Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Asklepios-ohjelma

Periodit

Asklepios-ohjelma on monitieteinen 15op laajuinen opintokokonaisuus, jonka päätavoitteena on tarjota monitieteisiä ja kriittisiä näkökulmia terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Luentojen ja seminaarityöskentelyn peruslähtökohtana on lisätä humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, lääketieteellisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan välistä vuorovaikutusta siten, että opiskelijat saavat terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin tutkimuksesta monipuolisen ja kattavan kuvan. Ohjelmassa tuetaan tieteenalarajat ylittävän vuorovaikutuksen syntymistä ja eri tiedekunnista tulevien opettajien ja opiskelijoiden kohtaamista.

Asklepios-ohjelman tarkemmat tiedot löytyvät Asklepioksen internetsivuilta: http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/muut_opinnot/asklepios/Sivut/home.aspx

Lukuvuonna 2015–2016 Asklepios-ohjelman teemana on Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus. 15op laajuinen ohjelma jakautuu viiteen 3op laajuiseen kurssiin.

Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus ovat ajankohtaisia teemoja, joiden tuntemuksesta on hyötyä eri alojen opinnoissa ja monissa erilaisissa työtehtävissä. Asklepios-ohjelman opiskelumenetelmissä painotetaan kirjoittamista ja keskustelua. Ohjelmassa on mahdollista kehittää tieteellisen kirjoittamisen taitoja sekä kykyä monitieteiseen ajatteluun ja tieteenalarajat ylittävään vuorovaikutukseen.

Ohjelma sopii alku- ja keskivaiheen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, eriarvoisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksistä. Ohjelma tarjoaa hyödyllisiä suuntaviivoja erityisesti niille opiskelijoille, jotka harkitsevat tekevänsä opinnäytetyön edellä mainituista aihepiireistä.

Kursseihin I-IV kuuluu luentoseminaari, itsenäistä työskentelyä ja palauteseminaari. Luentoseminaariin osallistuttuaan opiskelijat kirjoittavat 4-5 sivun essee luennolla käsiteltyjen teemojen ja kurssin kirjallisuuden pohjalta. Palauteseminaareissa opiskelijat antavat esseistä toisilleen palautetta 4 hengen pienryhmissä. Lisäksi palauteseminaareissa on mahdollisuus keskustella laajemminkin luentojen teemoista ja niiden herättämistä ajatuksista. Palauteseminaarit voi suorittaa myös verkossa.

Asklepioksen viimeisellä kurssilla harjoitellaan tieteen yleistajuistamista. Lopputyö on mahdollista kirjoittaa perinteisen esseen sijaan myös lehtiartikkelin tai tieteellisen blogitekstin muotoon. Lopputyöt pyritään julkaisemaan HKT-laitoksen Hiiskuttua-verkkolehdessä, eri oppiaineiden blogeissa tai Asklepios-ohjelman sivuilla.

Periodi
Aineopinnot [I Periodi]

Opintojakson sisältönä ovat terveyden ja sairauden kulttuuriset luokitusjärjestelmät sekä monikulttuurisuuden erilaiset ilmiöt. Kurssilla tarkastellaan kulttuuristen käsitysten ja toimien välisiä kohtaamisia arjen, terveydenhuollon ja tutkimukseen liittyvien järjestelmien puitteissa. Esimerkkeinä käytetään opettajien omia tutkimuksia Amazoniasta, Afrikasta ja Suomesta.

Luennoijat:

Prof. Marja-Liisa Honkasalo (kulttuurinen terveys ja hyvinvointi, Turun yliopisto)

Prof. Matti Kamppinen (uskontotiede, Turun yliopisto)

Ilmoittautuminen

Asklepios-ohjelmaan haetaan elo-syyskuussa 2015 nettisivuilla olevan webropol-lomakkeen kautta.

Vastaava opettaja
Marja-Liisa Honkasalo
marja-liisa.honkasalo[ät]utu.fi
Opetus
5.10.2015 – 4.11.2015
Luento-opetus
Luentoseminaari
Ma 5.10.2015 klo 16.30-19.00, (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Seminaari
Ma 5.10.2015 klo 16.30-18.30, Minerva E323 & E325
Verkkoseminaari
Ma 2.11.2015, Keskustelu Moodlessa viikolla 45 (2.-8.11.2015)
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin suoritukseen kuuluu läsnäolo luennolla, itsenäinen työskentely (kirjallisuuden lukeminen, esseen kirjoittaminen, toisten opiskelijoiden esseisiin tutustuminen) sekä aktiivinen keskustelu seminaarissa/verkkoseminaarissa.

Periodi
Aineopinnot [II Periodi]

Luennoilla käsitellään eriarvoisuuden ilmentymistä suomalaisessa lääketieteessä ja kulttuurissa. Opintojaksossa tarkastellaan miten eri ihmisryhmät 1800-luvulta lähtien ovat terveytensä / sairautensa / vammaisuutensa / etnisyytensä takia olleet eriarvoisessa asemassa ja miten poikkeavuuden historia ilmenee terveys- ja kansalaisihanteissa. Terveyden eriarvoisuutta ja monikulttuurisuutta tarkastellaan myös postkoloniaalisten suhteiden ja valta-asetelmien myötä. Esimerkkinä käytetään Somaliassa toteutettua suomalaista kehitysapuhanketta, joka valaisee avunantajan ja avun vastaanottajan eriarvoisia asemia. Luennoilla kysytään, kuka saa määritellä terveyden ihanteet ja kenen ehdoilla sairauteen liittyvät interventiot toteutetaan.

Luennoijat:

Tutkija Jutta Ahlbeck (sosiologia, kotimainen kirjallisuus, Turun yliopisto)

Tohtorikoulutettava Kaisa Harju (historiatieteet, Oulun yliopisto)

Ilmoittautuminen

Asklepios-ohjelmaan haetaan elo-syyskuussa 2015 nettisivuilla olevan webropol-lomakkeen kautta.

Vastaava opettaja
Jutta Ahlbeck
jutahl[ät]utu.fi
Opetus
9.11.2015 – 9.12.2015
Luento-opetus
Luentoseminaari
Ma 9.11.2015 klo 16.30-19.00, (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Seminaari
Ke 9.12.2015 klo 16.30-18.30, Minerva E323 & E325
Verkkoseminaari
Ma 7.12.2015, Keskustelu Moodlessa viikolla 50 (7.-13.12.2015)
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin suoritukseen kuuluu läsnäolo luennolla, itsenäinen työskentely (kirjallisuuden lukeminen, esseen kirjoittaminen, toisten opiskelijoiden esseisiin tutustuminen) sekä aktiivinen keskustelu seminaarissa/verkkoseminaarissa.

Periodi
Aineopinnot [III Periodi]

Luennoilla käsitellään sitä, miten eriarvoisuus ilmenee sosiaalisesti ja kulttuurisesti terveydenhuollossa sekä työntekijänäkökulmasta että terveydenhuollon käyttäjien näkökulmasta. Luennoilla käsitellään esimerkiksi sitä, miten globalisaatio näkyy terveydenhuollon työntekijöiden näkökulmasta tai mitkä tekijät selittävät terveydenhuollon eriarvoisuutta käyttäjän näkökulmasta.

Luennoijat:

Yliopisto-opettaja / tutkija Arttu Saarinen (taloussosiologia, Turun yliopisto)

Dosentti Sirpa Wrede (sosiologia, Helsingin yliopisto)

Ilmoittautuminen

Asklepios-ohjelmaan haetaan elo-syyskuussa 2015 nettisivuilla olevan webropol-lomakkeen kautta.

Vastaava opettaja
Arttu Saarinen
aosaar[ät]utu.fi
Opetus
18.1.2016 – 17.2.2016
Luento-opetus
Luentoseminaari
Ma 18.1.2016 klo 16.30-19.00, (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Seminaari
Ke 17.2.2016 klo 16.30-18.30, Minerva E323 & E325
Verkkoseminaari
Ma 15.2.2016, Keskustelu Moodlessa viikolla 7 (15.-21.2.2016)
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin suoritukseen kuuluu läsnäolo luennolla, itsenäinen työskentely (kirjallisuuden lukeminen, esseen kirjoittaminen, toisten opiskelijoiden esseisiin tutustuminen) sekä aktiivinen keskustelu seminaarissa/verkkoseminaarissa.

Periodi
Aineopinnot [IV Periodi]

Tutustutaan aihealustusten ja niihin liittyvän esseen sekä seminaarin avulla monikulttuurisiin kohtaamisiin terveydenhuollossa ja vuorovaikutuksellisten tekijöiden merkitykseen näissä kohtaamisissa. Käsitellään sitä, miten kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen, eli myös ammattilaisen, käsityksiin terveydestä ja sairaudesta. Käsitellään pakolaisten terveydenhuoltoa, jolloin palveluntarjoaja joutuu usein kohtaamaan oman elämänkokemuksensa ulkopuolisia rankkoja taustoja.

Luennoijat:

Lääkäri LL Valentina Oroza (Turun ulkomaalaistoimisto)

Tohtorikoulutettava Jenny Paananen (suomen kieli, Turun yliopisto)

Ilmoittautuminen

Asklepios-ohjelmaan haetaan elo-syyskuussa 2015 nettisivuilla olevan webropol-lomakkeen kautta.

Vastaavat opettajat
Valentina Oroza
valentina.oroza[ät]turku.fi
Jaana Franck
jaafra[ät]utu.fi
Opetus
7.3.2016 – 6.4.2016
Luento-opetus
Luentoseminaari
Ma 7.3.2016 klo 16.30-19.00, (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Seminaari
Ke 6.4.2016 klo 16.30-18.30, Minerva E323 & E325
Verkkoseminaari
Ma 4.4.2016, Keskustelu Moodlessa viikolla 14 (4.-10.4.2016)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin suoritukseen kuuluu läsnäolo luennolla, itsenäinen työskentely (kirjallisuuden lukeminen, esseen kirjoittaminen, toisten opiskelijoiden esseisiin tutustuminen) sekä aktiivinen keskustelu seminaarissa/verkkoseminaarissa.

Lopputyökurssiin kuuluu reflektoivaan ja yleistajuiseen kirjoittamiseen johdattava luento, itsenäistä kirjoitustyöskentelyä ja loppuseminaari tai verkkoseminaari.

Luennoija:

FT Päivi Kosonen (kirjallisuustieteen dosentti ja kirjoittajaohjaaja, Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopisto)

Ilmoittautuminen

Asklepios-ohjelmaan haetaan elo-syyskuussa 2015 nettisivuilla olevan webropol-lomakkeen kautta.

Vastaavat opettajat
Marja-Liisa Honkasalo
marja-liisa.honkasalo[ät]utu.fi
Jutta Ahlbeck
jutahl[ät]utu.fi
Arttu Saarinen
aosaar[ät]utu.fi
Jaana Franck
jaafra[ät]utu.fi
Opettaja
Päivi Kosonen
Päivi Kosonen [paivi.kosonen[ät]ajatusmatka.net]
Opetus
11.4.2016 – 11.5.2016
Luento-opetus
Luentoseminaari
Ma 11.4.2016 klo 16.30-18.00, (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Loppuseminaari
Ke 11.5.2016 klo 9.00-16.00, (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Verkkoseminaari
Ma 9.5.2016, Keskustelu Moodlessa viikolla 19 (9.-15.5.2016)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi