Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tilastotiede

Periodit

Kursseille on ilmoittauduttava NettiOpsussa mielellään ennen kurssin alkamista. Joissakin kursseissa (mm. SAS-kurssi), joissa osallistujien määrä on rajoitettu, ilmoittautumisaika loppuu ennen kurssin alkamista.
R-kielen alkeet -nettikurssille ei tarvitse ilmoittautua.

Useimmilla kursseilla on Moodlessa kotisivu, jolle myös kurssin materiaalit tulevat. Näitä kannattaa seurata tiiviisti kurssin aikana.

Toisin kuin opinto-opas opetusohjelma on jatkuvan muutoksen alla. Luentojen ajat ja paikat voivat vaihtua, siksi onkin tärkeää seurata jatkuvasti opetusohjelmaa. Tarkista aina ennen kurssin alkua, ettei esim. opetuksen paikka tai ajankohta ole muuttunut.
Kurssin alkamisen jälkeen tiedot muutoksista tulevat yleensä vain kurssien kotisivuille. Nettiopsuunkin muutokset päivitetään, jos opettaja huomaa ilmoittaa niistä sivujen päivittäjälle...

----------------------------------------------------------------------------------------

V Periodi

Bayes-päättely perustuu ajatukseen, että sekä havaintojen tilastollista vaihtelua että tilastollisen mallin parametreja koskevaa epävarmuutta voidaan kuvata todennäköisyyksien avulla. Tuntemattomia suureita koskeva päättely perustuu niiden posteriorijakaumaan, joka saadaan, kun havaintojen ja malliparametrien yhteisjakauma ehdollistetaan havaittujen muuttujien arvoihin. Käytännössä ongelmaksi tulee tarvittavien ehdollisten jakaumien määrääminen. Ratkaisun tarjoaa silloin Markov ketju Monte Carlo eli MCMC-laskenta. Kurssin tavoitteena on opetella kirjoittamaan omia MCMC-rutiineja.

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tutustunut MCMC-laskennan algoritmien perusteisiin ja saanut käytännön harjoitusta MCMC-estimointialgoritmien kirjoittamisessa. Erityisesti tutustutaan Metropolis-Hastings -otantaan ja sen erikoistapaukseen Gibbsin otantaan. Kurssi koostuu luennoista ja ohjatuista tietokoneluokkaharjoituksista. Kurssin laajuus on 2 opintopistettä, jotka saa riittävällä ja aktiivisella osallistumisella kurssin luentoihin ja harjoituksiin.

Kurssin ennakkotietovaatimuksena on Bayes-päättelyn kurssi sekä yleistettyjen lineaaristen mallien tuntemus. Kurssilla käytetään R-ohjelmaa.

Bayes-praktikum järjestetään ma-ke 21.-23.5. (klo 12-17) ja pe 25.5. (klo 12-17), yhteensä 20h. Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kurssiohjelmasivulle tulee linkki kurssin moodle-sivulle.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tulee NettiOpsuun.

Vastaava opettaja
Kari Auranen
kajuaur[ät]utu.fi
Opetus
21.5.2018 – 25.5.2018
Ryhmäopetus 20 t
Ma 21.5.2018 klo 12-17, it-luokka 112, Quantum
Ti 22.5.2018 klo 12-17, it-luokka 112, Quantum
Ke 23.5.2018 klo 12-17, it-luokka 112, Quantum
Pe 25.5.2018 klo 12-17, it-luokka 112, Quantum
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM. Kurssin kotisivun etusivulla on vielä vanhan kurssin tietoja.


Kurssi toteutuu periodissa V.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen auki Nettiopsussa 11.4.2018 - 27.4.2018

Vastaava opettaja
Jukka Lempa
jukka.lempa[ät]utu.fi
Opetus
4.5.2018 – 25.5.2018
Luento-opetus
Pe 4.5.2018 klo 10-12, M2
Ma 7.5.2018 klo 10-12, M2
Ke 9.5.2018 klo 10-12, M2
Pe 11.5.2018 klo 10-14, M2
Ma 14.5.2018 klo 10-12, M3
Pe 25.5.2018 klo 10-12, M2
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Itseopiskeluna suoritettavat opintojaksot

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti työskennellen käyttäen englanninkielistä itseopiskelupakettia, joka löytyy Moodlesta alla mainitusta osoitteesta. Suoritus sisältää tehtäviä, joita on tehtävä tietty määrä.

Lue ohjeet huolellisesti. Suorituksen voi aloittaa milloin vain, mutta se on saatava loppuun saman opetusperiodin aikana. Keskeneräiset suoritukset nollataan periodin lopussa.

Opintojaksoa suorittaville järjestetään ohjausta ns. R-pajassa. Ohjaus pidetään it-luokassa 112. Ohjausajoista tiedotetaan Moodlen kautta.

Ilmoittautuminen

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua. Kirjautuminen Moodle-sivustolle riittää.

Vastaava opettaja
Markus Matilainen
manmat[ät]utu.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Periodi
Perusopinnot [I Periodi]

Sisältö

- Tilastotieteen merkitys tutkimuksen teossa
- Tilastollisen koesuunnittelun perusteet: satunnaistaminen, lohkominen, toistaminen; Yleisimmät tutkimusasetelmat
- Otantamenetelmät: mm. yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen, ositettu otanta
- Esimerkkejä otanta-asetelmista
- Otoskoon arviointi
- Aineiston hallinta: tallennus, tarkistus, ohjelmistot

Kurssin toteutus

Kurssi toteutetaan ViLLE-oppimisympäristössä. Linkki ilmoitetaan tällä sivulla myöhemmin ja se aukeaa maanantaina 4.9.
ViLLE-oppimisympäristöön tutustutaan tarkemmin 1. luentokerralla 4.9.

Kurssiin liittyy tutoriaaleja, jotka voi suorittaa ryhmäopetuksen yhteydessä. Kurssin suorittaminen edellyttää hyväksyttävän tenttisuorituksen lisäksi (kaikkien) tutoriaalien tekemistä  ryhmäopetuksen yhteydessä tai omatoimisesti ViLLE:ssä. Tutoriaalit avautuvat aina kyseisen viikon maanantaina ennen luentoa (ryhmäopetuksen alkua) ja ovat tehtävissä saman viikon sunnuntaihin asti (klo. 23.59). Ensimmäinen tutoriaali avautuu siis 4.9.

Tutoriaaleja tehdään lähtökohtaisesti ryhmäopetuksen yhteydessä esim. pareittain omia koneita käyttäen. Eli ryhmäopetukseen on hyvä ottaa (mahdollisuuksien mukaan) oma tietokone tai esim. tabletti mukaan. Kurssin lopulla tarkastellaan erityisesti tilastollisten aineistojen käsittelyä SPSS-ohjelmaa käyttäen, jonka voi ladata omalle koneelle (ks. tarkemmin https://intranet.utu.fi/index/ohjelmistot-omille-laitteille/Sivut/default.aspx ja Ohjelmistokatalogi). Toisesta opetuskerrasta alkaen varsinaisen ryhmäopetustilan lisäksi tutoriaaleja voi siirtyä luento-osuuden jälkeen tekemään it-luokkaan. Käytettävä luokka ilmoitetaan myöhemmin.

VILLE:n käyttö

ViLLE-alueelle kirjautuminen 1.kertaa:
Kirjaudutaan allaolevaa linkkiä seuraten käyttäen kurssiavainta (tilm2017)
https://ville.utu.fi/?c=uyU4m7sQNTZq

ViLLE-alueelle pääsee tämän jälkeen linkin
https://ville.utu.fi/#!student/course/uyU4m7sQNTZq

kautta. ViLLE:stä löytyy tässä vaiheessa maanantaina 4.9 käsiteltävää materiaali, johon kannattaa tutustua etukäteen. Ensimmäinen tutoriaali avautuu maanantaina.

Ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava NettiOpsussa viimeistään 4.9.

Opettajat
Jouko Katajisto
katajist[ät]utu.fi
Henri Nyberg
henri.nyberg[ät]utu.fi
Opetus
4.9.2017 – 16.10.2017
Ryhmäopetus 21 t
Opetusaikoja ja -paikkoja on jouduttu muuttamaan alkuperäisen luentosalin teknisten puutteiden takia.
Ma 4.9.2017 klo 12.15-15, Alpha, ITC-talo
Ma 11.9.2017 - 16.10.2017 viikoittain klo 14.15-17, ls. XXII, Agora
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

TOINEN TENTTI pidetään torstaina 23.11. klo 12.15-13.45 it-luokissa 111 ja 112.
Ilmoittaudu ViLLE:een!!


Aineopinnot [I Periodi]

Kurssin kotisivu on Moodlessa.

Sisältö

Kurssilla esitellään moniulotteisten aikasarjojen analysoinnissa tarvittavien peruskäsitteiden jälkeen stationaarinen vektoriautoregressiivinen (VAR) malli ja siihen liittyvää tilastollista päättelyä, kuten parametrien estimointia ja ennusteiden muodostamista. VAR-mallin esittelyn lisäksi keskitytään rakenteellisten VAR (SVAR) -mallien tarkasteluun ja erityisesti makro- ja rahoitustaloustieteessä tehtävään rakenteelliseen analyysiin, kuten impulssivasteanalyysiin. Kurssilla esitellään myös lyhyesti epästationaaristen aikasarjojen analyysissä käytettävää yhteisintegroitunutta VAR-mallia ja sen virheenkorjausesitystä.

Ennakkotiedot/esitiedot

Aikasarja-analyysin perustiedot (kuten kurssi TILM 3541).
Lisäksi oletetaan lineaarisen regressiomallin ja tilastollisen päättelyn perustiedot (kuten tilastotieteen aineopintojen tilastollisen päättelyn ja lineaaristen mallien tiedot) tai vastaavat tiedot (kuten taloustieteen opintojen ekonometrian perus- ja jatkokurssin tiedot) sekä näiden vaatimat esitiedot.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun viimeistään 11.9.

Vastaava opettaja
Henri Nyberg
henri.nyberg[ät]utu.fi
Opetus
5.9.2017 – 18.10.2017
Luento-opetus 24 t
Ti 5.9.2017 - 17.10.2017 viikoittain klo 9-12, M2, Quantumin 2. kerros
Ke 6.9.2017 klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 12 t
Ke 13.9.2017 - 18.10.2017 viikoittain klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi suorittaa tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Kurssi muodostuu kahdesta osasta:
- Osa 1 on ns. intensiiviosuus, joka pidetään englanniksi. Jatko-opiskelijat (ei tilastotieteen) voivat suorittaa pelkästään tämän osan. Ilmoittautumisesta tälle osuudelle: ks. Turun tutkijakoulun kurssitajonta, TILM3584 Longitudinal Data Analysis.
- Osa 2 on normaalisti pidettävä kurssi, joka kestää neljä viikkoa.

Perustutkinto-opiskelijoiden on suoritettava molemmat osat.
Koko kurssin suorittavien on ilmoittauduttava NettiOpsuun viimeistään 12.10.

Kurssin kotisivu on Moodlessa.

Vastaava opettaja
Mervi Eerola
mervi.eerola[ät]utu.fi
Opettajat
Jouko Katajisto (harjoitukset)
katajist[ät]utu.fi
Lazarus Unandapo (harjoitukset)
lapeun[ät]utu.fi
Opetus
17.10.2017 – 30.11.2017
Luento-opetus 28 t
Osa 1 (intensiiviosuus)
Ti 17.10.2017 klo 12.15-16, XIV, 3. kerros, Natura
Ke 18.10.2017 klo 12.15-14, X, 2. kerros, Natura
Ke 18.10.2017 klo 14.15-16, XIV, 3. kerros, Natura
Ti 31.10.2017 klo 12.15-16, XIV, 3. kerros, Natura
Osa 2
Ti 7.11.2017 - 28.11.2017 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Ke 8.11.2017 - 29.11.2017 viikoittain klo 14.15-16, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 14 t
Osa 1 (intensiiviosuus)
Ti 17.10.2017 klo 16.15-18, it-luokat 111 ja 112, Quantum
Ke 18.10.2017 klo 16.15-18, it-luokat 111 ja 112, Quantum
Ti 31.10.2017 klo 16.15-18, it-luokat 111 ja 112, Quantum
Osa 2
To 9.11.2017 - 30.11.2017 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi suorittaa tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Kurssille otetaan ensisijaisesti tilastotieteen pääaineopiskelijoita tai aineopintotasoisia opintoja suorittavia sivuaineopiskelijoita, muut otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssille osallistuvilta edellytetään tilastotieteen perustietoja.

Kurssi suoritetaan läsnäololla (vähintään 90 %:n läsnäolovelvollisuus) ja kummankin kurssipäivän lopuksi tehtävien harjoitusten teolla.

Ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava NettiOpsussa. Ilmoittautumisaika alkaa 1.9. klo 12.00 ja päättyy 11.9.2017 klo 14.00. Tarvittaessa ilmoittautuminen voidaan sulkea aiemmin.
Tieto kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 12.9. klo 14 sähköpostitse.

Opettaja
Timo Hurme
Yhteyshenkilö
Eila Seppänen
eila.seppanen[ät]utu.fi
Opetus
14.9.2017 – 15.9.2017
Ryhmäopetus 20 t
To 14.9.2017 klo 9.15-13, it-luokka 112, Quantum
To 14.9.2017 klo 14.00-18, it-luokka 112, Quantum
Pe 15.9.2017 klo 10.00-18, it-luokka 112, Quantum
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Vastaava opettaja
Tero Aittokallio
teanai[ät]utu.fi
Opetus
6.9.2017 – 20.10.2017
Luento-opetus 12 t
Ke 6.9.2017 - 13.9.2017 viikoittain klo 8.15-10.00, M2
To 7.9.2017 - 14.9.2017 viikoittain klo 8.15-10.00, M2
Harjoitukset 4 t
Pe 8.9.2017 - 15.9.2017 viikoittain klo 8.15-10.00, it112
Itsenäinen työskentely 28 t
Harjoitustyö: omatoiminen työskentely, raportin kirjoittaminen
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssista on yllä mainittujen luentojen lisäksi myöhemmin samoina opetuaikoina muutama luento yleisistä asioista, kurssista sekä harjoitustyön toteuttamisesta.

Tilastotieteen opiskelijat: Kurssilla voi korvata tilastotieteen aineopintoihin kuuluvan opintojakson Tilastollinen ohjelmointi.

Kurssista on kotisivu Moodlessa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 11.9. mennessä.

Vastaava opettaja
Pekka Nieminen
pekka.nieminen[ät]utu.fi
Opetus
4.9.2017 – 18.10.2017
Luento-opetus 28 t
Ma 4.9.2017 - 16.10.2017 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Ti 5.9.2017 - 17.10.2017 viikoittain klo 14.15-16, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 12 t
Ryhmä 1
Ke 13.9.2017 - 18.10.2017 viikoittain klo 16.15-18, M2, Quantumin 2. kerros
Ryhmä 2
Ke 13.9.2017 - 18.10.2017 viikoittain klo 12.15-14, M3, Quantumin 3. kerros
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso on pakollinen aineopintojakso tilastotieteen opiskelijoille.
Se kelpaa myös syventäväksi opintojaksoksi matematiikan opettajan opintoihin.

Syventävät opinnot [I Periodi]
Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 7.9. mennessä

Vastaava opettaja
Kari Auranen
kajuaur[ät]utu.fi
Opetus
5.9.2017 – 16.10.2017
Luento-opetus 24 t
Ti 5.9.2017 - 10.10.2017 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Ke 6.9.2017 - 11.10.2017 viikoittain klo 14.15-16, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 12 t
Ma 11.9.2017 - 16.10.2017 viikoittain klo 12.15-14, it-luokka 112, Quantum
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Graduseminaarin ensimäinen kokoontuminen kevätlukukaudella 2018 on torstaina 25.1. fysiikan seminaarihuoneessa 109 (Quantumin 1. kerros, it-luokan 111 vieresssä). Kevätlukukauden aikataulusta sovitaan tällöin. Kokoontumisia ei ole joka viikko.

Graduseminaarin voi aloittaa myös kevätlukukaudella.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 15.1.2018 mennessä.

Opettajat
Mervi Eerola
mervi.eerola[ät]utu.fi
Kari Auranen
kajuaur[ät]utu.fi
Tero Aittokallio
teanai[ät]utu.fi
Opetus
25.1.2018 –
Seminaari 40 t
To 7.9.2017 - 23.11.2017 kuukausittain klo 10.15-12, M1, Quantumin 2. kerros
To 25.1.2018 - 26.4.2018 viikoittain klo 10.15-12, Paikka: 25.1. seminaarihuone 109, Quantum
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi

Opintojakso suoritetaan projektimaisena (2-4 henkilön) ryhmätyönä. Työn tavoitteena on mallintaa ja ratkaista jokin reaalimaailman matemaattinen tai tilastollinen ongelma. Projektien aiheet kiinnitetään myöhemmin. Töiden tilaajina toimivat joko laitoksen omat tutkijat tai vaihtoehtoisesti jokin ulkopuolinen taho.

Vastaavat opettajat
Marko Mäkelä
makela[ät]utu.fi
Kari Auranen
kajuaur[ät]utu.fi
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssin kotisivu on Moodlessa.

Sisältö

Kurssilla esitellään moniulotteisten aikasarjojen analysoinnissa tarvittavien peruskäsitteiden jälkeen stationaarinen vektoriautoregressiivinen (VAR) malli ja siihen liittyvää tilastollista päättelyä, kuten parametrien estimointia ja ennusteiden muodostamista. VAR-mallin esittelyn lisäksi keskitytään rakenteellisten VAR (SVAR) -mallien tarkasteluun ja erityisesti makro- ja rahoitustaloustieteessä tehtävään rakenteelliseen analyysiin, kuten impulssivasteanalyysiin. Kurssilla esitellään myös lyhyesti epästationaaristen aikasarjojen analyysissä käytettävää yhteisintegroitunutta VAR-mallia ja sen virheenkorjausesitystä.

Ennakkotiedot/esitiedot

Aikasarja-analyysin perustiedot (kuten kurssi TILM 3541).
Lisäksi oletetaan lineaarisen regressiomallin ja tilastollisen päättelyn perustiedot (kuten tilastotieteen aineopintojen tilastollisen päättelyn ja lineaaristen mallien tiedot) tai vastaavat tiedot (kuten taloustieteen opintojen ekonometrian perus- ja jatkokurssin tiedot) sekä näiden vaatimat esitiedot.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun viimeistään 11.9.

Vastaava opettaja
Henri Nyberg
henri.nyberg[ät]utu.fi
Opetus
5.9.2017 – 18.10.2017
Luento-opetus 24 t
Ti 5.9.2017 - 17.10.2017 viikoittain klo 9-12, M2, Quantumin 2. kerros
Ke 6.9.2017 klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 12 t
Ke 13.9.2017 - 18.10.2017 viikoittain klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi suorittaa tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Kurssi muodostuu kahdesta osasta:
- Osa 1 on ns. intensiiviosuus, joka pidetään englanniksi. Jatko-opiskelijat (ei tilastotieteen) voivat suorittaa pelkästään tämän osan. Ilmoittautumisesta tälle osuudelle: ks. Turun tutkijakoulun kurssitajonta, TILM3584 Longitudinal Data Analysis.
- Osa 2 on normaalisti pidettävä kurssi, joka kestää neljä viikkoa.

Perustutkinto-opiskelijoiden on suoritettava molemmat osat.
Koko kurssin suorittavien on ilmoittauduttava NettiOpsuun viimeistään 12.10.

Kurssin kotisivu on Moodlessa.

Vastaava opettaja
Mervi Eerola
mervi.eerola[ät]utu.fi
Opettajat
Jouko Katajisto (harjoitukset)
katajist[ät]utu.fi
Lazarus Unandapo (harjoitukset)
lapeun[ät]utu.fi
Opetus
17.10.2017 – 30.11.2017
Luento-opetus 28 t
Osa 1 (intensiiviosuus)
Ti 17.10.2017 klo 12.15-16, XIV, 3. kerros, Natura
Ke 18.10.2017 klo 12.15-14, X, 2. kerros, Natura
Ke 18.10.2017 klo 14.15-16, XIV, 3. kerros, Natura
Ti 31.10.2017 klo 12.15-16, XIV, 3. kerros, Natura
Osa 2
Ti 7.11.2017 - 28.11.2017 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Ke 8.11.2017 - 29.11.2017 viikoittain klo 14.15-16, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 14 t
Osa 1 (intensiiviosuus)
Ti 17.10.2017 klo 16.15-18, it-luokat 111 ja 112, Quantum
Ke 18.10.2017 klo 16.15-18, it-luokat 111 ja 112, Quantum
Ti 31.10.2017 klo 16.15-18, it-luokat 111 ja 112, Quantum
Osa 2
To 9.11.2017 - 30.11.2017 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi suorittaa tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Periodi
Aineopinnot [II Periodi]

Kurssista on kotivu Moodlessa.

Kurssin sisältö:
Kurssilla käsitellään lineaaristen ja yleistettyjen lineaaristen mallien laajennuksia ja niiden yhteyksiä tilastolliseen oppimiseen. Näitä ovat mm. epälineaariset ja epäparametriset regressiofunktiot sekä mallinvalintaan ja estimointiin liittyvät menetelmät laajoja aineistoja analysoitaessa. Tilastolliseen oppimiseen liitettävien tavoitteiden vuoksi kurssilla kiinnitetään erityistä huomiota tilastollisten mallien rakentamiseen ja arviointiin niiden ennustekyvyn perusteella. Kurssin tavoitteena on osaltaan antaa myös lähtökohtia mm. koneoppimiseen ja neuroverkkoihin perustuvan tilastollisen analyysin toteuttamiseen.

Esitietovaatimukset: Esitietoina oletetaan lineaaristen regressiomallien perustiedot, kuten lineaaristen mallien kurssi ja sen edellyttämät tiedot. Myös yleistettyjen lineaaristen mallien kurssia suositellaan etukäteistietoina.

Opetuskieli: Suomi, harjoitustehtävät ja niiden ratkaisut englanniksi (teaching language is Finnish but exercise questions and solutions will be given in English).

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun viimeistään 6.11.

Vastaava opettaja
Henri Nyberg
henri.nyberg[ät]utu.fi
Opetus
31.10.2017 – 11.12.2017
Luento-opetus
Ti 31.10.2017 - 5.12.2017 viikoittain klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
Ke 1.11.2017 - 29.11.2017 viikoittain klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
Poikkeukset:
8.11.2017 klo 8.30 –10 , XVIII, Quantum 3. krs
To 2.11.2017 klo 8.30-10, M2, Quantumin 2. kerros
Ma 4.12.2017 klo 16.15-18, M2, Quantumin 2. kerros
Lisäosa
To 7.12.2017 klo 12.15-16, M2, Quantumin 2. kerros
Pe 8.12.2017 klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 12 t
To 9.11.2017 - 7.12.2017 viikoittain klo 8.30-10, M2, Quantumin 2. kerros
Ma 11.12.2017 klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi suorittaa tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Kurssista pidetään 7.-8.12. lisäosa (luentoja 6 t), joka on pakollinen kurssia syventäviin opintoihin suorittaville. Aineopintoja suorittaville lisäosa on vapaaehtonen, mutta suositeltava, ks. tarkemmin kotisivu.

Kurssista on kotisivu Moodlessa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 6.11. mennessä

Vastaava opettaja
Pekka Nieminen
pekka.nieminen[ät]utu.fi
Opetus
30.10.2017 – 13.12.2017
Luento-opetus 28 t
Ma 30.10.2017 - 11.12.2017 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Ti 31.10.2017 - 12.12.2017 viikoittain klo 14.15-16, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 12 t
Ke 8.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 16.15-18, M2, Quantumin 2. kerros
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [II Periodi]

Kurssille otetaan opiskelijat tilastotieteessä suoritettujen opintojen perusteella, kuitenkin tilastotieteen pääaineopiskelijoita ovat etusijalla.

Edeltävät opinnot: Lineaariset mallit ja Yleistetyt lineaariset mallit tai vastaavat tiedot

Kurssi suoritetaan läsnäololla (vähintään 90 %:n läsnäolovelvollisuus) ja kummankin kurssipäivän lopuksi tehtävien harjoitusten teolla.


Kurssin sisältö:

GLMM-mallit SAS-ohjelmistolla: SAS kokeellisissa tutkimuksissa

Kokeellisen tutkimuksen perusperiaatteisiin kuuluvat toistaminen, satunnaistaminen ja lohkominen. Kurssilla perusperiaatteiden merkitystä käsitellään sekä kokeiden suunnittelun ja toteutuksen että koeaineistojen tilastollisen mallinnuksen kannalta. Tilastolliseen mallinnukseen käytetään SAS-ohjelmiston MIXED- ja GLIMMIX-proseduureja. Kurssilla käydään läpi käytännön tutkimuksessa (esim. maataloustutkimuksessa) usein esiintyviä koeasetelmia, niihin liittyviä tilastollisia malleja sekä mallien ja aineistojen yhteensopivuuden tarkastelua. Monesti mielenkiinnon kohteena olevat vastemuuttujat ovat jatkuvia, jolloin usein voidaan käyttää normaalijakaumaoletukseen perustuvia tilastollisia malleja. Käytännössä monesti käytetään niin sanottuja lineaarisia sekamalleja, kun halutaan huomioida osa selittäjistä niin sanottuina satunnaisvaikutuksina (esim. lohkot). Tällä kurssilla tutustutaan lineaaristen sekamallien soveltamiseen sekä tulosten tulkintaan käytännönläheisesti kokeellisissa tutkimuksissa tyypillisten esimerkkiaineistojen avulla. Lisäksi kurssilla opiskellaan edistyneimpinä esimerkkeinä aineistojen analysointia ei-normaalisti jakautuneen vastemuuttujan tilanteessa (yleistetyt lineaariset sekamallit).

Kurssiesimerkit on toteutettu SAS-ohjelmistolla ja kurssilaisille suositellaankin taustatiedoksi SAS-peruskurssia. Lisäksi jonkinasteinen lineaaristen mallien, lineaaristen sekamallien ja yleistettyjen lineaaristen mallien tuntemus on eduksi, koska kurssi on hyvin käytännönläheinen ja kurssilla keskitytään enemmän menetelmien soveltamiseen ja tilastotieteen teoriaa käsitellään ohessa ”ideatasolla”.

Ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava NettiOpsussa. Ilmoittautumisaika alkaa 27.11. klo 12.00 ja päättyy 7.12.2017 klo 14.00. Tarvittaessa ilmoittautuminen voidaan sulkea aiemmin.
Tieto kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 8.12. klo 14 sähköpostitse.

Opettaja
Timo Hurme
Yhteyshenkilö
Eila Seppänen
eila.seppanen[ät]utu.fi
Opetus
12.12.2017 – 13.12.2017
Ryhmäopetus 20 t
Ti 12.12.2017 klo 9.15-18, it-luokat 111 ja 112, Quantum
Ke 13.12.2017 klo 9.15-18, it-luokat 111 ja 112, Quantum
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssista on kotivu Moodlessa.

Kurssin sisältö:
Kurssilla käsitellään lineaaristen ja yleistettyjen lineaaristen mallien laajennuksia ja niiden yhteyksiä tilastolliseen oppimiseen. Näitä ovat mm. epälineaariset ja epäparametriset regressiofunktiot sekä mallinvalintaan ja estimointiin liittyvät menetelmät laajoja aineistoja analysoitaessa. Tilastolliseen oppimiseen liitettävien tavoitteiden vuoksi kurssilla kiinnitetään erityistä huomiota tilastollisten mallien rakentamiseen ja arviointiin niiden ennustekyvyn perusteella. Kurssin tavoitteena on osaltaan antaa myös lähtökohtia mm. koneoppimiseen ja neuroverkkoihin perustuvan tilastollisen analyysin toteuttamiseen.

Esitietovaatimukset: Esitietoina oletetaan lineaaristen regressiomallien perustiedot, kuten lineaaristen mallien kurssi ja sen edellyttämät tiedot. Myös yleistettyjen lineaaristen mallien kurssia suositellaan etukäteistietoina.

Opetuskieli: Suomi, harjoitustehtävät ja niiden ratkaisut englanniksi (teaching language is Finnish but exercise questions and solutions will be given in English).

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun viimeistään 6.11.

Vastaava opettaja
Henri Nyberg
henri.nyberg[ät]utu.fi
Opetus
31.10.2017 – 11.12.2017
Luento-opetus
Ti 31.10.2017 - 5.12.2017 viikoittain klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
Ke 1.11.2017 - 29.11.2017 viikoittain klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
Poikkeukset:
8.11.2017 klo 8.30 –10 , XVIII, Quantum 3. krs
To 2.11.2017 klo 8.30-10, M2, Quantumin 2. kerros
Ma 4.12.2017 klo 16.15-18, M2, Quantumin 2. kerros
Lisäosa
To 7.12.2017 klo 12.15-16, M2, Quantumin 2. kerros
Pe 8.12.2017 klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 12 t
To 9.11.2017 - 7.12.2017 viikoittain klo 8.30-10, M2, Quantumin 2. kerros
Ma 11.12.2017 klo 10.15-12, M2, Quantumin 2. kerros
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi suorittaa tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Kurssista pidetään 7.-8.12. lisäosa (luentoja 6 t), joka on pakollinen kurssia syventäviin opintoihin suorittaville. Aineopintoja suorittaville lisäosa on vapaaehtonen, mutta suositeltava, ks. tarkemmin kotisivu.

Sivuaineopiskelijoille suunnatut opintojaksot [II Periodi]

Luentoajat ja -paikat:

Ma 30.10.2017 klo 12:00 - 14:00, XXII Luentosali XXII
Ti 31.10.2017 klo 14:00 - 16:00, XXII Luentosali XXII

Ma 06.11.2017 klo 12:00 - 14:00, X Luentosali X
Ti 07.11.2017 klo 14:00 - 16:00, XXII Luentosali XXII

Ma 13.11.2017 klo 12:00 - 14:00, XXII Luentosali XXII
Ti 14.11.2017 klo 14:00 - 16:00, XXII Luentosali XXII

Ma 20.11.2017 klo 12:00 - 14:00, X Luentosali X
Ti 21.11.2017 klo 14:00 - 16:00, XXII Luentosali XXII

Ma 27.11.2017 klo 12:00 - 14:00, X Luentosali X
Ti 28.11.2017 ei luentoa

Ma 04.12.2017 klo 12:00 - 14:00, X Luentosali X
Ti 05.12.2017 klo 14:00 - 16:00, XXII Luentosali XXII

Ma 11.12.2017 klo 12:00 - 14:00, XXII Luentosali XXII
Ti 12.12.2017 klo 14:00 - 16:00, XXII Luentosali XXII

Vastaava opettaja
Anna Pursiheimo
Opetus
30.10.2017 – 13.12.2017
Luento-opetus 28 t
Ma 30.10.2017 - 11.12.2017 viikoittain klo 12.15-14
Ti 31.10.2017 - 12.12.2017 viikoittain klo 14.15-16
Harjoitukset 12 t
Ryhmä 1
Ke 8.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 8.15-10, M3, Quantumin 3. krs
Ryhmä 2
Ke 8.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 10.15-12, XI, Natura, 2. kerros
Poikkeukset:
13.12.2017 klo 10.15 –12 , M4, Quantumin 3. kerros
Ryhmä 3
Ke 8.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Ryhmä 4
Ke 8.11.2017 - 13.12.2017 viikoittain klo 14.15-16, XI, Natura, 2. kerros
Poikkeukset:
13.12.2017 klo 14.15 –16 , M4, Quantumin 3. kerros
Kone-DI Ryhmä
To 9.11.2017 - 14.12.2017 viikoittain klo 14-16, XXI, Agora
Poikkeukset:
14.12.2017 klo 14 –16 , XVI, Quantum
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi
Kieli- ja viestintäopinnot [III Periodi]

Kurssi ajoittuu keväälle 2018.

Vastaava opettaja
Markus Niskanen
markus.niskanen[ät]utu.fi
Opetus
12.1.2018 –
Luento-opetus 8 t
Pe 12.1.2018 - 26.1.2018 viikoittain klo 12-14, Arc2
Harjoitukset 6 t
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Harjoitukset it-luokissa sovitaan luennolla

Kurssiin liittyy kielikeskuksen kurssi "KISU3322 Suomen kieli: Matemaattis-luonnontiet., Kirjallisen työn laatimiseen liittyvä opetus", osoite: https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintojakso.htm?id=41380&lang=fi&lvv=2017&uiLang=fi

Nettiopsu ilmoittautuminen auki: 22.12.2017 - 19.01.2018

Perusopinnot [III Periodi]
Ilmoittautuminen

NettiOpsuun viimeistään 14.1.2018

Vastaava opettaja
Pekka Nieminen
pekka.nieminen[ät]utu.fi
Opetus
8.1.2018 – 22.2.2018
Luento-opetus 28 t
Ma 8.1.2018 - 19.2.2018 viikoittain klo 12.15-14, XXII, Agora
Ke 10.1.2018 - 7.2.2018 viikoittain klo 14.15-16, X
Ke 14.2.2018 - 21.2.2018 viikoittain klo 14-16, XXII, Agora
Harjoitukset 12 t
Demoryhmä 1
To 18.1.2018 - 22.2.2018 viikoittain klo 10.15-12, M2, Quantum
Demoryhmä 2
To 18.1.2018 - 22.2.2018 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantum
Demoryhmä 3
To 18.1.2018 - 22.2.2018 viikoittain klo 14.15-16, M2, Quantum
Demoryhmä 4
To 18.1.2018 - 22.2.2018 viikoittain klo 16.15-18, M2, Quantum
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]

Kurssin kotisivu on Moodlessa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun viimeistään 12.1.2018

Vastaava opettaja
Kari Auranen
kajuaur[ät]utu.fi
Opetus
8.1.2018 – 19.2.2018
Luento-opetus 28 t
Ma 8.1.2018 klo 10.15-12, M2, Quantum
Ti 9.1.2018 - 13.2.2018 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantum
Ke 10.1.2018 - 14.2.2018 viikoittain klo 10.15-12, M2, Quantum
Harjoitukset 12 t
Ma 15.1.2018 - 19.2.2018 viikoittain klo 10.15-12, it-luokkka 112
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi suorittaa tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Kurssin kotisivu on Moodlessa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun viimeistään 14.1.2018

Vastaava opettaja
Henri Nyberg
henri.nyberg[ät]utu.fi
Opetus
8.1.2018 – 19.2.2018
Luento-opetus 30 t
Ma 8.1.2018 - 19.2.2018 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantum
Ti 9.1.2018 - 13.2.2018 viikoittain klo 14.15-16, M2, Quantum
Ke 10.1.2018 - 17.1.2018 viikoittain klo 14.15-16, M2, Quantum
Harjoitukset 20 t
Laskuharjoitukset
Ma 15.1.2018 - 19.2.2018 viikoittain klo 16.15-18, M2, Quantum
Tietokoneharjoitukset
Ke 24.1.2018 klo 16.00-17.30, it-luokka 112, Quantum
Ke 31.1.2018 - 14.2.2018 viikoittain klo 14.15-16, it-luokka 112, Quantum
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssille otetaan opiskelijat tilastotieteessä suoritettujen opintojen perusteella, kuitenkin tilastotieteen pääaineopiskelijoita ovat etusijalla.

Kurssille osallistuvilta edellytetään tilastotieteen perustietoja.

Kurssi suoritetaan läsnäololla (vähintään 90 %:n läsnäolovelvollisuus) ja kummankin kurssipäivän lopuksi tehtävien harjoitusten teolla.

Ilmoittautuminen

Kurssille on ilmoittauduttava NettiOpsussa. Ilmoittautumisaika alkaa 15.12. klo 12.00 ja päättyy 9.1.2018 klo 12.00. Tarvittaessa ilmoittautuminen voidaan sulkea aiemmin.
Tieto kurssille hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 10.1. klo 12 sähköpostitse.

Opettaja
Timo Hurme
Yhteyshenkilö
Eila Seppänen
eila.seppanen[ät]utu.fi
Opetus
11.1.2018 – 12.1.2018
Ryhmäopetus 20 t
To 11.1.2018 klo 9.15-18, it-luokat 111 ja 112, Quantum
Pe 12.1.2018 klo 9.15-18, it-luokat 111 ja 112, Quantum
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [III Periodi]

Kurssin kotisivu on Moodlessa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun viimeistään 12.1.2018

Vastaava opettaja
Kari Auranen
kajuaur[ät]utu.fi
Opetus
8.1.2018 – 19.2.2018
Luento-opetus 28 t
Ma 8.1.2018 klo 10.15-12, M2, Quantum
Ti 9.1.2018 - 13.2.2018 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantum
Ke 10.1.2018 - 14.2.2018 viikoittain klo 10.15-12, M2, Quantum
Harjoitukset 12 t
Ma 15.1.2018 - 19.2.2018 viikoittain klo 10.15-12, it-luokkka 112
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi suorittaa tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Sivuaineopiskelijoille suunnatut opintojaksot [III Periodi]

Kurssin kotisivu on Moodlessa.

Opintojakson laajuus on 8 opintopistettä, kun opiskelija suorittaa opintojakson tilastotieteen tutkintovaatimuksissa esitetyllä tavalla (36 t luentoja + 18 t mikroharjoituksia + kotitehtäviä + kotitehtävien palaute) osallistuen tilastotieteen pitämiin harjoituksiin ja tenttiin.

Useimmat oppiaineet järjestävät omat harjoitukset ja kotitehtävät sekä mahdollisesti myös tentin. Opiskelija osallistuu tällöin vain opintojakson luennoille (ja tenttiin), jolloin opintojaksosta saatavat opintopisteet ovat 2-4 op oppiaineesta riippuen. Oman oppiaineen järjestämästä osuudesta oppiaine antaa erillisen suorituksen.

Ilmoittautuminen

Niiden, jotka aikovat osallistua tilastotieteen järjestämiin harjoituksiin, on ilmoittauduttava kurssille NettiOpsussa viimeistään 7.1.2018

Vastaava opettaja
Jouko Katajisto
katajist[ät]utu.fi
Opetus
8.1.2018 – 8.3.2018
Luento-opetus 36 t
Ma 8.1.2018 - 5.3.2018 viikoittain klo 10.15-12, Pub1
To 11.1.2018 - 8.3.2018 viikoittain klo 8.15-10, Pub1
Harjoitukset 18 t
Demoryhmä 1
Ti 9.1.2018 - 6.3.2018 viikoittain klo 8.30-10.00, it-luokka 112, Quantum
Demoryhmä 2
Ti 9.1.2018 - 6.3.2018 viikoittain klo 10.15-12, it-luokka 112, Quantum
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Muiden kuin tilastotieteen pitämistä harjoituksista löytyy tietoa alla olevista linkeistä. Näihin harjoituksiin voivat osallistua ainoastaan ko. oppiaineiden opiskelijat.

Maantiede: https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=17198

Logopedia: https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=14687

Sosiaalipolitiikka ja -työ (sekä sosiologia): https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=17228

Valtio-oppi: Harjoituksista ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla

Hoitotiede: http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/hoitotiede/opiskelu/Perusopiskelu/Documents/1lv_kevat_2018.pdf

Periodi
Perusopinnot [IV Periodi]

Kurssista ei ole kontaktiopetusta.

Tarkemmat tiedot tulevat maaliskuussa kurssin kotisivulle Moodleen.

Ilmoittautuminen

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua.

Vastaava opettaja
Jouko Katajisto
katajist[ät]utu.fi
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssin kotisivu on Moodlessa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun viimeistään 7.3.2018

Vastaava opettaja
Jouko Katajisto
katajist[ät]utu.fi
Opetus
5.3.2018 – 27.4.2018
Luento-opetus 28 t
Ma 5.3.2018 - 23.4.2018 viikoittain klo 12.15-14, Arc1
Ke 7.3.2018 - 25.4.2018 viikoittain klo 14.15-16, Edu1
Harjoitukset 14 t
Demoryhmä 1
To 8.3.2018 - 26.4.2018 viikoittain klo 12.15-14, it112
Poikkeukset:
29.3.2018 , Ei demoja
Demoryhmä 2
To 8.3.2018 - 26.4.2018 viikoittain klo 14.15-16, it112
Poikkeukset:
29.3.2018 , Ei demoja
Demoryhmä 3
Pe 9.3.2018 - 27.4.2018 viikoittain klo 8.30-10, it112
Demoryhmä 4
Pe 9.3.2018 - 27.4.2018 viikoittain klo 10.15-12, it112
Demoryhmä 5
Pe 9.3.2018 - 27.4.2018 viikoittain klo 12.15-14, it112
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [IV Periodi]

Kurssin kotisivu on Moodlessa.

KURSSIN KUVAUS

Tavoitteet: Perehdyttää klassisten monimuuttujamenetelmien geometrisiin ja matemaattisiin perusteisiin. Opintojakson suorittanut osaa kriittisesti arvioida erilaisten monimuuttujamenetelmien ominaisuuksia ja toimivuutta eri kuvailu- tai päättelytilanteissa.

Alustavaa sisältöä (tarkentuu myöhemmin):
1) moniulotteisten aineistojen kuvailu
2) moniulotteinen normaalijakauma, elliptinen jakauma, riippumattomien komponenttien malli
3) moniulotteinen sijainnin testaus: Hotellingin T2, MANOVA, moniulotteinen regressio ja niihin liittyvä geometria
4) kovarianssimatriisin käyttö: pääkomponenttianalyysi ja kanoninen korrelaatio ja niihin liittyvä geometria
5) faktorianalyysi ja riippumattomien komponenttien analyysi matemaatisine perusteineen
6) erottelu- ja klusterianalyysi ja niiden matemaattiset perusteet.

Esitiedot: Hyvät perustiedot yksiulotteisista tilastollisista menetelmistä ja aineopintotason päättelystä, lineaariset mallit, lineaarialgebra, analyysin kurssit, R.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 12.3. mennessä.

Vastaava opettaja
Pekka Nieminen
pekka.nieminen[ät]utu.fi
Opetus
5.3.2018 – 25.4.2018
Luento-opetus 28 t
Ma 5.3.2018 - 23.4.2018 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Ti 6.3.2018 - 24.4.2018 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 14 t
Ke 7.3.2018 - 25.4.2018 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi sisällyttää joko tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.

Kurssin kotisivu on Moodlessa.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun viimeistään 7.3.

Vastaava opettaja
Mervi Eerola
mervi.eerola[ät]utu.fi
Opetus
6.3.2018 – 26.4.2018
Luento-opetus 28 t
Ti 6.3.2018 - 24.4.2018 viikoittain klo 14.15-16, M2, Quantum
Ke 7.3.2018 - 25.4.2018 viikoittain klo 14.15-16, M2, Quantum
Harjoitukset 14 t
To 15.3.2018 - 5.4.2018 viikoittain klo 14.15-16, M3, Quantumin 2. kerros
To 12.4.2018 - 26.4.2018 viikoittain klo 14.15-16, it-luokka 111, Quantum
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [IV Periodi]

Kurssin kotisivu on Moodlessa.

KURSSIN KUVAUS

Tavoitteet: Perehdyttää klassisten monimuuttujamenetelmien geometrisiin ja matemaattisiin perusteisiin. Opintojakson suorittanut osaa kriittisesti arvioida erilaisten monimuuttujamenetelmien ominaisuuksia ja toimivuutta eri kuvailu- tai päättelytilanteissa.

Alustavaa sisältöä (tarkentuu myöhemmin):
1) moniulotteisten aineistojen kuvailu
2) moniulotteinen normaalijakauma, elliptinen jakauma, riippumattomien komponenttien malli
3) moniulotteinen sijainnin testaus: Hotellingin T2, MANOVA, moniulotteinen regressio ja niihin liittyvä geometria
4) kovarianssimatriisin käyttö: pääkomponenttianalyysi ja kanoninen korrelaatio ja niihin liittyvä geometria
5) faktorianalyysi ja riippumattomien komponenttien analyysi matemaatisine perusteineen
6) erottelu- ja klusterianalyysi ja niiden matemaattiset perusteet.

Esitiedot: Hyvät perustiedot yksiulotteisista tilastollisista menetelmistä ja aineopintotason päättelystä, lineaariset mallit, lineaarialgebra, analyysin kurssit, R.

Ilmoittautuminen

NettiOpsuun 12.3. mennessä.

Vastaava opettaja
Pekka Nieminen
pekka.nieminen[ät]utu.fi
Opetus
5.3.2018 – 25.4.2018
Luento-opetus 28 t
Ma 5.3.2018 - 23.4.2018 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Ti 6.3.2018 - 24.4.2018 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Harjoitukset 14 t
Ke 7.3.2018 - 25.4.2018 viikoittain klo 12.15-14, M2, Quantumin 2. kerros
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin voi sisällyttää joko tilastotieteen aine- tai syventäviin opintoihin.