Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kääntäminen, yhteiset opinnot

Periodit

Syventävät opinnot

Tutustuminen kääntämiseen ja tulkkaukseen työelämässä ja työharjoitteluraportin kirjoittaminen.

Vastaavat opettajat
Turo Rautaoja
Angela Bartens
Paula Viljanen-Belkasseh
N.N. (ranska)
Elina Billhardt (saksa)
Opetus
Itsenäinen työskentely
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Itsenäisen tutkielman laatiminen. Arvioinnissa otetaan huomioon tutkimuskysymyksen hahmottaminen, taustan tuntemus ja aikaisemman tutkimuksen hyödyntäminen, aineiston muodostaminen ja menetelmien soveltuvuus, tulosten tulkinta ja suhteuttaminen alan tutkimustietoon sekä raportoinnin selkeys, tyyli ja kieliasu.

Vastaava opettaja
Leena Laiho
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Pro gradu -työ tehdään opiskelijan pääaineen käännösviestinnän opintopolkua koskevien ohjeiden mukaan.


Periodi
Syventävät opinnot [I Periodi]

Tutustutaan suomen kielen huollon perusteisiin ja käytänteisiin. Perehdytään alan kirjallisuuteen, oppaisiin, sanakirjoihin, termipankkeihin ja muihin sähköisiin apuneuvoihin.

Vastaava opettaja
Tanja Toropainen
Opetus
Luento-opetus 26 t
Ma 31.8.2015 - 23.11.2015 viikoittain klo 14-16, Sig 208
Harjoitukset 20 t
To 10.9.2015 - 19.11.2015 viikoittain klo 8.30-10.00, Sig 208
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kilpailu ja markkinakehitys käännösmarkkinoilla. Käännösmarkkinoiden ja kääntäjän ammatinkuvan muutos ja monimuotoistuminen. Suhtautuminen ammattimaiseen käännöstoimintaan ja käännökseen tuotteena. Freelance-kääntäjän työ. Oman yrityksen perustaminen ja ylläpitäminen. Yrittäjän velvollisuudet ja vastuut. Käännösalan ajankohtainen työllistymistilanne Suomessa ja ulkomailla sekä kääntäjien mahdollisuudet työskennellä omalla tai koulutusta/osaamista vastaavalla alalla. Tutustuminen alan tutkimukseen ja oma kirjallinen selvitystyö. Käännösalan eri tahoja edustavien vierailuluennoitsijoiden luentoja.

Vastaavat opettajat
Elina Billhardt
Juhani Hiirikoski
Timo Toijala
Paula Viljanen-Belkasseh
Outi Veivo
Muu henkilö
Vierailevat luennoitsijat
Opetus
Luento-opetus 28 t
Luennot ti
Ti 1.9.2015 - 20.10.2015 viikoittain klo 12-14, Luentosali XXVII
Luennot ke
Ke 2.9.2015 - 21.10.2015 viikoittain klo 16.00-18.00, Rosetta II
Itsenäinen työskentely 102 t
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Englannin, espanjan, italian, ranskan ja saksan kieli, yhteiskurssi.

Monikielisen käännösorganisaation jäsenenä toimiminen. Vaativien todellisten tai simuloitujen käännöstoimeksiantojen pohjalta työskentely monikielisissä projektiryhmissä eri rooleissa, ja niiden toteuttaminen käännösteknologian avulla. Kielenhuollon erityiskysymyksiin perehtyminen tekstilähtöisesti.

Opetus
Luento-opetus
Käännöstyöpaja II
Ma 31.8.2015 - 14.12.2015 viikoittain klo 14-18, Rosetta II
Harjoitukset
Monikieliset harjoitukset
Ke 2.9.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 8.30-12, Signum 109
Monikieliset harjoitukset
To 3.9.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 10-12, Rosetta II
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan kieli ja suomen kieli, yhteiskurssi.

Edeltävät opinnot (pakolliset): KÄYH2034 Monikielinen käännöstyöpaja

Suositellut suoritusajankohdat: 5. vuoden syksy

Historia ja historiantutkimus, kääntämisen merkitys historiassa; varhainen käännöshistoria eri puolilla maailmaa; arabiankielinen kulttuuri kirjallisuuden välittäjänä; Euroopan keskiaika; Raamatun kääntäminen; Uusi maailma ja sen haasteet; suomentamisen historia


Suoritusta pohjustetaan johdantoluennolla tiistaina 1.9. (johdantoluentoa voi myös käyttää itsenäisenä osiona Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen osallistumispassiin). Johdantoluennon lopuksi 5 op:n suorituksesta kiinnostuneet opiskelijat voivat ilmoittautua luennoitsijalle, joka laatii harjoitustehtävien aiheet. Toinen kokoontuminen itsenäistä tehtävää varten on 8.9.; tällöin jaetaan aiheet ja keskustellaan tarkemmin tehtävän suorittamisesta.

Vastaava opettaja
Outi Paloposki
Opetus
Luento-opetus
Johdantoluento
Ti 1.9.2015 klo 16-18, Rosetta I
Tehtävänanto
Ti 8.9.2015 klo 16-18, Rosetta I
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaihtoehtoinen suoritus tenttimällä tai esseellä: sovitusti seuraavista teoksista: Suomennoskirjallisuuden historia I-II (toim. Riikonen et al), Suomennetun tietokirjallisuuden historia (toim. Paloposki ja Riikonen), Anthony Pym: Negotiating the Frontier ynnä muuta sovittavaa kirjallisuutta opiskelijan kielialueen mukaan. Kirjatentti 5-8op, tenttipäivät syksyllä: 11.9. & 13.11., sovithan tentistä hyvissä ajoin.

EU:n historia, rakenne, toiminta ja päätöksentekomenetelmät. EU:n keskeiset asiakirjat ja EU-lainsäädäntö, EU-tiedon lähteet. EU:n monikielisyys ja kääntäjän työ.

Vastaavat opettajat
Marianna Sunnari
Johanna Isosävi
Opetus
Luento-opetus 14 t
Luennot ti
Ti 1.9.2015 - 20.10.2015 viikoittain klo 14-16, Rosetta I
Ryhmätyöskentely 14 t
Itsenäinen työskentely 102 t
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Tulkkauksen historian ja nykykäytäntöjen esittely sekä perehtyminen tulkkauslajeihin, tulkin työn keskeisiin periaatteisiin, tulkkauksen järjestämiseen ja tulkin rooliin erilaisissa tilanteissa. Konsekutiivi- ja simultaanitulkkauksen perustaitojen harjoittelu ja oman osaamisen arviointi.

Vastaavat opettajat
Marianna Sunnari
Birgit Kretschmann
Opetus
Luento-opetus 14 t
luento
Pe 4.9.2015 - 18.12.2015 viikoittain klo 10-12, Rosetta I
Harjoitukset 14 t
saksankieliset harjoitukset
Ke 28.10.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 10.00-12.00, KT117
englanninkieliset harjoitukset
Pe 30.10.2015 - 18.12.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, Sig 121
Itsenäinen työskentely 102 t
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävästi.

Omaan tutkimusalueeseen ja -kysymykseen sekä tarvittaviin menetelmiin perehtyminen, opinnäytetutkimuksen työstäminen, muiden töiden kommentointi.
Seminaariin kuuluu yhteistapaamisia ja yksilöllistä ohjausta sekä kirjoitustalkoita. Kirjoittamisessa noudatetaan ns. prosessikirjoittamisen periaatteita. Aktiivinen muiden töiden lukeminen, kommentointi ja osallistuminen keskusteluihin kuuluu seminaarin työskentelytapoihin.

Ilmoittautuminen

Nettiopsussa:

Englannin seminaarin ilmoittautuminen 16.2.-28.2.2016

Saksan ja ranksan seminaarin ilmoittautuminen 16.2.-21.3.2016

Vastaavat opettajat
Leena Salmi
Leena Laiho
Outi Paloposki
Opetus
Seminaari 56 t
Seminaari, englanti (vanha)
To 3.9.2015 - 5.5.2016 viikoittain klo 12-14, Ros 217, Seminaari jatkuu keväällä, sama aika ja paikka
Seminaari, englanti (uusi)
Ke 30.3.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 16.15-17.45, Signum 117
Poikkeukset:
30.3.2016 , Rosetta II, yhteistapaaminen ranskan ja saksan seminaarin kanssa
Seminaari, ranska ja saksa (vanha)
To 10.9.2015 - 5.5.2016 viikoittain klo 12-14, Sig106, Seminaari jatkuu keväällä, sama aika ja paikka kuin syksyllä.
Seminaari, ranska ja saksa (uusi)
Ke 30.3.2016 klo 16.15-17.45, Rosetta II, Seuraavat tapaamiskerrat ilmoitetaan myöhemmin
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaari tehdään pääsääntöisesti opiskelijan pääaineeseen. On kuitenkin mahdollista neuvotella temaattisista seminaariryhmistä eri oppiaineiden kesken. Seminaarien ensimmäinen tapaaminen on yhteistapaaminen, ja jo seminaariin ilmoittautuessa voi keskustella aiheesta oman oppiaineensa kääntämisen professorin tai vastaavan kanssa.

Kurssi toteutetaan monikielisenä projektikurssina, ja se on tarkoitettu AV-kääntämisen peruskurssin suorittaneille. Kurssilla syvennetään tekstityskääntämiseen liittyviä taitoja, erityisesti lajityypin, tekstilajin sekä tekstuaalisten näkökohtien, kuten audiovisuaalisen koherenssin ja koheesion, huomioon ottamista. Harjoituksina suomennetaan laaja fiktiivinen elokuva (päätekstilaji: dialogi) omasta pääkielestä sekä lyhyt asia-, dokumentti- tai fiktiivinen ohjelma (päätekstilajit: selostus ja haastattelu) englannista. Tapaamiset ovat sovitusti perjantaisin kello 12-15, ja ne järjestetään osittain monikielisinä ja osittain kieliparikohtaisina.

Vastaava opettaja
Tiina Holopainen
Opetus
Ryhmäopetus
Pe 4.9.2015 - 18.12.2015 viikoittain klo 12.00-15.00, Sammio (Teutori 103)
Poikkeukset:
18.9.2015 klo 12 –15 , Sig109
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi
Syventävät opinnot [II Periodi]

Kääntäminen tutkimuksen ja teorianmuodostuksen kohteena. Miksi ja miten käännöksiä ja kääntämistä ja tulkkausta tutkitaan? Käännöstutkimuksen syntyyn ja eri teorioiden kehittymiseen vaikuttaneet tekijät; käännöstieteen varhaisvaiheet; eri maissa ja kielialueilla syntyneet teoriat; kulttuurinen, kielellinen ja sosiologinen käänne. Tutkimussuuntausten keskinäiset suhteet ja eri teorioiden avaamat tutkimusnäkymät.

Vastaavat opettajat
Leena Salmi
Leena Laiho
Marianna Sunnari
Outi Paloposki
Opetus
Luento-opetus 28 t
Luennot ke
Ke 28.10.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 16.00-18.00, Rosetta II
Luennot ti
Ti 27.10.2015 - 10.11.2015 viikoittain klo 12-14, Luentosali XXVII
Poikkeukset:
17.11.2015 , Lecture hall XVI, Quantum
24.11.2015 , Lecture hall XVI, Quantum
1.12.2015 , Lecture hall XVI, Quantum
8.12.2015 , Lecture hall XVI, Quantum
15.12.2015 , Lecture hall XVI, Quantum
Itsenäinen työskentely
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kieli- ja käännösteknologian yleisesittely, kontrolloidun kielen käsite, kääntäjän tietotekniset apuvälineet kuten konekääntäminen, käännösmuisti, konkordanssiohjelmat, korpukset, puheentunnistus, oikolukuohjelmat, kieliopintarkistusohjelmat.

Vastaavat opettajat
David Bergen
Timo Toijala
Kalle Konttinen
Johanna Isosävi
Opetus
Luento-opetus 14 t
Luennot
Ti 27.10.2015 - 15.12.2015 viikoittain klo 14-16, Rosetta I
Harjoitukset 14 t
Harjoitukset
Ke 28.10.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 14-16, Sig 109
Itsenäinen työskentely 102 t
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Englannin, espanjan, italian, ranskan ja saksan kieli, yhteiskurssi.

Periodi
Syventävät opinnot [III Periodi]

Metodin suhde aineistoon ja tutkimuskysymykseen. Käytetyimmät metodit käännöstieteessä (tekstivertailu, tilastot ja bibliografiat, diskurssianalyyttiset metodit erityisesti paratekstien ja haastatteluaineistojen käytössä). Oman metodin valinta ja soveltaminen.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaavat opettajat
Leena Salmi
Leena Laiho
Outi Paloposki
Opetus
Luento-opetus 28 t
Ti 12.1.2016 - 1.3.2016 viikoittain klo 12-14, Ros1
Ke 13.1.2016 - 2.3.2016 viikoittain klo 16-18, Ros1
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Monikielisen käännösorganisaation perustaminen ja sen jäsenenä toimiminen. Todellisten tai simuloitujen käännöstoimeksiantojen pohjalta työskentely monikielisissä projektiryhmissä eri rooleissa. Käännöstoimeksiantojen toteuttaminen käännösteknologian avulla. Äidinkielen kielenhuollon erityiskysymyksiin perehtyminen tekstilähtöisesti.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa 15.12. - 22.12.2015!!

Vastaavat opettajat
David Bergen
Juhani Hiirikoski
Diana Berber
Damon Tringham
Timo Toijala
Paula Viljanen-Belkasseh
Johanna Isosävi
Kalle Konttinen
Tanja Toropainen
Outi Veivo
Opetus
Luento-opetus 26 t
Ma 11.1.2016 - 2.5.2016 viikoittain klo 14-18, Ros1
Ryhmätyöskentely 30 t
Ryhmäopetus 28 t
Itsenäinen työskentely 152 t
Harjoitukset
Monikieliset harjoitukset
Ke 13.1.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 8-12, Teutori, Sammio
Monikieliset harjoitukset
To 14.1.2016 - 5.5.2016 viikoittain klo 10-12, Ros2
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan kieli ja suomen kieli, yhteiskurssi.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
eri opettajia
Opetus
Luento-opetus 14 t
Ti 12.1.2016 - 26.1.2016 viikoittain klo 14-16, Ros1
To 14.1.2016 - 28.1.2016 viikoittain klo 14-16, Ros1
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssilla perehdytään tavoitteissa mainittuihin asiasisältöihin teoriassa sekä tutustutaan tekstittämiseen käytännössä kolmen lyhyehkön, erityyppisen harjoituksen kautta, joista viimeinen tehdään omassa kieliparissa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Tiina Holopainen
Opetus
Luento-opetus
Harjoitukset
Ti 12.1.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 16-18, Teutori, Sammio
Pe 15.1.2016 - 6.5.2016 viikoittain klo 12-14, Teutori, Sammio
Itsenäinen työskentely
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on avoin kaikille kääntäjäopiskelijoille.

Kurssilla harjoitellaan muistiinpanotekniikkaa, tutustutaan tarkemmin asioimis- ja konferenssitulkkien hyviin käytänteisiin, tiedonhakuun ja tulkkauksen tutkimuksen keskeisiin suuntauksiin sekä vahvistetaan aktiivista kielitaitoa. Harjoituksia varten perehdytään ajankohtaisten aihepiirien tausta-aineistoon ja terminologiaan.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa 15.12. - 22.12.2015!!

Vastaavat opettajat
Marianna Sunnari
David Bergen
Birgit Kretschmann
Diana Berber
Léa Huotari
Opetus
Harjoitukset 28 t
Ke 27.1.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 14-16, Sig121 / Sig117
Itsenäinen työskentely 102 t
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla vahvistetaan simultaanitulkkauksen tekniikkaa, aktiivista kielitaitoa ja kykyä analysoida ja arvioida omia suorituksia, kootaan ajankohtaisten aihealueiden terminologiaa sekä syvennetään tietoja tulkkauksen tutkimuksesta.

Vastaavat opettajat
Marianna Sunnari
David Bergen
Birgit Kretschmann
N.N. (ranska)
Opetus
Harjoitukset 28 t
Itsenäinen työskentely 102 t
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi
Syventävät opinnot [IV Periodi]
Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaavat opettajat
Leena Salmi
Kalle Konttinen
David Bergen
Opetus
Luento-opetus
Ti 8.3.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 12-14, Ros1
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Ke 9.3.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 16-18, Teutori, Sammio
Poikkeukset:
20.4.2016 klo 16 –18 , Luokka ilmoitetaan myöhemmin
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on avoin kaikille kääntämisen opiskelijoille.