Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kotimainen kirjallisuus

Periodit

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

Kirjallisten tenttien ajat ja paikat

Syyslukukaudella 2015:

Ke 9.9.2015 klo 14.00 - 16.00, Tauno Nurmela -sali, päärakennus

Ke 2.12.2015 klo 14.00 - 16.00, Edu1, Educarium

Kevätlukukaudella 2016:

Ke 10.2.2016 klo 14.00 - 16.00, ls. X, Natura

Ke 27.4.2016 klo 14.00 - 16.00, ls. XXII, Agora

Ke 11.5.2016 klo 14.00 – 16.00, ls. XXII, Agora

Ilmoittautuminen

Syyskuun koetilaisuus: ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 19.8.2015 klo 8.00 - 2.9.2015 klo 23.59.

Marraskuun koetilaisuus: ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 11.11.2015 klo 8.00 - 25.11.2015 klo 23.59.

Helmikuun koetilaisuus: ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 20.1.2016 klo 8.00 - 3.2.2016 klo 23.59.

Huhtikuun koetilaisuus: ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 6.4.2016 klo 8.00 - 20.4.2016 klo 23.59.

Toukokuun koetilaisuus: ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 20.4.2016 klo 8.00 - 4.5.2016 klo 23.59.

Ne opiskelijat, jotka läpäisevät kirjallisen näyttökokeen kurssia käymättä, ottavat yhteyttä opettajaan sopiakseen suullisen tentin ajankohdasta.

Vastaava opettaja
Carola Karlsson-Fält
carkar[ät]utu.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Humanistisen tiedekunnan opiskelijat seuraavista oppiaineista: englanti, saksa, klassiset kielet, folkloristiikka, kansatiede, uskontotiede, mediatutkimus, kotimainen kirjallisuus, yleinen kirjallisuus.

Opetuksen tuntimäärä 48 t. Itsenäisen työskentelyn määrä 82 t.

Opetus toteutetaan integroituna niin, että samalla kurssilla opiskellaan kielen eri osa-alueita erottamatta suullisen ja kirjallisen kielitaidon opiskelua omiksi kursseikseen. Kurssin jälkeen suoritetaan sekä kirjallinen että suullinen tentti. Tämän kurssin yhteydessä voi siis suorittaa sekä kirjallisen että suullisen taidon ruotsin kielestä.

Sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella on tarjolla neljä 48 tunnin kurssia (2x2 t viikossa). Ryhmä 1 on sekä syys- että kevätlukukaudella osoitettu ensisijaisesti englannin, saksan ja klassisten kielten opiskelijoille, ryhmä 4 on syyslukukaudella osoitettu ensisijaisesti kotimaisen kirjallisuuden, yleisen kirjallisuuden ja mediatieteen opiskelijoille ja ryhmä 3 on kevätlukukaudella osoitettu ensisijaisesti uskontotieteilijöille, kansatieteilijöille ja folkloristeilleKaikille tällä sivulla mainituille kursseille voivat kuitenkin halutessaan ilmoittautua kaikki englannin, saksan, klassisten kielten, folkloristiikan, kansatieteen, uskontotieteen, mediatutkimuksen, sekä kotimaisen ja yleisen kirjallisuuden opiskelijat sisäänottokiintiön rajoissa. Opiskelupaikka varmistetaan olemalla läsnä ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta syyslukukauden 2015 ryhmiin 10.8.2015 klo 08:00 - 24.8.2015 klo 23:59 ja kevätlukukauden 2016 ryhmiin 28.12.2015 klo 08:00 - 11.1.2016 klo 23:59.

Ryhmiin otetaan ensisijaisesti 24 humanistisen tiedekunnan toisen vuoden opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös vanhempia opiskelijoita mahtuu mukaan ryhmiin.

Huom! Teknisistä syistä ilmoittautuminen Nettiopsussa on vain kurssikoodille KIRU2120 / ruotsin kirjallinen taito, mutta kyseiseen opetukseen ilmoittautumalla pääsee suorittamaan sekä kirjallisen (KIRU2120) että suullisen (KIRU2140) taidon.

Vastaava opettaja
Carola Karlsson-Fält
carkar[ät]utu.fi
Opetus
Ryhmäopetus 48 t
SYYSLUKUKAUDEN 2015 RYHMÄT
Sl. 2015: Ryhmä 1 (48 t) - Ensisijaisesti englannin, saksan ja klassisten kielten opiskelijoille
Ma 31.8.2015 - 23.11.2015 viikoittain klo 10-12, Huone 168, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
Ke 2.9.2015 - 25.11.2015 viikoittain klo 12-14, Huone 168, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
Sl. 2015: Ryhmä 2 (48 t)
Ma 31.8.2015 - 23.11.2015 viikoittain klo 12-14, Huone 168, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
Ke 2.9.2015 - 25.11.2015 viikoittain klo 10-12, Huone 168, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
Sl. 2015: Ryhmä 3 (48 t)
Ti 1.9.2015 - 24.11.2015 viikoittain klo 8.30-10.00, Huone 168, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
To 3.9.2015 - 26.11.2015 viikoittain klo 8.30-10.00, Huone 168, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
Sl. 2015: Ryhmä 4 (48 t) - Ensisijaisesti kotim. ja yl. kirjallisuuden sekä mediatutkimuksen opiskelijoille
Ti 1.9.2015 - 24.11.2015 viikoittain klo 10-12, Huone 168, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
To 3.9.2015 - 26.11.2015 viikoittain klo 10-12, Huone 168, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
KEVÄTLUKUKAUDEN 2016 RYHMÄT
Kl. 2016: Ryhmä 1 (48 t) - Ensisijaisesti englannin, saksan ja klassisten kielten opiskelijoille
Ti 19.1.2016 - 19.4.2016 viikoittain klo 10-12, Huone 247, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
To 21.1.2016 - 21.4.2016 viikoittain klo 12-14, Huone 250, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
Kl. 2016: Ryhmä 2 (48 t)
Ti 19.1.2016 - 19.4.2016 viikoittain klo 12-14, Huone 247, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
To 21.1.2016 - 21.4.2016 viikoittain klo 10-12, Huone 250, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
Kl. 2016: Ryhmä 3 (48 t)
Ke 20.1.2016 - 20.4.2016 viikoittain klo 8.30-10.00, Huone 250, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
Pe 22.1.2016 - 22.4.2016 viikoittain klo 8.30-10.00, Huone 250, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
Kl. 2016: Ryhmä 4 (48 t) - Ensisijaisesti uskonto-ja kansatieteen sekä folkloristiikan opiskelijoille
Ke 20.1.2016 - 20.4.2016 viikoittain klo 10-12, Huone 250, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
Pe 22.1.2016 - 22.4.2016 viikoittain klo 10-12, Huone 250, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
Periodit:
Opetuskieli: ruotsi

Aineopinnot

Kyseessä on luento- ja harjoituskurssi (24 t), jonka kuluessa kartoitetaan tapoja, joilla digitaalista teknologiaa ja siihen liittyviä menetelmiä käytetään hyväksi kirjallisuudentutkimuksen alaan kuuluvien aineistojen keruussa, ylläpidossa ja analyysissä. Lisäksi tutustutaan kirjastojen ja arkistojen digitointiprojekteihin, jotka hyödyntävät digitaalisia teknologioita (esim. klassikkokirjailijoiden kriittiset editiot) sekä hankkeisiin, jotka käyttävät digitaalisia tietokantoja kirjallisen kentän eri suhteiden visualisointiin ja toimivat siten eräänlaisina virtuaalisina tutkimusympäristöinä. Harjoitustöissä syvennytään johonkin konkreettiseen projektitehtävään.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan etukäteen nettiopsussa kl. 2016, mikäli kurssi järjestetään.

Vastaava opettaja
Viola Parente-Capková ja Jasmine Westerlund
Opetus
Ryhmäopetus 24 t
Pää- ja sivuaineopiskelijat
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssiin sisältyville vierailuluennoille voi osallistua myös suorittamatta koko kurssia, jolloin luentokerrat voi hyödyntää luentopassiin.


Periodi
Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot [I Periodi]

Syksyn periodeissa I + II pidettävä kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kieli- ja käännöstieteiden laitoksen pääaineopiskelijoille, kevään periodien III + IV kurssi historian, kulttuurien tutkimuksen ja taiteiden tutkimuksen laitoksen pääaineopiskelijoille.
Kurssi pitäisi suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kevään 2016 kurssille (periodit III-IV) ensimmäisellä luennolla 11.1.2016 klo 10-12 ls. XXV, Fennicum (ei ennakkoilmoittautumisia).

Vastaava opettaja
Katariina Ahtola-Rajala
katariina.rajala[ät]utu.fi
Opetus
11.1.2016 –
Luento-opetus 8 t
Luennot
Ma 11.1.2016 - 1.2.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, XXV, Fennicum, Tentit harjoitusten päätyttyä huhtikuussa, ajat ilmoitetaan myöhemmin.
Ryhmäopetus 12 t
Ryhmä 1
Ma 11.1.2016 - 4.4.2016 joka toinen viikko klo 12.15-13.45, E221, Minerva, Sirkkala
Ryhmä 2
Ma 18.1.2016 - 11.4.2016 joka toinen viikko klo 12.15-13.45, E221, Minerva, Sirkkala
Ryhmä 3
Ti 12.1.2016 - 5.4.2016 joka toinen viikko klo 8.30-10.00, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 4
Ti 19.1.2016 - 12.4.2016 joka toinen viikko klo 8.30-10.00, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 5
Ti 12.1.2016 - 5.4.2016 joka toinen viikko klo 10.15-11.45, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 6
Ti 19.1.2016 - 12.4.2016 joka toinen viikko klo 10.15-11.45, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 7
Ke 13.1.2016 - 6.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E225, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 8
Ke 20.1.2016 - 13.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E225, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 9
To 14.1.2016 - 7.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E117, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 10
To 21.1.2016 - 14.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E117, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [I Periodi]
Ilmoittautuminen

Syksyn I ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti uusille pääaineopiskelijoille. Mikäli paikkoja jää vapaaksi, laitetaan ilmoittautumislista oppiaineen ilmoitustaululle (Artiumin 2. krs) 1.9. (klo 10:00).
Syksyn II ryhmä on tarkoitettu sivuaineopiskelijoille. Ryhmään ilmoittaudutaan nettiopsussa ajalla 15.10.2015 (klo 8:00) - 21.10.2015 (klo 23:59).

Kevään III ryhmä on tarkoitettu sivuaineopiskelijoille. Siihen ilmoittaudutaan nettiopsussa ajalla 1.12.2015 (8:00) - 7.12.2015 (23:59).

Vastaavat opettajat
Sl. Mikko Carlson
Kl. Kati Launis
Opetus
Ryhmäopetus 26 t
Pääaineopiskelijat
Ma 7.9.2015 - 19.10.2015 viikoittain klo 14.00-17.00, Seminaarihuone 223
Sivuaineopiskelijat
To 29.10.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 14.00-17.00, Seminaarihuone 104 Virkkunen
Ryhmä III/ Sivuaineopiskelijat
To 21.1.2016 - 24.3.2016 viikoittain klo 9.30-11.45, Seminaarihuone V108 Salonki, Artiumin 1. krs
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Mikäli opiskelija siirtyy kesken perusopintojen vuosien 2014 - 16 opintovaatimuksiin ja tarvitsee aiempaan suoritukseensa 1 op:n täydennyksen, hän kirjoittaa noin kolmen liuskan esseemuotoisen analyysin valitsemastaan novellista/romaanista käyttäen lähteenä kurssin oheismateriaalia. Täydennyksestä sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Ilmoittautuminen

Keväällä järjestettävän III ryhmään ilmoittaudutaan nettiopsussa ajalla 25.2.2016 (8:00) - 2.3.2016 (23:59).

Opettaja
Lena Gottelier
Opetus
Ryhmäopetus 26 t
I ryhmä/pääaineopiskelijat
Pe 4.9.2015 - 16.10.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, Seminaarihuone 225
Ti 8.9.2015 - 13.10.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, Seminaarihuone 225
Ryhmä II/sivuaineopiskelijat
Ti 27.10.2015 - 15.12.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, Seminaarihuone 225
To 29.10.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, Seminaarihuone 225
Ryhmä III/ Sivuaineopiskelijat
Ma 7.3.2016 - 9.5.2016 viikoittain klo 14.15-15.45, Seminaarihuone V108 Salonki
Ke 9.3.2016 - 11.5.2016 viikoittain klo 14.15-15.45, Seminaarihuonen E119 Juva
Periodit: I II IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Mikäli opiskelija siirtyy kesken perusopintojen 2014 - 2016 opintovaatimuksiin ja tarvitsee 1 op:n täydennyksen aiempaan Lyriikan analyysikurssin suoritukseensa, hän sopii opintojakson vastuuhenkilön kanssa jostain kotimaisesta runoteoksesta ja kirjoittaa siitä noin kolmen liuskan esseemuotoisen analyysin käyttäen lähteenä teosta Lentävä hevonen - välineitä runoanalyysiin. Täydennyksestä sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Aineopinnot [I Periodi]
Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislista proseminaariin on laitettu oppiaineen ilmoitustaululle (Artiumin 2. krs) keväällä 2015.

Vastaava opettaja
Elsi Hyttinen
Opetus
Seminaari
Pääaineopiskelijat
Ti 1.9.2015 - 13.10.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, Seminaarihuone 225
Ma 7.9.2015 - 12.10.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, Seminaarihuone 225
Poikkeukset:
7.12.2015 klo 10.15 –15.45 , Harjoitusteatteri 321, Minervan 3. krs, Seminaaripäivä
Ma 7.3.2016 - 25.4.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, Seminaarihuone 225
To 10.3.2016 - 28.4.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, Seminaarihuone 225
Poikkeukset:
26.5.2016 klo 9.00 –12.00 , Kypsyyskoe
Periodit: I IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarissa käsitellyn esitelmän korjatusta versiosta tulee HuK-tutkielma, joka lähetetään sähköisesti seminaarin pitäjän Moodle-alustalle tarkastettavaksi plagiaatintunnistusohjelmalla. Tämän jälkeen opiskelija tekee plagiaatintunnistuksesta kertovan lausekkeen omaksi sivukseen tutkielmaan ja toimittaa tutkielman paperiversion oppiaineeseen arkistoitavaksi. Kirjoituskokeeseen voi ilmoittautua vasta sen jälkeen, kun plagiaatintunnistuksesta saatava todistus on toimitettu oppiaineesta humanistiseen tiedekuntaan. Kirjoituskokeen voi suorittaa oppiaineessa järjestettävässä tilaisuudessa tai vaihtoehtoisesti tiedekuntatentissä, johon ilmoittaudutaan joko nettiopsun kautta tai toimittamalla ilmoittautumiskuori tiedekuntaan.

Syventävät opinnot [I Periodi]

Seminaari johdattaa tutkimuksen tekemisen perusteiden syventävään tuntemukseen. Kirjastokäynnillä perehdytään tutkielmakohtaiseen tiedonhakuun ja saadaan tutkimusaineistojen käytön opastusta.

Seminaarin ensimmäisellä periodilla laaditaan tutkimussuunitelma ja toisella jaksolla laaditaan tutkimussuunnitelman pohjalta seminaariesitelmä (n. 30 s.) Molempiin periodeihin kuuluu toimiminen opponenttina.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislista on laitettu oppiaineen ilmoitustaululle keväällä 2015.

Opettaja
Elsi Hyttinen ja Karoliina Lummaa
Opetus
1.9.2015 – 28.4.2016
Seminaari
Pää- ja sivuaineopiskelijat
Ti 1.9.2015 - 6.10.2015 viikoittain klo 14.15-15.45, Seminaarihuone 225
Ma 7.9.2015 - 5.10.2015 viikoittain klo 14.15-15.45, Seminaarihuone 225
Poikkeukset:
14.12.2015 klo 10.15 –15.45 , Harjoitusteatteri 321, Minervan 3. krs, Seminaaripäivä
Ma 7.3.2016 - 25.4.2016 viikoittain klo 14.15-15.45, Seminaarihuone 225
To 10.3.2016 - 28.4.2016 viikoittain klo 14.15-15.45, Seminaarihuone 225
Periodit: I IV
Opetuskieli: suomi
Ilmoittautuminen

Seminaaria varten on laitettu ilmoittautumislista oppiaineen ilmoitustaululle keväällä 2015.

Opettaja
Lea Rojola
Opetus
23.9.2015 – 27.4.2016
Ryhmäopetus
Pää- ja sivuaineopiskelijat
Ke 23.9.2015 - 27.4.2016 kuukausittain klo 12.15-13.45, Seminaarihuone 223, Kokoontumiset: 23.9., 21.10., 18.11. ja 2.12.2015 sekä 20.1., 17.2., 16.3., 13.4. ja 27.4.2016
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi
Aineopinnot [II Periodi]

Opiskelija perehtyy kirjallisuudentutkimuksen eri teoriasuuntausten keskeisiin kirjoituksiin. Praktikmumissa luetaan yhdessä ja yksin toereettisia tekstejä, harjoitellaan teoreettisten käsitteiden käyttöä ja tehdään erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Ilmoittautuminen

Teoriapraktikumiin ilmoittaudutaan etukäteen nettiopsussa ajalla 15.10.2015 (klo 8:00) - 21.10.2015 (klo 23:59). Ryhmään otetaan 15 pääaineopiskelijaa.

Vastaava opettaja
Viola Parente-Capková
Opetus
Ryhmäopetus 20 t
Pääaineopiskelijat
Ti 10.11.2015 - 15.12.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, Seminaarihuone 225
To 12.11.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 14.15-15.45, Seminaarihuone 225
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi
Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot [III Periodi]

Puheviestinnän perusteet -kurssin järjestää mediatutkimuksen oppiaine. Puheviestinnän perusteet muodostuu kahdesta osasta: 8 oppitunnin luento-osuudesta ja ryhmäesseestä (1 op) ja 12 oppitunnin harjoituskurssista (1 op).

Luento-osuus ja harjoituskurssi tulee suorittaa saman lukukauden aikana.

Puheviestinnän perusteet -kurssin luennot pidetään I periodin alussa maanantaisin 11.1. - 1.2. klo 10 - 12. Ajankohta on sama kuin kirjallisen asiaviestinnän kurssilla, ja opiskelijoiden on tarkoitus tehdä nämä vuorolukukausina. Harjoitusryhmiä tulee tämän jälkeen pitkin kevättä vaihtelevin ajankohdin.

Ma 11.1.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs

Ma 18.1.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs

Ma 25.1.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs

Ma 01.2.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs


Esseeryhmät muodostetaan ensimmäisellä luentokerralla, jolloin läsnäolo kurssin suorittamiseksi on välttämätöntä.

Humanistisen tiedekunnan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin sisältyvän puheviestinnän perusteet -kurssin (2 op) suoritusmuodot ja harjoituskurssitiedot on koottu keskitetysti moodleen. Kurssi löytyy seuraavasta linkistä: 
https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=1018#section-0

Etukäteisilmoittautumista luennoille ei ole. Luentojen alkamisajat ilmoitetaan opinto-ohjelmassa kunkin lukukauden alussa.

Ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista. Läsnäolo ensimmäisellä luentokerralla on välttämätön.

Vastaava opettaja
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Opettaja
Marja-Leena Kuronen
maleku[ät]utu.fi
Opetus
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Puheviestinnän perusteet muodostuu kahdesta osasta: 8 oppitunnin luento-osuudesta ja ryhmäesseestä (1 op) ja 12 oppitunnin harjoituskurssista (1 op). Luento-osuus ja harjoituskurssi tulee suorittaa saman lukukauden aikana.

Luennot pidetään ensin, eivätkä ne mene päällekkäin harjoitusten kanssa.

Harjoituskursseja järjestetään joka periodilla. Ajat ilmoitetaan syys- ja kevätlukukauden alussa, kuitenkin muuta opetustarjontaa myöhemmin. 2016 alusta ilmoittautuminen harjoituskursseille avataan ensimmäisen luentokerran jälkeisenä arkipäivänä klo 8.00.

 ---

Mediatutkimuksen opiskelijoiden omia ryhmiä järjestetään kolmannella periodilla keväisin.

Lisäryhmä 1
ti 9.2.2016 klo 9.15 –11.45
to 11.2.2016 klo 9.15 –11.45
ti 16.2.2016 klo 9.15 –11.45
to 18.2.2016 klo 9.15 –11.45

Lisäryhmä 2
ti 8.3.2016 klo 9.15 –11.45
to 10.3.2016 klo 9.15 –11.45
ti 15.3.2016 klo 9.15 –11.45
to 17.3.2016 klo 9.15 –11.45

Lisäryhmä 3
ti 29.3. klo 9.15 –11.45
to 31.3. klo 9.15 –11.45
ti 5.4. klo 9.15 –11.45
to 7.4. klo 9.15 –11.45

 

Ilmoittautuminen harjoituskursseille jatkuu periodista toiseen Nettiopsussa. Voit ilmoittautua myös varasijoille - muista tulla paikalle ensimmäisellä harjoituskerralla! Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen kurssin alkamista.

Paikka: mediatutkimuksen harjoitusteatteri E321


Ryhmä 1 Riikka Sandberg, rtsand@utu.fi

ti 9.2. klo 15.00–17.30 

to 11.2. klo 15.00–17.30 

ti 16.2. klo 15.00–17.30 

to 18.2. klo 15.00–17.30 

 

Ryhmä 2 Matti Paananen, mapepa@utu.fi

ma 7.3. klo 14.15–16.45

to 10.3. klo 14.15–16.45

ma 14.3. klo 14.15–16.45

to 17.3. klo 14.15–16.45

 

Ryhmä 3 Matti Paananen, mapepa@utu.fi

pe 18.3. klo 14.15–16.45

ti 22.3. klo 14.15–16.45

ti 29.3. klo 14.15–16.45

to 31.3. klo 14.15–16.45

 

Ryhmä 4 Anna Rytkönen, aninry@utu.fi

ti 5.4. klo 12.15–14.45

pe 8.4. klo 9.15–11.45

ti 12.4. klo 12.15–14.45

pe 15.4. klo 9.15–11.45

 

Ryhmä 5 Riikka Sandberg, rtsand@utu.fi

ma 11.4. klo 10.15–12.45

ke 13.4. klo 10.15–12.45

ma 18.4. klo 10.15–12.45

ke 20.4. klo 10.15–12.45

 

Ryhmä 6 Anne Sirkiä-Välimäki, atasir@utu.fi

ti 19.4. klo 14.15–16.45

ti 26.4. klo 14.15–16.45

ti 3.5. klo 14.15–16.45

ti 10.5. klo 14.15–16.45


Syyslukukaudella 2015 puheviestinnän perusteiden yksi harjoituskurssi peruttiin sairastumisen vuoksi.  Ilmoittautuneille on korvaava kurssi, ja heille on ilmoitettu siitä s-postilla - kurssi-ilmoittautumista ei ole NettiOpsussa.
Pe 29.1. klo 12.15-14.45
Pe 5.2. klo 12.15-14.45
Pe 12.2. klo 12.15-14.45
Pe 19.2. klo 12.15.-14.45
Kurssin vetäjänä on Anne Sirkiä-Välimäki  (atasir@utu.fi).

Tarpeen mukaan järjestetään vielä lisäkursseja, mahdollisesti myös englanniksi, joista tiedotetaan myöhemmin.

Kirjallisuus Aalto & Parviainen, Auta ääntäsi (1985)

Humanistisen tiedekunnan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin sisältyvän puheviestinnän perusteet -kurssin (2 op) suoritusmuodot ja harjoituskurssitiedot on koottu keskitetysti moodleen. Kurssi löytyy seuraavasta linkistä: 
https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=1018#section-0

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset NettiOpsussa. Huom! Nettiopsussa tehtävät kurssi-ilmoittautumiset ovat lähtökohtaisia sitovia ilmoittautumisia: opiskelijan on kurssille ilmoittauduttuaan myös tultava paikalle ja suorittava kyseinen kurssi.

Turhan ilmoittautumisen tehneet opiskelijat siirretään muiden samalle lukukaudelle ajoittuvien harjoituskurssien jonotuspaikkojen hännille. Opiskelija ei silloin ehkä pysty suorittamaan puheviestinnän harjoituskurssia sen lukukauden aikana, jona on tehnyt turhan kurssi-ilmoittautumisen.

Oman kurssi-ilmoittautumisensa voi perua ilmoittautumisajan puitteissa NettiOpsussa. Mikäli kyse on esimerkiksi sairastumisesta, voi perua olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan. Tällöin jonotuspaikoille siirtämistä ei tehdä.

Vastaava opettaja
Kaisa Louramo
kaisa.louramo[ät]utu.fi
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [III Periodi]

Opetus: (3 viikkotuntia) ke  12 - 15 (Pha1, Pharma City); alkaa 13.1.2016.

Ilmoittautuminen

Luentosarjaan ei tarvitse ilmoittautua ennakolta. Se on pakollinen kaikille kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoille.

Vastaava opettaja
Kati Launis
Opetus
13.1.2016 – 2.3.2016
Luento-opetus 18 t
Pää- ja sivuaineopiskelijat
Pää- ja sivuaineopiskelijat
Ke 13.1.2016 - 2.3.2016 viikoittain klo 12.15-14.45, Pharma 1
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]

Harjoituskurssilla (20 t) tutustutaan 1950-luvun kirjallisuuden - niin proosan kuin lyriikankin - modernistisiin piirteisiin, luetaan aikakauden keskeisten kirjailijoiden tekstejä ja analysoidaan niitä modernistisen poetiikan näkökulmasta. Kurssin aikana opiskelijat tekevät ryhmätöitä ja kirjoittavat kurssin lopuksi esseen annetusta aiheesta (n. 5 s.).

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan etukäteen nettiopsussa ajalla 1.12.2015 (8:00) - 7.12.2015 (23:59).

Kurssille otetaan max. 15 opiskelijaa. Pääaineopiskelijat ovat etusijalla kurssille pääsyssä. Osallistujilta edellytetään, että perusopintojen opintojaksot P2.1. ja P2.2. on tentitty ennen kurssin alkamista.

Vastaava opettaja
Lea Rojola
Opetus
19.1.2016 –
Ryhmäopetus
Pää- ja sivuaineopiskelijat
Ti 19.1.2016 - 5.4.2016 viikoittain klo 12.15-13.45, Seminaarihuone 225
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kotimaisen kirjallisuuden Nykykirjallisuus-opintojakso on mahdollista suorittaa monimuoto-opetuksena, johon kuuluu lukupiirityöskentelyä ja/tai pienoisesseiden kirjoittamista. Tarkoituksena on, että pieneoisesseet kirjoitetaan ja palautetaan Moodleen jokaisen lukupiirin jälkeen. Lukupaketti muodostuu tenttivaatimuksissa mainituista kirjoista, mutta tässä tapauksessa opiskelija suorittaa opintojakson esseillä ja saa näin mahdollisuuden rytmittää lukemistaan koko kevään ajalle kertatenttimisen sijasta.

Ilmoittautuminen

Nykykirjallisuus-kurssin monimuoto-opetukseen ilmoittaudutaan nettiopsussa ajalla 1.12.2015 (klo 8:00) - 7.12.2015 (klo 23:59).

Kotimaisen kirjallisuuden pääaineopiskelijat ovat etusijalla kurssin lukupiiripaikkoja (16) täytettäessä. Kurssin voi kuitenkin suorittaa myös lukupiiriin osallistumatta.

Vastaava opettaja
Riitta Jytilä
Opetus
Lukupiiri
Pää- ja sivuaineopiskelijat
Itsenäinen työskentely
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille opiskelijoille. Kurssilla käsitellään saamelaisuutta taiteen-, historian- ja kulttuurien tutkimuksen näkökulmasta ja luentosarjan aikana pureudutaan niin teoreettisiin kysymyksenasetteluihin kuin siihen, miten niitä voi soveltaa erilaisiin, oman tieteenalan aineistoihin.

Luennot

1-2) to 14.1. klo 14.15–15.45 (Janus-sali) ja
pe 15.1. klo 14.15–15.45 (Osmo Järvi -sali) Veli-Pekka Lehtola : Johdanto – saamelaisten historiaa ja suomalaisten kolonianismi
3) pe klo 22.1. 14.15–15.45  Irja Seurujärvi-Kari: Saamen kielestä ja identiteetistä (Tauno Nurmela -sali)
4) pe 29.1.klo 14.15–15.45  Pasi Enges: Saamelainen folklore: sanataidetta ja identiteetin ilmaisua (ls. II)
5) pe 5.2. klo 14.15–15.45  Minna Riikka Järvinen: Saamelaiset musiikit ja musiikkien tutki­mus (Janus-sali)
6) pe 12.2.klo 14.15–15.45  Viola Parente-Capkova ja Lea Rojola: Saamelaisuuskirjallisuuden-tutkimus ennen ja nyt (Pub 1)
7) pe 19.2. klo 14.15–15.45  Helena Ruotsala: Ympäristöliikkeet osana saamelaiskeskustelua: Alta ja Jokkmok (Tauno Nurmela -sali)
8) pe 26.2. klo 14.15–15.45  Sigga-Marja Magga: Saamelainen käsityö symbolin, normin ja brändin valossa (Janus-sali)
9) to 3.3. 14.15–15.45 Niina Siivikko: Saamelaiskysymys suomalaismediassa vuonna 1971 (Janus -sali)
10) pe 4.3. 14.15–15.45 Niina Oisalo: Saamelainen nykyelokuva (Janus-sali)

Kurssin suoritus

Kurssiin (yhteensä 5 op) kuuluu 20 tuntia luentoja. Niistä kirjoitetaan luentopäiväkirja, jonka tarkemmat ohjeet löydät kurssin Moodle-alueelta.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan 28.10.2015-8.1.2016 NettiOpsussa, Moodleavain SAAMI2016.

Vastaava opettaja
Kurssin koordinaattori Jaana Kouri ja muut kurssin luennoitsijat.
Opetus
14.1.2016 – 4.3.2016
Luento-opetus 20 t
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Arkeologia: korvaavuus sopimuksen mukaan.

Kurssin taltiointi: jokainen luento on nähtävissä taltoituna viikon ajan kurssin moodle-sivulla.

Syöminen ei ole vain terveyskysymys, eivätkä eläimet liity vain luonnontieteisiin, vaan syöminen ja eläinsuhteet ovat yksi olennainen tutkimuskohde myös kriittiselle ja valtasuhteita reflektoivalle humanistiselle tutkimukselle. Kurssilla käsitellään erilaisia syömiseen ja ei-inhimillisiin eläimiin liittyviä humanistisen tutkimuksen lähestymistapoja ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja. Kurssin luennoilla selvitetään, kuinka jokapäiväinen asia kuten syöminen ja siihen liittyvät valinnat ovat sukupuolittuneita ja tunnesidonnaisia asioita, joihin liittyy kulttuurista merkityksenantoa, yhteiskunnallisia eron tekemisen tapoja, aktivismia ja globaaliin eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Osa näistä eron tekemisen tavoista liittyy siihen, millä tavoin eläinten kesken tehdään hierarkkisia erotteluja ja kuinka eläimet merkityksellistetään kulttuurisidonnaisesti, esimerkiksi jotkin ei-inhimilliset eläimet määritellään ruuaksi ja toiset ei-ruuaksi, esimerkiksi lemmikeiksi.

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita siitä, kuinka syömistä ja ihmisten ja muiden eläinten suhteita voidaan lähestyä kulttuurisina, yhteiskunnallisina ja eettisinä kysymyksinä.

Opetus tiistaisin ja perjantaisin klo 12-14
Paikka: ls. II (päärakennus) ja Janus-sali (Sirkkala) vaihtelevan aikataulun mukaan (ks. alla)

Aikataulu
Viikko 1: Ruumiillisuus, erot ja valta syömisen ja ei-inhimillisten eläinten tutkimuksessa
ti 12.1. Sari Irni ja Heta Lähdesmäki: Johdantoluento (ls. II)
pe 15.1. Katariina Kyrölä: Olet mitä syöt? Syöminen, halu ja ruumiillisuus mediassa (Janus)

Viikko 2: Etnisyys, syöminen ja eläinsuhteet
ti 19.1. Kaisa Ilmonen: Monikulttuurisuus, syöminen ja postkoloniaalinen kirjallisuus (ls. II)
pe 22.1. Lea Rojola: Porot ja posthumanismi (Janus)

Viikko 3: Ihmisten ja muiden eläinten kohtaamiset
ti 26.1. Heta Lähdesmäki: Yhteiset saaliseläimet. Ravinto ihmisen ja suden suhteen hiertäjänä 1900-luvun Suomessa (ls. II)
pe 29.1. Salla Peltonen: Posthumanistinen etiikka ja eläinsuhteiden kulttuuriset merkitykset: apinoiden ja ihmisten kommunikaatio ja sen merkitys ihmisten ja ei-inhimillisten eläinten suhteen uudelleenajattelulle (ls. II)

Viikko 4: Ei-inhimilliset eläimet ja taide ja historia
ti 2.2. Roni Grén: Eläin, kuva ja moderni avantgarde (ls. II)
pe 5.2. Jukka Vornanen: Kaswiruokaiset wegetariaanit. Kuinka kasvissyönti saapui Suomeen? (Janus)

Viikko 5: Hyvinvointi ja kärsimys
ti 9.2. Jouni Teittinen: Antropomorfismi, yhteisyys ja eläinten kärsimyksen esittäminen (ls. II)
pe 12.2. Sami Torssonen: Tuotantoeläinten hyvinvoinnin tuotteistaminen (ls. II)

Viikko 6: Ruoka ja eriarvoisuus
ti 16.2. Helena Siipi: Ruokaturvan käsite, eläin/kasvisruoka osana ruokaturvaa, ja ruokaturvan globaalit ulottuvuudet (ls. II)
pe 19.2. Sari Irni: Ruuanlaitto aktivismina? Vegaanit, sukupuoli ja tunteiden kulttuurinen politiikka (Janus)

Viikko 7: Eläinten hyväksikäyttö ja aktivismi
ti 23.2. "Syömisen ja eläinsuhteiden kulttuurit aktivistien näkökulmasta" -paneelikeskustelu (ls. II)

pe 26.2. Elisa Aaltola: Eläin lihana: Disney, mekanomorfia ja syömisen moraalipsykologia (Janus)

Viikko 8: Esseiden ja oppimispäiväkirjojen palautus

Ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia, jotta saadaan tietää opiskelijamäärä ennakkoon. Ensimmäisellä kerralla annetaan moodle-avain.

Vastaava opettaja
Kurssin suunnittelijat ja vastuuopettajat: Sari Irni ja Heta Lähdesmäki
hailah[ät]utu.fi; sari.irni[ät]utu.fi
Opetus
12.1.2016 – 26.2.2016
Luento-opetus 28 t
Ti 12.1.2016, Aika: tiistait ja perjantait klo 12-14 aikavälillä 12.1. - 26.2.2016
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Luentosarja koskee tekstin ja kuvan tulkinnan perusteita ja antaa yleiskatsauksen estetiikan ja taiteenteorian peruskysymyksiin. Kurssin aikana käsitellään mm. antiikin teorioita taiteesta, runoudesta ja filosofiasta, keskiajan käsityksiä (pyhistä) teksteistä ja kuvista, barokkimystiikkaa kuvataiteessa (erit. Stilleben), Kantin estetiikkaa, romantiikan käsityksiä runoudesta, runouden kielestä ja maalaustaiteesta, positivistista taiteenfilosofiaa, uuskantilaista estetiikkaa, fenomenologiaa ja hermeneutiikkaa taiteenfilosofiassa, semiotiikkaa sekä reseptioestetiikkaa kirjallisuudentutkimuksessa ja taidehistoriassa.

Ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista.

Vastaava opettaja
Tuomas Tolonen
Opetus
19.1.2016 – 26.4.2016
Luento-opetus 24 t
Ti 19.1.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 18.15-19.45, Tauno Nurmela -sali (päärakennus)
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

3 op: luentosarjan tenttiminen
4 op (mm. yl.kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat): luento + Platonin Valtion kirjat 2,3 ja 10 sekä Platonin dialogi Ion.
5 op: Platonin Valtion 2,3 ja 10 kirjojen lisäksi dialogi Ion SEKÄ teoksesta ERICH AUERBACH: MIMESIS, Hannu Riikosen esipuhe (s.11-17) sekä kolme ensimmäistä lukua (s.20-95).

HUOM. Musiikkitieteen korvaavuudet A5.h. ja S3.h sillä edellytyksellä, että kurssi tehdään 3-4 op laajuisena; Kulttuurihistoria: korvaavuus myös sopimuksen mukaan.

Can be used for study modules:

 • Media Studies: S3, Project Studies; A2, Perspectives in Media Studies
 • Popular Culture Studies: S3
 • Kotimainen  kirjallisuus   A3.2d. : KOTK1703 Jälkikolonialismi ja kirjallisuuden ylirajaisuus 3  op
 • Yleinen kirjallisuustiede (5 op):
  A6./S6.: YKIR3035 Valinnaisopintoja
  A7: YKIR3071  Lisäopintoja
  S3.5.: YKIR2207 Postikoloniaalinen ja etninen kirjallisuus
 • Gender Studies: S4 Global and Local II
 • Cultural History: Advanced studies, to be agreed student-specifically.
 • General History: YLHI0618 Mobility and multiculturalism

 

Time: Tuesdays and Thursdays 14 - 16

Place: Media Studies Seminar Room E325

 

Description: “It is not our differences that divide us. It is our inability to recognize, accept, and celebrate those differences.” - Audre Lorde, a Caribbean-American thinker and poet

 

To take Lorde’s thought to the field of media and popular culture studies, our ability to face differences is crucially shaped by inclusions, exclusions and tones in the media. Issues such as multiculturalism, immigration, ethnic and racial “acceptance,” and the divide between the “west” and the “third world” are as acute as ever. Legacies of colonial stereotypes are visible across media cultural landscapes, from black and Latina women’s twerking bottoms in music videos to Hollywood’s tokenism and continued obsession with white (straight male) stories; from online debates and fictional representations of immigration and refugees to food and fashion advertisements.

 

On the course, these and many other historical and current tendencies are critically examined along with an introduction to postcolonial thought as a theoretical framework to rethink questions of difference and otherness. Through culturally and historically varying examples from Hollywood to Finland, from Senegal to the Arctic, from King Kong to Laverne Cox, we will explore how “race,” ethnicity, class, gender and sexuality intertwine and become marginalized or valued through structures, subject matters, makers and consumers of media. The course also deals with fields of thought overlapping with and related to postcolonial theory, such as critical studies of whiteness, queer of color critique, black feminist thought, and scholarship on transnationality and diaspora, which all share an interest in challenging hegemonic ways of knowing, reading and seeing.

 

Examination: Lectures, readings, discussions and writing assignments.

 

Maximum number of students: 25. Priority is given to Media Studies majors, students in the Popular Culture Studies Master’s Degree Pathway, and exchange students. The course runs through 12.1.–8.3.2015. 

Teacher responsible
Katariina Kyrölä
jokaky[ät]utu.fi
Periods: III
Language of instruction: English

Digitaaliset ihmistieteet -kurssi tarjoaa katsauksen digitaalisiin ihmistieteisiin, niiden nykytilaan ja tulevaisuuteen.

Kurssilla käsitellään digitaalisten ihmistieteisiin kuuluvia erilaisia digitaalisia aineistoja, menetelmiä ja työkaluja. Digitaaliset aineistot ovat avoimia, monimuotoisia tai niitä kerätään reaaliaikaisesti. Aineistoja yhdistellään ja hyödynnetään uusilla tavoilla.  Lisäksi muistiorganisaatiot ovat vahvasti digitoimassa kokoelmiaan ja sähkösyntyinen aineisto tulee korvaamaan analogisen aineiston nopeassa tahdissa. Digitaalisissa menetelmissä korostuvat sekä laadullisten että kvantitatiivisten menetelmien käyttö. Datan perusteella tehdään erilaisten tutkimusilmiöiden mallinnusta. Tutkimuskohteina voivat esimerkiksi olla vuorovaikutus, kielten ja kulttuurien muutokset sekä historialliset muutokset.

Kurssi on tarkoitettu humanistisen tiedekunnan opiskelijoille, mutta se sopii myös muiden ihmistieteiden edustajille. Kurssi sopii niin aineopintoihin, syventäviin kuin jatko-opintoihin.

Kurssi koostuu luennoista, joilla luennoitsijat kertovat omista tutkimusaiheistaan ja -tuloksistaan ja opastavat aineistojen, menetelmien ja työkalujen käyttöön. Lisäksi kurssin aikana järjestetään monitieteinen datatyöpaja, jossa analysoidaan pienryhmissä kurssin aihepiireihin liittyvää dataa.

19.1. Aloitusluento, Jaakko Suominen

26.1. Eeva Raike: Humanistinen paikkatieto

2.2. Toni Selkälä: Teknologia ja metaminä tai miten oikeus digitaalisuutta katsoo

9.2. Juha Ruohonen: Digitaaliset arkistot ja aineistot tutkijan apuna ja vaivana

15.2. Asko Nivala: Paikkatietojen louhinta teksteistä ja visualisointi kartoilla

22.2. Anne Wilenius: Digitoitujen karttojen georeferointi

1.3. Tenttiviikko

8.3. Filip Ginter : Sanojen ja tekstien samankaltaisuus ja klusterointi

15.3. Hannu Salmi ja Tapio Salakoski: Miten Suomesta tuli Suomi - aatteiden evoluutio ja kulttuurin muutos 1640-1910 laskennallisen historiantutkimuksen keinoin

22.3. Veronika Laippala: Aineistona (koko) Internet: voiko miljardien sanojen aineistoilla tehdä kielitiedettä?

29.3. Pääsiäinen

5.4. Marjut Johansson: Social media from Nordic to global contexts: Digital data, methods, and analyses ja Marja-Liisa Helasvuo: Puhutun kielen aineistot digitaalisiksi korpuksiksi

12.4. Lotta Lehti: Digitaalista retoriikkaa: argumentointi verkkokeskusteluissa

19.4. Kimmo Elo: Strukturoimattomien tekstiaineistojen tietokoneavusteinen analysointi: esimerkkeinä poliittiset puheet

26.4. Varpu Rantala: Digitaalinen ikonografia: elokuvan kuvatyyppien luokittelu värien ja valoisuuden laskennallisen analyysin avulla + kertaus

Ilmoittautuminen

NettiOpsu, ilmoittautuminen 11.12.15 - 11.1.16.

Vastaava opettaja
Marjut Johansson ja muut
Opetus
19.1.2016 – 26.4.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositellut suoritusajankohdat: 2.,3. tai 4. vuosi

Opetuksen ajankohdat:

 • Tiistaisin 16.00–17.30 Janus-salissa
 • Luennot 19.1.–26.4.2016 (III–IV periodi)
 • Ei luentoja 1.3. ja 29.3.
 • Datatyöpaja 14.4.-15.4.2016.
Syventävät opinnot [III Periodi]

Opiskelija tutustuu syventävästi johonkin kirjallisuudentutkimuksen keskeiseen teoreettiseen osa-alueeseen. Pakollisen teoriaseminaarin suorittamiseen kuuluu aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn samoin kuin harjoitustöiden kirjoittaminen annettujen tekstien pohjalta.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan nettiopsussa ajalla 1.12.2015 (klo 8:00) - 7.12.2015 (klo 23:59). Ryhmään otetaan 15 opiskelijaa.

Vastaava opettaja
Viola Parente-Capková
Opetus
14.1.2016 – 25.2.2016
Ryhmäopetus 24 t
Pää- ja sivuaineopiskelijat
To 14.1.2016 - 25.2.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, Seminaarihuone 225
Ti 19.1.2016 - 23.2.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, Seminaarihuone 225
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Periodi
Aineopinnot [IV Periodi]

Suomessa on kirjoitettu työväenkirjallisuutta yli sadan vuoden ajan. Viime vuosina tutkijoiden kiinnostus tätä kirjallisen, kulttuurisen ja historian kentän ilmiötä kohtaan on noussut: Kuka oli ja on työläiskirjailija ja millä kriteerein? Mitä tekemistä luokalla on kirjallisuuden - sen kirjoittamisen, lukemisen - levittämisen - suhteen? Millaista oli olla työläiskirjailija 1900-luvun taitteen Suomessa - entä nykypäivänä? Millaisia keskusteluja tekijyydestä ja luokasta työväenkirjallisuuden tutkimuksessa on käyty?

Monitieteisen kurssin puhujat tulevat kirjallisuudentutkimuksen, historian, kulttuurihistorian ja folkloristiikan oppiaineista. Kurssi perustuu luennoijien yhteystyöhön, jonka tuloksena ilmestyy Journal of Finnish Studies -lehden teemanumero suomalaisesta työväenkirjallisuudesta ja erityisesti sen kansainvälisyydestä. Kurssi tarjoaa paitsi ajantasaista teoreettistatietoa, myös läpileikkauksen suomalaisen työväenkirjallisuuden - ja laajemminkin työväenkulttuurin - historiaan sadan vuoden ajalta.

Ma 7.3. Kati Launis, Johdanto: suomalaisen työväenkirjallisuuden alkuvuodet

To 10.3. Mikko Pollari, Vihtori Kosonen työväenkirjallisuuden kustantajana

Ma 14.3. Elsi Hyttinen, Elvira Willman ja taistelu työläiskirjallisuudesta

To 17.3. Kirsti Salmi-Niklander, Työväenkirjallisuuden proletaarit dekadentit 1900-luvun alun Suomessa

Ma 21.3. Veli-Matti Pynttäri, Toivo Pekkanen ja työväenkirjallisuus

(pääsiäistauko)

To 31.3. Hanne Koivisto, Vasemmistointellektuellit ja kansainvälisyys sotien jälkeen - näkökulmana Kaisu-Mirjami Rydbergin matkakirjat ja lehtikirjoitukset

Ma 4.4. Milla Peltonen, Hannu Salaman Siinä näkijä missä tekijä (1972) työläisromaanin uudistajana

To 7.4. Jussi Ojajärvi, Arto Salminen ja 2000-luvun vaihteen luokkakamppailu

Ilmoittautuminen

Luentosarjaan ei tarvitse ilmoittautua ennakolta.

Vastaava opettaja
Useita luennoitsijoita; Kati Launis (vastaava opettaja)
klaunis[ät]utu.fi
Opetus
7.3.2016 – 7.4.2016
Luento-opetus 16 t
Kotimaisen kirjallisuuden, Suomen historian ja kulttuurihistorian opiskelijat
Ma 7.3.2016 - 4.4.2016 viikoittain klo 14.15-15.45, ls. Janus, Sirkkala, Ei 28.3.16 (pääsiäinen)
Poikkeukset:
14.3.2016 klo 14.15 –15.45 , Ls. Pharma I
To 10.3.2016 - 7.4.2016 viikoittain klo 14.15-15.45, Ls. Pharma1
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kotimaisen kirjallisuuden syventävissä opinnoissa korvaavuus sopimuksen mukaan.

Kurssilla perehdytään suomalaiseen nykyrunouteen (erityisesti 2000-luvulla julkaistut teokset). Painettujen runokokoelmien ohella luodaan katsaus runouden suulliseen esittämiseen sekä sähköisiin julkaisualustoihin. Kurssilla tutustutaan myös runoutta koskevaan keskusteluun runouslehdissä, blogeissa ja esseistiikassa sekä tarkastellaan erityisesti tämänhetkistä runoudentutkimusta. Nykyrunoutta lähestytään paitsi kielelliseen kokeiluun erikoistuneena sanataiteen lajina, myös yhteiskunnallisen keskustelun muotona, ja näistä lähtökohdista nykyrunoudelle etsitään kytköksiä myös kirjallisuushistoriaan.

Kurssi koostuu luento-osuuksista, oheiskirjallisuudesta, kotitehtävistä sekä opintopäiväkirjasta.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostitse sakalu@utu.fi ajalla 1. - 2.3.2016.

Vastaava opettaja
Karoliina Lummaa
Opetus
7.3.2016 – 2.5.2016
Ryhmäopetus 16 t
Kotimaisen kirjallisuuden ja taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän opiskelijat
Ma 7.3.2016 - 2.5.2016 viikoittain klo 12.15-14.45, Seminaarihuone 225
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on suunnattu Taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän opiskelijoille (aine- ja syventävät opinnot). Kotimaisen kirjallisuuden pääaineopiskelijat ovat etusijalla kurssille pääsyssä.

Kotimaisessa kirjallisuudessa korvaavuus syventävissä opinnoissa sopimuksen mukaan.

Kurssilla perehdytään sekä humanistiseen (hermeneuttiseen) että posthumanistiseen paradigmaan. Kurssilla edetään dialogisesti niin, että joka toisella tapaamiskerralla aineisto ja luentojen aiheet käsittelevät hermeneutiikkaa ja joka toisella posthumanismia. Kurssilla tutustutaan hermeneutiikan kautta humanistiseen tutkimustraditioon, luetaan hermeneuttisia tekstejä ja hahmotetaan miten toimii hermeneuttinen koiné. Samaan aikaan, kun syvennetään tietämystä hermeneutiikasta, syvennetään myös tietämystä posthumanismista. Kurssilla tutustutaan niihin ongelmiin, joihin hermeneutiikka tai humanistinen traditio on kenties kykenemätön tarttumaan ja vastaamaan ja jotka ovat johtaneet paradigman muutokseksi usein kutsuttuun tilanteeseen. Kurssilla tutustutaan posthumanistisiksi luonnehdittuihin kysymyksenasetteluihin ja suuntauksiin.  Kurssi koostuu luento-osuuksista, oheiskirjallisuudesta, kotitehtävistä sekä loppuesseestä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta

Vastaavat opettajat
Elli Lehikoinen
elli.s.lehikoinen[ät]utu.fi
Henna-Riikka Rumbin
herumb[ät]utu.fi
Opetus
8.3.2016 – 31.3.2016
Ryhmäopetus 16 t
Ti 8.3.2016 - 29.3.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, E225
To 10.3.2016 - 31.3.2016 viikoittain klo 12.15-13.34, E225
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [IV Periodi]

Suomessa on kirjoitettu työväenkirjallisuutta yli sadan vuoden ajan. Viime vuosina tutkijoiden kiinnostus tätä kirjallisen, kulttuurisen ja historian kentän ilmiötä kohtaan on noussut: Kuka oli ja on työläiskirjailija ja millä kriteerein? Mitä tekemistä luokalla on kirjallisuuden - sen kirjoittamisen, lukemisen - levittämisen - suhteen? Millaista oli olla työläiskirjailija 1900-luvun taitteen Suomessa - entä nykypäivänä? Millaisia keskusteluja tekijyydestä ja luokasta työväenkirjallisuuden tutkimuksessa on käyty?

Monitieteisen kurssin puhujat tulevat kirjallisuudentutkimuksen, historian, kulttuurihistorian ja folkloristiikan oppiaineista. Kurssi perustuu luennoijien yhteystyöhön, jonka tuloksena ilmestyy Journal of Finnish Studies -lehden teemanumero suomalaisesta työväenkirjallisuudesta ja erityisesti sen kansainvälisyydestä. Kurssi tarjoaa paitsi ajantasaista teoreettistatietoa, myös läpileikkauksen suomalaisen työväenkirjallisuuden - ja laajemminkin työväenkulttuurin - historiaan sadan vuoden ajalta.

Ma 7.3. Kati Launis, Johdanto: suomalaisen työväenkirjallisuuden alkuvuodet

To 10.3. Mikko Pollari, Vihtori Kosonen työväenkirjallisuuden kustantajana

Ma 14.3. Elsi Hyttinen, Elvira Willman ja taistelu työläiskirjallisuudesta

To 17.3. Kirsti Salmi-Niklander, Työväenkirjallisuuden proletaarit dekadentit 1900-luvun alun Suomessa

Ma 21.3. Veli-Matti Pynttäri, Toivo Pekkanen ja työväenkirjallisuus

(pääsiäistauko)

To 31.3. Hanne Koivisto, Vasemmistointellektuellit ja kansainvälisyys sotien jälkeen - näkökulmana Kaisu-Mirjami Rydbergin matkakirjat ja lehtikirjoitukset

Ma 4.4. Milla Peltonen, Hannu Salaman Siinä näkijä missä tekijä (1972) työläisromaanin uudistajana

To 7.4. Jussi Ojajärvi, Arto Salminen ja 2000-luvun vaihteen luokkakamppailu

Ilmoittautuminen

Luentosarjaan ei tarvitse ilmoittautua ennakolta.

Vastaava opettaja
Useita luennoitsijoita; Kati Launis (vastaava opettaja)
klaunis[ät]utu.fi
Opetus
7.3.2016 – 7.4.2016
Luento-opetus 16 t
Kotimaisen kirjallisuuden, Suomen historian ja kulttuurihistorian opiskelijat
Ma 7.3.2016 - 4.4.2016 viikoittain klo 14.15-15.45, ls. Janus, Sirkkala, Ei 28.3.16 (pääsiäinen)
Poikkeukset:
14.3.2016 klo 14.15 –15.45 , Ls. Pharma I
To 10.3.2016 - 7.4.2016 viikoittain klo 14.15-15.45, Ls. Pharma1
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kotimaisen kirjallisuuden syventävissä opinnoissa korvaavuus sopimuksen mukaan.

Kurssilla perehdytään suomalaiseen nykyrunouteen (erityisesti 2000-luvulla julkaistut teokset). Painettujen runokokoelmien ohella luodaan katsaus runouden suulliseen esittämiseen sekä sähköisiin julkaisualustoihin. Kurssilla tutustutaan myös runoutta koskevaan keskusteluun runouslehdissä, blogeissa ja esseistiikassa sekä tarkastellaan erityisesti tämänhetkistä runoudentutkimusta. Nykyrunoutta lähestytään paitsi kielelliseen kokeiluun erikoistuneena sanataiteen lajina, myös yhteiskunnallisen keskustelun muotona, ja näistä lähtökohdista nykyrunoudelle etsitään kytköksiä myös kirjallisuushistoriaan.

Kurssi koostuu luento-osuuksista, oheiskirjallisuudesta, kotitehtävistä sekä opintopäiväkirjasta.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostitse sakalu@utu.fi ajalla 1. - 2.3.2016.

Vastaava opettaja
Karoliina Lummaa
Opetus
7.3.2016 – 2.5.2016
Ryhmäopetus 16 t
Kotimaisen kirjallisuuden ja taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän opiskelijat
Ma 7.3.2016 - 2.5.2016 viikoittain klo 12.15-14.45, Seminaarihuone 225
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on suunnattu Taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän opiskelijoille (aine- ja syventävät opinnot). Kotimaisen kirjallisuuden pääaineopiskelijat ovat etusijalla kurssille pääsyssä.

Kotimaisessa kirjallisuudessa korvaavuus syventävissä opinnoissa sopimuksen mukaan.

Kurssilla perehdytään sekä humanistiseen (hermeneuttiseen) että posthumanistiseen paradigmaan. Kurssilla edetään dialogisesti niin, että joka toisella tapaamiskerralla aineisto ja luentojen aiheet käsittelevät hermeneutiikkaa ja joka toisella posthumanismia. Kurssilla tutustutaan hermeneutiikan kautta humanistiseen tutkimustraditioon, luetaan hermeneuttisia tekstejä ja hahmotetaan miten toimii hermeneuttinen koiné. Samaan aikaan, kun syvennetään tietämystä hermeneutiikasta, syvennetään myös tietämystä posthumanismista. Kurssilla tutustutaan niihin ongelmiin, joihin hermeneutiikka tai humanistinen traditio on kenties kykenemätön tarttumaan ja vastaamaan ja jotka ovat johtaneet paradigman muutokseksi usein kutsuttuun tilanteeseen. Kurssilla tutustutaan posthumanistisiksi luonnehdittuihin kysymyksenasetteluihin ja suuntauksiin.  Kurssi koostuu luento-osuuksista, oheiskirjallisuudesta, kotitehtävistä sekä loppuesseestä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta

Vastaavat opettajat
Elli Lehikoinen
elli.s.lehikoinen[ät]utu.fi
Henna-Riikka Rumbin
herumb[ät]utu.fi
Opetus
8.3.2016 – 31.3.2016
Ryhmäopetus 16 t
Ti 8.3.2016 - 29.3.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, E225
To 10.3.2016 - 31.3.2016 viikoittain klo 12.15-13.34, E225
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi