Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Matematiikka

Periodit

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi

Perusopinnot

MATE5019 Analyysi I 8 op
MATE5216 Lineaarialgebra 9 op

Aineopinnot

MATE5418 Analyyttinen geometria 4 op
MATE5123 Lukuteoria 4 op
MATE5172 Matematiikan historia 2 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi 4 op
MATE5356 Vektorilaskenta 4 op

Syventävät opinnot

MATE5344 Algebraic Structures in Cryptography 5 op (Opetuskieli: englanti)
SMAT5216 Mallinnusprojekti 8–12 op
MATE5124 Matriisilaskenta 5 op
MATE5413 p-adiset luvut 5 op
MATE5314 Pro gradu -seminaari 5 op
MATE5345 Selected Topics in Cryptography 5 op (Opetuskieli: englanti)
SMAT5301 Simulation 5 op (Opetuskieli: englanti)
MATE5148 Tilings and Patterns 10 op (Opetuskieli: englanti)
MATE5417 Topics in analysis 10 op (Opetuskieli: englanti)

Sivuaineopiskelijoille suunnatut opintojaksot

MATE5341 Foundations of Cryptography 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi

Yleisopinnot

MATE5287 Matematiikan opiskelumenetelmät I 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

MATE5019 Analyysi I 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5216 Lineaarialgebra 9 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

MATE5352 Analyysi IIB 4 op
MATE5418 Analyyttinen geometria 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TFYS6011 Differentiaaligeometria 4 op
MATE5059 Geometria 5 op
MATE5354 Lebesguen mitta ja integraali 9 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5172 Matematiikan historia 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

MATE5362 Funktioteoria 5 op
MTDK1202 Ilmiö ja malli 5 op
SMAT5304 Joint Applied Mathematics and Statistics Seminar for Master Students 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5313 Koodausteoria I 5 op
SMAT5216 Mallinnusprojekti 8–12 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5342 Matematiikan demonstraatiokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5413 p-adiset luvut 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5314 Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5345 Selected Topics in Cryptography 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5148 Tilings and Patterns 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5417 Topics in analysis 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Sivuaineopiskelijoille suunnatut opintojaksot

MATE5015 Analyysi I (sivuaineopiskelijoille) 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5043 Lineaarialgebra (sivuaineopiskelijoille) 9 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi

Yleisopinnot

Perusopinnot

MATE5351 Analyysi IIA 8 op

Aineopinnot

MATE5060 Algebran peruskurssi I 5 op
MATE5418 Analyyttinen geometria 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5039 Kombinatoriikka 4 op
MATE5114 Logiikka 4 op
MATE5172 Matematiikan historia 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

MATE5055 Algebra 10 op
MATE5396 Cryptography I 5 op (Opetuskieli: englanti)
MATE5305 Cellular automata 10 op (Opetuskieli: englanti)
MATE5230 Graph theory 10 op (Opetuskieli: englanti)
MTDK1202 Ilmiö ja malli 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SMAT5304 Joint Applied Mathematics and Statistics Seminar for Master Students 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5324 Koodausteoria II 5 op
MATE5413 p-adiset luvut 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5314 Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE6017 Real Analysis 1 5 op (Opetuskieli: englanti)
SMAT5151 Scheduling Theory 5 op (Opetuskieli: englanti)
MATE5345 Selected Topics in Cryptography 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5325 Topologian perusteet 5 op

Sivuaineopiskelijoille suunnatut opintojaksot

Kieli- ja viestintäopinnot

Periodi

Yleisopinnot

MATE5288 Matematiikan opiskelumenetelmät II 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

MATE5351 Analyysi IIA 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

MATE5061 Algebran peruskurssi II 4 op
MATE5418 Analyyttinen geometria 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SMAT5045 Differentiaaliyhtälöt 5 op
MATE5172 Matematiikan historia 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

MATE5415 Aineenopettajan ohjauskurssi (opettajille) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5055 Algebra 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5397 Cryptography II 5 op (Opetuskieli: englanti)
MATE5305 Cellular automata 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SMAT5217 Game Theory 5 op (Opetuskieli: englanti)
MATE5230 Graph theory 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SMAT5304 Joint Applied Mathematics and Statistics Seminar for Master Students 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5096 Logiikan jatkokurssi 5 op
SMAT5215 Matemaattinen mallintaminen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5413 p-adiset luvut 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE5314 Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MATE6018 Real Analysis 2 5 op (Opetuskieli: englanti)
MATE5345 Selected Topics in Cryptography 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SMAT5313 Stokastinen integrointi 5 op

Sivuaineopiskelijoille suunnatut opintojaksot

MATE5018 Analyysi II (sivuaineopiskelijoille) 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot

MATE6010 Matemaattinen kirjoittaminen 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta