Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)

Periodit

Periodi
Perusopinnot [I Periodi]

Lukutehtäviä, luetunymmärtämisharjoituksia erilaisten tekstien avulla.

Vastaava opettaja
Leena Maria Heikkola
lmheik[ät]utu.fi
Opetus
2.9.2015 –
Luento-opetus
Harjoitukset
To 10.9.2015 - 22.10.2015 viikoittain klo 14.15-15.45, SHJ175, Juslenia, vasen siipi, 1. krs
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kaikille kurssin osallistujille tasokoe keskiviikkona 2.9. klo 16 - 18, luentosali XXV (Fennicum). Tasokokeessa erittäin hyvin menestyneet saavat välittömästi kurssin suorituksen, muut osallistuvat kurssille.

Kurssi (harjoitukset + tentti) to 16 - 18 SHJ175 (Juslenia, vasen siipi, 1. kerros), aloitus 10.9.

Suomen kielen idiomaattiseen ilmaisuun ja eri alojen sanastoihin perehtyminen, suomen kielen oikeinkirjoituksen pääasiat, kielenkäyttö erilaisissa tilanteissa ja erityyppisistä aiheista keskusteleminen, tutustuminen eri tekstilajeihin. Ääntämis- ja lukuharjoituksia, pieniä esityksiä.

Periodi I
Luennot vk 36: ke 2.9. klo 14 - 16 SS100
Luennot vk 37: ma 7.9. klo 10 - 12 SS100 ja ke 9.9. klo 14 - 16 SS100
Luennot vk 38: ma 14.9. klo 10 - 12 SS100 ja ke 16.9. klo 14 - 16 SS100
Harjoitukset, viikot 39 - 42:
   ryhmä 1, ma 21.9. - 12.10. klo 10 - 12 SS100
   ryhmä 2, ke 23.9. - 14.10. klo 14 - 16 SS100

Periodi II
Luennot, viikot 44 - 48: ke 28.10. - 25.11. klo 14 - 16 SS100
Harjoitukset, viikot 47 - 49:
   ryhmä 1, ma 16.11. - 30.11. klo 10 - 12 HJ175 (Juslenia)
   ryhmä 2, ke 23.9. - 14.10. klo 14 - 16 SS100

Vastaava opettaja
Hanna Jokela
Opetus
2.9.2015 – 3.12.2015
Luento-opetus 30 t
Harjoitukset 20 t
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentoja ja harjoituksia periodeissa I-II yhteensä 32 t. Luennot ja harjoitukset jatkuvat periodissa III (18 t).

Monipuolinen perehtyminen suomen morfo- ja fonologiaan ja niihin liittyvään terminologiaan. Suomen kielen rektioiden harjoitteleminen.

Vastaava opettaja
Hanna Jokela
Opetus
Luento-opetus 50 t
Luennot
To 3.9.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 10.15-11.45, XXV, Fennicum
Ti 8.9.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, XXV, Fennicum
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Suomen maantiede, väestöryhmät sekä hallinto- ja puoluejärjestelmä, naisen asema suomalaisessa yhteiskunnassa, Suomen kulttuurielämä ja uskontokunnat sekä muuta keskeistä tietoa Suomesta.

Englanninkieliset luennot (periodi I, Leena Maria Heikkola) maanantaisin 7.9. - 19.10. klo 16 - 18 XXVII (Juslenia).
Suomenkieliset harjoitukset (periodi II, Hanna Jokela) maanantaisin klo 14 - 16 SHJ175 (Juslenia), aloitus 26.10.

Vastaavat opettajat
Leena Maria Heikkola
lmheik[ät]utu.fi
Hanna Jokela
Opetus
Luento-opetus
Harjoitukset
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]

Kurssi koostuu luennoista (Tommi Kurki, periodi I) ja luentokurssin aikana ja jälkeen pidettävistä harjoituksista (Hanna Jokela). Luennot ovat yhteiset suomen kielen linjan Kielen vaihtelu -kurssin luentojen kanssa.

Luennot ti 16 - 18 XXV ja to 12 - 14 XXV, aloitus tiistaina 1.9.
Tentti to 15.10. klo 12 - 14 XXV, toinen tenttimahdollisuus to 22.10. klo 12 - 14 XXV, kolmas tenttimahdollisuus akvaariotenttinä tammi-helmikuussa.

Harjoitukset
Periodi I: ke 16. - 23.9. klo 10 - 12 SHJ175 (Juslenia)
Periodi II: ke klo 10 - 12 (SHJ175, aloitus ke 28.10.

Vastaavat opettajat
Tommi Kurki
tommi.kurki[ät]utu.fi
Hanna Jokela
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Erilaisten kirjoitelmien laatiminen, oikeakielisyysohjeiden kertaaminen sekä asiaproosan piirteisiin ja kirjoittamisen apuvälineisiin tutustuminen.

Kurssille osallistujiksi aikoville järjestetään tasokoe keskiviikkona 9.9. klo 12 - 14 SS100, jonka perusteella opettaja valitsee kurssin osanottajat.
Tasokokeeseen ilmoittaudutaan kirjoittamalla nimi ilmoitustaulussa olevaan listaan (Fennicum, 1. kerros). Lista on taulussa viimeistään ti 1.9. Harjoitusten aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Vastaava opettaja
Hanna Jokela
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Opiskelija kerää suppean suomen kieleen tai suomalaiseen kulttuuriin liittyvän aineiston ja analysoi sen sekä laatii tämän pohjalta 1-2 sivun tutkimusraportin. Kirjallisuuden ja laaditun raportin pohjalta kirjoitetaan 8-10 sivun mittainen tieteellinen essee, jonka tarkoituksena on perehdyttää Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijat tutkimuskirjallisuuden hyödyntämiseen ja omaan tutkimukseen pohjautuvan asiatekstin tuottamiseen. Opiskelija valitsee tutkimukseensa aihealueen ja sopii tutkimuksen toteuttamisesta ja käytettävästä kirjallisuudesta aihealueesta vastaavan opettajan kanssa.

Vastaava opettaja
Hanna Jokela
hanna.jokela[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Valinnaisia opintojaksoja humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan eri oppiaineiden opetusohjelmasta sopimuksen mukaan; soveltuvia kursseja tarjoavat esimerkiksi arkeologia, folkloristiikka, kansatiede, kotimainen kirjallisuus, kulttuurihistoria, Suomen historia, taidehistoria ja uskontotiede; poliittinen historia, sosiaalipolitiikka, sosiologia ja valtio-oppi.

Luennot, pienryhmätyöskentely, verkkotyöskentely tai itsenäinen työskentely kurssin tai vastuullisen opettajan ohjeiden mukaan.

Vastaava opettaja
Hanna Jokela
hanna.jokela[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi
Aineopinnot [II Periodi]

Sananmuodostuksen asema kieliopissa, sananmuodostuksen kuvaaminen, suomen sananmuodostuskeinot, erityisesti johtaminen ja yhdistäminen; nimet sanastontutkimuksen erityisalana; etymologisen tutkimuksen perusteet, etymologian peruskriteerit, suomen kielen omaperäisen sanaston tärkeimmät historialliset kerrostumat sekä lainasanakerrostumat ja näiden ikäsuhteet.

Luennot + tentti sekä analyysitehtävä.
Luennot järjestetään yhdessä suomen kielen linjan Sanasto-kurssin kanssa.

Luennot ma 10 - 12 XXV ja ke 12 - 14 XXV, aloitus ma 16.10.
Tenteistä ilmoitetaan luennoilla. Tenttikirjallisuutena luentojen lisäksi:
Häkkinen, Kaisa: Mistä sanat tulevat. Suomalaista etymologiaa. S. 1 - 74, 162 - 276.

Vastaava opettaja
Päivi Laine
paipel[ät]utu.fi
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kohdan voi suorittaa myös itsenäisesti sähköisenä kirjatenttinä (akvaariotentti) (SUKU0007 Sanasto, kirjatentti) 2.11. - 8.11.2015 ja 30.11. - 6.12.2015. Ilmoittautuminen ja tenttiohjeet osoitteessa https://tenttis.utu.fi/login/
Tenttikirjallisuus:
Hakulinen ym., Iso suomen kielioppi. 2004. S. 170 - 418, § 145 - 435 (lukuohjeet Moodlessa, SUKU0007).
Häkkinen, Kaisa 1990: Mistä sanat tulevat. Tietolipas 117, SKS. S. 9 - 74 ja 162 - 273.
Kiviniemi, Eero 1975: Paikannimien rakennetyypeistä. Suomi 118:2, SKS.

Periodi
Perusopinnot [III Periodi]
Vastaava opettaja
Hanna Jokela
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Vastaava opettaja
Hanna Jokela
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]
Vastaava opettaja
Hanna Jokela
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Vaihtoehtoisten lauserakenteiden tuottaminen, analysointi ja tulkinta. Kielellisen merkin luonne ja merkkityypit. Leksikaalisen semantiikan keskeiset käsitteet. Sanaston yleiset merkityssuhteet, semaanttiset kentät ja semanttiset roolit.

Lukuvuonna 2015 - 2016 ei järjestetä kurssia. Kirjatenttimahdollisuus myöhemmin ilmoitettavina aikoina, tarkemmat tiedot yliopisto-opettaja Hanna Jokelalta.

Vastaava opettaja
Hanna Jokela
hanna.jokela[ät]utu.fi
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Uuteen suomalaiseen kaunokirjallisuuteen tutustuminen, kirjallisuuden analysointi- ja esittelytehtävien tekeminen. Ajankohtaista tietoa kulttuurin ja yhteiskunnan eri alueilta, perehtymistä joukoviestimien sanoman ymmärtämiseen ja tulkintaan.

Kurssi kevätlukukaudella 2016, periodit III - IV.
Kohdan voi suorittaa myös itsenäisesti, ohjeistusta yliopisto-opettaja Hanna Jokelalta. (Esseitä, harjoitustöitä ja leikekirja.)

Vastaava opettaja
Hanna Jokela
hanna.jokela[ät]utu.fi
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi