Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranska

Periodit

Opetusohjelmassa mainittujen kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät lukuvuoden 2014–2016 opinto-oppaasta https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm

 

Opetusohjelmassa mainitaan VAIN ne kurssit, joista järjestetään kontaktiopetusta lukuvuonna 2015–2016. Muiden opintojaksojen suoritustavat voi tarkistaa opinto-oppaasta.

 

Ranskan perusopintojen ensimmäisen vuoden opiskelijat jaetaan 2 ryhmään sukunimen mukaan. Uusien pääaineopiskelijoiden ryhmäjako julkaistaan ilmoitustaululla viimeistään keskiviikkona 19.8.2015. Sivuaineopiskelijat ja ne vanhat opiskelijat, joilla on vielä perusopintojen kursseja suorittamatta, ilmoittautuvat syksyn opetusryhmiin 19.8.2015 alkaen ja kevään opetusryhmiin 3.12.2015 alkaen Rosetan 2. krs:n ilmoitustaululla oleville listoille.

 

Ilmoittautuminen aine- ja syventävien opintojen syksyn kursseille NettiOpsussa 10.8.– 23.8.2015 (periodin I kurssit) ja 1.10. – 18.10.2015 (periodin II kurssit). Kevään aine- ja syventävien kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa 15.12.2015 - 4.1.2016.

 

Suurin osa kursseista sisältää luentojen ja itsenäisen työskentelyn lisäksi myös harjoituksia. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista järjestettyyn kontaktiopetukseen.

Huom! Kieliaineiden opiskelijoiden pitää suorittaa kirjallisen asiaviestinnän kurssi ensimmäisen opintovuoden syksyllä ja puheviestinnän kurssi ensimmäisen opintovuoden keväällä!

Pakollinen ruotsin kielen kurssi (kirjallinen ja suullinen, KIRU2120 ja KIRU140) suositellaan suoritettavaksi toisena opintovuonna.

Lisätietoja kieli- ja viestintäopinnoista löytyy humanistisen tiedekunnan intrasivuilta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/perustutkinnot/kieli-ja-viestinta/Sivut/home.aspx

Yleisen kielitieteen perusteet ja Fonetiikan perusteet suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, Suomen kielen rakenne viimeistään toisena opiskeluvuonna. Kyseiset kurssit sisällytetään vapaisiin opintoihin ja ne kuuluvat pakollisina HuK-tutkintoon.
Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

Kirjallisten tenttien ajat ja paikat

Kevätlukukauden 2016 näyttökoetilaisuus on pe 29.1.2016 klo 14.00 - 16.00.

Kirjalliset tentit suoritetaan kielikeskuksen yhteisissä tenteissä. Kielikeskuksen yhteisten tenttien paikat päivitetään tälle sivulle: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/kielikeskus/opiskelu/tentit/Sivut/home.aspx

Ne opiskelijat, jotka läpäisevät kirjallisen näyttökokeen kurssia käymättä, ottavat yhteyttä opettajaan sopiakseen suullisen tentin ajankohdasta.Ilmoittautuminen

Koetilaisuuksiin (kielikeskuksen yhteiset tentit) ilmoittaudutaan suoraan opettajalle viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää.

Ne opiskelijat, jotka läpäisevät kirjallisen näyttökokeen kurssia käymättä, ottavat yhteyttä opettajaan sopiakseen suullisen tentin ajankohdasta.

Vastaavat opettajat
Sari Lindfors (13.1.2016 asti)
sarlind[ät]utu.fi
Johanna Mäkelä (14.1.2016 alkaen)
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Humanistisen tiedekunnan opiskelijat seuraavista oppiaineista: ranska, espanja, italia, venäjä, suomen kieli, suomen historia, yleinen historia, kulttuurihistoria, arkeologia, taidehistoria, musiikkitiede.

Opetuksen tuntimäärä 48 t. Itsenäisen työskentelyn määrä 82 t.

Opetus toteutetaan integroituna niin, että samalla kurssilla opiskellaan kielen eri osa-alueita erottamatta suullisen ja kirjallisen kielitaidon opiskelua omiksi kursseikseen. Kurssin jälkeen suoritetaan sekä kirjallinen että suullinen tentti. Tämän kurssin yhteydessä voi siis suorittaa sekä kirjallisen että suullisen taidon ruotsin kielestä.

Sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella on tarjolla neljä 48 tunnin kurssia (2x2 t viikossa). Ryhmä 1 on sekä syys- että kevätlukukaudella osoitettu ensisijaisesti ranskan, espanjan, italian, venäjän ja suomen kielten opiskelijoille, Ryhmä 4 on sekä syys- että kevätlukukaudella osoitettu ensisijaisesti suomen historian, yleisen historian, kulttuurihistorian ja arkeologian opiskelijoille. Kaikille tällä sivulla mainituille kursseille voivat kuitenkin halutessaan ilmoittautua kaikki  ranskan, espanjan, italian, venäjän, suomen kielen, suomen historian, yleisen historian, kulttuurihistorian, arkeologian, taidehistorian sekä musiikkitieteen opiskelijat sisäänottokiintiön rajoissa. Opiskelupaikka varmistetaan olemalla läsnä ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta:
- syyslukukauden 2015 ryhmiin 25.8.2015 klo 08.00 - 8.9.2015 klo 23.59.

- kevätlukukauden 2016 ryhmiin 17.12.2015 klo 08.00 - 11.1.2016 klo 23.59.

Ryhmiin otetaan ensisijaisesti 24 humanistisen tiedekunnan toisen vuoden opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös vanhempia opiskelijoita mahtuu mukaan ryhmiin.

Huom! Teknisistä syistä ilmoittautuminen Nettiopsussa on vain kurssikoodille KIRU2120 / ruotsin kirjallinen taito, mutta kyseiseen opetukseen ilmoittautumalla pääsee suorittamaan sekä kirjallisen (KIRU2120) että suullisen (KIRU2140) taidon.

Vastaavat opettajat
Sari Lindfors (13.1.2016 asti)
sarlind[ät]utu.fi
Johanna Mäkelä (14.1.2016 alkaen)
Opetus
Ryhmäopetus 48 t
SYYSLUKUKAUDEN 2015 RYHMÄT
Sl. 2015: Ryhmä 1 (48 t) - Ensisijaisesti ranskan, espanjan, italian, venäjän ja suomen kielten opiskelijoille
Ti 15.9.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 14-16, huone 271, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
To 17.9.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 14-16, huone 271, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
Sl. 2015: Ryhmä 2 (48 t)
Ti 15.9.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 16-18, huone 271, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
To 17.9.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 16-18, huone 271, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
Sl. 2015: Ryhmä 3 (48 t)
Ke 16.9.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 12-14, huone 113, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
Pe 18.9.2015 - 11.12.2015 viikoittain klo 10-12, huone 271, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
Sl. 2015: Ryhmä 4 (48 t) - Ensisijaisesti suomen historian, yleisen historian, kulttuurihistorian ja arkeologian opiskelijoille
Ke 16.9.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 14-16, huone 377, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
Pe 18.9.2015 - 11.12.2015 viikoittain klo 12-14, huone 271, Juslenia, (ei opetusta viikolla 43)
KEVÄTLUKUKAUDEN 2016 RYHMÄT
Kl. 2016: Ryhmä 1 (48 t) - Ensisijaisesti ranskan, espanjan, italian, venäjän ja suomen kielten opiskelijoille
Ma 18.1.2016 - 25.4.2016 viikoittain klo 14-16, Huone 250, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
Ke 20.1.2016 - 27.4.2016 viikoittain klo 14-16, Huone 245, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
Kl. 2016: Ryhmä 2 (48 t) - "Sekaryhmä" ranskan, espanjan, italian, venäjän, suomen kielen, suomen historian, yleisen historian, kulttuurihistorian, arkeologian, taidehistorian ja musiikkitieteen opisk
Ma 18.1.2016 - 25.4.2016 viikoittain klo 16-18, Huone 250, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
Ke 20.1.2016 - 27.4.2016 viikoittain klo 16-18, Huone 245, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
Kl. 2016: Ryhmä 3 (48 t) - "Sekaryhmä" ranskan, espanjan, italian, venäjän, suomen kielen, suomen historian, yleisen historian, kulttuurihistorian, arkeologian, taidehistorian ja musiikkitieteen opisk
Ti 19.1.2016 - 26.4.2016 viikoittain klo 10-12, Huone K124A, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
To 21.1.2016 - 28.4.2016 viikoittain klo 10-12, Huone 249, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
Kl. 2016: Ryhmä 4 (48 t) - Ensisijaisesti suomen historian, yleisen historian, kulttuurihistorian ja arkeologian opiskelijoille
Ti 19.1.2016 - 26.4.2016 viikoittain klo 14-16, Huone 247, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
To 21.1.2016 - 28.4.2016 viikoittain klo 14-16, Huone 248, Agora, (ei opetusta viikolla 9)
Itsenäinen työskentely 82 t
Periodit:
Opetuskieli: ruotsi

Periodi
Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot [I Periodi]

Syksyn periodeissa I + II pidettävä kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kieli- ja käännöstieteiden laitoksen pääaineopiskelijoille, kevään periodien III + IV kurssi historian, kulttuurien tutkimuksen ja taiteiden tutkimuksen laitoksen pääaineopiskelijoille.
Kurssi pitäisi suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuotena.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kevään 2016 kurssille (periodit III-IV) ensimmäisellä luennolla 11.1.2016 klo 10-12 ls. XXV, Fennicum (ei ennakkoilmoittautumisia).

Vastaava opettaja
Katariina Ahtola-Rajala
katariina.rajala[ät]utu.fi
Opetus
11.1.2016 –
Luento-opetus 8 t
Luennot
Ma 11.1.2016 - 1.2.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, XXV, Fennicum, Tentit harjoitusten päätyttyä huhtikuussa, ajat ilmoitetaan myöhemmin.
Ryhmäopetus 12 t
Ryhmä 1
Ma 11.1.2016 - 4.4.2016 joka toinen viikko klo 12.15-13.45, E221, Minerva, Sirkkala
Ryhmä 2
Ma 18.1.2016 - 11.4.2016 joka toinen viikko klo 12.15-13.45, E221, Minerva, Sirkkala
Ryhmä 3
Ti 12.1.2016 - 5.4.2016 joka toinen viikko klo 8.30-10.00, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 4
Ti 19.1.2016 - 12.4.2016 joka toinen viikko klo 8.30-10.00, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 5
Ti 12.1.2016 - 5.4.2016 joka toinen viikko klo 10.15-11.45, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 6
Ti 19.1.2016 - 12.4.2016 joka toinen viikko klo 10.15-11.45, E123, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 7
Ke 13.1.2016 - 6.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E225, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 8
Ke 20.1.2016 - 13.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E225, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 9
To 14.1.2016 - 7.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E117, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Ryhmä 10
To 21.1.2016 - 14.4.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, E117, Minerva, Sirkkala, Mahdollisia pääsiäiseen liittyviä muutoksia.
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Opiskelijoille pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit [I Periodi]
Vastaava opettaja
lehtori Maija S. Peltola
Opetus
Luento-opetus
Ti 8.9.2015 - 20.10.2015 viikoittain klo 8.30-10.00, Luentosali IX
Poikkeukset:
20.10.2015 klo 8.30 –10.00 , Luentosali XXVII
To 10.9.2015 - 22.10.2015 viikoittain klo 8.30-10.00, Luentosali IX
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit [I Periodi]
Ilmoittautuminen

Rosetan ilmoitustaululla

Vastaava opettaja
Lotta Lehti
Opettajat
Jutta Pohjala
Risto Saarinen
Opetus
Harjoitukset 28 t
Pe 4.9.2015 - 18.12.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, Ros2
Poikkeukset:
2.10.2015 klo 10.15 –11.45 , poikkeuksellisesti Sig208
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Paul Nanu
Opetus
Harjoitukset
2. - 5. vuoden opiskelijoille
Ti 1.9.2015 - 15.12.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, Sig121
Periodit: I II
Opetuskieli: ranska
Perusopinnot [I Periodi]

Sivuainevalinnat, opiskelukäytännöt, opiskelutekniikka, opinnoissa tarvittavat tietotekniset taidot, opintojen rakenne, henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), urasuunnittelu, kirjaston tiedonhakuopetus ja vaihto-opiskelumahdollisuudet.

Vastaavat opettajat
Krista Ojutkangas
Minna Sandelin
Lotta Lehti
Minna Seppänen
Timo Toijala
Johanna Viimaranta
Opetus
Luento-opetus
Ma 31.8.2015 - 12.10.2015 viikoittain klo 8.30-10.00, Luentosali X, Kaksi viimeistä kertaa (5.10. ja 12.10) oppiainekohtaiset tapaamiset.
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on pakollinen 1. vuoden pääaineopiskelijoille ja se sisällytetään pääaineen perusopintoihin.  Kirjaston tiedonhakuopetus 1. vuoden opiskelijoille sisältyy kurssiin.

Ilmoittautuminen

Rosetan ilmoitustaululla

Vastaavat opettajat
Lotta Lehti
Paul Nanu
Opetus
Luento-opetus
Fonetiikan luento, Lotta Lehti
To 29.10.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 10.15-11.15, ls XI
Harjoitukset
Kielioppi gr 1, Lotta Lehti
Ti 1.9.2015 - 15.12.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, ls XI
To 3.9.2015 - 22.10.2015 viikoittain klo 10-11, ls XI
Kielioppi gr 2, Lotta Lehti
Ke 2.9.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 8.30-10.00, ls XI
To 3.9.2015 - 22.10.2015 viikoittain klo 11-12, ls XI
Ääntäminen gr 1, Paul Nanu
To 3.9.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 14.15-15.00, Sig121
Ääntäminen gr 2, Paul Nanu
To 3.9.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 15.15-16.00, Sig121
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Ilmoittautuminen

Rosetan ilmoitustaululla

Vastaava opettaja
Andrea Hynynen
Opetus
Luento-opetus
Luento
Pe 4.9.2015 - 23.10.2015 viikoittain klo 8.30-10.00, Ros1
Harjoitukset
Periodit: I
Opetuskieli: ranska
Lisätiedot:

Huom! Kurssi järjestetään I-periodissa!

Aineopinnot [I Periodi]
Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset s-postilla suoraan opettajille.

Vastaavat opettajat
Andrea Hynynen
Outi Veivo
Ana-Maria Cozma
Léa Huotari
Opetus
Seminaari
Proseminaari, periodit I-II
To 3.9.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, Sig109, Proseminaari jatkuu keväällä, ajat ilmoitetaan kevään opetusohjelmassa
Proseminaari, periodi III
To 14.1.2016 - 25.2.2016 viikoittain klo 12-14, Sig109
Proseminaari, periodi IV, Veivo
To 10.3.2016 - 5.5.2016 viikoittain klo 12-14, Sig215
Proseminaari, periodi IV, Hynynen
To 10.3.2016 - 5.5.2016 viikoittain klo 10-12, Sig215
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Ilmoittautuminen

NettiOpsussa.

Vastaava opettaja
Christophe Leblay
Opetus
Luento-opetus 28 t
Luento
Ke 9.9.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 16.15-17.45, Sig123
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 28 t
Harjoitukset
To 10.9.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 16.15-17.45, Sig109
Periodit: I II
Opetuskieli: ranska
Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Ana-Maria Cozma
Opetus
Luento-opetus 16 t
Kaikille yhteinen luento
Ti 1.9.2015 - 15.12.2015 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, Sig119
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset 28 t
Harjoitukset gr 1
Ke 2.9.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 14.15-15.45, Sig119 (I), Sig215 (II)
Harjoitukset gr 2
To 3.9.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 10-12, Sig117
Periodit: I II
Opetuskieli: ranska
Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaavat opettajat
Lotta Lehti
Mirka Ulanto
Opetus
Luento-opetus 14 t
Luento
Ke 2.9.2015 - 21.10.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, ls XI
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 28 t
Harjoitukset
To 3.9.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 14.15-15.45, Sig109
Periodit: I II
Opetuskieli: ranska
Syventävät opinnot, muut opintopolut [I Periodi]
Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Ana-Maria Cozma
Opetus
Luento-opetus 14 t
Luento
Ti 1.9.2015 - 20.10.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, Sig106
Harjoitukset 14 t
Harjoitukset
To 3.9.2015 - 22.10.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, Sig117
Periodit: I
Opetuskieli: ranska
Lisätiedot:

Kurssi on pakollinen kielen oppimisen ja opettamisen, kieliasiantuntijan ja tutkijan opintopolulla.

Ilmoittautuminen

S-postilla eisusa@utu.fi

Vastaavat opettajat
Eija Suomela-Salmi, tutkielmaseminaari
Ana-Maria Cozma, tieteellinen kirjoittaminen ja suullinen esitys
Opetus
Seminaari
Tutkielmaseminaari
Ti 1.9.2015 - 3.5.2016 viikoittain klo 16-18, Sig117
Poikkeukset:
, Ei opetusta tiistaisin 26.1. - 1.3.
Harjoitukset
Tieteellinen kirjoittaminen, periodi II
To 29.10.2015 - 12.11.2015 viikoittain klo 14.15-15.45, Sig119
Pe 13.11.2015 - 11.12.2015 viikoittain klo 14-16, Sig106
Tieteellinen kirjoittaminen, periodit III-IV
To 14.1.2016 - 5.5.2016 viikoittain klo 14-16, Sig106
Tieteellinen suullinen esittäminen, periodit III-IV
Ke 13.1.2016 - 20.1.2016 viikoittain klo 14-16, SigK108
Ke 9.3.2016 - 20.4.2016 viikoittain klo 14-16, Sig215
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: ranska
Lisätiedot:

Kurssi on pakollinen kielen oppimisen ja opettamisen, kieliasiantuntijan ja tutkijan opintopolulla.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Marjut Johansson
Opetus
Luento-opetus 28 t
Ma 31.8.2015 - 14.12.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, Ros217
Harjoitukset 14 t
Ke 28.10.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, Sig106
Periodit: I II
Opetuskieli: ranska
Lisätiedot:

Kurssi on pakollinen kieliasiantuntijan opintopolulla, vapaaehtoinen kielen oppimisen ja opettamisen sekä tutkijan opintopolulla.

Suulliset ja kirjalliset tekstit työyhteisöjen viestinnän eri osa-alueilla, monikieliset ja kulttuuriset työympäristöt, kielipolitiikka, kielisuunnittelu, kieli ja diskurssit.

Vastaava opettaja
Mia Raitaniemi
miarai[ät]utu.fi
Opetus
Luento-opetus
Ke 2.9.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 16.00-17.30, Rosetta I
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vain kieliasiantuntijan opintopolun opiskeljoille

Keskeisiä ja ajankohtaisia vieraan kielen tai äidinkielen oppimiseen ja opettamiseen liittyviä kysymyksiä kuten kielitaidon arviointi, yksilölliset erot kielenoppimisessa, kaksikielinen opetus, ääntämisen ja sanaston opetus, oppijan kieli, pedagoginen kielioppi, kaksi- ja monikielisyys yms.

Opetus
Luento-opetus
Luennot
Ti 8.9.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 8.30-10.00, Ros1
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi soveltuu erityisesti kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun valitseville, mutta myös muiden polkujen opiskelijoille.

Tutkijan opintopolun opiskelijoille.

Osallistuminen opetusohjelmassa tarjolla olevaan koulutukseen tutkijan uran kannalta tärkeillä alueilla.

Vastaavat opettajat
Maija S. Peltola
Tuomas Huumo
Opetus
Luento-opetus
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kokonaisuus koostetaan eri teema-alueiden opinnoista opetusohjelman tarjonnan mukaisesti. Tarjolla on posteri- ja esitelmäkoulutusta yhdistettynä esitysten pitämiseen Tiedepäivässä tai Utulingin seminaareissa, tietokanta ja annotointiohjelmistokoulutusta, tiedeviestintä koulutusta ja lisäksi opiskelijat voivat kerryttää suorituksia osallistumalla Utulingin ja Tiedepäivän seminaareihin.

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku [I Periodi]

Kilpailu ja markkinakehitys käännösmarkkinoilla. Käännösmarkkinoiden ja kääntäjän ammatinkuvan muutos ja monimuotoistuminen. Suhtautuminen ammattimaiseen käännöstoimintaan ja käännökseen tuotteena. Freelance-kääntäjän työ. Oman yrityksen perustaminen ja ylläpitäminen. Yrittäjän velvollisuudet ja vastuut. Käännösalan ajankohtainen työllistymistilanne Suomessa ja ulkomailla sekä kääntäjien mahdollisuudet työskennellä omalla tai koulutusta/osaamista vastaavalla alalla. Tutustuminen alan tutkimukseen ja oma kirjallinen selvitystyö. Käännösalan eri tahoja edustavien vierailuluennoitsijoiden luentoja.

Vastaavat opettajat
Elina Billhardt
Juhani Hiirikoski
Timo Toijala
Paula Viljanen-Belkasseh
Outi Veivo
Muu henkilö
Vierailevat luennoitsijat
Opetus
Luento-opetus 28 t
Luennot ti
Ti 1.9.2015 - 20.10.2015 viikoittain klo 12-14, Luentosali XXVII
Luennot ke
Ke 2.9.2015 - 21.10.2015 viikoittain klo 16.00-18.00, Rosetta II
Itsenäinen työskentely 102 t
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Englannin, espanjan, italian, ranskan ja saksan kieli, yhteiskurssi.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Johanna Isosävi
Opetus
Harjoitukset 28 t
Ti 1.9.2015 - 15.12.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, Sig106
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Christophe Leblay
Opetus
Harjoitukset 28 t
To 3.9.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 14.15-15.45, Sig106
Periodit: I II
Opetuskieli: ranska

Monikielisen käännösorganisaation jäsenenä toimiminen. Vaativien todellisten tai simuloitujen käännöstoimeksiantojen pohjalta työskentely monikielisissä projektiryhmissä eri rooleissa, ja niiden toteuttaminen käännösteknologian avulla. Kielenhuollon erityiskysymyksiin perehtyminen tekstilähtöisesti.

Opetus
Luento-opetus
Käännöstyöpaja II
Ma 31.8.2015 - 14.12.2015 viikoittain klo 14-18, Rosetta II
Harjoitukset
Monikieliset harjoitukset
Ke 2.9.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 8.30-12, Signum 109
Monikieliset harjoitukset
To 3.9.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 10-12, Rosetta II
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan kieli ja suomen kieli, yhteiskurssi.

Edeltävät opinnot (pakolliset): KÄYH2034 Monikielinen käännöstyöpaja

Suositellut suoritusajankohdat: 5. vuoden syksy

Tutustutaan suomen kielen huollon perusteisiin ja käytänteisiin. Perehdytään alan kirjallisuuteen, oppaisiin, sanakirjoihin, termipankkeihin ja muihin sähköisiin apuneuvoihin.

Vastaava opettaja
Tanja Toropainen
Opetus
Luento-opetus 26 t
Ma 31.8.2015 - 23.11.2015 viikoittain klo 14-16, Sig 208
Harjoitukset 20 t
To 10.9.2015 - 19.11.2015 viikoittain klo 8.30-10.00, Sig 208
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Historia ja historiantutkimus, kääntämisen merkitys historiassa; varhainen käännöshistoria eri puolilla maailmaa; arabiankielinen kulttuuri kirjallisuuden välittäjänä; Euroopan keskiaika; Raamatun kääntäminen; Uusi maailma ja sen haasteet; suomentamisen historia


Suoritusta pohjustetaan johdantoluennolla tiistaina 1.9. (johdantoluentoa voi myös käyttää itsenäisenä osiona Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen osallistumispassiin). Johdantoluennon lopuksi 5 op:n suorituksesta kiinnostuneet opiskelijat voivat ilmoittautua luennoitsijalle, joka laatii harjoitustehtävien aiheet. Toinen kokoontuminen itsenäistä tehtävää varten on 8.9.; tällöin jaetaan aiheet ja keskustellaan tarkemmin tehtävän suorittamisesta.

Vastaava opettaja
Outi Paloposki
Opetus
Luento-opetus
Johdantoluento
Ti 1.9.2015 klo 16-18, Rosetta I
Tehtävänanto
Ti 8.9.2015 klo 16-18, Rosetta I
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaihtoehtoinen suoritus tenttimällä tai esseellä: sovitusti seuraavista teoksista: Suomennoskirjallisuuden historia I-II (toim. Riikonen et al), Suomennetun tietokirjallisuuden historia (toim. Paloposki ja Riikonen), Anthony Pym: Negotiating the Frontier ynnä muuta sovittavaa kirjallisuutta opiskelijan kielialueen mukaan. Kirjatentti 5-8op, tenttipäivät syksyllä: 11.9. & 13.11., sovithan tentistä hyvissä ajoin.

Kurssi toteutetaan monikielisenä projektikurssina, ja se on tarkoitettu AV-kääntämisen peruskurssin suorittaneille. Kurssilla syvennetään tekstityskääntämiseen liittyviä taitoja, erityisesti lajityypin, tekstilajin sekä tekstuaalisten näkökohtien, kuten audiovisuaalisen koherenssin ja koheesion, huomioon ottamista. Harjoituksina suomennetaan laaja fiktiivinen elokuva (päätekstilaji: dialogi) omasta pääkielestä sekä lyhyt asia-, dokumentti- tai fiktiivinen ohjelma (päätekstilajit: selostus ja haastattelu) englannista. Tapaamiset ovat sovitusti perjantaisin kello 12-15, ja ne järjestetään osittain monikielisinä ja osittain kieliparikohtaisina.

Vastaava opettaja
Tiina Holopainen
Opetus
Ryhmäopetus
Pe 4.9.2015 - 18.12.2015 viikoittain klo 12.00-15.00, Sammio (Teutori 103)
Poikkeukset:
18.9.2015 klo 12 –15 , Sig109
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

EU:n historia, rakenne, toiminta ja päätöksentekomenetelmät. EU:n keskeiset asiakirjat ja EU-lainsäädäntö, EU-tiedon lähteet. EU:n monikielisyys ja kääntäjän työ.

Vastaavat opettajat
Marianna Sunnari
Johanna Isosävi
Opetus
Luento-opetus 14 t
Luennot ti
Ti 1.9.2015 - 20.10.2015 viikoittain klo 14-16, Rosetta I
Ryhmätyöskentely 14 t
Itsenäinen työskentely 102 t
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Tulkkauksen historian ja nykykäytäntöjen esittely sekä perehtyminen tulkkauslajeihin, tulkin työn keskeisiin periaatteisiin, tulkkauksen järjestämiseen ja tulkin rooliin erilaisissa tilanteissa. Konsekutiivi- ja simultaanitulkkauksen perustaitojen harjoittelu ja oman osaamisen arviointi.

Vastaavat opettajat
Marianna Sunnari
Birgit Kretschmann
Opetus
Luento-opetus 14 t
luento
Pe 4.9.2015 - 18.12.2015 viikoittain klo 10-12, Rosetta I
Harjoitukset 14 t
saksankieliset harjoitukset
Ke 28.10.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 10.00-12.00, KT117
englanninkieliset harjoitukset
Pe 30.10.2015 - 18.12.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, Sig 121
Itsenäinen työskentely 102 t
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävästi.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Mari Repo
Opetus
Harjoitukset 28 t
Periodit: I II
Opetuskieli: ranska

Omaan tutkimusalueeseen ja -kysymykseen sekä tarvittaviin menetelmiin perehtyminen, opinnäytetutkimuksen työstäminen, muiden töiden kommentointi.
Seminaariin kuuluu yhteistapaamisia ja yksilöllistä ohjausta sekä kirjoitustalkoita. Kirjoittamisessa noudatetaan ns. prosessikirjoittamisen periaatteita. Aktiivinen muiden töiden lukeminen, kommentointi ja osallistuminen keskusteluihin kuuluu seminaarin työskentelytapoihin.

Ilmoittautuminen

Nettiopsussa:

Englannin seminaarin ilmoittautuminen 16.2.-28.2.2016

Saksan ja ranksan seminaarin ilmoittautuminen 16.2.-21.3.2016

Vastaavat opettajat
Leena Salmi
Leena Laiho
Outi Paloposki
Opetus
Seminaari 56 t
Seminaari, englanti (vanha)
To 3.9.2015 - 5.5.2016 viikoittain klo 12-14, Ros 217, Seminaari jatkuu keväällä, sama aika ja paikka
Seminaari, englanti (uusi)
Ke 30.3.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 16.15-17.45, Signum 117
Poikkeukset:
30.3.2016 , Rosetta II, yhteistapaaminen ranskan ja saksan seminaarin kanssa
Seminaari, ranska ja saksa (vanha)
To 10.9.2015 - 5.5.2016 viikoittain klo 12-14, Sig106, Seminaari jatkuu keväällä, sama aika ja paikka kuin syksyllä.
Seminaari, ranska ja saksa (uusi)
Ke 30.3.2016 klo 16.15-17.45, Rosetta II, Seuraavat tapaamiskerrat ilmoitetaan myöhemmin
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaari tehdään pääsääntöisesti opiskelijan pääaineeseen. On kuitenkin mahdollista neuvotella temaattisista seminaariryhmistä eri oppiaineiden kesken. Seminaarien ensimmäinen tapaaminen on yhteistapaaminen, ja jo seminaariin ilmoittautuessa voi keskustella aiheesta oman oppiaineensa kääntämisen professorin tai vastaavan kanssa.

Periodi
Opiskelijoille pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit [II Periodi]
Vastaava opettaja
yliopisto-opettaja Henna Tamminen
Opetus
Luento-opetus
Ti 27.10.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 8.30-10.00, Luentosali IX
Poikkeukset:
17.11.2015 , Ei luentoa!
To 29.10.2015 - 17.12.2015 viikoittain klo 8.30-10.00, Luentosali IX
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [II Periodi]
Ilmoittautuminen

Syksyllä aloittaneet ryhmät jatkavat keväällä periodissa III:

Vastaava opettaja
Ana-Maria Cozma
Opetus
Luento-opetus 14 t
Kaikille yhteinen luento, periodi II
Ke 28.10.2015 - 16.12.2015 joka toinen viikko klo 10.15-11.45, ls XI, Kurssi jatkuu vielä periodissa III, aika ja paikka ilmoitetaan kevään opetusohjelmassa
Kaikille yhteinen luento, periodi III
Ke 20.1.2016 klo 8.30-10.00, ls XI
Ke 3.2.2016 klo 8.30-10.00, Ros2
Ke 17.2.2016 klo 8.30-10.00, ls XI
Harjoitukset 28 t
Yhteiskunta, gr 1, per. II
Pe 30.10.2015 - 18.12.2015 viikoittain klo 8.30-10.00, Sig123
Yhteiskunta, gr 2, per. II
Pe 30.10.2015 - 18.12.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, Sig123
Yhteiskunta, gr 1, per. III
Pe 15.1.2016 - 4.3.2016 viikoittain klo 12-14, Sig123
Yhteiskunta, gr 2, per. III
Pe 15.1.2016 - 4.3.2016 viikoittain klo 8.30-10.00, Sig123
Periodit: II III
Opetuskieli: ranska
Aineopinnot [II Periodi]
Teacher responsible
David Bergen
Teaching
Lectures
Spring 2016, QIV
Thu 10-Mar-2016 - 5-May-2016 weekly at 12.15-13.45, Signum 208
Periods: II IV
Language of instruction: English
Further information:

The course is open to students of other language departments considering studies on the Translation MA Path, but English students take priority.

Please note that the groups in Q2 and Q4 are two different groups, not a continuation.

Syventävät opinnot, muut opintopolut [II Periodi]
Vastaava opettaja
Eija Suomela-Salmi
Opetus
Itsenäinen työskentely
Periodit: II
Opetuskieli: ranska
Lisätiedot:

Kurssi on avoin kielen oppimisen ja opettamisen, kieliasiantuntijan ja tutkijan opintopolulle.

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku [II Periodi]

Kääntäminen tutkimuksen ja teorianmuodostuksen kohteena. Miksi ja miten käännöksiä ja kääntämistä ja tulkkausta tutkitaan? Käännöstutkimuksen syntyyn ja eri teorioiden kehittymiseen vaikuttaneet tekijät; käännöstieteen varhaisvaiheet; eri maissa ja kielialueilla syntyneet teoriat; kulttuurinen, kielellinen ja sosiologinen käänne. Tutkimussuuntausten keskinäiset suhteet ja eri teorioiden avaamat tutkimusnäkymät.

Vastaavat opettajat
Leena Salmi
Leena Laiho
Marianna Sunnari
Outi Paloposki
Opetus
Luento-opetus 28 t
Luennot ke
Ke 28.10.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 16.00-18.00, Rosetta II
Luennot ti
Ti 27.10.2015 - 10.11.2015 viikoittain klo 12-14, Luentosali XXVII
Poikkeukset:
17.11.2015 , Lecture hall XVI, Quantum
24.11.2015 , Lecture hall XVI, Quantum
1.12.2015 , Lecture hall XVI, Quantum
8.12.2015 , Lecture hall XVI, Quantum
15.12.2015 , Lecture hall XVI, Quantum
Itsenäinen työskentely
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kieli- ja käännösteknologian yleisesittely, kontrolloidun kielen käsite, kääntäjän tietotekniset apuvälineet kuten konekääntäminen, käännösmuisti, konkordanssiohjelmat, korpukset, puheentunnistus, oikolukuohjelmat, kieliopintarkistusohjelmat.

Vastaavat opettajat
David Bergen
Timo Toijala
Kalle Konttinen
Johanna Isosävi
Opetus
Luento-opetus 14 t
Luennot
Ti 27.10.2015 - 15.12.2015 viikoittain klo 14-16, Rosetta I
Harjoitukset 14 t
Harjoitukset
Ke 28.10.2015 - 16.12.2015 viikoittain klo 14-16, Sig 109
Itsenäinen työskentely 102 t
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Englannin, espanjan, italian, ranskan ja saksan kieli, yhteiskurssi.

Periodi
Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot [III Periodi]

Puheviestinnän perusteet -kurssin järjestää mediatutkimuksen oppiaine. Puheviestinnän perusteet muodostuu kahdesta osasta: 8 oppitunnin luento-osuudesta ja ryhmäesseestä (1 op) ja 12 oppitunnin harjoituskurssista (1 op).

Luento-osuus ja harjoituskurssi tulee suorittaa saman lukukauden aikana.

Puheviestinnän perusteet -kurssin luennot pidetään I periodin alussa maanantaisin 11.1. - 1.2. klo 10 - 12. Ajankohta on sama kuin kirjallisen asiaviestinnän kurssilla, ja opiskelijoiden on tarkoitus tehdä nämä vuorolukukausina. Harjoitusryhmiä tulee tämän jälkeen pitkin kevättä vaihtelevin ajankohdin.

Ma 11.1.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs

Ma 18.1.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs

Ma 25.1.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs

Ma 01.2.2016 klo 10 - 12, C1027_Lambda, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3–5, 1. krs


Esseeryhmät muodostetaan ensimmäisellä luentokerralla, jolloin läsnäolo kurssin suorittamiseksi on välttämätöntä.

Humanistisen tiedekunnan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin sisältyvän puheviestinnän perusteet -kurssin (2 op) suoritusmuodot ja harjoituskurssitiedot on koottu keskitetysti moodleen. Kurssi löytyy seuraavasta linkistä: 
https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=1018#section-0

Etukäteisilmoittautumista luennoille ei ole. Luentojen alkamisajat ilmoitetaan opinto-ohjelmassa kunkin lukukauden alussa.

Ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoittautumista. Läsnäolo ensimmäisellä luentokerralla on välttämätön.

Vastaava opettaja
Jukka-Pekka Puro
jppuro[ät]utu.fi
Opettaja
Marja-Leena Kuronen
maleku[ät]utu.fi
Opetus
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Puheviestinnän perusteet muodostuu kahdesta osasta: 8 oppitunnin luento-osuudesta ja ryhmäesseestä (1 op) ja 12 oppitunnin harjoituskurssista (1 op). Luento-osuus ja harjoituskurssi tulee suorittaa saman lukukauden aikana.

Luennot pidetään ensin, eivätkä ne mene päällekkäin harjoitusten kanssa.

Harjoituskursseja järjestetään joka periodilla. Ajat ilmoitetaan syys- ja kevätlukukauden alussa, kuitenkin muuta opetustarjontaa myöhemmin. 2016 alusta ilmoittautuminen harjoituskursseille avataan ensimmäisen luentokerran jälkeisenä arkipäivänä klo 8.00.

 ---

Mediatutkimuksen opiskelijoiden omia ryhmiä järjestetään kolmannella periodilla keväisin.

Lisäryhmä 1
ti 9.2.2016 klo 9.15 –11.45
to 11.2.2016 klo 9.15 –11.45
ti 16.2.2016 klo 9.15 –11.45
to 18.2.2016 klo 9.15 –11.45

Lisäryhmä 2
ti 8.3.2016 klo 9.15 –11.45
to 10.3.2016 klo 9.15 –11.45
ti 15.3.2016 klo 9.15 –11.45
to 17.3.2016 klo 9.15 –11.45

Lisäryhmä 3
ti 29.3. klo 9.15 –11.45
to 31.3. klo 9.15 –11.45
ti 5.4. klo 9.15 –11.45
to 7.4. klo 9.15 –11.45

 

Ilmoittautuminen harjoituskursseille jatkuu periodista toiseen Nettiopsussa. Voit ilmoittautua myös varasijoille - muista tulla paikalle ensimmäisellä harjoituskerralla! Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen kurssin alkamista.

Paikka: mediatutkimuksen harjoitusteatteri E321


Ryhmä 1 Riikka Sandberg, rtsand@utu.fi

ti 9.2. klo 15.00–17.30 

to 11.2. klo 15.00–17.30 

ti 16.2. klo 15.00–17.30 

to 18.2. klo 15.00–17.30 

 

Ryhmä 2 Matti Paananen, mapepa@utu.fi

ma 7.3. klo 14.15–16.45

to 10.3. klo 14.15–16.45

ma 14.3. klo 14.15–16.45

to 17.3. klo 14.15–16.45

 

Ryhmä 3 Matti Paananen, mapepa@utu.fi

pe 18.3. klo 14.15–16.45

ti 22.3. klo 14.15–16.45

ti 29.3. klo 14.15–16.45

to 31.3. klo 14.15–16.45

 

Ryhmä 4 Anna Rytkönen, aninry@utu.fi

ti 5.4. klo 12.15–14.45

pe 8.4. klo 9.15–11.45

ti 12.4. klo 12.15–14.45

pe 15.4. klo 9.15–11.45

 

Ryhmä 5 Riikka Sandberg, rtsand@utu.fi

ma 11.4. klo 10.15–12.45

ke 13.4. klo 10.15–12.45

ma 18.4. klo 10.15–12.45

ke 20.4. klo 10.15–12.45

 

Ryhmä 6 Anne Sirkiä-Välimäki, atasir@utu.fi

ti 19.4. klo 14.15–16.45

ti 26.4. klo 14.15–16.45

ti 3.5. klo 14.15–16.45

ti 10.5. klo 14.15–16.45


Syyslukukaudella 2015 puheviestinnän perusteiden yksi harjoituskurssi peruttiin sairastumisen vuoksi.  Ilmoittautuneille on korvaava kurssi, ja heille on ilmoitettu siitä s-postilla - kurssi-ilmoittautumista ei ole NettiOpsussa.
Pe 29.1. klo 12.15-14.45
Pe 5.2. klo 12.15-14.45
Pe 12.2. klo 12.15-14.45
Pe 19.2. klo 12.15.-14.45
Kurssin vetäjänä on Anne Sirkiä-Välimäki  (atasir@utu.fi).

Tarpeen mukaan järjestetään vielä lisäkursseja, mahdollisesti myös englanniksi, joista tiedotetaan myöhemmin.

Kirjallisuus Aalto & Parviainen, Auta ääntäsi (1985)

Humanistisen tiedekunnan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin sisältyvän puheviestinnän perusteet -kurssin (2 op) suoritusmuodot ja harjoituskurssitiedot on koottu keskitetysti moodleen. Kurssi löytyy seuraavasta linkistä: 
https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=1018#section-0

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset NettiOpsussa. Huom! Nettiopsussa tehtävät kurssi-ilmoittautumiset ovat lähtökohtaisia sitovia ilmoittautumisia: opiskelijan on kurssille ilmoittauduttuaan myös tultava paikalle ja suorittava kyseinen kurssi.

Turhan ilmoittautumisen tehneet opiskelijat siirretään muiden samalle lukukaudelle ajoittuvien harjoituskurssien jonotuspaikkojen hännille. Opiskelija ei silloin ehkä pysty suorittamaan puheviestinnän harjoituskurssia sen lukukauden aikana, jona on tehnyt turhan kurssi-ilmoittautumisen.

Oman kurssi-ilmoittautumisensa voi perua ilmoittautumisajan puitteissa NettiOpsussa. Mikäli kyse on esimerkiksi sairastumisesta, voi perua olemalla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan. Tällöin jonotuspaikoille siirtämistä ei tehdä.

Vastaava opettaja
Kaisa Louramo
kaisa.louramo[ät]utu.fi
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Opiskelijoille pakolliset, tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat kurssit [III Periodi]

Kurssilla perehdytään suomen kielen rakenteeseen, erityisesti sen suomalais-ugrilaisia piirteitä korostaen ja tutustutaan suomen kielen rakennekuvauksessa nykyään käytettävään Ison suomen kieliopin mukaiseen termistöön.

Mikäli aineyhdistelmääsi kuuluu suomen kielen tai suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot tai olet suorittanut kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot (15 op), ei sinun tarvitse suorittaa suomen kielen rakenteen kurssia.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille ensimmäisellä luennolla ma 11.1.2016, ls. I (Tauno Nurmela -sali, päärakennus).

Vastaava opettaja
Kirsi-Maria Nummila
kirnum[ät]utu.fi
Opetus
Luento-opetus 20 t
Opetus
Harjoitukset 4 t
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentokurssin voi korvata suorittamalla akvaariotentin, joka järjestetään sl. 2015 viikolla 42 (12.10. alkaen) ja viikolla 48 (23.11. alkaen), kl. 2016 viikolla 3 (18.1. alkaen). Tenttimisohjeet ja ilmoittautuminen osoitteessa https://tenttis.utu.fi/login/. Tenttiin luetaan kirja Irja Alho & Anneli Kauppinen: Käyttökielioppi. SKST 1154, Tiede. Helsinki 2008.

Opetus periodissa III
ma klo 16 - 18 ls. I (päärakennus), aloitus 11.1., ja
ke 16 - 18 ls. XXII (Agora, katutaso, ent. Luonnontieteiden talo II). Viimeinen luento ke 17.2.
Tentit ke 24.2. ja ke 2.3.

Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit [III Periodi]
Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Ana-Maria Cozma
Opettaja
Emilien Liebart, FLE-harjoittelija
Opetus
Harjoitukset
Harjoitukset
Ke 13.1.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 12-14, Sig106
Periodit: III IV
Opetuskieli: ranska
Perusopinnot [III Periodi]
Ilmoittautuminen

Rosetan ilmoitustaululla

Vastaava opettaja
Johanna Isosävi
Opetus
Luento-opetus
Luento
Ke 13.1.2016 - 2.3.2016 viikoittain klo 10-12, ls XI
Poikkeukset:
3.2.2016 klo 10 –12 , Porthan, Maaherran makasiini
Harjoitukset
Käännösharjotukset, gr 1
To 14.1.2016 - 5.5.2016 viikoittain klo 10-12, Sig109
Käännösharjotukset, gr 2
To 14.1.2016 - 5.5.2016 viikoittain klo 14-16, Sig109
Periodit: III IV
Opetuskieli: ranska
Lisätiedot:

Luentokurssi vain periodissa III, harjoitukset periodit III-IV.

Ilmoittautuminen

Rosetan ilmoitustaululla

Vastaava opettaja
Christophe Leblay
Opetus
Luento-opetus
Kaikille yhteinen luento
Ma 11.1.2016 - 2.5.2016 viikoittain klo 12-14, Ros2
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Harjoitukset, gr 1
Ma 11.1.2016 - 2.5.2016 viikoittain klo 14-16, Sig109
Harjoitukset, gr 2
Ke 13.1.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 16-18, Sig109
Periodit: III IV
Opetuskieli: ranska
Aineopinnot [III Periodi]
Ilmoittautuminen

NettiOpsussa.

Vastaava opettaja
Lotta Lehti
Opetus
Luento-opetus
Luento/harjoitukset
Pe 15.1.2016 - 6.5.2016 viikoittain klo 10-12, Ros2
Harjoitukset
Periodit: III IV
Opetuskieli: ranska
Lisätiedot:

Kurssille voivat osallistua myös 1. vuoden opiskelijat, jos perusopintojen Ranskan kielen rakenne I -kurssi on suoritettu.

Please visit the Study Guide for a course description (link below).

Teacher responsible
Attila Krizsán
Teaching
Lectures 28 h
Wed 13-Jan-2016 - 4-May-2016 weekly at 14.15-15.45, Lecture hall II, main bulding
Exceptions:
27-Jan-2016 , Lecture hall XXI, Agora
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

Also available as a book exam.

Kääntämisen vaikutus yhteiskunnassa (esim. kielten kehittymiseen, kielipolitiikkaan, uskontojen leviämiseen, tiedonvälitykseen, kulttuurin ja tieteellisen tiedon kehittymiseen ja levittämiseen), kääntäjän tekijänoikeudet ja etiikka, käännösalan ammattien kehitys.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaavat opettajat
Leena Salmi
Tiina Holopainen
Opetus
Luento-opetus
Luento
To 14.1.2016 - 5.5.2016 viikoittain klo 8.30-10.00, Ros2
Harjoitukset
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Marjut Johansson
Opettaja
eri luennoitsijoita
Opetus
Luento-opetus
To 14.1.2016 klo 16.00-17.30, Ros2
To 21.1.2016 - 14.4.2016 viikoittain klo 16.00-17.30, Sig123
Periodit: III IV
Opetuskieli: ranska
Lisätiedot:

Luennoille osallistumisen lisäksi edellytetään ennakkotehtävien tekemistä sekä lopuksi kirjallista harjoitustyötä. Tarkemmat tiedot opinto-oppaassa.

Tutustuminen kielenoppimisen ja -opettamisen ohjelmiin verkossa ja tabletilla. Opiskelijoiden tehtävänä on ryhmissä työstää esitys viimeisille kerroille jonkin teknologian avulla. Teknologian käyttäminen opetuksessa ja/tai oppimisessa voidaan nähdä tutkimuskohteena tai toteuttamisen välineenä. Ryhmätöistä laaditaan myös lyhyt 2-3 sivun raportti. Kurssilla luetaan myös teoreettista kirjallisuutta aiheesta.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaavat opettajat
Pekka Lintunen
Lotta Lehti
Opetus
Luento-opetus
Ti 12.1.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 8.30-10.00, Teutori, Sammio
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on avoin kaikkien kieliaineiden aineopintojen ja syventävien opintojen (kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun) opiskelijoille. Valinta kurssille tehdään opintomenestyksen perusteella, kuitenkin niin, että opiskelijoita pyritään valitsemaan mahdollisimman monesta kieliaineesta.

Digitaaliset ihmistieteet -kurssi tarjoaa katsauksen digitaalisiin ihmistieteisiin, niiden nykytilaan ja tulevaisuuteen.

Kurssilla käsitellään digitaalisten ihmistieteisiin kuuluvia erilaisia digitaalisia aineistoja, menetelmiä ja työkaluja. Digitaaliset aineistot ovat avoimia, monimuotoisia tai niitä kerätään reaaliaikaisesti. Aineistoja yhdistellään ja hyödynnetään uusilla tavoilla.  Lisäksi muistiorganisaatiot ovat vahvasti digitoimassa kokoelmiaan ja sähkösyntyinen aineisto tulee korvaamaan analogisen aineiston nopeassa tahdissa. Digitaalisissa menetelmissä korostuvat sekä laadullisten että kvantitatiivisten menetelmien käyttö. Datan perusteella tehdään erilaisten tutkimusilmiöiden mallinnusta. Tutkimuskohteina voivat esimerkiksi olla vuorovaikutus, kielten ja kulttuurien muutokset sekä historialliset muutokset.

Kurssi on tarkoitettu humanistisen tiedekunnan opiskelijoille, mutta se sopii myös muiden ihmistieteiden edustajille. Kurssi sopii niin aineopintoihin, syventäviin kuin jatko-opintoihin.

Kurssi koostuu luennoista, joilla luennoitsijat kertovat omista tutkimusaiheistaan ja -tuloksistaan ja opastavat aineistojen, menetelmien ja työkalujen käyttöön. Lisäksi kurssin aikana järjestetään monitieteinen datatyöpaja, jossa analysoidaan pienryhmissä kurssin aihepiireihin liittyvää dataa.

19.1. Aloitusluento, Jaakko Suominen

26.1. Eeva Raike: Humanistinen paikkatieto

2.2. Toni Selkälä: Teknologia ja metaminä tai miten oikeus digitaalisuutta katsoo

9.2. Juha Ruohonen: Digitaaliset arkistot ja aineistot tutkijan apuna ja vaivana

15.2. Asko Nivala: Paikkatietojen louhinta teksteistä ja visualisointi kartoilla

22.2. Anne Wilenius: Digitoitujen karttojen georeferointi

1.3. Tenttiviikko

8.3. Filip Ginter : Sanojen ja tekstien samankaltaisuus ja klusterointi

15.3. Hannu Salmi ja Tapio Salakoski: Miten Suomesta tuli Suomi - aatteiden evoluutio ja kulttuurin muutos 1640-1910 laskennallisen historiantutkimuksen keinoin

22.3. Veronika Laippala: Aineistona (koko) Internet: voiko miljardien sanojen aineistoilla tehdä kielitiedettä?

29.3. Pääsiäinen

5.4. Marjut Johansson: Social media from Nordic to global contexts: Digital data, methods, and analyses ja Marja-Liisa Helasvuo: Puhutun kielen aineistot digitaalisiksi korpuksiksi

12.4. Lotta Lehti: Digitaalista retoriikkaa: argumentointi verkkokeskusteluissa

19.4. Kimmo Elo: Strukturoimattomien tekstiaineistojen tietokoneavusteinen analysointi: esimerkkeinä poliittiset puheet

26.4. Varpu Rantala: Digitaalinen ikonografia: elokuvan kuvatyyppien luokittelu värien ja valoisuuden laskennallisen analyysin avulla + kertaus

Ilmoittautuminen

NettiOpsu, ilmoittautuminen 11.12.15 - 11.1.16.

Vastaava opettaja
Marjut Johansson ja muut
Opetus
19.1.2016 – 26.4.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositellut suoritusajankohdat: 2.,3. tai 4. vuosi

Opetuksen ajankohdat:

  • Tiistaisin 16.00–17.30 Janus-salissa
  • Luennot 19.1.–26.4.2016 (III–IV periodi)
  • Ei luentoja 1.3. ja 29.3.
  • Datatyöpaja 14.4.-15.4.2016.
Syventävät opinnot, muut opintopolut [III Periodi]
Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Christophe Leblay
Opetus
Luento-opetus
Ma 11.1.2016 - 18.1.2016 viikoittain klo 10-12, Sig121
Ma 25.1.2016 - 29.2.2016 viikoittain klo 10-12, Sig106
Ma 7.3.2016 - 2.5.2016 viikoittain klo 10-12, Ros2
Harjoitukset
Ke 13.1.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 10-12, Sig106
Periodit: III IV
Opetuskieli: ranska
Lisätiedot:

Kurssi on pakollinen kieliasiantuntijan opintopolulla, mutta avoin myös muille opintopoluille.

Tutustuminen kielenoppimisen ja -opettamisen ohjelmiin verkossa ja tabletilla. Opiskelijoiden tehtävänä on ryhmissä työstää esitys viimeisille kerroille jonkin teknologian avulla. Teknologian käyttäminen opetuksessa ja/tai oppimisessa voidaan nähdä tutkimuskohteena tai toteuttamisen välineenä. Ryhmätöistä laaditaan myös lyhyt 2-3 sivun raportti. Kurssilla luetaan myös teoreettista kirjallisuutta aiheesta.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaavat opettajat
Pekka Lintunen
Lotta Lehti
Opetus
Luento-opetus
Ti 12.1.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 8.30-10.00, Teutori, Sammio
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on avoin kaikkien kieliaineiden aineopintojen ja syventävien opintojen (kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun) opiskelijoille. Valinta kurssille tehdään opintomenestyksen perusteella, kuitenkin niin, että opiskelijoita pyritään valitsemaan mahdollisimman monesta kieliaineesta.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Marjut Johansson
Opettaja
eri luennoitsijoita
Opetus
Luento-opetus
To 14.1.2016 klo 16.00-17.30, Ros2
To 21.1.2016 - 14.4.2016 viikoittain klo 16.00-17.30, Sig123
Periodit: III IV
Opetuskieli: ranska
Lisätiedot:

Luennoille osallistumisen lisäksi edellytetään ennakkotehtävien tekemistä sekä lopuksi kirjallista harjoitustyötä. Tarkemmat tiedot opinto-oppaassa.

Digitaaliset ihmistieteet -kurssi tarjoaa katsauksen digitaalisiin ihmistieteisiin, niiden nykytilaan ja tulevaisuuteen.

Kurssilla käsitellään digitaalisten ihmistieteisiin kuuluvia erilaisia digitaalisia aineistoja, menetelmiä ja työkaluja. Digitaaliset aineistot ovat avoimia, monimuotoisia tai niitä kerätään reaaliaikaisesti. Aineistoja yhdistellään ja hyödynnetään uusilla tavoilla.  Lisäksi muistiorganisaatiot ovat vahvasti digitoimassa kokoelmiaan ja sähkösyntyinen aineisto tulee korvaamaan analogisen aineiston nopeassa tahdissa. Digitaalisissa menetelmissä korostuvat sekä laadullisten että kvantitatiivisten menetelmien käyttö. Datan perusteella tehdään erilaisten tutkimusilmiöiden mallinnusta. Tutkimuskohteina voivat esimerkiksi olla vuorovaikutus, kielten ja kulttuurien muutokset sekä historialliset muutokset.

Kurssi on tarkoitettu humanistisen tiedekunnan opiskelijoille, mutta se sopii myös muiden ihmistieteiden edustajille. Kurssi sopii niin aineopintoihin, syventäviin kuin jatko-opintoihin.

Kurssi koostuu luennoista, joilla luennoitsijat kertovat omista tutkimusaiheistaan ja -tuloksistaan ja opastavat aineistojen, menetelmien ja työkalujen käyttöön. Lisäksi kurssin aikana järjestetään monitieteinen datatyöpaja, jossa analysoidaan pienryhmissä kurssin aihepiireihin liittyvää dataa.

19.1. Aloitusluento, Jaakko Suominen

26.1. Eeva Raike: Humanistinen paikkatieto

2.2. Toni Selkälä: Teknologia ja metaminä tai miten oikeus digitaalisuutta katsoo

9.2. Juha Ruohonen: Digitaaliset arkistot ja aineistot tutkijan apuna ja vaivana

15.2. Asko Nivala: Paikkatietojen louhinta teksteistä ja visualisointi kartoilla

22.2. Anne Wilenius: Digitoitujen karttojen georeferointi

1.3. Tenttiviikko

8.3. Filip Ginter : Sanojen ja tekstien samankaltaisuus ja klusterointi

15.3. Hannu Salmi ja Tapio Salakoski: Miten Suomesta tuli Suomi - aatteiden evoluutio ja kulttuurin muutos 1640-1910 laskennallisen historiantutkimuksen keinoin

22.3. Veronika Laippala: Aineistona (koko) Internet: voiko miljardien sanojen aineistoilla tehdä kielitiedettä?

29.3. Pääsiäinen

5.4. Marjut Johansson: Social media from Nordic to global contexts: Digital data, methods, and analyses ja Marja-Liisa Helasvuo: Puhutun kielen aineistot digitaalisiksi korpuksiksi

12.4. Lotta Lehti: Digitaalista retoriikkaa: argumentointi verkkokeskusteluissa

19.4. Kimmo Elo: Strukturoimattomien tekstiaineistojen tietokoneavusteinen analysointi: esimerkkeinä poliittiset puheet

26.4. Varpu Rantala: Digitaalinen ikonografia: elokuvan kuvatyyppien luokittelu värien ja valoisuuden laskennallisen analyysin avulla + kertaus

Ilmoittautuminen

NettiOpsu, ilmoittautuminen 11.12.15 - 11.1.16.

Vastaava opettaja
Marjut Johansson ja muut
Opetus
19.1.2016 – 26.4.2016
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositellut suoritusajankohdat: 2.,3. tai 4. vuosi

Opetuksen ajankohdat:

  • Tiistaisin 16.00–17.30 Janus-salissa
  • Luennot 19.1.–26.4.2016 (III–IV periodi)
  • Ei luentoja 1.3. ja 29.3.
  • Datatyöpaja 14.4.-15.4.2016.
Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku [III Periodi]

Metodin suhde aineistoon ja tutkimuskysymykseen. Käytetyimmät metodit käännöstieteessä (tekstivertailu, tilastot ja bibliografiat, diskurssianalyyttiset metodit erityisesti paratekstien ja haastatteluaineistojen käytössä). Oman metodin valinta ja soveltaminen.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaavat opettajat
Leena Salmi
Leena Laiho
Outi Paloposki
Opetus
Luento-opetus 28 t
Ti 12.1.2016 - 1.3.2016 viikoittain klo 12-14, Ros1
Ke 13.1.2016 - 2.3.2016 viikoittain klo 16-18, Ros1
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Monikielisen käännösorganisaation perustaminen ja sen jäsenenä toimiminen. Todellisten tai simuloitujen käännöstoimeksiantojen pohjalta työskentely monikielisissä projektiryhmissä eri rooleissa. Käännöstoimeksiantojen toteuttaminen käännösteknologian avulla. Äidinkielen kielenhuollon erityiskysymyksiin perehtyminen tekstilähtöisesti.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa 15.12. - 22.12.2015!!

Vastaavat opettajat
David Bergen
Juhani Hiirikoski
Diana Berber
Damon Tringham
Timo Toijala
Paula Viljanen-Belkasseh
Johanna Isosävi
Kalle Konttinen
Tanja Toropainen
Outi Veivo
Opetus
Luento-opetus 26 t
Ma 11.1.2016 - 2.5.2016 viikoittain klo 14-18, Ros1
Ryhmätyöskentely 30 t
Ryhmäopetus 28 t
Itsenäinen työskentely 152 t
Harjoitukset
Monikieliset harjoitukset
Ke 13.1.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 8-12, Teutori, Sammio
Monikieliset harjoitukset
To 14.1.2016 - 5.5.2016 viikoittain klo 10-12, Ros2
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan kieli ja suomen kieli, yhteiskurssi.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
eri opettajia
Opetus
Luento-opetus 14 t
Ti 12.1.2016 - 26.1.2016 viikoittain klo 14-16, Ros1
To 14.1.2016 - 28.1.2016 viikoittain klo 14-16, Ros1
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Johanna Isosävi
Opetus
Harjoitukset
Harjoitukset ra-su
Ti 2.2.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 14-16, Sig208
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Auktorisoidun kääntämisen perusteet tulee olla suoritettu vähintään arvosanalla 3. Kurssi on tarkoitettu vain perustutkinto-opiskelijoille.

Kurssilla perehdytään tavoitteissa mainittuihin asiasisältöihin teoriassa sekä tutustutaan tekstittämiseen käytännössä kolmen lyhyehkön, erityyppisen harjoituksen kautta, joista viimeinen tehdään omassa kieliparissa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Tiina Holopainen
Opetus
Luento-opetus
Harjoitukset
Ti 12.1.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 16-18, Teutori, Sammio
Pe 15.1.2016 - 6.5.2016 viikoittain klo 12-14, Teutori, Sammio
Itsenäinen työskentely
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on avoin kaikille kääntäjäopiskelijoille.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Johanna Isosävi
Opetus
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Ti 12.1.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 9-12, Sig109
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi järjestetään, jos sille ilmoittautuu vähintään 5 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Outi Veivo
Opetus
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset
To 14.1.2016 - 5.5.2016 viikoittain klo 8.30-10.00, Sig106
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi järjestetään, jos sille ilmoittautuu vähintään 5 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Léa Huotari
Opetus
Harjoitukset
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi järjestetään, jos sille ilmoittautuu vähintään 5 opiskelijaa.

Kurssilla harjoitellaan muistiinpanotekniikkaa, tutustutaan tarkemmin asioimis- ja konferenssitulkkien hyviin käytänteisiin, tiedonhakuun ja tulkkauksen tutkimuksen keskeisiin suuntauksiin sekä vahvistetaan aktiivista kielitaitoa. Harjoituksia varten perehdytään ajankohtaisten aihepiirien tausta-aineistoon ja terminologiaan.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa 15.12. - 22.12.2015!!

Vastaavat opettajat
Marianna Sunnari
David Bergen
Birgit Kretschmann
Diana Berber
Léa Huotari
Opetus
Harjoitukset 28 t
Ke 27.1.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 14-16, Sig121 / Sig117
Itsenäinen työskentely 102 t
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Christophe Leblay
Opetus
Luento-opetus
Ma 11.1.2016 - 18.1.2016 viikoittain klo 10-12, Sig121
Ma 25.1.2016 - 29.2.2016 viikoittain klo 10-12, Sig106
Ma 7.3.2016 - 2.5.2016 viikoittain klo 10-12, Ros2
Harjoitukset
Ke 13.1.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 10-12, Sig106
Periodit: III IV
Opetuskieli: ranska
Lisätiedot:

Kurssi on pakollinen kieliasiantuntijan opintopolulla, mutta avoin myös muille opintopoluille.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Marjut Johansson
Opettaja
eri luennoitsijoita
Opetus
Luento-opetus
To 14.1.2016 klo 16.00-17.30, Ros2
To 21.1.2016 - 14.4.2016 viikoittain klo 16.00-17.30, Sig123
Periodit: III IV
Opetuskieli: ranska
Lisätiedot:

Luennoille osallistumisen lisäksi edellytetään ennakkotehtävien tekemistä sekä lopuksi kirjallista harjoitustyötä. Tarkemmat tiedot opinto-oppaassa.

Periodi
Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit [IV Periodi]

Kursssilla opitaan analysoimaan suomen kirjoitetun ja puhutun yleiskielen rakennetta Ison suomen kieliopin käsitteitä käyttäen.

Vastaava opettaja
Kirsi-Maria Nummila
Opetus
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssia suositellaan erityisesti niille opiskelijoille, jotka suuntautuvat käännösviestinnän opintopolulle.

Aineopinnot [IV Periodi]
Ilmoittautuminen

NettiOpsussa helmikuussa.

Vastaavat opettajat
Marja-Liisa Helasvuo
Päivi Laine
Maija S. Peltola
Paula Sjöblom
Matti Peikola
Opetus
Luento-opetus 22 t
Ti 8.3.2016 - 26.4.2016 viikoittain klo 8.30-10.00
To 10.3.2016 klo 16.00-18.30, ls ?, Alumni-ilta
To 17.3.2016 - 28.4.2016 viikoittain klo 8.30-10.00
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on pakollinen kaikille laitoksen pääaineopiskelijoille paitsi suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen ja suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman pääaineopiskelijoille sekä klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin pääaineopiskelijoille. Ennen syksyä 2014 aloittaneet opiskelijat voivat lukuvuoden 2014-2015 aikana saattaa aineopintonsa päätökseen vanhan opetussuunnitelman mukaisesti, jolloin kurssi ei ole heille pakollinen.

Suositeltu suoritusajankohta ensimmäisen vuoden kevät.

Huom! Kurssi tehdään vain pääaineeseen. Sivuaineen aineopintoihin tehdään muita opintoja siten, että kokonaisuudesta tulee vähintään 35 op.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa.

Vastaavat opettajat
Lotta Lehti
Outi Veivo
Opetus
Luento-opetus 14 t
Kaikille yhteinen luento
Ti 8.3.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 10-12, ls XI
Itsenäinen työskentely 102 t
Harjoitukset 14 t
Harjoitukset, gr 1
Ti 8.3.2016 - 26.4.2016 viikoittain klo 14-16, Teutori, Sammio, Huom! 19.4. ja 26.4. kauppakorkean atk1
Periodit: IV
Opetuskieli: ranska
Lisätiedot:

Kurssille voivat osallistua myös 1. vuoden opiskelijat.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa.

Vastaava opettaja
Marjut Johansson
Opetus
Ryhmätyöskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssilla toteutetaan pohjoismaisten tutkijoiden yhteistyötä tukevan työpajan käytännön järjestelyt. Huom! Työpaja on siirtynyt alkuvuoteen 2017, joten projektiharjoittelukurssi järjestetään vasta syksyllä 2016.

Syventävät opinnot, muut opintopolut [IV Periodi]
Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Veronika Laippala
Opetus
Harjoitukset 28 t
Ti 8.3.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 12-14, Sig109
Pe 11.3.2016 - 6.5.2016 viikoittain klo 10-12, Sig109
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

"

Haluatko tietää, miten Google Translate toimii? Tai voiko merkitystä tunnistaa automaattisesti? Tai mitä apua kieliteknologiasta ja kieltä analysoivista tietokoneohjelmista voi olla kielentutkimukseen? Tai miltä Big Data näyttää?"

Kurssi on avoin kaikkien kieliaineiden syventävien opintojen opiskelijoille. Ranskan opiskelijat ovat kuitenkin etusijalla.

Kurssi koostuu luennosta, Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella järjestettävistä vierailuluennoista ja/tai tiedepäivästä. Lisäksi luetaan tieteellisiä artikkeleita.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
eri luennoitsijoita
Opetus
Luento-opetus
Ke 9.3.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 16-18, Ros1
Seminaari
Harjoitukset
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi käy kaikkien kieliaineiden kaikkien opintopolkujen opiskelijoille.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaava opettaja
Angela Bartens
Opetus
Luento-opetus
Ke 9.3.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 14-16, ls XI
To 10.3.2016 - 28.4.2016 viikoittain klo 12-14, ls XI
Harjoitukset
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on avoin kaikkien kieliaineiden opiskelijoille, tutkijan tai kieliasiantuntijan opintopolulla.

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa.

Vastaava opettaja
Marjut Johansson
Opetus
Ryhmätyöskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssilla toteutetaan pohjoismaisten tutkijoiden yhteistyötä tukevan työpajan käytännön järjestelyt. Huom! Työpaja on siirtynyt alkuvuoteen 2017, joten projektiharjoittelukurssi järjestetään vasta syksyllä 2016.

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku [IV Periodi]
Ilmoittautuminen

NettiOpsussa

Vastaavat opettajat
Leena Salmi
Kalle Konttinen
David Bergen
Opetus
Luento-opetus
Ti 8.3.2016 - 3.5.2016 viikoittain klo 12-14, Ros1
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Ke 9.3.2016 - 4.5.2016 viikoittain klo 16-18, Teutori, Sammio
Poikkeukset:
20.4.2016 klo 16 –18 , Luokka ilmoitetaan myöhemmin
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on avoin kaikille kääntämisen opiskelijoille.