Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Espanja

Periodit

Kurssi-ilmoittautumiset NettiOpsussa

Kaikille kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa: periodissa I alkavien kurssien ilmoittautuminen aukeaa elokuussa 2017 ja periodissa II alkavien kurssien ilmoittautuminen syyskuussa 2017.

 

Opetus alkaa opetusohjelman mukaisesti maanantaina 28.8.2017, ellei toisin mainita.

 

Perusopintojen ensimmäisen vuoden opiskelijat jaetaan 2 ryhmään sukunimen mukaan. Ryhmäjakoa noudatetaan kielitaitokurssilla, ääntämisharjoituksissa ja käännösharjoitusten kurssilla. Uusien pääaineopiskelijoiden ryhmäjako julkaistaan Rosetan ilmoitustaululla (2. krs) viimeistään keskiviikkona 16.8.2017.

 

Opetus

Opetusohjelmassa mainittujen kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät lukuvuoden 2016–2018 opinto-oppaasta https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm

Huom! Opetusohjelmassa mainitaan VAIN ne kurssit, joista järjestetään kontaktiopetusta lukuvuonna 2017–2018. Muiden opintojaksojen suoritustavat voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Lukuvuoden opetus jakautuu neljään periodiin. Jokaisessa periodissa on seitsemän viikkoa opetusta, kahdeksannella viikolla on joko tenttejä tai itsenäistä työskentelyä. Periodit ovat

I   28.8. – 22.10.2017
II  23.10. – 17.12.2017
III 8.1. – 4.3.2018
IV  5.3. – 6.5.2018

Suurin osa kursseista sisältää luentojen ja itsenäisen työskentelyn lisäksi myös harjoituksia. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista järjestettyyn kontaktiopetukseen, joten opettajat ilmoittavat kurssien aluksi paljonko poissaoloja sallitaan.

 

Ääntämisharjoitusten vapauttava koe

Ääntäminen ja fonetiikka –kurssiin sisältyvän ääntämisosion vapauttava koe järjestetään perjantaina 25.8.2017 klo 8-10, Sig121. Ilmoittautuminen Rosetan ilmoitustaululla olevaan listaan viimeistään 24.8.2017. Kokeeseen voivat osallistua opiskelijat, jotka ovat suorittaneet espanjan opintoja ulkomailla tai ovat muuten hankkineet sujuvan, oikean ääntämyksen ennen opintojen alkua.

Kokeessa voi saada vapautuksen ainoastaan ääntämisharjoitusten osiosta – fonetiikan luentokurssi pitää silti suorittaa.

 

Kieli- ja viestintäopinnot

Huom! Kieliaineiden opiskelijoiden pitää suorittaa Suomen kielen ja viestinnän kurssi (HTDK0030) ensimmäisen opintovuoden keväällä!

Pakollinen ruotsin kielen kurssi (kirjallinen ja suullinen, KIRU2120 ja KIRU2140) suositellaan suoritettavaksi toisena opintovuonna.

Lisätietoja kieli- ja viestintäopinnoista löytyy humanistisen tiedekunnan intrasivuilta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/perustutkinnot/kieli-ja-viestinta/Sivut/home.aspx


Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Johdatus kieliaineiden opintoihin, Fonetiikan perusteet ja Yleisen kielitieteen perusteet pitää suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä, Tulevaisuus pelissä ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Suomen kielen rakenne pitää suorittaa viimeistään toisena opiskeluvuonna. Kyseiset kurssit sisällytetään kieliaineiden yhteisten johdanto- ja teoriaopintojen kokonaisuuteen. Ko. kokonaisuus sijoitetaan joko HuK- tai FM -tutkintoon.


Henkilökunta

Professori Bartensin työhuone on Rosetassa, muun henkilökunnan työhuoneet ovat Signumissa. Tarkista vastaanottoajat www-sivuilta.

 

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

FONE0101 Fonetiikan perusteet 2 op

Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit

Perusopinnot

ESPA0014 Espanjan kielitaito, P 5 op (Opetuskieli: espanja)
ESPA0002 Ääntäminen ja fonetiikka, P 3 op (Opetuskieli: espanja)
ESPA0007 Normatiivinen kielioppi, P 5 op (Opetuskieli: espanja)

Aineopinnot

ESPA0019 Espanjan kielen maantieteellinen variaatio, P 5 op (Opetuskieli: espanja)
ESPA0021 Proseminaari ja HuK-tutkielma, P 10 op (Opetuskieli: espanja)
ESPA0027 Espanjan puhekieli 5 op (Opetuskieli: espanja)

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ESKI0425 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: espanja)
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2048 Töihin käännösalalle 5 op
ESPA0013 Käännösviestintä ja toimeksiannot II, suomi - espanja 5 op (Opetuskieli: espanja)
KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi 5 op
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op
KÄYH2039 EU-tietous 5 op
KÄYH2045 Tulkkaustyöpaja II 5 op
ESKI0425 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: espanja)
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op
Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit

ESPA0043 Espanjan kielen täydennyskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

ESPA0014 Espanjan kielitaito, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0002 Ääntäminen ja fonetiikka, P 3 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0015 Käännösharjoitukset espanja-suomi-espanja, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0007 Normatiivinen kielioppi, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0016 Espanjankielisen maailman historia, yhteiskunta ja kulttuuri, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ESPA0019 Espanjan kielen maantieteellinen variaatio, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0021 Proseminaari ja HuK-tutkielma, P 10 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0027 Espanjan puhekieli 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ESKI0425 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0031 Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0009 Kielen oppimisen tutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0012 Näkökulmia työelämän kieleen ja viestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2031 Käännöstiede 5 op
ESPA0012 Käännösviestintä ja toimeksiannot I, espanja - suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0013 Käännösviestintä ja toimeksiannot II, suomi - espanja 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2035 Monikielinen käännöstyöpaja II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0033 Erikoisala: Lakikieli espanja-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2039 EU-tietous 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2045 Tulkkaustyöpaja II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESKI0425 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2047 Audiovisuaalinen kääntäminen II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

SUOM1161 Suomen kielen rakenne 2 op

Perusopinnot

ESPA0014 Espanjan kielitaito, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0040 Johdatus espanjan kielen ja kääntämisen tutkimukseen, P 2 op (Opetuskieli: espanja)
ESPA0016 Espanjankielisen maailman historia, yhteiskunta ja kulttuuri, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ESPA0018 Espanjan kielen historia ja deskriptiivinen kielioppi, P 5 op (Opetuskieli: espanja)
ESPA0020 Espanjankielisen maailman kirjallisuus, P 5 op (Opetuskieli: espanja)
ESPA0021 Proseminaari ja HuK-tutkielma, P 10 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0022 Käännösharjoitukset espanja-suomi-espanja 5 op (Opetuskieli: espanja)
ENGL2007 Discourse Studies and Pragmatics 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ESKI0425 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

ESPA0034 Erikoisala: Lakikieli suomi - espanja 5 op (Opetuskieli: espanja)
KÄYH2044 Tulkkaustyöpaja I 5 op
ESKI0425 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2046 Lokalisointi 5 op
Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit

Perusopinnot

ESPA0014 Espanjan kielitaito, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0016 Espanjankielisen maailman historia, yhteiskunta ja kulttuuri, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ESPA0018 Espanjan kielen historia ja deskriptiivinen kielioppi, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0020 Espanjankielisen maailman kirjallisuus, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0021 Proseminaari ja HuK-tutkielma, P 10 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0022 Käännösharjoitukset espanja-suomi-espanja 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2007 Discourse Studies and Pragmatics 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0016 Käännösviestintä yhteiskunnassa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0027 Johdatus käännöstieteeseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ESKI0425 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0030 Espanjan kielen oppiminen 5 op (Opetuskieli: espanja)
ESKI0318 Johdatus kreolikieliin 5 op (Opetuskieli: espanja)
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2034 Monikielinen käännöstyöpaja I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄES0311 Auktorisoitu kääntäminen espanja-suomi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2038 Audiovisuaalinen kääntäminen I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0034 Erikoisala: Lakikieli suomi - espanja 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2044 Tulkkaustyöpaja I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESKI0425 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: espanja) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2046 Lokalisointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta