan? Eroaako niiden tutkiminen muiden aikakausien tutkimuksesta ja jos, niin millä lailla? Millaisia aputieteitä vanhempia aikoja tutkivat voivat hyödyntää? Millaisia tieteenaloja ovat kodikologia, diplomatiikka tai numismatiikka? Johdatus vanhojen aikojen tutkimukseen kurssi vastaa näihin ja moniin muihinkin kysymyksiin. Kurssin aikana opiskelijat tutustuvat vanhempien aikojen tutkimuksen käsitteisiin, aputieteisiin, kuten esimerkiksi paleografiaan ja kronologiaan, sekä eri tieteenalojen metodologiaan luentojen ja käytännön harjoitustöiden kautta.

Kurssin suoritustapa: luennot, harjoitustyöt ja tentti.

Vastaava opettaja
Kirsi Salonen
kirsi.l.salonen[ät]utu.fi
Opetus
17.1.2014 –
Luento-opetus
Pe 17.1.2014 - 16.5.2014 viikoittain klo 10.00-12.00, Juva seminaarihuone, E119
Harjoitukset
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa keskiajaksi kutsutun ajanjakson n. 300-1500 peruskronologian ja niiden erot Euroopan eri maissa ja saa kattavan kuvan keskiajan historiasta ja kulttuurista sekä niihin liittyvistä tärkeimmistä instituutioista.

Sisältö: Opintojakso tutustuttaa opiskelijat keskiajan historiaan elämän eri osa-alueisiin. Opintojaksossa keskitytään modernin eurooppalaisen kulttuurin keskiaikaisiin juuriin.

Vastaava opettaja
Kirsi Salonen
kirsi.l.salonen[ät]utu.fi
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa uuden ajan aluksi kutsutun ajanjakson n. 1500-1800 aikakausiluonteen, eurooppalaisen historian perusteet, ja saa kattavan kuvan niistä keskeisistä piirteistä, jotka määrittivät ihmisten elämää uuden ajan alussa.

Sisältö: Opintojakso tutustuttaa uuden ajan alun arkeen, ruumiillisuuteen ja itseymmärrykseen. Opintojaksossa perehdytään myös niihin tapoihin, joilla uuden ajan alussa hahmotettiin maailmaa ja sen rajoja.

Vastaava opettaja
Marjo Kaartinen
marjo.kaartinen[ät]utu.fi
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen yhteistä opetusta [III Periodi]

Luentosarja antaa yleiskatsauksen estetiikan ja taiteenteorian peusasioista, siitä miten taide on käsitetty antiikista nykypäivään. Kurssin aikana käsitellään mm. antiikin teorioita taiteesta, runoudesta ja filosofiasta (Platon, Aristoteles), keskiajan käsityksiä (pyhistä) teksteistä ja kuvista, barokkimystiikkaa kuvataiteessa (erit. Stilleben), Kantin estetiikkaa, romantiikan käsityksiä runoudesta, runouden kielestä ja maalaustaiteesta, positivistista taiteenfilosofiaa (Taine), uuskantilaista estetiikkaa, fenomenologiaa ja hermeneutiikkaa taiteenfilosofiassa, semiotiikkaa (Saussure, Peirce), reseptioestetiikkaa kirjallisuudentutkimuksessa ja taidehistoriassa.

Kurssin voi suorittaa 3 op:n (luennot) tai 4 op:n laajuisena (kertauksen yhteydessä tentitään Platonin teokset Ion, Valtio (II, III ja X kirja).

Korvaavuus:

Mediatutkimuksessa S1.a Taiteiden ja mediatutkimuksen filosofiset lähtökohdat tai S3. projektiopinnot.

Kotimaisessa kirjallisuudessa A1.2. (3 op)

Yleisessä kirjallisuustieteessä A1. (pääaineopiskelijat 4 op, sivuaineopiskelijat 3 op)

Musiikkitieteessä A5.l. ja S3.l. (Muu ala I ja II)

Taidehistoriassa A4i Valinnainen teema

 

Ilmoittautuminen

Luentosarjaan ei tarvitse ilmoittautua ennakolta.

Vastaava opettaja
Tuomas Tolonen
Opetus
14.1.2014 – 8.4.2014
Luento-opetus 24 t
HKT-laitoksen opiskelijat
Ti 14.1.2014 - 25.3.2014 viikoittain klo 16.16-17.45, ls. I (Tauno Nurmela)
Poikkeukset:
1.4.2014 klo 16.15 –17.45 , ls. IX (Luonnontiet. talo I)
8.4.2014 klo 16.15 –17.45 , ls. IX (Luonnontiet. talo I)
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Luentokurssi perjantaisin 10–12 ja taidetapahtuma pe 14.3. klo 14 eteenpäin Janus-salissa Sirkkalassa, Kaivokatu 12:

17.1. Tanja Sihvonen: Mediataiteen historiat ja tulevaisuudet

24.1. Hannu Salmi: Kokeellinen elokuva kulttuurisena laboratoriona

31.1. Riikka Niemelä: Kytkösten estetiikkaa: videotallenteista digitaaliseen performanssiin

7.2. Susanna Paasonen: Nettitaide

14.2. Janne Vanhanen:  Musiikki, melu ja äänimaisema – kuulokulmia äänitutkimukseen ja mediataiteeseen (estetiikka, Helsingin yliopisto)

21.2. Jaakko Suominen: Pikselin analogisointi

28.2. Markku Reunanen: Demoskene: 30 vuottaa luovaa ohjelmointia

––

Pe 14.03.2014 klo 14 alkaen taidetapahtuma, Janus-sali ja Minerva.

Ohjelma http://loadingscreen.org/

14.00–14.40 Perttu Rastas: Välähdyksiä mediataiteen historiasta

14.40–15.20 IC-98: Resoluutio ja kätketty digitaalisuus

15.20–15.40 Kahvitauko I

15.40–16.15 Phaedra Shanbaum: Interactivity and the Aesthetics of the Interface

16.15–16.50 Rosa Menkman: Beyond Resolution

16.50–17.10 Kahvitauko II

17.10–17.40 Daphne Channa Horn: First Person View with Google Glass

17.40–18.10 Minna Långström: Taide ja osallistuminen

18.10–18.40 Kari Yli-Annala: Videotaiteesta ’taiteilijoiden liikkuvaan kuvaan’ ja tilalliseen montaasiin

18.40–19.30 Mediataideteoksia, elävää musiikkia, tarjoilua


Kurssin tavoitteet:

Opiskelija hahmottaa mediataide-käsitteen moninaisuuden. Hän tutustuu erilaisiin mediataiteen tutkimusperinteisiin. Hän ymmärtää, millaisiin historioihin mediataide kytkeytyy ja mistä se taas sanoutuu irti. Opiskelija osaa nimetä mediataiteen suuntauksia ja niiden vaikuttimia, sekä ymmärtää niiden sidoksia kulloinkin käytössä oleviin teknologioihin. Hän tunnistaa mediataidekentän toimijoita Suomessa ja kansainvälisesti.

Sisältö:

Mediataiteen tuotanto ylittää perinteisiä taiteen, teknologian ja populaarikulttuurin välisiä raja-aitoja. Kurssilla tämä moniulotteisuus näkyy poikkitieteellisenä otteena. Opetuskokeiluun osallistuvat oppiaineet ovat digitaalinen kulttuuri, kulttuurihistoria, mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria. Näiden lisäksi vierailijoiksi kutsutaan sekä suomalaisia että kansainvälisiä mediataiteilijoita. Kurssilla tutustutaan myös käytännön mediataitoihin työpajatyöskentelyn kautta.

Opetus on mediataide-hankkeen toteuttamaa: Vierailuluennoista koostuva kurssi, mediataidetapahtuma, eri työpajat.

Opetuskielet: suomi ja englanti.

Vaadittavat opintosuoritukset: Luentokurssille, mediataidetapahtumaan ja yhteen työpajaan osallistuminen. Kirjallinen tehtävä luentojen, työpajatyöskentelyn ja oheiskirjallisuuden pohjalta.

Arviointi:  Numerolla 0-5.

Kirjallisuus: Kurssilla on oma alueensa Moodle2:ssa, jossa hoidetaan oheiskirjallisuus ja kirjallisten töiden palautus: https://moodle2.utu.fi/course/view.php?id=4322.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Poissaoloja korvaavasta suorituksesta sovitaan erikseen.

Vastaava opettaja
Tanja Sihvonen
tansih[ät]utu.fi
Opetus
17.1.2014 – 14.3.2014
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Luentoja, 3 lähiekskursiota ja 2 ekskursiopäivää sekä harjoitustyö

Kurssilla perehdytään kristillisen kulttuurin tuloon Suomeen ja erityisesti sen näkymiseen Turun seudulla. Kurssin aikana käydään läpi Suomen kirkkohistorian varhaisvaiheet sekä tarkastellaan kirkollisen elämän eri aspekteja, kuten arkipäivän uskonnollisuus, pyhäinjäännökset ja pyhiinvaellukset, kirkollinen hallinto ja verotus, Turun rooli Suomen kirkollisessa organisaatiossa, papiston rooli ja asema Suomessa. Luentojen lomassa tehdään kolme lähiekskursiota, Turun tuomiokirkkoon, Katariina kirkkoon sekä Koroisiin sekä kaksi pidempää ekskursiota Turun seudun kirkkoihin ja kirkollisiin kohteisiin kuten Nousiainen, Naantali ja Kuusiston piispanlinnan rauniot.

Luentokertauksen lisäksi kurssilaiset laativat ryhmätöinä eri vierailukohteiden esittelyt ja toimivat apuoppaina paikan päällä. Kurssi päättyy yhteiseen kevätpicniciin Kuusiston linnanraunioille.

KURSSIN OHJELMA

PE 17.1. Avausluento, tehtävien jako,  Kristinuskon tulo Suomeen sekä kirkollisen hallinnon synty ja kehittyminen

PE 24.1. Kivikirkkojen rakentaminen, Prof. Markus Hiekkanen, klo 12-16  Tutustuminen Turun Tuomiokirkkoon

PE 31.1. Kirkollinen hallinto Turun hiippakunnassa + seurakuntaverkosto keskiajalla

PE 7.2. Turun tuomiokapituli ja tuomiokirkon erityisrooli

PE 14.2. Kirkon taloushallinto ja verotus

PE 21.2. Suhteet Roomaan ja arkkihiippakunta Upsalaan

PE 28.2. Reliikit ja pyhiinvaellukset,  12-14 Ekskursio Katariinan kirkko, 14.15-15.00

PE 7.3. Opetuksesta vapaa viikko 10

PE 14.3. Papisto Suomessa – koulutus ja rekrytointi

PE 21.3. Kirkolliset lähteet liittyen Suomeen

PE 28.3. Keskiajan uskonnollisuus, Käyntikohteena Pyhän Olavin dominikaaniluostari

PE 4.4.   Kurssitentti I kerta

PE 11.4. Piispanistuin Koroisissa ja Maarian kirkko (Dos. Janne Harjula, 4 h)

PE 18.4. Pääsiäisloma

PE 25.4. klo 10-16, Koko päivän EKSKURSIO Nousiainen-Masku-Naantalin vanha luostari (Karinkylä)-Naantali

 PE 9.5. Toinen EKSKURSIO  Liedon ja Piikkiön kirkot, Kuusiston linnan rauniot (Dos. Kari Uotila) klo  12-16

PE 16.5. Kurssitentti II kerta

 

Läsnäolo 1.luennolla on välttämätön.  Kurssilla on moodle-sivu.

 

Kurssisuoritus Suomen historiaan tai arkeologiassa aine- tai syventäviin.

Korvaavuus arkeologiassa A4 tai S2.

Kulttuurihistoriassa: A4.3. KUHI0265 ja A4.7. KUHI0273

Suomen historiassa: A4.1. SUHI0386, A4.2. SUHI0413, A4.4. SUHI0389 ja S4. SUHI0429

Vastaavat opettajat
Kirsi Salonen
kirsi.l.salonen[ät]utu.fi
Suvianna Seppälä
suvsep[ät]utu.fi
Opetus
17.1.2014 – 25.4.2014
Luento-opetus 28 t
Pe 17.1.2014 - 28.3.2014 viikoittain klo 12.00-14.00, Janus-sali
Pe 4.4.2014 klo 12.00-14.00, ls. Mikro
Pe 11.4.2014 - 25.4.2014 viikoittain klo 12.00-14.00, Pharma I
Harjoitukset
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Musiikkitiede [III Periodi]

Kurssi korvaa opintojaksoja A5.b., A5.h., S3.b. ja S3.h.

Kurssilla tarkastellaan musiikkiin liittyviä antiikin myyttejä (esim. Orfeus, Pan, Syrinks, seireenit) sekä antiikin myytteihin viittaavia klassisen musiikin teoksia (esim. Debussy, Gluck, Ravel, Sibelius, Stravinski). Tavoitteena on oppia tuntemaan tavallisimpia musiikkiin liittyviä antiikin myyttejä ja ymmärtämään antiikin mytologioiden merkitys klassisen musiikin perinteelle sekä erittelemään ja tulkitsemaan musiikin kulttuurista kuvastoa myyttien näkökulmasta.

Suoritustapa: Luennot, oheiskirjallisuus, kuuntelumateriaali ja tentti

Arvostelu: 1-5

Kurssi on erikoiskurssi, jota ei lähivuosina järjestetä uudestaan.

Vastaava opettaja
Susanna Välimäki
Opetus
13.1.2014 –
Luento-opetus
Ma 13.1.2014 - 3.3.2014 viikoittain klo 12-14, Hovi-sali
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
TUCEMEMS [III Periodi]

Keväällä 2014 Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies järjestää Studia generalian "Vanhat ajat" aiheena kartanoelämää Suomessa varhaismodernilla ajalla. Suomalainen kartanokulttuuri on ollut tutkijoiden ja yleisön kiinnostuksen kohteena jo pitkään, ja esitelmät tarjoavat laajan kattauksen suomalaisten kartanoiden arjesta ja juhlasta sekä pihamailla että salongeissa. Kartanoidylli on tullut parhaiten tunnetuksi vanhojen suomalaisten elokuvien kautta, joista luentosarjan aikana myös kuullaan. Studia generaliassa perehdytään lisäksi myös vähemmän tunnettuihin kartanoelämän muotoihin, kuten naisten toimijuuteen kartanoiden johtajina.

Vastaava opettaja
Kirsi Salonen
kirsi.l.salonen[ät]utu.fi
Opetus
27.1.2014 – 26.5.2014
Seminaari 15 t
Juhlat kartanoissa 1700-luvulla
Ma 27.1.2014 klo 17.00-19.00, ls I (Tauno Nurmela -sali), opettaja: Riitta Koskinen
Aatelin rouvat ja neidit taloudellisina toimijoina 1700- ja 1800-luvun Suomessa
Ma 27.1.2014 klo 17.00-19.00, Janus, opettaja: Kirsi Vainio-Korhonen
Tuvasta salonkiin. Muodikkaita sisustuksia vanjoissa suomalaisissa kartanoissa
Ma 31.3.2014 klo 17.00-19.00, Externum, opettaja: Liisa Lagerstam
Ryytimaita ja maisemapuistoja. Puutarhanhoitoa suomalaisissa kartanoissa 1500-1700
Ma 28.4.2014 klo 17.00-19.00, Externum, opettaja: Liisa Lagerstam
"Suomen linnoja ja herraskartanoita" - kartanoelämää valkokankaalla
Ma 26.5.2014 klo 17.00-19.00, Externum, opettaja: Hannu Salmi
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Lisätietoja: Kirsi Salonen, kirsi.l.salonen(at)utu.fi, puh. 02-333 6725
Studia generalia -luentosarja käy myös opintosuorituksena yliopisto-opiskelijoille. Luennoille osallistuminen ja luentopäiväkirjan laatiminen vastaavat 2 op:n suoritusta. Lisäopintopisteitä voi saada laatimalla kirjallisuuteen perustuvan esseen. Esseen aiheesta ja kirjallisuudesta sovittava Kirsi Salosen kanssa.

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Leisure, pleasure and consumption were central to the growth and development of Britain’s eighteenth-century towns. They were linked through the construction of a new material culture including new ranges of consumer goods and the physical development of shops, leisure facilities and dedicated leisure spaces. Growth of trade provided both the wealth and the goods for an emergent leisured culture. At the same time, traditional modes of leisure, often countryside based, continued to function as an important part of the life of the landed gentry as well as the workers on the land and in the villages.

Teacher responsible
Deborah Simonton
Teaching
15-Jan-2014 – 5-Feb-2014
Lectures 18 h
Wed 15-Jan-2014 - 5-Feb-2014 weekly at 16.00-18.00, Jäntere-seminaarihuone E121
Fri 17-Jan-2014 - 24-Jan-2014 weekly at 10.00-12.00, Jäntere-seminaarihuone E121
Mon 20-Jan-2014 - 3-Feb-2014 weekly at 16.00-18.00, Jäntere-seminaarihuone E121
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

Assessment: A written essay

Detailed course syllabus available at:

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum

Kurssilla tutustutaan Suomen 1700-luvun maaseudun ja kaupunkien elämään useasta eri näkökulmasta. Tarkastelussa ovat mm. eri väestöryhmät, näiden arki ja keskinäiset suhteet, paikalliset instituutiot ja aikakauden uusien vaikutteiden omaksuminen.

Vastaavat opettajat
Lauri Viinikkala
lauri.viinikkala[ät]utu.fi
Ulla Ijäs
ulla.ijas[ät]utu.fi
Opetus
14.1.2014 – 18.2.2014
Luento-opetus 24 t
Elämää 1700-luvun Suomessa
Ti 14.1.2014 - 18.2.2014 viikoittain klo 12.00-16.00, ls I (Tauno Nurmela -sali)
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot 24 t ja kirjallisuus 200-300 s. ja tentti 4 op. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa kurssin esseellä, on kurssista mahdollisuus saada 6 op.

Harjoituskurssi aineistonaan muinaisten korkeakulttuurien ja antiikin maailman kirjeenvaihto. Kurssilla harjoitellaan lähteiden kontekstualisoivaa tulkintaa ja tuotetaan käytettävän aineiston pohjalta sekä suullinen esitys että kirjallinen teksti. Kurssi koostuu kahdesta lähteisiin tutustuttavasta seminaarikerrasta, itsenäisen työskentelyn vaiheesta, osallistujien tekemien alustusten käsittelyyn tarkoitetuista seminaarikerroista sekä viimeistellyn, kirjallisen esityksen tuottamisesta.
Kurssi valmentaa mm. konferenssiesitelmien sekä niiden pohjalta laadittavien artikkeleiden tekemiseen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsun kautta 17.-28.2.2014.

Vastaava opettaja
Harri Kiiskinen
harri.kiiskinen[ät]utu.fi
Opetus
11.3.2014 – 13.5.2014
Luento-opetus 4 t
Kirjeitä Euroopan rajoilta. Kirjekultturia muinaisina aikoina
Ti 11.3.2014 - 13.5.2014 viikoittain klo 10.00-12.00, Juva
Itsenäinen työskentely
Seminaari 12 t
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi valmentaa mm. konferenssiesitelmien sekä niiden pohjalta laadittavien artikkeleiden tekemiseen.

Korvaavuus kulttuurihistorian syventäviin opintoihin sopimuksen mukaan.

Taidehistoria [III Periodi]

Suomen, Pohjoismaiden, Baltian ja Venäjän taiteet: vaiheet, teokset, taiteilijat, instituutiot ja taiteen yhteiskunnalliset funktiot.

Aika: 14.1.-11.2.: ti, ke, to 16-18
Huom! Ei opetusta to 16.1.
Paikka: Janus -sali

Kuulustelut:
ti 11.2. 16-18,
ti 18.2. 18-20 ja
maaliskuun laitostentissä 21.3.
Huom! Laitostenttiin tulee ilmoittautua normaaliin tapaan NettiOpsussa tai tenttikuorella 10 päivää ennen tenttiä.

Arvostelu: 1-5

Vastaava opettaja
Lars Saari
Opetus
14.1.2014 – 11.2.2014
Luento-opetus
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Baltic Sea Region Studies [III Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Teaching
Lectures 14 h
Heikkola
Mon 13-Jan-2014 - 10-Feb-2014 weekly at 16-18, room XXV in Fennicum
Thu 16-Jan-2014 at 16-18, XXV
Thu 30-Jan-2014 at 16-18, XXV
Periods: III
Language of instruction: English
Arkeologia [III Periodi]

Esinetuntemuksen peruskurssi(16 t) 6.2. - 28.2.2014

Luennot pidetään seuraavasti:
torstaisin                   
klo 10-12  ja
perjantaisin                klo10-12
arkeologian seminaarihuoneessa.

Huom. Vapaaehtoinen Kansallismuseossa käynti (4.3.) peruutettu

ILMOITUSTAULULLA on helmikuun alussa lista demonstraatioon ilmoittautumiseksi.

 Tentit:

Perjantaina 7.3. klo 10-12  ja
tiistaina 11.3. klo 16-18
arkeologian seminaarihuoneessa.

Laitostenttipäivänä 14.3. klo 14-17, salissa XXV (muista ilmoittautua viimeistään ti 4.3.),

 

 

 

 Kiinteiden muinaisjäännösten tuntemuksen peruskurssi (16 t)  17.3. - 8.4. 2014   

Luennot pidetään seuraavasti:

maanantaisin             klo 14-16  ja
tiistaisin
                    klo 14-16
arkeologian seminaarihuoneessa.

Huom. ti 18.3. luento pidetään poikkeuksellisesti klo 12-14  ja  ti 1.4. luento on siirretty pidettäväksi torstaina 3.4. klo 14-16

 Tentit:

Laitostenttipäivänä 11.4. klo 14-17, salissa XXV (muista ilmoittautua viimeistään ti 1.4.).

Tiistaina 15.4. klo 14-16  ja
Torstaina 24.4. klo 8-10
arkeologian seminaarihuoneessa.

Vastaava opettaja
Kristiina Korkeakoski-Väisänen
kriskork[ät]utu.fi
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi
Vanhojen aikojen opintokokonaisuus (TUCEMEMS) 25 op, XHKT0013 [IV Periodi]

Keskiajan latinan muoto-oppi, lauseoppi ja erityissanasto.

Vastaava opettaja
Aulikki Vuola
aulvuo[ät]utu.fi
Opetus
10.3.2014 – 12.5.2014
Luento-opetus 14 t
Ma 10.3.2014 - 12.5.2014 viikoittain klo 16.00-18.00, Jäntere-seminaarihuone E121
Harjoitukset
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille tulijoiden pitää osata latinaa kohtuullisesti (peruskurssit tai vähintään alkeet).

Kurssilla on Moodle-alue, jonka salasanan saa opettajalta sähköpostilla tai viimeistään ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Historia-aineet [IV Periodi]

Työpajassa tutustutaan keskiajan lähdeaineistoihin sekä tutkimuksen erityispiirteisiin ja kysymyksenasetteluihin. Tavoitteena on hankkia valmiuksia alkuperäislähteiden etsimiseen ja käyttöön esimerkiksi kandidaatintyötä varten. Suoritus tapahtuu harjoitustöillä ja esseellä. Työpajassa tutustutaan myös erikseen ilmoitettavaan kirjallisuuteen.

Vastaava opettaja
Taina Saarenpää
taina.saarenpaa[ät]utu.fi
Opetus
10.3.2014 –
Luento-opetus 10 t
Keskiajan lähdetyöpaja
Ma 10.3.2014 - 31.3.2014 viikoittain klo 12.00-14.00, Juva
Harjoitukset
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ennakkoilmoittautuminen ja enintään 15 osallistujaa.

Opintopiiri antaa valmiuksia lukea tieteellisiä tekstejä kriittisesti sekä perehdyttää uuden ajan alun tutkimuksen uusimpiin tutkimussuuntauksiin. Opintopiirissä keskitytään Itämeren alueen historiaan pitkällä aikavälillä n. 1500–1850. Painopiste on ”pienessä ihmisessä”, jolloin keskiöön nousevat esimerkiksi gender, perhe ja yksilön talous. Kurssilla keskustellaan ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja opiskelijoiden tuomista papereista. Läsnäolo jokaisella tapaamiskerralla välttämätön, valittujen tekstien lukeminen ja niiden pohjalta keskusteleminen sekä lyhyet alustukset luettavista teksteistä.

Vastaavat opettajat
Ulla Ijäs
ulla.ijas[ät]utu.fi
Mari Välimäki
mari.valimaki[ät]utu.fi
Opetus
11.3.2014 – 8.4.2014
Luento-opetus
Luento-opetus
Ti 11.3.2014 - 8.4.2014 viikoittain klo 12.00-14.00, Juva
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Baltic Sea Region Studies [IV Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

Teaching
14-Mar-2014 – 28-Apr-2014
Lectures 18 h
Silja Laine
Fri 14-Mar-2014 at 12-14, E221, on the Sirkkala Campus, T52
Fri 21-Mar-2014 at 12-14, E221
Mon 24-Mar-2014 at 14-16, E221
Fri 4-Apr-2014 at 12-16, E221
Fri 11-Apr-2014 at 12-14, E221
Mon 14-Apr-2014 at 14-16, E221
Tue 22-Apr-2014 at 12-14, E323 NOTE the room!
Mon 28-Apr-2014 at 14-16, E221
Periods: IV
Language of instruction: English
Kotimainen kirjallisuus [IV Periodi]

Luentokurssi käsittelee lapsuuden historiaan liittyviä kysymyksiä. Luennoilla avataan lapsuuden normien ja ihanteiden rakentumista erilaisten kaunokirjallisten, omaelämäkerrallisten ja lastenpsykiatristen aineistojen avulla.

Luennoilla avataan lapsuuden normien ja ihanteiden rakentumista erilaisten kaunokirjallisten, omaelämäkerrallisten ja lastenpsykiatristen aineistojen avulla. Millaisia merkityksiä lapsuus on saanut 1800-luvun puolivälistä nykypäivään tultaessa? Miten ”ihanteellisen” lapsuuden rajat ovat piirtyneet eri aikoina ja miksi? Kurssin kuluessa tutustutaan myös lapsuutta koskevan tutkimuksen monitieteiseen kenttään ja erilaisiin teoreettisiin perinteisiin.

Kurssi on suunnattu historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille. Sen järjestää Suomen Akatemian rahoittama projekti ”Hauraat subjektit: lapsuus suomalaisessa kirjallisuudessa ja lääketieteessä 1850–2000 -luvuilla”.

 Kurssin laajuus: 2 op (luennot + tentti) / 4 op (luennot, tentti + loppuessee)

Tentti: ti 15.4. / ke 23.4. (klo 10–12. ls Janus), esseiden palautus viimeistään 28.5.2014.

 

Aikataulu (kaikki luennot Sirkkalassa, Janus-salissa, klo 10–12)

ti 11.3. Johdanto: Mitä on lapsuus? Lapsuuden historiallinen, kulttuurinen ja sosiaalinen rakentuminen (Jutta Ahlbeck, Päivi Lappalainen, Kati Launis, Kirsi Tuohela)

ke 12.3. Lapsuuden keksiminen. ”Pitkä ja lyhyt lapsuus” romantiikasta psykoanalyysiin (Kirsi Tuohela)                   

ti. 18.3. Lapsuuden poetiikat: lapsihahmo Suomen kirjallisuudessa (Kati Launis)                         

ke 19.3. Lapsuuden tummenevat sävyt? Lapsuuden merkitykset Suomen nykykirjallisuudessa (Kati Launis)         

ti 25.3. Omaelämäkerrat ja lapsuus: aikuisen lapsuus ja sen kertomisen vaikeudet 1800- ja 1900-luvuilla (Kirsi Tuohela)                     

ke 26.3. Tytöt tyttökirjallisuudessa (Päivi Lappalainen)

 ti 1.4. Lapset ja yhteiskunta (Jutta Ahlbeck)                     

ke 2.4.  Lapsuuden rajoilla: Normaali ja poikkeava lapsuus lastenpsykiatriassa (Jutta Ahlbeck)

 ti 8.4. Sarjakuva, sota ja lapsuus (Ralf Kauranen)

ke 9.4. Loppupäätelmiä: Lapsuuden historia ja nykyajan lapsuus (Ahlbeck, Launis, Tuohela)

Kahden opintopisteen suoritus: luennot ja tentti. Neljän opintopisteen suoritukseen kuuluu lisäksi loppuesseen kirjoittaminen luentojen ja annetun kirjallisuuden perusteella. Kertauskuulustelut: tiistaina 15.4. ja keskiviikkona 23.4.; kolmas kertauskuulustelu on laitostentissä 16.5., johon on ilmoittautuduttava (esim. NettiOpsussa) 10 päivää ennen kuulustelua; esseiden palautus viimeistään 28.5.2014.

Korvaavuus:

Korvaavuudet: kotimainen kirjallisuus (A1.2. tai syventävät opinnot sopimuksen mukaan), mediatutkimus (S1a tai S3), musiikkitiede (A5.l tai S3.l), yleinen kirjallisuustiede (A 6., A 7. tai S6), sukupuolentutkimus (korvaavuus sovitaan Taru Leppäsen kanssa), kansatiede (KANS1153), kulttuurihistoria (A4.7), Suomen historia (S4), muut laitoksen oppiaineet: korvaavuudet kannattaa kysyä oppiaineista.

Ilmoittautuminen

Luentokurssille ei tarvitse ilmoittautua ennakolta.

Vastaava opettaja
Useita luennoitsijoita
Opetus
11.3.2014 – 15.4.2014
Luento-opetus 22 t
Pää- ja sivuaineopiskelijat
Ti 11.3.2014 - 22.4.2014 viikoittain klo 10.15-11.45, ls. Janus (Sirkkala)
Ke 12.3.2014 - 23.4.2014 viikoittain klo 10.15-11.45, ls. Janus (Sirkkala)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi