Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.

Periodit

XHKT0013 TUCEMEMS perusopinnot (Vanhojen aikojen opintokokonaisuus)

Opintojakso tutustuttaa uuden ajan alun arkeen, ruumiillisuuteen ja itseymmärrykseen. Opintojaksossa perehdytään myös niihin tapoihin, joilla uuden ajan alussa hahmotettiin maailmaa ja sen rajoja.

Vastaava opettaja
Marjo Kaartinen
mkaartin[ät]utu.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi

XHKT0026 TUCEMEMS aineopinnot (Vanhojen aikojen opintokokonaisuus)

Vieraiden kielten opintoja.

Vastaava opettaja
Tuomo Fonsen
tuofon[ät]utu.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kohtaan sopivaa kieliopetusta järjestetään lukuvuosittain kieli- ja käännöstieteiden laitoksen eri oppiaineiden toimesta. Kielivalikoimassa ovat latina: Latinan jatkokurssi (LATI0886), Johdatus latinankielisen tekstin filologiseen tarkasteluun (LATI1015), kreikka: Kreikan alkeiskurssi (KREI0841), Kreikan jatkokurssi (KREI0842), Johdatus kreikankielisen tekstin filologiseen tarkasteluun (KREI1004), saksa: Keskialasaksa, Keskiyläsaksa, ruotsi: Språkhistoria (POHF1033), Fornsvenska (POHF0486), Norrönt (POHF0744) ja englanti. Opetettavat kurssit vaihtelevat eri vuosina ja niistä tiedotetaan erikseen. Vastuuhenkilöltä voi kysellä vaihtoehtoisista suoritustavoista ja korvaavuuksista. Suomen kielen historiasta kiinnostuneet voivat suorittaa kohdan (5 op) tenttimällä Kaisa Häkkiselle seuraavan teoksen: Kaisa Häkkinen, Agricolasta nykykieleen. WSOY 1994.


Opintojakso perehdyttää opiskelijat johonkin vanhojen aikojen tutkimuksen metodiin ja antaa valmiudet sen käyttöön omassa tutkimuksessa.

Vastaava opettaja
Kirsi Salonen
kilesa[ät]utu.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kohtaan sopivaa metodiopetusta järjestetään lukuvuosittain HKT- ja KK- laitosten eri oppiaineiden toimesta. Vastuuhenkilöltä voi kysellä kursseista, vaihtoehtoisista suoritustavoista ja korvaavuuksista. Vuosittain järjestetään esimerkiksi Suomen historian oppiaineessa Aineistot ja vanhat käsialat 5 op (SUHI1490). Eri vuosina tarjottavien kurssien korvaavuuksista, sisällöistä ja aikatauluista tiedotetaan lukukausittain erikseen.

Opetus keväällä 2016: Suomen historian aineistot ja vanhat käsialat, KL1-2 alkaen 11.1., ma 12–14, Hovi-sali.


Opintojakso perehdyttää opiskelijat tarkemmin eri tieteenalojen piirissä harjoitettavaan vanhempien aikojen tutkimukseen sekä niissä käytettyihin metodeihin, teorioihin ja käytännön valmiuksiin.

Vastaava opettaja
Kirsi Salonen
kilesa[ät]utu.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kohtaan sopivaa opetusta järjestetään lukuvuosittain HKT- ja KK- laitosten eri oppiaineiden toimesta. Oppiaineet ja vastuuhenkilöt sekä oppiaineiden säännöllisesti tarjoamat kurssit ovat alla. Näiden kurssien sisällöistä ja suoritusvaihtoehdoista löytyy tietoja nettiopsusta sekä eri oppiaineiden opetusohjelmista. Lisäksi eri vuosina tarjotaan ylimääräisiä kursseja, joiden korvaavuuksista, sisällöistä ja aikatauluista tiedotetaan lukukausittain erikseen. Vastuuhenkilöltä voi kysellä vaihtoehtoisista suoritustavoista ja korvaavuuksista.


Periodi
Aineopinnot [I Periodi]

Etnografia tutkimusmenetelmänä ei ole vain kulttuurintutkijoiden yksityisomaisuutta vaan etnografisia menetelmiä käytetään enenevässä määrin myös historian ja taiteidentutkimuksen oppiaineissa. Toisaalta kulttuuri ja näin ollen myös etnografian kenttä ovat jatkuvassa muutoksessa. Eri oppialojen piirissä tehtävän etnografian erityiskysymysten tarkastelu suhteessa toisiinsa antaa eväitä uusien kysymysten esille nostamiseen ja vanhojen uudelleenarviointiin

 Kurssin luennot pyrkivät syväluotaavaan etnografian keskeisten kysymysten käsittelyyn. Kaikille yhteisten luentojen lisäksi opiskelija osallistuu yhteen valitsemaansa työpajaan (6 h), jonka tarkoitus on syventää tai harjoituttaa kyseisen pilottiluennon aihetta.

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita etnografiasta ja etnografisesta kirjoittamisesta.

5 op:n suoritukseen kuuluvat luennot, luentopäiväkirja ja työpajan tehtävä (työpajan ohjaajan määräämät harjoitukset/essee oheismateriaaleineen).

Opetus maanantaisin klo 12.15­–13.45 ja perjantaisin klo 10.15–11.45, luennot Janus-salissa (huom. 9.10. poikkeus: Osmo Järvi -sali). Alkaen 11.9.2015, 1. periodi, syyslukukausi 2015. Työpajojen aikataulu alla.

Ilmoittautuminen

Kurssille ja työpajoihin ilmoittaudutaan heti syksyn alussa Jaana Kourille jkouri@utu.fi, jolta opiskelija saa avaimen kurssin Moodle-sivuille.

Vastaava opettaja
Kurssin koordinaattori Jaana Kouri ja muut kurssin luennoitsijat
Opetus
11.9.2015 – 26.10.2015
Luento-opetus 24 t
Ryhmätyöskentely 6 t
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot

Pe 11.9. 10:15 – 11:45 Matti Kamppinen: Etnografian oppihistoria ja klassikot

Ma 14.9. 12:15 – 13:45 Minna Opas: Toiseus, representaatio ja ontografia

Pe 18.9. 10:15 – 11:45 Jaana Kouri: Etnografian kirjoittaminen
Ma 21.9. 12:15 – 13:45 Anu Laukkanen: Feministinen etnografia
Pe 25.9. 10:15 – 11:45 Taru Leppänen: Musiikkietnografia
Ma 28.9. 12:15 – 13:45 Helena Ruotsala: Monipaikkainen etnografia
Pe 2.10. 10:15 - 11:45 Anna Haverinen ja Sari Östman: Internet-tutkimuksen aineistot
Ma 5.10. 12:15 – 13:45 Pia Olsson ja FT Anne Heimo: Muistitietoetnografia
Pe 9.10. 10:15 – 11:45 Marja-Liisa Honkasalo: Kokemuksen etnografia (huom. ERI PAIKKA: Osmo Järvi -sali, Medisiina, Kiinamyllynkatu 10, 1. krs.)

Ma 12.10. 12:15 – 13:45 Anne Heimo: Etiikka ja poliittisuus etnografiassa
Pe 16.10. 10:15 – 11:45 Anna Haapalainen: Tutkijan paikantuminen etnografiassa
Ma 19.10 12:15 – 13:45 Mirja Metsola. Visuaalinen etnografia

 

Työpajat (joko A, B tai C)

 A. Sari Östman ja Riikka Turtiainen: Internet- etnografia
21.10 klo 10–14.00 Artium 105 (Hovi V) & klo 14–16.00 Artium 108 (Salonki V)

B. Mirja Metsola: Visuaalinen etnografia
20.10. klo 10-16 Janus-sali

C. Jaana Kouri: Etnografian kirjoittaminen
15.10. kl0 16–18.00 Historicum Aikala
23.10. klo 16–18.00 Historicum Aikala
26.10. klo 16–18.00 Historicum Aikala.Tule ajoissa, sillä ovi menee kiinni klo 16:00. Jos jäät oven taakse, soita 044 569 0068.

Huom. kulttuurien tutkimuksen opiskelijan on täytynyt suorittaa Kulttuurien tutkimuksen kentät, aineistot ja menetelmät -kurssi osallistuakseen tälle kurssille.

Korvaavuuslisä

Koulutus rakentuu yhdessäkirjoittamiselle tai -säveltämiselle pareina työskentelemällä, jolloin opiskelijoiden erityisosaamiset tukevat toisiaan ja synnyttävät valmiita lauluja.

Opetus tapahtuu keskiviikkoisin kello 12-15.

PsT, laululyyrikko Taina Kuuskorpi ke 16.9. Aloitus, Laululyriikan alkutahdit. E323 (Mediatutkimus Seminaarihuone)

Kirjailija, luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja Niina Repo ke 23.9. Luovasti liikkeelle: materiaalimassaa biisien pohjaksi. E323

Vertaistunti. 30.9. Parityöskentelyä, jossa yhteistä biisiä työstetään. E323

Taina Kuuskorpi ke 7.10. Ryhtiä tekstiin ja tekemiseen: vertaistyön kommentointi ja laulutekstin rakenne, tarinan kuljetus, huippukohdat. E323

Musiikkitieteen professori John Richardson ke 14.10. Sävelen ja sanan liitto: mitä tekstin tulee huomioida sävelestä? E323

FM Jussi Kokkola ke 21.10. Laululyriikan ja runon  erot: runo ei ole (aina/yleensä) valmis lauluteksti. E323

Vertaistunti: biisin työstäminen. 28.10. Salonki V108.

YTM, lauluntekijä, muusikko Heikki Salo ke 4.11. 6 h: Biisiklinikka: tehtyjen tekstien kommentointi, simultaaniopetus.
10-12 Hovi V105
12-16 Salonki V108

Vertaistunti ke 11.11. Mitä opimme? Kommenttien pohjalta tekstin jatkohionta. V108

Taina Kuuskorpi ke 18.11. Yhteenveto, koukkujen hionta, tekstien viimeistely. Lauluntekemisestä yleensä. V108

Vapaamuotoista treeniä

Konsertti ti 8.12.2015 klo 16 (Januksen edessä)

Ilmoittautuminen

Opiskelijat valitaan kurssin johtajalle Taina Kuuskorvelle 2.9.2015 (taina.kuuskorpi@dnainternet.net) lähetetyn kirjeen perusteella.

Kurssi alkaa 16.9.2015


Hakukirjeessä tulee kuvata omaa kiinnostusta ja aiempaa kokemusta laulujen kirjoittamisesta, säveltämisestä ja/tai esittämisestä sekä suhtautumista monitekijäiseen työmuotoon.

Kurssille valituille ilmoitetaan 10.9.2015

Vastaava opettaja
Taina Kuuskorpi ja muut opettajat
Opetus
16.9.2015 – 18.11.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin ajankohta I-II periodi ja laajuus 3 / 5 op (laajempi suoritus sisältää laulutekstien esseemuotoisen analyysin. Ohjeet annetaan ensimmäisellä tapaamisella.).

Ryhmään otetaan 18 opiskelijaa, 6 jokaisesta kolmesta oppiaineesta.

Yhteyshenkilöt musiikkitieteessä professori John Richardson, kotimaisessa kirjallisuudessa tuntiopettaja Jussi Kokkola ja luovassa kirjoittamisessa Niina Repo.

Kirjoittamisen kurssi kotimaisen kirjallisuuden, mediatutkimuksen, yleisen kirjallisuustieteen ja sukupuolentutukimuksen opiskelijoille sekä luovan kirjoittamisen perusopintoja suorittaville.

Kurssin aloittaa luento: "Johdatus kirjoittamiseen, näkökulmia hyvään tekstiin ja sen tekemiseen". Kurssi etenee viikoittain niin, että kunkin lajin – kolumni, kritiikki, lehtiartikkeli ja essee - luentoa seuraa luennolla aiheena olleen lajin harjoituskerta, jonka aikana käsitellään opiskelijoiden kirjoittamat tekstit. Kurssiin kuuluu artikkeleihin ja opiskeltavaa aihetta käsitteleviin kirjoihin tutustuminen.

(HUOM. Luovan kirjoittamisen opiskelijat eivät osallistu aloitusluennolle!)

Kurssin ajat ja paikat:

Ke 7.10. Opettaja Niina Repo aloitusluento klo 10-12 ”Johdatus kirjoittamiseen, näkökulmia hyvään tekstiin ja sen tekemiseen” Paikka: Janus
Ke 14.10. Opettaja Kirsi Alaniva luento  klo 10-12 “Kolumnin kirjoittaminen” Paikka: Janus
Ke 21.10. Opettaja Kirsi Alaniva harjoitusryhmät kolumnista, ryhmä 1) klo 9-12 Paikka: E123 ja ryhmä 2) klo 14-17 Paikka: E104
To 22.10. Kirsi Alaniva harjoitusryhmä 3) klo 9-12 Paikka: E123
Ke 4.11.  Opettaja Päivi Kosonen luento klo 10-12 ”Kritiikin kirjoittaminen” Paikka: Janus
Ti 10.11. Opettaja Päivi Kosonen harjoitusryhmä kritiikistä, ryhmä 1) klo 9-12 Paikka: E123
Ke 11.11. Päivi Kososen harjoitusryhmä kritiikistä, ryhmä 2) klo 9-12 Paikka: E104
To 12.11. Päivi Kosonen harjoitusryhmä 3) klo 9-12 Paikka:  E104
18.11.  Opettaja Roope Lipasti luento klo 10-12 “Lehtiartikkelin kirjoittaminen” Paikka: Janus
Ke 25.11. Roope Lipasti harjoituskerrat lehtiartikkelista, ryhmä 1) klo 9-12 Paikka: E104  ja ryhmä 2) klo 13-16 Paikka: Salonki V108
To 26.11. Roope Lipasti harjoitusryhmä 3) klo 9-12 Paikka: E 104
Ke 2.12.  Opettaja Taina Kuuskorpi luento klo 10-12 ”Esseen kirjoittaminen” Paikka: Janus
Ke 9.12.  Taina Kuuskorpi harjoituskerrat  esseestä, ryhmä 1) klo 9-12 Paikka: E104
To 10.12. Taina Kuuskorpi harjoitusryhmä ryhmä 2) klo 13-16 Paikka: Juva Seminaarisali E119; harjoitusryhmä 3) klo 9-12 Paikka: E 104

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen HARJOITUSRYHMIIN 1 ja 2 sähköpostitse koordinaattori Kai Miikkulaiselle (kaimii@utu.fi) 30.9.2015 mennessä.


Kerro ilmoittautuessasi:
1. Nimesi
2. Minkä oppiaineen opiskelijana ilmoittaudut kurssille: kotimainen kirjallisuus/ mediatutkimus/ sukupuolentutkimus/ yleinen kirjallisuustiede
3. Kumpaan harjoitusryhmään ilmoittaudut (1 vai 2)
4. Käykö sinulle tarvittaessa myös toinen harjoitusryhmä kuin mihin ilmoittaudut

Vastaava opettaja
Niina Repo ja muut opettajat
Opetus
7.10.2015 – 10.12.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suoritustapa: luentokurssi, joka on avoin kaikille halukkaille (2 op) + harjoituskurssi, johon ilmoittaudutaan etukäteen (3 op, jolloin suoritus, luennot ja harjoituskerrat, on yhteensä 5 op).
Harjoitusryhmiä muodostetaan kaksi rinnakkaista kotimaisen kirjallisuuden, yleisen kirjallisuustieteen, mediatutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen opiskelijoille. Kustakin oppiaineesta valitaan 7 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. (RYHMÄT 1 JA 2)
Luoville kirjoittajille on oma ryhmä (RYHMÄ 3). Kussakin ryhmässä on yhteensä 14 opiskelijaa.

Luennoilta kirjoitetaan kommentoivat, omia ajatuksia esiin tuovat luentopäiväkirjat. Luentopäiväkirjojen (kuusi liuskaa) palautus maanantaina 14.12.2015 Niina Repo tarepo@utu.fi. Koskee kurssin luentokurssina suorittaneita. Luentopäiväkirjaa varten luetaan myös yksi omavalintainen teos tai artikkeli kurssin kirjallisuuslistasta.

Syventävät opinnot [I Periodi]

Kuten varsinaisissa oppiaineiden graduseminaarissa, tässäkin esitellään ja käsitellään gradua ja siihen sisältyviä tekstejä vuorovaikutuksessa muiden graduntekijöiden ja ohjaajien kanssa.

Opetuksen toteutustavat ovat ohjatut vertaisryhmätapaamiset ja henkilökohtaiset ohjaustilanteet. Gradutyöpajassa keskiössä on vertaistuki, kirjoittamisen prosessi, sen rakenne ja kirjoittamisen esteiden poistaminen tai madaltaminen.

KURSSIRUNKO

Joka toinen tiistai alkaen 8.9.2015 klo 16.15–17.45 Historicumin Aikalassa 2.krs.

1. 8.9. klo 16.15–17.45
2. 22.9. klo 16.15–17.45
3. 6.10. klo 16.15–17.45
4. 20.10. klo 16.15–17.45
5. 3.11. klo 16.15–17.45
6. 17.11. klo 16.15–17.45
7. 1.12. klo 16.15–17.45
8. 15.12 klo 16.15–17.45

Ilmoittautuminen

Kurssille ja työpajoihin ilmoittaudutaan 1.8.-3.9.2015 Jaana Kourille jkouri@utu.fi, jolta opiskelija saa avaimen kurssin Moodle-sivuille.

Vastaava opettaja
Kurssin koordinaattori Jaana Kouri
Opetus
8.9.2015 – 15.12.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Työpaja-opetus

2015 (-mahdollisesti 2016) 16 h, henkilökohtainen neuvonta gradutyöpajaohjaajan kanssa 1 h

Korvaavuudet

Korvaavuudet sovitaan erikseen oppiaineiden edustajien kanssa.

Kyseessä on kristinuskon tutkimuksen kerran kuussa kokoontuva seminaari, jossa pääsääntöisesti HKT-laitoksen mutta myös KK-laitoksen ja muiden yliopistojen kristinuskosta kiinnostuneet opiskelijat ja tutkijat keskustelevat tutkimusalaan liittyvistä teemoista ja näkökulmista.

Opiskelijat suorittavat kurssin osallistumalla Pyöreän Pöydän seminaaritapaamisiin. Jokaiselle kerralle luettavaksi annetaan oheislukemisto. Tämän lisäksi opetukseen kuuluu päiväseminaari. Jokaisesta tapaamiskerrasta opiskelijat kirjoittavat oppimispäiväkirjaa, joka palautetaan seminaaritapaamisten päätyttyä joulukuussa. Jos opiskelijat haluavat suorittaa kurssin 5 op:n laajuisena, heille tarjotaan edellisten lisäksi lisälukemisto, josta he kirjoittavat 2 op:n laajuisen esseen. Lisäsuorituksesta on sovittava vastuuopettajan kanssa.

Luento-/seminaariopetus 16 h

Aikataulu

SL, periodit 1 ja 2

10.9.2015 Orientoiva tapaaminen 10–12, Aikala-Sali, Historicum 2 krs.

22.10.2015 Päiväseminaari, seminaarin ohjelma ilmoitetaan myöhemmin

Kuukausittaiset seminaaritapaamiset 24.9.2015 alkaen.

 

Ilmoittautuminen

Opetus alkaa syyskuussa 10.9.2015 orientoivalla tapaamisella. Kurssille ilmoittautuminen alkaa elokuussa. Seminaarimuotoiseen opetukseen otetaan enintään 12 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vastaava opettaja
Useita luennoitsijoita; vastuuopettajat Minna Opas ja Anna Haapalainen
Opetus
10.9.2015 – 31.12.2015
Luento-opetus 16 t
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetusohjelmat, johon kurssi kuuluu

Opiskelijat neuvottelevat oman oppiaineensa kanssa kurssin korvaavuudet.

Uskontotieteessä kurssilla voidaan korvata joko kokonaisuudessaan tai osin 5 op:n syventävien opintojen erikoistumisalaopintoja.

HKT-laitoksen oppiaineet

Etnografia tutkimusmenetelmänä ei ole vain kulttuurintutkijoiden yksityisomaisuutta vaan etnografisia menetelmiä käytetään enenevässä määrin myös historian ja taiteidentutkimuksen oppiaineissa. Toisaalta kulttuuri ja näin ollen myös etnografian kenttä ovat jatkuvassa muutoksessa. Eri oppialojen piirissä tehtävän etnografian erityiskysymysten tarkastelu suhteessa toisiinsa antaa eväitä uusien kysymysten esille nostamiseen ja vanhojen uudelleenarviointiin

 Kurssin luennot pyrkivät syväluotaavaan etnografian keskeisten kysymysten käsittelyyn. Kaikille yhteisten luentojen lisäksi opiskelija osallistuu yhteen valitsemaansa työpajaan (6 h), jonka tarkoitus on syventää tai harjoituttaa kyseisen pilottiluennon aihetta.

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita etnografiasta ja etnografisesta kirjoittamisesta.

5 op:n suoritukseen kuuluvat luennot, luentopäiväkirja ja työpajan tehtävä (työpajan ohjaajan määräämät harjoitukset/essee oheismateriaaleineen).

Opetus maanantaisin klo 12.15­–13.45 ja perjantaisin klo 10.15–11.45, luennot Janus-salissa (huom. 9.10. poikkeus: Osmo Järvi -sali). Alkaen 11.9.2015, 1. periodi, syyslukukausi 2015. Työpajojen aikataulu alla.

Ilmoittautuminen

Kurssille ja työpajoihin ilmoittaudutaan heti syksyn alussa Jaana Kourille jkouri@utu.fi, jolta opiskelija saa avaimen kurssin Moodle-sivuille.

Vastaava opettaja
Kurssin koordinaattori Jaana Kouri ja muut kurssin luennoitsijat
Opetus
11.9.2015 – 26.10.2015
Luento-opetus 24 t
Ryhmätyöskentely 6 t
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot

Pe 11.9. 10:15 – 11:45 Matti Kamppinen: Etnografian oppihistoria ja klassikot

Ma 14.9. 12:15 – 13:45 Minna Opas: Toiseus, representaatio ja ontografia

Pe 18.9. 10:15 – 11:45 Jaana Kouri: Etnografian kirjoittaminen
Ma 21.9. 12:15 – 13:45 Anu Laukkanen: Feministinen etnografia
Pe 25.9. 10:15 – 11:45 Taru Leppänen: Musiikkietnografia
Ma 28.9. 12:15 – 13:45 Helena Ruotsala: Monipaikkainen etnografia
Pe 2.10. 10:15 - 11:45 Anna Haverinen ja Sari Östman: Internet-tutkimuksen aineistot
Ma 5.10. 12:15 – 13:45 Pia Olsson ja FT Anne Heimo: Muistitietoetnografia
Pe 9.10. 10:15 – 11:45 Marja-Liisa Honkasalo: Kokemuksen etnografia (huom. ERI PAIKKA: Osmo Järvi -sali, Medisiina, Kiinamyllynkatu 10, 1. krs.)

Ma 12.10. 12:15 – 13:45 Anne Heimo: Etiikka ja poliittisuus etnografiassa
Pe 16.10. 10:15 – 11:45 Anna Haapalainen: Tutkijan paikantuminen etnografiassa
Ma 19.10 12:15 – 13:45 Mirja Metsola. Visuaalinen etnografia

 

Työpajat (joko A, B tai C)

 A. Sari Östman ja Riikka Turtiainen: Internet- etnografia
21.10 klo 10–14.00 Artium 105 (Hovi V) & klo 14–16.00 Artium 108 (Salonki V)

B. Mirja Metsola: Visuaalinen etnografia
20.10. klo 10-16 Janus-sali

C. Jaana Kouri: Etnografian kirjoittaminen
15.10. kl0 16–18.00 Historicum Aikala
23.10. klo 16–18.00 Historicum Aikala
26.10. klo 16–18.00 Historicum Aikala.Tule ajoissa, sillä ovi menee kiinni klo 16:00. Jos jäät oven taakse, soita 044 569 0068.

Huom. kulttuurien tutkimuksen opiskelijan on täytynyt suorittaa Kulttuurien tutkimuksen kentät, aineistot ja menetelmät -kurssi osallistuakseen tälle kurssille.

Korvaavuuslisä

Koulutus rakentuu yhdessäkirjoittamiselle tai -säveltämiselle pareina työskentelemällä, jolloin opiskelijoiden erityisosaamiset tukevat toisiaan ja synnyttävät valmiita lauluja.

Opetus tapahtuu keskiviikkoisin kello 12-15.

PsT, laululyyrikko Taina Kuuskorpi ke 16.9. Aloitus, Laululyriikan alkutahdit. E323 (Mediatutkimus Seminaarihuone)

Kirjailija, luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja Niina Repo ke 23.9. Luovasti liikkeelle: materiaalimassaa biisien pohjaksi. E323

Vertaistunti. 30.9. Parityöskentelyä, jossa yhteistä biisiä työstetään. E323

Taina Kuuskorpi ke 7.10. Ryhtiä tekstiin ja tekemiseen: vertaistyön kommentointi ja laulutekstin rakenne, tarinan kuljetus, huippukohdat. E323

Musiikkitieteen professori John Richardson ke 14.10. Sävelen ja sanan liitto: mitä tekstin tulee huomioida sävelestä? E323

FM Jussi Kokkola ke 21.10. Laululyriikan ja runon  erot: runo ei ole (aina/yleensä) valmis lauluteksti. E323

Vertaistunti: biisin työstäminen. 28.10. Salonki V108.

YTM, lauluntekijä, muusikko Heikki Salo ke 4.11. 6 h: Biisiklinikka: tehtyjen tekstien kommentointi, simultaaniopetus.
10-12 Hovi V105
12-16 Salonki V108

Vertaistunti ke 11.11. Mitä opimme? Kommenttien pohjalta tekstin jatkohionta. V108

Taina Kuuskorpi ke 18.11. Yhteenveto, koukkujen hionta, tekstien viimeistely. Lauluntekemisestä yleensä. V108

Vapaamuotoista treeniä

Konsertti ti 8.12.2015 klo 16 (Januksen edessä)

Ilmoittautuminen

Opiskelijat valitaan kurssin johtajalle Taina Kuuskorvelle 2.9.2015 (taina.kuuskorpi@dnainternet.net) lähetetyn kirjeen perusteella.

Kurssi alkaa 16.9.2015


Hakukirjeessä tulee kuvata omaa kiinnostusta ja aiempaa kokemusta laulujen kirjoittamisesta, säveltämisestä ja/tai esittämisestä sekä suhtautumista monitekijäiseen työmuotoon.

Kurssille valituille ilmoitetaan 10.9.2015

Vastaava opettaja
Taina Kuuskorpi ja muut opettajat
Opetus
16.9.2015 – 18.11.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin ajankohta I-II periodi ja laajuus 3 / 5 op (laajempi suoritus sisältää laulutekstien esseemuotoisen analyysin. Ohjeet annetaan ensimmäisellä tapaamisella.).

Ryhmään otetaan 18 opiskelijaa, 6 jokaisesta kolmesta oppiaineesta.

Yhteyshenkilöt musiikkitieteessä professori John Richardson, kotimaisessa kirjallisuudessa tuntiopettaja Jussi Kokkola ja luovassa kirjoittamisessa Niina Repo.

Kirjoittamisen kurssi kotimaisen kirjallisuuden, mediatutkimuksen, yleisen kirjallisuustieteen ja sukupuolentutukimuksen opiskelijoille sekä luovan kirjoittamisen perusopintoja suorittaville.

Kurssin aloittaa luento: "Johdatus kirjoittamiseen, näkökulmia hyvään tekstiin ja sen tekemiseen". Kurssi etenee viikoittain niin, että kunkin lajin – kolumni, kritiikki, lehtiartikkeli ja essee - luentoa seuraa luennolla aiheena olleen lajin harjoituskerta, jonka aikana käsitellään opiskelijoiden kirjoittamat tekstit. Kurssiin kuuluu artikkeleihin ja opiskeltavaa aihetta käsitteleviin kirjoihin tutustuminen.

(HUOM. Luovan kirjoittamisen opiskelijat eivät osallistu aloitusluennolle!)

Kurssin ajat ja paikat:

Ke 7.10. Opettaja Niina Repo aloitusluento klo 10-12 ”Johdatus kirjoittamiseen, näkökulmia hyvään tekstiin ja sen tekemiseen” Paikka: Janus
Ke 14.10. Opettaja Kirsi Alaniva luento  klo 10-12 “Kolumnin kirjoittaminen” Paikka: Janus
Ke 21.10. Opettaja Kirsi Alaniva harjoitusryhmät kolumnista, ryhmä 1) klo 9-12 Paikka: E123 ja ryhmä 2) klo 14-17 Paikka: E104
To 22.10. Kirsi Alaniva harjoitusryhmä 3) klo 9-12 Paikka: E123
Ke 4.11.  Opettaja Päivi Kosonen luento klo 10-12 ”Kritiikin kirjoittaminen” Paikka: Janus
Ti 10.11. Opettaja Päivi Kosonen harjoitusryhmä kritiikistä, ryhmä 1) klo 9-12 Paikka: E123
Ke 11.11. Päivi Kososen harjoitusryhmä kritiikistä, ryhmä 2) klo 9-12 Paikka: E104
To 12.11. Päivi Kosonen harjoitusryhmä 3) klo 9-12 Paikka:  E104
18.11.  Opettaja Roope Lipasti luento klo 10-12 “Lehtiartikkelin kirjoittaminen” Paikka: Janus
Ke 25.11. Roope Lipasti harjoituskerrat lehtiartikkelista, ryhmä 1) klo 9-12 Paikka: E104  ja ryhmä 2) klo 13-16 Paikka: Salonki V108
To 26.11. Roope Lipasti harjoitusryhmä 3) klo 9-12 Paikka: E 104
Ke 2.12.  Opettaja Taina Kuuskorpi luento klo 10-12 ”Esseen kirjoittaminen” Paikka: Janus
Ke 9.12.  Taina Kuuskorpi harjoituskerrat  esseestä, ryhmä 1) klo 9-12 Paikka: E104
To 10.12. Taina Kuuskorpi harjoitusryhmä ryhmä 2) klo 13-16 Paikka: Juva Seminaarisali E119; harjoitusryhmä 3) klo 9-12 Paikka: E 104

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen HARJOITUSRYHMIIN 1 ja 2 sähköpostitse koordinaattori Kai Miikkulaiselle (kaimii@utu.fi) 30.9.2015 mennessä.


Kerro ilmoittautuessasi:
1. Nimesi
2. Minkä oppiaineen opiskelijana ilmoittaudut kurssille: kotimainen kirjallisuus/ mediatutkimus/ sukupuolentutkimus/ yleinen kirjallisuustiede
3. Kumpaan harjoitusryhmään ilmoittaudut (1 vai 2)
4. Käykö sinulle tarvittaessa myös toinen harjoitusryhmä kuin mihin ilmoittaudut

Vastaava opettaja
Niina Repo ja muut opettajat
Opetus
7.10.2015 – 10.12.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suoritustapa: luentokurssi, joka on avoin kaikille halukkaille (2 op) + harjoituskurssi, johon ilmoittaudutaan etukäteen (3 op, jolloin suoritus, luennot ja harjoituskerrat, on yhteensä 5 op).
Harjoitusryhmiä muodostetaan kaksi rinnakkaista kotimaisen kirjallisuuden, yleisen kirjallisuustieteen, mediatutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen opiskelijoille. Kustakin oppiaineesta valitaan 7 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. (RYHMÄT 1 JA 2)
Luoville kirjoittajille on oma ryhmä (RYHMÄ 3). Kussakin ryhmässä on yhteensä 14 opiskelijaa.

Luennoilta kirjoitetaan kommentoivat, omia ajatuksia esiin tuovat luentopäiväkirjat. Luentopäiväkirjojen (kuusi liuskaa) palautus maanantaina 14.12.2015 Niina Repo tarepo@utu.fi. Koskee kurssin luentokurssina suorittaneita. Luentopäiväkirjaa varten luetaan myös yksi omavalintainen teos tai artikkeli kurssin kirjallisuuslistasta.

XHKT0013 TUCEMEMS perusopinnot (Vanhojen aikojen opintokokonaisuus) [I Periodi]
Vastaava opettaja
Veli-Matti Rissanen
veli-matti.rissanen[ät]utu.fi
Opetus
3.9.2015 – 10.12.2015
Luento-opetus 50 t
Latinan alkeiskurssi
To 3.9.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, Juslenia XXVII
Latinan alkeiskurssi
Ti 8.9.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, Juslenia XXVII
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Vastaava opettaja
Jyri Vaahtera
jyri.vaahtera[ät]utu.fi
Opetus
1.9.2015 –
Luento-opetus
Ti 1.9.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 14.00-16.00, Juslenia ls. XXVII
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetus tiistaisin klo 14-16 (SL 1-2) Juslenia ls. XXVII, alkaen 1.9.

Luentosarja   Johdatus arkeologiaan  (20 t)  31.8. – 24.9. 2015 pidetään maanantaisin klo 16-18 ja

tiistaisin klo 12-14  sekä

keskiviikkoisin klo 10-12 arkeologian seminaarihuoneessa, Juslenia 1. krs oikea siipi.

 

Ensimmäisellä luennolla maanantaina 31.8. käydään tutustumassa Juha Ruohosen johdolla Ravattulan Ristimäen kaivauksiin. Lähtö Juslenian edestä, Henrikinkadun puoleiselta parkkipaikalta klo 15.00. Jos mahdollista ota polkupyörä mukaan, mutta kävellenkin matka taittuu.

 

Maanantaina 21.9. ei ole luentoa, vaan viimeinen luento pidetään tiistaina 22.9. klo 12-14

 

Lisäksi suoritukseen sisältyy kaksi ekskursiota:

 

Tutustuminen Aboa Vetus –museoon keskiviikkona 23.9.  klo 15-16. / KK-V

Tapaaminen Aboa Vetus & Ars Nova-museon edessä klo 15.00.

 

Kiertokävely varhaisessa Turussa torstaina  24.9. klo 15-17. / KK-V

Lähtö tuomiokirkon pääportaiden edestä klo 15.00

 

Tentit arkeologian seminaarihuoneessa:

ke 30.9. klo 10-12,

ma 5.10. klo 14-16 ja

ma 12.10. klo 14-16.

Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua       

Vastaava opettaja
Kristiina Korkeakoski-Väisänen
kriskork[ät]utu.fi
Opettajat
Jussi-Pekka Taavitsainen
justaa[ät]utu.fi
Juha Ruohonen
jukaru[ät]utu.fi
Opetus
31.8.2015 – 24.9.2015
Luento-opetus 20 t
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Vastaava opettaja
Veli-Matti Rissanen
veli-matti.rissanen[ät]utu.fi
Opetus
2.9.2015 – 9.12.2015
Luento-opetus 50 t
Kreikan alkeiskurssi
Ke 2.9.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, Juslenia XXVII
Kreikan alkeiskurssi
Ma 7.9.2015 - 7.12.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, Juslenia XXVII
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
XHKT0026 TUCEMEMS aineopinnot (Vanhojen aikojen opintokokonaisuus) [I Periodi]

Muinaisruotsin muotorakenteen pääpiirteet ja valikoima eri tyylilajeja edustavia tekstejä 1200-luvulta 1500-luvun alkuun.
The outlines of the morphological structure of Old Swedish and a selection of texts of various styles from the 13th century until the beginning of the 16th century.

Vastaava opettaja
Mikko Kauko
Opetus
8.9.2015 – 17.11.2015
Luento-opetus
Ti 8.9.2015 - 17.11.2015 viikoittain klo 16.00-18.00, Minerva, E117 Litzen, Ei opetusta viikolla 43, 20.10.2015
Harjoitukset
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Introduction to Old Norse-Icelandic literature and culture. Primary texts will be read in translation, with analysis and discussion of their literary features, cultural context, background in oral tradition, genesis, preservation and reception.

Lectures in English. As far as possible, texts will be made available in English, Finnish and Swedish as well as Old Norse-Icelandic. Students may complete written work in those or other languages (e.g. French or German) by permission of instructor.

Vastaava opettaja
Kendra Willson
Opetus
31.8.2015 – 26.10.2015
Luento-opetus
Ma 31.8.2015 - 26.10.2015 viikoittain klo 16.00-18.00, Signum S123
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Attendance and active participation, reading texts in advance of each session

Weekly reading journal

Analytic research essay

Final examination

 

Vastaava opettaja
Veli-Matti Rissanen
veli-matti.rissanen[ät]utu.fi
Opetus
2.9.2015 – 9.12.2015
Luento-opetus 50 t
Kreikan alkeiskurssi
Ke 2.9.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, Juslenia XXVII
Kreikan alkeiskurssi
Ma 7.9.2015 - 7.12.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, Juslenia XXVII
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Opintojakso tutustuttaa arkeologiassa sovellettuihin tieteellisiin metodeihin sekä tieteenteorian, tieteenfilosofian ja oppihistorian perusteisiin.

Toteutus: Pakolliset johdantoluennot (6 t), kirjallisuus (591 s.), tentti sekä essee (6 s.) teoreettis-metodisesta kysymyksestä.

Opetus:
Luennot arkeologian seminaarihuoneessa
ma 5.10. klo 10-12
ti 6.10. klo 10-12 
to 8.10. klo 13-15

Tentit arkeologian seminaarihuoneessa:
ma 26.10. klo 10-12 
ma 9.11. klo 10-12 
Kolmas tenttikerta joulukuun laitostenttipäivänä.

Kirjallisuus:

1. Clive Gamble, Archaeology: The Basics. 2nd edition. 2008  ja

2. Matthew Johnson, Archaeological Theory: An Introduction, 1999, s. 1-187.

TAI

 Bruce G. Trigger, A History of Archaeological Thought, 2. painos, 2006, s. 1-385, 529-548.

Esseeaiheet ilmoitetaan luennon alussa.

Vastaava opettaja
Sonja Hukantaival
sonja.hukantaival[ät]utu.fi
Opetus
5.10.2015 – 8.10.2015
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Ensimmäinen kerta torstaina 22.10.2015  klo 15-17  arkeologian seminaarihuoneessa: seminaarin järjestäytyminen ja syksyn ohjelman jako

 

Seminaari-istunnot pidetään pääsääntöisesti torstaisin klo 15-17 arkeologian seminaarihuoneessa.

 

Seminaariin sisältyy pakollinen osallistuminen kahteen päivän seminaariin, jotka pidetään Turussa. Toinen pidetään torstaina 5.11. ja toinen tammikuun 2016 lopulla.

 

ILMOITTAUTUMINEN:

A2 Arkeologian tutkimusteemat – seminaariin ilmoittaudutaan  sähköpostilla 19.10. mennessä osoitteella kriskork@utu.fi


 

Ilmoittautuminen

A2 Arkeologian tutkimusteemat -seminaariin ilmoittaudutaan sähköpostilla 19.10.2015 mennessä osoitteella kriskork@utu.fi


Vastaava opettaja
Kristiina Korkeakoski-Väisänen
kriskork[ät]utu.fi
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Teacher responsible
Matti Peikola
matti.peikola[ät]utu.fi
Teacher
Marianna Hintikka
marianna.hintikka[ät]utu.fi
Teaching
Lectures 28 h
Thu 3-Sep-2015 - 17-Dec-2015 weekly at 10.15-11.45, Rosetta I
Periods: I II
Language of instruction: English
Vastaava opettaja
Minna Seppänen
mielse[ät]utu.fi
Opetus
4.9.2015 –
Luento-opetus
Pe 4.9.2015 - 11.12.2015 viikoittain klo 10.00-12.00, Juslenia ls. XXVII
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetus perjantaisin klo 10-12 (SL 1-2), Juslenia ls. XXVII, alkaen 4.9.

The course will span across two periods 7.10.–4.11., but there is a break for week 43. The character of towns and the experience of living and working in them varied during the seventeenth and eighteenth centuries, and at the same time commercial and industrial changes meant the nature of the urban experience was also undergoing numerous changes. Chief among these was the emergence of a ‘polite and commercial’ culture. This course aims to explore the culture of the town and the ways different groups of people utilised and experienced town life. It will deal with a number of themes, including issues of lifecycle, class, and gender.

Opetus
7.10.2015 – 4.11.2015
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

The first session: 7.10. klo 9–12 Sukupuolentutkimuksen seminaarisali, E123

Periodi
Aineopinnot [II Periodi]

Kurssilla perehdytään luentojen, kirjallisuuden, keskustelujen, ekskursioiden ja ryhmätyöskentelyn avulla näyttelysuunnitteluun.
Suunnittelemme Turun tuomiokirkkoon lapsille suunnatun näyttelyn Agricolan kappeliin ja uudistamme Tuomiokirkkomuseon näyttelyä. Työskentelemme yhdessä seurakuntayhtymän, reformaatioajan asiantuntijoiden ja näyttelyn kohderyhmien kanssa. 
Tehtävät liittyvät reformaation muistamiseen sen merkkivuonna. Millaisia muutoksia reformaatio aiheutti ihmisten elämään näillä seuduin? Tavoitteena on tuoda esiin kohderyhmiä kiinnostavia ja koskettavia teemoja näyttelyn keinoin. Otamme huomioon ja käytämme hyödyksi tuomiokirkon tilojen erityiset ominaisuudet. Ajatuksena on myös saada Tuomiokirkkomuseon kokoelmista esille aineistoja, jotka eivät ole olleet aikoihin tai koskaan yleisön nähtävillä.
Museologian opiskelijat (9 op) jatkavat kurssilla näyttelyiden toteutusta niin pitkälle kuin mahdollista. Näyttelyt saanevat lopullisen muotonsa vasta syksyllä 2016 juhlavuoden alkaessa.

Paikka: Turun tuomiokirkko ja Hovi-sali 28.10. alkaen klo 16-18

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Anu Raulalle (anuraula@utu.fi) viimeistään 30.9.2015. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä oppiaine, johon haluat kurssin käyttää (museologia, kulttuurihistoria, arkeologia).

5 op:n laajuiseen kokonaisuuteen otetaan noin 10 opiskelijaa. 9 op:n laajuinen kokonaisuus on suunnattu museologian opiskelijoille (ei kiintiötä).

Kurssille valituille ilmoitetaan valinnasta lokakuun alussa.

Vastaava opettaja
Marjo Kaartinen & Sirkku Pihlman
Opetus
28.10.2015 –
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille otetaan kaikki museologian aineopintovaiheen opiskelijat (MUSE1116 oltava suoritettuna) ja noin 10 muuta aineopintovaiheen opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi on normaalimitassaan 5 op laajuinen ja museologian opintojen osalta 9 op:n laajuinen. Sirkku Pihlman vastaa kurssisuorituksista.

Kurssi suoritetaan pakollisilla läsnäoloilla luennoilla ja osallistumalla näyttelyn suunnitteluun ja toteutukseen.

Syventävät opinnot [II Periodi]

Kurssilla perehdytään luentojen, kirjallisuuden, keskustelujen, ekskursioiden ja ryhmätyöskentelyn avulla näyttelysuunnitteluun.
Suunnittelemme Turun tuomiokirkkoon lapsille suunnatun näyttelyn Agricolan kappeliin ja uudistamme Tuomiokirkkomuseon näyttelyä. Työskentelemme yhdessä seurakuntayhtymän, reformaatioajan asiantuntijoiden ja näyttelyn kohderyhmien kanssa. 
Tehtävät liittyvät reformaation muistamiseen sen merkkivuonna. Millaisia muutoksia reformaatio aiheutti ihmisten elämään näillä seuduin? Tavoitteena on tuoda esiin kohderyhmiä kiinnostavia ja koskettavia teemoja näyttelyn keinoin. Otamme huomioon ja käytämme hyödyksi tuomiokirkon tilojen erityiset ominaisuudet. Ajatuksena on myös saada Tuomiokirkkomuseon kokoelmista esille aineistoja, jotka eivät ole olleet aikoihin tai koskaan yleisön nähtävillä.
Museologian opiskelijat (9 op) jatkavat kurssilla näyttelyiden toteutusta niin pitkälle kuin mahdollista. Näyttelyt saanevat lopullisen muotonsa vasta syksyllä 2016 juhlavuoden alkaessa.

Paikka: Turun tuomiokirkko ja Hovi-sali 28.10. alkaen klo 16-18

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Anu Raulalle (anuraula@utu.fi) viimeistään 30.9.2015. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä oppiaine, johon haluat kurssin käyttää (museologia, kulttuurihistoria, arkeologia).

5 op:n laajuiseen kokonaisuuteen otetaan noin 10 opiskelijaa. 9 op:n laajuinen kokonaisuus on suunnattu museologian opiskelijoille (ei kiintiötä).

Kurssille valituille ilmoitetaan valinnasta lokakuun alussa.

Vastaava opettaja
Marjo Kaartinen & Sirkku Pihlman
Opetus
28.10.2015 –
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille otetaan kaikki museologian aineopintovaiheen opiskelijat (MUSE1116 oltava suoritettuna) ja noin 10 muuta aineopintovaiheen opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi on normaalimitassaan 5 op laajuinen ja museologian opintojen osalta 9 op:n laajuinen. Sirkku Pihlman vastaa kurssisuorituksista.

Kurssi suoritetaan pakollisilla läsnäoloilla luennoilla ja osallistumalla näyttelyn suunnitteluun ja toteutukseen.

XHKT0026 TUCEMEMS aineopinnot (Vanhojen aikojen opintokokonaisuus) [II Periodi]

Kurssilla perehdytään luentojen, kirjallisuuden, keskustelujen, ekskursioiden ja ryhmätyöskentelyn avulla näyttelysuunnitteluun.
Suunnittelemme Turun tuomiokirkkoon lapsille suunnatun näyttelyn Agricolan kappeliin ja uudistamme Tuomiokirkkomuseon näyttelyä. Työskentelemme yhdessä seurakuntayhtymän, reformaatioajan asiantuntijoiden ja näyttelyn kohderyhmien kanssa. 
Tehtävät liittyvät reformaation muistamiseen sen merkkivuonna. Millaisia muutoksia reformaatio aiheutti ihmisten elämään näillä seuduin? Tavoitteena on tuoda esiin kohderyhmiä kiinnostavia ja koskettavia teemoja näyttelyn keinoin. Otamme huomioon ja käytämme hyödyksi tuomiokirkon tilojen erityiset ominaisuudet. Ajatuksena on myös saada Tuomiokirkkomuseon kokoelmista esille aineistoja, jotka eivät ole olleet aikoihin tai koskaan yleisön nähtävillä.
Museologian opiskelijat (9 op) jatkavat kurssilla näyttelyiden toteutusta niin pitkälle kuin mahdollista. Näyttelyt saanevat lopullisen muotonsa vasta syksyllä 2016 juhlavuoden alkaessa.

Paikka: Turun tuomiokirkko ja Hovi-sali 28.10. alkaen klo 16-18

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Anu Raulalle (anuraula@utu.fi) viimeistään 30.9.2015. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä oppiaine, johon haluat kurssin käyttää (museologia, kulttuurihistoria, arkeologia).

5 op:n laajuiseen kokonaisuuteen otetaan noin 10 opiskelijaa. 9 op:n laajuinen kokonaisuus on suunnattu museologian opiskelijoille (ei kiintiötä).

Kurssille valituille ilmoitetaan valinnasta lokakuun alussa.

Vastaava opettaja
Marjo Kaartinen & Sirkku Pihlman
Opetus
28.10.2015 –
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille otetaan kaikki museologian aineopintovaiheen opiskelijat (MUSE1116 oltava suoritettuna) ja noin 10 muuta aineopintovaiheen opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi on normaalimitassaan 5 op laajuinen ja museologian opintojen osalta 9 op:n laajuinen. Sirkku Pihlman vastaa kurssisuorituksista.

Kurssi suoritetaan pakollisilla läsnäoloilla luennoilla ja osallistumalla näyttelyn suunnitteluun ja toteutukseen.

Periodi
Aineopinnot [III Periodi]

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille opiskelijoille. Kurssilla käsitellään saamelaisuutta taiteen-, historian- ja kulttuurien tutkimuksen näkökulmasta ja luentosarjan aikana pureudutaan niin teoreettisiin kysymyksenasetteluihin kuin siihen, miten niitä voi soveltaa erilaisiin, oman tieteenalan aineistoihin.

Luennot

1-2) to 14.1. klo 14.15–15.45 (Janus-sali) ja
pe 15.1. klo 14.15–15.45 (Osmo Järvi -sali) Veli-Pekka Lehtola : Johdanto – saamelaisten historiaa ja suomalaisten kolonianismi
3) pe klo 22.1. 14.15–15.45  Irja Seurujärvi-Kari: Saamen kielestä ja identiteetistä (Tauno Nurmela -sali)
4) pe 29.1.klo 14.15–15.45  Pasi Enges: Saamelainen folklore: sanataidetta ja identiteetin ilmaisua (ls. II)
5) pe 5.2. klo 14.15–15.45  Minna Riikka Järvinen: Saamelaiset musiikit ja musiikkien tutki­mus (Janus-sali)
6) pe 12.2.klo 14.15–15.45  Viola Parente-Capkova ja Lea Rojola: Saamelaisuuskirjallisuuden-tutkimus ennen ja nyt (Pub 1)
7) pe 19.2. klo 14.15–15.45  Helena Ruotsala: Ympäristöliikkeet osana saamelaiskeskustelua: Alta ja Jokkmok (Tauno Nurmela -sali)
8) pe 26.2. klo 14.15–15.45  Sigga-Marja Magga: Saamelainen käsityö symbolin, normin ja brändin valossa (Janus-sali)
9) to 3.3. 14.15–15.45 Niina Siivikko: Saamelaiskysymys suomalaismediassa vuonna 1971 (Janus -sali)
10) pe 4.3. 14.15–15.45 Niina Oisalo: Saamelainen nykyelokuva (Janus-sali)

Kurssin suoritus

Kurssiin (yhteensä 5 op) kuuluu 20 tuntia luentoja. Niistä kirjoitetaan luentopäiväkirja, jonka tarkemmat ohjeet löydät kurssin Moodle-alueelta.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan 28.10.2015-8.1.2016 NettiOpsussa, Moodleavain SAAMI2016.

Vastaava opettaja
Kurssin koordinaattori Jaana Kouri ja muut kurssin luennoitsijat.
Opetus
14.1.2016 – 4.3.2016
Luento-opetus 20 t
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Arkeologia: korvaavuus sopimuksen mukaan.

Kurssin taltiointi: jokainen luento on nähtävissä taltoituna viikon ajan kurssin moodle-sivulla.

Suomea koskevat keskiajan ja uuden ajan alun lähteet liittyvät tiiviisti Itämeren piirin historiaan. Keskiajalla asiakirjat kirjoitettiin myös Suomessa keskushallinnon ja kauppiaiden käyttämillä latinalla, alasaksalla ja tanskalla. 1500-luvulla asiakirjojen kieleksi vakiintui ruotsi, joka säilyi pääasiallisena virkakielenä 1800-luvun lopulle. Kurssilla käsitellään yhtenä pääteemana asiakirjojen kielellistä kehitystä. Toisena pääteemana kurssilla tutustutaan siihen, millaisia asiakirjoja eri instanssit laativat ja millainen on niiden rakenne. Asiakirjoihin tutustutaan kokonaisuuksina. Tällaisia ovat esimerkiksi kirkolliset, oikeudelliset, verotukselliset ja sotilaslähteet. Opiskelijat oppivat hahmottamaan ja tulkitsemaan asiakirjojen sisältöä. Lisäksi kurssilla tutustutaan internetistä löytyviin eri viranomaisten ja yksityisten tahojen (kuten Kansallisarkiston ja Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen) ylläpitämiin asiakirjakokonaisuuksiin sekä niiden käyttöön käytännön tasolla. Jotta asiakirjojen sisältämä tieto voidaan omaksua, opetetaan kurssilla kirjoittamaan, lukemaan ja hahmottamaan niissä käytettyjä vanhoja käsialoja. Kurssin opetuksesta ja harjoitusten tarkastamisesta huolehtivat vastuuopettajan lisäksi 2−4 vierailevaa luennoitsijaa, joiden erikoisalana ovat kielten sekä asiakirjojen kehitys ja sisältö.

Kurssisuunnitelma:

FM Veli Pekka Toropainen: Kurssin aloitusluento

FM Veli Pekka Toropainen: Asiakirjojen jäljillä

FT, tenure track -professori Kirsi Salonen: Keskiajan asiakirjat

FT Tuomo Fonsén: Alasaksasta ruotsiin

FM Veli Pekka Toropainen: Keskiajan asiakirjoihin liittyvä luento

FM Veli Pekka Toropainen: Keskiajan ja uuden ajan alun asiakirjoihin liittyvä luento

FT Suvianna Seppälä: 1500-luvun voudintilien maailma.

FM Veli Pekka Toropainen: 1500- ja 1600-luvun asiakirjoihin liittyvä luento

FM Veli Pekka Toropainen: 1600-luvun asiakirjoihin liittyvä luento

FM Veli Pekka Toropainen: 1600- ja 1700-luvun asiakirjoihin liittyvä luento

FM Panu Savolainen: Käsialan uudet tuulet 1700-luvulta moderniin

FM Veli Pekka Toropainen: 1700- ja 1800-luvun asiakirjoihin liittyvä luento

Ilmoittautuminen

Kurssille tulee ilmoittautuminen Nettiopsuun (14.12.-4.1.) Kurssille otetaan 30 opiskelijaa.

Vastaava opettaja
Kurssin suunnittelija, vastuuopettaja ja kurssikoordinaattori: Veli Pekka Toropainen
vepeto[ät]utu.fi
Opetus
11.1.2016 – 11.4.2016
Luento-opetus 24 t
Ma 11.1.2016 - 11.4.2016 viikoittain klo 14.15-15.45, Musiikkitiede seminaarisali Hovi V105
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:


Kurssin taso:
Kurssi soveltuu aine- ja syventäviä sekä jatkoopintoja tekeville opiskelijoille. Suomen historian opiskelijoilta edellytetään kuitenkin suoritettua vanhojen käsialojen kurssia.

Korvaavuudet
: Suomen historia A4.2 ja S3, Kulttuurihistoria S3 (yhteyshenkilö professori Hannu Salmi), Arkeologia S2 ja S3 (yhteyshenkilö Juha Ruohonen), Pohjoismaisten kielten syventävät ja jatko-opinnot (yhteyshenkilö lehtori Minna Sandelin), Saksan kielen syventävät opinnot (yhteyshenkilö professori Mia Raitaniemi), TUCEMEMS Vanhojen aikojen –kokonaisuus, korvaavuus aineopintojen kolmas osio.

Syöminen ei ole vain terveyskysymys, eivätkä eläimet liity vain luonnontieteisiin, vaan syöminen ja eläinsuhteet ovat yksi olennainen tutkimuskohde myös kriittiselle ja valtasuhteita reflektoivalle humanistiselle tutkimukselle. Kurssilla käsitellään erilaisia syömiseen ja ei-inhimillisiin eläimiin liittyviä humanistisen tutkimuksen lähestymistapoja ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja. Kurssin luennoilla selvitetään, kuinka jokapäiväinen asia kuten syöminen ja siihen liittyvät valinnat ovat sukupuolittuneita ja tunnesidonnaisia asioita, joihin liittyy kulttuurista merkityksenantoa, yhteiskunnallisia eron tekemisen tapoja, aktivismia ja globaaliin eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Osa näistä eron tekemisen tavoista liittyy siihen, millä tavoin eläinten kesken tehdään hierarkkisia erotteluja ja kuinka eläimet merkityksellistetään kulttuurisidonnaisesti, esimerkiksi jotkin ei-inhimilliset eläimet määritellään ruuaksi ja toiset ei-ruuaksi, esimerkiksi lemmikeiksi.

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita siitä, kuinka syömistä ja ihmisten ja muiden eläinten suhteita voidaan lähestyä kulttuurisina, yhteiskunnallisina ja eettisinä kysymyksinä.

Opetus tiistaisin ja perjantaisin klo 12-14
Paikka: ls. II (päärakennus) ja Janus-sali (Sirkkala) vaihtelevan aikataulun mukaan (ks. alla)

Aikataulu
Viikko 1: Ruumiillisuus, erot ja valta syömisen ja ei-inhimillisten eläinten tutkimuksessa
ti 12.1. Sari Irni ja Heta Lähdesmäki: Johdantoluento (ls. II)
pe 15.1. Katariina Kyrölä: Olet mitä syöt? Syöminen, halu ja ruumiillisuus mediassa (Janus)

Viikko 2: Etnisyys, syöminen ja eläinsuhteet
ti 19.1. Kaisa Ilmonen: Monikulttuurisuus, syöminen ja postkoloniaalinen kirjallisuus (ls. II)
pe 22.1. Lea Rojola: Porot ja posthumanismi (Janus)

Viikko 3: Ihmisten ja muiden eläinten kohtaamiset
ti 26.1. Heta Lähdesmäki: Yhteiset saaliseläimet. Ravinto ihmisen ja suden suhteen hiertäjänä 1900-luvun Suomessa (ls. II)
pe 29.1. Salla Peltonen: Posthumanistinen etiikka ja eläinsuhteiden kulttuuriset merkitykset: apinoiden ja ihmisten kommunikaatio ja sen merkitys ihmisten ja ei-inhimillisten eläinten suhteen uudelleenajattelulle (ls. II)

Viikko 4: Ei-inhimilliset eläimet ja taide ja historia
ti 2.2. Roni Grén: Eläin, kuva ja moderni avantgarde (ls. II)
pe 5.2. Jukka Vornanen: Kaswiruokaiset wegetariaanit. Kuinka kasvissyönti saapui Suomeen? (Janus)

Viikko 5: Hyvinvointi ja kärsimys
ti 9.2. Jouni Teittinen: Antropomorfismi, yhteisyys ja eläinten kärsimyksen esittäminen (ls. II)
pe 12.2. Sami Torssonen: Tuotantoeläinten hyvinvoinnin tuotteistaminen (ls. II)

Viikko 6: Ruoka ja eriarvoisuus
ti 16.2. Helena Siipi: Ruokaturvan käsite, eläin/kasvisruoka osana ruokaturvaa, ja ruokaturvan globaalit ulottuvuudet (ls. II)
pe 19.2. Sari Irni: Ruuanlaitto aktivismina? Vegaanit, sukupuoli ja tunteiden kulttuurinen politiikka (Janus)

Viikko 7: Eläinten hyväksikäyttö ja aktivismi
ti 23.2. "Syömisen ja eläinsuhteiden kulttuurit aktivistien näkökulmasta" -paneelikeskustelu (ls. II)

pe 26.2. Elisa Aaltola: Eläin lihana: Disney, mekanomorfia ja syömisen moraalipsykologia (Janus)

Viikko 8: Esseiden ja oppimispäiväkirjojen palautus

Ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia, jotta saadaan tietää opiskelijamäärä ennakkoon. Ensimmäisellä kerralla annetaan moodle-avain.

Vastaava opettaja
Kurssin suunnittelijat ja vastuuopettajat: Sari Irni ja Heta Lähdesmäki
hailah[ät]utu.fi; sari.irni[ät]utu.fi
Opetus
12.1.2016 – 26.2.2016
Luento-opetus 28 t
Ti 12.1.2016, Aika: tiistait ja perjantait klo 12-14 aikavälillä 12.1. - 26.2.2016
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Luentosarja koskee tekstin ja kuvan tulkinnan perusteita ja antaa yleiskatsauksen estetiikan ja taiteenteorian peruskysymyksiin. Kurssin aikana käsitellään mm. antiikin teorioita taiteesta, runoudesta ja filosofiasta, keskiajan käsityksiä (pyhistä) teksteistä ja kuvista, barokkimystiikkaa kuvataiteessa (erit. Stilleben), Kantin estetiikkaa, romantiikan käsityksiä runoudesta, runouden kielestä ja maalaustaiteesta, positivistista taiteenfilosofiaa, uuskantilaista estetiikkaa, fenomenologiaa ja hermeneutiikkaa taiteenfilosofiassa, semiotiikkaa sekä reseptioestetiikkaa kirjallisuudentutkimuksessa ja taidehistoriassa.

Ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista.

Vastaava opettaja
Tuomas Tolonen
Opetus
19.1.2016 – 26.4.2016
Luento-opetus 24 t
Ti 19.1.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 18.15-19.45, Tauno Nurmela -sali (päärakennus)
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

3 op: luentosarjan tenttiminen
4 op (mm. yl.kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat): luento + Platonin Valtion kirjat 2,3 ja 10 sekä Platonin dialogi Ion.
5 op: Platonin Valtion 2,3 ja 10 kirjojen lisäksi dialogi Ion SEKÄ teoksesta ERICH AUERBACH: MIMESIS, Hannu Riikosen esipuhe (s.11-17) sekä kolme ensimmäistä lukua (s.20-95).

HUOM. Musiikkitieteen korvaavuudet A5.h. ja S3.h sillä edellytyksellä, että kurssi tehdään 3-4 op laajuisena; Kulttuurihistoria: korvaavuus myös sopimuksen mukaan.

Kuuden luentokerran luovaan tietokirjoittamiseen liittyvän avoimen luentokurssin luennoitsijat edustavat aineistopohjaista, mutta tarinallista kirjoittamista. (2 op./5op.) Luennoitsijoita ovat kiitetyt tietokirjailijat ja aineistoja tekstiensä takana käyttävät kaunokirjailijat. Kurssilla vierailijat kertovat omasta kirjoittamisestaan, antavat käytännön esimerkkejä ideoinnista, aineistonkeruusta ja löytämisestä sekä aineiston käsittelystä tekstiksi ja tarinoiksi. He kuvaavat omia työtapojaan, kirjoittajan iloja ja haasteita. Halutessaan he voisivat keskittyä yhteen teokseen ja sen syntyyn tai laajemmin aineistopohjaisen kirjoittamisen taitoon. Kirjoittaminen on tutkimusmatka ja löytöretki – luentokurssi tähtää myös innostamaan kirjoittajia.

Kuuden kerran luentokurssi (2 op.) on avoin kaikille halukkaille laitoksen opiskelijoille. Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille ja kirjoittamalla luentopäiväkirja, joka palautetaan Niina Revolle 5.4. mennessä.

Luovan kirjoittamisen opiskelijat osallistuvat lisäksi Taina Kuuskorven työpajoihin, jolloin kurssi suoritetaan 5 opintopisteen laajuisena.

Yksittäisiin luentoihin osallistumalla voi kerätä luentopassimerkintöjä.

KURSSIN AIKATAULU:
Perjantaisin kello 12-14 (paitsi 18.3.: 14-16)
Paikka: Lambda (C1027), ICT-talo (1. krs.)

5.2. Kirjailija NIINA REPO. Repo on Turun yliopiston luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja ja julkaissut yli kymmenen kaunokirjallista teosta. Luento johdattaa aineistonkäyttöön ja tarinointiin liittyvien kysymysten ja näkökulmien äärelle.
12.2. FT, tutkija ja yliopistonlehtori MAARIT LESKELÄ-KÄRKI. Leskelä-Kärki on erityisesti erilaisista omaelämäkerrallisista aineistoista kiinnostunut ansioitunut historiantutkija, jota kiinnostaa naisten kirjoittamisen historia.
19.2. Professori, tietokirjailija HANNU SALMI. Salmi on monipuolinen kirjoittaja ja laaja-alainen tieteen popularisoija. Vuonna 2013 Salmi palkittiin tietokirjailijapalkinnolla Suomen Tietokirjailijat ry:n toimesta.
11.3. Kirjailija AKI OLLIKAINEN. Ollikainen on kirjoittanut kiitetyt romaanit Nälkävuosi ja Musta satu (Siltala.) Nälkävuosi voitti helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon ja oli muun muassa Finlandia-ehdokkaana.
18.3. klo 14-16 (huom. poikkeava aika): Kirjailija TOMMI KINNUNEN. Kinnusen Neljäntienristeys oli vuoden, ellei vuosikymmenen, kirjatapaus, arvostelu- ja myyntimenestys. Kinnusen toinen teos Lopotti ilmestyy helmikuussa 2016.
1.4. Kirjailija KRISTIINA VUORI. Vuori on pidettyjen ja luettujen historiallisten romaaninen Näkijän tytär, Siipirikko ja Disa Hannuntytär, Neidonpaula ja Kaarnatuuli kirjoittaja, varmaotteinen aineistopitoisten ja aistivoimaisten tarinoiden tekijä.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan ensimmäisellä luentokerralla / kulttuurihistorian ja luovan kirjoittamisen omille opiskelijoilleen määrittelemällä tavalla.

Vastaava opettaja
Kurssin suunnittelija/vastuuopettaja: Niina Repo
Opetus
5.2.2016 – 1.4.2016
Luento-opetus 12 t
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Taina Kuuskorpi on opettaja luovan kirjoittamisen pajoissa Tieto II -kurssilla.

Digitaaliset ihmistieteet -kurssi tarjoaa katsauksen digitaalisiin ihmistieteisiin, niiden nykytilaan ja tulevaisuuteen.

Kurssilla käsitellään digitaalisten ihmistieteisiin kuuluvia erilaisia digitaalisia aineistoja, menetelmiä ja työkaluja. Digitaaliset aineistot ovat avoimia, monimuotoisia tai niitä kerätään reaaliaikaisesti. Aineistoja yhdistellään ja hyödynnetään uusilla tavoilla.  Lisäksi muistiorganisaatiot ovat vahvasti digitoimassa kokoelmiaan ja sähkösyntyinen aineisto tulee korvaamaan analogisen aineiston nopeassa tahdissa. Digitaalisissa menetelmissä korostuvat sekä laadullisten että kvantitatiivisten menetelmien käyttö. Datan perusteella tehdään erilaisten tutkimusilmiöiden mallinnusta. Tutkimuskohteina voivat esimerkiksi olla vuorovaikutus, kielten ja kulttuurien muutokset sekä historialliset muutokset.

Kurssi on tarkoitettu humanistisen tiedekunnan opiskelijoille, mutta se sopii myös muiden ihmistieteiden edustajille. Kurssi sopii niin aineopintoihin, syventäviin kuin jatko-opintoihin.

Kurssi koostuu luennoista, joilla luennoitsijat kertovat omista tutkimusaiheistaan ja -tuloksistaan ja opastavat aineistojen, menetelmien ja työkalujen käyttöön. Lisäksi kurssin aikana järjestetään monitieteinen datatyöpaja, jossa analysoidaan pienryhmissä kurssin aihepiireihin liittyvää dataa.

19.1. Aloitusluento, Jaakko Suominen

26.1. Eeva Raike: Humanistinen paikkatieto

2.2. Toni Selkälä: Teknologia ja metaminä tai miten oikeus digitaalisuutta katsoo

9.2. Juha Ruohonen: Digitaaliset arkistot ja aineistot tutkijan apuna ja vaivana

15.2. Asko Nivala: Paikkatietojen louhinta teksteistä ja visualisointi kartoilla

22.2. Anne Wilenius: Digitoitujen karttojen georeferointi

1.3. Tenttiviikko

8.3. Filip Ginter : Sanojen ja tekstien samankaltaisuus ja klusterointi

15.3. Hannu Salmi ja Tapio Salakoski: Miten Suomesta tuli Suomi - aatteiden evoluutio ja kulttuurin muutos 1640-1910 laskennallisen historiantutkimuksen keinoin

22.3. Veronika Laippala: Aineistona (koko) Internet: voiko miljardien sanojen aineistoilla tehdä kielitiedettä?

29.3. Pääsiäinen

5.4. Marjut Johansson: Social media from Nordic to global contexts: Digital data, methods, and analyses ja Marja-Liisa Helasvuo: Puhutun kielen aineistot digitaalisiksi korpuksiksi

12.4. Lotta Lehti: Digitaalista retoriikkaa: argumentointi verkkokeskusteluissa

19.4. Kimmo Elo: Strukturoimattomien tekstiaineistojen tietokoneavusteinen analysointi: esimerkkeinä poliittiset puheet

26.4. Varpu Rantala: Digitaalinen ikonografia: elokuvan kuvatyyppien luokittelu värien ja valoisuuden laskennallisen analyysin avulla + kertaus

Ilmoittautuminen

NettiOpsu, ilmoittautuminen 11.12.15 - 11.1.16.

Vastaava opettaja
Marjut Johansson ja muut
Opetus
19.1.2016 – 26.4.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositellut suoritusajankohdat: 2.,3. tai 4. vuosi

Opetuksen ajankohdat:

  • Tiistaisin 16.00–17.30 Janus-salissa
  • Luennot 19.1.–26.4.2016 (III–IV periodi)
  • Ei luentoja 1.3. ja 29.3.
  • Datatyöpaja 14.4.-15.4.2016.
Syventävät opinnot [III Periodi]

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille opiskelijoille. Kurssilla käsitellään saamelaisuutta taiteen-, historian- ja kulttuurien tutkimuksen näkökulmasta ja luentosarjan aikana pureudutaan niin teoreettisiin kysymyksenasetteluihin kuin siihen, miten niitä voi soveltaa erilaisiin, oman tieteenalan aineistoihin.

Luennot

1-2) to 14.1. klo 14.15–15.45 (Janus-sali) ja
pe 15.1. klo 14.15–15.45 (Osmo Järvi -sali) Veli-Pekka Lehtola : Johdanto – saamelaisten historiaa ja suomalaisten kolonianismi
3) pe klo 22.1. 14.15–15.45  Irja Seurujärvi-Kari: Saamen kielestä ja identiteetistä (Tauno Nurmela -sali)
4) pe 29.1.klo 14.15–15.45  Pasi Enges: Saamelainen folklore: sanataidetta ja identiteetin ilmaisua (ls. II)
5) pe 5.2. klo 14.15–15.45  Minna Riikka Järvinen: Saamelaiset musiikit ja musiikkien tutki­mus (Janus-sali)
6) pe 12.2.klo 14.15–15.45  Viola Parente-Capkova ja Lea Rojola: Saamelaisuuskirjallisuuden-tutkimus ennen ja nyt (Pub 1)
7) pe 19.2. klo 14.15–15.45  Helena Ruotsala: Ympäristöliikkeet osana saamelaiskeskustelua: Alta ja Jokkmok (Tauno Nurmela -sali)
8) pe 26.2. klo 14.15–15.45  Sigga-Marja Magga: Saamelainen käsityö symbolin, normin ja brändin valossa (Janus-sali)
9) to 3.3. 14.15–15.45 Niina Siivikko: Saamelaiskysymys suomalaismediassa vuonna 1971 (Janus -sali)
10) pe 4.3. 14.15–15.45 Niina Oisalo: Saamelainen nykyelokuva (Janus-sali)

Kurssin suoritus

Kurssiin (yhteensä 5 op) kuuluu 20 tuntia luentoja. Niistä kirjoitetaan luentopäiväkirja, jonka tarkemmat ohjeet löydät kurssin Moodle-alueelta.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan 28.10.2015-8.1.2016 NettiOpsussa, Moodleavain SAAMI2016.

Vastaava opettaja
Kurssin koordinaattori Jaana Kouri ja muut kurssin luennoitsijat.
Opetus
14.1.2016 – 4.3.2016
Luento-opetus 20 t
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Arkeologia: korvaavuus sopimuksen mukaan.

Kurssin taltiointi: jokainen luento on nähtävissä taltoituna viikon ajan kurssin moodle-sivulla.

Suomea koskevat keskiajan ja uuden ajan alun lähteet liittyvät tiiviisti Itämeren piirin historiaan. Keskiajalla asiakirjat kirjoitettiin myös Suomessa keskushallinnon ja kauppiaiden käyttämillä latinalla, alasaksalla ja tanskalla. 1500-luvulla asiakirjojen kieleksi vakiintui ruotsi, joka säilyi pääasiallisena virkakielenä 1800-luvun lopulle. Kurssilla käsitellään yhtenä pääteemana asiakirjojen kielellistä kehitystä. Toisena pääteemana kurssilla tutustutaan siihen, millaisia asiakirjoja eri instanssit laativat ja millainen on niiden rakenne. Asiakirjoihin tutustutaan kokonaisuuksina. Tällaisia ovat esimerkiksi kirkolliset, oikeudelliset, verotukselliset ja sotilaslähteet. Opiskelijat oppivat hahmottamaan ja tulkitsemaan asiakirjojen sisältöä. Lisäksi kurssilla tutustutaan internetistä löytyviin eri viranomaisten ja yksityisten tahojen (kuten Kansallisarkiston ja Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen) ylläpitämiin asiakirjakokonaisuuksiin sekä niiden käyttöön käytännön tasolla. Jotta asiakirjojen sisältämä tieto voidaan omaksua, opetetaan kurssilla kirjoittamaan, lukemaan ja hahmottamaan niissä käytettyjä vanhoja käsialoja. Kurssin opetuksesta ja harjoitusten tarkastamisesta huolehtivat vastuuopettajan lisäksi 2−4 vierailevaa luennoitsijaa, joiden erikoisalana ovat kielten sekä asiakirjojen kehitys ja sisältö.

Kurssisuunnitelma:

FM Veli Pekka Toropainen: Kurssin aloitusluento

FM Veli Pekka Toropainen: Asiakirjojen jäljillä

FT, tenure track -professori Kirsi Salonen: Keskiajan asiakirjat

FT Tuomo Fonsén: Alasaksasta ruotsiin

FM Veli Pekka Toropainen: Keskiajan asiakirjoihin liittyvä luento

FM Veli Pekka Toropainen: Keskiajan ja uuden ajan alun asiakirjoihin liittyvä luento

FT Suvianna Seppälä: 1500-luvun voudintilien maailma.

FM Veli Pekka Toropainen: 1500- ja 1600-luvun asiakirjoihin liittyvä luento

FM Veli Pekka Toropainen: 1600-luvun asiakirjoihin liittyvä luento

FM Veli Pekka Toropainen: 1600- ja 1700-luvun asiakirjoihin liittyvä luento

FM Panu Savolainen: Käsialan uudet tuulet 1700-luvulta moderniin

FM Veli Pekka Toropainen: 1700- ja 1800-luvun asiakirjoihin liittyvä luento

Ilmoittautuminen

Kurssille tulee ilmoittautuminen Nettiopsuun (14.12.-4.1.) Kurssille otetaan 30 opiskelijaa.

Vastaava opettaja
Kurssin suunnittelija, vastuuopettaja ja kurssikoordinaattori: Veli Pekka Toropainen
vepeto[ät]utu.fi
Opetus
11.1.2016 – 11.4.2016
Luento-opetus 24 t
Ma 11.1.2016 - 11.4.2016 viikoittain klo 14.15-15.45, Musiikkitiede seminaarisali Hovi V105
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:


Kurssin taso:
Kurssi soveltuu aine- ja syventäviä sekä jatkoopintoja tekeville opiskelijoille. Suomen historian opiskelijoilta edellytetään kuitenkin suoritettua vanhojen käsialojen kurssia.

Korvaavuudet
: Suomen historia A4.2 ja S3, Kulttuurihistoria S3 (yhteyshenkilö professori Hannu Salmi), Arkeologia S2 ja S3 (yhteyshenkilö Juha Ruohonen), Pohjoismaisten kielten syventävät ja jatko-opinnot (yhteyshenkilö lehtori Minna Sandelin), Saksan kielen syventävät opinnot (yhteyshenkilö professori Mia Raitaniemi), TUCEMEMS Vanhojen aikojen –kokonaisuus, korvaavuus aineopintojen kolmas osio.

Syöminen ei ole vain terveyskysymys, eivätkä eläimet liity vain luonnontieteisiin, vaan syöminen ja eläinsuhteet ovat yksi olennainen tutkimuskohde myös kriittiselle ja valtasuhteita reflektoivalle humanistiselle tutkimukselle. Kurssilla käsitellään erilaisia syömiseen ja ei-inhimillisiin eläimiin liittyviä humanistisen tutkimuksen lähestymistapoja ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja. Kurssin luennoilla selvitetään, kuinka jokapäiväinen asia kuten syöminen ja siihen liittyvät valinnat ovat sukupuolittuneita ja tunnesidonnaisia asioita, joihin liittyy kulttuurista merkityksenantoa, yhteiskunnallisia eron tekemisen tapoja, aktivismia ja globaaliin eriarvoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Osa näistä eron tekemisen tavoista liittyy siihen, millä tavoin eläinten kesken tehdään hierarkkisia erotteluja ja kuinka eläimet merkityksellistetään kulttuurisidonnaisesti, esimerkiksi jotkin ei-inhimilliset eläimet määritellään ruuaksi ja toiset ei-ruuaksi, esimerkiksi lemmikeiksi.

Kurssi on tarkoitettu kaikille Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita siitä, kuinka syömistä ja ihmisten ja muiden eläinten suhteita voidaan lähestyä kulttuurisina, yhteiskunnallisina ja eettisinä kysymyksinä.

Opetus tiistaisin ja perjantaisin klo 12-14
Paikka: ls. II (päärakennus) ja Janus-sali (Sirkkala) vaihtelevan aikataulun mukaan (ks. alla)

Aikataulu
Viikko 1: Ruumiillisuus, erot ja valta syömisen ja ei-inhimillisten eläinten tutkimuksessa
ti 12.1. Sari Irni ja Heta Lähdesmäki: Johdantoluento (ls. II)
pe 15.1. Katariina Kyrölä: Olet mitä syöt? Syöminen, halu ja ruumiillisuus mediassa (Janus)

Viikko 2: Etnisyys, syöminen ja eläinsuhteet
ti 19.1. Kaisa Ilmonen: Monikulttuurisuus, syöminen ja postkoloniaalinen kirjallisuus (ls. II)
pe 22.1. Lea Rojola: Porot ja posthumanismi (Janus)

Viikko 3: Ihmisten ja muiden eläinten kohtaamiset
ti 26.1. Heta Lähdesmäki: Yhteiset saaliseläimet. Ravinto ihmisen ja suden suhteen hiertäjänä 1900-luvun Suomessa (ls. II)
pe 29.1. Salla Peltonen: Posthumanistinen etiikka ja eläinsuhteiden kulttuuriset merkitykset: apinoiden ja ihmisten kommunikaatio ja sen merkitys ihmisten ja ei-inhimillisten eläinten suhteen uudelleenajattelulle (ls. II)

Viikko 4: Ei-inhimilliset eläimet ja taide ja historia
ti 2.2. Roni Grén: Eläin, kuva ja moderni avantgarde (ls. II)
pe 5.2. Jukka Vornanen: Kaswiruokaiset wegetariaanit. Kuinka kasvissyönti saapui Suomeen? (Janus)

Viikko 5: Hyvinvointi ja kärsimys
ti 9.2. Jouni Teittinen: Antropomorfismi, yhteisyys ja eläinten kärsimyksen esittäminen (ls. II)
pe 12.2. Sami Torssonen: Tuotantoeläinten hyvinvoinnin tuotteistaminen (ls. II)

Viikko 6: Ruoka ja eriarvoisuus
ti 16.2. Helena Siipi: Ruokaturvan käsite, eläin/kasvisruoka osana ruokaturvaa, ja ruokaturvan globaalit ulottuvuudet (ls. II)
pe 19.2. Sari Irni: Ruuanlaitto aktivismina? Vegaanit, sukupuoli ja tunteiden kulttuurinen politiikka (Janus)

Viikko 7: Eläinten hyväksikäyttö ja aktivismi
ti 23.2. "Syömisen ja eläinsuhteiden kulttuurit aktivistien näkökulmasta" -paneelikeskustelu (ls. II)

pe 26.2. Elisa Aaltola: Eläin lihana: Disney, mekanomorfia ja syömisen moraalipsykologia (Janus)

Viikko 8: Esseiden ja oppimispäiväkirjojen palautus

Ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssia, jotta saadaan tietää opiskelijamäärä ennakkoon. Ensimmäisellä kerralla annetaan moodle-avain.

Vastaava opettaja
Kurssin suunnittelijat ja vastuuopettajat: Sari Irni ja Heta Lähdesmäki
hailah[ät]utu.fi; sari.irni[ät]utu.fi
Opetus
12.1.2016 – 26.2.2016
Luento-opetus 28 t
Ti 12.1.2016, Aika: tiistait ja perjantait klo 12-14 aikavälillä 12.1. - 26.2.2016
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Luentosarja koskee tekstin ja kuvan tulkinnan perusteita ja antaa yleiskatsauksen estetiikan ja taiteenteorian peruskysymyksiin. Kurssin aikana käsitellään mm. antiikin teorioita taiteesta, runoudesta ja filosofiasta, keskiajan käsityksiä (pyhistä) teksteistä ja kuvista, barokkimystiikkaa kuvataiteessa (erit. Stilleben), Kantin estetiikkaa, romantiikan käsityksiä runoudesta, runouden kielestä ja maalaustaiteesta, positivistista taiteenfilosofiaa, uuskantilaista estetiikkaa, fenomenologiaa ja hermeneutiikkaa taiteenfilosofiassa, semiotiikkaa sekä reseptioestetiikkaa kirjallisuudentutkimuksessa ja taidehistoriassa.

Ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista.

Vastaava opettaja
Tuomas Tolonen
Opetus
19.1.2016 – 26.4.2016
Luento-opetus 24 t
Ti 19.1.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 18.15-19.45, Tauno Nurmela -sali (päärakennus)
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

3 op: luentosarjan tenttiminen
4 op (mm. yl.kirjallisuustieteen pääaineopiskelijat): luento + Platonin Valtion kirjat 2,3 ja 10 sekä Platonin dialogi Ion.
5 op: Platonin Valtion 2,3 ja 10 kirjojen lisäksi dialogi Ion SEKÄ teoksesta ERICH AUERBACH: MIMESIS, Hannu Riikosen esipuhe (s.11-17) sekä kolme ensimmäistä lukua (s.20-95).

HUOM. Musiikkitieteen korvaavuudet A5.h. ja S3.h sillä edellytyksellä, että kurssi tehdään 3-4 op laajuisena; Kulttuurihistoria: korvaavuus myös sopimuksen mukaan.

Kuuden luentokerran luovaan tietokirjoittamiseen liittyvän avoimen luentokurssin luennoitsijat edustavat aineistopohjaista, mutta tarinallista kirjoittamista. (2 op./5op.) Luennoitsijoita ovat kiitetyt tietokirjailijat ja aineistoja tekstiensä takana käyttävät kaunokirjailijat. Kurssilla vierailijat kertovat omasta kirjoittamisestaan, antavat käytännön esimerkkejä ideoinnista, aineistonkeruusta ja löytämisestä sekä aineiston käsittelystä tekstiksi ja tarinoiksi. He kuvaavat omia työtapojaan, kirjoittajan iloja ja haasteita. Halutessaan he voisivat keskittyä yhteen teokseen ja sen syntyyn tai laajemmin aineistopohjaisen kirjoittamisen taitoon. Kirjoittaminen on tutkimusmatka ja löytöretki – luentokurssi tähtää myös innostamaan kirjoittajia.

Kuuden kerran luentokurssi (2 op.) on avoin kaikille halukkaille laitoksen opiskelijoille. Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille ja kirjoittamalla luentopäiväkirja, joka palautetaan Niina Revolle 5.4. mennessä.

Luovan kirjoittamisen opiskelijat osallistuvat lisäksi Taina Kuuskorven työpajoihin, jolloin kurssi suoritetaan 5 opintopisteen laajuisena.

Yksittäisiin luentoihin osallistumalla voi kerätä luentopassimerkintöjä.

KURSSIN AIKATAULU:
Perjantaisin kello 12-14 (paitsi 18.3.: 14-16)
Paikka: Lambda (C1027), ICT-talo (1. krs.)

5.2. Kirjailija NIINA REPO. Repo on Turun yliopiston luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja ja julkaissut yli kymmenen kaunokirjallista teosta. Luento johdattaa aineistonkäyttöön ja tarinointiin liittyvien kysymysten ja näkökulmien äärelle.
12.2. FT, tutkija ja yliopistonlehtori MAARIT LESKELÄ-KÄRKI. Leskelä-Kärki on erityisesti erilaisista omaelämäkerrallisista aineistoista kiinnostunut ansioitunut historiantutkija, jota kiinnostaa naisten kirjoittamisen historia.
19.2. Professori, tietokirjailija HANNU SALMI. Salmi on monipuolinen kirjoittaja ja laaja-alainen tieteen popularisoija. Vuonna 2013 Salmi palkittiin tietokirjailijapalkinnolla Suomen Tietokirjailijat ry:n toimesta.
11.3. Kirjailija AKI OLLIKAINEN. Ollikainen on kirjoittanut kiitetyt romaanit Nälkävuosi ja Musta satu (Siltala.) Nälkävuosi voitti helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon ja oli muun muassa Finlandia-ehdokkaana.
18.3. klo 14-16 (huom. poikkeava aika): Kirjailija TOMMI KINNUNEN. Kinnusen Neljäntienristeys oli vuoden, ellei vuosikymmenen, kirjatapaus, arvostelu- ja myyntimenestys. Kinnusen toinen teos Lopotti ilmestyy helmikuussa 2016.
1.4. Kirjailija KRISTIINA VUORI. Vuori on pidettyjen ja luettujen historiallisten romaaninen Näkijän tytär, Siipirikko ja Disa Hannuntytär, Neidonpaula ja Kaarnatuuli kirjoittaja, varmaotteinen aineistopitoisten ja aistivoimaisten tarinoiden tekijä.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan ensimmäisellä luentokerralla / kulttuurihistorian ja luovan kirjoittamisen omille opiskelijoilleen määrittelemällä tavalla.

Vastaava opettaja
Kurssin suunnittelija/vastuuopettaja: Niina Repo
Opetus
5.2.2016 – 1.4.2016
Luento-opetus 12 t
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Taina Kuuskorpi on opettaja luovan kirjoittamisen pajoissa Tieto II -kurssilla.

Digitaaliset ihmistieteet -kurssi tarjoaa katsauksen digitaalisiin ihmistieteisiin, niiden nykytilaan ja tulevaisuuteen.

Kurssilla käsitellään digitaalisten ihmistieteisiin kuuluvia erilaisia digitaalisia aineistoja, menetelmiä ja työkaluja. Digitaaliset aineistot ovat avoimia, monimuotoisia tai niitä kerätään reaaliaikaisesti. Aineistoja yhdistellään ja hyödynnetään uusilla tavoilla.  Lisäksi muistiorganisaatiot ovat vahvasti digitoimassa kokoelmiaan ja sähkösyntyinen aineisto tulee korvaamaan analogisen aineiston nopeassa tahdissa. Digitaalisissa menetelmissä korostuvat sekä laadullisten että kvantitatiivisten menetelmien käyttö. Datan perusteella tehdään erilaisten tutkimusilmiöiden mallinnusta. Tutkimuskohteina voivat esimerkiksi olla vuorovaikutus, kielten ja kulttuurien muutokset sekä historialliset muutokset.

Kurssi on tarkoitettu humanistisen tiedekunnan opiskelijoille, mutta se sopii myös muiden ihmistieteiden edustajille. Kurssi sopii niin aineopintoihin, syventäviin kuin jatko-opintoihin.

Kurssi koostuu luennoista, joilla luennoitsijat kertovat omista tutkimusaiheistaan ja -tuloksistaan ja opastavat aineistojen, menetelmien ja työkalujen käyttöön. Lisäksi kurssin aikana järjestetään monitieteinen datatyöpaja, jossa analysoidaan pienryhmissä kurssin aihepiireihin liittyvää dataa.

19.1. Aloitusluento, Jaakko Suominen

26.1. Eeva Raike: Humanistinen paikkatieto

2.2. Toni Selkälä: Teknologia ja metaminä tai miten oikeus digitaalisuutta katsoo

9.2. Juha Ruohonen: Digitaaliset arkistot ja aineistot tutkijan apuna ja vaivana

15.2. Asko Nivala: Paikkatietojen louhinta teksteistä ja visualisointi kartoilla

22.2. Anne Wilenius: Digitoitujen karttojen georeferointi

1.3. Tenttiviikko

8.3. Filip Ginter : Sanojen ja tekstien samankaltaisuus ja klusterointi

15.3. Hannu Salmi ja Tapio Salakoski: Miten Suomesta tuli Suomi - aatteiden evoluutio ja kulttuurin muutos 1640-1910 laskennallisen historiantutkimuksen keinoin

22.3. Veronika Laippala: Aineistona (koko) Internet: voiko miljardien sanojen aineistoilla tehdä kielitiedettä?

29.3. Pääsiäinen

5.4. Marjut Johansson: Social media from Nordic to global contexts: Digital data, methods, and analyses ja Marja-Liisa Helasvuo: Puhutun kielen aineistot digitaalisiksi korpuksiksi

12.4. Lotta Lehti: Digitaalista retoriikkaa: argumentointi verkkokeskusteluissa

19.4. Kimmo Elo: Strukturoimattomien tekstiaineistojen tietokoneavusteinen analysointi: esimerkkeinä poliittiset puheet

26.4. Varpu Rantala: Digitaalinen ikonografia: elokuvan kuvatyyppien luokittelu värien ja valoisuuden laskennallisen analyysin avulla + kertaus

Ilmoittautuminen

NettiOpsu, ilmoittautuminen 11.12.15 - 11.1.16.

Vastaava opettaja
Marjut Johansson ja muut
Opetus
19.1.2016 – 26.4.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositellut suoritusajankohdat: 2.,3. tai 4. vuosi

Opetuksen ajankohdat:

  • Tiistaisin 16.00–17.30 Janus-salissa
  • Luennot 19.1.–26.4.2016 (III–IV periodi)
  • Ei luentoja 1.3. ja 29.3.
  • Datatyöpaja 14.4.-15.4.2016.
XHKT0013 TUCEMEMS perusopinnot (Vanhojen aikojen opintokokonaisuus) [III Periodi]

Opintojakso perehdyttää opiskelijat vanhempien aikojen tutkimuksen käsitteisiin ja aputieteisiin eri tieteenalojen näkökulmasta. Opiskelijat oppivat ymmärtämään, mitä eri alojen vanhempien aikojen tutkimus merkitsee.

Vastaava opettaja
Kirsi Salonen
kilesa[ät]utu.fi
Opetus
11.1.2016 – 9.5.2016
Luento-opetus
Ma 11.1.2016 - 9.5.2016 viikoittain klo 10.00-12.00, Minerva, E121 Jäntere
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetus keväällä 2016 Johdatus vanhojen aikojen tutkimukseen (5 op): Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Miten vanhempien aikojen kulttuuria, historiaa, kirjallisuutta tai kieliä tutkitaan? Eroaako niiden tutkiminen muiden aikakausien tutkimuksesta ja jos, niin millä lailla? Millaisia aputieteitä vanhempia aikoja tutkivat voivat hyödyntää? Millaisia tieteenaloja ovat kodikologia, diplomatiikka tai numismatiikka? Johdatus vanhojen aikojen tutkimukseen kurssi vastaa näihin ja moniin muihinkin kysymyksiin. Kurssin aikana opiskelijat tutustuvat vanhempien aikojen tutkimuksen käsitteisiin, aputieteisiin, kuten esimerkiksi paleografiaan ja kronologiaan, sekä eri tieteenalojen metodologiaan luentojen ja käytännön harjoitustöiden kautta.

Kurssin suoritustapa: luennot, harjoitustyöt ja tentti.

Opintojakso tutustuttaa opiskelijat keskiajan historiaan elämän eri osa-alueisiin. Opintojaksossa keskitytään modernin eurooppalaisen kulttuurin keskiaikaisiin juuriin.

Vastaava opettaja
Kirsi Salonen
kilesa[ät]utu.fi
Opetus
9.3.2016 –
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetus keväällä 2016: Keskiajan peruskurssi 5 op XHKT0015 Kurssilla perehdytään keskiajan (n. 300–1500) historiaan pääasiassa nykyisen Euroopan alueella. Luennot tarjoavat erilaisia näkökulmia keskiajan historiaan, mm. tieteet ja taiteet, sota, erilaiset uskonnot ja eurooppalaisten kohtaaminen muiden kanssa. Luennoilla ei käsitellä keskiajan historian kronologiaa, vaan opiskelijat opiskelevat tämän itsenäisesti etukäteistehtävän muodossa. Kurssi koostuu etukäteistehtävästä, temaattisista luennoista (14 h) sekä luentokertauksesta. Kurssin suoritustapa: etukäteistehtävä, luennot ja tentti. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

XHKT0026 TUCEMEMS aineopinnot (Vanhojen aikojen opintokokonaisuus) [III Periodi]

Sisältö: Kurssi koostuu luennoista, tutustumiskäynneistä ja harjoituksista. Luennoilla käsitellään arkistotieteen perusteita ja keskeisiä Suomen historian tutkimuksessa käytettyjä lähdeaineistoja, viranomaisarkistoja, yksityisarkistoja, sanomalehtiä ja muistitietoaineistoa.Turun maakunta-arkistossa ja Turun kaupunginarkistossa tutustutaan arkistoaineistoihin, arkistotekniikkaan ja aineistojen tulkintaan. Kurssi sisältää lisäksi katsauksen eri aikoina käytettyjen kirjoitustapojen kehitykseen ja ohjattua harjoittelua 1500-1800-lukujen asiakirjojen tulkintaan. Kurssilla tehdään harjoitustehtäviä verkkoympäristössä sekä harjoitellaan tietokoneluokassa sähköisten aineistojen hakua ja erilaisten aineistotietokantojen käyttöä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 14.12.2015 - 8.1.2016. Kurssille mahtuu 30 henkeä.

Vastaavat opettajat
Kirsi Vainio-Korhonen
kirvai[ät]utu.fi
Suvianna Seppälä
suvsep[ät]utu.fi
Opetus
11.1.2016 – 26.4.2016
Luento-opetus 14 t
Vanhat käsialat
Ti 12.1.2016 - 23.2.2016 viikoittain klo 8.00-10.00, Minerva E119, Juva
Ma 18.1.2016 - 29.2.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Artium, Hovi
Poikkeukset:
11.1.2016 klo 12.00 –14.00 , ls I, Tauno Nurmela -sali
Aineistot
Ma 7.3.2016 - 25.4.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Pha 2
Poikkeukset:
4.4.2016 klo 12.00 –14.00 , ls I, Tauno Nurmela -sali
25.4.2016 klo 12.00 –14.00 , Salus
Harjoitukset 10 t
Pienryhmä I
Ma 25.1.2016 - 22.2.2016 viikoittain klo 12.00-14.00, Artium, Hovi
Poikkeukset:
25.2.2016 klo 9.00 –12.00 , Turun maakunta-arkisto
Pienryhmä II
Ti 26.1.2016 - 23.2.2016 viikoittain klo 8.00-10.00, Minerva E119, Juva
Poikkeukset:
25.2.2016 klo 9.00 –12.00 , Turun maakunta-arkisto
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ensimmäinen luentokerta maanantaina 11.1., klo 12 - 14 Tauno Nurmela -salissa, ls I.

Vanhojen käsialojen tentit:

4.3. kello 10-12, E225 Minerva, Kotimainen kirjallisuus -seminaarisali

8.3. kello 8-10, E119 Minerva, Juva -seminaarisali

8.4. 14-17, luentosali II, laitostentti

Digitaaliset ihmistieteet ovat kovassa kansainvälisessä nosteessa. Kahden periodin mittaisella kurssilla luodaan käytännönläheinen katsaus tähän uuteen tapaan kerätä ja hyödyntää humanistisia aineistoja. Kurssin tarkoituksena on tuottaa sisältöjä Turun keskiajasta kertovaan internet-sivustoon ja kännykkäsovellukseen. Kurssin johdantoluennoilla käsitellään digitaalisia ihmistieteitä, avoimia lähdeaineistoja hyödyntävää kännykkähanketta ja Turun keskiajan arkeologista ja historiallista tutkimusta. Kurssilaisten tietojen keruuta ohjeistetaan, ja kerättyjen aineistojen pohjalta laadittuja tekstejä käsitellään ja muokataan seminaaritapaamisissa. Lopputulokset syötetään kännykkähankkeen tietokantaan.

Kurssi kestää koko kevään. Ensimmäisellä periodilla keskitytään luentoihin ja hankkeen esittelyyn, toisella periodilla opiskelijoiden tekstien käsittelemiseen:

Torstaisin klo. 16–18, Litzen-seminaarisali (E117, Minerva 1.krs)

Luennot

28.1.2016 Visa Immonen: Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin ja kännykkähankkeeseen

4.2.2016 Elina Saloranta: Turun kaupunkiarkeologiaa I

11.2.2016 Janne Harjula: Turun kaupunkiarkeologiaa II

18.2.2016 Kirsi Salonen: Historiallisten tekstilähteiden hyödyntäminen

25.2.2016 Tanja Toropainen: Yleistajuisten tekstien laatiminen

Seminaari-istunnot 10.3., 17.3., 24,3., 31.3. ja 7.4.

Läsnäolo luennoilla on pakollista.

Ryhmätyöskentelyn alustana toimii Moodle.

Arviointi: Asteikolla 1–5 kurssiaktiivisuuden ja sisältötekstin perusteella.

Vastaava opettaja
Janne Harjula
janhar[ät]utu.fi
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Muinaisnorjan tai -islanninkielisiä tekstejä luetaan alkuperäiskielellä kääntäen ääneen kotimaisille kielille tai englanniksi. Kieliopillisia rakenteita ja sanoja selitetään ja kulttuurisia aiheita käsitellään kääntämisen yhteydessä. Edellytetään aiempaa tuntemusta nykyislannista, fääristä, tai jostain muinaisesta pohjoisgermaanisesta kielestä. Kielioppiseikkoja kerrataan tarpeen mukaan ja kielen kehitystä ja suhdetta muihin germaanisiin kieliin käsitellään 2 Kurssin opettajalle toivotaan lähetettävän tekstitoiveita ja lyhyt selostus olennaisista aikaisemmista opinnoista opettajalle (kenwil@utu.fi) 31.12.15 mennessä. Suoritus: Säännöllinen läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen. Käännösten valmistaminen tuntia varten. Myös kirjallisia käännös- ja kielioppitehtäviä. Mahdollisuus ylimääräisten opintopisteiden suorittaminen kirjoittamalla essee tai tekemällä itsenäinen käännös- ja analyysitehtävä sopimuksen mukaan. 

Opetus
11.1.2016 – 2.5.2016
Luento-opetus
Ma 11.1.2016 - 2.5.2016 viikoittain klo 16.00-18.00, Minerva E119, Juva
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi
Aineopinnot [IV Periodi]

Sakraalimaisemakurssilla käydään läpi menneitä, nykyisiä ja hylättyjä pyhiä maisemia. Mikä tekee maisemasta ja ympäristöstä pyhän ja miten se menetetään. Kurssilla käsitellään myös sakraalimaisemaa vallanmaisemana ja sitä, miten se näkyy ennen ja nyt matkailussa. Lopussa mietitään, miten sakraalimaisema voi muuttua osittain virtuaaliseksi ja miten siihen suhtaudutaan.

Luennot videoidaan ja ne voi katsoa joko suorana tai jälkeenpäin Moodlen kautta.

Suoritus: Tehdään  kurssilla yhdestä käsiteltävistä aiheesta essee (noin 10 sivua), joka palautetaan moodleen viimeistään periodi IV viimeisellä viikolla. Palautuksen otsikossa pitää näkyä sekä aiheen  että tekijän nimi (esim. vallanmaisema_raike.docx).
Lisäksi tehdään parin viikon välein pohtiva luentopäiväkirja Moodleen.
Kun tekee molemmat tehtävät, kurssin opintopistemääräksi tulee 5 op. Jos tekee vain toisen, niin 3 op.

Luentoajat: klo 10–12 tai 12–14
7.3. klo 10–12, (ma): Tiina Mahlamäki: Pyhistä paikoista ja tiloista. Paikka: Janus-sali (Sirkkala, Turku).
11.3. klo 10–12 (pe): Laura Tuominen (Museovirasto): Kirkollisten ympäristöjen suojelukäytännöt. Paikka: ls 105 (Pori).
14.3 klo 12–14 (ma): Juha Ruohonen: Maiseman merkityksen muutokset. Kirkonpaikat nykymaisemassa. Paikka: Tauno Nurmela -sali (päärakennus, Turku).
18.3. klo 10–12 (pe): Simo Laakkonen: Sakraalimaisema vallanmaisemana. Paikka: ls 105 (Pori).
21.3. klo 12–14 (ma): Nina Kokkinen: Taide uuden henkisyyden rakentajana. Okkulttuuri ja etsimisen teemat Akseli Gallen-Kallelan mausoleumimaalauksissa ja Pekka Halosen alttaritauluissa. Paikka: Tauno Nurmela -sali (päärakennus, Turku).
1.4. klo 10–12 (pe): Maija Mäki: Sakraalimaisema ja matkailu. Paikka: Janus-sali (Sirkkala, Turku).
4.4. Retki Poriin. Kohteina mm. Juseliuksen mausoleumi, vanha hautausmaa ja maakunnasta jokin kohde
8.4. klo 10–12 (pe): Niina Uusi-Seppä: Kirkkorakennusten suojelun haasteet tulevaisuudessa. Paikka: ls 105 (Pori).
8.4. klo 12–14 (pe): Anna Sivula ja/tai Riina Haanpää: Maalaispappila kulttuuriperintöprosessina. Paikka: ls 105 (Pori).
13.4. klo 12–14 (ke): Kaarina Koski: -. Paikka: Tauno Nurmela -sali (päärakennus, Turku).

Ilmoittautuminen

Nettiopsu. Ilmoittautumisaika 11.1.-31.1.2016. Max 50 henkilöä.

Vastaava opettaja
Kurssin suunnittelija/vastuuopettaja: Eeva Raike eevrai@utu.fi
Opetus
7.3.2016 – 13.4.2016
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetusta, verkko-opetus sekä ekskursio. Opiskelijat kirjoittavat esseen valitusta/annetusta aiheesta sekä pohtivan luentopäiväkirjan luentojen ja oheismateriaalin perusteella.

Paikka: Turku ja Pori, Echo 360 -tallennus/suoratoisto

Korvaavuudet:
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen ko: Matu1095, Kupe1051, syventävissä EIHS1006
Uskontotiede: USKO1068 Erityisalaopinnot ja syventävissä USKO1069 Syventävät erityisalaopinnot
Arkeologian aineopintoihin: A4 Valinnaiset opinnot tai myös  S3 Valinnaiset teoria- ja menetelmäopinnot
Kansatiede: kans1153
Museologia: valinnaiset

Syventävät opinnot [IV Periodi]

Sakraalimaisemakurssilla käydään läpi menneitä, nykyisiä ja hylättyjä pyhiä maisemia. Mikä tekee maisemasta ja ympäristöstä pyhän ja miten se menetetään. Kurssilla käsitellään myös sakraalimaisemaa vallanmaisemana ja sitä, miten se näkyy ennen ja nyt matkailussa. Lopussa mietitään, miten sakraalimaisema voi muuttua osittain virtuaaliseksi ja miten siihen suhtaudutaan.

Luennot videoidaan ja ne voi katsoa joko suorana tai jälkeenpäin Moodlen kautta.

Suoritus: Tehdään  kurssilla yhdestä käsiteltävistä aiheesta essee (noin 10 sivua), joka palautetaan moodleen viimeistään periodi IV viimeisellä viikolla. Palautuksen otsikossa pitää näkyä sekä aiheen  että tekijän nimi (esim. vallanmaisema_raike.docx).
Lisäksi tehdään parin viikon välein pohtiva luentopäiväkirja Moodleen.
Kun tekee molemmat tehtävät, kurssin opintopistemääräksi tulee 5 op. Jos tekee vain toisen, niin 3 op.

Luentoajat: klo 10–12 tai 12–14
7.3. klo 10–12, (ma): Tiina Mahlamäki: Pyhistä paikoista ja tiloista. Paikka: Janus-sali (Sirkkala, Turku).
11.3. klo 10–12 (pe): Laura Tuominen (Museovirasto): Kirkollisten ympäristöjen suojelukäytännöt. Paikka: ls 105 (Pori).
14.3 klo 12–14 (ma): Juha Ruohonen: Maiseman merkityksen muutokset. Kirkonpaikat nykymaisemassa. Paikka: Tauno Nurmela -sali (päärakennus, Turku).
18.3. klo 10–12 (pe): Simo Laakkonen: Sakraalimaisema vallanmaisemana. Paikka: ls 105 (Pori).
21.3. klo 12–14 (ma): Nina Kokkinen: Taide uuden henkisyyden rakentajana. Okkulttuuri ja etsimisen teemat Akseli Gallen-Kallelan mausoleumimaalauksissa ja Pekka Halosen alttaritauluissa. Paikka: Tauno Nurmela -sali (päärakennus, Turku).
1.4. klo 10–12 (pe): Maija Mäki: Sakraalimaisema ja matkailu. Paikka: Janus-sali (Sirkkala, Turku).
4.4. Retki Poriin. Kohteina mm. Juseliuksen mausoleumi, vanha hautausmaa ja maakunnasta jokin kohde
8.4. klo 10–12 (pe): Niina Uusi-Seppä: Kirkkorakennusten suojelun haasteet tulevaisuudessa. Paikka: ls 105 (Pori).
8.4. klo 12–14 (pe): Anna Sivula ja/tai Riina Haanpää: Maalaispappila kulttuuriperintöprosessina. Paikka: ls 105 (Pori).
13.4. klo 12–14 (ke): Kaarina Koski: -. Paikka: Tauno Nurmela -sali (päärakennus, Turku).

Ilmoittautuminen

Nettiopsu. Ilmoittautumisaika 11.1.-31.1.2016. Max 50 henkilöä.

Vastaava opettaja
Kurssin suunnittelija/vastuuopettaja: Eeva Raike eevrai@utu.fi
Opetus
7.3.2016 – 13.4.2016
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetuksen toteutustavat: Luento-opetusta, verkko-opetus sekä ekskursio. Opiskelijat kirjoittavat esseen valitusta/annetusta aiheesta sekä pohtivan luentopäiväkirjan luentojen ja oheismateriaalin perusteella.

Paikka: Turku ja Pori, Echo 360 -tallennus/suoratoisto

Korvaavuudet:
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen ko: Matu1095, Kupe1051, syventävissä EIHS1006
Uskontotiede: USKO1068 Erityisalaopinnot ja syventävissä USKO1069 Syventävät erityisalaopinnot
Arkeologian aineopintoihin: A4 Valinnaiset opinnot tai myös  S3 Valinnaiset teoria- ja menetelmäopinnot
Kansatiede: kans1153
Museologia: valinnaiset

XHKT0026 TUCEMEMS aineopinnot (Vanhojen aikojen opintokokonaisuus) [IV Periodi]

Uuden ajan alun Eurooppa oli puritaanisen ja vapaamielisen, avoimen ja suljetun, uuden ja vanhan kohtaamisten luomien jännitteiden maailma. Se oli aikaa, jolloin vääränlaisista sanoista saattoi menettää päänsä, mutta jolloin myös moninaisuutta siedettiin ja maailmaa kierrettiin. Kurssi antaa työvälineitä tähän meille osin outoon ja vieraaseen mutta niin kiehtovaan maailmaan perehtymistä varten. Kurssilla tehdään kokeilevia löytöretkiä muiden muassa uuden ajan alun eurooppalaiseen keittotaitoon, puutarhanhoitoon, lääkintään, tapakasvatukseen, kauneudenhoitoon ja kuriositeettikokoelmien rakentamiseen.

Vastaava opettaja
Marjo Kaartinen
mkaartin[ät]utu.fi
Opetus
9.3.2016 – 11.5.2016
Luento-opetus
Ke 9.3.2016 - 11.5.2016 viikoittain klo 8.00-10.00, Minerva, E117 Litzen
Ryhmäopetus
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suoritustapa: Seminaari-istunnot, tehtävät ja ryhmätyöt.
Ilmoittautuminen: Kurssille ilmoittaudutaan NettiOpsussa tammikuun loppuun mennessä.
Osallistujamäärä: enintään 20. Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu aineopintoja aloittaville. Huom! Runsaiden ryhmätöiden vuoksi kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa Turussa epäsäännöllisinä aikoina.