Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Taidehistoria

Periodit

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

Kirjallisten tenttien ajat ja paikat

Syyslukukaudella 2015:

Ke 9.9.2015 klo 14.00 - 16.00, Tauno Nurmela -sali, päärakennus

Ke 2.12.2015 klo 14.00 - 16.00, Edu1, Educarium

Kevätlukukaudella 2016:

Ke 10.2.2016 klo 14.00 - 16.00, ls. X, Natura

Ke 27.4.2016 klo 14.00 - 16.00, ls. XXII, Agora

Ke 11.5.2016 klo 14.00 – 16.00, ls. XXII, Agora

Ilmoittautuminen

Syyskuun koetilaisuus: ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 19.8.2015 klo 8.00 - 2.9.2015 klo 23.59.

Marraskuun koetilaisuus: ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 11.11.2015 klo 8.00 - 25.11.2015 klo 23.59.

Helmikuun koetilaisuus: ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 20.1.2016 klo 8.00 - 3.2.2016 klo 23.59.

Huhtikuun koetilaisuus: ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 6.4.2016 klo 8.00 - 20.4.2016 klo 23.59.

Toukokuun koetilaisuus: ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 20.4.2016 klo 8.00 - 4.5.2016 klo 23.59.

Ne opiskelijat, jotka läpäisevät kirjallisen näyttökokeen kurssia käymättä, ottavat yhteyttä opettajaan sopiakseen suullisen tentin ajankohdasta.

Vastaava opettaja
Carola Karlsson-Fält
carkar[ät]utu.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Kirjallisten tenttien ajat ja paikat

Kevätlukukauden 2016 näyttökoetilaisuus on pe 29.1.2016 klo 14.00 - 16.00.

Kirjalliset tentit suoritetaan kielikeskuksen yhteisissä tenteissä. Kielikeskuksen yhteisten tenttien paikat päivitetään tälle sivulle: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kielikeskus/opiskelu/tentit/Sivut/home.aspx

Ne opiskelijat, jotka läpäisevät kirjallisen näyttökokeen kurssia käymättä, ottavat yhteyttä opettajaan sopiakseen suullisen tentin ajankohdasta.Ilmoittautuminen

Koetilaisuuksiin (kielikeskuksen yhteiset tentit) ilmoittaudutaan suoraan opettajalle viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää.

Ne opiskelijat, jotka läpäisevät kirjallisen näyttökokeen kurssia käymättä, ottavat yhteyttä opettajaan sopiakseen suullisen tentin ajankohdasta.

Vastaavat opettajat
Sari Lindfors (13.1.2016 asti)
sarlind[ät]utu.fi
Johanna Mäkelä (14.1.2016 alkaen)
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Periodi
Perusopinnot [I Periodi]

Aika: I periodi ti & to klo 14-16 1.9. -1.10.

Paikka:  Janus-sali Sirkkala PAITSI 15.9. Pha2, PharmaCity, kampuskartalla T49

Sisältö: Taidehistorian historia ja keskeiset metodit. Taidekäsitteen historiallisen muuntuvuuden pääpiirteet.

Suoritustapa:
Luentokuulustelu/tasokoe 1.10.2015 klo. 14-16 Janus-sali. Ei ennakkoilmoittautumista. Kuulustelu on pakollinen kaikille, mutta se toimii myös taidehistorian perusopintojen sivuaineen opiskeluoikeuteen oikeuttavana tasokokeena.Valinnoista ilmoitetaan viim.5.10. Taidehistorian ilmoitustaululla.

Uusintakuulustelu maanantaina 12.10. klo 16-18 seminaarihuone E221.

Vastaava opettaja
Lars Saari
Opetus
1.9.2015 – 1.10.2015
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Aika: I-II periodi ti & to klo 14-16, 6.10. - 8.12.
(ei opetusta 20.10. ja 22.10.)
HUOM. viikoilla 48 ja 49 luennot poikkeuksellisesti myös keskiviikkoisin 25.11. ja 2.12. klo 12-14 luentosali PUB 5, Assistentinkatu 7 kampuskartalla T50.

Paikka: Janus-sali Sirkkala, PAITSI: 25.11. ja 2.12. klo 12-14 luentosali PUB 5, Assistentinkatu 7 kampuskartalla T50.

Sisältö: Kuvallisten ilmaisujärjestelmien, kuvataiteen tutkimuksen ja kuva-analyysin peruskäsitteet. Tyylihistorian perusteet ja kuvataiteiden tekniikat. Arkkitehtuurin terminologia ja klassisen arkkitehtuurin kielioppi.

Suoritustapa: Luentokuulustelut:
I kuulustelu ti. 8.12. 2015 kello 14-16
II kuulustelu ti. 15.12. 2015 kello 14-16
III kuulutelu ti. 12.1.2016 kello 16-18
Kaikkien kuulustelujen paikka on Janus-sali Sirkkalassa

                      

Ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista. Kurssilla jatkavat Johdatus I:n
suorittaneet pääaineopiskelijat ja sivuaineoikeuden saaneet.

Vastaava opettaja
Lars Saari
Opetus
6.10.2015 – 8.12.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]

Aika: Keskiviikkoisin klo 12-14 alkaen 16.9.2015

Paikka:  Seminaarihuone E221 (Minerva 2. kerros)

Sisältö: Kurssilla pohditaan modernismin taidekäsitysten kantavuutta ja siten filosofioiden, taidekäsityksen ja taiteentutkimuksen eri tutkimusmetodologioiden suhteita. Kurssin tarkoituksena on katsoa taidekäsitysten moderneja muutoksia taiteentutkimuksen eri metodologioiden leikkauspisteissä.  Se myös kysyy, miksi postmodernismi (akateemisena) taidekäsityksenä epäonnistui murtamaan modernististen taidekäsitysten jatkumon ja mitä se on merkinnyt taiteentutkimuksen eri käsitteellisillä tasoilla.

Kurssilla tarkastellaan seuraavia teemoja (1-2 teemaa / luentokerta):
1. Symbolin ja allegorian kahtiajaon kauaskantoisuus modernismissa
2. Modernismi ja formalismin taidehistorian muotoutuminen (primitivismi).
3. Kuvataiteellisen modernismin musiikki-vertaukset > < primitivismi ja konkretismi?
4. Hahmoteoria ja Arnheimin modernistinen havaintoteoria: ajatus kompaktista kuvasta  
5. Abstrakti kuva, ”umpeen kirjoitettu”.
6. Neo-dadan ja pop-taiteen väliintulo.
7. Postmodernismin haaste: (kuvataiteellisen) modernismin myyttien kritiikki.
8. Postmodernismin resonanssin puute taidemaailmassa.
9. Oliko dekonstruktiolla ja postmodernilla kiinteä suhde?
10. Ranskalaisen 1900-luvun lopun filosofian mieltymys (kuvataiteelliseen) modernismiin. Deleuze, Guattari ja modernismimieltymykset.
11. Uusmaterialismi ja affektiteoria.
12. Modernismin myyttinen voima ja taidekäsitysten kumulatiivisuus.

 

Lisäksi kurssiin on kytketty kaksipäiväinen symposiumi  "The Whirlpool of Form and Force: Modalities, Affects and Accents" 9-10.10, 2015. Esitelmöitsijät: Silja Rantanen, Nidal Seide, Anna Ripatti, Donna Roberts, Tutta Palin, Harri Kalha, Petri Vuojala, Roni Grén ja Altti Kuusamo.
Symposiumi paneutuu pohtimaan muodon käsitettä kuvataiteen tutkimuksessa ja sitä kautta käsitteiden ja niiden tarkoittamien asiantilojen suhteita: onko muodon käsitteellä enää käyttöä ja jos on, millä tavalla? Miten muodot muotouttavat ja mitä? Onko taidehistorian uusilla käsitteillä vanha (metodologinen) ”sisältö” vai löytävätkö uudet käsitteet (nominalistisesti) uuden merkitystavan tai viitekohteen?
Symposiumin ohjelma ilmoitetaan syyskuun puoliväliin mennessä.

(The symposium will address the current meaning and use of the concept of form. Do we need it any more or is it that our nominalist Nemesis to be dependent of new words and terms in Art History has reached the stage at which we just change words without providing any new "content"? For example, if the concept of form - as the forming of "matter" - is useable, how, then, can we grasp the formative function of unconscious affects?  Is there simply a limit point at which we find there is too much old wine in new bottles?)

Suoritustapa: Osallistuminen keskusteluun (luetun materiaalin pohjalta), esseet (ja tarvittaessa kurssin loppukuulustelu ja essee).


 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa alkaa ke 26.8. ja päättyy ke 4.9. Kurssille otetaan 16 ensimmäiseksi ilmoittautunutta, pääaineopiskelijat ovat etusijalla.kirjallisuus

Vastaava opettaja
Altti Kuusamo
Opetus
16.9.2015 – 2.12.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Aika: I ja II periodi, keskiviikkoisin 14-16 alkaen 9.9.

Paikka: I periodi 9.9.-14.10.2015 seminaarihuone E221, Minerva 2. krs; II periodi 28.10.-2.12.2015 seminaarihuone E323, Minerva 3. krs

Osaamistavoitteet: Kurssi avaa temaattisesti jäsennettyjä näkökulmia Suomen taidehistorian kirjoitukseen ja harjaannuttaa tutkimustekstien analyyttiseen lukemiseen.

Sisältö: Kurssilla perehdytään luentojen, kurssilukemiston ja keskustelujen avulla uudempaan Suomen taidetta käsittelevään taidehistorialliseen tutkimukseen. Päähuomion kohteena on uudempaan taiteeseen – 1800-luvun puolivälistä nykypäivään ulottuvalla akselilla – kohdistuva tutkimus. Kurssi rakentuu näkökulmaisesti ja sen kokoavana temaattisena kehyksenä on kysymys ”kansallisesta” taidehistoriasta ja sen problematisoinnista. Miten erilaisia identiteettikategorioita, kuten etnistä, kielellistä tai sukupuoli-identiteettiä, on lähestytty Suomen taidehistoriassa? Miten nämä leikkaavat toisiaan ja missä mielessä voidaan puhua taideilmiöiden kansainvälisyydestä tai transnationaalisuudesta? Mitä on rajautunut käsittelyn ulkopuolelle?

Suoritustapa: Kurssilukemistoon perehtyminen, aktiivinen osallistuminen istuntoihin (yht. 24 tuntia) sekä oppimispäiväkirjan kirjoittaminen lukemiston ja käytyjen keskustelujen pohjalta. Kukin osallistujista perehtyy lisäksi yhteen monografiaan ja esittelee sen vuorollaan muille kurssilaisille.

Edeltävät opinnot: Kurssi soveltuu parhaiten perusopinnot suorittaneille opiskelijoille.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 26.8.-2.9.2015. Kurssille otetaan 14 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että pääaineopiskelijat ovat etusijalla. Kurssille hyväksytyille ilmoitetaan hyväksynnästä sähköpostitse 4.9. mennessä.

Vastaava opettaja
Tutta Palin
Opetus
9.9.2015 – 2.12.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Aika:tiistaisin klo 14-16 alkaen 8.9.2015

Paikka:  seminaarihuone E221, Minerva 2. krs

Sisältö: Tieteellisen työskentelyn perusteiden omaksuminen: tiedonhaku, lähdekritiikki, analyysi, tutkielman kirjoittaminen ja tieteellinen keskustelu. Proseminaarissa laaditaan kirjallinen tutkielma ja siihen perustuva esitelmä. Proseminaari edellyttää muiden osallistujien tehtävien aktiivista kommentointia. Lopullinen versio tutkielmasta palautetaan seminaarikäsittelyn jälkeen ja siinä huomioidaan käyty keskustelu ja korjausehdotukset.

Suoritustapa: Tutkimusabstrakti, tutkimussuunnitelma, tutkimusharjoitus lukemistoineen, tutkielma, yhden tutkielman opponointi sekä aktiivinen osallistuminen istuntoihin.

Edeltävät opinnot: Perusopinnot oltava valmiina, A2a- ja A2b-jaksojen suorittaminen suositeltavaa.

Ilmoittautuminen

Proseminaariin ilmoittaudutaan NettiOpsussa syyslukukauden alussa. Ilmoittautuminen alkaa 26.8.ja päättyy 2.9. Kurssille otetaan 12-14 opiskelijaa opintojen edistyneisyyden (op) mukaan. Pääaineopiskelijat ovat etusijalla. Kurssille hyväksytyille ilmoitetaan sähköpostitse etukäteen.
Huom! läsnäolo ensimmäisessä istunnossa pakollinen.

Vastaava opettaja
Tutta Palin
Opetus
8.9.2015 –
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

The course discusses art history of the Baltic Sea region (mainly Scandinavian, Baltic, Russian and Finnish art) from the Middle Ages up to the present time and explores more profoundly following periods and issues: medieval art history, art during the Swedish great power period, construction of national art life and modernist trends in art and architecture. The focus of discussions is on art history of the 19th and  early 20th centuries.

Teacher responsible
MA Eeva Hallikainen, University of Turku, Department of Art History
eeva.hallikainen[ät]utu.fi
Teaching
Lectures 24 h
ELH
Fri 11-Sep-2015 - 27-Nov-2015 weekly at 8.15-9.45, Janus hall on the Sirkkala campus, T52 on the map
Exceptions:
, No teaching in the week 43.
ELH
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

First exam on Fri, Dec 4th.

Etnografia tutkimusmenetelmänä ei ole vain kulttuurintutkijoiden yksityisomaisuutta vaan etnografisia menetelmiä käytetään enenevässä määrin myös historian ja taiteidentutkimuksen oppiaineissa. Toisaalta kulttuuri ja näin ollen myös etnografian kenttä ovat jatkuvassa muutoksessa. Eri oppialojen piirissä tehtävän etnografian erityiskysymysten tarkastelu suhteessa toisiinsa antaa eväitä uusien kysymysten esille nostamiseen ja vanhojen uudelleenarviointiin

 Kurssin luennot pyrkivät syväluotaavaan etnografian keskeisten kysymysten käsittelyyn. Kaikille yhteisten luentojen lisäksi opiskelija osallistuu yhteen valitsemaansa työpajaan (6 h), jonka tarkoitus on syventää tai harjoituttaa kyseisen pilottiluennon aihetta.

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita etnografiasta ja etnografisesta kirjoittamisesta.

5 op:n suoritukseen kuuluvat luennot, luentopäiväkirja ja työpajan tehtävä (työpajan ohjaajan määräämät harjoitukset/essee oheismateriaaleineen).

Opetus maanantaisin klo 12.15­–13.45 ja perjantaisin klo 10.15–11.45, luennot Janus-salissa (huom. 9.10. poikkeus: Osmo Järvi -sali). Alkaen 11.9.2015, 1. periodi, syyslukukausi 2015. Työpajojen aikataulu alla.

Ilmoittautuminen

Kurssille ja työpajoihin ilmoittaudutaan heti syksyn alussa Jaana Kourille jkouri@utu.fi, jolta opiskelija saa avaimen kurssin Moodle-sivuille.

Vastaava opettaja
Kurssin koordinaattori Jaana Kouri ja muut kurssin luennoitsijat
Opetus
11.9.2015 – 26.10.2015
Luento-opetus 24 t
Ryhmätyöskentely 6 t
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot

Pe 11.9. 10:15 – 11:45 Matti Kamppinen: Etnografian oppihistoria ja klassikot

Ma 14.9. 12:15 – 13:45 Minna Opas: Toiseus, representaatio ja ontografia

Pe 18.9. 10:15 – 11:45 Jaana Kouri: Etnografian kirjoittaminen
Ma 21.9. 12:15 – 13:45 Anu Laukkanen: Feministinen etnografia
Pe 25.9. 10:15 – 11:45 Taru Leppänen: Musiikkietnografia
Ma 28.9. 12:15 – 13:45 Helena Ruotsala: Monipaikkainen etnografia
Pe 2.10. 10:15 - 11:45 Anna Haverinen ja Sari Östman: Internet-tutkimuksen aineistot
Ma 5.10. 12:15 – 13:45 Pia Olsson ja FT Anne Heimo: Muistitietoetnografia
Pe 9.10. 10:15 – 11:45 Marja-Liisa Honkasalo: Kokemuksen etnografia (huom. ERI PAIKKA: Osmo Järvi -sali, Medisiina, Kiinamyllynkatu 10, 1. krs.)

Ma 12.10. 12:15 – 13:45 Anne Heimo: Etiikka ja poliittisuus etnografiassa
Pe 16.10. 10:15 – 11:45 Anna Haapalainen: Tutkijan paikantuminen etnografiassa
Ma 19.10 12:15 – 13:45 Mirja Metsola. Visuaalinen etnografia

 

Työpajat (joko A, B tai C)

 A. Sari Östman ja Riikka Turtiainen: Internet- etnografia
21.10 klo 10–14.00 Artium 105 (Hovi V) & klo 14–16.00 Artium 108 (Salonki V)

B. Mirja Metsola: Visuaalinen etnografia
20.10. klo 10-16 Janus-sali

C. Jaana Kouri: Etnografian kirjoittaminen
15.10. kl0 16–18.00 Historicum Aikala
23.10. klo 16–18.00 Historicum Aikala
26.10. klo 16–18.00 Historicum Aikala.Tule ajoissa, sillä ovi menee kiinni klo 16:00. Jos jäät oven taakse, soita 044 569 0068.

Huom. kulttuurien tutkimuksen opiskelijan on täytynyt suorittaa Kulttuurien tutkimuksen kentät, aineistot ja menetelmät -kurssi osallistuakseen tälle kurssille.

Korvaavuuslisä

Syventävät opinnot [I Periodi]

Aika: Keskiviikkoisin klo 12-14 alkaen 16.9.2015

Paikka:  Seminaarihuone E221 (Minerva 2. kerros)

Sisältö: Kurssilla pohditaan modernismin taidekäsitysten kantavuutta ja siten filosofioiden, taidekäsityksen ja taiteentutkimuksen eri tutkimusmetodologioiden suhteita. Kurssin tarkoituksena on katsoa taidekäsitysten moderneja muutoksia taiteentutkimuksen eri metodologioiden leikkauspisteissä.  Se myös kysyy, miksi postmodernismi (akateemisena) taidekäsityksenä epäonnistui murtamaan modernististen taidekäsitysten jatkumon ja mitä se on merkinnyt taiteentutkimuksen eri käsitteellisillä tasoilla.

Kurssilla tarkastellaan seuraavia teemoja (1-2 teemaa / luentokerta):
1. Symbolin ja allegorian kahtiajaon kauaskantoisuus modernismissa
2. Modernismi ja formalismin taidehistorian muotoutuminen (primitivismi).
3. Kuvataiteellisen modernismin musiikki-vertaukset > < primitivismi ja konkretismi?
4. Hahmoteoria ja Arnheimin modernistinen havaintoteoria: ajatus kompaktista kuvasta  
5. Abstrakti kuva, ”umpeen kirjoitettu”.
6. Neo-dadan ja pop-taiteen väliintulo.
7. Postmodernismin haaste: (kuvataiteellisen) modernismin myyttien kritiikki.
8. Postmodernismin resonanssin puute taidemaailmassa.
9. Oliko dekonstruktiolla ja postmodernilla kiinteä suhde?
10. Ranskalaisen 1900-luvun lopun filosofian mieltymys (kuvataiteelliseen) modernismiin. Deleuze, Guattari ja modernismimieltymykset.
11. Uusmaterialismi ja affektiteoria.
12. Modernismin myyttinen voima ja taidekäsitysten kumulatiivisuus.

 

Lisäksi kurssiin on kytketty kaksipäiväinen symposiumi  "The Whirlpool of Form and Force: Modalities, Affects and Accents" 9-10.10, 2015. Esitelmöitsijät: Silja Rantanen, Nidal Seide, Anna Ripatti, Donna Roberts, Tutta Palin, Harri Kalha, Petri Vuojala, Roni Grén ja Altti Kuusamo.
Symposiumi paneutuu pohtimaan muodon käsitettä kuvataiteen tutkimuksessa ja sitä kautta käsitteiden ja niiden tarkoittamien asiantilojen suhteita: onko muodon käsitteellä enää käyttöä ja jos on, millä tavalla? Miten muodot muotouttavat ja mitä? Onko taidehistorian uusilla käsitteillä vanha (metodologinen) ”sisältö” vai löytävätkö uudet käsitteet (nominalistisesti) uuden merkitystavan tai viitekohteen?
Symposiumin ohjelma ilmoitetaan syyskuun puoliväliin mennessä.

(The symposium will address the current meaning and use of the concept of form. Do we need it any more or is it that our nominalist Nemesis to be dependent of new words and terms in Art History has reached the stage at which we just change words without providing any new "content"? For example, if the concept of form - as the forming of "matter" - is useable, how, then, can we grasp the formative function of unconscious affects?  Is there simply a limit point at which we find there is too much old wine in new bottles?)

Suoritustapa: Osallistuminen keskusteluun (luetun materiaalin pohjalta), esseet (ja tarvittaessa kurssin loppukuulustelu ja essee).


 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa alkaa ke 26.8. ja päättyy ke 4.9. Kurssille otetaan 16 ensimmäiseksi ilmoittautunutta, pääaineopiskelijat ovat etusijalla.kirjallisuus

Vastaava opettaja
Altti Kuusamo
Opetus
16.9.2015 – 2.12.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Aika:I-V periodit tiistaisin klo 12-14, 1.9. alkaen. Keväällä III-periodilla aloitus 19.1. 2016

Paikka: seminaarihuone E221, Minerva 2. krs

Sisältö: Seminaari perehdyttää tutkimustyöhön ja tieteelliseen ajatteluun sekä antaa systemaattisia valmiuksia pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn kahden lukukauden aikana: tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmän laadinta ja sen puolustaminen, opponointi sekä kirjallisia tehtäviä. Kurssilla käytetään moodle-alustaa.
Seminaarin voi aloittaa syksyllä ensimmäisen periodin alussa tai kevätlukukaudella kolmannen periodin alussa.

Edeltävät opinnot: Aineopinnot ja S1 TAI S2a

Arvostelu: 1-5

Ilmoittautuminen

Seminaariin voi ilmoittautua etukäteen professori Kuusamolle sähköpostitse (altti.kuusamo(at)utu.fi).

Vastaava opettaja
Altti Kuusamo
Opetus
1.9.2015 –
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Etnografia tutkimusmenetelmänä ei ole vain kulttuurintutkijoiden yksityisomaisuutta vaan etnografisia menetelmiä käytetään enenevässä määrin myös historian ja taiteidentutkimuksen oppiaineissa. Toisaalta kulttuuri ja näin ollen myös etnografian kenttä ovat jatkuvassa muutoksessa. Eri oppialojen piirissä tehtävän etnografian erityiskysymysten tarkastelu suhteessa toisiinsa antaa eväitä uusien kysymysten esille nostamiseen ja vanhojen uudelleenarviointiin

 Kurssin luennot pyrkivät syväluotaavaan etnografian keskeisten kysymysten käsittelyyn. Kaikille yhteisten luentojen lisäksi opiskelija osallistuu yhteen valitsemaansa työpajaan (6 h), jonka tarkoitus on syventää tai harjoituttaa kyseisen pilottiluennon aihetta.

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita etnografiasta ja etnografisesta kirjoittamisesta.

5 op:n suoritukseen kuuluvat luennot, luentopäiväkirja ja työpajan tehtävä (työpajan ohjaajan määräämät harjoitukset/essee oheismateriaaleineen).

Opetus maanantaisin klo 12.15­–13.45 ja perjantaisin klo 10.15–11.45, luennot Janus-salissa (huom. 9.10. poikkeus: Osmo Järvi -sali). Alkaen 11.9.2015, 1. periodi, syyslukukausi 2015. Työpajojen aikataulu alla.

Ilmoittautuminen

Kurssille ja työpajoihin ilmoittaudutaan heti syksyn alussa Jaana Kourille jkouri@utu.fi, jolta opiskelija saa avaimen kurssin Moodle-sivuille.

Vastaava opettaja
Kurssin koordinaattori Jaana Kouri ja muut kurssin luennoitsijat
Opetus
11.9.2015 – 26.10.2015
Luento-opetus 24 t
Ryhmätyöskentely 6 t
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot

Pe 11.9. 10:15 – 11:45 Matti Kamppinen: Etnografian oppihistoria ja klassikot

Ma 14.9. 12:15 – 13:45 Minna Opas: Toiseus, representaatio ja ontografia

Pe 18.9. 10:15 – 11:45 Jaana Kouri: Etnografian kirjoittaminen
Ma 21.9. 12:15 – 13:45 Anu Laukkanen: Feministinen etnografia
Pe 25.9. 10:15 – 11:45 Taru Leppänen: Musiikkietnografia
Ma 28.9. 12:15 – 13:45 Helena Ruotsala: Monipaikkainen etnografia
Pe 2.10. 10:15 - 11:45 Anna Haverinen ja Sari Östman: Internet-tutkimuksen aineistot
Ma 5.10. 12:15 – 13:45 Pia Olsson ja FT Anne Heimo: Muistitietoetnografia
Pe 9.10. 10:15 – 11:45 Marja-Liisa Honkasalo: Kokemuksen etnografia (huom. ERI PAIKKA: Osmo Järvi -sali, Medisiina, Kiinamyllynkatu 10, 1. krs.)

Ma 12.10. 12:15 – 13:45 Anne Heimo: Etiikka ja poliittisuus etnografiassa
Pe 16.10. 10:15 – 11:45 Anna Haapalainen: Tutkijan paikantuminen etnografiassa
Ma 19.10 12:15 – 13:45 Mirja Metsola. Visuaalinen etnografia

 

Työpajat (joko A, B tai C)

 A. Sari Östman ja Riikka Turtiainen: Internet- etnografia
21.10 klo 10–14.00 Artium 105 (Hovi V) & klo 14–16.00 Artium 108 (Salonki V)

B. Mirja Metsola: Visuaalinen etnografia
20.10. klo 10-16 Janus-sali

C. Jaana Kouri: Etnografian kirjoittaminen
15.10. kl0 16–18.00 Historicum Aikala
23.10. klo 16–18.00 Historicum Aikala
26.10. klo 16–18.00 Historicum Aikala.Tule ajoissa, sillä ovi menee kiinni klo 16:00. Jos jäät oven taakse, soita 044 569 0068.

Huom. kulttuurien tutkimuksen opiskelijan on täytynyt suorittaa Kulttuurien tutkimuksen kentät, aineistot ja menetelmät -kurssi osallistuakseen tälle kurssille.

Korvaavuuslisä

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot [I Periodi]

Syksyn periodeissa I + II pidettävä kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kieli- ja käännöstieteiden laitoksen pääaineopiskelijoille, kevään periodien III + IV kurssi historian, kulttuurien tutkimuksen ja taiteiden tutkimuksen laitoksen pääaineopiskelijoille.
Kurssi pitäisi suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kevään 2016 kurssille (periodit III-IV) ensimmäisellä luennolla 11.1.2016 klo 10-12 ls. XXV, Fennicum (ei ennakkoilmoittautumisia).

Vastaava opettaja
Katariina Ahtola-Rajala
katariina.rajala[ät]utu.fi
Opetus
11.1.2016 –
Luento-opetus 8 t
Luennot
Ma 11.1.2016 - 1.2.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, XXV, Fennicum, Tentit harjoitusten päätyttyä huhtikuussa, ajat ilmoitetaan myöhemmin.
Ryhmäopetus 12 t
Ryhmä 1
Ma 11.1.2016 - 4.4.2016 joka toinen viikko klo 12.15-13.45, E221, Minerva, Sirkkala
Ryhmä 2
Ma 18.1.2016 - 11.4.2016 joka toinen viikko klo 12.15-13.45, E221, Minerva, Sirkkala
Ryhmä 3
Ti 12.1.2016 - 5.4.2016 joka toinen viikko klo 8.30-10.00, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 4
Ti 19.1.2016 - 12.4.2016 joka toinen viikko klo 8.30-10.00, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 5
Ti 12.1.2016 - 5.4.2016 joka toinen viikko klo 10.15-11.45, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 6
Ti 19.1.2016 - 12.4.2016 joka toinen viikko klo 10.15-11.45, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 7
Ke 13.1.2016 - 6.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E225, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 8
Ke 20.1.2016 - 13.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E225, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 9
To 14.1.2016 - 7.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E117, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 10
To 21.1.2016 - 14.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E117, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi
Aineopinnot [II Periodi]

Description
Cultural relativism enriches and complicates our lives.  When we cannot assume shared values, how do we ensure effective and respectful communication and interaction with those around us?  This course explores conflicts over freedom of expression in contemporary United States culture.  Through readings, news, and generative popular media, students will explore and discuss the productive constraints of freedom of expression.  This course includes a creative component, in that students will make digital stories (short, two-three minute media pieces from a first person perspective) on topics of their choice related to course themes.  No previous media production experience is necessary for this course.

Format
This course combines lecture/discussion and creative project work. 
Students will show digital storytelling work on assigned days, followed by class feedback.

Schedule
Classes meet twice per week, two hours each period: Starting on 26th October, on Mondays and Thursdays 16 - 18, E323 Media Studies seminar room

Week 1:  Introduction to course
Digital storytelling workshop

Week 2:  United States Culture Wars: Codes & Constraints
Introductory digital stories, all students present work

Week 3:  Politics: Social Movements & Protest Performance
Digital story presentations & feedback, students 1-4

Week 4:  Artistic Spheres:  Government Funding & The National Endowment for the Arts
Digital story presentations & feedback, students 5-8

Week 5:  Religion & Social Ritual:  Burning Holy Books
Digital story presentations & feedback, students 9-12

Week 6:  Public Space:  The Confederate Flag & the Ten Commandments
Digital story presentations & feedback, students 13-16

Week 7:  Digital Story showcase, all students present final projects

Media Studies
METU0188 Mediated Reality
METU0190 Popular Culture
METU0191 Differences and Identities
METU0146 Project Studies

Popular Culture Studies
S3. Perspectives in Popular Culture Studies

Enrolment

Maximum number of students is 16. Priority is given to Media Studies majors and students in the Popular Culture Studies Master's Degree Pathway. Enrollment in NettiOpsu: METU0191 Differences and Identities.

Teacher responsible
Katariina Kyrölä
jokaky[ät]utu.fi
Teacher
Elizabeth Whitney
elizabeth.whitney[ät]utu.fi
Teaching
26-Oct-2015 – 17-Dec-2015
Periods: II
Language of instruction: English
Periodi
Perusopinnot [III Periodi]

Aika: III periodissa maanantaisin 16 - 19 ja keskiviikkoisin klo 16 - 18.

Ei opetusta 1.2. ja 3.2.

Kuulustelut:

1. Keskiviikkona 17.2. klo 16.00 - 18.00, Janus
2. Tiistaina 23.2. klo 16.00 - 18.00, E325
3. Tiistaina 1.3. klo 16.00 - 18.00, E325

Paikka: Janus

Sisältö: Suomen, Pohjoismaiden, Baltian ja Venäjän taiteet: vaiheet, teokset, taiteilijat, instituutiot ja taiteen yhteiskunnalliset funktiot.

Arvostelu: 1 - 5

Kurssille ei vaadita ennakko-ilmoittautumista.

Vastaava opettaja
Lars Saari
Opetus
11.1.2016 – 17.2.2016
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Aika: III - IV periodissa maanantaisin klo 16 - 19 ja keskiviikkoisin klo 16 - 18.

Ei opetusta 29.2., 2.3., 11.4.

Kuulustelut:

1. Keskiviikkona 13.4. klo 17.00 - 19.00, E221
2. Keskiviikkona 20.4. klo 16.00 - 18.00, E221
3. Keskiviikkona 27.4. klo 16.00 - 18.00, E221

Paikka: Janus

Sisältö: Suomen, Pohjoismaiden, Baltian ja Venäjän taiteet: vaiheet, teokset, taiteilijat, instituutiot ja taiteen yhteiskunnalliset funktiot.

Arvostelu: 1-5

Kurssille ei vaadita ennakko-ilmoittautumista.

Vastaava opettaja
Lars Saari
Opetus
22.2.2016 – 13.4.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]

Aika: III-IV periodi, 24.2.–27.4.2016, keskiviikkoisin klo 12–14

Paikka: 24.2. Hovi V105, sen jälkeen Seminaarihuone E221

Opettaja: Professori Altti Kuusamo

Sisältö: Harjoituskurssin lähtökohta on kaksisuuntainen: tarkastelun kohteena ovat kritiikin kieli ja retoriikka (tyyli, kielikuvat, lausekuviot) toisaalta ja kritiikin keskeiset käsitteet ja niiden suhteet muuttuviin taidekäsityksiin toisaalta. Analyysi keskittyy kritiikin kielen ja käsitteiden suhteisiin ja siihen miten kritiikki pannaan kokoon, miten se retorisesti ja sisällöllisesti jäsennetään. Erityisesti keskitytään tarkastelemaan pienten kuvataidekritiikkien rakenteita. Tämän jälkeen kirjoitetaan kaksi ”lehtikritiikkiä” ja yksi prima vista kritiikki luennolla annetun kuvan pohjalta. Lopuksi kirjoitetaan essee, jonka aihe liittyy suomalaisen kuvataidekritiikin historiaan (annettujen teemojen pohjalta).

Suoritustapa: Luennot, kritiikit (2), essee

Arvostelu: 1–5


Ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 14 opiskelijaa. Pääaineopiskelijat ovat etusijalla. Ilmoittauminen Nettiopsussa 3.2. klo 8.00 - 17.2. klo 23.59, kohdassa TAHI2572 A2B TEORIAT JA METODIT: HARJOITUSKURSSI.

Vastaava opettaja
Altti Kuusamo
Opetus
24.2.2016 – 27.4.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Aika: III-IV periodi, 25.1. - 25.4. maanantaisin klo 12 - 14

Paikka: Ensimmäinen kokoontuminen 25.1. seminaarihuoneessa E225. Muut tapaamiset järjestetään kohteissa.

Sisältö: Tutustuminen vuosittain vaihtelevalla ohjelmalla museokokoelmiin, gallerioihin, näyttelyihin, taidekouluihin, taiteilijoiden työhuoneisiin ja arkkitehtuurikohteisiin kotimaassa sekä mahdollisesti ulkomainen ekskursio.

Suoritustapa: Kurssiin sisältyy käyntejä kohteissa kotimaassa helmi-huhtikuussa 2016 sekä mahdollinen ulkomaan ekskursio lokakuussa 2016.

Arvostelu: HYV/HYL


Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan lehtori Saarelle kirjallisesti 20.1. mennessä (vapaamuotoinen hakemus, liitteenä opintorekisteriote). Vaatimuksena kurssille pääsyyn on, että opiskelijalla on suoritettuna perusopinnot sekä kirjatentti Museoinstituution historia ja kritiikki (A3a 6 op).

Läsnäolo ensimmäisellä tapaamiskerralla on pakollinen.

Vastaava opettaja
Lars Saari
Opetus
25.1.2016 – 25.4.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille opiskelijoille. Kurssilla käsitellään saamelaisuutta taiteen-, historian- ja kulttuurien tutkimuksen näkökulmasta ja luentosarjan aikana pureudutaan niin teoreettisiin kysymyksenasetteluihin kuin siihen, miten niitä voi soveltaa erilaisiin, oman tieteenalan aineistoihin.

Luennot

1-2) to 14.1. klo 14.15–15.45 (Janus-sali) ja
pe 15.1. klo 14.15–15.45 (Osmo Järvi -sali) Veli-Pekka Lehtola : Johdanto – saamelaisten historiaa ja suomalaisten kolonianismi
3) pe klo 22.1. 14.15–15.45  Irja Seurujärvi-Kari: Saamen kielestä ja identiteetistä (Tauno Nurmela -sali)
4) pe 29.1.klo 14.15–15.45  Pasi Enges: Saamelainen folklore: sanataidetta ja identiteetin ilmaisua (ls. II)
5) pe 5.2. klo 14.15–15.45  Minna Riikka Järvinen: Saamelaiset musiikit ja musiikkien tutki­mus (Janus-sali)
6) pe 12.2.klo 14.15–15.45  Viola Parente-Capkova ja Lea Rojola: Saamelaisuuskirjallisuuden-tutkimus ennen ja nyt (Pub 1)
7) pe 19.2. klo 14.15–15.45  Helena Ruotsala: Ympäristöliikkeet osana saamelaiskeskustelua: Alta ja Jokkmok (Tauno Nurmela -sali)
8) pe 26.2. klo 14.15–15.45  Sigga-Marja Magga: Saamelainen käsityö symbolin, normin ja brändin valossa (Janus-sali)
9) to 3.3. 14.15–15.45 Niina Siivikko: Saamelaiskysymys suomalaismediassa vuonna 1971 (Janus -sali)
10) pe 4.3. 14.15–15.45 Niina Oisalo: Saamelainen nykyelokuva (Janus-sali)

Kurssin suoritus

Kurssiin (yhteensä 5 op) kuuluu 20 tuntia luentoja. Niistä kirjoitetaan luentopäiväkirja, jonka tarkemmat ohjeet löydät kurssin Moodle-alueelta.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan 28.10.2015-8.1.2016 NettiOpsussa, Moodleavain SAAMI2016.

Vastaava opettaja
Kurssin koordinaattori Jaana Kouri ja muut kurssin luennoitsijat.
Opetus
14.1.2016 – 4.3.2016
Luento-opetus 20 t
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Arkeologia: korvaavuus sopimuksen mukaan.

Kurssin taltiointi: jokainen luento on nähtävissä taltoituna viikon ajan kurssin moodle-sivulla.

Aika: keskiviikkoisin 14-16 alkaen 13.1.

Paikka: seminaarihuone E221, Minerva 2. krs

Ilmoittautuminen ensimmäisellä luennolla.

Osaamistavoitteet: Kurssi avaa yhden kuvataiteen keskeisen aihetyypin avulla kuva-analyysin mahdollisuuksia ja eräitä taidehistorian peruskäsitteitä harjaannuttaen näin opiskelijan omia analyyttisia valmiuksia.

Sisältö: Kurssilla perehdytään luentojen sekä kurssilukemistoa ja kuvaesimerkkejä koskevien keskustelujen avulla uudempaan muotokuvaa koskevaan tutkimukseen. Näin päästään pohtimaan sitä, mitä taidehistoriassa tarkoitetaan aiheen, teeman ja lajityypin käsitteillä ja mikä on näiden suhde ilmaisuvälineisiin ja taiteen historiallisesti muuttuviin käsitteellistyksiin. Pääpaino esimerkeissä on modernissa ja nykytaiteessa sekä valokuvan historiassa. Professori Kuusamo vierailee kurssilla pitäen luennon omakuvan problematiikasta.

Suoritustapa: Kurssilukemistoon perehtyminen, aktiivinen osallistuminen istuntoihin (yht. 14 tuntia) sekä oman kuva-analyysin (4–6 s.) kirjoittaminen kurssin päätteeksi. Analyysi aloitetaan muotokuvan aihetyyppiä hahmottelevalla johdannolla, joka perustuu lukemistoon ja kurssin istuntoihin. Kurssilla jaettava analyysitehtävä palautetaan vastuuopettajalle 11.3.2016 mennessä. Opiskelija saa analyysistaan kirjallisen palautteen vastuuopettajalta.

Korvaavuus:
A2a/S2a: 2 op

S3: Kurssi on mahdollista laajentaa kirjatentti- tai esseesuorituksella 5 opintopisteen laajuiseksi. Täydentävä kirjatentti suoritetaan tenttiakvaariossa. Esseen (n. 10 s.) voi otsikoida itse tai pyytää neuvoa vastuuopettajalta. Suoritus tulee täydentää 31.7.2016 mennessä.

 

Kurssilukemisto (A2a/S2a):

1. Palin, Tutta: Taidehistoria. Teoksessa Genreanalyysi. Tekstilajitutkimuksen käsikirja, toim. Vesa Heikkinen et al. 2012. S. 684–688.

2. Kuusamo, Altti: Kasvojen merkkiluonteen läpinäkyvyydestä. Kasvojen elävöittämisen kielioppia. Teoksessa Merkitysten maailmantorilla, toim. Sam Inkinen et al. 2008. S. 13–43.

3. Kihlman, Asta: Sukupuolen problematiikkaa Beda Stjernschantzin omakuvassa. Teoksessa Beda Stjernschantz. Ristikkoportin takana, toim. Itha O’Neill. 2014. S. 83–90.

4. van Alphen, Ernst: The Portrait’s Dispersal: Concepts of Representation and Subjectivity in Contemporary Portraiture. Teoksessa Portraiture: Facing the Subject, toim. Joanna Woodall. 1997. S. 239–256.

5. Shifman, Limor, The Cultural Logic of Photo-Based Meme Genres. Journal of Visual Culture (13)3 (December 2014). S.340–358.

 

Tentti/esseelukemisto (S3, kurssin täydennys, 3 op):

 

Valitaan 2 seuraavista:

Pointon, Marcia: Portrayal and the Search for Identity. 2013.

Belting, Hans: Faces. Eine Geschichte des Gesichts. 2013.

Belting, Hans: An Anthropology of Images. Picture, Medium, Body. 2011. (Huom. ellei jo suoritettu kohdassa S4a.)

Lahelma, Marja: Ideal and Disintegration. Dynamics of the Self and Art at the Fin-de-Siècle. 2014.

Doy, Gen: Picturing the Self. Changing Views of the Subject in Visual Culture. 2004.

Doy, Gen: Claude Cahun. A Sensual Politics of Photography. 2007.

Vastaava opettaja
Tutta Palin
Opetus
13.1.2016 – 24.2.2016
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

The course is designed to give a wide perspective of terms and practices in art and visual culture regarding concepts of originality and replication. It will present multidisciplinary and cross-cultural framework of the study engaged by various scientific and art object as case studies.
The historical framework will be addresses widely, from the concept of originality and replication in Antiquity, following with the numerous medieval copying practices towards Renaissance, Romanticism and later on time of industrialism, finishing up with the contemporary thoughts of artistic practices. The agenda of the course will be planed and provided by a critical investigation constituted by the theoretical work, making an extensive insight into the present practices of art replication.
Language of teaching will be primarily in English. Essays will be accepted in English and Finnish.

Course Schedule

The class will meet weekly on Thursdays 4.2.–7.4. (20 hours) at 12 - 14.

Place: lecture room Salonki V108.

Minimum number of participants: 10 students.

Absence: it is allowed to be absent twice during the course period.

Certain sessions will take part at the museums and conservation studios in Turku while for some lectures we will have visiting professor or other experts from the fields of art history, conservation and restoration due to the theme of the session. Enrolment key for Moodle will be given at the first lesson to the final number of the participants.

Evaluation

The course will be evaluated by essay writing (2000-3000 words, line spacing: 1.5; font: Times New Roman; font size: 12). The deadline for submission is 25thof April.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan Nettiopsussa 25.1. mennessä: MUSE115 (kiintiö 20 opiskelijaa).

Vastaava opettaja
Natasha Bulatovic ja muita luennoitsijoita
Opetus
4.2.2016 – 7.4.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Minimum number of participants: 10 students.

Syöminen ei ole vain terveyskysymys, eivätkä eläimet liity vain luonnontieteisiin, vaan syöminen ja eläinsuhteet ovat yksi olennainen tutkimuskohde myös kriittiselle ja valtasuhteita reflektoivalle humanistiselle tutkimukselle. Kurssilla käsitellään erilaisia syömiseen ja ei-inhimillisiin eläimiin liittyviä humanistisen tutkimuksen lähestymistapoja ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja. Kurssin luennoilla selvitetään, kuinka jokapäiväinen asia kuten syöminen ja siihen liittyvät valinnat ovat sukupuolittuneita ja tunnesidonnaisia asioita, joihin liittyy kulttuurista merkityksenantoa, yhteiskunnallisia eron tekemisen tapoja, aktivismia ja globaaliin eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Osa näistä eron tekemisen tavoista liittyy siihen, millä tavoin eläinten kesken tehdään hierarkkisia erotteluja ja kuinka eläimet merkityksellistetään kulttuurisidonnaisesti, esimerkiksi jotkin ei-inhimilliset eläimet määritellään ruuaksi ja toiset ei-ruuaksi, esimerkiksi lemmikeiksi.

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita siitä, kuinka syömistä ja ihmisten ja muiden eläinten suhteita voidaan lähestyä kulttuurisina, yhteiskunnallisina ja eettisinä kysymyksinä.

Opetus tiistaisin ja perjantaisin klo 12-14
Paikka: ls. II (päärakennus) ja Janus-sali (Sirkkala) vaihtelevan aikataulun mukaan (ks. alla)

Aikataulu
Viikko 1: Ruumiillisuus, erot ja valta syömisen ja ei-inhimillisten eläinten tutkimuksessa
ti 12.1. Sari Irni ja Heta Lähdesmäki: Johdantoluento (ls. II)
pe 15.1. Katariina Kyrölä: Olet mitä syöt? Syöminen, halu ja ruumiillisuus mediassa (Janus)

Viikko 2: Etnisyys, syöminen ja eläinsuhteet
ti 19.1. Kaisa Ilmonen: Monikulttuurisuus, syöminen ja postkoloniaalinen kirjallisuus (ls. II)
pe 22.1. Lea Rojola: Porot ja posthumanismi (Janus)

Viikko 3: Ihmisten ja muiden eläinten kohtaamiset
ti 26.1. Heta Lähdesmäki: Yhteiset saaliseläimet. Ravinto ihmisen ja suden suhteen hiertäjänä 1900-luvun Suomessa (ls. II)
pe 29.1. Salla Peltonen: Posthumanistinen etiikka ja eläinsuhteiden kulttuuriset merkitykset: apinoiden ja ihmisten kommunikaatio ja sen merkitys ihmisten ja ei-inhimillisten eläinten suhteen uudelleenajattelulle (ls. II)

Viikko 4: Ei-inhimilliset eläimet ja taide ja historia
ti 2.2. Roni Grén: Eläin, kuva ja moderni avantgarde (ls. II)
pe 5.2. Jukka Vornanen: Kaswiruokaiset wegetariaanit. Kuinka kasvissyönti saapui Suomeen? (Janus)

Viikko 5: Hyvinvointi ja kärsimys
ti 9.2. Jouni Teittinen: Antropomorfismi, yhteisyys ja eläinten kärsimyksen esittäminen (ls. II)
pe 12.2. Sami Torssonen: Tuotantoeläinten hyvinvoinnin tuotteistaminen (ls. II)

Viikko 6: Ruoka ja eriarvoisuus
ti 16.2. Helena Siipi: Ruokaturvan käsite, eläin/kasvisruoka osana ruokaturvaa, ja ruokaturvan globaalit ulottuvuudet (ls. II)
pe 19.2. Sari Irni: Ruuanlaitto aktivismina? Vegaanit, sukupuoli ja tunteiden kulttuurinen politiikka (Janus)

Viikko 7: Eläinten hyväksikäyttö ja aktivismi
ti 23.2. "Syömisen ja eläinsuhteiden kulttuurit aktivistien näkökulmasta" -paneelikeskustelu (ls. II)

pe 26.2. Elisa Aaltola: Eläin lihana: Disney, mekanomorfia ja syömisen moraalipsykologia (Janus)

Viikko 8: Esseiden ja oppimispäiväkirjojen palautus

Ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia, jotta saadaan tietää opiskelijamäärä ennakkoon. Ensimmäisellä kerralla annetaan moodle-avain.

Vastaava opettaja
Kurssin suunnittelijat ja vastuuopettajat: Sari Irni ja Heta Lähdesmäki
hailah[ät]utu.fi; sari.irni[ät]utu.fi
Opetus
12.1.2016 – 26.2.2016
Luento-opetus 28 t
Ti 12.1.2016, Aika: tiistait ja perjantait klo 12-14 aikavälillä 12.1. - 26.2.2016
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Luentosarja koskee tekstin ja kuvan tulkinnan perusteita ja antaa yleiskatsauksen estetiikan ja taiteenteorian peruskysymyksiin. Kurssin aikana käsitellään mm. antiikin teorioita taiteesta, runoudesta ja filosofiasta, keskiajan käsityksiä (pyhistä) teksteistä ja kuvista, barokkimystiikkaa kuvataiteessa (erit. Stilleben), Kantin estetiikkaa, romantiikan käsityksiä runoudesta, runouden kielestä ja maalaustaiteesta, positivistista taiteenfilosofiaa, uuskantilaista estetiikkaa, fenomenologiaa ja hermeneutiikkaa taiteenfilosofiassa, semiotiikkaa sekä reseptioestetiikkaa kirjallisuudentutkimuksessa ja taidehistoriassa.

Ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista.

Vastaava opettaja
Tuomas Tolonen
Opetus
19.1.2016 – 26.4.2016
Luento-opetus 24 t
Ti 19.1.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 18.15-19.45, Tauno Nurmela -sali (päärakennus)
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

3 op: luentosarjan tenttiminen
4 op (mm. yl.kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat): luento + Platonin Valtion kirjat 2,3 ja 10 sekä Platonin dialogi Ion.
5 op: Platonin Valtion 2,3 ja 10 kirjojen lisäksi dialogi Ion SEKÄ teoksesta ERICH AUERBACH: MIMESIS, Hannu Riikosen esipuhe (s.11-17) sekä kolme ensimmäistä lukua (s.20-95).

HUOM. Musiikkitieteen korvaavuudet A5.h. ja S3.h sillä edellytyksellä, että kurssi tehdään 3-4 op laajuisena; Kulttuurihistoria: korvaavuus myös sopimuksen mukaan.

Syventävät opinnot [III Periodi]

Aika: III-IV periodi, 24.2.–27.4.2016, keskiviikkoisin klo 12–14

Paikka: 24.2. Hovi V105, sen jälkeen Seminaarihuone E221

Opettaja: Professori Altti Kuusamo

Sisältö: Harjoituskurssin lähtökohta on kaksisuuntainen: tarkastelun kohteena ovat kritiikin kieli ja retoriikka (tyyli, kielikuvat, lausekuviot) toisaalta ja kritiikin keskeiset käsitteet ja niiden suhteet muuttuviin taidekäsityksiin toisaalta. Analyysi keskittyy kritiikin kielen ja käsitteiden suhteisiin ja siihen miten kritiikki pannaan kokoon, miten se retorisesti ja sisällöllisesti jäsennetään. Erityisesti keskitytään tarkastelemaan pienten kuvataidekritiikkien rakenteita. Tämän jälkeen kirjoitetaan kaksi ”lehtikritiikkiä” ja yksi prima vista kritiikki luennolla annetun kuvan pohjalta. Lopuksi kirjoitetaan essee, jonka aihe liittyy suomalaisen kuvataidekritiikin historiaan (annettujen teemojen pohjalta).

Suoritustapa: Luennot, kritiikit (2), essee

Arvostelu: 1–5


Ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 14 opiskelijaa. Pääaineopiskelijat ovat etusijalla. Ilmoittauminen Nettiopsussa 3.2. klo 8.00 - 17.2. klo 23.59, kohdassa TAHI2572 A2B TEORIAT JA METODIT: HARJOITUSKURSSI.

Vastaava opettaja
Altti Kuusamo
Opetus
24.2.2016 – 27.4.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille opiskelijoille. Kurssilla käsitellään saamelaisuutta taiteen-, historian- ja kulttuurien tutkimuksen näkökulmasta ja luentosarjan aikana pureudutaan niin teoreettisiin kysymyksenasetteluihin kuin siihen, miten niitä voi soveltaa erilaisiin, oman tieteenalan aineistoihin.

Luennot

1-2) to 14.1. klo 14.15–15.45 (Janus-sali) ja
pe 15.1. klo 14.15–15.45 (Osmo Järvi -sali) Veli-Pekka Lehtola : Johdanto – saamelaisten historiaa ja suomalaisten kolonianismi
3) pe klo 22.1. 14.15–15.45  Irja Seurujärvi-Kari: Saamen kielestä ja identiteetistä (Tauno Nurmela -sali)
4) pe 29.1.klo 14.15–15.45  Pasi Enges: Saamelainen folklore: sanataidetta ja identiteetin ilmaisua (ls. II)
5) pe 5.2. klo 14.15–15.45  Minna Riikka Järvinen: Saamelaiset musiikit ja musiikkien tutki­mus (Janus-sali)
6) pe 12.2.klo 14.15–15.45  Viola Parente-Capkova ja Lea Rojola: Saamelaisuuskirjallisuuden-tutkimus ennen ja nyt (Pub 1)
7) pe 19.2. klo 14.15–15.45  Helena Ruotsala: Ympäristöliikkeet osana saamelaiskeskustelua: Alta ja Jokkmok (Tauno Nurmela -sali)
8) pe 26.2. klo 14.15–15.45  Sigga-Marja Magga: Saamelainen käsityö symbolin, normin ja brändin valossa (Janus-sali)
9) to 3.3. 14.15–15.45 Niina Siivikko: Saamelaiskysymys suomalaismediassa vuonna 1971 (Janus -sali)
10) pe 4.3. 14.15–15.45 Niina Oisalo: Saamelainen nykyelokuva (Janus-sali)

Kurssin suoritus

Kurssiin (yhteensä 5 op) kuuluu 20 tuntia luentoja. Niistä kirjoitetaan luentopäiväkirja, jonka tarkemmat ohjeet löydät kurssin Moodle-alueelta.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan 28.10.2015-8.1.2016 NettiOpsussa, Moodleavain SAAMI2016.

Vastaava opettaja
Kurssin koordinaattori Jaana Kouri ja muut kurssin luennoitsijat.
Opetus
14.1.2016 – 4.3.2016
Luento-opetus 20 t
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Arkeologia: korvaavuus sopimuksen mukaan.

Kurssin taltiointi: jokainen luento on nähtävissä taltoituna viikon ajan kurssin moodle-sivulla.

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot [III Periodi]

Puheviestinnän perusteet -kurssin järjestää mediatutkimuksen oppiaine. Puheviestinnän perusteet muodostuu kahdesta osasta: 8 oppitunnin luento-osuudesta ja ryhmäesseestä (1 op) ja 12 oppitunnin harjoituskurssista (1 op).

Luento-osuus ja harjoituskurssi tulee suorittaa saman lukukauden aikana.

Puheviestinnän perusteet -kurssin luennot pidetään I periodin alussa maanantaisin 11.1. - 1.2. klo 10 - 12. Ajankohta on sama kuin kirjallisen asiaviestinnän kurssilla, ja opiskelijoiden on tarkoitus tehdä nämä vuorolukukausina. Harjoitusryhmiä tulee tämän jälkeen pitkin kevättä vaihtelevin ajankohdin.

Ma 11.1.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs

Ma 18.1.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs

Ma 25.1.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs

Ma 01.2.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs


Esseeryhmät muodostetaan ensimmäisellä luentokerralla, jolloin läsnäolo kurssin suorittamiseksi on välttämätöntä.

Humanistisen tiedekunnan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin sisältyvän puheviestinnän perusteet -kurssin (2 op) suoritusmuodot ja harjoituskurssitiedot on koottu keskitetysti moodleen. Kurssi löytyy seuraavasta linkistä: 
https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=1018#section-0

Etukäteisilmoittautumista luennoille ei ole. Luentojen alkamisajat ilmoitetaan opinto-ohjelmassa kunkin lukukauden alussa.

Ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista. Läsnäolo ensimmäisellä luentokerralla on välttämätön.

Vastaava opettaja
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Opettaja
Marja-Leena Kuronen
maleku[ät]utu.fi
Opetus
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Puheviestinnän perusteet muodostuu kahdesta osasta: 8 oppitunnin luento-osuudesta ja ryhmäesseestä (1 op) ja 12 oppitunnin harjoituskurssista (1 op). Luento-osuus ja harjoituskurssi tulee suorittaa saman lukukauden aikana.

Luennot pidetään ensin, eivätkä ne mene päällekkäin harjoitusten kanssa.

Harjoituskursseja järjestetään joka periodilla. Ajat ilmoitetaan syys- ja kevätlukukauden alussa, kuitenkin muuta opetustarjontaa myöhemmin. 2016 alusta ilmoittautuminen harjoituskursseille avataan ensimmäisen luentokerran jälkeisenä arkipäivänä klo 8.00.

 ---

Mediatutkimuksen opiskelijoiden omia ryhmiä järjestetään kolmannella periodilla keväisin.

Lisäryhmä 1
ti 9.2.2016 klo 9.15 –11.45
to 11.2.2016 klo 9.15 –11.45
ti 16.2.2016 klo 9.15 –11.45
to 18.2.2016 klo 9.15 –11.45

Lisäryhmä 2
ti 8.3.2016 klo 9.15 –11.45
to 10.3.2016 klo 9.15 –11.45
ti 15.3.2016 klo 9.15 –11.45
to 17.3.2016 klo 9.15 –11.45

Lisäryhmä 3
ti 29.3. klo 9.15 –11.45
to 31.3. klo 9.15 –11.45
ti 5.4. klo 9.15 –11.45
to 7.4. klo 9.15 –11.45

 

Ilmoittautuminen harjoituskursseille jatkuu periodista toiseen Nettiopsussa. Voit ilmoittautua myös varasijoille - muista tulla paikalle ensimmäisellä harjoituskerralla! Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen kurssin alkamista.

Paikka: mediatutkimuksen harjoitusteatteri E321


Ryhmä 1 Riikka Sandberg, rtsand@utu.fi

ti 9.2. klo 15.00–17.30 

to 11.2. klo 15.00–17.30 

ti 16.2. klo 15.00–17.30 

to 18.2. klo 15.00–17.30 

 

Ryhmä 2 Matti Paananen, mapepa@utu.fi

ma 7.3. klo 14.15–16.45

to 10.3. klo 14.15–16.45

ma 14.3. klo 14.15–16.45

to 17.3. klo 14.15–16.45

 

Ryhmä 3 Matti Paananen, mapepa@utu.fi

pe 18.3. klo 14.15–16.45

ti 22.3. klo 14.15–16.45

ti 29.3. klo 14.15–16.45

to 31.3. klo 14.15–16.45

 

Ryhmä 4 Anna Rytkönen, aninry@utu.fi

ti 5.4. klo 12.15–14.45

pe 8.4. klo 9.15–11.45

ti 12.4. klo 12.15–14.45

pe 15.4. klo 9.15–11.45

 

Ryhmä 5 Riikka Sandberg, rtsand@utu.fi

ma 11.4. klo 10.15–12.45

ke 13.4. klo 10.15–12.45

ma 18.4. klo 10.15–12.45

ke 20.4. klo 10.15–12.45

 

Ryhmä 6 Anne Sirkiä-Välimäki, atasir@utu.fi

ti 19.4. klo 14.15–16.45

ti 26.4. klo 14.15–16.45

ti 3.5. klo 14.15–16.45

ti 10.5. klo 14.15–16.45


Syyslukukaudella 2015 puheviestinnän perusteiden yksi harjoituskurssi peruttiin sairastumisen vuoksi.  Ilmoittautuneille on korvaava kurssi, ja heille on ilmoitettu siitä s-postilla - kurssi-ilmoittautumista ei ole NettiOpsussa.
Pe 29.1. klo 12.15-14.45
Pe 5.2. klo 12.15-14.45
Pe 12.2. klo 12.15-14.45
Pe 19.2. klo 12.15.-14.45
Kurssin vetäjänä on Anne Sirkiä-Välimäki  (atasir@utu.fi).

Tarpeen mukaan järjestetään vielä lisäkursseja, mahdollisesti myös englanniksi, joista tiedotetaan myöhemmin.

Kirjallisuus Aalto & Parviainen, Auta ääntäsi (1985)

Humanistisen tiedekunnan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin sisältyvän puheviestinnän perusteet -kurssin (2 op) suoritusmuodot ja harjoituskurssitiedot on koottu keskitetysti moodleen. Kurssi löytyy seuraavasta linkistä: 
https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=1018#section-0

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset NettiOpsussa. Huom! Nettiopsussa tehtävät kurssi-ilmoittautumiset ovat lähtökohtaisia sitovia ilmoittautumisia: opiskelijan on kurssille ilmoittauduttuaan myös tultava paikalle ja suorittava kyseinen kurssi.

Turhan ilmoittautumisen tehneet opiskelijat siirretään muiden samalle lukukaudelle ajoittuvien harjoituskurssien jonotuspaikkojen hännille. Opiskelija ei silloin ehkä pysty suorittamaan puheviestinnän harjoituskurssia sen lukukauden aikana, jona on tehnyt turhan kurssi-ilmoittautumisen.

Oman kurssi-ilmoittautumisensa voi perua ilmoittautumisajan puitteissa NettiOpsussa. Mikäli kyse on esimerkiksi sairastumisesta, voi perua olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan. Tällöin jonotuspaikoille siirtämistä ei tehdä.

Vastaava opettaja
Kaisa Louramo
kaisa.louramo[ät]utu.fi
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi
Perusopinnot [IV Periodi]

Aika: keskiviikkoisin 9.3.- 4.5. klo 14-16

Paikka: seminaarihuone E221, Minerva 2krs

Huom! 4.5. seminaarihuone E323, Minerva 3. krs

Sisältö: Kurssi on tarkoitettu ensisijassa syksyllä aloittaneille taidehistorian pääaineopiskelijoille.

Suoritustapa: Osallistuminen istuntoihin (yht. 16 t), oman analyysiharjoituksen kirjoittaminen (3-4 s) ja muiden analyyseihin perehtyminen. Harjoitustöistä keskustellaan yhteisesti. Kukin saa työstään myös kirjallisen palautteen opettajalta.


Edeltävät opinnot: Huom! Harjoituskurssille osallistuvien tulee suorittaa P6a tentti viimeistään maaliskuun aikana.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 22.-29.2.2016. Kurssille otetaan 12 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että syksyllä 2015 opintonsa aloittaneet pääaineopiskelijat ovat etusijalla. Kurssille hyväksytyille ilmoitetaan hyväksynnästä sähköpostitse 2.3. mennessä.

Vastaava opettaja
Johanna Frigård
Opetus
9.3.2016 – 4.5.2016
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [IV Periodi]

Aika: IV periodi, 18.4. - 12.5., maanantaisin klo 14 - 17 ja torstaisin klo 16 - 18

Ei opetusta helatorstaina 5.5.

Paikka: Taidehistorian seminaarisali E221

Sisältö: Luentokurssi, johon liittyy lisäksi valokuvausharjoituksia sekä tulosten tarkastelua

Suoritustapa: Harjoituskurssi ja harjoituskuvaukset

Arvostelu: HYV/HYL

Kurssille ei vaadita ennakko-ilmoittautumista

Vastaava opettaja
Lars Saari
Opetus
18.4.2016 – 12.5.2016
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Aika: IV periodi, 9.3.–27.4.2016, keskiviikkoisin klo 10.00–11.30

Paikka: Seminaarihuone E221, Sirkkala

Vastaava opettaja: MA Hilja Roivainen, hmeroi(at)utu.fi, Taidehistoria, HKT-laitos

Opetuskieli: suomi

Sisältö: Kurssilla reflektoidaan kriittisesti maailman taiteen historiasta ja nykytaiteen kentältä poimittujen teosesimerkkien kautta luonnon tilallisia esityksiä maisemataiteessa. Miten maiseman idea rakentuu taiteessa alkaen aina Kiinan, antiikin, flaamilaisista ja saksalaisen romantiikan maisemamaalauksista? Tutkimme modernismin eri tyylisuuntausten maiseman kuvallisen esittämisen konventioita sekä niiden aatehistoriallisia konteksteja. Miten esimerkiksi länsimaisen tieteen kehitys vaikutti maisemakuvauksiin? Taidehistorian ja -teorian diskursseista katsotaan mm. D.Cosgroven, J.Elkinsin ja R.DeLuen, E.H.Gombrichin sekä W.T.J.Mitchellin valotuksia maiseman käsitteestä. Miten maisemataide määrittyy ideologisena tai idealistisena konstruktiona? Käymme läpi maisemataiteeseen liittyviä teorioita tilan käsitteestä. Tarkastelemme tämänhetkisiä diskursseja ja sovelluksia maiseman käsitteestä taiteessa kuten ekokriittiset maisemainstallaatiot ja -interventiot. Onko maisemataide muutakin kuin luontoa esineellistävä subjektiivinen visio?

Oppimistavoitteet: Opiskelija osaa tulkita maisemataidetta kriittisesti teoreettisista näkökulmista. Opiskelija saavuttaa tietämyksen maiseman käsitteen aatehistoriallisesta kehityksestä, maiseman arvottamisesta taiteessa ja maisemamaalauksen historiasta kumpuavan käsitteistön käytöstä nykytaiteessa.

Oppimateriaali: Kurssilukemisto, luentomonisteet ja digitaaliset aineistot (viikottain luettavat maisemateoriaa ja maisemakäsitettä käsittelevät tekstit Moodlessa).

Opetuksen toteutustavat: luento-opetus ja keskustelut/reflektioharjoitukset. Luennon yhteydessä keskustelemme/teemme harjoituksia Moodleen laitetuista teksteistä, jotka opiskelijat lukevat viikoittain.

Arvostelu: luennoille osallistuminen (max. 1 poissaolo), oheiskirjallisuus, keskustelut sekä luentopäiväkirja (n, 8 sivua yhteensä, 1 sivu per luento, fontti 12, rivinväli 1.5), jolloin kurssista saa 2 opintopistettä. Opiskelija voi kirjoittaa luentopäiväkirjan lisäksi n. 10 sivun esseen (1.5 rivinväli, fontti 12), jossa opiskelija analysoi muutaman kurssilla läpikäydyn teoreettisen näkökulman kautta omavalintaista maisema-aiheista teosta, jolloin kurssista saa 5 opintopistettä. Luentopäiväkirjan ja esseen palautus Moodleen viimeistään 15.5.2016.

Kurssin taso: Aineopinnot

Kohderyhmä: Taidehistorian, kirjallisuustieteen ja yleisen historian opiskelijat. Kurssi soveltuu myös muille HKT -laitoksen opiskelijoille. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti taidehistorian pääaineopiskelijoille.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 4.1. - 4.3. Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa. Suositeltavaa on, että taidehistorian perusopinnot olisi suoritettu kurssille tultaessa.

Vastaava opettaja
Roivainen Hilja
Opetus
11.3.2016 – 29.4.2116
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi