Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sukupuolentutkimus

Periodit

Periodi
Perusopinnot [I Periodi]

Aika: 8.9. 2015 alkaen
Paikka:  Janus-sali Sirkkala paitsi 15.9. Pha1,PharmaCity, Itäinen Pitkäkatu 4 kartalla T49 sekä 20.10. Porthan-sali (Maaherran makasiini) kartalla T40
Opettajat: Marianne Liljeström ja Hanna Ylöstalo
Sisältö: sukupuolentutkimuksen johdantokurssi, jossa tutustutaan feministisen teorian historiaan sekä feministisen tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja kysymyksenasetteluihin
Suoritustapa: luennot, oppimispäiväkirja, kirjallisuus ja tentti. Luentosarjan lopuksi tentitään Saresma, Rossi & Juvonen (toim.): Käsikirja sukupuoleen, 2010. Luentojen tueksi tutustutaan myös teokseen Koivunen & Liljeström (toim.): Avainsanat, 1996.
Arvostelu: 1–5
Ilmoittautuminen: ei ennakkoilmoittautumista. Kurssille osallistuvat kirjataan sukupuolentutkimuksen sivuaineopiskelijoiksi.

Aikataulu: tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10-12

ti 8.9. Feministisen tutkimuksen historiallisuus
ke 9.9. Tasa-arvopolitiikka
ti 15.9. Feministinen tieteenkritiikki
ke 16.9. Sukupuolentutkimuksen suuntauksia
ti 22.9. Sukupuolen kategoria ja intersektionaalisuus
ke 23.9. Identiteettipolitiikka ja emansipaatio
ti 29.9. Elokuvakatselu
ke 30.9. Sorto, syrjintä ja alistaminen
ti 6.10. Ruumiillisuus ja seksuaalisuus
ke 7.10. Kokemukset ja affektit
ti 13.10. 1. luentokuulustelu ja oppimispäiväkirjan palautus
ti 20.10. 2. luentokuulustelu

 

Opetus
8.9.2015 – 20.10.2015
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Webcourse for exchange-students and all interested in basic introductory knowledge will be organized 05.10- 27.11.2015. Teachers Hanna Ylöstalo from University of Turku and Katri Otonkorpi-Lehtoranta from University of Tampere.

More details in August, applications to course in September.

Vastaavat opettajat
Hanna Ylöstalo
Katri Otonkorpi-Lehtoranta
Opetus
5.10.2015 – 27.11.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Korvaavuuksista sovitaan erikseen oppiaineen kanssa.

Aineopinnot [I Periodi]

Aika: I–IV periodit, tiistaisin klo 14–16, alk. 15.9.2015
Paikka: Sirkkala, seminaarihuone E123
Opettaja: Marianne Liljeström
Sisältö: lukuvuoden kestävässä seminaarissa keskitytään tiedon tuottamisen tapoihin ja menetelmiin sekä harjoitellaan kriittistä tekstien lukemista ja kommentointia. Seminaari voi tarvittaessa tukea myös pääaineen tutkielmatyötä.
Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen istuntoihin ja kirjalliset harjoitustyöt. HUOM! Seminaari kestää koko lukuvuoden.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Ilmoittautuminen: ennen seminaarin alkua opiskelijan on laadittava korkeintaan liuskan mittainen, vapaamuotoinen abstrakti opinnäytetyönsä aiheesta ja näkökulmasta. Abstraktissa on perusteltava, miksi kyseinen tutkimus tarvitsee feministisen tutkimuksen käsitteistöä. Abstraktiin tulee liittää tiedot opintojen vaiheesta niin pääaineessa kuin sukupuolentutkimuksessakin sekä opiskelijanumero ja sähköpostiosoite/puhelinnumero. Abstrakti jätetään oppiaineen toimistoon pe 10.9.2015 klo 16 mennessä. Opiskelijalle ilmoitetaan seminaariin hyväksymisestä sähköpostitse.

Vastaava opettaja
Liljeström Marianne
Opetus
15.9.2015 – 10.5.2016
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi yhdistää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyvän käytännön työn ja tutkimuksen näkökulmia. Kurssilla selviää muun muassa se, mitä tasa-arvopolitiikka, tasa-arvolaki, hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta pitävät sisällään sekä mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, suvaus ja tasa-arvosuunnitelma käytännössä tarkoittavat. Kurssilla parannetaan oman osaamisen ja työelämävahvuuksien tunnistamista ja pohditaan, miten sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen voi tulla työksi.

Kurssi opetetaan syyslukaudella 2015 valtakunnallisena verkko-opetuksena, johon sisältyy yksi lähitapaaminen, 8.-9.10.2015, Helsingissä. Lähitapaamisen aikana vieraillaan STM:n Tasa-arvo-yksilössä (Tasy) ja kuullaan eri alojen asiantuntijoiden kokemuksia työstään tasa-arvon parissa. Lähitapaamiseen osallistuminen on erittäin toivottavaa. Mikäli osallistut vain verkko-osioon tehtävineen, kurssin opintopistemäärä on 3 op.

Kurssi on tarkoitettu ensi sijaisesti nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa opiskeleville ja perustutkintovaiheen sivuaineopiskelijoille. Kurssille voivat hakea Helsingin, Itä-Suomen, Lapin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin opiskelijat.

Kurssin blogiin pääsee täältä

Haku kurssille elo-syyskuussa 2015.

Järjestäjät: Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma ja Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaine. Kurssin opettaja/suunnittelijatiimiin kuuluvat Nina Järviö, Hanna Etholen, Anni Rintala ja Aino-Maija Hiltunen.

Vastaavat opettajat
Nina Järviö
Hanna Etholen
Anni Rintala
Aino-Maija Hiltunen
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Korvaavuuksista sovitaan erikseen oppiaineen kanssa.

Kirjoittamisen kurssi kotimaisen kirjallisuuden, mediatutkimuksen, yleisen kirjallisuustieteen ja sukupuolentutukimuksen opiskelijoille sekä luovan kirjoittamisen perusopintoja suorittaville.

Kurssin aloittaa luento: "Johdatus kirjoittamiseen, näkökulmia hyvään tekstiin ja sen tekemiseen". Kurssi etenee viikoittain niin, että kunkin lajin – kolumni, kritiikki, lehtiartikkeli ja essee - luentoa seuraa luennolla aiheena olleen lajin harjoituskerta, jonka aikana käsitellään opiskelijoiden kirjoittamat tekstit. Kurssiin kuuluu artikkeleihin ja opiskeltavaa aihetta käsitteleviin kirjoihin tutustuminen.

(HUOM. Luovan kirjoittamisen opiskelijat eivät osallistu aloitusluennolle!)

Kurssin ajat ja paikat:

Ke 7.10. Opettaja Niina Repo aloitusluento klo 10-12 ”Johdatus kirjoittamiseen, näkökulmia hyvään tekstiin ja sen tekemiseen” Paikka: Janus
Ke 14.10. Opettaja Kirsi Alaniva luento  klo 10-12 “Kolumnin kirjoittaminen” Paikka: Janus
Ke 21.10. Opettaja Kirsi Alaniva harjoitusryhmät kolumnista, ryhmä 1) klo 9-12 Paikka: E123 ja ryhmä 2) klo 14-17 Paikka: E104
To 22.10. Kirsi Alaniva harjoitusryhmä 3) klo 9-12 Paikka: E123
Ke 4.11.  Opettaja Päivi Kosonen luento klo 10-12 ”Kritiikin kirjoittaminen” Paikka: Janus
Ti 10.11. Opettaja Päivi Kosonen harjoitusryhmä kritiikistä, ryhmä 1) klo 9-12 Paikka: E123
Ke 11.11. Päivi Kososen harjoitusryhmä kritiikistä, ryhmä 2) klo 9-12 Paikka: E104
To 12.11. Päivi Kosonen harjoitusryhmä 3) klo 9-12 Paikka:  E104
18.11.  Opettaja Roope Lipasti luento klo 10-12 “Lehtiartikkelin kirjoittaminen” Paikka: Janus
Ke 25.11. Roope Lipasti harjoituskerrat lehtiartikkelista, ryhmä 1) klo 9-12 Paikka: E104  ja ryhmä 2) klo 13-16 Paikka: Salonki V108
To 26.11. Roope Lipasti harjoitusryhmä 3) klo 9-12 Paikka: E 104
Ke 2.12.  Opettaja Taina Kuuskorpi luento klo 10-12 ”Esseen kirjoittaminen” Paikka: Janus
Ke 9.12.  Taina Kuuskorpi harjoituskerrat  esseestä, ryhmä 1) klo 9-12 Paikka: E104
To 10.12. Taina Kuuskorpi harjoitusryhmä ryhmä 2) klo 13-16 Paikka: Juva Seminaarisali E119; harjoitusryhmä 3) klo 9-12 Paikka: E 104

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen HARJOITUSRYHMIIN 1 ja 2 sähköpostitse koordinaattori Kai Miikkulaiselle (kaimii@utu.fi) 30.9.2015 mennessä.


Kerro ilmoittautuessasi:
1. Nimesi
2. Minkä oppiaineen opiskelijana ilmoittaudut kurssille: kotimainen kirjallisuus/ mediatutkimus/ sukupuolentutkimus/ yleinen kirjallisuustiede
3. Kumpaan harjoitusryhmään ilmoittaudut (1 vai 2)
4. Käykö sinulle tarvittaessa myös toinen harjoitusryhmä kuin mihin ilmoittaudut

Vastaava opettaja
Niina Repo ja muut opettajat
Opetus
7.10.2015 – 10.12.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suoritustapa: luentokurssi, joka on avoin kaikille halukkaille (2 op) + harjoituskurssi, johon ilmoittaudutaan etukäteen (3 op, jolloin suoritus, luennot ja harjoituskerrat, on yhteensä 5 op).
Harjoitusryhmiä muodostetaan kaksi rinnakkaista kotimaisen kirjallisuuden, yleisen kirjallisuustieteen, mediatutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen opiskelijoille. Kustakin oppiaineesta valitaan 7 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. (RYHMÄT 1 JA 2)
Luoville kirjoittajille on oma ryhmä (RYHMÄ 3). Kussakin ryhmässä on yhteensä 14 opiskelijaa.

Luennoilta kirjoitetaan kommentoivat, omia ajatuksia esiin tuovat luentopäiväkirjat. Luentopäiväkirjojen (kuusi liuskaa) palautus maanantaina 14.12.2015 Niina Repo tarepo@utu.fi. Koskee kurssin luentokurssina suorittaneita. Luentopäiväkirjaa varten luetaan myös yksi omavalintainen teos tai artikkeli kurssin kirjallisuuslistasta.

Verkkokurssilla tutustutaan feministisen ajattelun historiaan klassikon asemaan nousseiden avaintekstien välityksellä ja sen tavoitteena on feministisen ajattelun historian ja klassikkotekstien perustuntemus. Kurssi kattaa tekstejä ja ajattelijoita 1790-luvulta 1970-luvulle.

Kurssi perehdyttää eri aikakausien feministisiin teemoihin, käsitteisiin ja kysymyksiin ja asettaa ne yhteiskunnalliseen ja aatehistorialliseen kontekstiinsa. Kurssi auttaa ymmärtämään feministisen ajattelun kehittymiseen liittyviä jatkumoita ja katkoksia sekä katsomaan nykyfeminismiä uusin silmin.
Kurssin oppimateriaalina toimivat katkelmat kurssilla käsiteltävistä klassikkoteksteistä sekä lyhyet opettajan kirjoittamat ‘luennot,’ jotka sijoittavat käsiteltävät tekstit kontekstiinsa.

Kurssi toteutetaan verkkotyöskentelynä Moodle-alustalla. Kurssi suoritetaan lukemalla ennalta sovitut tekstit (saatavana PDF tiedostoina tai linkkeinä), pienillä kirjoitustehtävillä, sekä osallistumalla aktiivisesti verkkokeskusteluun.

Haku kurssille elo-syyskuussa 2015.

Vastaava opettaja
Hanna Etholen
Opetus
15.10.2015 – 27.11.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Korvaavuuksista sovitaan erikseen oppiaineen kanssa.

Syventävät opinnot [I Periodi]

Aika: I–IV periodit, tiistaisin klo 14–16, alk. 15.9.2015
Paikka: Sirkkala, seminaarihuone E123
Opettaja: Marianne Liljeström
Sisältö: lukuvuoden kestävässä seminaarissa keskitytään tiedon tuottamisen tapoihin ja menetelmiin sekä harjoitellaan kriittistä tekstien lukemista ja kommentointia. Seminaari voi tarvittaessa tukea myös pääaineen tutkielmatyötä.
Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen istuntoihin ja kirjalliset harjoitustyöt. HUOM! Seminaari kestää koko lukuvuoden.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Ilmoittautuminen: ennen seminaarin alkua opiskelijan on laadittava korkeintaan liuskan mittainen, vapaamuotoinen abstrakti opinnäytetyönsä aiheesta ja näkökulmasta. Abstraktissa on perusteltava, miksi kyseinen tutkimus tarvitsee feministisen tutkimuksen käsitteistöä. Abstraktiin tulee liittää tiedot opintojen vaiheesta niin pääaineessa kuin sukupuolentutkimuksessakin sekä opiskelijanumero ja sähköpostiosoite/puhelinnumero. Abstrakti jätetään oppiaineen toimistoon pe 10.9.2015 klo 16 mennessä. Opiskelijalle ilmoitetaan seminaariin hyväksymisestä sähköpostitse.

Vastaava opettaja
Liljeström Marianne
Opetus
15.9.2015 – 10.5.2016
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi yhdistää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyvän käytännön työn ja tutkimuksen näkökulmia. Kurssilla selviää muun muassa se, mitä tasa-arvopolitiikka, tasa-arvolaki, hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta pitävät sisällään sekä mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, suvaus ja tasa-arvosuunnitelma käytännössä tarkoittavat. Kurssilla parannetaan oman osaamisen ja työelämävahvuuksien tunnistamista ja pohditaan, miten sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen voi tulla työksi.

Kurssi opetetaan syyslukaudella 2015 valtakunnallisena verkko-opetuksena, johon sisältyy yksi lähitapaaminen, 8.-9.10.2015, Helsingissä. Lähitapaamisen aikana vieraillaan STM:n Tasa-arvo-yksilössä (Tasy) ja kuullaan eri alojen asiantuntijoiden kokemuksia työstään tasa-arvon parissa. Lähitapaamiseen osallistuminen on erittäin toivottavaa. Mikäli osallistut vain verkko-osioon tehtävineen, kurssin opintopistemäärä on 3 op.

Kurssi on tarkoitettu ensi sijaisesti nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa opiskeleville ja perustutkintovaiheen sivuaineopiskelijoille. Kurssille voivat hakea Helsingin, Itä-Suomen, Lapin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin opiskelijat.

Kurssin blogiin pääsee täältä

Haku kurssille elo-syyskuussa 2015.

Järjestäjät: Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma ja Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaine. Kurssin opettaja/suunnittelijatiimiin kuuluvat Nina Järviö, Hanna Etholen, Anni Rintala ja Aino-Maija Hiltunen.

Vastaavat opettajat
Nina Järviö
Hanna Etholen
Anni Rintala
Aino-Maija Hiltunen
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Korvaavuuksista sovitaan erikseen oppiaineen kanssa.

Verkkokurssilla tutustutaan feministisen ajattelun historiaan klassikon asemaan nousseiden avaintekstien välityksellä ja sen tavoitteena on feministisen ajattelun historian ja klassikkotekstien perustuntemus. Kurssi kattaa tekstejä ja ajattelijoita 1790-luvulta 1970-luvulle.

Kurssi perehdyttää eri aikakausien feministisiin teemoihin, käsitteisiin ja kysymyksiin ja asettaa ne yhteiskunnalliseen ja aatehistorialliseen kontekstiinsa. Kurssi auttaa ymmärtämään feministisen ajattelun kehittymiseen liittyviä jatkumoita ja katkoksia sekä katsomaan nykyfeminismiä uusin silmin.
Kurssin oppimateriaalina toimivat katkelmat kurssilla käsiteltävistä klassikkoteksteistä sekä lyhyet opettajan kirjoittamat ‘luennot,’ jotka sijoittavat käsiteltävät tekstit kontekstiinsa.

Kurssi toteutetaan verkkotyöskentelynä Moodle-alustalla. Kurssi suoritetaan lukemalla ennalta sovitut tekstit (saatavana PDF tiedostoina tai linkkeinä), pienillä kirjoitustehtävillä, sekä osallistumalla aktiivisesti verkkokeskusteluun.

Haku kurssille elo-syyskuussa 2015.

Vastaava opettaja
Hanna Etholen
Opetus
15.10.2015 – 27.11.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Korvaavuuksista sovitaan erikseen oppiaineen kanssa.

Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma [I Periodi]

Aika: I–IV periodit, tiistaisin klo 14–16, alk. 15.9.2015
Paikka: Sirkkala, seminaarihuone E123
Opettaja: Marianne Liljeström
Sisältö: lukuvuoden kestävässä seminaarissa keskitytään tiedon tuottamisen tapoihin ja menetelmiin sekä harjoitellaan kriittistä tekstien lukemista ja kommentointia. Seminaari voi tarvittaessa tukea myös pääaineen tutkielmatyötä.
Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen istuntoihin ja kirjalliset harjoitustyöt. HUOM! Seminaari kestää koko lukuvuoden.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Ilmoittautuminen: ennen seminaarin alkua opiskelijan on laadittava korkeintaan liuskan mittainen, vapaamuotoinen abstrakti opinnäytetyönsä aiheesta ja näkökulmasta. Abstraktissa on perusteltava, miksi kyseinen tutkimus tarvitsee feministisen tutkimuksen käsitteistöä. Abstraktiin tulee liittää tiedot opintojen vaiheesta niin pääaineessa kuin sukupuolentutkimuksessakin sekä opiskelijanumero ja sähköpostiosoite/puhelinnumero. Abstrakti jätetään oppiaineen toimistoon pe 10.9.2015 klo 16 mennessä. Opiskelijalle ilmoitetaan seminaariin hyväksymisestä sähköpostitse.

Vastaava opettaja
Liljeström Marianne
Opetus
15.9.2015 – 10.5.2016
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi yhdistää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyvän käytännön työn ja tutkimuksen näkökulmia. Kurssilla selviää muun muassa se, mitä tasa-arvopolitiikka, tasa-arvolaki, hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta pitävät sisällään sekä mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, suvaus ja tasa-arvosuunnitelma käytännössä tarkoittavat. Kurssilla parannetaan oman osaamisen ja työelämävahvuuksien tunnistamista ja pohditaan, miten sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen voi tulla työksi.

Kurssi opetetaan syyslukaudella 2015 valtakunnallisena verkko-opetuksena, johon sisältyy yksi lähitapaaminen, 8.-9.10.2015, Helsingissä. Lähitapaamisen aikana vieraillaan STM:n Tasa-arvo-yksilössä (Tasy) ja kuullaan eri alojen asiantuntijoiden kokemuksia työstään tasa-arvon parissa. Lähitapaamiseen osallistuminen on erittäin toivottavaa. Mikäli osallistut vain verkko-osioon tehtävineen, kurssin opintopistemäärä on 3 op.

Kurssi on tarkoitettu ensi sijaisesti nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa opiskeleville ja perustutkintovaiheen sivuaineopiskelijoille. Kurssille voivat hakea Helsingin, Itä-Suomen, Lapin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin opiskelijat.

Kurssin blogiin pääsee täältä

Haku kurssille elo-syyskuussa 2015.

Järjestäjät: Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma ja Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaine. Kurssin opettaja/suunnittelijatiimiin kuuluvat Nina Järviö, Hanna Etholen, Anni Rintala ja Aino-Maija Hiltunen.

Vastaavat opettajat
Nina Järviö
Hanna Etholen
Anni Rintala
Aino-Maija Hiltunen
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Korvaavuuksista sovitaan erikseen oppiaineen kanssa.

Verkkokurssilla tutustutaan feministisen ajattelun historiaan klassikon asemaan nousseiden avaintekstien välityksellä ja sen tavoitteena on feministisen ajattelun historian ja klassikkotekstien perustuntemus. Kurssi kattaa tekstejä ja ajattelijoita 1790-luvulta 1970-luvulle.

Kurssi perehdyttää eri aikakausien feministisiin teemoihin, käsitteisiin ja kysymyksiin ja asettaa ne yhteiskunnalliseen ja aatehistorialliseen kontekstiinsa. Kurssi auttaa ymmärtämään feministisen ajattelun kehittymiseen liittyviä jatkumoita ja katkoksia sekä katsomaan nykyfeminismiä uusin silmin.
Kurssin oppimateriaalina toimivat katkelmat kurssilla käsiteltävistä klassikkoteksteistä sekä lyhyet opettajan kirjoittamat ‘luennot,’ jotka sijoittavat käsiteltävät tekstit kontekstiinsa.

Kurssi toteutetaan verkkotyöskentelynä Moodle-alustalla. Kurssi suoritetaan lukemalla ennalta sovitut tekstit (saatavana PDF tiedostoina tai linkkeinä), pienillä kirjoitustehtävillä, sekä osallistumalla aktiivisesti verkkokeskusteluun.

Haku kurssille elo-syyskuussa 2015.

Vastaava opettaja
Hanna Etholen
Opetus
15.10.2015 – 27.11.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Korvaavuuksista sovitaan erikseen oppiaineen kanssa.

Periodi
Perusopinnot [II Periodi]

Aika:  II periodi tiistaisin ja torstaisin alkaen 27.10.2015 klo 10 - 12
Paikka: ti 27.10., ti 24.11.,ti 1.12.,ti 8.12.  Sp-tutkimuksen seminaarihuone E123

to 29.10., 26.11.,3.12.,10.12. Yl. kirjallisuustieteen seminaarisali E223

Sisältö: kurssilla tutustutaan feministiseen tieteenkritiikkiin ja -filosofiaan sekä ihmistieteiden että luonnontieteiden kontekstissa. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. tiedon paikantuneisuus, objektiivisuus–subjektiivisuus -kysymys, feministinen luonnontieteiden kritiikki ja sukupuoli tieteen tekemisessä.
Suoritustapa: osallistuminen seminaariin ja kirjalliset tehtävät.

Ilmoittautuminen

Kurssille otetaan korkeintaan 18 opiskelijaa. Ilmoittautuminen nettiopsussa 13.10-20.10.2015.

Vastaava opettaja
Hanna Ylöstalo
Opetus
27.10.2015 – 10.12.2015
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Aika: II periodi, torstaisin klo 14–17, alkaen 5.11.

Paikka: Parnassos (A203), Arken, Åbo Akademi

Opettaja: Vastuuopettajina toimivat yliopistonlehtorit Hanna Ylöstalo (Turun yliopisto) ja Salla Tuori (Åbo Akademi); työpajoja vetävät vierailevat opettajat

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan tiedon tuottamista ruumiillisten käytäntöjen kautta.

Suoritustapa: Kurssi sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia. Työskentely tapahtuu
työpajoissa sekä niihin liittyvissä lukupiireissä. Työpajojen aiheena on ääni, liikeimprovisaatio,
feministinen itsepuolustus, roller derby ja drag.
Kurssi järjestetään yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Kurssin työkielenä ovat suomi ja ruotsi. Jokainen voi puhua omaa äidinkieltään.

Huom! Kurssille osallistumiseen ei tarvita JOO-sopimusta.

Ohjelma:

5.11. kl 14-17 Ääni/röst
12.11. kl 14-17 Ääni/röst
19.11. kl 14-17 Liike/Rörelse
26.11. kl 14-17 Liike/Rörelse
3.12. kl 14-17 Feministiskt, queer och trans- självförsvar
10.12. kl 14-17 Roller Derby

Arvostelu: 0-5

Korvaavuudet: P4 Sukupuolen käsite I, P4 Seksuaalisuus I, P4 Valinnainen teema I, A4 Sukupuolen käsite II, A4 Seksuaalisuus II, A4 Valinnainen teema II

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan etukäteen nettiopsussa. Kurssille pääsevät kaikki ilmoittautuneet.
Ilmoittautuminen alkaa 13.10.

Vastaava opettaja
Hanna Ylöstalo
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [II Periodi]

Aika: II periodi, torstaisin klo 14–17, alkaen 5.11.

Paikka: Parnassos (A203), Arken, Åbo Akademi

Opettaja: Vastuuopettajina toimivat yliopistonlehtorit Hanna Ylöstalo (Turun yliopisto) ja Salla Tuori (Åbo Akademi); työpajoja vetävät vierailevat opettajat

Sisältö: Kurssilla tarkastellaan tiedon tuottamista ruumiillisten käytäntöjen kautta.

Suoritustapa: Kurssi sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia. Työskentely tapahtuu
työpajoissa sekä niihin liittyvissä lukupiireissä. Työpajojen aiheena on ääni, liikeimprovisaatio,
feministinen itsepuolustus, roller derby ja drag.
Kurssi järjestetään yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Kurssin työkielenä ovat suomi ja ruotsi. Jokainen voi puhua omaa äidinkieltään.

Huom! Kurssille osallistumiseen ei tarvita JOO-sopimusta.

Ohjelma:

5.11. kl 14-17 Ääni/röst
12.11. kl 14-17 Ääni/röst
19.11. kl 14-17 Liike/Rörelse
26.11. kl 14-17 Liike/Rörelse
3.12. kl 14-17 Feministiskt, queer och trans- självförsvar
10.12. kl 14-17 Roller Derby

Arvostelu: 0-5

Korvaavuudet: P4 Sukupuolen käsite I, P4 Seksuaalisuus I, P4 Valinnainen teema I, A4 Sukupuolen käsite II, A4 Seksuaalisuus II, A4 Valinnainen teema II

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan etukäteen nettiopsussa. Kurssille pääsevät kaikki ilmoittautuneet.
Ilmoittautuminen alkaa 13.10.

Vastaava opettaja
Hanna Ylöstalo
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi
Perusopinnot [III Periodi]

Aika: III periodi, 13.1.- 24.2.2016, ma ja ke klo 10-12
Paikka:  maanantaisin Salonki V108, keskiviikkoisin Juva E119
Opettaja:
Taru Leppänen
Sisältö: Perehdytään sukupuolentutkimuksen klassikoihin ja aatehistoriallisiin lähtökohtiin. Kurssi koostuu seminaari-istunnoista (poissa saa olla korkeintaan yhdeltä kerralta).
Suoritustapa:
Aktiivinen osallistuminen istuntoihin on tärkeää. Lisäksi tutustutaan tieteellisiin artikkeleihin ja klassikkoteksteihin keskusteluiden ja harjoitustöiden avulla.
Arvostelu:
1-5
Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittaudutaan Nettiopsussa ja sille otetaan enintään 16 opiskelijaa. Valinta tehdään ilmoittautumisajan ja opintopisteiden kokonaiskertymän perusteella. Ilmoittautumisaika: 1.12.2015-6.1.2016

Vastaava opettaja
Taru Leppänen
Opetus
13.1.2016 – 24.2.2016
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]

Aika: Ma ja pe klo 10-12 alkaen 11.1.2016
Paikka:
Sukupuolentutkimuksen seminaarihuone E123

Tavoitteet: Opiskelijalla on kokemus feministisen materialismin piiriin asettuvan etnografisen tutkimuksen tekemisestä.

Sisältö: Feminististen uusmaterialismien pyrkimyksenä on purkaa sukupuolittuneita kahtiajakoja kulttuurin ja luonnon, diskursiivisen ja materiaalisen, teoreettisen ja empiirisen sekä inhimillisen ja ei-inhimillisen välillä tarkastelemalla näiden käsitteiden yhtäaikaista kehkeytymistä suhteessa toisiinsa. Tällä kurssilla suunnataan teoreettisesta pohdinnasta feminististen materialismien tekemiseen suhteessa etnografiseen tutkimukseen. Työpajan aikana jokainen opiskelija tekee, yksin tai ryhmässä ja opettajan sekä ryhmän tukemana, pala palalta kehkeytyvän etnografisen tutkielman itse valitsemastaan aiheessa. Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempaa tietoa feministisistä materialismeista tai etnografiasta.

Suoritusmuoto: Kurssitapaamisille osallistuminen, tehtävien tekeminen, lukeminen ja keskustelut.

Toteutustavat: Luennot, lukeminen, kirjoittaminen ja keskusteleminen.

Ilmoittautuminen: Nettiopsussa 9.12. kello 8.00 - 4.1. kello 23.59. Kurssille otetaan enintään 16 opiskelijaa. Valinta tehdään ilmoittautumisajan ja opintopisteiden kokonaiskertymän perusteella.

Vastaava opettaja
Taru Leppänen
Opetus
11.1.2016 – 26.2.2016
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Syöminen ei ole vain terveyskysymys, eivätkä eläimet liity vain luonnontieteisiin, vaan syöminen ja eläinsuhteet ovat yksi olennainen tutkimuskohde myös kriittiselle ja valtasuhteita reflektoivalle humanistiselle tutkimukselle. Kurssilla käsitellään erilaisia syömiseen ja ei-inhimillisiin eläimiin liittyviä humanistisen tutkimuksen lähestymistapoja ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja. Kurssin luennoilla selvitetään, kuinka jokapäiväinen asia kuten syöminen ja siihen liittyvät valinnat ovat sukupuolittuneita ja tunnesidonnaisia asioita, joihin liittyy kulttuurista merkityksenantoa, yhteiskunnallisia eron tekemisen tapoja, aktivismia ja globaaliin eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Osa näistä eron tekemisen tavoista liittyy siihen, millä tavoin eläinten kesken tehdään hierarkkisia erotteluja ja kuinka eläimet merkityksellistetään kulttuurisidonnaisesti, esimerkiksi jotkin ei-inhimilliset eläimet määritellään ruuaksi ja toiset ei-ruuaksi, esimerkiksi lemmikeiksi.

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita siitä, kuinka syömistä ja ihmisten ja muiden eläinten suhteita voidaan lähestyä kulttuurisina, yhteiskunnallisina ja eettisinä kysymyksinä.

Opetus tiistaisin ja perjantaisin klo 12-14
Paikka: ls. II (päärakennus) ja Janus-sali (Sirkkala) vaihtelevan aikataulun mukaan (ks. alla)

Aikataulu
Viikko 1: Ruumiillisuus, erot ja valta syömisen ja ei-inhimillisten eläinten tutkimuksessa
ti 12.1. Sari Irni ja Heta Lähdesmäki: Johdantoluento (ls. II)
pe 15.1. Katariina Kyrölä: Olet mitä syöt? Syöminen, halu ja ruumiillisuus mediassa (Janus)

Viikko 2: Etnisyys, syöminen ja eläinsuhteet
ti 19.1. Kaisa Ilmonen: Monikulttuurisuus, syöminen ja postkoloniaalinen kirjallisuus (ls. II)
pe 22.1. Lea Rojola: Porot ja posthumanismi (Janus)

Viikko 3: Ihmisten ja muiden eläinten kohtaamiset
ti 26.1. Heta Lähdesmäki: Yhteiset saaliseläimet. Ravinto ihmisen ja suden suhteen hiertäjänä 1900-luvun Suomessa (ls. II)
pe 29.1. Salla Peltonen: Posthumanistinen etiikka ja eläinsuhteiden kulttuuriset merkitykset: apinoiden ja ihmisten kommunikaatio ja sen merkitys ihmisten ja ei-inhimillisten eläinten suhteen uudelleenajattelulle (ls. II)

Viikko 4: Ei-inhimilliset eläimet ja taide ja historia
ti 2.2. Roni Grén: Eläin, kuva ja moderni avantgarde (ls. II)
pe 5.2. Jukka Vornanen: Kaswiruokaiset wegetariaanit. Kuinka kasvissyönti saapui Suomeen? (Janus)

Viikko 5: Hyvinvointi ja kärsimys
ti 9.2. Jouni Teittinen: Antropomorfismi, yhteisyys ja eläinten kärsimyksen esittäminen (ls. II)
pe 12.2. Sami Torssonen: Tuotantoeläinten hyvinvoinnin tuotteistaminen (ls. II)

Viikko 6: Ruoka ja eriarvoisuus
ti 16.2. Helena Siipi: Ruokaturvan käsite, eläin/kasvisruoka osana ruokaturvaa, ja ruokaturvan globaalit ulottuvuudet (ls. II)
pe 19.2. Sari Irni: Ruuanlaitto aktivismina? Vegaanit, sukupuoli ja tunteiden kulttuurinen politiikka (Janus)

Viikko 7: Eläinten hyväksikäyttö ja aktivismi
ti 23.2. "Syömisen ja eläinsuhteiden kulttuurit aktivistien näkökulmasta" -paneelikeskustelu (ls. II)

pe 26.2. Elisa Aaltola: Eläin lihana: Disney, mekanomorfia ja syömisen moraalipsykologia (Janus)

Viikko 8: Esseiden ja oppimispäiväkirjojen palautus

Ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia, jotta saadaan tietää opiskelijamäärä ennakkoon. Ensimmäisellä kerralla annetaan moodle-avain.

Vastaava opettaja
Kurssin suunnittelijat ja vastuuopettajat: Sari Irni ja Heta Lähdesmäki
hailah[ät]utu.fi; sari.irni[ät]utu.fi
Opetus
12.1.2016 – 26.2.2016
Luento-opetus 28 t
Ti 12.1.2016, Aika: tiistait ja perjantait klo 12-14 aikavälillä 12.1. - 26.2.2016
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Sisältö: Luennoista ja seminaareista koostuva kurssi, jolla perehdytään transtutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, ajankohtaisiin teemoihin ja yhteiskunnalliseen merkitykseen. Kurssi toimii johdantona transtutkimuksen lähestymistapoihin, kysymyksiin, tavoitteisiin ja tapoihin tuottaa tietoa sukupuolen moninaisuudesta (painopiste erityisesti transsukupuolisuudessa ja intersukupuolisuudessa).

Suoritus: Aktiivinen osallistuminen luennoille, seminaaritapaamisiin sekä kirjalliset oppimistehtävät. Kurssin luennot ovat avoimia kaikille. Pelkästään luennoille osallistuvat voivat hyödyntää luentopassia tai tehdä esseesuorituksen (5 op). Esseesuoritusta varten luetaan lisälukemisto ja otetaan yhteyttä kurssin vastuuopettajiin.

Arvostelu: 0 - 5

Ajat ja paikat:

Ensimmäinen seminaaritapaaminen on tiistaina 1.3. klo 12 - 14 huoneessa E119. Sen jälkeen tapaamiset ovat torstaisin klo 12 - 14 huoneessa E123 (3.3., 10.3., 17.3., 31.3., 7.4., 14.4.) sekä tiistaina 5.4. klo 12-14 huoneessa E323

Luennot:

Ti 08.03.2016 klo 12 - 14, Dentalia, Arje Scheinin -sali

Ti 15.03.2016 klo 12 - 14, Pha1, Auditorio Pha1

Ti 22.03.2016 klo 12 - 14, Pha1, Auditorio Pha1

Ilmoittautuminen: Kurssille otetaan 18 opiskelijaa (ilmoittautuminen Nettiopsussa 15.2. – 22.2.2016, kohdassa SUPU2015 A4L Rotu ja etnisyys). Luennot, joita tulee olemaan 3 - 4, ovat avoimia myös muille kuin kurssille ilmoittautuneille (suoritus esim. luentopassiin).

Vastaavat opettajat
Lotta Kähkönen
Sade Kondelin
Opetus
1.3.2016 – 14.4.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Can be used for study modules:

 • Media Studies: S3, Project Studies; A2, Perspectives in Media Studies
 • Popular Culture Studies: S3
 • Kotimainen  kirjallisuus   A3.2d. : KOTK1703 Jälkikolonialismi ja kirjallisuuden ylirajaisuus 3  op
 • Yleinen kirjallisuustiede (5 op):
  A6./S6.: YKIR3035 Valinnaisopintoja
  A7: YKIR3071  Lisäopintoja
  S3.5.: YKIR2207 Postikoloniaalinen ja etninen kirjallisuus
 • Gender Studies: S4 Global and Local II
 • Cultural History: Advanced studies, to be agreed student-specifically.
 • General History: YLHI0618 Mobility and multiculturalism

 

Time: Tuesdays and Thursdays 14 - 16

Place: Media Studies Seminar Room E325

 

Description: “It is not our differences that divide us. It is our inability to recognize, accept, and celebrate those differences.” - Audre Lorde, a Caribbean-American thinker and poet

 

To take Lorde’s thought to the field of media and popular culture studies, our ability to face differences is crucially shaped by inclusions, exclusions and tones in the media. Issues such as multiculturalism, immigration, ethnic and racial “acceptance,” and the divide between the “west” and the “third world” are as acute as ever. Legacies of colonial stereotypes are visible across media cultural landscapes, from black and Latina women’s twerking bottoms in music videos to Hollywood’s tokenism and continued obsession with white (straight male) stories; from online debates and fictional representations of immigration and refugees to food and fashion advertisements.

 

On the course, these and many other historical and current tendencies are critically examined along with an introduction to postcolonial thought as a theoretical framework to rethink questions of difference and otherness. Through culturally and historically varying examples from Hollywood to Finland, from Senegal to the Arctic, from King Kong to Laverne Cox, we will explore how “race,” ethnicity, class, gender and sexuality intertwine and become marginalized or valued through structures, subject matters, makers and consumers of media. The course also deals with fields of thought overlapping with and related to postcolonial theory, such as critical studies of whiteness, queer of color critique, black feminist thought, and scholarship on transnationality and diaspora, which all share an interest in challenging hegemonic ways of knowing, reading and seeing.

 

Examination: Lectures, readings, discussions and writing assignments.

 

Maximum number of students: 25. Priority is given to Media Studies majors, students in the Popular Culture Studies Master’s Degree Pathway, and exchange students. The course runs through 12.1.–8.3.2015. 

Teacher responsible
Katariina Kyrölä
jokaky[ät]utu.fi
Periods: III
Language of instruction: English
Syventävät opinnot [III Periodi]

Syöminen ei ole vain terveyskysymys, eivätkä eläimet liity vain luonnontieteisiin, vaan syöminen ja eläinsuhteet ovat yksi olennainen tutkimuskohde myös kriittiselle ja valtasuhteita reflektoivalle humanistiselle tutkimukselle. Kurssilla käsitellään erilaisia syömiseen ja ei-inhimillisiin eläimiin liittyviä humanistisen tutkimuksen lähestymistapoja ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja. Kurssin luennoilla selvitetään, kuinka jokapäiväinen asia kuten syöminen ja siihen liittyvät valinnat ovat sukupuolittuneita ja tunnesidonnaisia asioita, joihin liittyy kulttuurista merkityksenantoa, yhteiskunnallisia eron tekemisen tapoja, aktivismia ja globaaliin eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Osa näistä eron tekemisen tavoista liittyy siihen, millä tavoin eläinten kesken tehdään hierarkkisia erotteluja ja kuinka eläimet merkityksellistetään kulttuurisidonnaisesti, esimerkiksi jotkin ei-inhimilliset eläimet määritellään ruuaksi ja toiset ei-ruuaksi, esimerkiksi lemmikeiksi.

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita siitä, kuinka syömistä ja ihmisten ja muiden eläinten suhteita voidaan lähestyä kulttuurisina, yhteiskunnallisina ja eettisinä kysymyksinä.

Opetus tiistaisin ja perjantaisin klo 12-14
Paikka: ls. II (päärakennus) ja Janus-sali (Sirkkala) vaihtelevan aikataulun mukaan (ks. alla)

Aikataulu
Viikko 1: Ruumiillisuus, erot ja valta syömisen ja ei-inhimillisten eläinten tutkimuksessa
ti 12.1. Sari Irni ja Heta Lähdesmäki: Johdantoluento (ls. II)
pe 15.1. Katariina Kyrölä: Olet mitä syöt? Syöminen, halu ja ruumiillisuus mediassa (Janus)

Viikko 2: Etnisyys, syöminen ja eläinsuhteet
ti 19.1. Kaisa Ilmonen: Monikulttuurisuus, syöminen ja postkoloniaalinen kirjallisuus (ls. II)
pe 22.1. Lea Rojola: Porot ja posthumanismi (Janus)

Viikko 3: Ihmisten ja muiden eläinten kohtaamiset
ti 26.1. Heta Lähdesmäki: Yhteiset saaliseläimet. Ravinto ihmisen ja suden suhteen hiertäjänä 1900-luvun Suomessa (ls. II)
pe 29.1. Salla Peltonen: Posthumanistinen etiikka ja eläinsuhteiden kulttuuriset merkitykset: apinoiden ja ihmisten kommunikaatio ja sen merkitys ihmisten ja ei-inhimillisten eläinten suhteen uudelleenajattelulle (ls. II)

Viikko 4: Ei-inhimilliset eläimet ja taide ja historia
ti 2.2. Roni Grén: Eläin, kuva ja moderni avantgarde (ls. II)
pe 5.2. Jukka Vornanen: Kaswiruokaiset wegetariaanit. Kuinka kasvissyönti saapui Suomeen? (Janus)

Viikko 5: Hyvinvointi ja kärsimys
ti 9.2. Jouni Teittinen: Antropomorfismi, yhteisyys ja eläinten kärsimyksen esittäminen (ls. II)
pe 12.2. Sami Torssonen: Tuotantoeläinten hyvinvoinnin tuotteistaminen (ls. II)

Viikko 6: Ruoka ja eriarvoisuus
ti 16.2. Helena Siipi: Ruokaturvan käsite, eläin/kasvisruoka osana ruokaturvaa, ja ruokaturvan globaalit ulottuvuudet (ls. II)
pe 19.2. Sari Irni: Ruuanlaitto aktivismina? Vegaanit, sukupuoli ja tunteiden kulttuurinen politiikka (Janus)

Viikko 7: Eläinten hyväksikäyttö ja aktivismi
ti 23.2. "Syömisen ja eläinsuhteiden kulttuurit aktivistien näkökulmasta" -paneelikeskustelu (ls. II)

pe 26.2. Elisa Aaltola: Eläin lihana: Disney, mekanomorfia ja syömisen moraalipsykologia (Janus)

Viikko 8: Esseiden ja oppimispäiväkirjojen palautus

Ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia, jotta saadaan tietää opiskelijamäärä ennakkoon. Ensimmäisellä kerralla annetaan moodle-avain.

Vastaava opettaja
Kurssin suunnittelijat ja vastuuopettajat: Sari Irni ja Heta Lähdesmäki
hailah[ät]utu.fi; sari.irni[ät]utu.fi
Opetus
12.1.2016 – 26.2.2016
Luento-opetus 28 t
Ti 12.1.2016, Aika: tiistait ja perjantait klo 12-14 aikavälillä 12.1. - 26.2.2016
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Can be used for study modules:

 • Media Studies: S3, Project Studies; A2, Perspectives in Media Studies
 • Popular Culture Studies: S3
 • Kotimainen  kirjallisuus   A3.2d. : KOTK1703 Jälkikolonialismi ja kirjallisuuden ylirajaisuus 3  op
 • Yleinen kirjallisuustiede (5 op):
  A6./S6.: YKIR3035 Valinnaisopintoja
  A7: YKIR3071  Lisäopintoja
  S3.5.: YKIR2207 Postikoloniaalinen ja etninen kirjallisuus
 • Gender Studies: S4 Global and Local II
 • Cultural History: Advanced studies, to be agreed student-specifically.
 • General History: YLHI0618 Mobility and multiculturalism

 

Time: Tuesdays and Thursdays 14 - 16

Place: Media Studies Seminar Room E325

 

Description: “It is not our differences that divide us. It is our inability to recognize, accept, and celebrate those differences.” - Audre Lorde, a Caribbean-American thinker and poet

 

To take Lorde’s thought to the field of media and popular culture studies, our ability to face differences is crucially shaped by inclusions, exclusions and tones in the media. Issues such as multiculturalism, immigration, ethnic and racial “acceptance,” and the divide between the “west” and the “third world” are as acute as ever. Legacies of colonial stereotypes are visible across media cultural landscapes, from black and Latina women’s twerking bottoms in music videos to Hollywood’s tokenism and continued obsession with white (straight male) stories; from online debates and fictional representations of immigration and refugees to food and fashion advertisements.

 

On the course, these and many other historical and current tendencies are critically examined along with an introduction to postcolonial thought as a theoretical framework to rethink questions of difference and otherness. Through culturally and historically varying examples from Hollywood to Finland, from Senegal to the Arctic, from King Kong to Laverne Cox, we will explore how “race,” ethnicity, class, gender and sexuality intertwine and become marginalized or valued through structures, subject matters, makers and consumers of media. The course also deals with fields of thought overlapping with and related to postcolonial theory, such as critical studies of whiteness, queer of color critique, black feminist thought, and scholarship on transnationality and diaspora, which all share an interest in challenging hegemonic ways of knowing, reading and seeing.

 

Examination: Lectures, readings, discussions and writing assignments.

 

Maximum number of students: 25. Priority is given to Media Studies majors, students in the Popular Culture Studies Master’s Degree Pathway, and exchange students. The course runs through 12.1.–8.3.2015. 

Teacher responsible
Katariina Kyrölä
jokaky[ät]utu.fi
Periods: III
Language of instruction: English
Periodi
Perusopinnot [IV Periodi]

Korvaa: Sukupuolentutkimuksen P2 sukupuoli ja yhteiskunta -opintojakson, 5 op
Huom! Kurssin opetuskieli on englanti.
 

Time: IV period, Tuesdays and Thursdays 10-12, starting 8.3.2016
Place:
Seminar room E325, Minerva 3rd floor

 8.3. 2016
10.3. 2016
15.3. 2016
17.3. 2016
22.3. 2016
24.3. 2016
29.3. 2016
31.3. 2016

12.4. examination 1 (no pre-registration)

OR

19.4. examination 2 (no pre-registration)


Coordinator: Sanna Alaluusua
Description: this course is organized with Baltic Sea Region Studies and The Finnish-Nordic Society and Culture programmes. The course explores gendered, cultural and political dimensions of Nordic welfare state and its gendered meanings. It gives also an introduction to representations of women, men, femininities and masculinities in the field of media, art and other areas of expression.

Assessment: lectures, discussion and examination.

Grading: 0-5

Pre-registration: Not required

Teacher responsible
Sanna Alaluusua
Teaching
8-Mar-2016 – 31-Mar-2016
Periods: IV
Language of instruction: English

Aika: IV periodi keskiviikkoisin klo 10-12 alkaen 9.3.2016.
Paikka:  Sukupuolentutkimuksen seminaarisali E123
Opettaja:  Taru Leppänen
Sisältö: kurssillaperehdytäänsuomalaisensukupuolentutkimukseen  sukupuolittuneen yhteiskunnan ja erojen näkökulmasta.
Suoritustapa: kurssi koostuu seminaari-istunnoista (poissa saa olla korkeintaan yhdeltä kerralta). Aktiivinen osallistuminen istuntoihin on tärkeää. Kurssilla käydään läpi tieteellisen tekstin kirjoittamisen vaiheita (ideointi, lähteet, kysyminen, tutkimuskirjallisuus, viittaaminen, kirjoittaminen, argumentointi) työskentelemällä oman kirjoitustehtävän parissa. Kurssilla kirjoitetut tekstit pyritään julkaisemaan. Kurssille voi osallistua missä tahansa opintojen vaiheessa.
Arvostelu: 0–5
Ilmoittautuminen: Nettiopsussa 9.12. kello 8.00 - 2.3. kello 23.59. Kurssille otetaan enintään 16 opiskelijaa. Valinta tehdään ilmoittautumisajan ja opintopisteiden kokonaiskertymän perusteella.

Vastaava opettaja
Taru Leppänen
Opetus
9.3.2016 – 27.4.2016
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [IV Periodi]

Wednesdays at 14 -18 in seminar room E323, Minerva III floor.
MEDST 9/3/2016 - 6/5/2016, Fourth Quarter

Readings, screenings, course assignments.

Professor Joy V. Fuqua
Office: 312 Miranda Bldg.
Office Hours: Wednesday: 13-14
E-Mail: professorfuqua@gmail.com

 

Course Description

The French philosopher and writer Simone de Beauvoir in her groundbreaking book, The Second Sex, wrote: “One is not born, but rather becomes, a woman.” If we take de Beauvoir’s statement as our starting point, we might ask how this could be the case. Are we not born male or female? De Beauvoir’s statement embodies what we might call the tension between the “nature” v. “nurture” arguments about sex and gender.

In particular, this course is a sophisticated introduction to the ever-changing field called “queer theory.” Annamarie Jagose has said that “Queer is always an identity under construction, a site of permanent becoming” (1996). One way of understanding this is to say that queer is against stasis, against ordinary ways of knowing, against pregiven identity categories. That queer, as a concept, and as a way of life, is constantly unfolding. It can be understood as a third term that rubs up against normative categories such as heterosexual/homosexual; gay/straight; man/woman; masculine/feminine; human/nonhuman. It represents a range of possibilities and identities. It occupies a space of intersection, a place of coalescence (but not necessarily of coherence) where many things may be brought together. Or they may be thrown apart.

When we talk about queer media theory, we have traditionally, since the early 1990s, discussed reading or interpretative strategies. We have focused on reading media texts (and literary texts for that matter) against the grain to reveal multiple possibilities and pleasures that various readers may make or take from those narratives. Camp, is one of these queer reading strategies. This course will provide a historical context to understand out of which queer media have emerged. We will encounter select key works of queer theory, various queer media texts, and also think about how queer might be a useful term for thinking about, finally, our relationship to the world (i.e., “nature” and the human/nonhuman).

We will look at materials from the 1930s to contemporary examples and we will watch media texts from mainstream commercial sources as well as independent and experimental video and filmmakers. Class and screenings will be conducted in English.

Required Text: Bechdel, Alison. Fun Home.  I will not order the book for the class. It is available through multiple online sources such as Amazon. This is the only text you are required to purchase. Other required readings will be made available on our course blog.

Assignments and Grading: To be announced. You will have several assignments one of which will include a mapping/making/research project that you will present to the class during the last week. I will explain this more in the finalized syllabus.

Partial Schedule of Readings and Screenings:

Week 1:         Introduction to Queer Theory/Queer Media Theory

9/3      In-Class Screening: The Celluloid Closet

           The Emergence of “Queer”

 

Week 2:         What is Queer?

16/3      Required Readings: Jagose, Annamarie, “Introduction” and “Queer”

             In-Class Screening: Hedwig and the Angry Inch

 

Week 3:         Reading Queerly

23/2    Required Reading: Doty, Alex, “There’s Something Queer Here”

           and “I Love Laverne and Shirley

           In-Class Screening: True Blood; Sense8, clip: Laverne and Shirley

 

Week 4:         Contemporary Issues in Queer Theory

30/3     Trans and Feminist Theory

 

Week 5          Contemporary Issues in Queer Theory

6/4      Human/Nonhuman; New Feminist & Queer Materialism

 

Week 6          TBA

13/4


Week 7          TBA

20/4                                           

 

Week 8          TBA

27/4                                           

 

Week 9          Presentations

4/5 (last class)

Enrolment

Registration in NettiOpsu, 18 students, Media Studies major students priorited. METU0191 Differences and Identities.

Teacher responsible
Joy Fuqua
jvfuqua[ät]gmail.com
Teaching
9-Mar-2016 – 4-May-2016
Periods: IV
Language of instruction: English

Title
Gender, Media, & Performance

Tuesdays 16 - 19; 22.3.2016 - 3.5.2016

Seminar Room E325

 Description
This course explores intersections among contemporary articulations of gender and mediated forms of performance.  The course draws heavily on queer theory and performance theory.  Course materials will include assigned readings and online media.   We will look at work by North American artists including T.L. Cowan, Ivan Coyote, Vaginal Davis, Dynasty Handbag, Sharon Hayes, M Lamar, Kalup Linzy, Erin Markey, Coco Fusco, Guillermo Gomez-Peña, Elizabeth Price, Cindy Sherman, and Rae Spoon.  In addition to written responses to course material, this course includes a creative component.  Students will work on media projects (digital stories, site specific mediated happenings, group presentations on selected artists, and a wordpress site) on topics of their choice related to course themes.  No previous media production experience is necessary for this course.

 Format
This course combines lecture/discussion, critical response, and creative project work. 
Students will show media work in class on assigned days, followed by class feedback.  All readings and other required media will be posted on a class blog.

 Max Students
16

 Schedule (classes meet twice per week, two hours each period)

 22.3.2016:  Considering the Gendered Self/open access media workshop

29.3.2016:  Introductory digital stories, all students present work

5.4.2016:  Gendering Mediated Performance

12.4.2016:  Group presentations on selected artists

19.4.2016:  Homonationalism & Globally Gendered Subjects

 26.4.2106:  Mediated Happenings (at site specific locations)

3.5.2106: Wordpress showcase/digital learning journals, all students present final projects

Enrolment

Max Students 16, enrolment in NettiOpsu. Check METU0136 Publicness/JULKISUUS

Teacher responsible
Elizabeth Whitney
elizabeth.whitney[ät]utu.fi
Teaching
22-Mar-2016 – 3-May-2016
Periods: IV
Language of instruction: English

Kurssilla perehdytään sekä humanistiseen (hermeneuttiseen) että posthumanistiseen paradigmaan. Kurssilla edetään dialogisesti niin, että joka toisella tapaamiskerralla aineisto ja luentojen aiheet käsittelevät hermeneutiikkaa ja joka toisella posthumanismia. Kurssilla tutustutaan hermeneutiikan kautta humanistiseen tutkimustraditioon, luetaan hermeneuttisia tekstejä ja hahmotetaan miten toimii hermeneuttinen koiné. Samaan aikaan, kun syvennetään tietämystä hermeneutiikasta, syvennetään myös tietämystä posthumanismista. Kurssilla tutustutaan niihin ongelmiin, joihin hermeneutiikka tai humanistinen traditio on kenties kykenemätön tarttumaan ja vastaamaan ja jotka ovat johtaneet paradigman muutokseksi usein kutsuttuun tilanteeseen. Kurssilla tutustutaan posthumanistisiksi luonnehdittuihin kysymyksenasetteluihin ja suuntauksiin.  Kurssi koostuu luento-osuuksista, oheiskirjallisuudesta, kotitehtävistä sekä loppuesseestä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta

Vastaavat opettajat
Elli Lehikoinen
elli.s.lehikoinen[ät]utu.fi
Henna-Riikka Rumbin
herumb[ät]utu.fi
Opetus
8.3.2016 – 31.3.2016
Ryhmäopetus 16 t
Ti 8.3.2016 - 29.3.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, E225
To 10.3.2016 - 31.3.2016 viikoittain klo 12.15-13.34, E225
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [IV Periodi]

Wednesdays at 14 -18 in seminar room E323, Minerva III floor.
MEDST 9/3/2016 - 6/5/2016, Fourth Quarter

Readings, screenings, course assignments.

Professor Joy V. Fuqua
Office: 312 Miranda Bldg.
Office Hours: Wednesday: 13-14
E-Mail: professorfuqua@gmail.com

 

Course Description

The French philosopher and writer Simone de Beauvoir in her groundbreaking book, The Second Sex, wrote: “One is not born, but rather becomes, a woman.” If we take de Beauvoir’s statement as our starting point, we might ask how this could be the case. Are we not born male or female? De Beauvoir’s statement embodies what we might call the tension between the “nature” v. “nurture” arguments about sex and gender.

In particular, this course is a sophisticated introduction to the ever-changing field called “queer theory.” Annamarie Jagose has said that “Queer is always an identity under construction, a site of permanent becoming” (1996). One way of understanding this is to say that queer is against stasis, against ordinary ways of knowing, against pregiven identity categories. That queer, as a concept, and as a way of life, is constantly unfolding. It can be understood as a third term that rubs up against normative categories such as heterosexual/homosexual; gay/straight; man/woman; masculine/feminine; human/nonhuman. It represents a range of possibilities and identities. It occupies a space of intersection, a place of coalescence (but not necessarily of coherence) where many things may be brought together. Or they may be thrown apart.

When we talk about queer media theory, we have traditionally, since the early 1990s, discussed reading or interpretative strategies. We have focused on reading media texts (and literary texts for that matter) against the grain to reveal multiple possibilities and pleasures that various readers may make or take from those narratives. Camp, is one of these queer reading strategies. This course will provide a historical context to understand out of which queer media have emerged. We will encounter select key works of queer theory, various queer media texts, and also think about how queer might be a useful term for thinking about, finally, our relationship to the world (i.e., “nature” and the human/nonhuman).

We will look at materials from the 1930s to contemporary examples and we will watch media texts from mainstream commercial sources as well as independent and experimental video and filmmakers. Class and screenings will be conducted in English.

Required Text: Bechdel, Alison. Fun Home.  I will not order the book for the class. It is available through multiple online sources such as Amazon. This is the only text you are required to purchase. Other required readings will be made available on our course blog.

Assignments and Grading: To be announced. You will have several assignments one of which will include a mapping/making/research project that you will present to the class during the last week. I will explain this more in the finalized syllabus.

Partial Schedule of Readings and Screenings:

Week 1:         Introduction to Queer Theory/Queer Media Theory

9/3      In-Class Screening: The Celluloid Closet

           The Emergence of “Queer”

 

Week 2:         What is Queer?

16/3      Required Readings: Jagose, Annamarie, “Introduction” and “Queer”

             In-Class Screening: Hedwig and the Angry Inch

 

Week 3:         Reading Queerly

23/2    Required Reading: Doty, Alex, “There’s Something Queer Here”

           and “I Love Laverne and Shirley

           In-Class Screening: True Blood; Sense8, clip: Laverne and Shirley

 

Week 4:         Contemporary Issues in Queer Theory

30/3     Trans and Feminist Theory

 

Week 5          Contemporary Issues in Queer Theory

6/4      Human/Nonhuman; New Feminist & Queer Materialism

 

Week 6          TBA

13/4


Week 7          TBA

20/4                                           

 

Week 8          TBA

27/4                                           

 

Week 9          Presentations

4/5 (last class)

Enrolment

Registration in NettiOpsu, 18 students, Media Studies major students priorited. METU0191 Differences and Identities.

Teacher responsible
Joy Fuqua
jvfuqua[ät]gmail.com
Teaching
9-Mar-2016 – 4-May-2016
Periods: IV
Language of instruction: English

Kurssilla perehdytään sekä humanistiseen (hermeneuttiseen) että posthumanistiseen paradigmaan. Kurssilla edetään dialogisesti niin, että joka toisella tapaamiskerralla aineisto ja luentojen aiheet käsittelevät hermeneutiikkaa ja joka toisella posthumanismia. Kurssilla tutustutaan hermeneutiikan kautta humanistiseen tutkimustraditioon, luetaan hermeneuttisia tekstejä ja hahmotetaan miten toimii hermeneuttinen koiné. Samaan aikaan, kun syvennetään tietämystä hermeneutiikasta, syvennetään myös tietämystä posthumanismista. Kurssilla tutustutaan niihin ongelmiin, joihin hermeneutiikka tai humanistinen traditio on kenties kykenemätön tarttumaan ja vastaamaan ja jotka ovat johtaneet paradigman muutokseksi usein kutsuttuun tilanteeseen. Kurssilla tutustutaan posthumanistisiksi luonnehdittuihin kysymyksenasetteluihin ja suuntauksiin.  Kurssi koostuu luento-osuuksista, oheiskirjallisuudesta, kotitehtävistä sekä loppuesseestä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta

Vastaavat opettajat
Elli Lehikoinen
elli.s.lehikoinen[ät]utu.fi
Henna-Riikka Rumbin
herumb[ät]utu.fi
Opetus
8.3.2016 – 31.3.2016
Ryhmäopetus 16 t
Ti 8.3.2016 - 29.3.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, E225
To 10.3.2016 - 31.3.2016 viikoittain klo 12.15-13.34, E225
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma [IV Periodi]

Aika: IV periodi keskiviikkoisin klo 10-12 alkaen 9.3.2016.
Paikka:  Sukupuolentutkimuksen seminaarisali E123
Opettaja:  Taru Leppänen
Sisältö: kurssillaperehdytäänsuomalaisensukupuolentutkimukseen  sukupuolittuneen yhteiskunnan ja erojen näkökulmasta.
Suoritustapa: kurssi koostuu seminaari-istunnoista (poissa saa olla korkeintaan yhdeltä kerralta). Aktiivinen osallistuminen istuntoihin on tärkeää. Kurssilla käydään läpi tieteellisen tekstin kirjoittamisen vaiheita (ideointi, lähteet, kysyminen, tutkimuskirjallisuus, viittaaminen, kirjoittaminen, argumentointi) työskentelemällä oman kirjoitustehtävän parissa. Kurssilla kirjoitetut tekstit pyritään julkaisemaan. Kurssille voi osallistua missä tahansa opintojen vaiheessa.
Arvostelu: 0–5
Ilmoittautuminen: Nettiopsussa 9.12. kello 8.00 - 2.3. kello 23.59. Kurssille otetaan enintään 16 opiskelijaa. Valinta tehdään ilmoittautumisajan ja opintopisteiden kokonaiskertymän perusteella.

Vastaava opettaja
Taru Leppänen
Opetus
9.3.2016 – 27.4.2016
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi