Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tilastotiede

Periodit

Kursseille on ilmoittauduttava NettiOpsussa mielellään ennen kurssin alkamista. R-kielen alkeet -nettikurssille ei tarvitse ilmoittautua.

Useimmilla kursseilla on Moodlessa kotisivu, jolle myös kurssin materiaalit tulevat. Näitä kannattaa seurata tiiviisti kurssin aikana.

Toisin kuin opinto-opas opetusohjelma on jatkuvan muutoksen alla. Luentojen ajat ja paikat voivat vaihtua, siksi onkin tärkeää seurata jatkuvasti opetusohjelmaa. Tarkista aina ennen kurssin alkua, ettei esim. opetuksen paikka tai ajankohta ole muuttunut.
Kurssin alkamisen jälkeen tiedot muutoksista tulevat yleensä vain kurssien kotisivuille. Opetusohjelmasivuillekin muutokset päivitetään, jos opettaja huomaa ilmoittaa niistä sivujen päivittäjälle...

----------------------------------------------------------------------------------------

Opetus periodilla V

Bayes-päättely perustuu ajatukseen, että sekä havaintojen tilastollista vaihtelua että tilastollisen mallin parametreja koskevaa epävarmuutta voidaan kuvata todennäköisyyksien avulla. Tuntemattomia suureita koskeva päättely perustuu niiden posteriorijakaumaan, joka saadaan, kun havaintojen ja malliparametrien yhteisjakauma ehdollistetaan havaittujen muuttujien arvoihin. Käytännössä ongelmaksi tulee tarvittavien ehdollisten jakaumien määrääminen. Ratkaisun tarjoaa silloin Markov ketju Monte Carlo eli MCMC-laskenta. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija OpenBUGS-ohjelmaan, jolla voi toteuttaa suoraviivaisesti hyvinkin monenlaisia Bayes-malleja.

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tutustunut MCMC-laskennan algoritmien perusteisiin ja saanut käytännön harjoitusta OpenBUGS-ohjelman käytöstä. Kurssiin sisältyy johdantoluentoja. Valtaosin kurssi kuitenkin koostuu ohjatuista tietokoneluokkaharjoituksista, joissa sovelletaan Bayes-päättelyä ja MCMC-laskentaa erilaisiin regressiomalleihin. Kurssin laajuus on 2 opintopistettä, ja ne saavuttaa riittävällä ja aktiivisella osallistumisella kurssin harjoituksiin.

Kurssin ennakkotiedoiksi suositellaan Bayes-päättelyn peruskurssia tai vastaavia tietoja sekä yleistettyjen lineaaristen mallien kurssia. Myös esimerkiksi Laskennallisen tilastotieteen kurssista on hyötyä, mutta se ei ole välttämätön.

Bayes-praktikum järjestetään 11.-13.5. (ke-pe, klo 13-17) ja 18.-20.5. (ke-to klo 13-17; pe klo 13-15), yhteensä 22h.

Kurssista on kotisivu Moodlessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 10.5. mennessä NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Kari Auranen
kajuaur[ät]utu.fi
Opetus
11.5.2016 – 20.5.2016
Ryhmäopetus 22 t
Ke 11.5.2016 - 18.5.2016 viikoittain klo 13.00-17, it-luokka 111, Quantum
To 12.5.2016 - 19.5.2016 viikoittain klo 13.00-17, it-luokka 111, Quantum
Pe 13.5.2016 klo 13.00-17, it-luokka 111, Quantum
Pe 20.5.2016 klo 13.00-15, it-luokka 111, Quantum
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi suorittaa aine- tai syventävinä opintoina.


Vastaava opettaja
Stefan Emet
semet[ät]utu.fi
Opetus
3.5.2016 – 31.5.2016
Luento-opetus
Ti 3.5.2016 klo 12-14, M2, Quantum, aloitusluento
Ti 31.5.2016 klo 10-12, M2, Quantum, kertaava luento
Harjoitukset
Ti 10.5.2016 - 24.5.2016 viikoittain klo 10-12, M2, Quantum
Pe 20.5.2016 - 27.5.2016 viikoittain klo 10-12, M2, Quantum
Periodit:
Opintojakson kotisivu: http://users.utu.fi/semet/kesa
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakson voi sisällyttää tilastotieteen perusopintoihin tai matematiikan aineopintoihin.


Itseopiskelulla suoritettavat opintojaksot

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti työskennellen käyttäen englanninkielistä itseopiskelupakettia, joka löytyy Moodlesta alla mainitusta osoitteesta. Suoritus sisältää tehtäviä, joita on tehtävä tietty määrä.

Lue ohjeet huolellisesti. Suorituksen voi aloittaa milloin vain, mutta se on saatava loppuun saman opetusperiodin aikana. Keskeneräiset suoritukset nollataan periodin lopussa.

Ilmoittautuminen

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua. Kirjautuminen Moodle-sivustolle riittää.

Vastaava opettaja
Henri Pesonen
henri.pesonen[ät]utu.fi
Opetus
Itsenäinen työskentely 50 t Verkossa
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ennen syyslukukautta 2014 tilastotieteen opintonsa aloittaneet:
- Tilastotieteen perusopinnot (25 op) suorittaneet suorittavat kurssin tilastotieteen aineopintoihin.
- Jos perusopinnot ovat kesken, voi kurssin ottaa osaksi perusopintoja.


Kieli- ja viestintäopinnot
Vastaava opettaja
Arto Lepistö
alepisto[ät]utu.fi
Opetus
Luento-opetus 16 t
Ma 15.2.2016 klo 10-12, ls XI, Natura eli LT1, 2. krs, Kurssin aloitusluento
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on tarkoitettu matematiikan ja tilastotieteen toisen vuoden pääaineopiskelijoille.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoilla kurssi kuuluu kieli- ja viestintäopintoihin.
Matematiikan  koulutusohjelman opiskelijoilla kurssi kuuluu matematiikan aineopintoihin ja tilastotieteen koulutusohjelman opiskelijoilla kurssi kuuluu tilastotieteen aineopintoihin.

Kurssin yhteydessä jaetaan matematiikan opiskelijoille aineen aihe ja tilastotieteen opiskelijoille LuK-tutkielman aihe.

Tilastotieteen koulutusohjelman opiskelijat:
Niiden tilastotieteen opiskelijoiden, jotka eivät ole osallistuneet aiemmin tälle tai vastaavalle kurssille (esim. opintojaksolle TILM3513 LuK-tutkielma ja seminaari), pitää osallistua kurssille.
Kurssin yhteydessä jaetaan LuK-tutkielman aihe.


Periodi
Aineopinnot [I Periodi]

Course description:

The course introduces robust statistical methods and will discuss the following topics:
- some measures of robustness
- robust univariate location and scale estimates
- robust linear regression
and some multivariate robust methods if time permits.

Students of the course are expected to have some basic knowledge
of statistical inference and linear regression and know
how to use the statistical language R.

Vastaava opettaja
Klaus Nordhausen
klaus.nordhausen[ät]utu.fi
Opettaja
Markus Matilainen (harjoitukset)
manmat[ät]utu.fi
Opetus
6.10.2015 – 9.11.2015
Luento-opetus 20 t
Ti 6.10.2015 - 3.11.2015 viikoittain klo 12.15-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
To 8.10.2015 - 22.10.2015 viikoittain klo 10.15-12, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
To 29.10.2015 klo 10.15-12, M3, Quantum
To 5.11.2015 klo 10.15-12, M1 (seminaaritila 277, Quantum 2. krs)
Harjoitukset 10 t
Ma 12.10.2015 - 9.11.2015 viikoittain klo 12.15-14, atk-luokka, Quantum
Periodit: I II
Opetuskieli: englanti
Lisätiedot:

 Kurssista on kotisivu Moodlessa (toistaiseksi pääsee vain kurssin etusivulle).
- Kurssin voi suorittaa aine- tai syventäviin opintoihin.

Ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava NettiOpsussa 1.9. klo 12.00 mennessä Tieto kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 2.9. sähköpostitse. Kurssille otetaan pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssille osallistuvilta edellytetään tilastotieteen perustietoja.

Opettaja
Timo Hurme
Yhteyshenkilö
Eila Seppänen
seppanen[ät]utu.fi
Opetus
3.9.2015 – 4.9.2015
Ryhmäopetus 20 t
To 3.9.2015 klo 9.15-18, atk-luokka, Quantum
Pe 4.9.2015 klo 9.15-18, atk-luokka, Quantum
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kurssille otetaan ensijaisesti aineopintovaiheessa olevia tilastotieteen opiskelijoita.

KURSSIN KUVAUS

Tavoitteet:
Tutustuttaa tilastotieteilijän tehtäviin tutkimusryhmässä; tutkijan tapaamiseen, tutkimusongelman hahmottamiseen, aineiston muokkaamiseen analysoitavaan kuntoon, tilastollisen mallin valintaan, tilastolliseen raportointiin ja tulosten esittämiseen.  Myös suuriin asiakasaineistoihin liittyvien aineistojen analysointiin ja raportointiin liittyviin seikkoihin tullaan tutustumaan kurssin aikana.

Sisältö:
Tilastotieteilijän hyvät työtavat : datan tarkistus, työskentelyvaiheiden dokumentointi jne. Tilastollisten mallien soveltaminen todellisiin tutkimusongelmiin. Tilastollisen mallinnuksen tulosten kommunikointi kirjallisesti ja suullisesti. Erilaiset toimintaympäristöt: tiedemaailma ja yritysmaailma.

Toteutustapa:
28 h ryhmäopetusta/ryhmäkokoontumisia, itsenäisiä tehtäviä ja ryhmätöitä. Kurssin lopussa on tilaisuus, jossa kukin opiskelija esittelee tutkimusongelmaan sopivan tilastollisen mallin ja saadut tulokset sekä tutkijalle että kurssilaisille.

Edeltävät opinnot:
Tilastollisten mallien peruskurssi

 

Ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava NettiOpsussa viimeistään 1.9.

Vastaava opettaja
Jouko Katajisto
jouko.katajisto[ät]utu.fi
Opetus
2.9.2015 – 9.12.2015
Ryhmäopetus 28 t
Ke 2.9.2015 - 21.10.2015 viikoittain klo 14.15-16, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Ke 28.10.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 14.15-16, M1 (seminaaritila 277, Quantum 2. krs)
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 7.9. mennessä

Vastaava opettaja
Hannu Oja
hfvoja[ät]utu.fi
Opettaja
Joni Virta (harjoitukset)
joni.virta[ät]utu.fi
Opetus
31.8.2015 – 16.10.2015
Luento-opetus 28 t
Ma 31.8.2015 - 12.10.2015 viikoittain klo 12.15-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs), Ei luentoa 7.9.
Ti 1.9.2015 klo 12.15-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
To 10.9.2015 - 15.10.2015 viikoittain klo 12.15-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Ti 15.9.2015 klo 12.15-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Harjoitukset 12 t
Pe 11.9.2015 - 16.10.2015 viikoittain klo 12.15-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [I Periodi]

Graduseminaarin ensimäinen kokoontuminen kevätlukukaudella 2016 on 12.1. Kevätlukukauden aikataulusta sovitaan tällöin. Kokoontumisia ei ole joka viikko.

Seminaarin voi aloittaa myös kevätlukukaudella.
Jos haluat aloittaa graduseminaarin kevätlukukaudella, ota yhteyttä Mervi Eerolaan.

Vastaavat opettajat
Mervi Eerola
mervi.eerola[ät]utu.fi
Hannu Oja
hfvoja[ät]utu.fi
Opettaja
Kari Auranen
kajuaur[ät]utu.fi
Opetus
15.9.2015 – 19.4.2016
Seminaari 30 t
Syksy 2015
Ti 15.9.2015 - 20.10.2015 viikoittain klo 10.15-12, M1 (seminaaritila 277, Quantum 2. krs)
Ti 27.10.2015 - 24.11.2015 viikoittain klo 12.15-14, M1 (seminaaritila 277, Quantum 2. krs), (ei seminaaria 17.11.)
Kevät 2016
Ti 12.1.2016 - 19.4.2016 viikoittain klo 10-12, M1 (seminaaritila 277, Quantum 2. krs)
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Course description:

The course introduces robust statistical methods and will discuss the following topics:
- some measures of robustness
- robust univariate location and scale estimates
- robust linear regression
and some multivariate robust methods if time permits.

Students of the course are expected to have some basic knowledge
of statistical inference and linear regression and know
how to use the statistical language R.

Vastaava opettaja
Klaus Nordhausen
klaus.nordhausen[ät]utu.fi
Opettaja
Markus Matilainen (harjoitukset)
manmat[ät]utu.fi
Opetus
6.10.2015 – 9.11.2015
Luento-opetus 20 t
Ti 6.10.2015 - 3.11.2015 viikoittain klo 12.15-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
To 8.10.2015 - 22.10.2015 viikoittain klo 10.15-12, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
To 29.10.2015 klo 10.15-12, M3, Quantum
To 5.11.2015 klo 10.15-12, M1 (seminaaritila 277, Quantum 2. krs)
Harjoitukset 10 t
Ma 12.10.2015 - 9.11.2015 viikoittain klo 12.15-14, atk-luokka, Quantum
Periodit: I II
Opetuskieli: englanti
Lisätiedot:

 Kurssista on kotisivu Moodlessa (toistaiseksi pääsee vain kurssin etusivulle).
- Kurssin voi suorittaa aine- tai syventäviin opintoihin.

Kurssi kuuluu tilastotieteen syventäviin opintoihin. Kurssilla tutustutaan aineistoihin, joissa samoista yksilöistä on tehty useampia kuin yksi ajallisesti peräkkäinen vastemittaus. Erotuksena aikasarjojen analyysiin yksilöiden määrä on tyypillisesti suuri ja yksilökohtaisten havaintojen määrä kohtuullisen pieni. Pitkittäisaineisto mahdollistaa yksilöiden välisten erojen ja yksilökohtaisen vaihtelun erottamisen toisistaan tilastollisen mallinnuksen keinoin. Oleellinen piirre on havaintovasteiden korrelaatiorakenteen mallintaminen. Kurssilla käsitellään sekä jatkuvia että luokittelevia vastemuuttujia. Esimerkit tulevat lähinnä biotieteistä, mutta kurssilla opittavia tilastollisia malleja voi soveltaa muillakin aloilla.

- Esitiedot: Yleistetyt lineaariset mallit tai vastaavat tiedot

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 7.9. mennessä

Vastaava opettaja
Kari Auranen
kajuaur[ät]utu.fi
Opetus
1.9.2015 – 22.10.2015
Luento-opetus 28 t
Ti 1.9.2015 - 20.10.2015 viikoittain klo 14.15-16, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs), Ei luentoa 22.9.
Ke 2.9.2015 - 21.10.2015 viikoittain klo 10.15-12, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs), Ei luentoa 23.9.
Harjoitukset 12 t
To 10.9.2015 - 22.10.2015 viikoittain klo 8.30-10, atk-luokka, Quantum, Ei harjoituksia 24.9.
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Muille tutkinto/koulutusohjelmille suunnatut opintojaksot [I Periodi]

Course description:

http://www.utu.fi/fi/Tutkimus/tutkijakoulu/courses/Documents/Courses2014/RegressionContents.pdf

Enrolment

NettiOpsu or Eila Seppänen (eila.seppanen@utu.fi), if you aren't student.

Teacher responsible
Mervi Eerola
mervi.eerola[ät]utu.fi
Teachers
Jouko Katajisto (practicals)
jouko.katajisto[ät]utu.fi
Henri Nyberg (practicals)
henri.nyberg[ät]utu.fi
Teaching
24-Sep-2015 – 1-Oct-2015
Lectures 12 h
Thu 24-Sep-2015 at 10.00-14, Cal3, Calonia
Fri 25-Sep-2015 at 10.00-12, Edu2, Educarium
Fri 25-Sep-2015 at 12.00-14, Edu1, Educarium
Thu 1-Oct-2015 at 10.00-14, Edu2, Educarium
Exercises 6 h
Thu 24-Sep-2015 at 14-16, It-lab 409, Publicum
Fri 25-Sep-2015 at 14-16, It-lab 409, Publicum
Thu 1-Oct-2015 at 14-16, It-lab of Mathematics and Statistics, Quantum
Periods: I
Language of instruction: English
Vastaava opettaja
Stefan Emet
semet[ät]utu.fi
Opetus
31.8.2015 – 14.10.2015
Luento-opetus 28 t
Luennot
Ma 31.8.2015 - 12.10.2015 viikoittain klo 12-14, X, Natura (ent. LT1), (Poikkeus: 7.9. Pub 1, Publicum)
Ti 1.9.2015 - 13.10.2015 viikoittain klo 14-16, Arc 1, Arcanum
Harjoitukset 12 t
Demoryhmä 1
Ke 9.9.2015 - 14.10.2015 viikoittain klo 12-14, XI, Natura (ent. LT1), (Poikkeus: 14.10. Porthan-sali, Maaherran makasiini)
Demoryhmä 2
Ke 9.9.2015 - 14.10.2015 viikoittain klo 14-16, XI, Natura (ent. LT1), (Poikkeus: 14.10. Porthan-sali, Maaherran makasiini)
Demoryhmä 3
Ke 9.9.2015 - 14.10.2015 viikoittain klo 16-18, M2, Quantum
Periodit: I
Opintojakson kotisivu: http://users.utu.fi/semet/tod/
Opetuskieli: suomi
Periodi
Perusopinnot [II Periodi]

Kurssi ei kelpaa samaan tutkintoon kurssin TILM3510 Tilastotieteen peruskurssi b, päättelyn perusmenetelmät  kanssa.

Vastaava opettaja
Henri Pesonen
henri.pesonen[ät]utu.fi
Opetus
26.10.2015 – 9.12.2015
Luento-opetus 28 t
Luennot
Ma 26.10.2015 - 7.12.2015 viikoittain klo 12-14, II, Päärakennus
Ti 27.10.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 14-16, II, Päärakennus, (Poikkeus: 8.12. XXVII, Juslenia)
Harjoitukset 12 t
Demoryhmä 1
Ke 4.11.2015 - 25.11.2015 viikoittain klo 8-10, M3, Quantum
Ke 2.12.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 8-10, it-luokka, Quantum
Demoryhmä 2
Ke 4.11.2015 - 25.11.2015 viikoittain klo 10-12, M3, Quantum
Ke 2.12.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 10-12, it-luokka, Quantum
Demoryhmä 3
Ke 4.11.2015 - 25.11.2015 viikoittain klo 12-14, M3, Quantum
Ke 2.12.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 12-14, it-luokka, Quantum
Demoryhmä 4
Ke 4.11.2015 - 25.11.2015 viikoittain klo 14-16, M3, Quantum
Ke 2.12.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 14-16, it-luokka, Quantum
Demoryhmä 5
Ke 4.11.2015 - 25.11.2015 viikoittain klo 16-18, M3, Quantum
Ke 2.12.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 16-18, it-luokka, Quantum
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [II Periodi]

- Kurssin kotisivu on avattu Moodlessa.

- Esitiedot: Lineaariset mallit tai vastaavat tiedot

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 3.11. mennessä.

Vastaava opettaja
Mervi Eerola
mervi.eerola[ät]utu.fi
Opettaja
Ilmari Ahonen (Harjoitukset)
Opetus
27.10.2015 – 10.12.2015
Luento-opetus 28 t
Ti 27.10.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 14.15-16, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Ke 28.10.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 10.15-12, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Harjoitukset 12 t
Ti 3.11.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 10.15-12, it-luokka, Quantum
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tilastotieteen pää- ja sivuaineopiskelijat voivat suorittaa kurssin tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Kotisivu on Moodlessa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 2.11. mennessä

Vastaava opettaja
Hannu Oja
hfvoja[ät]utu.fi
Opettaja
Joni Virta (harjoitukset)
joni.virta[ät]utu.fi
Opetus
26.10.2015 – 8.12.2015
Luento-opetus 26 t
Ma 26.10.2015 - 30.11.2015 viikoittain klo 12.30-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs), 2.11. sali M1, Quantum; Ei luentoa 16.11.
To 29.10.2015 - 3.12.2015 viikoittain klo 12.30-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs), Ei luentoa 19.11.
Ti 10.11.2015 klo 12.30-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Ti 24.11.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 12.30-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Harjoitukset 12 t
To 5.11.2015 - 3.12.2015 viikoittain klo 14.15-16, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Ma 7.12.2015 klo 12.15-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [II Periodi]

- Kurssin kotisivu on avattu Moodlessa.

- Esitiedot: Lineaariset mallit tai vastaavat tiedot

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 3.11. mennessä.

Vastaava opettaja
Mervi Eerola
mervi.eerola[ät]utu.fi
Opettaja
Ilmari Ahonen (Harjoitukset)
Opetus
27.10.2015 – 10.12.2015
Luento-opetus 28 t
Ti 27.10.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 14.15-16, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Ke 28.10.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 10.15-12, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Harjoitukset 12 t
Ti 3.11.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 10.15-12, it-luokka, Quantum
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tilastotieteen pää- ja sivuaineopiskelijat voivat suorittaa kurssin tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Periodi
Perusopinnot [III Periodi]

Kurssista on kotisivu Moodlessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen: NettiOpsuun 11.1. mennessä

Vastaava opettaja
Jouko Katajisto
jouko.katajisto[ät]utu.fi
Opettajat
Henri Nyberg
henri.nyberg[ät]utu.fi
Maiju Pesonen
mekuja[ät]utu.fi
Opetus
4.1.2016 – 19.2.2016
Luento-opetus 26 t
Ma 4.1.2016 - 18.1.2016 viikoittain klo 12.15-14, XXII, Agora
Ke 13.1.2016 - 20.1.2016 viikoittain klo 14.15-16, XXII, Agora
Ma 25.1.2016 - 15.2.2016 viikoittain klo 12.15-14, I Tauno Nurmela -sali, päärakennus
Poikkeukset:
1.2.2016 klo 12.15 –14 , ls II, päärakennus
Ke 27.1.2016 - 17.2.2016 viikoittain klo 14.15-16, I Tauno Nurmela -sali, päärakennus
Poikkeukset:
3.2.2016 klo 14.15 –16 , Auditorio, Quantum
Harjoitukset 12 t
Ryhmä 1
To 14.1.2016 - 21.1.2016 viikoittain klo 12.15-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
To 28.1.2016 - 18.2.2016 viikoittain klo 12.15-14, it-luokka, Quantum
Ryhmä 2
To 14.1.2016 - 21.1.2016 viikoittain klo 14.15-16, XVIII (Quantum 3. krs)
To 28.1.2016 - 18.2.2016 viikoittain klo 14.15-16, it-luokka, Quantum
Ryhmä 3
To 14.1.2016 - 21.1.2016 viikoittain klo 16.15-18, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
To 28.1.2016 klo 16.15-18, it-luokka, Quantum, HUOM. Ryhmä 3 peruutettu 4.-18.2. vähäisen osallistujamäärän takia
Ryhmä 4
Pe 15.1.2016 - 22.1.2016 viikoittain klo 8.30-10, XVIII (Quantum 3. krs)
Pe 29.1.2016 - 19.2.2016 viikoittain klo 8.30-10, it-luokka, Quantum
Ryhmä 5
Pe 15.1.2016 - 22.1.2016 viikoittain klo 10.15-12, XVII (Quantum 2. krs)
Pe 29.1.2016 - 19.2.2016 viikoittain klo 10.15-12, it-luokka, Quantum
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Maiju Pesonen vastaa kurssin luennoista 1-4, Henri Nyberg luennoista 5-9 ja Jouko Katajisto luennoista 10-13. Kunkin osuudesta on kahdet harjoitukset.

Harjoitusryhmien määrä riippuu kurssin osallistujamäärästä.

Aineopinnot [III Periodi]

KURSSIN KUVAUS

Tavoitteet: Antaa perustiedot ja käytännöllisen johdatuksen tilastollisten momimuuttujamenetelmien perinteisiin työkaluihin, niiden käyttöympäristöihin ja matemaattisiin perusteisiin.

Sisältö:

1) moniulotteisten aineistojen kuvailu, keskiarvovektori ja kovarianssimatriisi Mahalanobiksen etäisyys, hajontakuviot
2) moniulotteinen normaalijakauma ominaisuuksineen
3) moniulotteinen sijainnin testaus: Hotellingin T2, MANOVA, moniulotteinen regressio
4) Kovarianssimatriisin käyttö: pääkomponenttianalyysi ja kanooninen korrelaatio
5) faktorianalyysi ja riippumattomien komponenttien analyysi
6) erottelu- ja klusterianalyysi

Kohderyhmä: Tilastotieteen opiskelijat ja muiden oppialojen jatko-opiskelijat

Esitiedot: Hyvät perustiedot yksiulotteisista tilastollisista menetelmistä sekä R-ohjelmointikielen käyttötaito

Totetutustavat: 12 tuntia luentoja ja 6 tuntia it-luokkaharjoituksia

Vaadittavat opintosuoritukset: Pakolliset harjoitukset ja essee  (soveltajat, hyväksytty/hylätty) tai pakolliset harjoitukset ja kirjallinen tentti (omat opiskelijat, arviointi numeroilla 0-5)

DESCRIPTION OF THE COURSE

Objectives: A practical introduction to classical analysis of multivariate data  when the response variable is multivariate and continuous. Basic understanding of the mathematical background and use of the traditional multivariate analysis tools.

Outline:

1) Description of multivariate data: data matrix, mean vector, covariance matrix, other descriptive statistics, Mahalanobis distance, scatter plots
2) Multivariate normal distribution and its properties
3) Multivariate location tests: Hotelling's T2, MANOVA and multivariate linear regression
4) The use of covariance matrix: Principal component analysis (PA), canonical correlation (CA)
5) Factor analysis (FA) and independent component analysis (ICA)
6) Discriminant analysis and cluster analysis

Target group: Student is statistics and doctoral students in other disciplines

Prerequisites: A good knowledge of univariate statistical methods and basic knowledge in R programming

Teaching methods: Lectures (12 hours) and practicals in it-lab (6 hours)

Evaluation: Active participation in practicals and an essee (other disciplines: passed/failed) or active participation and an exam (students in statistics, 0-5).

Enrolment

Kurssille on ilmoittauduttava NettiOpsussa viimeistään 1.2.
Enrol to the course by 1.2.

Teacher responsible
Hannu Oja
hannu.oja[ät]utu.fi
Teacher
Markus Matilainen (exercises)
manmat[ät]utu.fi
Teaching
1-Feb-2016 – 17-Feb-2016
Lectures 12 h
Mon 1-Feb-2016 - 15-Feb-2016 weekly at 12.30-14, XVII (Quantum 2nd floor)
Tue 2-Feb-2016 - 16-Feb-2016 weekly at 12.30-14, XV (Natura 4th floor)
Exercises 6 h
Group 1 (Finnish group)
Wed 3-Feb-2016 - 17-Feb-2016 weekly at 14.15-16, it-lab, Quantum
Group 2 (English group)
Wed 3-Feb-2016 - 17-Feb-2016 weekly at 16.15-18, it-lab, Quantum
Periods: III
Language of instruction: English

Bayes-päättely perustuu ajatukseen, että sekä havaintojen tilastollista vaihtelua että tilastollisen mallin parametreja koskevaa epävarmuutta voidaan kuvata todennäköisyyksien avulla. Tuntemattomia suureita koskeva päättely perustuu niiden ns. posteriorijakaumaan, joka saadaan, kun havaintojen ja malliparametrien yhteisjakauma ehdollistetaan havaittujen muuttujien arvoihin. Bayes-menetelmät sallivat jakaumamuotoisen ennakkotiedon käyttämisen tilastollisessa analyysissä. Ne soveltuvat erityisen hyvin hierarkkisten mallien käsittelyyn, tilanteisiin, joissa on paljon puuttuvia havaintoja, sekä ennustamisongelmiin.

Kurssilla tutustutaan Bayes-päättelyn käsitteisiin ja perusmalleihin. Kurssi seuraa alkuosaa kirjasta Gelman, Carlin, Stern and Rubin: Bayesian Data Analysis, 2nd Edition, Chapman & Hall, 2004. Kurssiin sisältyy lasku- ja tietokoneluokkaharjoituksia.

Kurssin ennakkotiedoiksi suositellaan seuraavia kursseja tai niitä vastaavia tietoja: Tilastollisen päättelyn kurssit I ja II, lineaariset mallit, yleistetyt lineaariset mallit, R-ohjelmointi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen: NettiOpsuun 7.1. mennessä

Vastaava opettaja
Kari Auranen
kajuaur[ät]utu.fi
Opetus
7.1.2016 – 23.2.2016
Luento-opetus 28 t
To 7.1.2016 klo 14.15-16, XV (Natura eli LT1, 4. krs)
Ke 13.1.2016 - 10.2.2016 viikoittain klo 12.15-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
To 14.1.2016 - 18.2.2016 viikoittain klo 14.15-16, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Harjoitukset 12 t
Ti 12.1.2016 - 23.2.2016 viikoittain klo 14.15-16, it-luokka, Quantum
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi sisällyttää aine- tai syventäviin opintoihin.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 15.1 mennessä

Vastaava opettaja
Henri Nyberg
henri.nyberg[ät]utu.fi
Opetus
11.1.2016 – 24.2.2016
Luento-opetus 30 t
Ma 11.1.2016 klo 10.15-12, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Ma 11.1.2016 klo 16.15-18, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Ti 12.1.2016 - 16.2.2016 viikoittain klo 10.15-12, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Ke 13.1.2016 - 24.2.2016 viikoittain klo 10.15-12, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Harjoitukset 20 t
Laskuharjoitukset 12 t
Ma 18.1.2016 - 22.2.2016 viikoittain klo 16.15-18, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Tietokoneharjoitukset 8 t
Ma 25.1.2016 klo 10.15-12, it-luokka, Quantum
Ma 8.2.2016 klo 10.15-12, it-luokka, Quantum
Ma 22.2.2016 klo 12.15-14, it-luokka, Quantum
Ti 23.2.2016 klo 12.15-14, it-luokka, Quantum
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositellaan osallistumista kurssille Matriisilaskenta tilastotieteessä, jos matriiseilla laskeminen ei ole kovin tuttua.

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka aikovat osallistua Lineaariset mallit ja/tai Monimuuttujamenetelmien teoria -kurssille. Kurssilla käydään läpi em. kursseilla tarvittavaa matriisilaskentaa.

Kurssista on kotisivu Moodlessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsuun 8.1. mennessä

Vastaava opettaja
Hannu Oja
hannu.oja[ät]utu.fi
Opettaja
Markus Matilainen (harjoitukset)
manmat[ät]utu.fi
Opetus
4.1.2016 – 27.1.2016
Luento-opetus 12 t
Ma 4.1.2016 - 18.1.2016 viikoittain klo 12.30-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Ti 5.1.2016 - 19.1.2016 viikoittain klo 12.30-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Harjoitukset 6 t
Ke 13.1.2016 - 20.1.2016 viikoittain klo 14.15-16, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Ke 27.1.2016 klo 14.15-16, it-luokka, Quantum
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

HUOM. Kurssi on täysi. Tähän mennessäkin (3.1.)  ilmoittautuneista joudutaan karsimaan.

Kurssille otetaan ensisijaisesti tilastotieteen pääaineopiskelijoita tai aineopintotasoisia opintoja suorittavia sivuaineopiskelijoita, muut otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssille osallistuvilta edellytetään tilastotieteen perustietoja.

Ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava NettiOpsussa. Ilmoittautumisaika alkaa 17.12. klo 12.00 ja päättyy 5.1.2016 klo 12.00. Tieto kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 5.1. klo 16 sähköpostitse.

Opettaja
Timo Hurme
Yhteyshenkilö
Eila Seppänen
seppanen[ät]utu.fi
Opetus
7.1.2016 – 8.1.2016
Ryhmäopetus 20 t
To 7.1.2016 klo 9.15-18, it-luokka, Quantum
Pe 8.1.2016 klo 9.15-18, it-luokka, Quantum
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [III Periodi]

Bayes-päättely perustuu ajatukseen, että sekä havaintojen tilastollista vaihtelua että tilastollisen mallin parametreja koskevaa epävarmuutta voidaan kuvata todennäköisyyksien avulla. Tuntemattomia suureita koskeva päättely perustuu niiden ns. posteriorijakaumaan, joka saadaan, kun havaintojen ja malliparametrien yhteisjakauma ehdollistetaan havaittujen muuttujien arvoihin. Bayes-menetelmät sallivat jakaumamuotoisen ennakkotiedon käyttämisen tilastollisessa analyysissä. Ne soveltuvat erityisen hyvin hierarkkisten mallien käsittelyyn, tilanteisiin, joissa on paljon puuttuvia havaintoja, sekä ennustamisongelmiin.

Kurssilla tutustutaan Bayes-päättelyn käsitteisiin ja perusmalleihin. Kurssi seuraa alkuosaa kirjasta Gelman, Carlin, Stern and Rubin: Bayesian Data Analysis, 2nd Edition, Chapman & Hall, 2004. Kurssiin sisältyy lasku- ja tietokoneluokkaharjoituksia.

Kurssin ennakkotiedoiksi suositellaan seuraavia kursseja tai niitä vastaavia tietoja: Tilastollisen päättelyn kurssit I ja II, lineaariset mallit, yleistetyt lineaariset mallit, R-ohjelmointi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen: NettiOpsuun 7.1. mennessä

Vastaava opettaja
Kari Auranen
kajuaur[ät]utu.fi
Opetus
7.1.2016 – 23.2.2016
Luento-opetus 28 t
To 7.1.2016 klo 14.15-16, XV (Natura eli LT1, 4. krs)
Ke 13.1.2016 - 10.2.2016 viikoittain klo 12.15-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
To 14.1.2016 - 18.2.2016 viikoittain klo 14.15-16, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Harjoitukset 12 t
Ti 12.1.2016 - 23.2.2016 viikoittain klo 14.15-16, it-luokka, Quantum
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi sisällyttää aine- tai syventäviin opintoihin.

Muille tutkinto/koulutusohjelmille suunnatut opintojaksot [III Periodi]

Opintojakson laajuus on 8 opintopistettä, kun opiskelija suorittaa opintojakson tilastotieteen opinto-oppaassa esitetyllä tavalla (36 t luentoja + 18 t mikroharjoituksia + kotitehtäviä + kotitehtävien palaute) osallistuen tilastotieteen pitämiin harjoituksiin ja tenttiin.

Useimmat oppiaineet järjestävät omat harjoitukset ja kotitehtävät sekä mahdollisesti myös tentin. Opiskelija osallistuu tällöin vain opintojakson luennoille (ja tenttiin), jolloin opintojaksosta saatavat opintopisteet ovat 2-4 op oppiaineesta riippuen. Oman oppiaineen järjestämästä osuudesta oppiaine antaa erillisen suorituksen.

Ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava NettiOpsussa viimeistään 10.1. (koskee niitä, joille oma oppiaine ei järjestä omia harjoituksia).

Maantieteen ja politiikan tutkimuksen (valtio-opin) opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille NettiOpsussa Psykologian, logopedian, sosiologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalityön ja hoitotieteen opiskelijoiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua luento-osuudelle.

Vastaava opettaja
Jouko Katajisto
jouko.katajisto[ät]utu.fi
Opetus
7.1.2016 – 10.3.2016
Luento-opetus 36 t
To 7.1.2016 - 10.3.2016 viikoittain klo 8.15-10, PUB1, Publicum, Ei luentoa 14.1.
Ma 11.1.2016 - 7.3.2016 viikoittain klo 10.15-12, PUB1, Publicum
Harjoitukset 18 t
Tilastotieteen järjestämät harjoitukset:
Ryhmä 1
Ti 12.1.2016 - 8.3.2016 viikoittain klo 8.15-10, it-luokka, Quantum
Ryhmä 2
Ti 12.1.2016 - 8.3.2016 viikoittain klo 10.15-12, it-luokka, Quantum
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Muiden kuin tilastotieteen pitämistä harjoituksista löytyy tietoa alla olevista linkeistä. Näihin harjoituksiin voivat osallistua ainoastaan ko. oppiaineiden opiskelijat.

Maantiede: https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=10952

Psykologia ja logopedia: https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=9598

Sosiaalipolitiikka ja -työ: https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=10000

Sosiologia: https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=11216

Valtio-oppi: Harjoituksiin ilmoittaudutaan luentojen yhteydessä.

Hoitotiede: http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/hoitotiede/opiskelu/Perusopiskelu/Documents/1_lv_kevat_2016.pdf

Periodi
Perusopinnot [IV Periodi]

Tarkemmat tiedot ovatkurssin kotisivulla Moodleen.

Vastaava opettaja
Jouko Katajisto
jouko.katajisto[ät]utu.fi
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssin kotisivu on Moodlessa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 2.3. mennessä

Vastaava opettaja
Jouko Katajisto
jouko.katajisto[ät]utu.fi
Opetus
29.2.2016 – 20.4.2016
Luento-opetus 28 t
Ma 29.2.2016 - 14.3.2016 viikoittain klo 12.15-14, ls Pub3, Publicum
Ke 2.3.2016 - 16.3.2016 viikoittain klo 14.15-16, Quantum auditorio
Ma 21.3.2016 - 18.4.2016 viikoittain klo 12.15-14, Cal4, Calonia
Ke 23.3.2016 - 20.4.2016 viikoittain klo 14.15-16, Cal4, Calonia
Harjoitukset 14 t
Ryhmä 1
To 3.3.2016 - 21.4.2016 viikoittain klo 12.15-14, it-lab, Quantum
Ryhmä 2
To 3.3.2016 - 21.4.2016 viikoittain klo 14.15-16, it-lab, Quantum
Ryhmä 3
Pe 4.3.2016 - 22.4.2016 viikoittain klo 8.30-10, it-lab, Quantum
Ryhmä 4
Pe 4.3.2016 - 22.4.2016 viikoittain klo 10.15-12, it-lab, Quantum
Ryhmä 5
Pe 4.3.2016 - 22.4.2016 viikoittain klo 12.15-14, it-lab, Quantum
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Harjoitusryhmien määrä riippuu kurssin osallistujamäärästä.

Aineopinnot [IV Periodi]

Kurssista on kotisivu Moodlessa.

Kurssi pidetään yhteistyössä taloustieteen laitoksen kanssa. Kauppakorkeakoulun puolella kurssin nimi on KTS28/LRS33/TKMS15 AIKASARJAMALLIT JA ENNUSTAMINEN ja kurssille on tehty ilmoittautuminen myös sinne. Jos olet jo ilmoittautunut siellä, niin sinun ei tarvitse ilmoittautua tilastotieteen puolella.

Kurssin opetuskieleksi on ilmoitettu suomi. Kauppakorkeakoulussa kurssi on alunperin ollut englanniksi (opinto-oppaassa KTS28/LRS33/TKMS15 Time Series Models and Forecasting) ja kurssi on nytkin luvattu luennoida englanniksi, jos on tarvetta. Kurssimateriaali on joka tapauksessa englanniksi.

Huom. Suuren opiskelijamäärän takia keskiviikon luennot pidetään Calonian luentosaleissa Cal3 ja Cal2 ainakin kahtena ensimmäisenä viikkona.Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen: NettiOpsuun 3.3 mennessä

Vastaava opettaja
Henri Nyberg
henri.nyberg[ät]utu.fi
Opettaja
Kim Ristolainen (Harjoitukset)
kkrist[ät]utu.fi
Opetus
2.3.2016 – 21.4.2016
Luento-opetus 28 t
Ke 2.3.2016 klo 12.15-14, Cal3, Calonia
To 3.3.2016 - 21.4.2016 viikoittain klo 12.15-14, Ls18 (Kauppakorkeakoulu)
To 3.3.2016 klo 16-18, it-luokka, Quantum
Ke 9.3.2016 klo 12.15-14, Cal2, Calonia
Ke 16.3.2016 - 20.4.2016 viikoittain klo 12.15-14, Ls010 (Kauppakorkeakoulu)
Harjoitukset 12 t
To 10.3.2016 - 21.4.2016 viikoittain klo 16.15-18, Ls18 (Kauppakorkeakoulu)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssista on kotisivu Moodlessa.

Kurssin voi sisällyttää joko tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Kurssille on ilmoittauduttava NettiOpsussa vimeistään 4.3.


KURSSIN KUVAUS

Tavoitteet: Perehdyttää klassisten monimuuttujamenetelmien geometrisiin ja matemaattisiin perusteisiin.  Opintojakson suorittanut osaa kriittisesti arvioida erilaisten monimuuttujamenetelmien ominaisuuksia ja toimivuutta eri kuvailu- tai päättelytilanteissa.

Sisältö:
1) moniulotteisten aineistojen kuvailu, keskiarvovektori ja kovarianssimatriisi, robustit moniulotteisen sijainnin ja hajonnan estimaatit,  Mahalanobiksen etäisyys, hajontakuviot
2) moniulotteinen normaalijakauma ominaisuuksineen, elliptinen jakauma, riippumattomien komponenttien malli,
3) moniulotteinen sijainnin testaus: Hotellingin T2, MANOVA, moniulotteinen regressio ja niihin liittyvä geometria
4) Kovarianssimatriisin käyttö: pääkomponenttianalyysi ja kanooninen korrelaatio ja niihin liittyvä geometria
5) faktorianalyysi ja riippumattomien komponenttien analyysi matemaatisine perusteineen
6) erottelu- ja klusterianalyysi ja niiden matemaattiset perusteet

Kohderyhmä: Tilastotieteen opiskelijat (A,S)

Esitiedot: Hyvät perustiedot yksiulotteisista tilastollisista menetelmistä, lineaarialgebra, analyysin kurssit, R.
Suositellaan osallistumista kurssille Matriisilaskenta tilastotieteessä, jos matriiseilla laskeminen ei ole kovin tuttua.


Toteutustavat: 28 tuntia luentoja ja 14 tuntia harjoituksia

Vaadittavat opintosuoritukset: Pakolliset harjoitukset ja kirjallinen tentti (arviointi numeroilla 0-5)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen: NettiOpsuun 4.3. mennessä

Vastaava opettaja
Hannu Oja
hannu.oja[ät]utu.fi
Opettaja
Markus Matilainen (harjoitukset)
manmat[ät]utu.fi
Opetus
29.2.2016 – 20.4.2016
Luento-opetus 28 t
Ma 29.2.2016 - 18.4.2016 viikoittain klo 12.30-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Ti 1.3.2016 - 19.4.2016 viikoittain klo 12.30-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs), Ei luentoa 29.3.
Harjoitukset 14 t
Ke 9.3.2016 - 20.4.2016 viikoittain klo 10.15-12, it-luokka, Quantum/M4 (seminaarihuone 329, Quantum 3. krs)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

HUOM. Kurssi jatkuu V periodille.

Kurssista on kotisivu Moodlessa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 7.3. mennessä

Vastaava opettaja
Mervi Eerola
mervi.eerola[ät]utu.fi
Opettaja
Joni Virta (Harjoitukset)
joni.virta[ät]utu.fi
Opetus
1.3.2016 – 4.5.2016
Luento-opetus 38 t
Ti 1.3.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 14.15-16, M1 (seminaaritila 277, Quantum 2. krs)
Ke 2.3.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 14.15-16, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Harjoitukset 14 t
Ti 8.3.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 10.15-12, it-luokka, Quantum
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tilastotieteen pääaineopiskelijat suorittavat kurssin aine- tai syventäviin opintoihin opintojen aloitusvuodesta riippuen.

Syventävät opinnot [IV Periodi]

Kurssista on kotisivu Moodlessa.

Kurssi pidetään yhteistyössä taloustieteen laitoksen kanssa. Kauppakorkeakoulun puolella kurssin nimi on KTS28/LRS33/TKMS15 AIKASARJAMALLIT JA ENNUSTAMINEN ja kurssille on tehty ilmoittautuminen myös sinne. Jos olet jo ilmoittautunut siellä, niin sinun ei tarvitse ilmoittautua tilastotieteen puolella.

Kurssin opetuskieleksi on ilmoitettu suomi. Kauppakorkeakoulussa kurssi on alunperin ollut englanniksi (opinto-oppaassa KTS28/LRS33/TKMS15 Time Series Models and Forecasting) ja kurssi on nytkin luvattu luennoida englanniksi, jos on tarvetta. Kurssimateriaali on joka tapauksessa englanniksi.

Huom. Suuren opiskelijamäärän takia keskiviikon luennot pidetään Calonian luentosaleissa Cal3 ja Cal2 ainakin kahtena ensimmäisenä viikkona.Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen: NettiOpsuun 3.3 mennessä

Vastaava opettaja
Henri Nyberg
henri.nyberg[ät]utu.fi
Opettaja
Kim Ristolainen (Harjoitukset)
kkrist[ät]utu.fi
Opetus
2.3.2016 – 21.4.2016
Luento-opetus 28 t
Ke 2.3.2016 klo 12.15-14, Cal3, Calonia
To 3.3.2016 - 21.4.2016 viikoittain klo 12.15-14, Ls18 (Kauppakorkeakoulu)
To 3.3.2016 klo 16-18, it-luokka, Quantum
Ke 9.3.2016 klo 12.15-14, Cal2, Calonia
Ke 16.3.2016 - 20.4.2016 viikoittain klo 12.15-14, Ls010 (Kauppakorkeakoulu)
Harjoitukset 12 t
To 10.3.2016 - 21.4.2016 viikoittain klo 16.15-18, Ls18 (Kauppakorkeakoulu)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssista on kotisivu Moodlessa.

HUOM. Kurssi jatkuu V periodille.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 4.3. mennessä

Vastaava opettaja
Tero Aittokallio
teanai[ät]utu.fi
Opettajat
Ilmari Ahonen (Harjoitukset)
ilmari.ahonen[ät]utu.fi
Daniel Laajala (Harjoitukset)
teelaa[ät]utu.fi
Opetus
3.3.2016 – 6.5.2016
Luento-opetus 40 t
To 3.3.2016 - 28.4.2016 viikoittain klo 14.15-16, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Pe 4.3.2016 - 6.5.2016 viikoittain klo 10.15-12, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Harjoitukset 16 t
Pe 4.3.2016 - 6.5.2016 viikoittain klo 12.15-14, it-luokka 112, Quantum
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssista on kotisivu Moodlessa.

Kurssin voi sisällyttää joko tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Kurssille on ilmoittauduttava NettiOpsussa vimeistään 4.3.


KURSSIN KUVAUS

Tavoitteet: Perehdyttää klassisten monimuuttujamenetelmien geometrisiin ja matemaattisiin perusteisiin.  Opintojakson suorittanut osaa kriittisesti arvioida erilaisten monimuuttujamenetelmien ominaisuuksia ja toimivuutta eri kuvailu- tai päättelytilanteissa.

Sisältö:
1) moniulotteisten aineistojen kuvailu, keskiarvovektori ja kovarianssimatriisi, robustit moniulotteisen sijainnin ja hajonnan estimaatit,  Mahalanobiksen etäisyys, hajontakuviot
2) moniulotteinen normaalijakauma ominaisuuksineen, elliptinen jakauma, riippumattomien komponenttien malli,
3) moniulotteinen sijainnin testaus: Hotellingin T2, MANOVA, moniulotteinen regressio ja niihin liittyvä geometria
4) Kovarianssimatriisin käyttö: pääkomponenttianalyysi ja kanooninen korrelaatio ja niihin liittyvä geometria
5) faktorianalyysi ja riippumattomien komponenttien analyysi matemaatisine perusteineen
6) erottelu- ja klusterianalyysi ja niiden matemaattiset perusteet

Kohderyhmä: Tilastotieteen opiskelijat (A,S)

Esitiedot: Hyvät perustiedot yksiulotteisista tilastollisista menetelmistä, lineaarialgebra, analyysin kurssit, R.
Suositellaan osallistumista kurssille Matriisilaskenta tilastotieteessä, jos matriiseilla laskeminen ei ole kovin tuttua.


Toteutustavat: 28 tuntia luentoja ja 14 tuntia harjoituksia

Vaadittavat opintosuoritukset: Pakolliset harjoitukset ja kirjallinen tentti (arviointi numeroilla 0-5)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen: NettiOpsuun 4.3. mennessä

Vastaava opettaja
Hannu Oja
hannu.oja[ät]utu.fi
Opettaja
Markus Matilainen (harjoitukset)
manmat[ät]utu.fi
Opetus
29.2.2016 – 20.4.2016
Luento-opetus 28 t
Ma 29.2.2016 - 18.4.2016 viikoittain klo 12.30-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Ti 1.3.2016 - 19.4.2016 viikoittain klo 12.30-14, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs), Ei luentoa 29.3.
Harjoitukset 14 t
Ke 9.3.2016 - 20.4.2016 viikoittain klo 10.15-12, it-luokka, Quantum/M4 (seminaarihuone 329, Quantum 3. krs)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

HUOM. Kurssi jatkuu V periodille.

Kurssista on kotisivu Moodlessa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 7.3. mennessä

Vastaava opettaja
Mervi Eerola
mervi.eerola[ät]utu.fi
Opettaja
Joni Virta (Harjoitukset)
joni.virta[ät]utu.fi
Opetus
1.3.2016 – 4.5.2016
Luento-opetus 38 t
Ti 1.3.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 14.15-16, M1 (seminaaritila 277, Quantum 2. krs)
Ke 2.3.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 14.15-16, M2 (seminaarihuone 284, Quantum 2. krs)
Harjoitukset 14 t
Ti 8.3.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 10.15-12, it-luokka, Quantum
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tilastotieteen pääaineopiskelijat suorittavat kurssin aine- tai syventäviin opintoihin opintojen aloitusvuodesta riippuen.