Tilastotiede

Periodit

Kursseille on ilmoittauduttava NettiOpsussa mielellään ennen kurssin alkamista. Joissakin kursseissa (mm. SAS-kurssi), joissa osallistujien määrä on rajoitettu, ilmoittautumisaika loppuu ennen kurssin alkamista.
R-kielen alkeet -nettikurssille ei tarvitse ilmoittautua.

Periodin 2 kurssien ilmoittautumisajat alkavat 1.9.17, ellei kurssin kohdalla ole muuta mainintaa. Kevään 2018 kursseille voi ilmoittautua aikaisintaan joulukuussa.

Useimmilla kursseilla on Moodlessa kotisivu, jolle myös kurssin materiaalit tulevat. Näitä kannattaa seurata tiiviisti kurssin aikana.

Toisin kuin opinto-opas opetusohjelma on jatkuvan muutoksen alla. Luentojen ajat ja paikat voivat vaihtua, siksi onkin tärkeää seurata jatkuvasti opetusohjelmaa. Tarkista aina ennen kurssin alkua, ettei esim. opetuksen paikka tai ajankohta ole muuttunut.
Kurssin alkamisen jälkeen tiedot muutoksista tulevat yleensä vain kurssien kotisivuille. Nettiopsuunkin muutokset päivitetään, jos opettaja huomaa ilmoittaa niistä sivujen päivittäjälle...

----------------------------------------------------------------------------------------

Itseopiskeluna suoritettavat opintojaksot

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti työskennellen käyttäen englanninkielistä itseopiskelupakettia, joka löytyy Moodlesta alla mainitusta osoitteesta. Suoritus sisältää tehtäviä, joita on tehtävä tietty määrä.

Lue ohjeet huolellisesti. Suorituksen voi aloittaa milloin vain, mutta se on saatava loppuun saman opetusperiodin aikana. Keskeneräiset suoritukset nollataan periodin lopussa.

Opintojaksoa suorittaville järjestetään ohjausta ns. R-pajassa. Ohjaus pidetään it-luokassa 112. Ohjausajoista tiedotetaan Moodlen kautta.

Ilmoittautuminen

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua. Kirjautuminen Moodle-sivustolle riittää.

Vastaava opettaja
Markus Matilainen
manmat[ät]utu.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Periodi
Perusopinnot [I Periodi]

Sisältö

- Tilastotieteen merkitys tutkimuksen teossa
- Tilastollisen koesuunnittelun perusteet: satunnaistaminen, lohkominen, toistaminen; Yleisimmät tutkimusasetelmat
- Otantamenetelmät: mm. yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen, ositettu otanta
- Esimerkkejä otanta-asetelmista
- Otoskoon arviointi
- Aineiston hallinta: tallennus, tarkistus, ohjelmistot

Kurssin toteutus

Kurssi toteutetaan ViLLE-oppimisympäristössä. Linkki ilmoitetaan tällä sivulla myöhemmin ja se aukeaa maanantaina 4.9.
ViLLE-oppimisympäristöön tutustutaan tarkemmin 1. luentokerralla 4.9.

Kurssiin liittyy tutoriaaleja, jotka voi suorittaa ryhmäopetuksen yhteydessä. Kurssin suorittaminen edellyttää hyväksyttävän tenttisuorituksen lisäksi (kaikkien) tutoriaalien tekemistä  ryhmäopetuksen yhteydessä tai omatoimisesti ViLLE:ssä. Tutoriaalit avautuvat aina kyseisen viikon maanantaina ennen luentoa (ryhmäopetuksen alkua) ja ovat tehtävissä saman viikon sunnuntaihin asti (klo. 23.59). Ensimmäinen tutoriaali avautuu siis 4.9.

Tutoriaaleja tehdään lähtökohtaisesti ryhmäopetuksen yhteydessä esim. pareittain omia koneita käyttäen. Eli ryhmäopetukseen on hyvä ottaa (mahdollisuuksien mukaan) oma tietokone tai esim. tabletti mukaan. Kurssin lopulla tarkastellaan erityisesti tilastollisten aineistojen käsittelyä SPSS-ohjelmaa käyttäen, jonka voi ladata omalle koneelle (ks. tarkemmin https://intranet.utu.fi/index/ohjelmistot-omille-laitteille/Sivut/default.aspx ja Ohjelmistokatalogi). Toisesta opetuskerrasta alkaen varsinaisen ryhmäopetustilan lisäksi tutoriaaleja voi siirtyä luento-osuuden jälkeen tekemään it-luokkaan. Käytettävä luokka ilmoitetaan myöhemmin.

VILLE:n käyttö

ViLLE-alueelle kirjautuminen 1.kertaa:
Kirjaudutaan allaolevaa linkkiä seuraten käyttäen kurssiavainta (tilm2017)
https://ville.utu.fi/?c=uyU4m7sQNTZq

ViLLE-alueelle pääsee tämän jälkeen linkin
https://ville.utu.fi/#!student/course/uyU4m7sQNTZq

kautta. ViLLE:stä löytyy tässä vaiheessa maanantaina 4.9 käsiteltävää materiaali, johon kannattaa tutustua etukäteen. Ensimmäinen tutoriaali avautuu maanantaina.

Ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava NettiOpsussa viimeistään 4.9.

Opettajat
Jouko Katajisto
katajist[ät]utu.fi
Henri Nyberg
henri.nyberg[ät]utu.fi
Opetus
4.9.2017 – 16.10.2017
Ryhmäopetus 21 t
Opetusaikoja ja -paikkoja on jouduttu muuttamaan alkuperäisen luentosalin teknisten puutteiden takia.
Ma 4.9.2017 klo 12.15-15, Alpha, ITC-talo
Ma 11.9.2017 - 16.10.2017 viikoittain klo 14.15-17, ls. XXII, Agora
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]

Kurssin kotisivu on Moodlessa.

Sisältö

Kurssilla esitellään moniulotteisten aikasarjojen analysoinnissa tarvittavien peruskäsitteiden jälkeen stationaarinen vektoriautoregressiivinen (VAR) malli ja siihen liittyvää tilastollista päättelyä, kuten parametrien estimointia ja ennusteiden muodostamista. VAR-mallin esittelyn lisäksi keskitytään rakenteellisten VAR (SVAR) -mallien tarkasteluun ja erityisesti makro- ja rahoitustaloustieteessä tehtävään rakenteelliseen analyysiin, kuten impulssivasteanalyysiin. Kurssilla esitellään myös lyhyesti epästationaaristen aikasarjojen analyysissä käytettävää yhteisintegroitunutta VAR-mallia ja sen virheenkorjausesitystä.

Ennakkotiedot/esitiedot

Aikasarja-analyysin perustiedot (kuten kurssi TILM 3541).
Lisäksi oletetaan lineaarisen regressiomallin ja tilastollisen päättelyn perustiedot (kuten tilastotieteen aineopintojen tilastollisen päättelyn ja lineaaristen mallien tiedot) tai vastaavat tiedot (kuten taloustieteen opintojen ekonometrian perus- ja jatkokurssin tiedot) sekä näiden vaatimat esitiedot.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun viimeistään 11.9.

Vastaava opettaja
Henri Nyberg
henri.nyberg[ät]utu.fi
Opetus
5.9.2017 – 18.10.2017
Luento-opetus 24 t
Ti 5.9.2017 - 17.10.2017 viikoittain klo 9-12, M2, Quantumin 2. kerros
Ke 6.9.2017 klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 12 t
Ke 13.9.2017 - 18.10.2017 viikoittain klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi suorittaa tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Kurssi muodostuu kahdesta osasta:
- Osa 1 on ns. intensiiviosuus, joka pidetään englanniksi. Jatko-opiskelijat (ei tilastotieteen) voivat suorittaa pelkästään tämän osan. Ilmoittautumisesta tälle osuudelle: ks. Turun tutkijakoulun kurssitajonta, TILM3584 Longitudinal Data Analysis.
- Osa 2 on normaalisti pidettävä kurssi, joka kestää neljä viikkoa.

Perustutkinto-opiskelijoiden on suoritettava molemmat osat.
Koko kurssin suorittavien on ilmoittauduttava NettiOpsuun viimeistään 12.10.

Kurssin kotisivu tulee Moodleen.

Vastaava opettaja
Mervi Eerola
mervi.eerola[ät]utu.fi
Opettajat
Jouko Katajisto (harjoitukset)
katajist[ät]utu.fi
Lazarus Unandapo (harjoitukset)
lapeun[ät]utu.fi
Opetus
17.10.2017 – 30.11.2017
Luento-opetus 28 t
Osa 1 (intensiiviosuus)
Ti 17.10.2017 klo 12.15-16, XIV, 3. kerros, Natura
Ke 18.10.2017 klo 12.15-14, X, 2. kerros, Natura
Ke 18.10.2017 klo 14.15-16, XIV, 3. kerros, Natura
Ti 31.10.2017 klo 12.15-16, XIV, 3. kerros, Natura
Osa 2
Ti 7.11.2017 - 28.11.2017 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Ke 8.11.2017 - 29.11.2017 viikoittain klo 14.15-16, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 14 t
Osa 1 (intensiiviosuus)
Ti 17.10.2017 klo 16.15-18, it-luokat 111 ja 112, Quantum
Ke 18.10.2017 klo 16.15-18, it-luokat 111 ja 112, Quantum
Ti 31.10.2017 klo 16.15-18, it-luokat 111 ja 112, Quantum
Osa 2
To 9.11.2017 - 30.11.2017 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi suorittaa tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Kurssille otetaan ensisijaisesti tilastotieteen pääaineopiskelijoita tai aineopintotasoisia opintoja suorittavia sivuaineopiskelijoita, muut otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssille osallistuvilta edellytetään tilastotieteen perustietoja.

Kurssi suoritetaan läsnäololla (vähintään 90 %:n läsnäolovelvollisuus) ja kummankin kurssipäivän lopuksi tehtävien harjoitusten teolla.

Ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava NettiOpsussa. Ilmoittautumisaika alkaa 1.9. klo 12.00 ja päättyy 11.9.2017 klo 14.00. Tarvittaessa ilmoittautuminen voidaan sulkea aiemmin.
Tieto kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 12.9. klo 14 sähköpostitse.

Opettaja
Timo Hurme
Yhteyshenkilö
Eila Seppänen
eila.seppanen[ät]utu.fi
Opetus
14.9.2017 – 15.9.2017
Ryhmäopetus 20 t
To 14.9.2017 klo 9.15-13, it-luokka 112, Quantum
To 14.9.2017 klo 14.00-18, it-luokka 112, Quantum
Pe 15.9.2017 klo 10.00-18, it-luokka 112, Quantum
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Vastaava opettaja
Tero Aittokallio
teanai[ät]utu.fi
Opetus
6.9.2017 – 20.10.2017
Luento-opetus 12 t
Ke 6.9.2017 - 13.9.2017 viikoittain klo 8.15-10.00, M2
To 7.9.2017 - 14.9.2017 viikoittain klo 8.15-10.00, M2
Harjoitukset 4 t
Pe 8.9.2017 - 15.9.2017 viikoittain klo 8.15-10.00, it112
Itsenäinen työskentely 28 t
Harjoitustyö: omatoiminen työskentely, raportin kirjoittaminen
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssista on yllä mainittujen luentojen lisäksi myöhemmin samoina opetuaikoina muutama luento yleisistä asioista, kurssista sekä harjoitustyön toteuttamisesta.

Tilastotieteen opiskelijat: Kurssilla voi korvata tilastotieteen aineopintoihin kuuluvan opintojakson Tilastollinen ohjelmointi.

Kurssista on kotisivu Moodlessa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 11.9. mennessä.

Vastaava opettaja
Pekka Nieminen
pekka.nieminen[ät]utu.fi
Opetus
4.9.2017 – 18.10.2017
Luento-opetus 28 t
Ma 4.9.2017 - 16.10.2017 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Ti 5.9.2017 - 10.10.2017 viikoittain klo 14.15-16, M2, Quantumin 2. kerros
Ti 17.10.2017 klo 14.15-16, M1, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 12 t
Ke 13.9.2017 - 18.10.2017 viikoittain klo 16.15-18, M2, Quantumin 2. kerros
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso on pakollinen aineopintojakso tilastotieteen opiskelijoille.
Se kelpaa myös syventäväksi opintojaksoksi matematiikan opettajan opintoihin.

Syventävät opinnot [I Periodi]
Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 7.9. mennessä

Vastaava opettaja
Kari Auranen
kajuaur[ät]utu.fi
Opetus
5.9.2017 – 16.10.2017
Luento-opetus 24 t
Ti 5.9.2017 - 10.10.2017 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Ke 6.9.2017 - 11.10.2017 viikoittain klo 14.15-16, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 12 t
Ma 11.9.2017 - 16.10.2017 viikoittain klo 12.15-14, it-luokka 112, Quantum
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 7.9. mennessä.
Graduseminaarin kevätlukukaudella 2017 aloittaneiden ei tarvitse ilmoittautua.

Opettajat
Mervi Eerola
mervi.eerola[ät]utu.fi
Kari Auranen
kajuaur[ät]utu.fi
Tero Aittokallio
teanai[ät]utu.fi
Opetus
Seminaari 40 t
To 7.9.2017 - 26.4.2018 viikoittain klo 10.15-12, M1, Quantumin 2. kerros
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kokoontumisia ei ole joka viikko. Aikataulusta sovitaan ensimmäisellä kerralla.

Opintojakso suoritetaan projektimaisena (2-4 henkilön) ryhmätyönä. Työn tavoitteena on mallintaa ja ratkaista jokin reaalimaailman matemaattinen tai tilastollinen ongelma. Projektien aiheet kiinnitetään myöhemmin. Töiden tilaajina toimivat joko laitoksen omat tutkijat tai vaihtoehtoisesti jokin ulkopuolinen taho.

Vastaavat opettajat
Marko Mäkelä
makela[ät]utu.fi
Kari Auranen
kajuaur[ät]utu.fi
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssi muodostuu kahdesta osasta:
- Osa 1 on ns. intensiiviosuus, joka pidetään englanniksi. Jatko-opiskelijat (ei tilastotieteen) voivat suorittaa pelkästään tämän osan. Ilmoittautumisesta tälle osuudelle: ks. Turun tutkijakoulun kurssitajonta, TILM3584 Longitudinal Data Analysis.
- Osa 2 on normaalisti pidettävä kurssi, joka kestää neljä viikkoa.

Perustutkinto-opiskelijoiden on suoritettava molemmat osat.
Koko kurssin suorittavien on ilmoittauduttava NettiOpsuun viimeistään 12.10.

Kurssin kotisivu tulee Moodleen.

Vastaava opettaja
Mervi Eerola
mervi.eerola[ät]utu.fi
Opettajat
Jouko Katajisto (harjoitukset)
katajist[ät]utu.fi
Lazarus Unandapo (harjoitukset)
lapeun[ät]utu.fi
Opetus
17.10.2017 – 30.11.2017
Luento-opetus 28 t
Osa 1 (intensiiviosuus)
Ti 17.10.2017 klo 12.15-16, XIV, 3. kerros, Natura
Ke 18.10.2017 klo 12.15-14, X, 2. kerros, Natura
Ke 18.10.2017 klo 14.15-16, XIV, 3. kerros, Natura
Ti 31.10.2017 klo 12.15-16, XIV, 3. kerros, Natura
Osa 2
Ti 7.11.2017 - 28.11.2017 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Ke 8.11.2017 - 29.11.2017 viikoittain klo 14.15-16, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 14 t
Osa 1 (intensiiviosuus)
Ti 17.10.2017 klo 16.15-18, it-luokat 111 ja 112, Quantum
Ke 18.10.2017 klo 16.15-18, it-luokat 111 ja 112, Quantum
Ti 31.10.2017 klo 16.15-18, it-luokat 111 ja 112, Quantum
Osa 2
To 9.11.2017 - 30.11.2017 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi suorittaa tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Kurssin kotisivu on Moodlessa.

Sisältö

Kurssilla esitellään moniulotteisten aikasarjojen analysoinnissa tarvittavien peruskäsitteiden jälkeen stationaarinen vektoriautoregressiivinen (VAR) malli ja siihen liittyvää tilastollista päättelyä, kuten parametrien estimointia ja ennusteiden muodostamista. VAR-mallin esittelyn lisäksi keskitytään rakenteellisten VAR (SVAR) -mallien tarkasteluun ja erityisesti makro- ja rahoitustaloustieteessä tehtävään rakenteelliseen analyysiin, kuten impulssivasteanalyysiin. Kurssilla esitellään myös lyhyesti epästationaaristen aikasarjojen analyysissä käytettävää yhteisintegroitunutta VAR-mallia ja sen virheenkorjausesitystä.

Ennakkotiedot/esitiedot

Aikasarja-analyysin perustiedot (kuten kurssi TILM 3541).
Lisäksi oletetaan lineaarisen regressiomallin ja tilastollisen päättelyn perustiedot (kuten tilastotieteen aineopintojen tilastollisen päättelyn ja lineaaristen mallien tiedot) tai vastaavat tiedot (kuten taloustieteen opintojen ekonometrian perus- ja jatkokurssin tiedot) sekä näiden vaatimat esitiedot.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun viimeistään 11.9.

Vastaava opettaja
Henri Nyberg
henri.nyberg[ät]utu.fi
Opetus
5.9.2017 – 18.10.2017
Luento-opetus 24 t
Ti 5.9.2017 - 17.10.2017 viikoittain klo 9-12, M2, Quantumin 2. kerros
Ke 6.9.2017 klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 12 t
Ke 13.9.2017 - 18.10.2017 viikoittain klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi suorittaa tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Periodi
Perusopinnot [II Periodi]
Vastaava opettaja
Ville-Pekka Eronen
vpoero[ät]utu.fi
Opetus
30.10.2017 – 13.12.2017
Luento-opetus 28 t
Ma 30.10.2017 - 11.12.2017 viikoittain klo 12.15-14, Arc1
Poikkeukset:
28.11.2017 , ls X, Natura
Ti 31.10.2017 - 12.12.2017 viikoittain klo 14.15-16, Arc1, Arcanum
Poikkeukset:
28.11.2017 klo 14.15 –16 , ls. X, Natura
Harjoitukset 12 t
Ryhmä 1
Ke 8.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 10.15-12, M3, Quantumin 3. krs
Ryhmä 2
Ke 8.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 12.15-14, M3, Quantumin 3. krs
Ryhmä 3
Ke 8.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 14.15-16, M3, Quantumin 3. kerros
Ryhmä 4
Ke 8.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 16.15-18, M3, Quantumin 3. kerros
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [II Periodi]

Kurssista on tulossa kuvaus syyskuussa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun viimeistään 6.11.

Vastaava opettaja
Henri Nyberg
henri.nyberg[ät]utu.fi
Opetus
31.10.2017 – 14.12.2017
Luento-opetus 28 t
Ti 31.10.2017 - 12.12.2017 viikoittain klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
Ke 1.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
To 2.11.2017 klo 8.15-10, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 12 t
To 9.11.2017 - 14.12.2017 viikoittain klo 8.15-10, M2, Quantumin 2. kerros
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi suorittaa tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 6.11. mennessä

Vastaava opettaja
Pekka Nieminen
pekka.nieminen[ät]utu.fi
Opetus
30.10.2017 – 13.12.2017
Luento-opetus 28 t
Ma 30.10.2017 - 11.12.2017 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Ti 31.10.2017 klo 14.15-16, M1, Quantumin 2. kerros
Ti 7.11.2017 - 12.12.2017 viikoittain klo 14.15-16, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 12 t
Ke 8.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 16.15-18, M2, Quantumin 2. kerros
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [II Periodi]

Kurssille otetaan ensisijaisesti tilastotieteen pääaineopiskelijoita, muut otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Edeltävät opinnot: Lineaariset mallit ja Yleistetyt lineaariset mallit tai vastaavat tiedot

Kurssi suoritetaan läsnäololla (vähintään 90 %:n läsnäolovelvollisuus) ja kummankin kurssipäivän lopuksi tehtävien harjoitusten teolla.

Ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava NettiOpsussa. Ilmoittautumisaika alkaa 27.11. klo 12.00 ja päättyy 7.12.2017 klo 14.00. Tarvittaessa ilmoittautuminen voidaan sulkea aiemmin.
Tieto kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 8.12. klo 14 sähköpostitse.

Opettaja
Timo Hurme
Yhteyshenkilö
Eila Seppänen
eila.seppanen[ät]utu.fi
Opetus
12.12.2017 – 13.12.2017
Ryhmäopetus 20 t
Ti 12.12.2017 klo 9.15-18, it-luokka 112, Quantum
Ke 13.12.2017 klo 9.15-18, it-luokka 112, Quantum
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssista on tulossa kuvaus syyskuussa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun viimeistään 6.11.

Vastaava opettaja
Henri Nyberg
henri.nyberg[ät]utu.fi
Opetus
31.10.2017 – 14.12.2017
Luento-opetus 28 t
Ti 31.10.2017 - 12.12.2017 viikoittain klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
Ke 1.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
To 2.11.2017 klo 8.15-10, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 12 t
To 9.11.2017 - 14.12.2017 viikoittain klo 8.15-10, M2, Quantumin 2. kerros
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi suorittaa tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Sivuaineopiskelijoille suunnatut opintojaksot [II Periodi]

Ma 30.10.2017 klo 12:00 - 14:00, XXII Luentosali XXII

Ti 31.10.2017 klo 14:00 - 16:00, XXII Luentosali XXII

Ma 06.11.2017 klo 12:00 - 14:00, X Luentosali X

Ti 07.11.2017 klo 14:00 - 16:00, XXII Luentosali XXII

Ma 13.11.2017 klo 12:00 - 14:00, XXII Luentosali XXII

Ti 14.11.2017 klo 14:00 - 16:00, XXII Luentosali XXII

Ma 20.11.2017 klo 12:00 - 14:00, X Luentosali X

Ti 21.11.2017 klo 14:00 - 16:00, XXII Luentosali XXII

Ma 27.11.2017 klo 12:00 - 14:00, Pub1 Auditorio Pub1

Ti 28.11.2017 klo 14:00 - 16:00, XXII Luentosali XXII

Ma 04.12.2017 klo 12:00 - 14:00, Pha1 Auditorio Pha1

Ti 05.12.2017 klo 14:00 - 16:00, XXII Luentosali XXII

Ma 11.12.2017 klo 12:00 - 14:00, XXII Luentosali XXII

Ti 12.12.2017 klo 14:00 - 16:00, XXII Luentosali XXII

Vastaava opettaja
Anna Pursiheimo
Opetus
30.10.2017 – 13.12.2017
Luento-opetus 28 t
Ma 30.10.2017 - 11.12.2017 viikoittain klo 12.15-14
Ti 31.10.2017 - 12.12.2017 viikoittain klo 14.15-16
Harjoitukset 12 t
Ryhmä 1
Ke 8.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 8.15-10, M3, Quantumin 3. krs
Ryhmä 2
Ke 8.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 10.15-12, M4, Quantumin 3. kerros
Ryhmä 3
Ke 8.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 12.15-14, M4, Quantumin 3. kerros
Ryhmä 4
Ke 8.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 14.15-16, M4, Quantumin 3. kerros
Kone-DI Ryhmä
To 9.11.2017 - 14.12.2017 viikoittain klo 14-16, XXI, Agora
Poikkeukset:
14.12.2017 klo 14 –16 , XVI, Quantum
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi
Perusopinnot [III Periodi]

Tarkemmat tiedot tulevat joulukuussa, kun kevätlukukauden 2018 opetusohjelma julkaistaan.

Opetus
Luento-opetus 28 t
Harjoitukset 12 t
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]

Tarkemmat tiedot tulevat joulukuussa, kun kevätlukukauden 2018 opetusohjelma julkaistaan.

Opetus
Luento-opetus 28 t
Harjoitukset 12 t
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Tarkemmat tiedot tulevat joulukuussa, kun kevätlukukauden 2018 opetusohjelma julkaistaan.

Opetus
Luento-opetus 30 t
Harjoitukset 20 t
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Tarkemmat tiedot tulevat joulukuussa, kun kevätlukukauden 2018 opetusohjelma julkaistaan.

Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [III Periodi]

Tarkemmat tiedot tulevat joulukuussa, kun kevätlukukauden 2018 opetusohjelma julkaistaan.

Opetus
Luento-opetus 28 t
Harjoitukset 12 t
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Sivuaineopiskelijoille suunnatut opintojaksot [III Periodi]

Tarkemmat tiedot tulevat joulukuussa, kun kevätlukukauden 2018 opetusohjelma julkaistaan.

Opetus
Luento-opetus 36 t
Harjoitukset 18 t
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi
Perusopinnot [IV Periodi]

Tarkemmat tiedot tulevat joulukuussa, kun kevätlukukauden 2018 opetusohjelma julkaistaan.

Opetus
Luento-opetus 28 t
Harjoitukset 14 t
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssista ei ole kontaktiopetusta.

Tarkemmat tiedot tulevat maaliskuussa kurssin kotisivulle Moodleen.

Ilmoittautuminen

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua.

Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [IV Periodi]

Tarkemmat tiedot tulevat joulukuussa, kun kevätlukukauden 2018 opetusohjelma julkaistaan.

Opetus
Luento-opetus 28 t
Harjoitukset 14 t
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi