Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kulttuurihistoria

Periodit

Kulttuurihistoria

Perusopinnot

Sisältö: Opintojakson aikana syvennetään etenkin kurssin P3 Kulttuurihistorian aikakaudet tarjoamia tietoja ja tulkintoja. Jaksossa perehdytään kulttuurihistorian tutkimusaloihin. Kohdan teemat ja opetus antavat kuvan kulttuurihistorian monipuolisesta kentästä ja tutkimuksellisista mahdollisuuksista. Mahdollisia teemoja ovat esimerkiksi yksilön, identiteettin ja minuuden tutkimus, uskonnollisuuden kulttuurihistoria, kasvien ja eläinten kulttuurihistoria, modernin tai esimodernin historia, sukupuolihistoria, kulutuskulttuuri ja materiaalinen kulttuuri, tiedon ja tietämisen kulttuurihistoria, populaarikulttuuri, tilan ja paikan sekä sodan kulttuurihistoriat. Jakso voidaan suorittaa vuosittain vaihtuvilla kursseilla ja/tai itsenäisenä työskentelynä.

Vaadittavat opintosuoritukset: tentti, essee, lukupäiväkirja, moodlesuoritus tai erikseen ilmoitettava kurssin suoritustapa.

Toteutustavat: Kirjatentti, essee, lukupäiväkirja, moodlesuoritus, luentokurssi, pienryhmä.

Periodit:
Opetuskieli: suomi

Historia on monin tavoin läsnä ihmisten ja yhteisöjen elämässä. Opintojaksossa tarkastellaan menneisyyden näkymistä nykyajassa. Historiakulttuurin tutkimuksen lisäksi jakso valaisee menneisyydestä kertomisen ja nykyhetken vuorovaikutussuhteita. Samalla pohditaan menneisyyden läsnäolon ammatillista merkitystä: miten menneisyys elää opetuksessa, kulttuurialalla ja työelämässä.

Vaadittavat opintosuoritukset: Kirjatentti, essee tai luentokurssi.

Vastaava opettaja
Sakari Ollitervo
artolli[ät]utu.fi
Opetus
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:


Pakolliset kieliopinnot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijat seuraavista oppiaineista: ranska, espanja, italia, venäjä, suomen kieli, suomen historia, yleinen historia, kulttuurihistoria, arkeologia, taidehistoria, musiikkitiede.

Opetuksen tuntimäärä 48 t. Itsenäisen työskentelyn määrä 82 t.

Opetus toteutetaan integroituna niin, että samalla kurssilla opiskellaan kielen eri osa-alueita erottamatta suullisen ja kirjallisen kielitaidon opiskelua omiksi kursseikseen. Kurssin jälkeen suoritetaan sekä kirjallinen että suullinen tentti. Tämän kurssin yhteydessä voi siis suorittaa sekä kirjallisen että suullisen taidon ruotsin kielestä.

Sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella on tarjolla neljä 48 tunnin kurssia (2x2 t viikossa). Ryhmä 1 on sekä syys- että kevätlukukaudella osoitettu ensisijaisesti ranskan, espanjan, italian, venäjän ja suomen kielten opiskelijoille, Ryhmä 4 on sekä syys- että kevätlukukaudella osoitettu ensisijaisesti suomen historian, yleisen historian, kulttuurihistorian ja arkeologian opiskelijoille. Kaikille tällä sivulla mainituille kursseille voivat kuitenkin halutessaan ilmoittautua kaikki  ranskan, espanjan, italian, venäjän, suomen kielen, suomen historian, yleisen historian, kulttuurihistorian, arkeologian, taidehistorian sekä musiikkitieteen opiskelijat sisäänottokiintiön rajoissa. Opiskelupaikka varmistetaan olemalla läsnä ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta:
- syyslukukauden 2015 ryhmiin 25.8.2015 klo 08.00 - 8.9.2015 klo 23.59.

- kevätlukukauden 2016 ryhmiin 17.12.2015 klo 08.00 - 11.1.2016 klo 23.59.

Ryhmiin otetaan ensisijaisesti 24 humanistisen tiedekunnan toisen vuoden opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös vanhempia opiskelijoita mahtuu mukaan ryhmiin.

Huom! Teknisistä syistä ilmoittautuminen Nettiopsussa on vain kurssikoodille KIRU2120 / ruotsin kirjallinen taito, mutta kyseiseen opetukseen ilmoittautumalla pääsee suorittamaan sekä kirjallisen (KIRU2120) että suullisen (KIRU2140) taidon.

Vastaavat opettajat
Sari Lindfors (13.1.2016 asti)
sarlind[ät]utu.fi
Johanna Mäkelä (14.1.2016 alkaen)
Opetus
Ryhmäopetus 48 t
SYYSLUKUKAUDEN 2015 RYHMÄT
Sl. 2015: Ryhmä 1 (48 t) - Ensisijaisesti ranskan, espanjan, italian, venäjän ja suomen kielten opiskelijoille
Ti 15.9.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 14-16, huone 271, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
To 17.9.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 14-16, huone 271, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
Sl. 2015: Ryhmä 2 (48 t)
Ti 15.9.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 16-18, huone 271, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
To 17.9.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 16-18, huone 271, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
Sl. 2015: Ryhmä 3 (48 t)
Ke 16.9.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 12-14, huone 113, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
Pe 18.9.2015 - 11.12.2015 viikoittain klo 10-12, huone 271, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
Sl. 2015: Ryhmä 4 (48 t) - Ensisijaisesti suomen historian, yleisen historian, kulttuurihistorian ja arkeologian opiskelijoille
Ke 16.9.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 14-16, huone 377, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
Pe 18.9.2015 - 11.12.2015 viikoittain klo 12-14, huone 271, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
KEVÄTLUKUKAUDEN 2016 RYHMÄT
Kl. 2016: Ryhmä 1 (48 t) - Ensisijaisesti ranskan, espanjan, italian, venäjän ja suomen kielten opiskelijoille
Ma 18.1.2016 - 25.4.2016 viikoittain klo 14-16, Huone 250, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
Ke 20.1.2016 - 27.4.2016 viikoittain klo 14-16, Huone 245, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
Kl. 2016: Ryhmä 2 (48 t) - "Sekaryhmä" ranskan, espanjan, italian, venäjän, suomen kielen, suomen historian, yleisen historian, kulttuurihistorian, arkeologian, taidehistorian ja musiikkitieteen opisk
Ma 18.1.2016 - 25.4.2016 viikoittain klo 16-18, Huone 250, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
Ke 20.1.2016 - 27.4.2016 viikoittain klo 16-18, Huone 245, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
Kl. 2016: Ryhmä 3 (48 t) - "Sekaryhmä" ranskan, espanjan, italian, venäjän, suomen kielen, suomen historian, yleisen historian, kulttuurihistorian, arkeologian, taidehistorian ja musiikkitieteen opisk
Ti 19.1.2016 - 26.4.2016 viikoittain klo 10-12, Huone K124A, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
To 21.1.2016 - 28.4.2016 viikoittain klo 10-12, Huone 249, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
Kl. 2016: Ryhmä 4 (48 t) - Ensisijaisesti suomen historian, yleisen historian, kulttuurihistorian ja arkeologian opiskelijoille
Ti 19.1.2016 - 26.4.2016 viikoittain klo 14-16, Huone 247, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
To 21.1.2016 - 28.4.2016 viikoittain klo 14-16, Huone 248, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
Itsenäinen työskentely 82 t
Periodit:
Opetuskieli: ruotsi

Kirjallisten tenttien ajat ja paikat

Kevätlukukauden 2016 näyttökoetilaisuus on pe 29.1.2016 klo 14.00 - 16.00.

Kirjalliset tentit suoritetaan kielikeskuksen yhteisissä tenteissä. Kielikeskuksen yhteisten tenttien paikat päivitetään tälle sivulle: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kielikeskus/opiskelu/tentit/Sivut/home.aspx

Ne opiskelijat, jotka läpäisevät kirjallisen näyttökokeen kurssia käymättä, ottavat yhteyttä opettajaan sopiakseen suullisen tentin ajankohdasta.Ilmoittautuminen

Koetilaisuuksiin (kielikeskuksen yhteiset tentit) ilmoittaudutaan suoraan opettajalle viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää.

Ne opiskelijat, jotka läpäisevät kirjallisen näyttökokeen kurssia käymättä, ottavat yhteyttä opettajaan sopiakseen suullisen tentin ajankohdasta.

Vastaavat opettajat
Sari Lindfors (13.1.2016 asti)
sarlind[ät]utu.fi
Johanna Mäkelä (14.1.2016 alkaen)
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Aineopintojen luento- ja verkkokurssit

Ihmiset ja eläimet ovat eläneet maapallolla rinnakkain vuosituhansien ajan. Eläimet ovat tarjonneet ihmisille paitsi ruokaa ja materiaaleja, myös työvoimaa, seuraa ja virkistystä, symboleita ja ajattelun apuvälineitä. Kaikkina aikoina hyvinkin erilaisia suhtautumistapoja on voinut vallita rinnakkain yhden ja saman kulttuurin sisällä.

Kurssilla perehdytään sekä yksittäisten eläinten historiaan että uskomuksissa, tavoissa, mielikuvissa ja asenteissa tapahtuneisiin muutoksiin esihistorialliselta ajalta meidän päiviimme.


Ilmoittautuminen

Syyslukukauden 2015 verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015 klo 12.00. Lisätietoja kursseista http://verkko-opetus.utu.fi/historia/">http://verkko-opetus.utu.fi/historia/

Vastaava opettaja
Hannele Klemettilä
hannele.klemettila[ät]utu.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Syyslukukauden 2015 verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015 klo 12.00. Lisätietoja kursseistahttp://verkko-opetus.utu.fi/historia/


Kurssilla hahmotetaan omaelämäkerrallisuuden lajihistoriaa tutustumalla eurooppalaisen omaelämäkerran klassikkoteoksiin ja niihin liittyvään laji- ja kulttuurihistorialliseen keskusteluun. Historian valossa omaelämäkerrallinen kirjallisuus osoittautuu paljon monimuotoisemmaksi lajiksi kuin nykykeskustelun perusteella voisi ajatella. Myöhäismoderni autofiktiivinen kirjallisuus tai omakohtainen life writing -kulttuuri eivät ole irrallisia ilmiöitä, vaan muotoutuneet pitkällisessä prosessissa. Omaelämäkerrallinen perintö tarjoutuu kurssilla välineeksi ymmärtää tämänhetkisiä itsejämme ja myöhäismodernia eurooppalaista itsen ilmaisemisen kulttuuria.

Ilmoittautuminen

Syyslukukauden 2015 verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015 klo 12.00. Lisätietoja kursseista http://verkko-opetus.utu.fi/historia/">http://verkko-opetus.utu.fi/historia/

Vastaava opettaja
Päivi Kosonen
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Verkkokurssi koostuu 9 verkko-opetussessiosta. Opiskelija kirjoittaa yhdestä klassikkoteoksesta lukupäiväkirjan (1–2 liuskaa) ja toisesta klassikkoteoksesta hän kirjoittaa esseen (5 liuskaa).


Syventävät opinnot

Tapaamisia pienryhmissä ja henkilökohtaisesti ohjaajien kanssa.

Vastaavat opettajat
Hannu Salmi
hannu.salmi[ät]utu.fi
Marjo Kaartinen
mkaartin[ät]utu.fi
Opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetuksen toteutustavat: Pienryhmäistunnot, itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen kontaktiopetukseen.

Suositeltu suoritusajankohta: Maisteriopinnot, aloitus 1. opintovuoden syksy


Sisältö: Sovitaan erikseen teemaryhmässä

Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Teemaryhmät ovat yleensä 5 op:n laajuisia. Opiskelija suorittaa niitä HOPS-ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Tiedot aikatauluista ja vetäjistä löytyvät historia-aineiden opetusohjelmasta ja kurssisivuilta.

Teemaseminaarien aiheet ja aikataulut löytyvät opinto-ohjelmasta:

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/historia/historia/opiskel


Sisältö: Jakson sisältö räätälöidään yhdessä ohjaajien kanssa tukemaan pro gradu -työn tutkimus- ja kirjoitustyötä. Opiskelija osaa sijoittaa tutkimusteemansa tutkimuskenttään ja on syventynyt tutkimuksensa kannalta olennaisiin kulttuurihistorian teoreettisiin ja metodologisiin kysymyksiin.

Vastaavat opettajat
Hannu Salmi
hannu.salmi[ät]utu.fi
Marjo Kaartinen
mkaartin[ät]utu.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositeltu suoritusajankohta: Maisteriopintojen 1. opintovuosi.


Sisältö: sovitaan erikseen

Vastaavat opettajat
Marjo Kaartinen
marjo.kaartinen[ät]utu.fi
Hannu Salmi
hansalmi[ät]utu.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Työskentelytapana on ulkomaisissa Suomen instituuteissa tai oppiaineen piirissä kotimaassa toteutettu temaattisesti rajattu kurssi. Erikoistumisopinnot on myös mahdollista tehdä joko osittain tai kokonaan työharjoittelulla. Tällöin työskentelyn tulee kytkeytyä teemaltaan kulttuurihistorian opintoihin ja suunniteltuun urapolkuun. Työharjoittelun raportissa tulee kiinnittää huomiota suoritetun työharjoittelun ja kulttuurihistorian suhteeseen. Korvaavuudesta on aina neuvoteltava etukäteen pro gradu -tutkielmaa ohjaavan professorin kanssa.


Opiskelija soveltaa omassa tutkimustyössään opintojensa kuluessa saamiaan tiedollisia, teoreettisia ja metodisia valmiuksia laatimalla 60-90 sivun laajuisen tutkielman.

Vastaava opettaja
Professorit ja tutkielman toinen ohjaaja
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: 60–90-sivuinen tutkielma


Opiskelija soveltaa omassa tutkimustyössään opintojensa kuluessa saamiaan tiedollisia, teoreettisia ja metodisia valmiuksia laatimalla 40–50 sivun laajuisen tutkielman.

Vastaava opettaja
professorit
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: 40–50-sivuinen tutkielma


Periodi
Perusopinnot [I Periodi]

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee historia-aineiden ja HuK-tutkinnon rakenteet ja osaa suunnitella ja aikatauluttaa pää- ja sivuaineopintonsa sekä pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. Lisäksi hän hallitsee keskeiset opiskelu-käytänteet, kuten NettiOpsun käytön ja e-Hopsin laatimisen, ja sitoutuu ajatukseen opiskelusta opiskelijan työnä sekä kantaa vastuuta oppimisestaan ja osallistumisestaan.
Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan historia-aineiden ja HuK-tutkinnon rakenteisiin, erilaisiin sivuainevaihtoehtoihin sekä perehdytään historianopintojen opiskelu- ja ohjauskäytänteisiin sekä tärkeimpiin tietokantoihin. Opintojakso alkaa yhteisluennolla, minkä jälkeen opiskelijat osallistuvat opettajatutoriensa vetämiin ryhmä- ja henkilökohtaisiin tapaamisiin. Opintojakson kuluessa opiskelijat tekevät kandidaattitutkintoon saakka ulottuvan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa.

Vastaavat opettajat
Suvianna Seppälä, SH
suvianna.seppala[ät]utu.fi
Heli Paalumäki, YH
helpaa[ät]utu.fi
Paavo Oinonen
paavo.oinonen[ät]utu.fi
Opetus
31.8.2015 –
Luento-opetus 2 t
Luento-opetus
Ma 31.8.2015 klo 14.00-16.00, ls I, Tauno Nurmela -sali
Ryhmäopetus 2 t
Pienryhmätapaamiset
Yksilöopetus 6 t
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Sivuaineopiskelijat

Sivuaineopiskelijoiden tulee ilmoittautua oppiaineiden toimistoon (his-toimisto@lists.utu.fi) 4.9.2015 mennessä. Sivuaineopiskelijat osallistuvat kurssin aloittavalle yhteisluennolle pääaineopiskelijoiden tapaan. HOPSin sijaan he tekevät 2–3 liuskan suunnitelman historian opinnoistaan ja palauttavat sen historiaaineiden
toimistoon 30. 9. klo 15.30 mennessä.

Avausluennon lisäksi osion suorittaminen riippuu siitä, tekeekö opiskelija kurssin osana historian vai kulttuurihistorian perusopintoja.

Opiskelija, joka suorittaa kurssin osana historian perusopintoja, korvaa kurssin suorituksen edellä mainitulla tavalla.

Kulttuurihistoriaa pää- tai sivuaineena opiskeleville Opintojakso on pakollinen vain pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat suorittavat kohdan P3 Kulttuurihistorian aikakaudet 4 op laajuisena. Sivuaineopiskelijoillekin suositellaan johdantoluennolle osallistumista, mikäli he eivät ole aiemmin opiskelleet historia-aineita.

Kurssi koostuu luennoista, Turku-ekskursiosta, pienryhmätyöskentelystä sekä oppimispäiväkirjaharjoituksesta. Luennot esittelevät historiantutkimuksen periaatteita, sen suhdetta lähitieteisiin ja sen asemaa menneisyyden esittämistapojen joukossa. Opiskelija perehtyy teemoihin myös itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn avulla.

Vastaava opettaja
Raita Merivirta
raimer
Opetus
1.9.2015 – 4.9.2015
Luento-opetus 8 t
Luento-opetus
Ti 1.9.2015 klo 12.00-14.00, Salus
Luento-opetus
Ke 2.9.2015 klo 14.00-16.00, Janus
Luento-opetus
To 3.9.2015 klo 14.00-16.00, Salus
Luento-opetus
Pe 4.9.2015 klo 12.00-14.00, Janus
Ryhmäopetus 2 t
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jos kurssi on suoritettu kulttuurihistorian perusopinnoissa, tehdään korvaava kirjatentti. Tenttiin liittyen ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan.

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan kulttuurihistoriaan tieteenalana, kulttuurihistoriallisen ajattelun ja tutkimuksen peruskäsitteisiin sekä opastetaan historiantutkimuksen lukemisen ja tulkinnan lähtökohtiin. Jakso perehdyttää länsimaisen kulttuurin vaiheisiin
luentojen, luettavan kirjallisuuden ja harjoitustehtävien avulla.
Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen luennoille pakollista, kirjallinen tentti ja harjoitustehtäviä

Luennot

ma 14.9. klo 10–12 ls I, Johdanto: Marjo Kaartinen ja Paavo Oinonen; kurssin tekninen suorittaminen & moodle; alumnien puheenvuoro: kulttuurihistorioitsijat työelämässä

ti 15.9. klo 14–16 ls I, Antiikki: Harri Kiiskinen

ma 21.9. klo 10–12 ls I, Keskiaika: Tom Linkinen

ti 22.9. klo 14–16 ls I, Uusi aika: Marjo Kaartinen

ma 28.9. klo 10–12 ls I, 1800-luku: Hannu Salmi

ti 29.9. klo 14–16 ls I, 1800-luku ja siirtymä seuraavalle vuosisadalle: Hannu Salmi

ma 5.10 klo 10–12 ls I, 1900-luku: Hannu Salmi

ti 6.10 klo 14–16 ls I, Päätöskeskustelu: opettajat


Toteutustavat: Luennot 16 tuntia ja harjoitustehtävät

Vastaava opettaja
Paavo Oinonen
paaoino[ät]utu.fi
Opetus
14.9.2015 – 6.10.2015
Luento-opetus 16 t
Ma 14.9.2015 - 5.10.2015 viikoittain klo 10.00-12.00, ls I, Tauno Nurmela -sali
Ti 15.9.2015 - 6.10.2015 viikoittain klo 14.00-16.00, ls I
I tentti
Ma 12.10.2015 klo 10.00-12.00, ls I, Tauno Nurmela -sali
II tentti
Ma 19.10.2015 klo 10.00-12.00, ls I, Tauno Nurmela -sali
IIi tentti
Ma 2.11.2015 klo 10.00-12.00, E221, Minerva 2. krs, Sirkkala
Harjoitukset
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tentit ma 10-12,

I tentti 12.10. ls I, Tauno Nurmela -sali

II tentti 19.10. ls I, Tauno Nurmela -sali

III tentti 2.11. E221, Minerva 2. krs, Sirkkala

Ohjeet harjoitustöistä ja Moodle-alueelle kirjautumisesta ensimmäisen luentokerran yheydessä. Läsnäolo luennoilla palkollista.

Ilmoittautuminen

Akvaariotenttiin sähköisessä tenttipalvelussa

Vastaava opettaja
Paavo Oinonen
paavo.oinonen[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Paikka

Kirjatentti. Suoritetaan tenttiakvaariossa tai historia-aineiden tenttipäivänä.

Ilmoittautuminen

Akvaariotenttiin sähköisessä tenttipalvelussa

Vastaava opettaja
Maarit Leskelä-Kärki
maales[ät]utu.fi
Opetus
Luento-opetus
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Populaari

Yliopistonlehtori. Kirjatentti. Suoritetaan tenttiakvaariossa tai historia-aineiden tenttipäivänä.

Ilmoittautuminen

Akvaariotenttiin sähköisessä tenttipalvelussa

Vastaava opettaja
Hanne Koivisto
hankoivi[ät]utu.fi
Opetus
Luento-opetus
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Moderni

Hanne Koivisto. Kirjatentti. Suoritetaan tenttiakvaariossa tai historia-aineiden tenttipäivänä.

Vastaava opettaja
Sakari Ollitervo
artolli[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Luento- ja verkkokurssit / perusopinnot [I Periodi]

The course will span across two periods 7.10.–4.11., but there is a break for week 43. The character of towns and the experience of living and working in them varied during the seventeenth and eighteenth centuries, and at the same time commercial and industrial changes meant the nature of the urban experience was also undergoing numerous changes. Chief among these was the emergence of a ‘polite and commercial’ culture. This course aims to explore the culture of the town and the ways different groups of people utilised and experienced town life. It will deal with a number of themes, including issues of lifecycle, class, and gender.

Opetus
7.10.2015 – 4.11.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

The first session: 7.10. klo 9–12 Sukupuolentutkimuksen seminaarisali, E123

Suomi muuttui 1910-luvulla Venäjän autonomisesta suuriruhtinaskunnasta itsenäiseksi valtioksi, kävi tuhoisan sisällissodan ja haki paikkaansa eurooppalaisessa kulttuurissa. Murrosten vuosikymmenellä suomalaiset rakensivat omaa kulttuuria ja etsivät vaikutteita muualta. Monitieteisellä kurssilla tarkastellaan yhtä vuosikymmentä muun muassa kirjallisuuden, elokuvan, kuvataiteen, tieteen ja muiden kulttuuri-ilmiöiden kautta. Kurssi liittyy kulttuurihistorian suurhankkeeseen, Itsenäisen Suomen kulttuurihistorian kirjoittamiseen.

Vastaava opettaja
Maarit Leskelä-Kärki
maales[ät]utu.fi
Opetus
14.9.2015 – 7.12.2015
Luento-opetus 11 t
Ma 14.9.2015 - 7.12.2015 viikoittain klo 18.00-19.00, Turun kaupunginkirjaston Studio
Poikkeukset:
6.10.2015 klo 18.00 –19.00 , Turun kaupunginkirjaston Studio, viikolla 41 poikkeuksellisesti luento tiistaina
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

14.9. Hannu Salmi ja Maarit Leskelä-Kärki: Modernin kynnyksellä

21.9. Rauno Lahtinen: Jugend 1910-luvun Suomessa

28.9. Henna Ylänen: Kansakunta pelissä. Nationalismi ja sota 1910-luvun suomalaisissa lautapeleissä

6.10. (tiistai) Jukka Sarjala: Sinfonikko, erakko, dandy – Jean Sibeliuksen 1910-luku

12.10. Hannu Salmi: Sylvin jäljillä. Suomalaisen elokuvan 1910-luku

19.10.Silja Laine: Paraateja ja perinteitä 1910-luvulla

26.10. Elsi Hyttinen: "Johanson nyt naisten yöpaidassa". Kuinka queer-tutkija lukee 1910-luvun kirjallisuutta?

9.11. Jukka Vornanen: Ensimmäisen polven vegetariaanit. Kasvissyönti 1910-luvun Suomessa

23.11. Kirsi Tuohela: Tyttösaarnaaja. Maria Åkerblomin (1898-1981) lapsuus, nuoruus ja profeetaksi tuleminen 1910-luvun Suomessa

30.11. Pekka Pitkälä: Historia, etymologia ja kansakunnan alkuperä. Sigurd Wettenhovi-Aspan historiapolitiikka 1910-luvulla

7.12. Tiina Lintunen: Punaisten paluu sodanjälkeiseen arkeen

Yliopistolla on ja on ollut merkittävä rooli suomalaisen identiteetin, kulttuurin ja kansakunnan synnyssä Turun akatemian perustamisesta (1640) lähtien. Yliopisto, sen ylioppilaat ja professorit, ovat tuottaneet kansallista identiteettiä, sivistystä ja innovaatioita. Yliopistot ovat olleet näkyvä osa kaupunkikulttuuria muokaten sekä kaupunkikuvaa että tuottaen kaupungeille tunnusomaisia perinteitä.

Osana 375-vuotisjuhlavuottaan Helsingin yliopisto haluaa nostaa esiin yliopiston merkityksen ja historian niin Turussa kuin Helsingissä. Luennoilla käsitellään yliopiston ja kaupungin vuorovaikutuksen jatkuvuuksia ja murroksia neljän vuosisadan perspektiivillä. Teemaa lähestytään erilaisten näkökulmien, kuten tilan ja paikan sekä arjen ja juhlan, kansainvälisyyden, kielen ja kirjallisuuden, kautta.

Historia ja kulttuuriperintö -aineiden yhteinen Studia Universitaria luentosarja toteutetaan osin Turussa ja osin Helsingissä verkkovideoinnin keinoin. Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi luennot ovat avoimia kaikille kiinnostuneille: alumneille, yliopistolaisille ja kaupunkilaisille.

Vastaava opettaja
Topi Artukka
topart[ät]utu.fi
Opetus
7.10.2015 – 25.11.2015
Luento-opetus 14 t
Ke 7.10
Ke 7.10.2015 klo 16.00-18.00, Janus, Dosentti Riitta Laitinen: Turun akatemia ja sen opiskelijat 1600-luvun kaupunkikuvassa JA Professori emeritus Timo Soikkanen: Turun akatemian huippukausi
Ke 14.10.
Ke 14.10.2015 klo 16.00-18.00, Pieni juhlasali, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Turussa luentoa voi seurata streemattuna Janus-salissa. Professori Henrik Meinander: Yliopiston paikka Unioninkadulla JA Professori Laura Kolbe: Senaatintori akateemisena aukiona
28.10.
Ke 28.10.2015 klo 16.00-18.00, Janus, FM, arkkitehti Panu Savolainen: Turun akatemia 1700-luvun kaupungin arjessa JA Professori emeritus Matti Klinge: Turku eurooppalaisena yliopistokaupunkina
4.11.
Ke 4.11.2015 klo 16.00-18.00, Pieni juhlasali, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Turussa luentoa voi seurata streemattuna Janus-salissa. Dosentti Anja Kervanto Nevanlinna: Yliopisto Helsingin kaupunkikuvassa JA Dosentti Mikko-Olavi Seppälä: Yliopisto kaupunkikulttuuria tuottamassa
11.11.
Ke 11.11.2015 klo 16.00-18.00, Janus, Professori emeritus Kari Immonen: Turun yliopisto 100 vuotta JA Dosentti Henry Nygård: Åbo Akademi och staden Åbo
18.11.
Ke 18.11.2015 klo 16.00-18.00, Pieni juhlasali, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Turussa luentoa voi seurata streemattuna Janus-salissa. Dosentti Terhi Ainiala & prof. Pirkko Nuolijärvi: Yliopisto ja kaupungin kielimaisemat JA FT Lieven Ameel: Yliopisto kirjallisuudessa
Paneelikeskustelu
Ke 25.11.2015 klo 16.00-18.00, Tauno Nurmela, Takana loistava menneisyys: yliopisto ja kansakunnan rakentaminen seuraavina vuosisatoina. Yliopisto ja yliopistolaiset ovat olleet merkittäviä Suomen ja yhteiskunnan rakentajia koko 375 vuoden ajan. Perintö velvoittaa, joten kuinka muuttuva yliopisto ja yhteiskunta kohtaavat toisensa jatkossa? Kenelle kuuluu kuningatar Kristiinan ja keisari Aleksanteri I:n perinnön vaaliminen?
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Pakolliset kieliopinnot [I Periodi]

Syksyn periodeissa I + II pidettävä kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kieli- ja käännöstieteiden laitoksen pääaineopiskelijoille, kevään periodien III + IV kurssi historian, kulttuurien tutkimuksen ja taiteiden tutkimuksen laitoksen pääaineopiskelijoille.
Kurssi pitäisi suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kevään 2016 kurssille (periodit III-IV) ensimmäisellä luennolla 11.1.2016 klo 10-12 ls. XXV, Fennicum (ei ennakkoilmoittautumisia).

Vastaava opettaja
Katariina Ahtola-Rajala
katariina.rajala[ät]utu.fi
Opetus
11.1.2016 –
Luento-opetus 8 t
Luennot
Ma 11.1.2016 - 1.2.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, XXV, Fennicum, Tentit harjoitusten päätyttyä huhtikuussa, ajat ilmoitetaan myöhemmin.
Ryhmäopetus 12 t
Ryhmä 1
Ma 11.1.2016 - 4.4.2016 joka toinen viikko klo 12.15-13.45, E221, Minerva, Sirkkala
Ryhmä 2
Ma 18.1.2016 - 11.4.2016 joka toinen viikko klo 12.15-13.45, E221, Minerva, Sirkkala
Ryhmä 3
Ti 12.1.2016 - 5.4.2016 joka toinen viikko klo 8.30-10.00, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 4
Ti 19.1.2016 - 12.4.2016 joka toinen viikko klo 8.30-10.00, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 5
Ti 12.1.2016 - 5.4.2016 joka toinen viikko klo 10.15-11.45, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 6
Ti 19.1.2016 - 12.4.2016 joka toinen viikko klo 10.15-11.45, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 7
Ke 13.1.2016 - 6.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E225, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 8
Ke 20.1.2016 - 13.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E225, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 9
To 14.1.2016 - 7.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E117, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 10
To 21.1.2016 - 14.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E117, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]
Vastaavat opettajat
Maarit Leskelä-Kärki
maales[ät]utu.fi
Sakari Ollitervo
artolli[ät]utu.fi
Opetus
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan tiedeyhteisön sähköisiä kommunikointitapoja, sähköisten lähteiden problematiikkaa sekä digitalisoitumista historiantutkimuksen kannalta.
Opetuksen toteutustavat: Verkkokurssi / Itsenäinen työskentely.

Ilmoittautuminen lukukausien alussa.
Vaadittavat opintosuoritukset: Harjoitustyö(t)Ilmoittautuminen

Verkkokurssi, ilmoittautuminen kurssille alkaa 18.8 päättyy 30.9. klo 12.00

Vastaava opettaja
Tapio Onnela
tapio.onnela[ät]utu.fi
Opetus
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Mikäli kurssi on suoritettu toisen historia-aineen aineopintoihin, kurssi suoritetaan tekemällä ylimääräinen tiedonhankintatehtävä josta sovitaan kulttuurihistorian tutkijatohtorin kanssa.

Opetus lukuvuonna 2015–2016:

 Verkkokurssi, ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015 klo 12.00 osoitteessa http://verkko-opetus.utu.fi/historia/ilmoittaudu.php

Kurssi järjestetään lukuvuoden aikan kaksi kertaa: syksyllä ja keväällä.

Sisältö: Opintojakso käsittelee kulttuurihistoriallisen tutkimuksen menetelmiä ja
teorioita. Se perehdyttää kulttuurihistoriallisen työskentelyn yleisiin periaatteisiin ja
käytäntöihin, kysymyksenasetteluihin ja lähdeaineistojen käyttöön. Opintojaksolla
pohditaan kulttuurihistorioitsijan/ kulttuurihistorian näkökulmaa historiallisiin ja kulttuurisiin tutkimusongelmiin.

Vaadittavat opintosuoritukset: Luentotentti, seminaarityöskentelyyn osallistuminen, harjoitustyö ja oheislukemistoon perehtyminen.

Ilmoittautuminen

Harjoitusryhmiin ilmoittautuminen NettiOpsussa 7. ja 10.9. mennessä.

Vastaava opettaja
Sakari Ollitervo
artolli[ät]utu.fi
Opetus
7.9.2015 – 22.10.2015
Luento-opetus 14 t
Ma 7.9.2015 - 19.10.2015 viikoittain klo 14.00-16.00, Lambda, C1027
Ryhmäopetus 14 t
Ryhmä 1
Ma 7.9.2015 - 19.10.2015 viikoittain klo 12.00-14.00, Minerva E117, Litzen
Poikkeukset:
14.9.2015 klo 12.00 –14.00 , E119 Juva
Ryhmä 2
To 10.9.2015 - 22.10.2015 viikoittain klo 14.00-16.00, Minerva E117, Litzen
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetus lukuvuonna 2015–2016:

Yliopisto-opettaja Sakari Ollitervo ja vierailevia luennoitsijoita. Luennot, seminaarityöskentely, oheislukemisto ja harjoitustyöt.

Luennot: ma 7.9. - 19.10. klo 14 - 16, Lambda, C1027.

Harjoitusryhmät:

Ryhmä 1 maanantaisin klo 12–14 E117 Litzen kokoontuminen 7.9.

Ryhmä 2 torstaisin klo 14–16 E117 Litzen, 1. kokoontuminen 10.9.

Harjoitusryhmiin ilmoittautuminen NettiOpsussa 7. ja 10.9. mennessä.

Kirjatentti, suoritetaan historia-aineiden tenttipäivänä.

Tentissä suoritetaan jompikumpi kahdesta vaihtoehtoisesta kirjapaketista.

Vastaava opettaja
Maarit Leskelä-Kärki
maales[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti, suoritetaan historia-aineiden tenttipäivänä.

Valitse kahdesta vaihtoehtoisesta kirjallisuuspaketista toinen.

Vastaava opettaja
Paavo Oinonen
paavo.oinonen[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti, suoritetaan historia-aineiden tenttipäivänä.

Suoritetaan jompikumpi valinnaisista kirjapaketeista.

Vastaava opettaja
Hanne Koivisto
hankoivi[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti, suoritetaan historia-aineiden tenttipäivänä.

Suoritetaan jompikumpi valinnaisista kirjallisuuspaketeista.

Vastaava opettaja
Maarit Leskelä-Kärki
maales[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti, suoritetaan historia-aineiden tenttipäivänä.

Suoritetaan jokin valinnaisista kirjallisuuspaketeista.

Vastaava opettaja
Maarit Leskelä-Kärki
maales[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti, suoritetaan historia-aineiden tenttipäivänä.

Vastaava opettaja
Hanne Koivisto
hankoivi[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti, suoritetaan historia-aineiden tenttipäivänä.

Vastaava opettaja
Maarit Leskelä-Kärki
maales[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti, suoritetaan historia-aineiden tenttipäivänä.

Vastaava opettaja
Maarit Leskelä-Kärki
maales[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti, suoritetaan historia-aineiden tenttipäivänä.

Vastaava opettaja
Sakari Ollitervo
artolli[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti, suoritetaan historia-aineiden tenttipäivänä.

Vastaava opettaja
Sakari Ollitervo
artolli[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti, suoritetaan historia-aineiden tenttipäivänä.

Vastaava opettaja
Sakari Ollitervo
artolli[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti, suoritetaan historia-aineiden tenttipäivänä

Vastaava opettaja
Hanne Koivisto
hankoivi[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti, suoritetaan historia-aineiden tenttipäivänä.

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatentti, suoritetaan historia-aineiden tenttipäivänä.

Vastaava opettaja
Paavo Oinonen
paavo.oinonen[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Jakson tavoitteena on oppia hahmottamaan omaa osaamista suhteessa työelämään ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Jakso suoritetaan työharjoitteluna, joka voi tapahtua niin kotimaassa kuin ulkomailla (kulttuuriala, viestintäala, arkistot, museot jne.). Opiskelijan on omatoimisesti ja aktiivisesti haettava sopivaa harjoittelupaikkaa. Harjoittelun suositeltu pituus on 3 kk. Harjoittelun voi tehdä palkattomana tai palkallisena, jolloin voit hyödyntää myös tiedekunnan harjoittelutukea. Harjoittelun korvaamisesta on hyvä sopia etukäteen tutkijatohtorin kanssa. Jakso suoritetaan kirjoittamalla 6-8 sivun harjoitteluraportti. Lisätietoja löydät tiedekunnan ja oppiaineen nettisivuilta.
(https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/historia/historia/opiskelu/opiskeluohjeita/Sivut/harjoittelu.aspx)

Vastaava opettaja
Paavo Oinonen
paavo.oinonen[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Opintojakson ytimenä on seminaari, jossa käsitellään tutkimuksen teon perusteita, aiheenvalintaa, kysymystenasettelua, lähteiden ja hakuteosten käyttöä, disposition laadintaa, noottiapparaatin rakennetta sekä opetellaan akateemista keskustelua, tieteellistä kirjoittamista ja tietoverkkojen käyttöä. Seminaarin opetus rakentuu kandidaatintutkielman teon prosessin ympärille.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 16.9. mennessä.

Vastaavat opettajat
Sakari Ollitervo
artolli[ät]utu.fi
Maarit Leskelä-Kärki
maales[ät]utu.fi
Opetus
16.9.2015 – 9.3.2016
Ryhmäopetus
Ryhmä 1
Ke 16.9.2015 - 2.3.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Minerva E119, Litzen, Ryhmä kokoontuu keväällä myös ma 14-16, E119 Juva.
Ryhmä 2
Ke 16.9.2015 - 9.3.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Minerva, E104 Virkkunen, Ryhmä kokoontuu keväällä myös ma 14-16, E104 Virkkunen..
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltävät opinnot: Kirjallinen viestintä, Kulttuurihistoria P3 Kulttuurihistorian perusteet tai Historia P3 Näkökulmia historiaan. Lisäksi A3.2. Tutkimusmenetelmät ja teoriat suoritettuna tai suoritetaan samanaikaisesti

Lisätiedot: Niille sivuaineopiskelijoille, jotka jatkavat kulttuurihistorian maisteriopintoihin, suositellaan kandidaattiseminaarin suorittamista. Sivuaineopiskelijat eivät tee kypsyysnäytettä.

Aineopintojen luento- ja verkkokurssit [I Periodi]

Tavoitteena on perehtyä elokuvahistorian lähdeaineistoon omakohtaisen tutkimuksen, yhteisten keskustelujen ja ryhmätyön kautta.  Tutkimusryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) kanssa ja tutustuu ennen kaikkea vuosina 1957−1961 valmistuneisiin suomalaisiin elokuviin. Mitä nämä elokuvat kertovat suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tilasta kotimaisen elokuvan kukoistuksen loppuvaiheessa ja miten niitä tutkitaan ja tulkitaan? KAVIn tuella tutustumme koko aikakauden tuotantoon, käsikirjoituksiin ja muuhun aineistoon. Kurssin yhteydessä tuotetaan juonitiivistelmiä ja teematekstejä Suomen kansallisfilmografian verkkoversioon, testataan lajityyppiluokittelujen toimivuutta ja kirjoitetaan yhteinen julkaisu. Syksyn kokoontumiset vastaavat 5 op:n suoritusta, ja ryhmässä voi jatkaa myös keväällä, jolloin suoritukseksi tulee 10 op (mukana yhteisartikkelin kirjoittaminen). Ryhmä on avoin kaikille mediahistoriasta kiinnostuneille HKT-laitoksen opiskelijoille. Myös tohtorikoulutettavat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan! Ryhmän otetaan enintään 20 jäsentä, ja etusijalla ovat mediahistoriasta opinnäytettään kirjoittavat.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 4.9.2015 mennessä jollekin ryhmän vetäjistä: Kimmo Laine (kimmo.laine@oulu.fi) Tommi Römpötti (tommi.rompotti@utu.fi), Hannu Salmi (hannu.salmi@utu.fi).

Vastaavat opettajat
Tommi Römpötti
tommi.rompotti[ät]utu.fi
Hannu Salmi
hannu.salmi[ät]utu.fi
Kimmo Laine
kimmo.laine[ät]oulu.fi
Opetus
18.9.2015 – 6.5.2016
Seminaari
Elokuvahistorian tutkimusryhmä
Pe 18.9.2015 - 6.5.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Minerva E323, Mediatutkimus
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen pe 4.9. mennessä jollekin ryhmän vetäjistä: Kimmo Laine (kimmo.laine@oulu.fi), Tommi Römpötti (tommi.rompotti@utu.fi), Hannu Salmi (hannu.salmi@utu.fi).

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn 2015 kursseille alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015, klo 12.00.

Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Verkkokurssi

Ilmoittautuminen syksyn 2015 kursseille alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015, klo 12.00. Lisätietoja kursseista  http://verkko-opetus.utu.fi/historia/

The course will span across two periods 7.10.–4.11., but there is a break for week 43. The character of towns and the experience of living and working in them varied during the seventeenth and eighteenth centuries, and at the same time commercial and industrial changes meant the nature of the urban experience was also undergoing numerous changes. Chief among these was the emergence of a ‘polite and commercial’ culture. This course aims to explore the culture of the town and the ways different groups of people utilised and experienced town life. It will deal with a number of themes, including issues of lifecycle, class, and gender.

Opetus
7.10.2015 – 4.11.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

The first session: 7.10. klo 9–12 Sukupuolentutkimuksen seminaarisali, E123

Suomi muuttui 1910-luvulla Venäjän autonomisesta suuriruhtinaskunnasta itsenäiseksi valtioksi, kävi tuhoisan sisällissodan ja haki paikkaansa eurooppalaisessa kulttuurissa. Murrosten vuosikymmenellä suomalaiset rakensivat omaa kulttuuria ja etsivät vaikutteita muualta. Monitieteisellä kurssilla tarkastellaan yhtä vuosikymmentä muun muassa kirjallisuuden, elokuvan, kuvataiteen, tieteen ja muiden kulttuuri-ilmiöiden kautta. Kurssi liittyy kulttuurihistorian suurhankkeeseen, Itsenäisen Suomen kulttuurihistorian kirjoittamiseen.

Vastaava opettaja
Maarit Leskelä-Kärki
maales[ät]utu.fi
Opetus
14.9.2015 – 7.12.2015
Luento-opetus 11 t
Ma 14.9.2015 - 7.12.2015 viikoittain klo 18.00-19.00, Turun kaupunginkirjaston Studio
Poikkeukset:
6.10.2015 klo 18.00 –19.00 , Turun kaupunginkirjaston Studio, viikolla 41 poikkeuksellisesti luento tiistaina
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

14.9. Hannu Salmi ja Maarit Leskelä-Kärki: Modernin kynnyksellä

21.9. Rauno Lahtinen: Jugend 1910-luvun Suomessa

28.9. Henna Ylänen: Kansakunta pelissä. Nationalismi ja sota 1910-luvun suomalaisissa lautapeleissä

6.10. (tiistai) Jukka Sarjala: Sinfonikko, erakko, dandy – Jean Sibeliuksen 1910-luku

12.10. Hannu Salmi: Sylvin jäljillä. Suomalaisen elokuvan 1910-luku

19.10.Silja Laine: Paraateja ja perinteitä 1910-luvulla

26.10. Elsi Hyttinen: "Johanson nyt naisten yöpaidassa". Kuinka queer-tutkija lukee 1910-luvun kirjallisuutta?

9.11. Jukka Vornanen: Ensimmäisen polven vegetariaanit. Kasvissyönti 1910-luvun Suomessa

23.11. Kirsi Tuohela: Tyttösaarnaaja. Maria Åkerblomin (1898-1981) lapsuus, nuoruus ja profeetaksi tuleminen 1910-luvun Suomessa

30.11. Pekka Pitkälä: Historia, etymologia ja kansakunnan alkuperä. Sigurd Wettenhovi-Aspan historiapolitiikka 1910-luvulla

7.12. Tiina Lintunen: Punaisten paluu sodanjälkeiseen arkeen

Yliopistolla on ja on ollut merkittävä rooli suomalaisen identiteetin, kulttuurin ja kansakunnan synnyssä Turun akatemian perustamisesta (1640) lähtien. Yliopisto, sen ylioppilaat ja professorit, ovat tuottaneet kansallista identiteettiä, sivistystä ja innovaatioita. Yliopistot ovat olleet näkyvä osa kaupunkikulttuuria muokaten sekä kaupunkikuvaa että tuottaen kaupungeille tunnusomaisia perinteitä.

Osana 375-vuotisjuhlavuottaan Helsingin yliopisto haluaa nostaa esiin yliopiston merkityksen ja historian niin Turussa kuin Helsingissä. Luennoilla käsitellään yliopiston ja kaupungin vuorovaikutuksen jatkuvuuksia ja murroksia neljän vuosisadan perspektiivillä. Teemaa lähestytään erilaisten näkökulmien, kuten tilan ja paikan sekä arjen ja juhlan, kansainvälisyyden, kielen ja kirjallisuuden, kautta.

Historia ja kulttuuriperintö -aineiden yhteinen Studia Universitaria luentosarja toteutetaan osin Turussa ja osin Helsingissä verkkovideoinnin keinoin. Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi luennot ovat avoimia kaikille kiinnostuneille: alumneille, yliopistolaisille ja kaupunkilaisille.

Vastaava opettaja
Topi Artukka
topart[ät]utu.fi
Opetus
7.10.2015 – 25.11.2015
Luento-opetus 14 t
Ke 7.10
Ke 7.10.2015 klo 16.00-18.00, Janus, Dosentti Riitta Laitinen: Turun akatemia ja sen opiskelijat 1600-luvun kaupunkikuvassa JA Professori emeritus Timo Soikkanen: Turun akatemian huippukausi
Ke 14.10.
Ke 14.10.2015 klo 16.00-18.00, Pieni juhlasali, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Turussa luentoa voi seurata streemattuna Janus-salissa. Professori Henrik Meinander: Yliopiston paikka Unioninkadulla JA Professori Laura Kolbe: Senaatintori akateemisena aukiona
28.10.
Ke 28.10.2015 klo 16.00-18.00, Janus, FM, arkkitehti Panu Savolainen: Turun akatemia 1700-luvun kaupungin arjessa JA Professori emeritus Matti Klinge: Turku eurooppalaisena yliopistokaupunkina
4.11.
Ke 4.11.2015 klo 16.00-18.00, Pieni juhlasali, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Turussa luentoa voi seurata streemattuna Janus-salissa. Dosentti Anja Kervanto Nevanlinna: Yliopisto Helsingin kaupunkikuvassa JA Dosentti Mikko-Olavi Seppälä: Yliopisto kaupunkikulttuuria tuottamassa
11.11.
Ke 11.11.2015 klo 16.00-18.00, Janus, Professori emeritus Kari Immonen: Turun yliopisto 100 vuotta JA Dosentti Henry Nygård: Åbo Akademi och staden Åbo
18.11.
Ke 18.11.2015 klo 16.00-18.00, Pieni juhlasali, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Turussa luentoa voi seurata streemattuna Janus-salissa. Dosentti Terhi Ainiala & prof. Pirkko Nuolijärvi: Yliopisto ja kaupungin kielimaisemat JA FT Lieven Ameel: Yliopisto kirjallisuudessa
Paneelikeskustelu
Ke 25.11.2015 klo 16.00-18.00, Tauno Nurmela, Takana loistava menneisyys: yliopisto ja kansakunnan rakentaminen seuraavina vuosisatoina. Yliopisto ja yliopistolaiset ovat olleet merkittäviä Suomen ja yhteiskunnan rakentajia koko 375 vuoden ajan. Perintö velvoittaa, joten kuinka muuttuva yliopisto ja yhteiskunta kohtaavat toisensa jatkossa? Kenelle kuuluu kuningatar Kristiinan ja keisari Aleksanteri I:n perinnön vaaliminen?
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

The aim of the course is to examine, how ideas of identity are created, reinforced and modified in European history. This question will be studied from different viewpoints and time periods. The focus will be on the questions of language, politics and religion. These questions will be examined in different time periods and topics. Students will learn to use key concepts concerning European identity in history. Course takes place in web-based international and local study groups.

Prerequisites:

Students are required to have access to the Internet and possess elementary computer skills. They must be able to communicate in English, in writing.

Learning outcomes:

* acquire an understanding of different definitions of the concept of identity in history
* acquire an in-depth knowledge of a specific topic concerned with identity in history
* obtain insights into additional topics concerned with identity in history
* acquire an in-depth knowledge of a specific theme related to identity in history
* obtain insights into additional themes related to identity in history
* obtain the capability to comprehend and share specific points of view regarding identity in history and to use the communication and knowledge sharing skills that support it.

Competences:

* acquire awareness of and respect for points of view deriving from other national or cultural backgrounds
* obtain skills in problem identification and solving
* obtain skills in communication and knowledge sharing
* obtain skills in communicating in a foreign language
* acquire a concern for quality
* become acquainted with the pedagogical tools of e-Learning
acquire an ability to use computer and internet resources and techniques

Mode of teaching: The course will be conducted in the Internet-based learning platform Moodle (Uni. of Turku) and in local study groups. The course will be organised at both local and international levels so that there will be mixed groups. Assignments and presentations: Workshops, on-line forum discussions, analyses of primary-source material and course readings.

Ilmoittautuminen


Syyslukukauden 2015 verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015 klo 12.00. Lisätietoja kursseista http://verkko-opetus.utu.fi/historia/">http://verkko-opetus.utu.fi/historia/

Vastaava opettaja
Anne Kupila
Opetus
19.10.2015 – 15.1.2016
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla perehdytään sotien valokuvaamiseen ja kuvien propagandistiseen käyttöön aina 1930-luvulta nykypäivään. Opiskelijat tutustuvat monimuotoisten tehtävien ja tapausanalyysien kautta niin kansallista identiteettiä rakentaneisiin kuviin kuin kriisiajan kuvallisen viestinnän ja propagandan erityispiirteisiinkin. Kurssin jälkeen opiskelijat kykenevät tulkitsemaan yhä visuaalisemmaksi muuttuvaa mediamaisemaa sekä ymmärtävät, miksi eri aikojen kriiseistä otetut kuvat ovat sellaisia kuin ovat.

Ilmoittautuminen

Verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015 klo 12.00.

Vastaavat opettajat
Olli Kleemola
Aake Kinnunen
Opetus
15.10.2015 – 11.12.2015
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Opetusmuoto: Verkkokurssi, 3-5 op suoritustavasta ja vapaaehtoisista kirjoitelmista riippuen.

Ilmoittautuminen

Syyslukukauden 2015 verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015 klo 12.00. Lisätietoja kursseista http://verkko-opetus.utu.fi/historia/">http://verkko-opetus.utu.fi/historia/

Vastaava opettaja
Arto Nevala
Opetus
12.10.2015 – 13.12.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Ilmoittautuminen

Syyslukukauden 2015 verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015 klo 12.00.

Vastaava opettaja
Teija Försti
tmbfor[ät]utu.fi
Opetus
12.10.2015 – 30.11.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Syyslukukauden 2015 verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015 klo 12.00.

Kurssin tavoitteena on tarjota välineitä tarkastella kriittisesti "rodun" ja rasismin historioita. Opiskelija oppii hahmottamaan rasismin ja rodullistamisen ilmiön laajuutta moniulotteisesti sekä tunnistamaan rasismin ja rodullistamisen historioiden ilmentymiä nykyajassa. Kurssilla käsitellään "rodun" ja rasismin historiaa sekä kansainvälisiä keskusteluja että suomalaista yhteiskuntaa tarkastellen. Rasismin historiaa lähestytään seuraavien teemojen kautta: rasismin käsitteen määrittely; tieteellisen rotuajattelun historia; rasismin ja nationalismin ja suhde; kolonialismin ja rasismin historia sekä kolonialismin jäljet nyky-yhteiskunnassa; siirtolaisuusvastaisuus ja "uusi rasismi" 1900-luvun lopun ja 2000-luvun Euroopassa ja rasismin vastustamisen historia.

Ilmoittautuminen

Syyslukukauden 2015 verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015 klo 12.00.

Vastaava opettaja
Aleksi Huhta
alehuht[ät]utu.fi
Opetus
21.9.2015 –
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Syyslukukauden 2015 verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015 klo 12.00.

Kurssilla perehdytään sukupuolen merkityksiin tekniikan historian tutkimustraditiossa. Kurssin tavoitteena on oppia, miten erilaiset teknologiat kantavat ja saavat sukupuolittuneita merkityksiä eri ajassa, paikassa ja kulttuurissa. Sukupuolen ja eri teknologioiden suhdetta problematisoidaan yhteisissä verkkokeskusteluissa ja itsenäisesti suoritettavissa kirjallisissa opintotehtävissä. Kurssilla luetaan sekä suomen- että englanninkielisiä artikkeleita.

Ilmoittautuminen

Syyslukukauden 2015 verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015 klo 12.00.

Vastaava opettaja
Teija Försti
tmbfor[ät]utu.fi
Opetus
28.9.2015 –
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Syyslukukauden 2015 verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015 klo 12.00. Lisätietoja kursseistahttp://verkko-opetus.utu.fi/historia/

Kurssilla perehdytään yksityisen valokuvauksen muuttuneisiin käytäntöihin ja kuvaustoiminnan muuttuneisiin kulttuurisiin merkitykseen aina valokuvauksen syntyhetkistä nykypäivään. Opiskelijat tutustuvat monimuotoisten tehtävien ja tapausanalyysien kautta valokuvan kulttuurisiin merkityksiin länsimaissa. Kurssin jälkeen opiskelijat omaavat valmiuden käyttää kuva-aineistoja omien tutkimustensa lähteinä.

Ilmoittautuminen

Syyslukukauden 2015 verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015 klo 12.00.

Vastaavat opettajat
Tiina Männistö-Funk
tiiman[ät]utu.fi
Olli Kleemola
owklee[ät]utu.fi
Opetus
21.9.2015 – 23.11.2015
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Syyslukukauden 2015 verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015 klo 12.00. Lisätietoja kursseistahttp://verkko-opetus.utu.fi/historia/

Syventävät opinnot [I Periodi]

Osio johdattaa kulttuurihistorian syventäviin opintoihin, pro gradu -tutkielman tekemisen taitoihin ja tutkimuksen peruskysymyksiin. Osio suoritetaan kahtena pakollisena kurssina.


Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Johdatus maisteriopintoihin ja jakautuminen tutoriaaliryhmiin; kulttuurihistorian keskeiset käsitteet; kulttuurihistoriallisia lähestymistapoja; tutkimusprosessi, analyysi ja kirjoittaminen.

Vastaava opettaja
Riitta Laitinen
riilai[ät]utu.fi
Opetus
14.9.2015 – 18.9.2015
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Ma 14.9.2015 klo 11.00-14.00, Minerva, E117 Litzen, Opettajina Hannu Salmi ja Marjo Kaartinen
Ti 15.9.2015 klo 10.00-14.00, Minerva, E117 Litzen, Opettajina Hannu Salmi ja Marjo Kaartinen
Pe 18.9.2015 klo 10.00-14.00, Minerva, E117 Litzen, Opettajina Hannu Salmi ja Marjo Kaartinen
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Lisätietoja: Läsnäolo seminaaripäivillä pakollista.

Maisteriseminaarissa työstetään pro gradu -tutkielman aihetta, näkökulmaa, kysymyksenasettelua, dispositiota ja argumentaatiota. Jokainen opiskelija tuo yleiseen keskusteluun tutkielmansa synopsiksen, johdantoluonnoksen ja valmiin käsittelyluvun. Oman tutkielman kehittämisen ohella opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaarin tieteelliseen keskusteluun.

Vastaavat opettajat
Marjo Kaartinen
marjo.kaartinen[ät]utu.fi
Hannu Salmi
hansalmi[ät]utu.fi
Opetus
14.9.2015 – 16.5.2016
Seminaari
Ryhmä 1, Hannu Salmi
Ke 16.9.2015 - 4.5.2016 joka toinen viikko klo 10.00-14.00, Minerva, E223 Yl. kirjllisuustieteen seminaarihuone, parillisilla viikoilla
Ryhmä 2, Marjo Kaartinen
Ma 14.9.2015 - 16.5.2016 viikoittain klo 14.00-16.00, Minerva, E117 Litzen
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltävät opinnot: Suositellaan osallistumista teemaseminaariin ennen maisteriseminaaria.

Suositeltu suoritusajankohta: maisteriopintojen KL1:stä maisteriopintojen loppuun.

Teemaseminaarit [I Periodi]

Teemaseminaarin keskeisenä teemana on muisti ja muistamisen kulttuuri hyvin laajasti ymmärrettynä. Lähestymme teemaa ennen muuta erilaisten aineistojen kautta, jolloin keskiössä on esim. muistitietoaineisto ja erilainen omaelämäkerrallinen aineisto (kirjeet, päiväkirjat, muistelmat, omaelämäkerrat, elämäkerrat). Myös kaunokirjallinen aineisto liittyy tematiikkaan. Ryhmässä on siten metodologinen painotus, mutta ryhmän vetäjien omat tutkimuspainotukset sukupuoleen ja toiseuden historiaan liittyen tuovat oman lisänsä seminaarin teemoihin.

Ryhmän ensisijaisena tavoitteena on toimia opiskelijoiden omien gradutöiden edistäjänä, ja toiminta rakentuu niihin liittyvien työpapereiden käsittelyyn. Lisäksi seminaariin voidaan kutsua vierailijoita ja siellä voidaan yhdessä perehtyä lukemalla erilaisiin aihepiiriin liittyviin erityisiin käsitteisiin ja haasteisiin.

Vastaavat opettajat
Maarit Leskelä-Kärki
maales[ät]utu.fi
Otto Latva
onilat[ät]utu.fi
Opetus
21.9.2015 – 9.5.2016
Seminaari
Ma 21.9.2015 - 9.5.2016 viikoittain klo 10.00-12.00, Minerva E117, Litzen
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Teemaseminaariin ovat tervetulleita populaarikulttuurista, materiaalisesta kulttuurista ja kaupunkihistoriasta sekä niiden yhdistelmistä kiinnostuneet opiskelijat. Materiaalista kulttuuria tarkastellaan moniulotteisesti aineellisena ja tilallisena elinympäristönä. Tutkimuskohteita voivat olla kaupunki- ja ympäristöhistoria, esinekulttuuri sekä ihmisten ja muiden elollisten olentojen suhteet. Populaarikulttuuria tarkastellaan laaja-alaisesti esiteollisesta ajasta nykypäivään, mukaan lukien erilaiset kulttuuriteollisuuden ilmiöt ja tuotteet, kuten elokuvat, pelit, populaarimusiikki, urheilu, populaarikirjallisuus, muoti ja kansankulttuuri, mutta myös erilaiset radikaalitkin vastaäänet ja alakulttuurit.

Vastaavat opettajat
Kimi Kärki
kierka[ät]utu.fi
Heta Lähdesmäki
hailah[ät]utu.fi
Opetus
15.9.2015 – 10.5.2016
Seminaari
Ti 15.9.2015 - 10.5.2016 viikoittain klo 14.00-16.00, Minerva E117, Litzen
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Teemaseminaariin ovat tervetulleita antiikin ja keskiajan tutkimuksesta kiinnostuneet opiskelijat. Ryhmässä työstetään erityisesti antiikin ja keskiajan tutkimukseen liittyviä aineistollisia, menetelmällisiä ja kysymyksenasetteluihin liittyvä erityiskysymyksiä opiskelijoiden omien gradutöiden avulla.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse suoraan opettajille.

Vastaavat opettajat
Harri Kiiskinen
harri.kiiskinen[ät]utu.fi
Teemu Immonen
juteim[ät]utu.fi
Opetus
25.9.2015 – 13.5.2016
Seminaari
Pe 25.9.2015 - 13.5.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Minerva E117, Litzen
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Luento- ja verkkokurssit/syventävät opinnot [I Periodi]

Tavoitteena on perehtyä elokuvahistorian lähdeaineistoon omakohtaisen tutkimuksen, yhteisten keskustelujen ja ryhmätyön kautta.  Tutkimusryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) kanssa ja tutustuu ennen kaikkea vuosina 1957−1961 valmistuneisiin suomalaisiin elokuviin. Mitä nämä elokuvat kertovat suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tilasta kotimaisen elokuvan kukoistuksen loppuvaiheessa ja miten niitä tutkitaan ja tulkitaan? KAVIn tuella tutustumme koko aikakauden tuotantoon, käsikirjoituksiin ja muuhun aineistoon. Kurssin yhteydessä tuotetaan juonitiivistelmiä ja teematekstejä Suomen kansallisfilmografian verkkoversioon, testataan lajityyppiluokittelujen toimivuutta ja kirjoitetaan yhteinen julkaisu. Syksyn kokoontumiset vastaavat 5 op:n suoritusta, ja ryhmässä voi jatkaa myös keväällä, jolloin suoritukseksi tulee 10 op (mukana yhteisartikkelin kirjoittaminen). Ryhmä on avoin kaikille mediahistoriasta kiinnostuneille HKT-laitoksen opiskelijoille. Myös tohtorikoulutettavat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan! Ryhmän otetaan enintään 20 jäsentä, ja etusijalla ovat mediahistoriasta opinnäytettään kirjoittavat.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 4.9.2015 mennessä jollekin ryhmän vetäjistä: Kimmo Laine (kimmo.laine@oulu.fi) Tommi Römpötti (tommi.rompotti@utu.fi), Hannu Salmi (hannu.salmi@utu.fi).

Vastaavat opettajat
Tommi Römpötti
tommi.rompotti[ät]utu.fi
Hannu Salmi
hannu.salmi[ät]utu.fi
Kimmo Laine
kimmo.laine[ät]oulu.fi
Opetus
18.9.2015 – 6.5.2016
Seminaari
Elokuvahistorian tutkimusryhmä
Pe 18.9.2015 - 6.5.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Minerva E323, Mediatutkimus
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen pe 4.9. mennessä jollekin ryhmän vetäjistä: Kimmo Laine (kimmo.laine@oulu.fi), Tommi Römpötti (tommi.rompotti@utu.fi), Hannu Salmi (hannu.salmi@utu.fi).

The course explores the key concepts of popular culture studies, such as the notions of the popular and entertainment, ideology, opposition and capitalism, affects and emotions, and stardom and fandom. The course draws also an outline of the history of popular culture, with a special emphasis on the history of popular culture studies as a field of critical research. Lectures (16 h), additional reading, essay.

Teacher responsible
Hannu Salmi
hannu.salmi[ät]utu.fi
Teaching
3-Sep-2015 – 15-Oct-2015
Seminar 16 h
Thu 3-Sep-2015 - 15-Oct-2015 weekly at 14.00-18.00, Minerva E221, Taidehistorian harjoitushuone
Independent work
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Teaching methods

Lectures (16 h), additional reading, essay

Modes of study

Participation in classroom and in the moodle platform, written essay

The course will span across two periods 7.10.–4.11., but there is a break for week 43. The character of towns and the experience of living and working in them varied during the seventeenth and eighteenth centuries, and at the same time commercial and industrial changes meant the nature of the urban experience was also undergoing numerous changes. Chief among these was the emergence of a ‘polite and commercial’ culture. This course aims to explore the culture of the town and the ways different groups of people utilised and experienced town life. It will deal with a number of themes, including issues of lifecycle, class, and gender.

Opetus
7.10.2015 – 4.11.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

The first session: 7.10. klo 9–12 Sukupuolentutkimuksen seminaarisali, E123

The aim of the course is to examine, how ideas of identity are created, reinforced and modified in European history. This question will be studied from different viewpoints and time periods. The focus will be on the questions of language, politics and religion. These questions will be examined in different time periods and topics. Students will learn to use key concepts concerning European identity in history. Course takes place in web-based international and local study groups.

Prerequisites:

Students are required to have access to the Internet and possess elementary computer skills. They must be able to communicate in English, in writing.

Learning outcomes:

* acquire an understanding of different definitions of the concept of identity in history
* acquire an in-depth knowledge of a specific topic concerned with identity in history
* obtain insights into additional topics concerned with identity in history
* acquire an in-depth knowledge of a specific theme related to identity in history
* obtain insights into additional themes related to identity in history
* obtain the capability to comprehend and share specific points of view regarding identity in history and to use the communication and knowledge sharing skills that support it.

Competences:

* acquire awareness of and respect for points of view deriving from other national or cultural backgrounds
* obtain skills in problem identification and solving
* obtain skills in communication and knowledge sharing
* obtain skills in communicating in a foreign language
* acquire a concern for quality
* become acquainted with the pedagogical tools of e-Learning
acquire an ability to use computer and internet resources and techniques

Mode of teaching: The course will be conducted in the Internet-based learning platform Moodle (Uni. of Turku) and in local study groups. The course will be organised at both local and international levels so that there will be mixed groups. Assignments and presentations: Workshops, on-line forum discussions, analyses of primary-source material and course readings.

Ilmoittautuminen


Syyslukukauden 2015 verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015 klo 12.00. Lisätietoja kursseista http://verkko-opetus.utu.fi/historia/">http://verkko-opetus.utu.fi/historia/

Vastaava opettaja
Anne Kupila
Opetus
19.10.2015 – 15.1.2016
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Jatko-opinnot [I Periodi]

Tavoitteena on perehtyä elokuvahistorian lähdeaineistoon omakohtaisen tutkimuksen, yhteisten keskustelujen ja ryhmätyön kautta.  Tutkimusryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) kanssa ja tutustuu ennen kaikkea vuosina 1957−1961 valmistuneisiin suomalaisiin elokuviin. Mitä nämä elokuvat kertovat suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tilasta kotimaisen elokuvan kukoistuksen loppuvaiheessa ja miten niitä tutkitaan ja tulkitaan? KAVIn tuella tutustumme koko aikakauden tuotantoon, käsikirjoituksiin ja muuhun aineistoon. Kurssin yhteydessä tuotetaan juonitiivistelmiä ja teematekstejä Suomen kansallisfilmografian verkkoversioon, testataan lajityyppiluokittelujen toimivuutta ja kirjoitetaan yhteinen julkaisu. Syksyn kokoontumiset vastaavat 5 op:n suoritusta, ja ryhmässä voi jatkaa myös keväällä, jolloin suoritukseksi tulee 10 op (mukana yhteisartikkelin kirjoittaminen). Ryhmä on avoin kaikille mediahistoriasta kiinnostuneille HKT-laitoksen opiskelijoille. Myös tohtorikoulutettavat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan! Ryhmän otetaan enintään 20 jäsentä, ja etusijalla ovat mediahistoriasta opinnäytettään kirjoittavat.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 4.9.2015 mennessä jollekin ryhmän vetäjistä: Kimmo Laine (kimmo.laine@oulu.fi) Tommi Römpötti (tommi.rompotti@utu.fi), Hannu Salmi (hannu.salmi@utu.fi).

Vastaavat opettajat
Tommi Römpötti
tommi.rompotti[ät]utu.fi
Hannu Salmi
hannu.salmi[ät]utu.fi
Kimmo Laine
kimmo.laine[ät]oulu.fi
Opetus
18.9.2015 – 6.5.2016
Seminaari
Elokuvahistorian tutkimusryhmä
Pe 18.9.2015 - 6.5.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Minerva E323, Mediatutkimus
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen pe 4.9. mennessä jollekin ryhmän vetäjistä: Kimmo Laine (kimmo.laine@oulu.fi), Tommi Römpötti (tommi.rompotti@utu.fi), Hannu Salmi (hannu.salmi@utu.fi).

Tutkimusryhmässä pureudutaan kaikkeen materiaaliseen, tilalliseen ja ympäristölliseen. Käsittelyymme sopii aihen kuin aihe, joka tavalla tai toisella kiinnittyy meiutä ympäröivään fyysiseen maailmaan. Työpapereiden lisäksi käsittelemme materiaalisen kulttuurin tutkimuksen, tila-tutkimuksen ja ympäristöhistorian sekä yleisen kulttuurihistorian metodologisia kysymyksiä.

Vastaava opettaja
Riitta Laitinen
riilai[ät]utu.fi
Opetus
9.9.2015 – 11.5.2016
Seminaari
Tilaryhmä
Ke 9.9.2015 - 11.5.2016 viikoittain klo 12.15-13.45, E225
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Vastaava opettaja
Marjo Kaartinen
Opetus
26.8.2015 – 11.5.2016
Seminaari
Ke 26.8.2015 - 11.5.2016 viikoittain klo 14.00-16.00, E117 Litzen
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Vastaava opettaja
Anu-Hanna Anttila
Opetus
25.9.2015 – 13.5.2016
Seminaari
Pe 25.9.2015 - 13.5.2016 viikoittain klo 10.00-14.00, E117 Litzen
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Vastaavat opettajat
Maarit Leskelä-Kärki
Kirsi Tuohela
Opetus
9.9.2015 – 11.5.2016
Seminaari
Ke 9.9.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 14.00-16.00, E104 Virkkunen
Poikkeukset:
21.10.2015 klo 14.00 –16.00 , Minerva, E123 Sukupuolen tutkimus
Ke 6.1.2016 - 11.5.2016 viikoittain klo 14.00-16.00, Minerva, E123 Sukupuolen tutkimus
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Tutkimusryhmä keskittyy ajallisesti 1800-ja 1900-lukuihin. Ryhmässä olemme ruotineet käsitehistoriaa, identiteettiproblematiikkaa ja sukupuolijärjestelmää. Nämä yhteiset teemat 68liittyvät ryhmän jäsenten tutkimusaiheisiin. Ryhmässä käsitellään työpapereita ja luetaan yhdessä teoreettisia ja metodologisia tekstejä, mutta voimme myös kutsua vierailijoita.

Vastaava opettaja
Hannu Salmi
Opetus
8.9.2015 – 11.5.2016
Seminaari
Ti 8.9.2015 - 10.5.2016 viikoittain klo 14.00-16.00, E119 Juva
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Opetus
Seminaari
Tutkijaseminaari
Pe 4.9.2015 klo 10.00-16.00, Porthan-sali Maaherran makasiini
Pe 9.10.2015 klo 10.00-16.00, Janus
Pe 27.11.2015 klo 10.00-16.00, Janus
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi
Perusopinnot [II Periodi]

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan omatoimisesti moodle-alueella jaettuun kirjallisuuteen, aineistoon ja tehdään harjoitustehtäviä annettujen aiheiden pohjalta. Opintojakso luo katsauksen kulttuurihistorian ideaan, tutkimusmenetelmiin ja aineistoihin sekä kulttuurihistorian määritelmiin ja näkökulmiin 1800-luvulta tähän päivään.

Vaadittavat opintosuoritukset: Luennot ja tehtävät.

Vastaavat opettajat
Sakari Ollitervo
artolli[ät]utu.fi
Hannu Salmi
hannu.salmi[ät]utu.fi
Opetus
26.10.2015 – 7.12.2015
Luento-opetus 4 t
Ma 26.10.2015 klo 10.00-12.00, E221, Minerva 2. krs, Sirkkala
Ma 9.11.2015 klo 10.00-12.00, E221, Minerva 2. krs, Sirkkala
Ma 7.12.2015 klo 10.00-12.00, E221, Minerva 2. krs, Sirkkala
Itsenäinen työskentely
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Toteutustapa: Luennot, minkä lisäksi harjoitustehtävä ja perehtyminen aineistoon kurssin moodle-alueella.

Läsnäolo luennoilla pakollista. Ilmoittautuminen kurssille ensimmäisellä luennolla.

Aineopintojen luento- ja verkkokurssit [II Periodi]

As a form of state, empire has a far longer history than the currently ubiquitous nationstate.
For the better part of last two millennia, empires have formed the contexts where people—peasants, merchants, scientists, missionaries, politicians, artists and so on—have developed their social networks and connections. This course aims to offer insights into the culture and politics of empire by looking at the
British Empire in the nineteenth and twentieth centuries.

The course approaches the logic of empire from a variety of perspectives as the lectures address questions of race, science, cultural heritage, religious missions, politics and economy. One of the key aims of the course is to situate the history of British Empire—and European imperialism—into a wider history of empires and
interempire interaction.

The course consists of lectures (14 h) and independent coursework in the form of a lecture assignments and a course assignment.

Vastaavat opettajat
Aleksi Huhta
alehuh[ät]utu.fi
Johanna Skurnik
jeskur[ät]utu.fi
Opetus
26.10.2015 – 7.12.2015
Luento-opetus 14 t
Luento-opetus
Ma 26.10.2015 - 7.12.2015 viikoittain klo 10.00-12.00, Janus
Periodit: II
Opetuskieli: englanti

Holokaustin historia on täynnä kysymyksiä. Mikä oli Die Endlösung  -"juutalaiskysymyksen lopullinen ratkaisu"? Kuka käynnisti holokaustin vai lähtikö kaikki liikkeelle viranomaisten omaehtoisesta radikalisoitumisesta?  Miksi holokaustin mittasuhteista kiistellään? Mikä on holokaustin ja antisemitismin suhde? Voidaanko väittää, että holokaustissa ei ollutkaan kysymys antisemitismistä, vaan jostakin aivan muusta? Vai oliko holokausti vain täysin luonteva ja odotettu jatko saksalaisten perinteiselle vuosisataiselle juutalaisvihalle? Mitä holokaustista tiedettiin, ja jos tiedettiin, niin miten kaikki oli silti mahdollista? Miten kaikki sai tapahtua? Tai entä väitteet siitä, että holokaustia ei olisi koskaan tapahtunut. Eikö historiallinen lähdeaineisto puhukaan vakuuttavasti holokaustin puolesta? Miksi eräissä maissa tarvitaan erillinen lainsäädäntö, jolla kielletään holokaustin kieltäminen. Mm. näihin kysymyksiin luentosarjassa etsitään vastauksia.

Vastaava opettaja
Eero Kuparinen
eeroku[ät]utu.fi
Opetus
30.10.2015 – 19.2.2016
Luento-opetus 24 t
Luento-opetus
Pe 30.10.2015 - 19.2.2016 viikoittain klo 8.00-10.00, ls I, Tauno Nurmela
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi moodlessa:

https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=8514

Kurssilla perehdytään luentojen, kirjallisuuden, keskustelujen, ekskursioiden ja ryhmätyöskentelyn avulla näyttelysuunnitteluun.
Suunnittelemme Turun tuomiokirkkoon lapsille suunnatun näyttelyn Agricolan kappeliin ja uudistamme Tuomiokirkkomuseon näyttelyä. Työskentelemme yhdessä seurakuntayhtymän, reformaatioajan asiantuntijoiden ja näyttelyn kohderyhmien kanssa. 
Tehtävät liittyvät reformaation muistamiseen sen merkkivuonna. Millaisia muutoksia reformaatio aiheutti ihmisten elämään näillä seuduin? Tavoitteena on tuoda esiin kohderyhmiä kiinnostavia ja koskettavia teemoja näyttelyn keinoin. Otamme huomioon ja käytämme hyödyksi tuomiokirkon tilojen erityiset ominaisuudet. Ajatuksena on myös saada Tuomiokirkkomuseon kokoelmista esille aineistoja, jotka eivät ole olleet aikoihin tai koskaan yleisön nähtävillä.
Museologian opiskelijat (9 op) jatkavat kurssilla näyttelyiden toteutusta niin pitkälle kuin mahdollista. Näyttelyt saanevat lopullisen muotonsa vasta syksyllä 2016 juhlavuoden alkaessa.

Paikka: Turun tuomiokirkko ja Hovi-sali 28.10. alkaen klo 16-18

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Anu Raulalle (anuraula@utu.fi) viimeistään 30.9.2015. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä oppiaine, johon haluat kurssin käyttää (museologia, kulttuurihistoria, arkeologia).

5 op:n laajuiseen kokonaisuuteen otetaan noin 10 opiskelijaa. 9 op:n laajuinen kokonaisuus on suunnattu museologian opiskelijoille (ei kiintiötä).

Kurssille valituille ilmoitetaan valinnasta lokakuun alussa.

Vastaava opettaja
Marjo Kaartinen & Sirkku Pihlman
Opetus
28.10.2015 –
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille otetaan kaikki museologian aineopintovaiheen opiskelijat (MUSE1116 oltava suoritettuna) ja noin 10 muuta aineopintovaiheen opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi on normaalimitassaan 5 op laajuinen ja museologian opintojen osalta 9 op:n laajuinen. Sirkku Pihlman vastaa kurssisuorituksista.

Kurssi suoritetaan pakollisilla läsnäoloilla luennoilla ja osallistumalla näyttelyn suunnitteluun ja toteutukseen.

Välimeri on ollut ihmiskunnan historian tärkeimpiä alueita varhaisista korkeakulttuureista 2010-luvun pakolaisveneisiin. Välimeri ja sen rannikot on usein nähty Euroopan raja-alueena, vaikka sen merkitys eurooppalaisuuden määrittämiselle on ollut keskeinen. Alue onkin kiinnostanut historioitsijoita jatkuvasti: sitä tulkitsemalla on määritelty uskontojen vaikutusta, kulttuurien kohtaamista sekä pohjoisen ja etelän suhdetta. Kurssi tutustuttaa uusimpaan Välimeren aluetta koskevaan tutkimukseen samalla, kun se antaa mahdollisuuden syventyä opiskelijaa itseään kiinnostavaan teemaan, josta tehdään harjoitustyö. Kurssi auttaa hahmottamaan kulttuuri- ja maantieteellisten alueiden merkitystä historiantutkimuksessa. Se tarjoaa myös mahdollisuuden hahmottaa Välimeren historiaa ja sen merkitystä eri aikakausina.

Vastaava opettaja
Janne Tunturi
jantun[ät]utu.fi
Opetus
29.10.2015 – 10.12.2015
Ryhmätyöskentely
Opetus
To 29.10.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 10.00-12.00, Jäntere
Harjoitukset
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla käsitellään urheilun pitkää kulttuurihistoriaa antiikin ajoilta nykypäivään. Aihetta käsitellään niin teemojen kuin aikakausienkin mukaan tavalla, joka tarjoaa opiskelijalle kokonaiskuvan länsimaisen urheiluperinteen synnystä, "suuresta kertomuksesta", sivupoluista ja kriiseistä.

Ilmoittautuminen

Syyslukukauden 2015 verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015 klo 12.00.

Vastaava opettaja
Lauri Keskinen
lokesk
Opetus
2.11.2015 – 6.12.2015
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Syyslukukauden 2015 verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 12.00 ja päättyy 16.9.2015 klo 12.00.

Saksalaisen tutkijan Hans Blumenbergin (1920–1996) mittava elämäntyö on jäänyt suomalaisessa kontekstissa vähälle huomiolle. Historialliset ja filosofiset aiheet sulautuvat yhteen hänen tutkimuksissaan, jotka keskittyvät mm. eri aikakausien jumalakäsitteisiin, todellisuuskäsityksiin, ihmiskuviin ja ylipäänsä aikakausikohtaisiin kysymyksiin, joihin ihmisten on ollut etsittävä vastauksia. Blumenberg alkoi saada tunnustusta osakseen saksankielisellä alueella 1960-luvulla. Pari vuosikymmentä myöhemmin maine kiiri myös englanninkielisen maailman tietoisuuteen, kun uuden ajan erityisyyttä, kopernikaanisen maailman syntyä ja myyttien tehtävää ja merkitystä käsittelevät teokset käännettiin englanniksi. Kurssi tutustuttaa Blumenbergin perusajatuksiin ja aiheisiin, erityisesti hänen käsitykseensä historiasta.

Suoritustapa: Luennot ja tentti, jonka yhteydessä suoritetaan myös suppeahko oheislukemisto. Opiskelija voi halutessaan suorittaa kurssin 5 op:n laajuisena.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen: Kurssille ilmoittaudutaan NettiOpsussa 29.10. mennessä. Osallistujamäärä: enintään 20. (Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille.)

Vastaava opettaja
Sakari Ollitervo
artolli[ät]utu.fi
Opetus
29.10.2015 – 17.12.2015
Seminaari
To 29.10.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 14.00-16.00, Minerva, E325 Mediatutkimuksen seminaarihuone
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen: Kurssille ilmoittaudutaan NettiOpsussa 29.10. mennessä. Osallistujamäärä: enintään 20. (Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille.)

Historian- ja kulttuurintutkijan työskentelytavat ovat murroksessa. Digitaalinen kulttuuri synnyttää laajoja tietoaineistoja kiihtyvää vauhtia, ja samaan aikaan myös historioitsijan lähdeaineistoja on yhä kattavampina digitaalisina kokoelmina. Miten tutkijan työskentelytavat ja tutkimuksen käytännöt muuttuvat ja ovat jo muuttuneet? Millaisia uusia kysymyksenasetteluja digitaalinen murros mahdollistaa?

Kurssi keskittyy seitsemään teemaan, jotka ovat: avoin tiede, tiedonhallinta, joukkoistaminen, tekstinlouhinta, tietokannat, käsiteanalyysi ja visualisoinnin mahdollisuudet. Kurssi asettaa menetelmälliset pohdinnat laajempaan kehykseen ja pyrkii synnyttämään keskustelua tulevaisuuden vaihtoehdoista. Kurssilla luetaan Jo Guldin ja David Armitagen open access -teos History Manifesto (2014,http://historymanifesto.cambridge.org/) ja keskustellaan sen avaamista kysymyksistä. Millaisia mahdollisuuksia digitaaliset aineistot avaavat suurten kehityslinjojen ja laajojen ilmiöiden hahmottamiseen? Millaista on tutkimus, joka tähtää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen kahtiajaon tuolle puolen?

Useita luennoitsijoita. Luennot Janus: ma 26.10. 12–14; ma 2.11. 12–14 (Tauno Nurmela -sali), ke 11.11. 10–12, ma 16.11. 12–14, ma 23.11. 12–14, ke 25.11. 10–12, ma 30.11. 12–14, ma 7.12. 12–14 ja ma 14.12. 12–14.

Vastaava opettaja
Riitta Laitinen
riilai[ät]utu.fi
Opetus
26.10.2015 – 14.12.2015
Luento-opetus
Ma 26.10.2015 - 14.12.2015 viikoittain klo 12.00-14.00, Janus
Poikkeukset:
2.11.2015 klo 12.00 –14.00 , ls I, Tauno Nurmela -sali
Ke 11.11.2015 klo 10.00-12.00, Janus
Ke 25.11.2015 klo 10.00-12.00, Janus
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Luento- ja verkkokurssit/syventävät opinnot [II Periodi]

Saksalaisen tutkijan Hans Blumenbergin (1920–1996) mittava elämäntyö on jäänyt suomalaisessa kontekstissa vähälle huomiolle. Historialliset ja filosofiset aiheet sulautuvat yhteen hänen tutkimuksissaan, jotka keskittyvät mm. eri aikakausien jumalakäsitteisiin, todellisuuskäsityksiin, ihmiskuviin ja ylipäänsä aikakausikohtaisiin kysymyksiin, joihin ihmisten on ollut etsittävä vastauksia. Blumenberg alkoi saada tunnustusta osakseen saksankielisellä alueella 1960-luvulla. Pari vuosikymmentä myöhemmin maine kiiri myös englanninkielisen maailman tietoisuuteen, kun uuden ajan erityisyyttä, kopernikaanisen maailman syntyä ja myyttien tehtävää ja merkitystä käsittelevät teokset käännettiin englanniksi. Kurssi tutustuttaa Blumenbergin perusajatuksiin ja aiheisiin, erityisesti hänen käsitykseensä historiasta.

Suoritustapa: Luennot ja tentti, jonka yhteydessä suoritetaan myös suppeahko oheislukemisto. Opiskelija voi halutessaan suorittaa kurssin 5 op:n laajuisena.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen: Kurssille ilmoittaudutaan NettiOpsussa 29.10. mennessä. Osallistujamäärä: enintään 20. (Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille.)

Vastaava opettaja
Sakari Ollitervo
artolli[ät]utu.fi
Opetus
29.10.2015 – 17.12.2015
Seminaari
To 29.10.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 14.00-16.00, Minerva, E325 Mediatutkimuksen seminaarihuone
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen: Kurssille ilmoittaudutaan NettiOpsussa 29.10. mennessä. Osallistujamäärä: enintään 20. (Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille.)

Historian- ja kulttuurintutkijan työskentelytavat ovat murroksessa. Digitaalinen kulttuuri synnyttää laajoja tietoaineistoja kiihtyvää vauhtia, ja samaan aikaan myös historioitsijan lähdeaineistoja on yhä kattavampina digitaalisina kokoelmina. Miten tutkijan työskentelytavat ja tutkimuksen käytännöt muuttuvat ja ovat jo muuttuneet? Millaisia uusia kysymyksenasetteluja digitaalinen murros mahdollistaa?

Kurssi keskittyy seitsemään teemaan, jotka ovat: avoin tiede, tiedonhallinta, joukkoistaminen, tekstinlouhinta, tietokannat, käsiteanalyysi ja visualisoinnin mahdollisuudet. Kurssi asettaa menetelmälliset pohdinnat laajempaan kehykseen ja pyrkii synnyttämään keskustelua tulevaisuuden vaihtoehdoista. Kurssilla luetaan Jo Guldin ja David Armitagen open access -teos History Manifesto (2014,http://historymanifesto.cambridge.org/) ja keskustellaan sen avaamista kysymyksistä. Millaisia mahdollisuuksia digitaaliset aineistot avaavat suurten kehityslinjojen ja laajojen ilmiöiden hahmottamiseen? Millaista on tutkimus, joka tähtää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen kahtiajaon tuolle puolen?

Useita luennoitsijoita. Luennot Janus: ma 26.10. 12–14; ma 2.11. 12–14 (Tauno Nurmela -sali), ke 11.11. 10–12, ma 16.11. 12–14, ma 23.11. 12–14, ke 25.11. 10–12, ma 30.11. 12–14, ma 7.12. 12–14 ja ma 14.12. 12–14.

Vastaava opettaja
Riitta Laitinen
riilai[ät]utu.fi
Opetus
26.10.2015 – 14.12.2015
Luento-opetus
Ma 26.10.2015 - 14.12.2015 viikoittain klo 12.00-14.00, Janus
Poikkeukset:
2.11.2015 klo 12.00 –14.00 , ls I, Tauno Nurmela -sali
Ke 11.11.2015 klo 10.00-12.00, Janus
Ke 25.11.2015 klo 10.00-12.00, Janus
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla perehdytään luentojen, kirjallisuuden, keskustelujen, ekskursioiden ja ryhmätyöskentelyn avulla näyttelysuunnitteluun.
Suunnittelemme Turun tuomiokirkkoon lapsille suunnatun näyttelyn Agricolan kappeliin ja uudistamme Tuomiokirkkomuseon näyttelyä. Työskentelemme yhdessä seurakuntayhtymän, reformaatioajan asiantuntijoiden ja näyttelyn kohderyhmien kanssa. 
Tehtävät liittyvät reformaation muistamiseen sen merkkivuonna. Millaisia muutoksia reformaatio aiheutti ihmisten elämään näillä seuduin? Tavoitteena on tuoda esiin kohderyhmiä kiinnostavia ja koskettavia teemoja näyttelyn keinoin. Otamme huomioon ja käytämme hyödyksi tuomiokirkon tilojen erityiset ominaisuudet. Ajatuksena on myös saada Tuomiokirkkomuseon kokoelmista esille aineistoja, jotka eivät ole olleet aikoihin tai koskaan yleisön nähtävillä.
Museologian opiskelijat (9 op) jatkavat kurssilla näyttelyiden toteutusta niin pitkälle kuin mahdollista. Näyttelyt saanevat lopullisen muotonsa vasta syksyllä 2016 juhlavuoden alkaessa.

Paikka: Turun tuomiokirkko ja Hovi-sali 28.10. alkaen klo 16-18

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Anu Raulalle (anuraula@utu.fi) viimeistään 30.9.2015. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä oppiaine, johon haluat kurssin käyttää (museologia, kulttuurihistoria, arkeologia).

5 op:n laajuiseen kokonaisuuteen otetaan noin 10 opiskelijaa. 9 op:n laajuinen kokonaisuus on suunnattu museologian opiskelijoille (ei kiintiötä).

Kurssille valituille ilmoitetaan valinnasta lokakuun alussa.

Vastaava opettaja
Marjo Kaartinen & Sirkku Pihlman
Opetus
28.10.2015 –
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille otetaan kaikki museologian aineopintovaiheen opiskelijat (MUSE1116 oltava suoritettuna) ja noin 10 muuta aineopintovaiheen opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi on normaalimitassaan 5 op laajuinen ja museologian opintojen osalta 9 op:n laajuinen. Sirkku Pihlman vastaa kurssisuorituksista.

Kurssi suoritetaan pakollisilla läsnäoloilla luennoilla ja osallistumalla näyttelyn suunnitteluun ja toteutukseen.

Välimeri on ollut ihmiskunnan historian tärkeimpiä alueita varhaisista korkeakulttuureista 2010-luvun pakolaisveneisiin. Välimeri ja sen rannikot on usein nähty Euroopan raja-alueena, vaikka sen merkitys eurooppalaisuuden määrittämiselle on ollut keskeinen. Alue onkin kiinnostanut historioitsijoita jatkuvasti: sitä tulkitsemalla on määritelty uskontojen vaikutusta, kulttuurien kohtaamista sekä pohjoisen ja etelän suhdetta. Kurssi tutustuttaa uusimpaan Välimeren aluetta koskevaan tutkimukseen samalla, kun se antaa mahdollisuuden syventyä opiskelijaa itseään kiinnostavaan teemaan, josta tehdään harjoitustyö. Kurssi auttaa hahmottamaan kulttuuri- ja maantieteellisten alueiden merkitystä historiantutkimuksessa. Se tarjoaa myös mahdollisuuden hahmottaa Välimeren historiaa ja sen merkitystä eri aikakausina.

Vastaava opettaja
Janne Tunturi
jantun[ät]utu.fi
Opetus
29.10.2015 – 10.12.2015
Ryhmätyöskentely
Opetus
To 29.10.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 10.00-12.00, Jäntere
Harjoitukset
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi
Luento- ja verkkokurssit / perusopinnot [III Periodi]

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille opiskelijoille. Kurssilla käsitellään saamelaisuutta taiteen-, historian- ja kulttuurien tutkimuksen näkökulmasta ja luentosarjan aikana pureudutaan niin teoreettisiin kysymyksenasetteluihin kuin siihen, miten niitä voi soveltaa erilaisiin, oman tieteenalan aineistoihin.

Luennot

1-2) to 14.1. klo 14.15–15.45 (Janus-sali) ja
pe 15.1. klo 14.15–15.45 (Osmo Järvi -sali) Veli-Pekka Lehtola : Johdanto – saamelaisten historiaa ja suomalaisten kolonianismi
3) pe klo 22.1. 14.15–15.45  Irja Seurujärvi-Kari: Saamen kielestä ja identiteetistä (Tauno Nurmela -sali)
4) pe 29.1.klo 14.15–15.45  Pasi Enges: Saamelainen folklore: sanataidetta ja identiteetin ilmaisua (ls. II)
5) pe 5.2. klo 14.15–15.45  Minna Riikka Järvinen: Saamelaiset musiikit ja musiikkien tutki­mus (Janus-sali)
6) pe 12.2.klo 14.15–15.45  Viola Parente-Capkova ja Lea Rojola: Saamelaisuuskirjallisuuden-tutkimus ennen ja nyt (Pub 1)
7) pe 19.2. klo 14.15–15.45  Helena Ruotsala: Ympäristöliikkeet osana saamelaiskeskustelua: Alta ja Jokkmok (Tauno Nurmela -sali)
8) pe 26.2. klo 14.15–15.45  Sigga-Marja Magga: Saamelainen käsityö symbolin, normin ja brändin valossa (Janus-sali)
9) to 3.3. 14.15–15.45 Niina Siivikko: Saamelaiskysymys suomalaismediassa vuonna 1971 (Janus -sali)
10) pe 4.3. 14.15–15.45 Niina Oisalo: Saamelainen nykyelokuva (Janus-sali)

Kurssin suoritus

Kurssiin (yhteensä 5 op) kuuluu 20 tuntia luentoja. Niistä kirjoitetaan luentopäiväkirja, jonka tarkemmat ohjeet löydät kurssin Moodle-alueelta.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan 28.10.2015-8.1.2016 NettiOpsussa, Moodleavain SAAMI2016.

Vastaava opettaja
Kurssin koordinaattori Jaana Kouri ja muut kurssin luennoitsijat.
Opetus
14.1.2016 – 4.3.2016
Luento-opetus 20 t
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Arkeologia: korvaavuus sopimuksen mukaan.

Kurssin taltiointi: jokainen luento on nähtävissä taltoituna viikon ajan kurssin moodle-sivulla.

Pakolliset kieliopinnot [III Periodi]

Puheviestinnän perusteet -kurssin järjestää mediatutkimuksen oppiaine. Puheviestinnän perusteet muodostuu kahdesta osasta: 8 oppitunnin luento-osuudesta ja ryhmäesseestä (1 op) ja 12 oppitunnin harjoituskurssista (1 op).

Luento-osuus ja harjoituskurssi tulee suorittaa saman lukukauden aikana.

Puheviestinnän perusteet -kurssin luennot pidetään I periodin alussa maanantaisin 11.1. - 1.2. klo 10 - 12. Ajankohta on sama kuin kirjallisen asiaviestinnän kurssilla, ja opiskelijoiden on tarkoitus tehdä nämä vuorolukukausina. Harjoitusryhmiä tulee tämän jälkeen pitkin kevättä vaihtelevin ajankohdin.

Ma 11.1.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs

Ma 18.1.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs

Ma 25.1.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs

Ma 01.2.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs


Esseeryhmät muodostetaan ensimmäisellä luentokerralla, jolloin läsnäolo kurssin suorittamiseksi on välttämätöntä.

Humanistisen tiedekunnan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin sisältyvän puheviestinnän perusteet -kurssin (2 op) suoritusmuodot ja harjoituskurssitiedot on koottu keskitetysti moodleen. Kurssi löytyy seuraavasta linkistä: 
https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=1018#section-0

Etukäteisilmoittautumista luennoille ei ole. Luentojen alkamisajat ilmoitetaan opinto-ohjelmassa kunkin lukukauden alussa.

Ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista. Läsnäolo ensimmäisellä luentokerralla on välttämätön.

Vastaava opettaja
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Opettaja
Marja-Leena Kuronen
maleku[ät]utu.fi
Opetus
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Puheviestinnän perusteet muodostuu kahdesta osasta: 8 oppitunnin luento-osuudesta ja ryhmäesseestä (1 op) ja 12 oppitunnin harjoituskurssista (1 op). Luento-osuus ja harjoituskurssi tulee suorittaa saman lukukauden aikana.

Luennot pidetään ensin, eivätkä ne mene päällekkäin harjoitusten kanssa.

Harjoituskursseja järjestetään joka periodilla. Ajat ilmoitetaan syys- ja kevätlukukauden alussa, kuitenkin muuta opetustarjontaa myöhemmin. 2016 alusta ilmoittautuminen harjoituskursseille avataan ensimmäisen luentokerran jälkeisenä arkipäivänä klo 8.00.

 ---

Mediatutkimuksen opiskelijoiden omia ryhmiä järjestetään kolmannella periodilla keväisin.

Lisäryhmä 1
ti 9.2.2016 klo 9.15 –11.45
to 11.2.2016 klo 9.15 –11.45
ti 16.2.2016 klo 9.15 –11.45
to 18.2.2016 klo 9.15 –11.45

Lisäryhmä 2
ti 8.3.2016 klo 9.15 –11.45
to 10.3.2016 klo 9.15 –11.45
ti 15.3.2016 klo 9.15 –11.45
to 17.3.2016 klo 9.15 –11.45

Lisäryhmä 3
ti 29.3. klo 9.15 –11.45
to 31.3. klo 9.15 –11.45
ti 5.4. klo 9.15 –11.45
to 7.4. klo 9.15 –11.45

 

Ilmoittautuminen harjoituskursseille jatkuu periodista toiseen Nettiopsussa. Voit ilmoittautua myös varasijoille - muista tulla paikalle ensimmäisellä harjoituskerralla! Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen kurssin alkamista.

Paikka: mediatutkimuksen harjoitusteatteri E321


Ryhmä 1 Riikka Sandberg, rtsand@utu.fi

ti 9.2. klo 15.00–17.30 

to 11.2. klo 15.00–17.30 

ti 16.2. klo 15.00–17.30 

to 18.2. klo 15.00–17.30 

 

Ryhmä 2 Matti Paananen, mapepa@utu.fi

ma 7.3. klo 14.15–16.45

to 10.3. klo 14.15–16.45

ma 14.3. klo 14.15–16.45

to 17.3. klo 14.15–16.45

 

Ryhmä 3 Matti Paananen, mapepa@utu.fi

pe 18.3. klo 14.15–16.45

ti 22.3. klo 14.15–16.45

ti 29.3. klo 14.15–16.45

to 31.3. klo 14.15–16.45

 

Ryhmä 4 Anna Rytkönen, aninry@utu.fi

ti 5.4. klo 12.15–14.45

pe 8.4. klo 9.15–11.45

ti 12.4. klo 12.15–14.45

pe 15.4. klo 9.15–11.45

 

Ryhmä 5 Riikka Sandberg, rtsand@utu.fi

ma 11.4. klo 10.15–12.45

ke 13.4. klo 10.15–12.45

ma 18.4. klo 10.15–12.45

ke 20.4. klo 10.15–12.45

 

Ryhmä 6 Anne Sirkiä-Välimäki, atasir@utu.fi

ti 19.4. klo 14.15–16.45

ti 26.4. klo 14.15–16.45

ti 3.5. klo 14.15–16.45

ti 10.5. klo 14.15–16.45


Syyslukukaudella 2015 puheviestinnän perusteiden yksi harjoituskurssi peruttiin sairastumisen vuoksi.  Ilmoittautuneille on korvaava kurssi, ja heille on ilmoitettu siitä s-postilla - kurssi-ilmoittautumista ei ole NettiOpsussa.
Pe 29.1. klo 12.15-14.45
Pe 5.2. klo 12.15-14.45
Pe 12.2. klo 12.15-14.45
Pe 19.2. klo 12.15.-14.45
Kurssin vetäjänä on Anne Sirkiä-Välimäki  (atasir@utu.fi).

Tarpeen mukaan järjestetään vielä lisäkursseja, mahdollisesti myös englanniksi, joista tiedotetaan myöhemmin.

Kirjallisuus Aalto & Parviainen, Auta ääntäsi (1985)

Humanistisen tiedekunnan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin sisältyvän puheviestinnän perusteet -kurssin (2 op) suoritusmuodot ja harjoituskurssitiedot on koottu keskitetysti moodleen. Kurssi löytyy seuraavasta linkistä: 
https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=1018#section-0

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset NettiOpsussa. Huom! Nettiopsussa tehtävät kurssi-ilmoittautumiset ovat lähtökohtaisia sitovia ilmoittautumisia: opiskelijan on kurssille ilmoittauduttuaan myös tultava paikalle ja suorittava kyseinen kurssi.

Turhan ilmoittautumisen tehneet opiskelijat siirretään muiden samalle lukukaudelle ajoittuvien harjoituskurssien jonotuspaikkojen hännille. Opiskelija ei silloin ehkä pysty suorittamaan puheviestinnän harjoituskurssia sen lukukauden aikana, jona on tehnyt turhan kurssi-ilmoittautumisen.

Oman kurssi-ilmoittautumisensa voi perua ilmoittautumisajan puitteissa NettiOpsussa. Mikäli kyse on esimerkiksi sairastumisesta, voi perua olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan. Tällöin jonotuspaikoille siirtämistä ei tehdä.

Vastaava opettaja
Kaisa Louramo
kaisa.louramo[ät]utu.fi
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]

Vaadittavat opintosuoritukset: Suullinen esitys ja oppimispäiväkirja
Oppimateriaali: Avaintekstejä kulttuurihistoriaan. Toim. Hanna Järvinen & Kimi Kärki. cultural history kulttuurihistoria 6. K&h, Turku 2005.

Toteutustavat: Luento, ryhmätyöskentelyä
Suositeltu suoritusajankohta: 1. opiskeluvuoden KL 1Vastaava opettaja
Sakari Ollitervo
artolli[ät]utu.fi
Opetus
11.1.2016 – 29.2.2016
Luento-opetus
Ma 11.1.2016 - 29.2.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Janus
Ryhmätyöskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan käytännössä niitä taitoja, jotka on opittu kohdassa
A3.2. Luennot käsittelevät tiedekirjoittamisen yleisiä piirteitä, lajeja ja tyylejä sekä
näkökulmien, tutkimuskysymysten, kontekstien ja vastaanoton merkitystä kaikessa
tiedekirjoittamisessa. Omissa kirjoitustöissä ja harjoitustyöryhmissä harjoitellaan
luennoilla opittua syventyen alkuperäislähteiden ja tutkimuskirjallisuuden käyttöön sekä
tiedekirjoittamisen keskustelevaan arviointiin.

Opetuksen toteutustavat: Luentoopetus,
itsenäinen työskentely ja projektiryhmät.

Vaadittavat opintosuoritukset: Harjoitustyö(t) + osallistuminen kontaktiopetukseen.

Edeltävät opinnot: Kulttuurihistorian perusopintojen P3 (Kulttuurihistorian
aikakaudet)/Historian perusopintojen P3 (Näkökulmia historiaan).

Opetus lukuvuonna 2015–2016:

Luennot tiistaisin 26.1.2016 - 16.2.2016 kello 12 - 14, seminaarihuoneessa E117 Litzen, Minerva, Sirkkala.

Temaattisiin työpajoihin jako tapahtuu ensimmäisellä luennolla ja se tehdään arpomisperiaatteella. Ryhmät kokoontuvat ensimmäisen kerran viikolla 7 ja sen jälkeen oman aikataulunsa mukaan.

Luennot, projektiryhmät, itsenäinen työskentely.

Kurssin loppuseminaari järjestetään tiistaina 26.4. klo 12–14 Janus-sali.Vastaava opettaja
Maarit Leskelä-Kärki
Opetus
26.1.2016 – 26.4.2016
Luento-opetus 8 t
Luennot
Ti 26.1.2016 - 23.2.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Minerva, E325 Mediatutkimuksen seminaarihuone
Loppuseminaari
Ti 26.4.2016 klo 12.00-14.00, Janus
Ryhmäopetus
Ryhmä I
Ti 16.2.2016 - 10.5.2016 viikoittain klo 10.00-12.00, Minerva, E117 Litzen
Ryhmä II
Ke 17.2.2016 - 11.5.2016 viikoittain klo 10.00-12.00, Minerva, E104 Virkkunen
Ryhmä III
Pe 12.2.2016 - 13.5.2016 viikoittain klo 10.00-12.00, Minerva E104, Virkkunen
Itsenäinen työskentely
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

26.1. Johdantoluento (Maarit Leskelä-Kärki)
2.2.  Tiedeviestintä
9.2.  Tiede, tieto ja kirjoittaminen. Historiatiedon esittämisen lajit (Anu Lahtinen)
16.2. Kirjoittaminen luovana prosessina (Niina Repo)

Kurssilla tutustutaan Internet-tiedonhaun erityispiirteisiin historiantutkimuksen näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan myös tiedeyhteisön sähköisiä kommunikointitapoja, sähköisten lähteiden problematiikkaa, sekä digitalisoitumista historiantutkimuksen kannalta. Kurssi suoritetaan erilaisilla tiedonhakutehtävillä sekä verkkolähde analyysillä. Kurssille ilmoittautuneille lähetetään ennen kurssin alkua osallistumisohjeet sähköpostilla.

Ilmoittautuminen
Vastaava opettaja
Tapio Onnela
tapio.onnela[ät]utu.fi
Opetus
23.2.2016 – 26.4.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopintojen luento- ja verkkokurssit [III Periodi]

Kurssilla tarkastellaan matkustamisen, matkojen ja matkailijoiden historiaa. Painopiste on 1700-luvulta 1900-luvulle.

Lähtökohtana on ajatus matkustamisesta olennaisena osana ihmisten elämää. Se voi olla konkreettista siirtymistä paikasta toiseen, mutta mielikuvia vieraista paikoista ja niihin pääsemisestä muotoutuu myös lukuisilla muilla tavoilla.

Kurssilla tarkastellaan matkustamista kulttuurisena toimintatapana ja sen yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä eri aikoina, esimerkiksi tutkimusmatkailijoiden kohottamista sankareiksi tai toisten matkalaisten leimaamista tyhmiksi turisteiksi.

Kurssilla pohditaan myös, miten aiemmat käsitykset vaikuttavat matkailijoihin toimijoina ja miten matkat puolestaan muokkaavat arkea. Kurssilla yhdistyvät luennot ja seminaarityöskentely.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa 11.1. mennessä.

Vastaavat opettajat
Leila Koivunen
leikoi[ät]utu.fi
Taina Syrjämaa
taisyr[ät]utu.fi
Opetus
12.1.2016 – 8.3.2016
Luento-opetus 18 t
Tiistain opetus
Ti 12.1.2016 - 8.3.2016 viikoittain klo 14.00-16.00, Janus
Poikkeukset:
23.2.2016 klo 14.00 –16.00 , Minerva, Tempo kokoushuone
Torstain opetus
To 14.1.2016 - 18.2.2016 viikoittain klo 10.00-12.00, Pha I
Poikkeukset:
18.2.2016 klo 10.00 –12.00 , Pha 2
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Martin Cloonan. Klo 10-12 .E225, Kotimainen kirjallisuus seminaarisali. Pe 5.2. ma 8.2. ja ke 10.2.
In this three seminar course Professor Cloonan reflects upon, and offers insight in to, issues concerning the Politics of Popular Music Politics. Each seminar will examine a different aspect of Popular Music Politics, offering critical insight in to the issues involved.  The seminar topics are as follows:
1. Introduction to Popular Music and Politics; 2. Music and 9/11; 3. Popular Music and Violence
The course offers students the opportunity to consider whether Popular Music has Politics and, if so, how those politics should be assessed and studied. Students will be encouraged to actively participate in the seminars and to share their own experiences.

Ilmoittautuminen

Participants to the course need to register in advance by e-mail to Paavo Oinonen (paavo.oinonen@utu.fi) to obtain the course materials.

Vastaava opettaja
Martin Cloonan
Opetus
5.2.2016 – 10.2.2016
Luento-opetus 6 t
Pe 5.2.2016 klo 10.00-12.00, E225, Minerva , Kotimaisen kirjallisuuden seminaarisali
Ma 8.2.2016 klo 10.00-12.00, E225, Minerva , Kotimaisen kirjallisuuden seminaarisali
Ke 10.2.2016 klo 10.00-12.00, E225, Minerva , Kotimaisen kirjallisuuden seminaarisali
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

This course will seek to account of how notions of Englishness have been reflected in English/British popular music since the Second World War. The thread that connects it all is the concept of Pop Englishness, which is presented in its broader manifestations (art, cinema, British culture), and especially in this course, in more specifical musical ones. The main aim of the course is to explore the (in)authenticity of English nationalism as it is refracted through pop (music) culture and to decode its complex national tropes by identity, imaginary concepts of a nation, geography, transnationalism and British music industry. Therefore, it will provide material for students interested about popular culture and national identity, performing arts, cultural history/heritage, urban and regional studies.

Vastaava opettaja
Kari Kallioniemi
kakallio[ät]utu.fi
Opetus
10.2.2016 – 18.3.2016
Luento-opetus
Ke 10.2.2016 - 16.3.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, ls II
Pe 12.2.2016 - 18.3.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, ls II
Poikkeukset:
12.2.2016 klo 12.00 –14.00 , ls X
18.3.2016 klo 12.00 –14.00 , ls X
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

1. Introduction: Seeking the (In)Authentic Voice of Pop-Britain. 2. Strategies For Conceptualizing Notions of Pop-Englishness (The Peculiarities of English National Pop Identity; Imaginary Englishness; Pop-Geography; Transnationalism, Americanisation and Europe; British Music Management). 3. Pop, English Parochialism and Postwar Britain: Englishness, The History of National Music and The Emergence of British Rock'n'roll. 4. Pop, English Parochialism and Postwar Britain: Swinging London, The British Invasion and Psychedelia. 5. From the Winter of Discontent to Free Enterprise: Punk, Disco and Progressive Rock. 6. From the Winter of Discontent to Free Enterprise: David Bowie, The New Pop and The White British Soul-Boys. 7. The Road to Brit-pop and back: Morrissey as an International Outsider. 8. The Road to Brit-pop and back: The North Strikes Back − Madchester and the Northern Metaphor Revisited. 9. The Road to Brit-pop and back: The Battle for Britpop. 10. Conclusion: Post-Brit-Pop and The Ghosts of Englishnesses Past.

Kurssilla perehdytään britti-imperialismin erityispiirteisiin kuningatar Viktorian hallituskauden loppupuolella sodankäynnin ja sen kulttuuristen representaatioiden näkökulmasta. Maantieteellisenä fokuksena on Saharan eteläpuolinen Afrikka, ja esimerkkitapauksena tutustutaan vuonna 1879 käytyyn zulusotaan. Sen alkuvaiheessa brittijoukot kärsivät useita kotimaassa tyrmistystä herättäneitä tappioita, kunnes vastarinta murskattiin toisella, laajemmalla invaasiolla, mikä tiesi itsenäisen zulujen kuningaskunnan loppua.

 

Ilmoittautuminen
Vastaava opettaja
Taneli Hiltunen
taneli.h.hiltunen[ät]utu.fi
Opetus
1.2.2016 – 11.3.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Ihmiset ja eläimet ovat eläneet maapallolla rinnakkain vuosituhansien ajan. Eläimet ovat tarjonneet ihmisille paitsi ruokaa ja materiaaleja, myös työvoimaa, seuraa ja virkistystä, symboleita ja ajattelun apuvälineitä. Kaikkina aikoina hyvinkin erilaisia suhtautumistapoja on voinut vallita rinnakkain yhden ja saman kulttuurin sisällä. Kurssilla perehdytään sekä yksittäisten eläinten historiaan että uskomuksissa, tavoissa, mielikuvissa ja asenteissa tapahtuneisiin muutoksiin esihistorialliselta ajalta meidän päiviimme.

Ilmoittautuminen
Vastaava opettaja
Hannele Klemettilä
hannele.klemettila[ät]utu.fi
Opetus
1.2.2016 –
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Mitä kertovat mummolan vintiltä löytyvät vanhat opukset? Mistä kirjoja ostettiin ennen Akateemisen kirjakaupan perustamista? Millaista oli tenttiin luku neljäsataa vuotta sitten? Kirjahistorian perusteita tarkastelevalla luentosarjalla tutustutaan erilaisiin kirjahistoriaan liittyviin teemoihin, kuten lukemiseen, kirjakauppaan, kirjojen levitykseen, sensuuriin, kirjan painamiseen, kirjan vaikutushistoriaan.

Ilmoittautuminen
Vastaava opettaja
Tuija Laine
Opetus
18.1.2016 – 6.3.2016
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssilla perehdytään sotien valokuvaamiseen ja kuvien propagandistiseen käyttöön aina 1930-luvulta nykypäivään. Opiskelijat tutustuvat monimuotoisten tehtävien ja tapausanalyysien kautta niin kansallista identiteettiä rakentaneisiin kuviin kuin kriisiajan kuvallisen viestinnän ja propagandan erityispiirteisiinkin. Kurssin jälkeen opiskelijat kykenevät tulkitsemaan yhä visuaalisemmaksi muuttuvaa mediamaisemaa sekä ymmärtävät, miksi eri aikojen kriiseistä otetut kuvat ovat sellaisia kuin ovat.

Ilmoittautuminen
Vastaavat opettajat
Olli Kleemola
olli.kleemola[ät]utu.fi
Aake Kinnunen
aake.kinnunen[ät]utu.fi
Opetus
18.1.2016 –
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Tulkintojen lähteillä on nimensä mukaisesti kurssi, jolla harjoitellaan tulkintojen tekemistä menneisyydestä alkuperäislähteiden avulla. Tavoitteena on soveltaa historiantutkimuksen uusia lähestymistapoja empiiriseen aineistoon ja tutustua historiantutkimuksessa viime vuosikymmeninä tapahtuneisiin muutoksiin.

Ilmoittautuminen
Vastaava opettaja
Teija Försti
teija.forsti[ät]utu.fi
Opetus
18.1.2016 – 11.3.2016
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Viime vuosina sotahistoria on kokenut muodonmuutoksen. Operaatiokeskeinen, joukkojen liikkeistä ja taistelujen lopputuloksista sekä ylimmän sodanjohdon päätöksistä kiinnostunut "perinteinen" sotahistoria on väistynyt taka-alalle. Esiin nousseen "uuden sotahistorian" (new military history) tutkimuksissa ääneen pääsevät sotilaiden lisäksi myös kotirintama sekä erilaiset vähemmistöt, joiden sotakokemus saattaa poiketa merkittävästi kansallisesta narratiivista. Verkkokurssilla tutustutaan uuden sotahistorian eri näkökulmiin sekä käsitellään aihetta monipuolisesti erilaisten lähdeaineistojen ja monimuotoisten tehtävien kautta.

Ilmoittautuminen
Vastaavat opettajat
Olli Kleemola
olli.kleemola[ät]utu.fi
Riku Kauhanen
Opetus
1.2.2016 – 25.3.2016
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssilla perehdytään yksityisen valokuvauksen muuttuneisiin käytäntöihin ja kuvaustoiminnan muuttuneisiin kulttuurisiin merkitykseen aina valokuvauksen syntyhetkistä nykypäivään. Opiskelijat tutustuvat monimuotoisten tehtävien ja tapausanalyysien kautta valokuvan kulttuurisiin merkityksiin länsimaissa. Kurssin jälkeen opiskelijat omaavat valmiuden käyttää kuva-aineistoja omien tutkimuksiensa lähteinä.

Ilmoittautuminen
Vastaavat opettajat
Olli Kleemola
olli.kleemola[ät]utu.fi
Tiina Männistö-Funk
tiina.mannisto[ät]utu.fi
Opetus
1.3.2016 –
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla käsitellään ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta metsästäjäkulttuureista nykypäivään. Kurssi antaa opiskelijalle kuvan ympäristöhistoriasta osana historiatiedettä ja muita yhteiskuntatieteitä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on käsitys ihmisestä ympäristöään hyödyntävänä toimijana sekä ihmisen luontosuhteessa tapahtuneista muutoksista. Kurssi on kokonaan uudistettu versio varhaisemmasta kurssista "Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen historia"

Ilmoittautuminen
Vastaava opettaja
Sami Louekari
sami.louekari[ät]utu.fi
Opetus
1.3.2016 –
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Teemaseminaarit [III Periodi]

Kevätlukukausi 2016

Tapaamiset erikseen sovittavina aikoina.

Liittyykö pro gradu -tutkielmasi vaatteiden tai muodin historiaan, muotimedioihin, vaatteen ja sukupuolen suhteeseen tai ulkonäön ja kauneusihanteiden pohdintaan? Oletko kiinnostunut muodin ja taiteen kytköksistä tai pohditko muodin yhteiskunnallisia ja kulttuurisia merkityksiä?

Jos vastasit kyllä, olet lämpimästi tervetullut osallistumaan muodintutkimuksen graduseminaariin kevätlukukaudella 2016. Seminaari järjestetään joka toinen viikko ma 11.1. alkaen klo 10–12. Mukaan mahtuu noin 8–10 opiskelijaa.

Ilmoittautumiset sähköpostitse dosentti Annamari Vänskälle: annamari.vanska@utu.fi.

Ilmoittautuminen

Sähköpostitse dosentti Annamari Vänskälle: annamari.vanska@utu.fi.

Vastaava opettaja
Anna-Mari Vänskä
annamari.vanska[ät]utu.fi
Opetus
11.1.2016 – 2.5.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Luento- ja verkkokurssit/syventävät opinnot [III Periodi]

Can be used for study modules:

 • Media Studies: S3, Project Studies; A2, Perspectives in Media Studies
 • Popular Culture Studies: S3
 • Kotimainen  kirjallisuus   A3.2d. : KOTK1703 Jälkikolonialismi ja kirjallisuuden ylirajaisuus 3  op
 • Yleinen kirjallisuustiede (5 op):
  A6./S6.: YKIR3035 Valinnaisopintoja
  A7: YKIR3071  Lisäopintoja
  S3.5.: YKIR2207 Postikoloniaalinen ja etninen kirjallisuus
 • Gender Studies: S4 Global and Local II
 • Cultural History: Advanced studies, to be agreed student-specifically.
 • General History: YLHI0618 Mobility and multiculturalism

 

Time: Tuesdays and Thursdays 14 - 16

Place: Media Studies Seminar Room E325

 

Description: “It is not our differences that divide us. It is our inability to recognize, accept, and celebrate those differences.” - Audre Lorde, a Caribbean-American thinker and poet

 

To take Lorde’s thought to the field of media and popular culture studies, our ability to face differences is crucially shaped by inclusions, exclusions and tones in the media. Issues such as multiculturalism, immigration, ethnic and racial “acceptance,” and the divide between the “west” and the “third world” are as acute as ever. Legacies of colonial stereotypes are visible across media cultural landscapes, from black and Latina women’s twerking bottoms in music videos to Hollywood’s tokenism and continued obsession with white (straight male) stories; from online debates and fictional representations of immigration and refugees to food and fashion advertisements.

 

On the course, these and many other historical and current tendencies are critically examined along with an introduction to postcolonial thought as a theoretical framework to rethink questions of difference and otherness. Through culturally and historically varying examples from Hollywood to Finland, from Senegal to the Arctic, from King Kong to Laverne Cox, we will explore how “race,” ethnicity, class, gender and sexuality intertwine and become marginalized or valued through structures, subject matters, makers and consumers of media. The course also deals with fields of thought overlapping with and related to postcolonial theory, such as critical studies of whiteness, queer of color critique, black feminist thought, and scholarship on transnationality and diaspora, which all share an interest in challenging hegemonic ways of knowing, reading and seeing.

 

Examination: Lectures, readings, discussions and writing assignments.

 

Maximum number of students: 25. Priority is given to Media Studies majors, students in the Popular Culture Studies Master’s Degree Pathway, and exchange students. The course runs through 12.1.–8.3.2015. 

Teacher responsible
Katariina Kyrölä
jokaky[ät]utu.fi
Periods: III
Language of instruction: English
Periodi
Aineopinnot [IV Periodi]

Kurssi perehdyttää kulttuurisen kohtaamisen ja vaihdon luonteeseen. Opiskelija hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja niiden välisiä suhteita. Tavoitteena on ymmärtää, miten kulttuurit syntyvät ja kehittyvät vuorovaikutuksessa keskenään.

Historia kertoo kulttuurien moninaisuudesta, erityispiirteistä, kehityksestä ja suhteista. Kulttuurit tulkitsevat itseään ja toisiaan ja yrittävät suhtautua toistensa menneeseen tai nykyiseen olemassaoloon. Kulttuurien väliset suhteet ilmenevät eri muodoissa, rauhanomaisesta vuorovaikutuksesta ja kulttuurilainoista konflikteihin. Opintojakso syventyy myös kulttuuriseen muistiin käsitellessään yhteisöjen tapoja muistaa menneisyyttään. Lisäksi pohditaan kulttuurihistoriallisen tutkimuksen kannalta niitä teoreettisia malleja ja käsitteitä, joilla on yritetty tavoittaa ja selittää kulttuurien rakenteita, eroja ja historiallisuutta.

LUENNOT

ma 14.3. Maarit Leskelä-Kärki: Kulttuurisia siirtymiä 1900-luvun alun Suomenlahdella

ti 15.3. Miika Norro: Menneisyys, tulkinta ja ihanne. Keskiajan kaunokirjallisuus kulttuurin muovaajana

ma 21.3. Ritva Larva-Salonen: Vanhan Kiinan vaikutus Japanin kulttuuriin

ti 22.3. Drew Karraker (otsikko tulossa, luento englanniksi)

ma 4.4. Sakari Ollitervo (otsikko tulossa)

ti 5.4. Otto Latva: Valtameripurjealusten monikulttuuriset miehistöt 1800-luvulla

ma 11.4. Nina Lehmusjärvi: Kietoutunut menneisyys ja risteävä historia 1700-luvun pakolaisuuden tutkimuksessa                                                                         

ti 12.4. Hanne Koivisto: Kulttuurien törmäys – Vietnamin sodan vihan ja tappamisen tunnehistorian tarkastelua

ma 18.4. Kimi Kärki: Populaarimusiikkikulttuurien kohtaaminen

ti 19.4. Reima Välimäki: Heresiarkki – terroristi. Ulkopuolinen vihollinen keskiajalla ja 2000-luvulla

Toteutustavat: Luentokurssi oheislukemistoineen

Suoritustavat: Luennot, luentopäiväkirja, essetehtävä

Vastaava opettaja
Maarit Leskelä-Kärki
maales[ät]utu.fi
Opetus
14.3.2016 – 19.4.2016
Luento-opetus
Ma 14.3.2016 - 18.4.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Janus
Ti 15.3.2016 - 19.4.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Janus
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Aineopintojen luento- ja verkkokurssit [IV Periodi]

Suomessa on kirjoitettu työväenkirjallisuutta yli sadan vuoden ajan. Viime vuosina tutkijoiden kiinnostus tätä kirjallisen, kulttuurisen ja historian kentän ilmiötä kohtaan on noussut: Kuka oli ja on työläiskirjailija ja millä kriteerein? Mitä tekemistä luokalla on kirjallisuuden - sen kirjoittamisen, lukemisen - levittämisen - suhteen? Millaista oli olla työläiskirjailija 1900-luvun taitteen Suomessa - entä nykypäivänä? Millaisia keskusteluja tekijyydestä ja luokasta työväenkirjallisuuden tutkimuksessa on käyty?

Monitieteisen kurssin puhujat tulevat kirjallisuudentutkimuksen, historian, kulttuurihistorian ja folkloristiikan oppiaineista. Kurssi perustuu luennoijien yhteystyöhön, jonka tuloksena ilmestyy Journal of Finnish Studies -lehden teemanumero suomalaisesta työväenkirjallisuudesta ja erityisesti sen kansainvälisyydestä. Kurssi tarjoaa paitsi ajantasaista teoreettistatietoa, myös läpileikkauksen suomalaisen työväenkirjallisuuden - ja laajemminkin työväenkulttuurin - historiaan sadan vuoden ajalta.

Ma 7.3. Kati Launis, Johdanto: suomalaisen työväenkirjallisuuden alkuvuodet

To 10.3. Mikko Pollari, Vihtori Kosonen työväenkirjallisuuden kustantajana

Ma 14.3. Elsi Hyttinen, Elvira Willman ja taistelu työläiskirjallisuudesta

To 17.3. Kirsti Salmi-Niklander, Työväenkirjallisuuden proletaarit dekadentit 1900-luvun alun Suomessa

Ma 21.3. Veli-Matti Pynttäri, Toivo Pekkanen ja työväenkirjallisuus

(pääsiäistauko)

To 31.3. Hanne Koivisto, Vasemmistointellektuellit ja kansainvälisyys sotien jälkeen - näkökulmana Kaisu-Mirjami Rydbergin matkakirjat ja lehtikirjoitukset

Ma 4.4. Milla Peltonen, Hannu Salaman Siinä näkijä missä tekijä (1972) työläisromaanin uudistajana

To 7.4. Jussi Ojajärvi, Arto Salminen ja 2000-luvun vaihteen luokkakamppailu

Ilmoittautuminen

Luentosarjaan ei tarvitse ilmoittautua ennakolta.

Vastaava opettaja
Useita luennoitsijoita; Kati Launis (vastaava opettaja)
klaunis[ät]utu.fi
Opetus
7.3.2016 – 7.4.2016
Luento-opetus 16 t
Kotimaisen kirjallisuuden, Suomen historian ja kulttuurihistorian opiskelijat
Ma 7.3.2016 - 4.4.2016 viikoittain klo 14.15-15.45, ls. Janus, Sirkkala, Ei 28.3.16 (pääsiäinen)
Poikkeukset:
14.3.2016 klo 14.15 –15.45 , Ls. Pharma I
To 10.3.2016 - 7.4.2016 viikoittain klo 14.15-15.45, Ls. Pharma1
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kotimaisen kirjallisuuden syventävissä opinnoissa korvaavuus sopimuksen mukaan.

Wednesdays at 14 -18 in seminar room E323, Minerva III floor.
MEDST 9/3/2016 - 6/5/2016, Fourth Quarter

Readings, screenings, course assignments.

Professor Joy V. Fuqua
Office: 312 Miranda Bldg.
Office Hours: Wednesday: 13-14
E-Mail: professorfuqua@gmail.com

 

Course Description

The French philosopher and writer Simone de Beauvoir in her groundbreaking book, The Second Sex, wrote: “One is not born, but rather becomes, a woman.” If we take de Beauvoir’s statement as our starting point, we might ask how this could be the case. Are we not born male or female? De Beauvoir’s statement embodies what we might call the tension between the “nature” v. “nurture” arguments about sex and gender.

In particular, this course is a sophisticated introduction to the ever-changing field called “queer theory.” Annamarie Jagose has said that “Queer is always an identity under construction, a site of permanent becoming” (1996). One way of understanding this is to say that queer is against stasis, against ordinary ways of knowing, against pregiven identity categories. That queer, as a concept, and as a way of life, is constantly unfolding. It can be understood as a third term that rubs up against normative categories such as heterosexual/homosexual; gay/straight; man/woman; masculine/feminine; human/nonhuman. It represents a range of possibilities and identities. It occupies a space of intersection, a place of coalescence (but not necessarily of coherence) where many things may be brought together. Or they may be thrown apart.

When we talk about queer media theory, we have traditionally, since the early 1990s, discussed reading or interpretative strategies. We have focused on reading media texts (and literary texts for that matter) against the grain to reveal multiple possibilities and pleasures that various readers may make or take from those narratives. Camp, is one of these queer reading strategies. This course will provide a historical context to understand out of which queer media have emerged. We will encounter select key works of queer theory, various queer media texts, and also think about how queer might be a useful term for thinking about, finally, our relationship to the world (i.e., “nature” and the human/nonhuman).

We will look at materials from the 1930s to contemporary examples and we will watch media texts from mainstream commercial sources as well as independent and experimental video and filmmakers. Class and screenings will be conducted in English.

Required Text: Bechdel, Alison. Fun Home.  I will not order the book for the class. It is available through multiple online sources such as Amazon. This is the only text you are required to purchase. Other required readings will be made available on our course blog.

Assignments and Grading: To be announced. You will have several assignments one of which will include a mapping/making/research project that you will present to the class during the last week. I will explain this more in the finalized syllabus.

Partial Schedule of Readings and Screenings:

Week 1:         Introduction to Queer Theory/Queer Media Theory

9/3      In-Class Screening: The Celluloid Closet

           The Emergence of “Queer”

 

Week 2:         What is Queer?

16/3      Required Readings: Jagose, Annamarie, “Introduction” and “Queer”

             In-Class Screening: Hedwig and the Angry Inch

 

Week 3:         Reading Queerly

23/2    Required Reading: Doty, Alex, “There’s Something Queer Here”

           and “I Love Laverne and Shirley

           In-Class Screening: True Blood; Sense8, clip: Laverne and Shirley

 

Week 4:         Contemporary Issues in Queer Theory

30/3     Trans and Feminist Theory

 

Week 5          Contemporary Issues in Queer Theory

6/4      Human/Nonhuman; New Feminist & Queer Materialism

 

Week 6          TBA

13/4


Week 7          TBA

20/4                                           

 

Week 8          TBA

27/4                                           

 

Week 9          Presentations

4/5 (last class)

Enrolment

Registration in NettiOpsu, 18 students, Media Studies major students priorited. METU0191 Differences and Identities.

Teacher responsible
Joy Fuqua
jvfuqua[ät]gmail.com
Teaching
9-Mar-2016 – 4-May-2016
Periods: IV
Language of instruction: English

Huhtikuun 26. päivänä 1986 Ukrainassa tapahtui historian pahin ydinvoimalaonnettomuus. Tieto Neuvostoliiton alueella sattuneesta suuronnettomuudesta kulki hitaasti, ja katastrofin laajuus selvisi vähitellen. Kulttuurihistorian oppiaineen järjestämässä seminaarissa tarkastellaan ydinvoimaan ja ydinvoimalaonnettomuuksiin liittyviä kulttuurisia, poliittisia ja historiallisia taustoja ja käsityksiä. Seminaarin voi ottaa opintoihin, ja tarkemmat suoritusohjeet julkaistaan helmikuussa.

Vastaava opettaja
useita opettajia
Opetus
22.4.2016 –
Seminaari 6 t
Pe 22.4.2016 klo 10.00-17.00, ls I, Tauno Nurmela -sali
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Uuden ajan alun Eurooppa oli puritaanisen ja vapaamielisen, avoimen ja suljetun, uuden ja vanhan kohtaamisten luomien jännitteiden maailma. Se oli aikaa, jolloin vääränlaisista sanoista saattoi menettää päänsä, mutta jolloin myös moninaisuutta siedettiin ja maailmaa kierrettiin. Kurssi antaa työvälineitä tähän meille osin outoon ja vieraaseen mutta niin kiehtovaan maailmaan perehtymistä varten. Kurssilla tehdään kokeilevia löytöretkiä muiden muassa uuden ajan alun eurooppalaiseen keittotaitoon, puutarhanhoitoon, lääkintään, tapakasvatukseen, kauneudenhoitoon ja kuriositeettikokoelmien rakentamiseen.

Vastaava opettaja
Marjo Kaartinen
mkaartin[ät]utu.fi
Opetus
9.3.2016 – 11.5.2016
Luento-opetus
Ke 9.3.2016 - 11.5.2016 viikoittain klo 8.00-10.00, Minerva, E117 Litzen
Ryhmäopetus
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suoritustapa: Seminaari-istunnot, tehtävät ja ryhmätyöt.
Ilmoittautuminen: Kurssille ilmoittaudutaan NettiOpsussa tammikuun loppuun mennessä.
Osallistujamäärä: enintään 20. Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu aineopintoja aloittaville. Huom! Runsaiden ryhmätöiden vuoksi kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa Turussa epäsäännöllisinä aikoina.

The course “History of Finnish Popular Culture after World War II” offers an overall picture of the development of popular culture in Finland from the late 1940s to the early 2000s and analyses genres and specific themes of Finnish popular culture. Lectures present case studies from the Post War Era including radio and television entertainment, sports, movies and popular music.

Wednesday 12–14, Friday 12–14. 30.3.–4.5. Starts 30.3 (no lecture on the 22nd of April)

Place: Lecture hall II (Main building)

Assessments: Lectures, additional reading and writing assignments.

Korvaavuus historia-aineissa: kh: A4.5; Sh A4.5.
Korvaavuus Popstudies-ohjelmassa S3.
Korvaavuus mediatutkimuksessa METU0190 Populaarikulttuuri ja METU0146 Projektiopinnot.

 Programme:

Wed 30.3 Kari Kallioniemi:

Folk-dancing and techno-functionalism: Cultural Historical Peculiarities of Finnish popular music

 

Fri  1.4. Kimi Kärki

Love Records? Finnish Progressive Rock in the 1970s 

 

Wed 6.4 Hannu Salmi

From Fairytale Land to Popcorn: Schlager Tradition and Finnish Pop Music in the 1950s-1970s

 

Fri 8.4. Pekka Kolehmainen

Finnish history of rock controversies

 

Wed 13.4 Rami Mähkä:

Rocking between East and West: from Sleepy Sleepers to Leningrad Cowboys, 1975-1995

 

Fri 15.4 Paavo Oinonen:

Is this fun at all? Some outlines of the Finnish Radio and Television Humour

 

Wed 20.4 Silja Laine:

Country and city in Finnish cinema (c. 1950-1970)

 

Wed 27.4  Inka Rantakallio:

Questions of Authenticity in Finnish Rap Music

 

Fri 29.4 Maarit Leskelä-Kärki ja Liisa Lalu

’Ampukaa komissaarit, nuo hullut koirat’ –

Left-wing song tradition from Agit Prop to Ultra Bra

 

Wed 4.5 Maiju Kannisto:

Producing Commercial Television in Finland from 1980's to 2000's

 

 

Vastaavat opettajat
Maarit Leskelä-Kärki
maales[ät]utu.fi
Kimi Kärki
kierka[ät]utu.fi
Opetus
30.3.2016 – 4.5.2016
Luento-opetus
Ke 30.3.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, ls II
Pe 1.4.2016 - 29.4.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, ls II
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Lectures, additional reading and writing assignments.

Aika: perjantaisin 11.3.-29.4.2016 klo 10-14 (24t, kaksi luentoa joka perjantai, mutta ei 25.3. ja 8.4.)


Paikka: mediatutkimuksen seminaarihuone E325


Sisältö: Kurssilla tarkastellaan elokuvaa 1960-luvun alun yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa murroksessa sekä ympäröivää maailmaa heijastavana että konstruoivana välineenä. Jokaisen luennon ytimessä on yksi vuonna 1961 ensi-iltaan tullut elokuva sekä sen tekijä välineen ilmaisukielen uudistajana.  Kulloisenkin teeman mukaisesti luennot myös laajenevat tarkastelemaan 1960-luvun alun kulttuurisia ja yhteiskunnallisia muutoksia niin meillä kuin muuallakin.

Suoritus: Elokuvapäiväkirja luennoitsijoiden antaman pohdintakysymyksen mukaisesti. 

AIKATAULU
 
11.3. VANHA/UUSI
10-12 Ranska: L'année dernière à Marienbad/Viime vuonna Marienbadissa (Resnais) TOMMI RÖMPÖTTI
12-14 Suomi: Nuoruus vauhdissa (Vaala) TOMMI RÖMPÖTTI 

18.3. UUSI REALISMI?
10-12 Englanti: A Taste of Honey/Hunajan maku (Richardson) KARI KALLIONIEMI
12-14 Italia: Accattone/Pummi (Pasolini) JUKKA SIHVONEN 

25.3. Pääsiäinen, ei luentoja

1.4. KOKEELLISUUS
10-12 Prelude: Dog Star Man (Brakhage) JUKKA SIHVONEN
12-14 Chronique d'un été/Ranskalainen päiväkirja (Rouch & Morin) NIINA OISALO

8.4. Suomalaisen elokuvan festivaali, ei luentoja

15.4. SOSIALISMIA
10-12 Neuvostoliitto: Zastava Iljitša (Mne dvadtsat let)/Iljitšin vartio (Olen 20-vuotias) (Hutsijev) LAURI PIISPA
12-14 Kuuba: Muerte al invasor/Kuolema maahantunkeutujille (Alea & Álvarez) TARMO HOTANEN

22.4. TEKIJYYS
10-12 Ruotsi: Såsom i en spegel/Kuin kuvastimessa (Bergman) KIMMO LAINE
12-14 Japani: Buta to Gunkan/Viettelysten uhrit (Imamura) JUKKA SIHVONEN

29.4. HOLLYWOOD
10-12 One-Eyed Jacks/Vihan riivaama (Brando) HANNU SALMI
12-14 Breakfast at Tiffany’s/Aamiainen Tiffanylla (Edwards) ANNAMARI VÄNSKÄ

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa kohdassa METU0189 LAJITYYPIT JA TYYLIHISTORIAT.

Vastaava opettaja
Tommi Römpötti
tomrom
Opetus
11.3.2016 – 22.4.2016
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Ensimmäiset dokumenttimme menneisyyden ihmisistä ovat artefakteja, ja nykyajan ihmisten tuottama esineiden massa on jopa havaintokykymme rajoja koettelevan valtava. Esineet ovat kulttuurisesti ja historiallisesti rakentuneita, niitä käytetään eri tavoin ja eri tarkoituksiin. Kurssi johdattelee Suomen esinekulttuuriin tarkastelemalla esineitä ajallisessa kontekstissa arjen, muotoilun sekä paikallisuuden näkökulmista.

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy taidollisesti ja tiedollisesti lähestymään kokonaisvaltaisesti suomalaista esinekulttuuria, ja tarkastelemaan, tallentamaan ja tulkitsemaan niitä kulttuurientutkimuksen kontekstissa ja mm. museotyön kannalta. Erityistä huomiota kiinnitetään tuotantoprosessin, esineen ja käytön suhteeseen sekä esineiden ajalliseen kontekstiin.

Ilmoittautuminen
Vastaava opettaja
Maija Mäkikalli
maija.makikalli[ät]ulapland.fi
Opetus
14.3.2016 –
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla tarkastellaan liikennettä kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta. Aikarajaus on 1800-luvun lopulta nykyhetkeen. Kurssin aineistona on sekä kotimaisia että englanninkielisiä tieteellisiä artikkeleita.

Kurssin yhteisissä verkkokeskusteluissa, lähdeanalyysitehtävässä ja itsenäisesti suoritettavissa kirjallisissa opintotehtävissä pohditaan seuraavanlaisia kysymyksiä: Liikennekulttuuri on käsite, joka on toistuvasti esillä nykyhetken julkisessa keskustelussa. Mitä käsitteellä liikennekulttuuri tarkoitetaan? Miten eri liikennevälineet ovat vaikuttaneet ihmisten arkeen ja liikkumiseen Euroopassa? Millaisia tunteita ja aistimellista kokemista liikenteeseen on liitetty? Miten sukupuoli ja liikenne ovat kytkeytyneet toisiinsa?

Ilmoittautuminen
Vastaava opettaja
Teija Försti
teija.forsti[ät]utu.fi
Opetus
2.5.2016 – 17.6.2016
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssin ideana on tarkastella suomalaisuuden ulottuvuuksia toisen maailmansodan jälkeisessä populaarimusiikissa. Suomalaisuus ymmärretään tässä symbolisena ja myös konkreettisena kulttuurituotantona, monikerroksellisena rakenteena, joka toisaalta heijastaa vallitsevia käsityksiä kansallisuudesta, toisaalta haastaa ja uudelleenluo niitä. Pohjimmiltaan kurssi käsittelee populaarimusiikin merkitystä kansalliselle identiteetille. Kurssi kytkeytyy kiinteästi Yle Teeman tuottamaan 6-osaiseen televisiosarjaan Takamaa.

Ilmoittautuminen
Vastaava opettaja
Kimi Kärki
kimi.karki[ät]utu.fi
Opetus
7.3.2016 – 15.4.2016
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Luento- ja verkkokurssit/syventävät opinnot [IV Periodi]

Title
Gender, Media, & Performance

Tuesdays 16 - 19; 22.3.2016 - 3.5.2016

Seminar Room E325

 Description
This course explores intersections among contemporary articulations of gender and mediated forms of performance.  The course draws heavily on queer theory and performance theory.  Course materials will include assigned readings and online media.   We will look at work by North American artists including T.L. Cowan, Ivan Coyote, Vaginal Davis, Dynasty Handbag, Sharon Hayes, M Lamar, Kalup Linzy, Erin Markey, Coco Fusco, Guillermo Gomez-Peña, Elizabeth Price, Cindy Sherman, and Rae Spoon.  In addition to written responses to course material, this course includes a creative component.  Students will work on media projects (digital stories, site specific mediated happenings, group presentations on selected artists, and a wordpress site) on topics of their choice related to course themes.  No previous media production experience is necessary for this course.

 Format
This course combines lecture/discussion, critical response, and creative project work. 
Students will show media work in class on assigned days, followed by class feedback.  All readings and other required media will be posted on a class blog.

 Max Students
16

 Schedule (classes meet twice per week, two hours each period)

 22.3.2016:  Considering the Gendered Self/open access media workshop

29.3.2016:  Introductory digital stories, all students present work

5.4.2016:  Gendering Mediated Performance

12.4.2016:  Group presentations on selected artists

19.4.2016:  Homonationalism & Globally Gendered Subjects

 26.4.2106:  Mediated Happenings (at site specific locations)

3.5.2106: Wordpress showcase/digital learning journals, all students present final projects

Enrolment

Max Students 16, enrolment in NettiOpsu. Check METU0136 Publicness/JULKISUUS

Teacher responsible
Elizabeth Whitney
elizabeth.whitney[ät]utu.fi
Teaching
22-Mar-2016 – 3-May-2016
Periods: IV
Language of instruction: English