Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Viron kieli ja kulttuuri

Periodit

Periodi
Perusopinnot [I Periodi]

Luentokurssi periodissa I:
Viron peruskielioppi: yksinkertaiset morfologiset rakenteet ja ilmiöt, keskeinen sanasto ja yleiset syntaktiset rakenteet, vironkielisten tekstien lukeminen ja suullinen kääntäminen, viron perussanajärjestyksen, yleisimpien rakenteiden ja peruskieliopin hallinta.
Kirjoitusharjoitukset Moodle-oppimisympäristössä periodissa II:
Yleisluonteisten vironkielisten tekstien tuottaminen (viisi harjoitustyötä).
Tehtävät Moodlessa 26.10.2015, kurssiavain: eesti

Ilmoittautuminen

NettiOpsussa 3.7. - 28.8. klo 15.45 tai suomen kielen toimistoon 4.8.2015 alkaen.

Vastaava opettaja
Eve Mikone
eve.mikone[ät]utu.fi
Opetus
2.9.2015 –
Luento-opetus 36 t
Luennot
Luennot
Ke 2.9.2015 - 14.10.2015 viikoittain klo 12.00-14.00, Porthan-sali, Maaherran makasiini (käynti sisäpihalta), Mahdolliset poikkeukset opetustiloissa ilmoitetaan kurssin alussa.
To 3.9.2015 - 15.10.2015 viikoittain klo 14.15-15, Porthan-sali, Maaherran makasiini, Mahdolliset poikkeukset opetustiloissa ilmoitetaan kurssin alussa.
Ma 7.9.2015 - 12.10.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, Ls. XI, Luonnontiet. talo 1, 2. krs, Mahdolliset poikkeukset opetustiloissa ilmoitetaan kurssin alussa.
Tentit
Ma 19.10.2015 klo 12.00-14.00, Porthan-sali, Maaherran makasiini
To 22.10.2015 klo 14.00-16.00, Porthan-sali, Maaherran makasiini
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II
Opetuskieli: viro
Lisätiedot:

Opiskelijat valitaan Viron kielen ja kulttuurin opintokokonaisuuteen Viron kieli 1 -kurssin (5 op) välikuulustelun perusteella viron perusteiden opetuksen jälkeen periodin I lopussa. Ne opiskelijat, jotka eivät tule valituiksi Viron kielen ja kulttuurin opiskelijoiksi, saavat opintorekisteriin Viron kieli 1 -kurssin alkuosan suorituksesta merkinnän 3 op:n laajuisena. Kokonaisuuteen valitut ja Viron kieli 1:n valinnaisiin aineopintoihinsa käyttävät suomen kielen opiskelijat jatkavat kurssia periodissa II ja saavat kohdasta suoritusmerkinnän 5 op:n laajuisena.

Kirjatentti Viron historiasta: muinaisaika, keskiaika, maaorjuus, kansallinen herääminen, Viron itsenäistyminen.

Tenttimahdollisuudet kl. 2016 Viron kielen ja kulttuurin laitostentissä klo 14.00 - 17
pe 15.1. (ls. X), pe 4.3. (ls. X) ja pe 13.5. (ls. IX).
Ilmoittautuminen vähintään 10 päivää ennen tenttiä Nettiopsussa tai tenttikuorella (palautus suomen kielen / Viron kielen ja kulttuurin toimistoon).

Vastaava opettaja
Eve Mikone
Opetus
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjatenttimahdollisuus kl. 2016 Viron kielen ja kulttuurin laitostentissä klo 14.00 - 17
pe 5.2. (ls. X), pe 8.4. (ls. X) ja pe 13.5. (ls. IX). . I.
Ilmoittautuminen vähintään 10 päivää ennen tenttiä Nettiopsussa tai tenttikuorella (palautetaan suomen kielen / Viron kielen ja kulttuurin toimistoon).

Vastaava opettaja
Eve Mikone
Opetus
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]

Kirjatentti kl. 2016 Viron kielen ja kulttuurin laitostentissä klo 14.00 - 17
pe 15.1. (ls. X), pe 4.3. (ls X), pe 13.5. (ls. IX).
Ilmoittautuminen vähintään 10 päivää ennen tenttiä Nettiopsussa tai tenttikuorella (palautetaan suomen kielen / Viron kielen ja kulttuurin toimistoon).

Vastaava opettaja
Eve Mikone
Opetus
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: viro

Viron kulttuurihistorian pääpiirteet muinaisajasta ensimmäisen itsenäistymisen ajan alkuun: Viron yhteiskunnan instituutioiden, talouden ja sivistyksen kehitys, uskonto, musiikki- ja teatterielämä, kuvataide sekä kansanperine.

Kirjatentti kl. 2016 Viron kielen ja kulttuurin laitostentissä klo 14.00 - 17
pe 15.1. (ls. X), pe 5.2. (ls. X), pe 8.4. (ls. X).
Ilmoittautuminen vähintään 10 päivää ennen tenttiä Nettiopsussa tai tenttikuorella (palautetaan suomen kielen / Viron kielen ja kulttuurin toimistoon).

Vastaava opettaja
Eve Mikone
Opetus
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: viro

Nykyviron morfologian pääpiirteitä: sanaluokkia, taivutus- ja morfeemityyppejä sekä nominien ja verbien taivutusta. Viron lauseopin kuvaaminen, esimerkiksi lausetyypit, sijasyntaksi ja sanajärjestys.

Ilmoittautuminen

Ensimmäisellä luentokerralla ke 9.9. klo 8.30 - 10 SS100.

Vastaava opettaja
Eve Mikone
Opettaja
Tuomas Huumo
Opetus
Luento-opetus 18 t
Luennot
Ke 9.9.2015 - 14.10.2015 viikoittain klo 8.30-10.00, SS100, Fennicum, Tentti ke 21.10. klo 8 - 10 SS100,
To 10.9.2015 - 15.10.2015 viikoittain klo 12.15-13.45, SS100, Fennicum, Tentti to 22.10. klo 12 - 14 SS100.
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II
Opetuskieli: viro

Kirjatentti kl 2016 Viron kielen ja kulttuurin laitostentissä pe 15.1. (ls. X), pe 4.3. (ls. X), pe 8.4. (ls. X) klo 14.00 - 17.
Ilmoittautuminen 10 päivää ennen tenttiä Nettiopsussa tai tenttikuorella, joka tuodaan suomen kielen / Viron kielen ja kulttuurin toimistoon.

Vastaava opettaja
Eve Mikone
eve.mikone[ät]utu.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: viro
Lisätiedot:

Jos olet suorittanut vanhojen tutkintovaatimusten Sanasto-kurssin, niin sovi tenttikirjallisuudesta erikseen leht. Mikosen kanssa.

Kirjatentti sl. 2015 Viron kielen ja kulttuurin laitostentissä pe 11.9. (ls. X), pe 9.10. (ls. X), pe 20.11. (ls. X) ja ma 14.12. (ls. I).
Keväällä 2016 ei tenttimahdollisuutta, prof. Huumo tutkimusvapaalla.

Vastaava opettaja
Tuomas Huumo
tuomas.huumo[ät]utu.fi
Periodit: I II
Opetuskieli: viro

Kirjatentti sl. 2015 Viron kielen ja kulttuurin laitostentissä pe 11.9. (ls. X), pe 9.10. (ls. X), pe 20.11. (ls. X) ja ma 14.12. (ls. I).
Kevätlukukaudella 2016 ei tenttimahdollisuutta, prof. Huumo tutkimusvapaalla.

Vastaava opettaja
Tuomas Huumo
tuomas.huumo[ät]utu.fi
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi
Perusopinnot [III Periodi]

Vaativammat morfologiset rakenteet ja ilmiöt, morfologinen variaatio; syntaktiset rakenteet; kirjoitus-, luku- ja käännösharjoitukset.
Keskeisset suomen kielen fonologian, morfologian ja syntaksin kuvaamisen käsitteet (muut kuin kieliaineiden opiskelijat) TAI Viron kielen tutkimuksen historia sekä 1800- ja 1900-luvun merkittävät kielentutkijat ja uudistajat (kieliaineiden opiskelijat).

Vastaava opettaja
Eve Mikone
Opetus
Luento-opetus 34 t
Luennot ja harjoitukset
Ma 11.1.2016 - 29.2.2016 viikoittain klo 10.15-11.45, Porthan-sali, Maaherran makasiini
Ke 13.1.2016 - 2.3.2016 viikoittain klo 14.15-15.45, Porthan-sali, Maaherran makasiini
To 14.1.2016 - 3.3.2016 viikoittain klo 14.15-15.45, Porthan-sali, Maaherran makasiini
Harjoitukset
Itsenäinen työskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]

Alustus ja osallistuminen keskusteluihin yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvistä aiheista. Käännösharjoitukset: eri tekstilajien, esimerkiksi asia- ja sanomalehtitekstien ja helpohkojen kaunokirjallisten tekstien kääntäminen suomesta viroon.

Kokoontumiset ti klo 8.30 - 10.00 PSH107 (Fennicum, vasen siipi, 1. krs) ja to 12 - 14 PSH107, aloitus ti 12.1.
Käännösosion johdantoluento ti 19.1. klo 8.30 - 10.00 PSH107, jolloin jaetaan käännösmateriaalit ja selostetaan käytänteet. Läsnäolo pakollinen.

Vastaava opettaja
Eve Mikone
Opetus
Ryhmäopetus 20 t
Itsenäinen työskentely
Periodit: III
Opetuskieli: viro
Periodi
Perusopinnot [IV Periodi]

Keskustelu- ja käännösharjoituksia (yhteensä 24 t)
ma 10 - 12 Porthan-sali ja ke 10 - 12 Porthan sali.

Käännösharjoitukset virosta suomeen, johdantoluento ma 7.3. Luennolla jaetaan käännösharjoitusten materiaali ja selostetaan käytänteet, käännökset itsenäisenä kotityönä. Kurssille aikoville läsnäolo johdantoluennolla pakollinen

Kurssi jatkuu vironkielisillä keskusteluharjoituksilla viikolla 10. Keskusteluharjoituksia 20 t, läsnäolo pakollinen.

Vastaava opettaja
Eve Mikone
Opetus
Ryhmätyöskentely 24 t
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: viro
Lisätiedot:

Suositeltavat edeltävät opinnot: Viron kieli 1, Viron kieli 2.

Aineopinnot [IV Periodi]

Viron monimutkaisten rakenteiden ja erikoissanaston hallinnan vahvistaminen ja vironkielisten asiatekstien tuottaminen. Viron oikeinkirjoitustaitojen kehittäminen.

Kirjalliset harjoitukset Moodlessa, salasana ISA. Kurssialue avautuu 21.3.2016.

Ennen kirjoitusosion aloittamista on suoritettava tentti, johon luetaan
Erelt, Mati - Erelt, Tiiu - Ross, Kristiina: Eesti keele käsiraamat 2002, s. 24 - 120 (Ortograafia-kappale). Kirja on luettavissa myös verkossa osoitteessa http://www.eki.ee/books/ekk09/
Tentti pidetään tiistaina 15.3. klo 8.30 - 10.00 SS100, Fennicum, toinen tenttimahdollisuus keskiviikkona 16.3. klo 8.30 - 10.00 SS100.

Vastaava opettaja
Eve Mikone
eve.mikone[ät]utu.fi
Opetus
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi