Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Geologia

Periodit

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi

Vieraalla kielellä annettava opetus

ÅA241004 Allmän geokemi 5 op (Opetuskieli: ruotsi)

Syventävät opinnot

GMIN4518 Malmimineralogia 4 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

GMAA4736 Laboratory practical works in glacial and Quaternary geology 5 op (Opetuskieli: englanti)
GMIN3015 Practical course in ore prospecting 2 op (Opetuskieli: englanti)
ÅA243022 Magmatic Processes 5 op (Opetuskieli: englanti)
GMIN4822 Book exam in bedrock geology 5 op (Opetuskieli: englanti)
GMIN4821 Field Course in Fennoscandian bedrock geology 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi

Perusopinnot

GEOL1118 Geologiset tutkimusmenetelmät I 1–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
GEOL1119 HOPS 1 op
GEOL1006 Mineraalit, kivilajit ja maaperäkerrostumat 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

GEOL1132 Introduction to bedrock geology 3 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

GEOL1125 3D-mallinnuksen perusteet 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
GEOL4514 Geokemian harjoitustyöt 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

GEOL1112 Resources of the Earth 2 op (Opetuskieli: englanti)
GEOL1127 Ore Geology 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

GMIN4815 Mineraaliseparointi ja -analysointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ÅA243020 Fennoscandian geology 5 op
GMIN4518 Malmimineralogia 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
GMIN3003 Kallioperägeologian kirjallisuus 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
GMAA4823 Maaperägeolgian kirjallisuus 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

GMAA4736 Laboratory practical works in glacial and Quaternary geology 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
GMAA4832 Lake and marine sediments as archives of environmental change 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
GMIN4822 Book exam in bedrock geology 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
GMAA4808 Baltic sea sedimentary environments 1 op (Opetuskieli: englanti)
GMAA4809 XRF Analysis and data interpretation in sedimentary geology 1 op (Opetuskieli: englanti)

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi

Perusopinnot

Aineopinnot

GEOL1126 Magmapetrologian perusteet 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ÅA242006 Markprocesser 5 op
GEOL1129 LuK -tutkielma ja seminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
GEOL1123 Rakennegeologia 5 op
GEOL4635 Pohjavesigeologia 3 op

Syventävät opinnot

GMIN4815 Mineraaliseparointi ja -analysointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
GMIN4518 Malmimineralogia 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
GMIN3003 Kallioperägeologian kirjallisuus 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
GMAA4823 Maaperägeolgian kirjallisuus 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
GMIN3013 Geologinen 3D -mallinnus 3 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

GMIN4822 Book exam in bedrock geology 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
GMIN3014 Introduction to ore prospecting and ore resource evaluation 2 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi

Perusopinnot

GEOL1120 Skandinavian kvartäärikauden kehitys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

GEOL1129 LuK -tutkielma ja seminaari 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

GEOL4518 Field course (Precambrian Rocks) 2 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot

GMIN4518 Malmimineralogia 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
GMIN3003 Kallioperägeologian kirjallisuus 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
GMAA4823 Maaperägeolgian kirjallisuus 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
GEOL4805 Pro gradu -seminaari 1 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

GMIN4822 Book exam in bedrock geology 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
GMAA4730 Practical image analysis in Quaternary paleolimnology 2 op (Opetuskieli: englanti)
GMIN4818 Metamorphic processes 5 op (Opetuskieli: englanti)