Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Musiikkitiede

Periodit

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

Kirjallisten tenttien ajat ja paikat

Syyslukukaudella 2015:

Ke 9.9.2015 klo 14.00 - 16.00, Tauno Nurmela -sali, päärakennus

Ke 2.12.2015 klo 14.00 - 16.00, Edu1, Educarium

Kevätlukukaudella 2016:

Ke 10.2.2016 klo 14.00 - 16.00, ls. X, Natura

Ke 27.4.2016 klo 14.00 - 16.00, ls. XXII, Agora

Ke 11.5.2016 klo 14.00 – 16.00, ls. XXII, Agora

Ilmoittautuminen

Syyskuun koetilaisuus: ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 19.8.2015 klo 8.00 - 2.9.2015 klo 23.59.

Marraskuun koetilaisuus: ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 11.11.2015 klo 8.00 - 25.11.2015 klo 23.59.

Helmikuun koetilaisuus: ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 20.1.2016 klo 8.00 - 3.2.2016 klo 23.59.

Huhtikuun koetilaisuus: ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 6.4.2016 klo 8.00 - 20.4.2016 klo 23.59.

Toukokuun koetilaisuus: ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 20.4.2016 klo 8.00 - 4.5.2016 klo 23.59.

Ne opiskelijat, jotka läpäisevät kirjallisen näyttökokeen kurssia käymättä, ottavat yhteyttä opettajaan sopiakseen suullisen tentin ajankohdasta.

Vastaava opettaja
Carola Karlsson-Fält
carkar[ät]utu.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Kirjallisten tenttien ajat ja paikat

Kevätlukukauden 2016 näyttökoetilaisuus on pe 29.1.2016 klo 14.00 - 16.00.

Kirjalliset tentit suoritetaan kielikeskuksen yhteisissä tenteissä. Kielikeskuksen yhteisten tenttien paikat päivitetään tälle sivulle: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kielikeskus/opiskelu/tentit/Sivut/home.aspx

Ne opiskelijat, jotka läpäisevät kirjallisen näyttökokeen kurssia käymättä, ottavat yhteyttä opettajaan sopiakseen suullisen tentin ajankohdasta.Ilmoittautuminen

Koetilaisuuksiin (kielikeskuksen yhteiset tentit) ilmoittaudutaan suoraan opettajalle viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää.

Ne opiskelijat, jotka läpäisevät kirjallisen näyttökokeen kurssia käymättä, ottavat yhteyttä opettajaan sopiakseen suullisen tentin ajankohdasta.

Vastaavat opettajat
Sari Lindfors (13.1.2016 asti)
sarlind[ät]utu.fi
Johanna Mäkelä (14.1.2016 alkaen)
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Periodi
Perusopinnot [I Periodi]

Aika: I-II periodi, maanantaisin klo 12-14 alkaen 31.8.2015

Paikka: Hovi-sali, Sirkkala

Sisältö: Kurssilla tutustutaan musiikkitieteeseen taiteen- ja kulttuurintutkimukseen kuuluvana tieteenalana sekä perehdytään erityisesti kulttuurisen musiikkitieteen lähtökohtiin, kysymyksenasetteluihin ja lähestymistapoihin.

Suoritustapa: Luennot ja oppimispäiväkirjat

Kurssi järjestetään joka vuosi.

Vastaava opettaja
Markus Mantere
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Aika: I-II periodi, tiistaisin klo 14-16 alkaen 1.9.2015

Paikka: Hovi-sali, Sirkkala

Sisältö: Kurssilla hankitaan musiikkitieteen perus- ja aineopinnoissa tarvittavia opiskeluvalmiuksia sekä tutustutaan tiedonhakumenetelmiin ja tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin erityisesti musiikkitieteen näkökulmasta. Pääaineopiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) opettajatuutorin kanssa.

Suoritustapa: Luennot ja harjoitustehtävät

Kurssi järjestetään joka vuosi.

Vastaava opettaja
Markus Mantere
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Aika: I-II periodi, torstaisin klo 12-14 alkaen 10.9. 2015
Paikka: Musiikkitieteen seminaarisali Hovi paitsi to 24.9. taidehistorian seminaarisali E221 Minerva.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan eri näkökulmista länsimaisen klassisen musiikin historiaan, sen aikakausiin, pääpiirteisiin, tyylisuuntiin ja kulttuurisiin käytäntöihin, sekä musiikinhistorian tutkimuksen ja kirjoituksen peruskysymyksiin. Kurssilla painotetaan kuuntelua musiikintuntemuksen ja -tutkimuksen perusvälineenä.

Suoritustapa: Luennot, oheiskirjallisuus, tentti ja kuuntelupäiväkirja

Kurssi järjestetään joka vuosi.

Vastaava opettaja
Markus Mantere
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Aika: I-II periodi, keskiviikkoisin klo 14-16 alkaen 2.9.2015, viimeinen luento 11.11.2015.

Paikka: Hovi-sali, Sirkkala

Sisältö: Kurssilla tutustutaan valikoidusti länsimaisen populaarimusiikin eri lajeihin ja tyyleihin sekä näiden kulttuurisiin yhteyksiin. Lisäksi tutustutaan populaarimusiikin tutkimuksen päälinjoihin.

Suoritustapa: Luentoihin ja oheiskirjallisuuteen perustuvat kirjalliset tehtävät sekä kuuntelukoe

Kurssi järjestetään vähintään joka toinen vuosi.

Vastaava opettaja
Yrjö Heinonen
Opetus
2.9.2015 –
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]

Aika: I periodi, maanantaisin klo 14-16, 31.8.–26.10.2015.

Paikka: Janus-sali, Sirkkala
 Paitsi ensimmäinen kerta 31.8. ja viimeinen kerta 26.10. 2015 Pha1, PharmaCity, Itäinen Pitkäkatu 4 T49

Vastuuopettaja: Ilari Hongisto, muut opettajat

Sisältö: Kurssin tarkoituksena on antaa laaja kuva siitä, mitä tämän päivän musiikkiteknologia on. Kurssilla perehdytään myös musiikkiteknologian historiaan ja musiikkiteknologian aiheuttamiin muutoksiin musiikin kentässä. Samalla tutustutaan myös musiikkiteknologian sovellusmahdollisuuksiin musiikin tutkimuksen välineenä, toisaalta sen kohteena. Musiikkiteknologiaa käsitellään kurssilla sekä populaarin että taidemusiikin näkökulmasta.

Suoritustapa: Luentokurssi ja kirjalliset työt.

Vastaava opettaja
Ilari Hongisto
Opetus
31.8.2015 –
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Aika: I periodi, keskiviikkoisin klo 12-14 alkaen 2.9.2015

Paikka: Salonki, Sirkkala

Sisältö/kurssikuvaus: Kurssin aikana tutustutaan erilaisiin väkivaltakäsityksiin, pohditaan musiikin ja väkivallan välistä suhdetta ja tarkastellaan väkivallan musiikillisia ja audiovisuaalisia esityksiä. Tarkastelun kohteena on erilaisia soivaan kulttuuriin liittyvä väkivallan ilmiöitä, kuten musiikki väkivallan välineenä, vastaväkivalta, väkivallan kokemus sekä väkivallan ihannointi.

Suoritus: luennot, luentopäiväkirja/essee, oheislukemisto ja analyysitehtävät.

Arvostelu: 0–5

 

Ilmoittautuminen

Sähköpostitse opettajalle (siinmo(at)utu.fi) 31.8.2015 mennessä. Kurssille otetaan 16 osallistujaa. Etusijalla ovat jo perusopinnot suorittaneet musiikkitieteen pääaineopiskelijat. Kerro opintojesi nykyinen vaihe ja pääaineesi kurssille ilmoittautumisen yhteydessä. Mahdolliset vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vastaava opettaja
Sini Mononen
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

A5.j. / S3.j. 

Aika: I periodi, 7 luentokertaa: perjantait 4.9., 11.9., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10. ja 16.10. klo 12–14

Paikka: Musiikkitieteen Salonki-sali, Sirkkala paitsi
perjantaina 25.9. mediatutkimuksen seminaarihuone E323 Minerva 3krs.

Vastuuopettaja: FM, MuM Katariina Uusitupa

Sisältö: Kurssilla perehdytään musiikkitieteilijän uravaihtoehtoihin, pohditaan työelämän monimuotoisuutta ja merkitystä, humanismin haasteita ja mahdollisuuksia, tutustutaan yrittäjyyteen, jaetaan omia unelmia ja kasataan konkreettista portfoliota omasta osaamisesta.

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen, oheiskirjallisuus, harjoitustyöt ja portfolio. Portfolio palautettava sähköisesti 30.10. mennessä opettajalle (katariina(at)wejazz.fi).

Ilmoittautuminen

Sähköpostitse opettajalle (katariina(at)wejazz.fi) maanantaihin 7.9.2015 mennessä. Kurssille otetaan 12 musiikkitieteen pääaineopiskelijaa, jotka ovat opinnoissaan vähintään aineopintovaiheessa.

Vastaava opettaja
Katariina Rantapää
Opetus
11.9.2015 – 23.10.2015
Periodit: I
Opetuskieli: suomi


Time: Tue 6.10.2015, 10-12, Wed 7.10.2015, 16-18, Thu 8.10.2015, 10-12, Fri 9.10.2015, 10-12

Place: Hovi lecture hall, Sirkkala

General Description: This course will consider four angles from which to approach recorded popular music. The initial lecture will introduce an analytical model that divides musical parameters in three categories: abstract parameters (melody, lyrics, accompaniment, form, etc.); performatory parameters (timbre, microvariations of pitch and timing, etc); and technological parameters (spatialization, loudness, echo, etc.). The second lecture will be devoted to the study of the voice in popular music through the concept of “phonostylistics”: what is it that makes the singing voice so fascinating? What parameters are involved in the communication of emotions? How does technology contribute to this process? The third lecture will consider how recorded popular songs work as phonographic narratives: How can we account for the characters impersonated by the singer? How do his/her other identity levels interact? How does the music contribute to the narrative organization? Finally, the fourth lecture will look at popular music as an intertextual practice through a model of “transphonography”: how can we account for the many ways different recorded songs interact with each other. For example, how can we study covers, sampling, mix tapes, parodies, etc.? 

Participation: Lectures, readings, discussions, study diary and essay

Evaluation: Numeric 0-5

Responsible teachers:

Serge Lacasse: contact person Yrjö Heinonen UTU

Teaching
6-Oct-2015 – 9-Oct-2015
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

LANGUAGE OF TEACHING IS ENGLISH

Time: Period I, Thursday 24.9.2015, 10:00-17:00 and Friday 25.9.2015, 10:00-17:00; for 2 additional credits, Saturday and/or Sunday 26.9.2015, 10:00-17:00, 27.9.2015, 10:00-13:00

Place: Hovi, Salonki lecture halls, Sirkala, Tauno Nurmela Sali, Main Building (Thursday and Friday for 3 ECTS); Helsinki Sibelius Academy M-building (also Saturday and Sunday for 5 ECTS)

Responsible teacher: John Richardson

General description:
International conference organised jointly by the Department of Musicology in Turku and the Sibelius Academy in Helsinki, on one of most influential styles of contemporary music. The conference covers a wide range of related phenomena, including uses of minimalism and postminimalism in experimental and concert music, music theatre and opera, as well as popular music, film music and electronic music. In addition to musicological papers, many of the papers will approach minimalism from the interdisciplinary perspective of cultural studies, including studies of popular culture.

For more information: http://www.utu.fi/en/sites/minimalism-unbounded/Pages/home.aspx

Participation: Study diary based on presentations in the conference.

Evaluation: pass/fail

Teacher responsible
John Richardson
Teaching
24-Sep-2015 –
Periods: I
Language of instruction: English

Aika: I–IV periodi, läpi lukuvuoden järjestettävät vierailuluennot ja esitelmät

Paikka: Vaihtelee

Vastuuopettaja: Vierailuluennoitsijat; vastuuopettajat Markus Mantere ja Yrjö Heinonen

Sisältö: Musiikkitieteen oppiaineessa vierailee lukuvuoden aikana useita koti- ja ulkomaisia opettajia ja tutkijoita, jotka pitävät luentoja ja esitelmiä erilaisissa tilaisuuksissa, kuten seminaareissa ja symposiumeissa, laitoksella toimivan International Institute for Popular Culture (IIPC) -tutkimusinstituutin IIPC Debate -luentosarjassa ja oppiaineen järjestämillä yksittäisillä vierailuluennoilla. Näiden vierailijoiden ainutkertainen opetusanti on tarkoitettu kaikille musiikkitieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille opintojen vaiheeseen katsomatta.

Ulkomaisten luennoitsijoiden pitämät luennot kannattaa kerätä kv-luentopassille, jonka voi hyödyntää pakollisiin kansainvälistymistä edistäviin opintoihin.

Suoritustapa: Opiskelija suorittaa opintopisteitä keräämällä läsnäolomerkintöjä vierailuluennoista ja -esitelmistä musiikkitieteen luentopassiin, jonka saa oppiaineen toimistosta, käytävältä tai sen voi tulostaa oppiaineen verkkosivuilta.

5 vierailuluennon seuraaminen (pelkkä kuuntelu = merkintä luentopassiin) = 1 op;
5 vierailuluennon seuraaminen + luentopäiväkirjan kirjoittaminen (n. 2 liuskaa yhdestä luennosta) = 2 op;
10 vierailuluennon seuraaminen (pelkkä kuuntelu = merkintä luentopassiin) = 2 op;
10 vierailuluennon seuraaminen + luentopäiväkirjan kirjoittaminen (n. 2 liuskaa yhdestä luennosta) = 4 op

Passiin voi sisällyttää luentoja kaikista musiikkitieteen vierailuluennoista mutta myös muiden taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän sekä ylipäätään Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen sekä Åbo Akademin musikvetenskapenin järjestämistä vierailuluennoista.
Passiin pyydetään luennon jälkeen luennon järjestäneen tai muun paikalla olleen vastuuhenkilön tai opettajan nimikirjoitus. Suoritusmerkinnät kerätyistä luentopassisuorituksista ja päiväkirjoista antavat Markus Mantere ja Yrjö Heinonen

Arvostelu: Hyväksytty/hylätty (luentojen seuraaminen) sekä 0–5 (luentopäiväkirjat)

Huom.!: Esimerkiksi seuraavat tilaisuudet sopivat suorittamiseen: IIPC Debate -vierailuluennot

Minimalism Unbounded
Approaches to the Analysis of Popular Music
Musiikintutkimus nyt -seminaari
Islantipäivä

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Aika: I-IV periodi, torstaisin klo 14-16 alkaen 3.9.2015
Torstaitapaamisten lisäksi seminaari kokoontuu viitenä perjantaina: 4. ja 11.12.2015, 19.2.2016 sekä 15. ja 22.4.2016. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan ensimmäisen tapaamisen yhteydessä.

Paikka: Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala

Sisältö: Seminaarissa hankitaan valmiuksia tieteellisen tutkielman suunnitteluun, kirjoittamiseen, suulliseen esittämiseen ja arviointiin.

Suoritustapa: Osallistuminen seminaari-istuntoihin, tutkimussuunnitelman ja esitelmän kirjoittaminen, esitelmän suullinen esittäminen (diaesitys) ja opponointi, esitelmän pohjalta kirjoitettu HuK-tutkielma sekä (pääaineopiskelijoilla) kypsyyskoe ja FM-HOPS.

Edeltävät opinnot: Perusopinnot ja kirjallinen viestintä, mielellään myös opintojaksot A1 ja A4 aineopinnoista. Kirjallisen viestinnän sekä opintojaksot A1 ja A4 voi suorittaa samanaikaisesti aineopintojen seminaarin kanssa. Kirjallisen viestinnän tulee olla suoritettuna ennen HuK-tutkielmaa ja kypsyyskoetta.

Arvostelu: 0-5

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen sähköpostitse pe 28.8.2015 mennessä yrjhei(at)utu.fi

Ilmoittautuminen

Vastaava opettaja
Yrjö Heinonen
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Koulutus rakentuu yhdessäkirjoittamiselle tai -säveltämiselle pareina työskentelemällä, jolloin opiskelijoiden erityisosaamiset tukevat toisiaan ja synnyttävät valmiita lauluja.

Opetus tapahtuu keskiviikkoisin kello 12-15.

PsT, laululyyrikko Taina Kuuskorpi ke 16.9. Aloitus, Laululyriikan alkutahdit. E323 (Mediatutkimus Seminaarihuone)

Kirjailija, luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja Niina Repo ke 23.9. Luovasti liikkeelle: materiaalimassaa biisien pohjaksi. E323

Vertaistunti. 30.9. Parityöskentelyä, jossa yhteistä biisiä työstetään. E323

Taina Kuuskorpi ke 7.10. Ryhtiä tekstiin ja tekemiseen: vertaistyön kommentointi ja laulutekstin rakenne, tarinan kuljetus, huippukohdat. E323

Musiikkitieteen professori John Richardson ke 14.10. Sävelen ja sanan liitto: mitä tekstin tulee huomioida sävelestä? E323

FM Jussi Kokkola ke 21.10. Laululyriikan ja runon  erot: runo ei ole (aina/yleensä) valmis lauluteksti. E323

Vertaistunti: biisin työstäminen. 28.10. Salonki V108.

YTM, lauluntekijä, muusikko Heikki Salo ke 4.11. 6 h: Biisiklinikka: tehtyjen tekstien kommentointi, simultaaniopetus.
10-12 Hovi V105
12-16 Salonki V108

Vertaistunti ke 11.11. Mitä opimme? Kommenttien pohjalta tekstin jatkohionta. V108

Taina Kuuskorpi ke 18.11. Yhteenveto, koukkujen hionta, tekstien viimeistely. Lauluntekemisestä yleensä. V108

Vapaamuotoista treeniä

Konsertti ti 8.12.2015 klo 16 (Januksen edessä)

Ilmoittautuminen

Opiskelijat valitaan kurssin johtajalle Taina Kuuskorvelle 2.9.2015 (taina.kuuskorpi@dnainternet.net) lähetetyn kirjeen perusteella.

Kurssi alkaa 16.9.2015


Hakukirjeessä tulee kuvata omaa kiinnostusta ja aiempaa kokemusta laulujen kirjoittamisesta, säveltämisestä ja/tai esittämisestä sekä suhtautumista monitekijäiseen työmuotoon.

Kurssille valituille ilmoitetaan 10.9.2015

Vastaava opettaja
Taina Kuuskorpi ja muut opettajat
Opetus
16.9.2015 – 18.11.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin ajankohta I-II periodi ja laajuus 3 / 5 op (laajempi suoritus sisältää laulutekstien esseemuotoisen analyysin. Ohjeet annetaan ensimmäisellä tapaamisella.).

Ryhmään otetaan 18 opiskelijaa, 6 jokaisesta kolmesta oppiaineesta.

Yhteyshenkilöt musiikkitieteessä professori John Richardson, kotimaisessa kirjallisuudessa tuntiopettaja Jussi Kokkola ja luovassa kirjoittamisessa Niina Repo.

Etnografia tutkimusmenetelmänä ei ole vain kulttuurintutkijoiden yksityisomaisuutta vaan etnografisia menetelmiä käytetään enenevässä määrin myös historian ja taiteidentutkimuksen oppiaineissa. Toisaalta kulttuuri ja näin ollen myös etnografian kenttä ovat jatkuvassa muutoksessa. Eri oppialojen piirissä tehtävän etnografian erityiskysymysten tarkastelu suhteessa toisiinsa antaa eväitä uusien kysymysten esille nostamiseen ja vanhojen uudelleenarviointiin

 Kurssin luennot pyrkivät syväluotaavaan etnografian keskeisten kysymysten käsittelyyn. Kaikille yhteisten luentojen lisäksi opiskelija osallistuu yhteen valitsemaansa työpajaan (6 h), jonka tarkoitus on syventää tai harjoituttaa kyseisen pilottiluennon aihetta.

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita etnografiasta ja etnografisesta kirjoittamisesta.

5 op:n suoritukseen kuuluvat luennot, luentopäiväkirja ja työpajan tehtävä (työpajan ohjaajan määräämät harjoitukset/essee oheismateriaaleineen).

Opetus maanantaisin klo 12.15­–13.45 ja perjantaisin klo 10.15–11.45, luennot Janus-salissa (huom. 9.10. poikkeus: Osmo Järvi -sali). Alkaen 11.9.2015, 1. periodi, syyslukukausi 2015. Työpajojen aikataulu alla.

Ilmoittautuminen

Kurssille ja työpajoihin ilmoittaudutaan heti syksyn alussa Jaana Kourille jkouri@utu.fi, jolta opiskelija saa avaimen kurssin Moodle-sivuille.

Vastaava opettaja
Kurssin koordinaattori Jaana Kouri ja muut kurssin luennoitsijat
Opetus
11.9.2015 – 26.10.2015
Luento-opetus 24 t
Ryhmätyöskentely 6 t
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot

Pe 11.9. 10:15 – 11:45 Matti Kamppinen: Etnografian oppihistoria ja klassikot

Ma 14.9. 12:15 – 13:45 Minna Opas: Toiseus, representaatio ja ontografia

Pe 18.9. 10:15 – 11:45 Jaana Kouri: Etnografian kirjoittaminen
Ma 21.9. 12:15 – 13:45 Anu Laukkanen: Feministinen etnografia
Pe 25.9. 10:15 – 11:45 Taru Leppänen: Musiikkietnografia
Ma 28.9. 12:15 – 13:45 Helena Ruotsala: Monipaikkainen etnografia
Pe 2.10. 10:15 - 11:45 Anna Haverinen ja Sari Östman: Internet-tutkimuksen aineistot
Ma 5.10. 12:15 – 13:45 Pia Olsson ja FT Anne Heimo: Muistitietoetnografia
Pe 9.10. 10:15 – 11:45 Marja-Liisa Honkasalo: Kokemuksen etnografia (huom. ERI PAIKKA: Osmo Järvi -sali, Medisiina, Kiinamyllynkatu 10, 1. krs.)

Ma 12.10. 12:15 – 13:45 Anne Heimo: Etiikka ja poliittisuus etnografiassa
Pe 16.10. 10:15 – 11:45 Anna Haapalainen: Tutkijan paikantuminen etnografiassa
Ma 19.10 12:15 – 13:45 Mirja Metsola. Visuaalinen etnografia

 

Työpajat (joko A, B tai C)

 A. Sari Östman ja Riikka Turtiainen: Internet- etnografia
21.10 klo 10–14.00 Artium 105 (Hovi V) & klo 14–16.00 Artium 108 (Salonki V)

B. Mirja Metsola: Visuaalinen etnografia
20.10. klo 10-16 Janus-sali

C. Jaana Kouri: Etnografian kirjoittaminen
15.10. kl0 16–18.00 Historicum Aikala
23.10. klo 16–18.00 Historicum Aikala
26.10. klo 16–18.00 Historicum Aikala.Tule ajoissa, sillä ovi menee kiinni klo 16:00. Jos jäät oven taakse, soita 044 569 0068.

Huom. kulttuurien tutkimuksen opiskelijan on täytynyt suorittaa Kulttuurien tutkimuksen kentät, aineistot ja menetelmät -kurssi osallistuakseen tälle kurssille.

Korvaavuuslisä

The course explores the key concepts of popular culture studies, such as the notions of the popular and entertainment, ideology, opposition and capitalism, affects and emotions, and stardom and fandom. The course draws also an outline of the history of popular culture, with a special emphasis on the history of popular culture studies as a field of critical research. Lectures (16 h), additional reading, essay.

Teacher responsible
Hannu Salmi
hannu.salmi[ät]utu.fi
Teaching
3-Sep-2015 – 15-Oct-2015
Seminar 16 h
Thu 3-Sep-2015 - 15-Oct-2015 weekly at 14.00-18.00, Minerva E221, Taidehistorian harjoitushuone
Independent work
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Teaching methods

Lectures (16 h), additional reading, essay

Modes of study

Participation in classroom and in the moodle platform, written essay

Syventävät opinnot [I Periodi]

Aika: I periodi, maanantaisin klo 14-16, 31.8.–26.10.2015.

Paikka: Janus-sali, Sirkkala
 Paitsi ensimmäinen kerta 31.8. ja viimeinen kerta 26.10. 2015 Pha1, PharmaCity, Itäinen Pitkäkatu 4 T49

Vastuuopettaja: Ilari Hongisto, muut opettajat

Sisältö: Kurssin tarkoituksena on antaa laaja kuva siitä, mitä tämän päivän musiikkiteknologia on. Kurssilla perehdytään myös musiikkiteknologian historiaan ja musiikkiteknologian aiheuttamiin muutoksiin musiikin kentässä. Samalla tutustutaan myös musiikkiteknologian sovellusmahdollisuuksiin musiikin tutkimuksen välineenä, toisaalta sen kohteena. Musiikkiteknologiaa käsitellään kurssilla sekä populaarin että taidemusiikin näkökulmasta.

Suoritustapa: Luentokurssi ja kirjalliset työt.

Vastaava opettaja
Ilari Hongisto
Opetus
31.8.2015 –
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Aika: I periodi, keskiviikkoisin klo 12-14 alkaen 2.9.2015

Paikka: Salonki, Sirkkala

Sisältö/kurssikuvaus: Kurssin aikana tutustutaan erilaisiin väkivaltakäsityksiin, pohditaan musiikin ja väkivallan välistä suhdetta ja tarkastellaan väkivallan musiikillisia ja audiovisuaalisia esityksiä. Tarkastelun kohteena on erilaisia soivaan kulttuuriin liittyvä väkivallan ilmiöitä, kuten musiikki väkivallan välineenä, vastaväkivalta, väkivallan kokemus sekä väkivallan ihannointi.

Suoritus: luennot, luentopäiväkirja/essee, oheislukemisto ja analyysitehtävät.

Arvostelu: 0–5

 

Ilmoittautuminen

Sähköpostitse opettajalle (siinmo(at)utu.fi) 31.8.2015 mennessä. Kurssille otetaan 16 osallistujaa. Etusijalla ovat jo perusopinnot suorittaneet musiikkitieteen pääaineopiskelijat. Kerro opintojesi nykyinen vaihe ja pääaineesi kurssille ilmoittautumisen yhteydessä. Mahdolliset vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vastaava opettaja
Sini Mononen
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

A5.j. / S3.j. 

Aika: I periodi, 7 luentokertaa: perjantait 4.9., 11.9., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10. ja 16.10. klo 12–14

Paikka: Musiikkitieteen Salonki-sali, Sirkkala paitsi
perjantaina 25.9. mediatutkimuksen seminaarihuone E323 Minerva 3krs.

Vastuuopettaja: FM, MuM Katariina Uusitupa

Sisältö: Kurssilla perehdytään musiikkitieteilijän uravaihtoehtoihin, pohditaan työelämän monimuotoisuutta ja merkitystä, humanismin haasteita ja mahdollisuuksia, tutustutaan yrittäjyyteen, jaetaan omia unelmia ja kasataan konkreettista portfoliota omasta osaamisesta.

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen, oheiskirjallisuus, harjoitustyöt ja portfolio. Portfolio palautettava sähköisesti 30.10. mennessä opettajalle (katariina(at)wejazz.fi).

Ilmoittautuminen

Sähköpostitse opettajalle (katariina(at)wejazz.fi) maanantaihin 7.9.2015 mennessä. Kurssille otetaan 12 musiikkitieteen pääaineopiskelijaa, jotka ovat opinnoissaan vähintään aineopintovaiheessa.

Vastaava opettaja
Katariina Rantapää
Opetus
11.9.2015 – 23.10.2015
Periodit: I
Opetuskieli: suomi


Time: Tue 6.10.2015, 10-12, Wed 7.10.2015, 16-18, Thu 8.10.2015, 10-12, Fri 9.10.2015, 10-12

Place: Hovi lecture hall, Sirkkala

General Description: This course will consider four angles from which to approach recorded popular music. The initial lecture will introduce an analytical model that divides musical parameters in three categories: abstract parameters (melody, lyrics, accompaniment, form, etc.); performatory parameters (timbre, microvariations of pitch and timing, etc); and technological parameters (spatialization, loudness, echo, etc.). The second lecture will be devoted to the study of the voice in popular music through the concept of “phonostylistics”: what is it that makes the singing voice so fascinating? What parameters are involved in the communication of emotions? How does technology contribute to this process? The third lecture will consider how recorded popular songs work as phonographic narratives: How can we account for the characters impersonated by the singer? How do his/her other identity levels interact? How does the music contribute to the narrative organization? Finally, the fourth lecture will look at popular music as an intertextual practice through a model of “transphonography”: how can we account for the many ways different recorded songs interact with each other. For example, how can we study covers, sampling, mix tapes, parodies, etc.? 

Participation: Lectures, readings, discussions, study diary and essay

Evaluation: Numeric 0-5

Responsible teachers:

Serge Lacasse: contact person Yrjö Heinonen UTU

Teaching
6-Oct-2015 – 9-Oct-2015
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

LANGUAGE OF TEACHING IS ENGLISH

Time: Period I, Thursday 24.9.2015, 10:00-17:00 and Friday 25.9.2015, 10:00-17:00; for 2 additional credits, Saturday and/or Sunday 26.9.2015, 10:00-17:00, 27.9.2015, 10:00-13:00

Place: Hovi, Salonki lecture halls, Sirkala, Tauno Nurmela Sali, Main Building (Thursday and Friday for 3 ECTS); Helsinki Sibelius Academy M-building (also Saturday and Sunday for 5 ECTS)

Responsible teacher: John Richardson

General description:
International conference organised jointly by the Department of Musicology in Turku and the Sibelius Academy in Helsinki, on one of most influential styles of contemporary music. The conference covers a wide range of related phenomena, including uses of minimalism and postminimalism in experimental and concert music, music theatre and opera, as well as popular music, film music and electronic music. In addition to musicological papers, many of the papers will approach minimalism from the interdisciplinary perspective of cultural studies, including studies of popular culture.

For more information: http://www.utu.fi/en/sites/minimalism-unbounded/Pages/home.aspx

Participation: Study diary based on presentations in the conference.

Evaluation: pass/fail

Teacher responsible
John Richardson
Teaching
24-Sep-2015 –
Periods: I
Language of instruction: English

Aika: I–IV periodi, läpi lukuvuoden järjestettävät vierailuluennot ja esitelmät

Paikka: Vaihtelee

Vastuuopettaja: Vierailuluennoitsijat; vastuuopettajat Markus Mantere ja Yrjö Heinonen

Sisältö: Musiikkitieteen oppiaineessa vierailee lukuvuoden aikana useita koti- ja ulkomaisia opettajia ja tutkijoita, jotka pitävät luentoja ja esitelmiä erilaisissa tilaisuuksissa, kuten seminaareissa ja symposiumeissa, laitoksella toimivan International Institute for Popular Culture (IIPC) -tutkimusinstituutin IIPC Debate -luentosarjassa ja oppiaineen järjestämillä yksittäisillä vierailuluennoilla. Näiden vierailijoiden ainutkertainen opetusanti on tarkoitettu kaikille musiikkitieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille opintojen vaiheeseen katsomatta.

Ulkomaisten luennoitsijoiden pitämät luennot kannattaa kerätä kv-luentopassille, jonka voi hyödyntää pakollisiin kansainvälistymistä edistäviin opintoihin.

Suoritustapa: Opiskelija suorittaa opintopisteitä keräämällä läsnäolomerkintöjä vierailuluennoista ja -esitelmistä musiikkitieteen luentopassiin, jonka saa oppiaineen toimistosta, käytävältä tai sen voi tulostaa oppiaineen verkkosivuilta.

5 vierailuluennon seuraaminen (pelkkä kuuntelu = merkintä luentopassiin) = 1 op;
5 vierailuluennon seuraaminen + luentopäiväkirjan kirjoittaminen (n. 2 liuskaa yhdestä luennosta) = 2 op;
10 vierailuluennon seuraaminen (pelkkä kuuntelu = merkintä luentopassiin) = 2 op;
10 vierailuluennon seuraaminen + luentopäiväkirjan kirjoittaminen (n. 2 liuskaa yhdestä luennosta) = 4 op

Passiin voi sisällyttää luentoja kaikista musiikkitieteen vierailuluennoista mutta myös muiden taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän sekä ylipäätään Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen sekä Åbo Akademin musikvetenskapenin järjestämistä vierailuluennoista.
Passiin pyydetään luennon jälkeen luennon järjestäneen tai muun paikalla olleen vastuuhenkilön tai opettajan nimikirjoitus. Suoritusmerkinnät kerätyistä luentopassisuorituksista ja päiväkirjoista antavat Markus Mantere ja Yrjö Heinonen

Arvostelu: Hyväksytty/hylätty (luentojen seuraaminen) sekä 0–5 (luentopäiväkirjat)

Huom.!: Esimerkiksi seuraavat tilaisuudet sopivat suorittamiseen: IIPC Debate -vierailuluennot

Minimalism Unbounded
Approaches to the Analysis of Popular Music
Musiikintutkimus nyt -seminaari
Islantipäivä

Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Aika: I-IV periodi, keskiviikkoisin klo 10-12 alkaen 9.9. 2015. Seuraava istunto 30.9. ja sen jälkeen viikoittain paitsi 21.10. ja 28.10.

Paikka: Salonki-huone, Sirkkala

Sisältö: Seminaari on tarkoitettu akateemisen lopputyön eli pro gradu -tutkielman kirjoittamisprosessin tukemiseen. Seminaarissa syvennetään tutkimuksen tekoon liittyviä taitoja: opetellaan tutkimusprojektin suunnittelua ja toteuttamista sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista tieteellistä viestintää. Seminaari suositellaan suoritettavaksi heti HuK-seminaarin suorittamisen jälkeen, vaikkei pro gradun aihe olisi vielä seminaarin alussa selvillä. Opetuksen ja ohjauksen ohella seminaarin tarkoitus on toimia vertaisryhmänä, joka kannustaa ja tukee opiskelijan työskentelyä oman tutkielmansa parissa. Pari kertaa vuodessa seminaari-istunnot on tarkoitettu kaikille oppiaineessa parhaillaan pro gradu -tutkielmaa tekeville opiskelijoille, jolloin kartoitetaan koko oppiaineen gradutilannetta; näille kerroille mukaan toivotaan kaikki oppiaineen graduntekijät riippumatta siitä, milloin he ovat suorittaneet pro gradu -seminaarin.

Suoritustapa: Kirjalliset ja suulliset harjoitustyöt (mm. tutkimussuunnitelman ja seminaariesitelmän laatiminen sekä opponointi).

Edeltävät opinnot: Opintojaksot S1., S2. ja S3. ainakin aloitettuina

Arvostelu: 0-5

Ilmoittautuminen

Sähköpostitse opettajalle john.richardson(at)utu.fi 2.9.2015 mennessä.

Vastaava opettaja
John Richardson
Opetus
9.9.2015 –
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Etnografia tutkimusmenetelmänä ei ole vain kulttuurintutkijoiden yksityisomaisuutta vaan etnografisia menetelmiä käytetään enenevässä määrin myös historian ja taiteidentutkimuksen oppiaineissa. Toisaalta kulttuuri ja näin ollen myös etnografian kenttä ovat jatkuvassa muutoksessa. Eri oppialojen piirissä tehtävän etnografian erityiskysymysten tarkastelu suhteessa toisiinsa antaa eväitä uusien kysymysten esille nostamiseen ja vanhojen uudelleenarviointiin

 Kurssin luennot pyrkivät syväluotaavaan etnografian keskeisten kysymysten käsittelyyn. Kaikille yhteisten luentojen lisäksi opiskelija osallistuu yhteen valitsemaansa työpajaan (6 h), jonka tarkoitus on syventää tai harjoituttaa kyseisen pilottiluennon aihetta.

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita etnografiasta ja etnografisesta kirjoittamisesta.

5 op:n suoritukseen kuuluvat luennot, luentopäiväkirja ja työpajan tehtävä (työpajan ohjaajan määräämät harjoitukset/essee oheismateriaaleineen).

Opetus maanantaisin klo 12.15­–13.45 ja perjantaisin klo 10.15–11.45, luennot Janus-salissa (huom. 9.10. poikkeus: Osmo Järvi -sali). Alkaen 11.9.2015, 1. periodi, syyslukukausi 2015. Työpajojen aikataulu alla.

Ilmoittautuminen

Kurssille ja työpajoihin ilmoittaudutaan heti syksyn alussa Jaana Kourille jkouri@utu.fi, jolta opiskelija saa avaimen kurssin Moodle-sivuille.

Vastaava opettaja
Kurssin koordinaattori Jaana Kouri ja muut kurssin luennoitsijat
Opetus
11.9.2015 – 26.10.2015
Luento-opetus 24 t
Ryhmätyöskentely 6 t
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot

Pe 11.9. 10:15 – 11:45 Matti Kamppinen: Etnografian oppihistoria ja klassikot

Ma 14.9. 12:15 – 13:45 Minna Opas: Toiseus, representaatio ja ontografia

Pe 18.9. 10:15 – 11:45 Jaana Kouri: Etnografian kirjoittaminen
Ma 21.9. 12:15 – 13:45 Anu Laukkanen: Feministinen etnografia
Pe 25.9. 10:15 – 11:45 Taru Leppänen: Musiikkietnografia
Ma 28.9. 12:15 – 13:45 Helena Ruotsala: Monipaikkainen etnografia
Pe 2.10. 10:15 - 11:45 Anna Haverinen ja Sari Östman: Internet-tutkimuksen aineistot
Ma 5.10. 12:15 – 13:45 Pia Olsson ja FT Anne Heimo: Muistitietoetnografia
Pe 9.10. 10:15 – 11:45 Marja-Liisa Honkasalo: Kokemuksen etnografia (huom. ERI PAIKKA: Osmo Järvi -sali, Medisiina, Kiinamyllynkatu 10, 1. krs.)

Ma 12.10. 12:15 – 13:45 Anne Heimo: Etiikka ja poliittisuus etnografiassa
Pe 16.10. 10:15 – 11:45 Anna Haapalainen: Tutkijan paikantuminen etnografiassa
Ma 19.10 12:15 – 13:45 Mirja Metsola. Visuaalinen etnografia

 

Työpajat (joko A, B tai C)

 A. Sari Östman ja Riikka Turtiainen: Internet- etnografia
21.10 klo 10–14.00 Artium 105 (Hovi V) & klo 14–16.00 Artium 108 (Salonki V)

B. Mirja Metsola: Visuaalinen etnografia
20.10. klo 10-16 Janus-sali

C. Jaana Kouri: Etnografian kirjoittaminen
15.10. kl0 16–18.00 Historicum Aikala
23.10. klo 16–18.00 Historicum Aikala
26.10. klo 16–18.00 Historicum Aikala.Tule ajoissa, sillä ovi menee kiinni klo 16:00. Jos jäät oven taakse, soita 044 569 0068.

Huom. kulttuurien tutkimuksen opiskelijan on täytynyt suorittaa Kulttuurien tutkimuksen kentät, aineistot ja menetelmät -kurssi osallistuakseen tälle kurssille.

Korvaavuuslisä

Koulutus rakentuu yhdessäkirjoittamiselle tai -säveltämiselle pareina työskentelemällä, jolloin opiskelijoiden erityisosaamiset tukevat toisiaan ja synnyttävät valmiita lauluja.

Opetus tapahtuu keskiviikkoisin kello 12-15.

PsT, laululyyrikko Taina Kuuskorpi ke 16.9. Aloitus, Laululyriikan alkutahdit. E323 (Mediatutkimus Seminaarihuone)

Kirjailija, luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja Niina Repo ke 23.9. Luovasti liikkeelle: materiaalimassaa biisien pohjaksi. E323

Vertaistunti. 30.9. Parityöskentelyä, jossa yhteistä biisiä työstetään. E323

Taina Kuuskorpi ke 7.10. Ryhtiä tekstiin ja tekemiseen: vertaistyön kommentointi ja laulutekstin rakenne, tarinan kuljetus, huippukohdat. E323

Musiikkitieteen professori John Richardson ke 14.10. Sävelen ja sanan liitto: mitä tekstin tulee huomioida sävelestä? E323

FM Jussi Kokkola ke 21.10. Laululyriikan ja runon  erot: runo ei ole (aina/yleensä) valmis lauluteksti. E323

Vertaistunti: biisin työstäminen. 28.10. Salonki V108.

YTM, lauluntekijä, muusikko Heikki Salo ke 4.11. 6 h: Biisiklinikka: tehtyjen tekstien kommentointi, simultaaniopetus.
10-12 Hovi V105
12-16 Salonki V108

Vertaistunti ke 11.11. Mitä opimme? Kommenttien pohjalta tekstin jatkohionta. V108

Taina Kuuskorpi ke 18.11. Yhteenveto, koukkujen hionta, tekstien viimeistely. Lauluntekemisestä yleensä. V108

Vapaamuotoista treeniä

Konsertti ti 8.12.2015 klo 16 (Januksen edessä)

Ilmoittautuminen

Opiskelijat valitaan kurssin johtajalle Taina Kuuskorvelle 2.9.2015 (taina.kuuskorpi@dnainternet.net) lähetetyn kirjeen perusteella.

Kurssi alkaa 16.9.2015


Hakukirjeessä tulee kuvata omaa kiinnostusta ja aiempaa kokemusta laulujen kirjoittamisesta, säveltämisestä ja/tai esittämisestä sekä suhtautumista monitekijäiseen työmuotoon.

Kurssille valituille ilmoitetaan 10.9.2015

Vastaava opettaja
Taina Kuuskorpi ja muut opettajat
Opetus
16.9.2015 – 18.11.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin ajankohta I-II periodi ja laajuus 3 / 5 op (laajempi suoritus sisältää laulutekstien esseemuotoisen analyysin. Ohjeet annetaan ensimmäisellä tapaamisella.).

Ryhmään otetaan 18 opiskelijaa, 6 jokaisesta kolmesta oppiaineesta.

Yhteyshenkilöt musiikkitieteessä professori John Richardson, kotimaisessa kirjallisuudessa tuntiopettaja Jussi Kokkola ja luovassa kirjoittamisessa Niina Repo.

The course explores the key concepts of popular culture studies, such as the notions of the popular and entertainment, ideology, opposition and capitalism, affects and emotions, and stardom and fandom. The course draws also an outline of the history of popular culture, with a special emphasis on the history of popular culture studies as a field of critical research. Lectures (16 h), additional reading, essay.

Teacher responsible
Hannu Salmi
hannu.salmi[ät]utu.fi
Teaching
3-Sep-2015 – 15-Oct-2015
Seminar 16 h
Thu 3-Sep-2015 - 15-Oct-2015 weekly at 14.00-18.00, Minerva E221, Taidehistorian harjoitushuone
Independent work
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Teaching methods

Lectures (16 h), additional reading, essay

Modes of study

Participation in classroom and in the moodle platform, written essay

Jatko-opinnot [I Periodi]

Aika: I-IV periodi, torstaisin klo 16-18, pääsääntöisesti joka toinen viikko, alkaen 10.9. 2015

Seminaari jatkuu keväällä.

Paikka: Salonki-huone, Sirkkala

Sisältö: Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti musiikkitieteen jatko-opiskelijoille heidän käynnissä olevien tutkimustensa käsittelyyn, ohjaukseen ja tukemiseen. Mahdollisuuksien mukaan seminaarissa voidaan kuitenkin käsitellä myös oppiaineen muiden tutkijoiden hankkeita ja tekstejä.

Suoritustapa: Tutkijaseminaariin kuuluu viikkokokoontumisten ohella osallistuminen Musiikintutkimus, nyt! -seminaariin

Arvostelu: hyväksytty/hylätty

Jatko-opiskelijoiden tulee ilmoittautua musiikkitieteen toimistoon, liittyä sähköpostilistalle ja olla yhteydessä ohjaajiin heti opinnot aloitettuaan. Tarkemmat tiedot seminaarista välitetään sähköpostilistan kautta.

Vastaava opettaja
John Richardson
Opetus
10.9.2015 –
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot [I Periodi]

Syksyn periodeissa I + II pidettävä kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kieli- ja käännöstieteiden laitoksen pääaineopiskelijoille, kevään periodien III + IV kurssi historian, kulttuurien tutkimuksen ja taiteiden tutkimuksen laitoksen pääaineopiskelijoille.
Kurssi pitäisi suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kevään 2016 kurssille (periodit III-IV) ensimmäisellä luennolla 11.1.2016 klo 10-12 ls. XXV, Fennicum (ei ennakkoilmoittautumisia).

Vastaava opettaja
Katariina Ahtola-Rajala
katariina.rajala[ät]utu.fi
Opetus
11.1.2016 –
Luento-opetus 8 t
Luennot
Ma 11.1.2016 - 1.2.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, XXV, Fennicum, Tentit harjoitusten päätyttyä huhtikuussa, ajat ilmoitetaan myöhemmin.
Ryhmäopetus 12 t
Ryhmä 1
Ma 11.1.2016 - 4.4.2016 joka toinen viikko klo 12.15-13.45, E221, Minerva, Sirkkala
Ryhmä 2
Ma 18.1.2016 - 11.4.2016 joka toinen viikko klo 12.15-13.45, E221, Minerva, Sirkkala
Ryhmä 3
Ti 12.1.2016 - 5.4.2016 joka toinen viikko klo 8.30-10.00, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 4
Ti 19.1.2016 - 12.4.2016 joka toinen viikko klo 8.30-10.00, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 5
Ti 12.1.2016 - 5.4.2016 joka toinen viikko klo 10.15-11.45, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 6
Ti 19.1.2016 - 12.4.2016 joka toinen viikko klo 10.15-11.45, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 7
Ke 13.1.2016 - 6.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E225, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 8
Ke 20.1.2016 - 13.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E225, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 9
To 14.1.2016 - 7.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E117, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 10
To 21.1.2016 - 14.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E117, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi
Aineopinnot [II Periodi]

Aika: II periodi, tiistaisin klo 10-12 alkaen 27.10.2015

Paikka: Salonki, Sirkkala

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan sekä musiikkia diskurssin muotona että musiikkia koskevaa (verbaalia, visuaalista) diskurssia. Musiikin diskurssianalyysi yhdistää musiikin tekstuaalisen ja kontekstuaalisen analyysin ja soveltuu periaatteessa minkä tahansa musiikinlajin – karkeasti: taidemusiikki, populaarimusiikki ja jazz, kansanmusiikki – tutkimiseen. Tekstuaalinen analyysi tarkoittaa musiikillisten tekstien (äänitteiden, nuottien, videoiden, dokumentoitujen live-esitysten jne.) analyysia ja tulkintaa, kun taas kontekstuaalinen analyysi keskittyy tällaisten tekstien tarkasteluun sosiokulttuurisissa ja historiallis-yhteiskunnallisissa yhteyksissään.

Edeltävät opinnot: Perusopinnot ja kirjallinen viestintä, mielellään myös opintojakso A1 aineopinnoista.

Suoritustapa: luennot, oheiskirjallisuus ja harjoitustyö.


Ilmoittautuminen

Sähköpostitse pe 23.10.2015 mennessä (yrjhei@utu.fi). Kurssille otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vastaava opettaja
Yrjö Heinonen
Opetus
27.10.2015 –
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Time: II periodi Wednesdays 12-14 starting 28.10.2015.

Paikka: Hovi lecture hall, Sirkkala

General Description:Throughout history technologies and their development have played a major role in how we make, listen, experience and think about music. Especially the emergence and development of music technologies in the 20th century, such as audio recording, multi-track music production, portable listening devices and most recently digital technologies have revolutionized the ways in which we relate to music, in terms of both production and consumption. The course offers a cultural approach to the study of music technology. The focus of the course will be on music production, production culture and the production studio, but spreads into related areas such as the music industry and music consumption.

Participation: Lectures, readings, seminar discussions and essay

Enrolment

Registration via e-mail to tuomas.a.auvinen(at)utu.fi. The deadline for registration is 21.10.2015. When you register please state your name, student number and major. The maximum number of participants for the course is 34.

Teacher responsible
Tuomas Auvinen
Teaching
28-Oct-2015 –
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

LANGUAGE OF TEACHING IS ENGLISH

Kollaboraatio, joukkoistaminen ja jakaminen ovat yhä keskeisempiä ilmiöitä nykymedian tuotannossa, vastaanotossa ja käytössä. Kurssilla käsitellään nykymedioita ja -kulttuuria kollaboraation ja joukkoistamisen näkökulmista. Miten valta ja taloudelliset suhteet määrittyvät, ja miltä näyttävät tekijöiden sekä yleisöjen roolit kollaboraatioille tai joukkoistamisille pohjaavissa medioissa ja hankkeissa? Käsiteltäviä ilmiöitä ovat mm. kollaboraatiot, joukkoistaminen, joukkorahoitus, relationaalisuus, prosessuaalisuus, meemit, tuottaja-kuluttajat ja kulttuuriset haltuunotot luovassa taloudessa. 

Kurssi on lukuseminaari, jossa luetaan teoreettisia tekstejä ja kirjoitetaan sekä keskustellaan niistä. Kurssi edellyttää läsnäoloa. Max osallistujamäärä 16.

Ti 27.10.2015 klo 16 - 18, mediatutkimuksen seminaarihuone E323

Ti 3.11.2015 klo klo 16 - 18, mediatutkimuksen seminaarihuone E323

Ti 10.11.2015 klo klo 16 - 18, mediatutkimuksen seminaarihuone E323

Ti 17.11.2015 klo 1klo 16 - 18, mediatutkimuksen seminaarihuone E323

Ti 24.11.2015 klo klo 16 - 18, mediatutkimuksen seminaarihuone E323

Ti 1.12.2015 klo 16 - 18, mediatutkimuksen seminaarihuone E323

Ti 08.12.2015 klo 16 - 18, mediatutkimuksen seminaarihuone E323

Ti 15.12.2015 klo 16 - 18, mediatutkimuksen seminaarihuone E323

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa, valitaan 16 opiskelijaa. Kurssi löytyy kohdasta METU0188 MEDIOITU TODELLISUUS

Vastaava opettaja
Hanna Kuusela
hanna.r.kuusela[ät]gmail.com
Opetus
27.10.2015 – 8.12.2015
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [II Periodi]

Time and place
The course comprises lectures on Thursdays (with the exception of the third lecture, which is on a Tuesday 17.11.) and seminar sessions on Fridays. The lectures are open to all Department of History, Culture and Arts Studies students. The seminar sessions are for Popular Culture Studies master’s degree study path students only. 

Period II, Lectures on Thursdays 10-12 starting on 5.11. 2015. Lecture hall Hovi, Sirkkala except Tuesday 17.11. lecture hall E123, Minerva.
Seminar sessions on Fridays 12-14 starting on 6.11.2015 lecture hall Salonki, Sirkkala except Fridays 4.12. and 11.12. lecture hall E221, Minerva.

Learning outcomes
The student is familiar with a selection of the most widely used methods and most influential theories and research directions in popular culture studies.

Contents
The module comprises an overview of some of the most influential theories and methods in popular culture studies. Approaches discussed might include close reading and critical analysis, ethnography, audiovisual analysis, discourse analysis, methods of historical research and other qualitative methods. Theoretical background is covered in readings discussed in weekly seminar meetings and exercises on topics relevant to thesis topics. 

Teaching methods
Lectures (12 h), seminar discussion (12hrs), additional readings

Modes of study
Participation in classroom and in the Moodle platform, written exercises and discussion

Contact person: Sanna Qvick  sanqvi(at)utu.fi

Teacher responsible
John Richardson
Contact person
Sanna Qvick
Teaching
5-Nov-2015 –
Periods: II
Language of instruction: English

Time: II periodi Wednesdays 12-14 starting 28.10.2015.

Paikka: Hovi lecture hall, Sirkkala

General Description:Throughout history technologies and their development have played a major role in how we make, listen, experience and think about music. Especially the emergence and development of music technologies in the 20th century, such as audio recording, multi-track music production, portable listening devices and most recently digital technologies have revolutionized the ways in which we relate to music, in terms of both production and consumption. The course offers a cultural approach to the study of music technology. The focus of the course will be on music production, production culture and the production studio, but spreads into related areas such as the music industry and music consumption.

Participation: Lectures, readings, seminar discussions and essay

Enrolment

Registration via e-mail to tuomas.a.auvinen(at)utu.fi. The deadline for registration is 21.10.2015. When you register please state your name, student number and major. The maximum number of participants for the course is 34.

Teacher responsible
Tuomas Auvinen
Teaching
28-Oct-2015 –
Periods: II
Language of instruction: English
Further information:

LANGUAGE OF TEACHING IS ENGLISH

Aika: II periodi, tiistaisin klo 10-12 alkaen 27.10.2015

Paikka: Salonki, Sirkkala

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan sekä musiikkia diskurssin muotona että musiikkia koskevaa (verbaalia, visuaalista) diskurssia. Musiikin diskurssianalyysi yhdistää musiikin tekstuaalisen ja kontekstuaalisen analyysin ja soveltuu periaatteessa minkä tahansa musiikinlajin – karkeasti: taidemusiikki, populaarimusiikki ja jazz, kansanmusiikki – tutkimiseen. Tekstuaalinen analyysi tarkoittaa musiikillisten tekstien (äänitteiden, nuottien, videoiden, dokumentoitujen live-esitysten jne.) analyysia ja tulkintaa, kun taas kontekstuaalinen analyysi keskittyy tällaisten tekstien tarkasteluun sosiokulttuurisissa ja historiallis-yhteiskunnallisissa yhteyksissään.

Edeltävät opinnot: Perusopinnot ja kirjallinen viestintä, mielellään myös opintojakso A1 aineopinnoista.

Suoritustapa: luennot, oheiskirjallisuus ja harjoitustyö.


Ilmoittautuminen

Sähköpostitse pe 23.10.2015 mennessä (yrjhei@utu.fi). Kurssille otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vastaava opettaja
Yrjö Heinonen
Opetus
27.10.2015 –
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kollaboraatio, joukkoistaminen ja jakaminen ovat yhä keskeisempiä ilmiöitä nykymedian tuotannossa, vastaanotossa ja käytössä. Kurssilla käsitellään nykymedioita ja -kulttuuria kollaboraation ja joukkoistamisen näkökulmista. Miten valta ja taloudelliset suhteet määrittyvät, ja miltä näyttävät tekijöiden sekä yleisöjen roolit kollaboraatioille tai joukkoistamisille pohjaavissa medioissa ja hankkeissa? Käsiteltäviä ilmiöitä ovat mm. kollaboraatiot, joukkoistaminen, joukkorahoitus, relationaalisuus, prosessuaalisuus, meemit, tuottaja-kuluttajat ja kulttuuriset haltuunotot luovassa taloudessa. 

Kurssi on lukuseminaari, jossa luetaan teoreettisia tekstejä ja kirjoitetaan sekä keskustellaan niistä. Kurssi edellyttää läsnäoloa. Max osallistujamäärä 16.

Ti 27.10.2015 klo 16 - 18, mediatutkimuksen seminaarihuone E323

Ti 3.11.2015 klo klo 16 - 18, mediatutkimuksen seminaarihuone E323

Ti 10.11.2015 klo klo 16 - 18, mediatutkimuksen seminaarihuone E323

Ti 17.11.2015 klo 1klo 16 - 18, mediatutkimuksen seminaarihuone E323

Ti 24.11.2015 klo klo 16 - 18, mediatutkimuksen seminaarihuone E323

Ti 1.12.2015 klo 16 - 18, mediatutkimuksen seminaarihuone E323

Ti 08.12.2015 klo 16 - 18, mediatutkimuksen seminaarihuone E323

Ti 15.12.2015 klo 16 - 18, mediatutkimuksen seminaarihuone E323

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa, valitaan 16 opiskelijaa. Kurssi löytyy kohdasta METU0188 MEDIOITU TODELLISUUS

Vastaava opettaja
Hanna Kuusela
hanna.r.kuusela[ät]gmail.com
Opetus
27.10.2015 – 8.12.2015
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi
Perusopinnot [III Periodi]

Aika: III-IV periodi, torstaisin klo 12-14 alkaen 14.1.2016

Paikka: Hovi-sali, Sirkkala

Ilmoittautuminen ensimmäisellä luentokerralla.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan musiikkianalyysin perusteisiin sekä opetellaan erittelemään ja tulkitsemaan musiikin soivan aineksen perustekijöitä (esim. rytmiikka, harmonia, säveltasot, saundi/sointiväri, muotorakenne, genre, topokset, affekti, ruumiillisuus, lauluääni, sanoitus/teksti, visuaalisuus, akustiikka, tilallisuus) musiikin merkityksiä tarkastelevaa kulttuurista musiikintutkimusta painottaen.

Suoritustapa: Luennot, oheiskirjallisuus (kurssimateriaali) ja harjoitustehtävät

Kurssi järjestetään joka vuosi.

Vastaava opettaja
Markus Mantere
Opetus
14.1.2016 –
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]

A2/A5.e/S3.e New Audiovisual Aesthetics, 3-5 ECTS

Time: III period, Tuesdays 12-14 starting 12.1.2016

Place: Janus lecture hall, Sirkkala

Registration: register by email to Sanna Qvick (sanqvi@utu.fi) to participate in the course (deadline 4.1.2016). 

General Description:

The course offers an overview of research on new audiovisual aesthetics with an emphasis on techniques of close reading and cultural analysis. New audiovisual aesthetics can be approached from a variety of theoretical and disciplinary angles, several of which will be covered in this course. The emphasis here is on the role of music and sound in combination with the other senses. The initial two lectures will provide the conceptual and theoretical tools required to undertake audiovisual analysis, after which the lectures will be structured thematically, covering such issues as neosurrealism and audiovisuality, the new independent cinema, music video analysis, new music video forms, live stage spectacles and technological mediation, multisensory analysis of audiovisual materials. 

Participation: Lectures, readings, discussions, written assignments and/or examination

Required studies: Recommended primarily to students who have completed basic studies in a relevant field of study. 

Evaluation: Numeric 0-5

Responsible teacher:

John Richardson, Sanna Qvick (teaching assistant), other lecturers

Enrolment

Register by email to Sanna Qvick (sanqvi(at)utu.fi) to participate in the course (deadline 4.1.2016).

Teacher responsible
John Richardson
Teaching
12-Jan-2016 –
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

LANGUAGE OF TEACHING IS ENGLISH

Aika: III (osin)-IV periodi, torstaisin 10-12, alkaen 4.2.2016

Paikka: Musiikkitieteen Hovi-luentosali, Sirkkala

Opettaja: Marjaana Virtanen (kurssin koordinaattori), Susanna Välimäki, Juha Torvinen, Sanna Qvick ja Liisamaija Hautsalo

Sisältö: Seminaarimuotoisella kurssilla tarkastellaan suomalaista nykymusiikkia kulttuurikriittisestä näkökulmasta. Millaisia yhteiskunnallisia teoksia Suomessa on sävelletty 2000-luvulla ja miten ne käsittelevät yhteiskunnallisia aiheita (ympäristöongelmat, sota, ihmisoikeudet jne.)? Mikä on uuden suomalaisen taidemusiikin yhteiskunnallinen ja kulttuurinen merkitys 2000-luvun postmodernissa maailmassa? Kysymyksiin vastataan analysoimalla 2000-luvun suomalaista taidemusiikkia, elokuvamusiikkia ja musiikkifestivaaleja monimenetelmäisesti (kulttuurinen musiikkianalyysi, ekomusikologia, kulttuurifilosofia ja etnografia). Kurssi liittyy musiikkitieteessä käynnissä olevaan SUMU-tutkimusprojektiin. Osallistuminen ei edellytä aiheeseen liittyviä aikaisempia opintoja.

Suoritustapa: Seminaarityöskentelyyn osallistuminen, harjoitustehtävät, oheislukemisto

Ilmoittautuminen: Sähköpostitse kurssin koordinaattorille (maorvi(at)utu.fi) 21.1.2016 mennessä. Seminaariin mahtuu 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Vastaava opettaja
Marjaana Virtanen
Opetus
4.2.2016 –
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

A3. Suomalainen musiikki, 5 op

Aika: III-IV periodi, keskiviikkoisin klo 14–16 alkaen 13.1.2016

Paikka: Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala

Opettaja: Yrjö Heinonen

Sisältö: Kurssilla tutustutaan valikoidusti suomalaisen taide-, kansan- ja populaarimusiikin lajeihin ja tyyleihin sekä näiden kulttuurisiin yhteyksiin. Lisäksi tutustutaan suomalaisen musiikinhistorian tutkimuksen päälinjoihin.

Suoritustapa: Luentoihin ja oheiskirjallisuuteen perustuvat kirjalliset tehtävät sekä kuuntelukoe


Kurssi järjestetään vähintään joka toinen vuosi.

 

Vastaava opettaja
Yrjö Heinonen
Opetus
13.1.2016 –
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Aika: III ja IV periodit, tiistaisin klo 10-12 alkaen 12.1.2016

Paikka: Musiikkitieteen seminaarisali Hovi

Kurssin kuvaus: Kurssilla tarkastellaan saksalaisen kulttuurikriitikon Theodor W. Adornon (1903–1969) kirjoituksia ja hänen ajatteluaan erityisesti suhteessa musiikkiin. Adornon musiikkifilosofiaa pohditaan yhtäältä suhteessa omaan aikaansa ja toisaalta sen merkitystä nykypäivän musiikkikulttuurin kontekstissa. Erityisesti paneudutaan Adornon "kulttuuriteollisuus"-käsitteen merkityskenttään ja sen tehtävään musiikin medioitumisessa. Historiankirjoituksen kannalta pohdimme tähän liittyen esimerkiksi sitä, miten klassisen musiikin kaanonit syntyvät ja mikä merkitys niillä on musiikin merkityksellistymiselle ympäröivässä musiikkikulttuurissa.

Kurssilla työskennellään pitkälti oheislukemiston ja luentojen pohjalta. Luettavat tekstit toimitetaan osallistujille sähköisesti Moodlen kautta.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa, materiaalin huolellista lukemista ja loppuesseen/luentopäiväkirjan kirjoittamista.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset nettiopsussa 7.12.2015-5.1.2016. Kurssille mahtuu 30 opiskelijaa.
Kurssi löytyy kohdasta MUSI2142 MUSIIKINHISTORIAN TUTKIMUS I.

Vastaava opettaja
Markus Mantere
Opetus
12.1.2016 –
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Aika: III Periodi. Keskiviikkoisin klo 12-14 alkaen 13.1.2016.

Paikka: Musiikkitieteen Salonki-sali, Sirkkala

Tyyppi: aineopinnot ja syventävät opinnot

Kurssin kuvaus: Etnografisen kenttätyön opetusta teoriassa ja käytännössä. Tutkimusaiheen valinta, kentän rajaus ja kentälle pääsy. Tutkimuseettiset kysymykset ja yksityisyydensuoja. Etnografia yleisesti, etnografia kulttuurisessa musiikintutkimuksessa ja etnomusikologiassa. Etnografisen kenttätyön aineistometodit ja niiden toteuttaminen. Etnografinen kirjoittaminen, aineiston käyttö ja analysointi, etnografian suhde teoriaan sekä etnografinen tutkimusraportti.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse Tiina Käpylälle (takapy(ät)utu.fi) viimeistään 6.1.2016.
Kurssille otetaan 12 opiskelijaa, musiikkitieteen pääaineopiskelijat ovat etusijalla.

Vastaava opettaja
Tiina Käpylä
Opetus
13.1.2016 –
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Time: Period III, Friday 29.1.2016, 9.00-17.00

Place: Janus lecture hall, Sirkkala

Responsible teacher: Yrjö Heinonen

General description: Researchers from various disciplines (e.g., musicology, cultural history, media studies, gender studies, education, sociology) at the University of Turku and Åbo Akademi University talk about their recent studies, theoretical starting points, methodology or discuss other questions related to music research. Presentations are given in Finnish, Swedish and English.

Participation: Study diary in Finnish or in English, based on presentations in the seminar.

Evaluation: Pass / fail.

Opetus
29.1.2016 – 29.1.2016
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille opiskelijoille. Kurssilla käsitellään saamelaisuutta taiteen-, historian- ja kulttuurien tutkimuksen näkökulmasta ja luentosarjan aikana pureudutaan niin teoreettisiin kysymyksenasetteluihin kuin siihen, miten niitä voi soveltaa erilaisiin, oman tieteenalan aineistoihin.

Luennot

1-2) to 14.1. klo 14.15–15.45 (Janus-sali) ja
pe 15.1. klo 14.15–15.45 (Osmo Järvi -sali) Veli-Pekka Lehtola : Johdanto – saamelaisten historiaa ja suomalaisten kolonianismi
3) pe klo 22.1. 14.15–15.45  Irja Seurujärvi-Kari: Saamen kielestä ja identiteetistä (Tauno Nurmela -sali)
4) pe 29.1.klo 14.15–15.45  Pasi Enges: Saamelainen folklore: sanataidetta ja identiteetin ilmaisua (ls. II)
5) pe 5.2. klo 14.15–15.45  Minna Riikka Järvinen: Saamelaiset musiikit ja musiikkien tutki­mus (Janus-sali)
6) pe 12.2.klo 14.15–15.45  Viola Parente-Capkova ja Lea Rojola: Saamelaisuuskirjallisuuden-tutkimus ennen ja nyt (Pub 1)
7) pe 19.2. klo 14.15–15.45  Helena Ruotsala: Ympäristöliikkeet osana saamelaiskeskustelua: Alta ja Jokkmok (Tauno Nurmela -sali)
8) pe 26.2. klo 14.15–15.45  Sigga-Marja Magga: Saamelainen käsityö symbolin, normin ja brändin valossa (Janus-sali)
9) to 3.3. 14.15–15.45 Niina Siivikko: Saamelaiskysymys suomalaismediassa vuonna 1971 (Janus -sali)
10) pe 4.3. 14.15–15.45 Niina Oisalo: Saamelainen nykyelokuva (Janus-sali)

Kurssin suoritus

Kurssiin (yhteensä 5 op) kuuluu 20 tuntia luentoja. Niistä kirjoitetaan luentopäiväkirja, jonka tarkemmat ohjeet löydät kurssin Moodle-alueelta.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan 28.10.2015-8.1.2016 NettiOpsussa, Moodleavain SAAMI2016.

Vastaava opettaja
Kurssin koordinaattori Jaana Kouri ja muut kurssin luennoitsijat.
Opetus
14.1.2016 – 4.3.2016
Luento-opetus 20 t
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Arkeologia: korvaavuus sopimuksen mukaan.

Kurssin taltiointi: jokainen luento on nähtävissä taltoituna viikon ajan kurssin moodle-sivulla.

Opettajat: MuT Saijaleena Rantanen ja FT Liisamaija Hautsalo

Tämä luentosarja tarkastelee musiikkia yhteiskunnallisena ilmiönä Suomessa historiantutkimuksen näkökulmasta. Kurssin aikarajaus on 1860-luvun modernisaatiokehityksestä 1900-luvun alkuun. Teoreettisesti kurssin lähestymistapa aiheeseen on dekanonisoiva, ja luennoilla esitellään uusia historiantutkimuksen menetelmiä kuten mikro- ja sosiaalihistoriaa, aatehistoriaa, nationalismitutkimusta ja biografista menetelmää.

Sisällöllisiä teema-alueita kurssilla ovat mm. oopperan historia, musiikkikulttuurin kehitys Suomessa, musiikkiin liittyvä järjestäytyminen ja musiikin ammattilaistuminen. Historiallisista aineistoista hyödynnetään erityisesti arkistoaineistoja ja digitaalista sanomalehtiarkistoa.

Suoritustapa on kurssilla suoritettavat ryhmätyöt ja itsenäisesti suoritettavat tehtävät.

Kurssin kokoontumisajat ovat seuraavat:

Pe 22.01.2016 klo 11:00 - 15:00, seminaarisali Hovi

Pe 26.02.2016 klo 11:00 - 15:00, seminaarisali Hovi

Ti 22.03.2016 klo 10:00 - 14:00, seminaarisali Salonki

Pe 29.04.2016 klo 10:00 - 14:00, seminaarisali Salonki

Korvaavuus: MUSI A4c, MUSI S1c, tai sopimuksen mukaan

Ilmoittautuminen ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Opetus
22.1.2016 – 29.4.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Luentosarja koskee tekstin ja kuvan tulkinnan perusteita ja antaa yleiskatsauksen estetiikan ja taiteenteorian peruskysymyksiin. Kurssin aikana käsitellään mm. antiikin teorioita taiteesta, runoudesta ja filosofiasta, keskiajan käsityksiä (pyhistä) teksteistä ja kuvista, barokkimystiikkaa kuvataiteessa (erit. Stilleben), Kantin estetiikkaa, romantiikan käsityksiä runoudesta, runouden kielestä ja maalaustaiteesta, positivistista taiteenfilosofiaa, uuskantilaista estetiikkaa, fenomenologiaa ja hermeneutiikkaa taiteenfilosofiassa, semiotiikkaa sekä reseptioestetiikkaa kirjallisuudentutkimuksessa ja taidehistoriassa.

Ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista.

Vastaava opettaja
Tuomas Tolonen
Opetus
19.1.2016 – 26.4.2016
Luento-opetus 24 t
Ti 19.1.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 18.15-19.45, Tauno Nurmela -sali (päärakennus)
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

3 op: luentosarjan tenttiminen
4 op (mm. yl.kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat): luento + Platonin Valtion kirjat 2,3 ja 10 sekä Platonin dialogi Ion.
5 op: Platonin Valtion 2,3 ja 10 kirjojen lisäksi dialogi Ion SEKÄ teoksesta ERICH AUERBACH: MIMESIS, Hannu Riikosen esipuhe (s.11-17) sekä kolme ensimmäistä lukua (s.20-95).

HUOM. Musiikkitieteen korvaavuudet A5.h. ja S3.h sillä edellytyksellä, että kurssi tehdään 3-4 op laajuisena; Kulttuurihistoria: korvaavuus myös sopimuksen mukaan.

Syventävät opinnot [III Periodi]

Aika: III Periodi. Keskiviikkoisin klo 12-14 alkaen 13.1.2016.

Paikka: Musiikkitieteen Salonki-sali, Sirkkala

Tyyppi: aineopinnot ja syventävät opinnot

Kurssin kuvaus: Etnografisen kenttätyön opetusta teoriassa ja käytännössä. Tutkimusaiheen valinta, kentän rajaus ja kentälle pääsy. Tutkimuseettiset kysymykset ja yksityisyydensuoja. Etnografia yleisesti, etnografia kulttuurisessa musiikintutkimuksessa ja etnomusikologiassa. Etnografisen kenttätyön aineistometodit ja niiden toteuttaminen. Etnografinen kirjoittaminen, aineiston käyttö ja analysointi, etnografian suhde teoriaan sekä etnografinen tutkimusraportti.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse Tiina Käpylälle (takapy(ät)utu.fi) viimeistään 6.1.2016.
Kurssille otetaan 12 opiskelijaa, musiikkitieteen pääaineopiskelijat ovat etusijalla.

Vastaava opettaja
Tiina Käpylä
Opetus
13.1.2016 –
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Aika: III ja IV periodit, tiistaisin klo 10-12 alkaen 12.1.2016

Paikka: Musiikkitieteen seminaarisali Hovi

Kurssin kuvaus: Kurssilla tarkastellaan saksalaisen kulttuurikriitikon Theodor W. Adornon (1903–1969) kirjoituksia ja hänen ajatteluaan erityisesti suhteessa musiikkiin. Adornon musiikkifilosofiaa pohditaan yhtäältä suhteessa omaan aikaansa ja toisaalta sen merkitystä nykypäivän musiikkikulttuurin kontekstissa. Erityisesti paneudutaan Adornon "kulttuuriteollisuus"-käsitteen merkityskenttään ja sen tehtävään musiikin medioitumisessa. Historiankirjoituksen kannalta pohdimme tähän liittyen esimerkiksi sitä, miten klassisen musiikin kaanonit syntyvät ja mikä merkitys niillä on musiikin merkityksellistymiselle ympäröivässä musiikkikulttuurissa.

Kurssilla työskennellään pitkälti oheislukemiston ja luentojen pohjalta. Luettavat tekstit toimitetaan osallistujille sähköisesti Moodlen kautta.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa, materiaalin huolellista lukemista ja loppuesseen/luentopäiväkirjan kirjoittamista.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset nettiopsussa 7.12.2015-5.1.2016. Kurssille mahtuu 30 opiskelijaa.
Kurssi löytyy kohdasta MUSI2142 MUSIIKINHISTORIAN TUTKIMUS I.

Vastaava opettaja
Markus Mantere
Opetus
12.1.2016 –
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Aika: III (osin)-IV periodi, torstaisin 10-12, alkaen 4.2.2016

Paikka: Musiikkitieteen Hovi-luentosali, Sirkkala

Opettaja: Marjaana Virtanen (kurssin koordinaattori), Susanna Välimäki, Juha Torvinen, Sanna Qvick ja Liisamaija Hautsalo

Sisältö: Seminaarimuotoisella kurssilla tarkastellaan suomalaista nykymusiikkia kulttuurikriittisestä näkökulmasta. Millaisia yhteiskunnallisia teoksia Suomessa on sävelletty 2000-luvulla ja miten ne käsittelevät yhteiskunnallisia aiheita (ympäristöongelmat, sota, ihmisoikeudet jne.)? Mikä on uuden suomalaisen taidemusiikin yhteiskunnallinen ja kulttuurinen merkitys 2000-luvun postmodernissa maailmassa? Kysymyksiin vastataan analysoimalla 2000-luvun suomalaista taidemusiikkia, elokuvamusiikkia ja musiikkifestivaaleja monimenetelmäisesti (kulttuurinen musiikkianalyysi, ekomusikologia, kulttuurifilosofia ja etnografia). Kurssi liittyy musiikkitieteessä käynnissä olevaan SUMU-tutkimusprojektiin. Osallistuminen ei edellytä aiheeseen liittyviä aikaisempia opintoja.

Suoritustapa: Seminaarityöskentelyyn osallistuminen, harjoitustehtävät, oheislukemisto

Ilmoittautuminen: Sähköpostitse kurssin koordinaattorille (maorvi(at)utu.fi) 21.1.2016 mennessä. Seminaariin mahtuu 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Vastaava opettaja
Marjaana Virtanen
Opetus
4.2.2016 –
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

A2/A5.e/S3.e New Audiovisual Aesthetics, 3-5 ECTS

Time: III period, Tuesdays 12-14 starting 12.1.2016

Place: Janus lecture hall, Sirkkala

Registration: register by email to Sanna Qvick (sanqvi@utu.fi) to participate in the course (deadline 4.1.2016). 

General Description:

The course offers an overview of research on new audiovisual aesthetics with an emphasis on techniques of close reading and cultural analysis. New audiovisual aesthetics can be approached from a variety of theoretical and disciplinary angles, several of which will be covered in this course. The emphasis here is on the role of music and sound in combination with the other senses. The initial two lectures will provide the conceptual and theoretical tools required to undertake audiovisual analysis, after which the lectures will be structured thematically, covering such issues as neosurrealism and audiovisuality, the new independent cinema, music video analysis, new music video forms, live stage spectacles and technological mediation, multisensory analysis of audiovisual materials. 

Participation: Lectures, readings, discussions, written assignments and/or examination

Required studies: Recommended primarily to students who have completed basic studies in a relevant field of study. 

Evaluation: Numeric 0-5

Responsible teacher:

John Richardson, Sanna Qvick (teaching assistant), other lecturers

Enrolment

Register by email to Sanna Qvick (sanqvi(at)utu.fi) to participate in the course (deadline 4.1.2016).

Teacher responsible
John Richardson
Teaching
12-Jan-2016 –
Periods: III
Language of instruction: English
Further information:

LANGUAGE OF TEACHING IS ENGLISH

Time: Period III, Friday 29.1.2016, 9.00-17.00

Place: Janus lecture hall, Sirkkala

Responsible teacher: Yrjö Heinonen

General description: Researchers from various disciplines (e.g., musicology, cultural history, media studies, gender studies, education, sociology) at the University of Turku and Åbo Akademi University talk about their recent studies, theoretical starting points, methodology or discuss other questions related to music research. Presentations are given in Finnish, Swedish and English.

Participation: Study diary in Finnish or in English, based on presentations in the seminar.

Evaluation: Pass / fail.

Opetus
29.1.2016 – 29.1.2016
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille opiskelijoille. Kurssilla käsitellään saamelaisuutta taiteen-, historian- ja kulttuurien tutkimuksen näkökulmasta ja luentosarjan aikana pureudutaan niin teoreettisiin kysymyksenasetteluihin kuin siihen, miten niitä voi soveltaa erilaisiin, oman tieteenalan aineistoihin.

Luennot

1-2) to 14.1. klo 14.15–15.45 (Janus-sali) ja
pe 15.1. klo 14.15–15.45 (Osmo Järvi -sali) Veli-Pekka Lehtola : Johdanto – saamelaisten historiaa ja suomalaisten kolonianismi
3) pe klo 22.1. 14.15–15.45  Irja Seurujärvi-Kari: Saamen kielestä ja identiteetistä (Tauno Nurmela -sali)
4) pe 29.1.klo 14.15–15.45  Pasi Enges: Saamelainen folklore: sanataidetta ja identiteetin ilmaisua (ls. II)
5) pe 5.2. klo 14.15–15.45  Minna Riikka Järvinen: Saamelaiset musiikit ja musiikkien tutki­mus (Janus-sali)
6) pe 12.2.klo 14.15–15.45  Viola Parente-Capkova ja Lea Rojola: Saamelaisuuskirjallisuuden-tutkimus ennen ja nyt (Pub 1)
7) pe 19.2. klo 14.15–15.45  Helena Ruotsala: Ympäristöliikkeet osana saamelaiskeskustelua: Alta ja Jokkmok (Tauno Nurmela -sali)
8) pe 26.2. klo 14.15–15.45  Sigga-Marja Magga: Saamelainen käsityö symbolin, normin ja brändin valossa (Janus-sali)
9) to 3.3. 14.15–15.45 Niina Siivikko: Saamelaiskysymys suomalaismediassa vuonna 1971 (Janus -sali)
10) pe 4.3. 14.15–15.45 Niina Oisalo: Saamelainen nykyelokuva (Janus-sali)

Kurssin suoritus

Kurssiin (yhteensä 5 op) kuuluu 20 tuntia luentoja. Niistä kirjoitetaan luentopäiväkirja, jonka tarkemmat ohjeet löydät kurssin Moodle-alueelta.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan 28.10.2015-8.1.2016 NettiOpsussa, Moodleavain SAAMI2016.

Vastaava opettaja
Kurssin koordinaattori Jaana Kouri ja muut kurssin luennoitsijat.
Opetus
14.1.2016 – 4.3.2016
Luento-opetus 20 t
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Arkeologia: korvaavuus sopimuksen mukaan.

Kurssin taltiointi: jokainen luento on nähtävissä taltoituna viikon ajan kurssin moodle-sivulla.

Opettajat: MuT Saijaleena Rantanen ja FT Liisamaija Hautsalo

Tämä luentosarja tarkastelee musiikkia yhteiskunnallisena ilmiönä Suomessa historiantutkimuksen näkökulmasta. Kurssin aikarajaus on 1860-luvun modernisaatiokehityksestä 1900-luvun alkuun. Teoreettisesti kurssin lähestymistapa aiheeseen on dekanonisoiva, ja luennoilla esitellään uusia historiantutkimuksen menetelmiä kuten mikro- ja sosiaalihistoriaa, aatehistoriaa, nationalismitutkimusta ja biografista menetelmää.

Sisällöllisiä teema-alueita kurssilla ovat mm. oopperan historia, musiikkikulttuurin kehitys Suomessa, musiikkiin liittyvä järjestäytyminen ja musiikin ammattilaistuminen. Historiallisista aineistoista hyödynnetään erityisesti arkistoaineistoja ja digitaalista sanomalehtiarkistoa.

Suoritustapa on kurssilla suoritettavat ryhmätyöt ja itsenäisesti suoritettavat tehtävät.

Kurssin kokoontumisajat ovat seuraavat:

Pe 22.01.2016 klo 11:00 - 15:00, seminaarisali Hovi

Pe 26.02.2016 klo 11:00 - 15:00, seminaarisali Hovi

Ti 22.03.2016 klo 10:00 - 14:00, seminaarisali Salonki

Pe 29.04.2016 klo 10:00 - 14:00, seminaarisali Salonki

Korvaavuus: MUSI A4c, MUSI S1c, tai sopimuksen mukaan

Ilmoittautuminen ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Opetus
22.1.2016 – 29.4.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Luentosarja koskee tekstin ja kuvan tulkinnan perusteita ja antaa yleiskatsauksen estetiikan ja taiteenteorian peruskysymyksiin. Kurssin aikana käsitellään mm. antiikin teorioita taiteesta, runoudesta ja filosofiasta, keskiajan käsityksiä (pyhistä) teksteistä ja kuvista, barokkimystiikkaa kuvataiteessa (erit. Stilleben), Kantin estetiikkaa, romantiikan käsityksiä runoudesta, runouden kielestä ja maalaustaiteesta, positivistista taiteenfilosofiaa, uuskantilaista estetiikkaa, fenomenologiaa ja hermeneutiikkaa taiteenfilosofiassa, semiotiikkaa sekä reseptioestetiikkaa kirjallisuudentutkimuksessa ja taidehistoriassa.

Ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista.

Vastaava opettaja
Tuomas Tolonen
Opetus
19.1.2016 – 26.4.2016
Luento-opetus 24 t
Ti 19.1.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 18.15-19.45, Tauno Nurmela -sali (päärakennus)
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

3 op: luentosarjan tenttiminen
4 op (mm. yl.kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat): luento + Platonin Valtion kirjat 2,3 ja 10 sekä Platonin dialogi Ion.
5 op: Platonin Valtion 2,3 ja 10 kirjojen lisäksi dialogi Ion SEKÄ teoksesta ERICH AUERBACH: MIMESIS, Hannu Riikosen esipuhe (s.11-17) sekä kolme ensimmäistä lukua (s.20-95).

HUOM. Musiikkitieteen korvaavuudet A5.h. ja S3.h sillä edellytyksellä, että kurssi tehdään 3-4 op laajuisena; Kulttuurihistoria: korvaavuus myös sopimuksen mukaan.

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot [III Periodi]

Puheviestinnän perusteet -kurssin järjestää mediatutkimuksen oppiaine. Puheviestinnän perusteet muodostuu kahdesta osasta: 8 oppitunnin luento-osuudesta ja ryhmäesseestä (1 op) ja 12 oppitunnin harjoituskurssista (1 op).

Luento-osuus ja harjoituskurssi tulee suorittaa saman lukukauden aikana.

Puheviestinnän perusteet -kurssin luennot pidetään I periodin alussa maanantaisin 11.1. - 1.2. klo 10 - 12. Ajankohta on sama kuin kirjallisen asiaviestinnän kurssilla, ja opiskelijoiden on tarkoitus tehdä nämä vuorolukukausina. Harjoitusryhmiä tulee tämän jälkeen pitkin kevättä vaihtelevin ajankohdin.

Ma 11.1.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs

Ma 18.1.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs

Ma 25.1.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs

Ma 01.2.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs


Esseeryhmät muodostetaan ensimmäisellä luentokerralla, jolloin läsnäolo kurssin suorittamiseksi on välttämätöntä.

Humanistisen tiedekunnan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin sisältyvän puheviestinnän perusteet -kurssin (2 op) suoritusmuodot ja harjoituskurssitiedot on koottu keskitetysti moodleen. Kurssi löytyy seuraavasta linkistä: 
https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=1018#section-0

Etukäteisilmoittautumista luennoille ei ole. Luentojen alkamisajat ilmoitetaan opinto-ohjelmassa kunkin lukukauden alussa.

Ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista. Läsnäolo ensimmäisellä luentokerralla on välttämätön.

Vastaava opettaja
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Opettaja
Marja-Leena Kuronen
maleku[ät]utu.fi
Opetus
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Puheviestinnän perusteet muodostuu kahdesta osasta: 8 oppitunnin luento-osuudesta ja ryhmäesseestä (1 op) ja 12 oppitunnin harjoituskurssista (1 op). Luento-osuus ja harjoituskurssi tulee suorittaa saman lukukauden aikana.

Luennot pidetään ensin, eivätkä ne mene päällekkäin harjoitusten kanssa.

Harjoituskursseja järjestetään joka periodilla. Ajat ilmoitetaan syys- ja kevätlukukauden alussa, kuitenkin muuta opetustarjontaa myöhemmin. 2016 alusta ilmoittautuminen harjoituskursseille avataan ensimmäisen luentokerran jälkeisenä arkipäivänä klo 8.00.

 ---

Mediatutkimuksen opiskelijoiden omia ryhmiä järjestetään kolmannella periodilla keväisin.

Lisäryhmä 1
ti 9.2.2016 klo 9.15 –11.45
to 11.2.2016 klo 9.15 –11.45
ti 16.2.2016 klo 9.15 –11.45
to 18.2.2016 klo 9.15 –11.45

Lisäryhmä 2
ti 8.3.2016 klo 9.15 –11.45
to 10.3.2016 klo 9.15 –11.45
ti 15.3.2016 klo 9.15 –11.45
to 17.3.2016 klo 9.15 –11.45

Lisäryhmä 3
ti 29.3. klo 9.15 –11.45
to 31.3. klo 9.15 –11.45
ti 5.4. klo 9.15 –11.45
to 7.4. klo 9.15 –11.45

 

Ilmoittautuminen harjoituskursseille jatkuu periodista toiseen Nettiopsussa. Voit ilmoittautua myös varasijoille - muista tulla paikalle ensimmäisellä harjoituskerralla! Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen kurssin alkamista.

Paikka: mediatutkimuksen harjoitusteatteri E321


Ryhmä 1 Riikka Sandberg, rtsand@utu.fi

ti 9.2. klo 15.00–17.30 

to 11.2. klo 15.00–17.30 

ti 16.2. klo 15.00–17.30 

to 18.2. klo 15.00–17.30 

 

Ryhmä 2 Matti Paananen, mapepa@utu.fi

ma 7.3. klo 14.15–16.45

to 10.3. klo 14.15–16.45

ma 14.3. klo 14.15–16.45

to 17.3. klo 14.15–16.45

 

Ryhmä 3 Matti Paananen, mapepa@utu.fi

pe 18.3. klo 14.15–16.45

ti 22.3. klo 14.15–16.45

ti 29.3. klo 14.15–16.45

to 31.3. klo 14.15–16.45

 

Ryhmä 4 Anna Rytkönen, aninry@utu.fi

ti 5.4. klo 12.15–14.45

pe 8.4. klo 9.15–11.45

ti 12.4. klo 12.15–14.45

pe 15.4. klo 9.15–11.45

 

Ryhmä 5 Riikka Sandberg, rtsand@utu.fi

ma 11.4. klo 10.15–12.45

ke 13.4. klo 10.15–12.45

ma 18.4. klo 10.15–12.45

ke 20.4. klo 10.15–12.45

 

Ryhmä 6 Anne Sirkiä-Välimäki, atasir@utu.fi

ti 19.4. klo 14.15–16.45

ti 26.4. klo 14.15–16.45

ti 3.5. klo 14.15–16.45

ti 10.5. klo 14.15–16.45


Syyslukukaudella 2015 puheviestinnän perusteiden yksi harjoituskurssi peruttiin sairastumisen vuoksi.  Ilmoittautuneille on korvaava kurssi, ja heille on ilmoitettu siitä s-postilla - kurssi-ilmoittautumista ei ole NettiOpsussa.
Pe 29.1. klo 12.15-14.45
Pe 5.2. klo 12.15-14.45
Pe 12.2. klo 12.15-14.45
Pe 19.2. klo 12.15.-14.45
Kurssin vetäjänä on Anne Sirkiä-Välimäki  (atasir@utu.fi).

Tarpeen mukaan järjestetään vielä lisäkursseja, mahdollisesti myös englanniksi, joista tiedotetaan myöhemmin.

Kirjallisuus Aalto & Parviainen, Auta ääntäsi (1985)

Humanistisen tiedekunnan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin sisältyvän puheviestinnän perusteet -kurssin (2 op) suoritusmuodot ja harjoituskurssitiedot on koottu keskitetysti moodleen. Kurssi löytyy seuraavasta linkistä: 
https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=1018#section-0

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset NettiOpsussa. Huom! Nettiopsussa tehtävät kurssi-ilmoittautumiset ovat lähtökohtaisia sitovia ilmoittautumisia: opiskelijan on kurssille ilmoittauduttuaan myös tultava paikalle ja suorittava kyseinen kurssi.

Turhan ilmoittautumisen tehneet opiskelijat siirretään muiden samalle lukukaudelle ajoittuvien harjoituskurssien jonotuspaikkojen hännille. Opiskelija ei silloin ehkä pysty suorittamaan puheviestinnän harjoituskurssia sen lukukauden aikana, jona on tehnyt turhan kurssi-ilmoittautumisen.

Oman kurssi-ilmoittautumisensa voi perua ilmoittautumisajan puitteissa NettiOpsussa. Mikäli kyse on esimerkiksi sairastumisesta, voi perua olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan. Tällöin jonotuspaikoille siirtämistä ei tehdä.

Vastaava opettaja
Kaisa Louramo
kaisa.louramo[ät]utu.fi
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi