Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Italia

Periodit

Kurssi-ilmoittautumiset NettiOpsussa

Kaikille kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa: periodissa I alkavien kurssien ilmoittautuminen aukeaa elokuussa ja periodissa II alkavien kurssien ilmoittautuminen syyskuussa.

Opetus alkaa opetusohjelman mukaisesti maanantaina 28.8.2017, ellei toisin mainita.


Opetus

Opetusohjelmassa mainittujen kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät lukuvuoden 2016–2018 opinto-oppaasta https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm

Huom! Opetusohjelmassa mainitaan VAIN ne kurssit, joista järjestetään kontaktiopetusta lukuvuonna 2017–2018. Muiden opintojaksojen suoritustavat voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Lukuvuoden opetus jakautuu neljään periodiin. Jokaisessa periodissa on seitsemän viikkoa opetusta, kahdeksannella viikolla on joko tenttejä tai itsenäistä työskentelyä. Periodit ovat

I    28.8. – 22.10.2017
II
  23.10. – 17.12.2017
III  8.1. – 4.3.2018
IV  5.3. – 6.5.2018

Suurin osa kursseista sisältää luentojen ja itsenäisen työskentelyn lisäksi myös harjoituksia. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista järjestettyyn kontaktiopetukseen, joten opettajat ilmoittavat kurssien aluksi paljonko poissaoloja sallitaan.

 

Kieli- ja viestintäopinnot

Huom! Kieliaineiden opiskelijoiden pitää suorittaa Suomen kielen ja viestinnän kurssi (HTDK0030) ensimmäisen opintovuoden keväällä!

Pakollinen ruotsin kielen kurssi (kirjallinen ja suullinen, KIRU2120 ja KIRU2140) suositellaan suoritettavaksi toisena opintovuonna.

Lisätietoja kieli- ja viestintäopinnoista löytyy humanistisen tiedekunnan intrasivuilta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/perustutkinnot/kieli-ja-viestinta/Sivut/home.aspx


Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Johdatus kieliaineiden opintoihin, Fonetiikan perusteet ja Yleisen kielitieteen perusteet pitää suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä, Tulevaisuus pelissä ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Suomen kielen rakenne pitää suorittaa viimeistään toisena opiskeluvuonna. Kyseiset kurssit sisällytetään kieliaineiden yhteisten johdanto- ja teoriaopintojen kokonaisuuteen. Ko. kokonaisuus sijoitetaan joko HuK- tai FM -tutkintoon.


Henkilökunta

Henkilökunnan työhuoneet ovat Signumissa. Tarkista vastaanottoajat www-sivuilta.

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

ITKI0028 Erikoisalojen käännösviestintä II, V 5 op (Opetuskieli: italia)
KÄYH2036 Kääntämisen historia 5 op

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

FONE0101 Fonetiikan perusteet 2 op

Perusopinnot

ITAL0002 Kielioppi I, P 5 op
ITAL0019 Kirjallinen ja suullinen viestintä I ja fonetiikka, P 5 op (Opetuskieli: italia)
ITAL0020 Historia, yhteiskunta ja kulttuuri I, P 5 op (Opetuskieli: italia)
ITAL0010 Kirjallisuus I, P 5 op (Opetuskieli: italia)

Aineopinnot

ITKI0022 Proseminaari ja HuK-tutkielma, Pp 10 op (Opetuskieli: italia)

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ITKI0024 Kirjallinen ja suullinen viestintä III, P 5 op (Opetuskieli: italia)
ITKI0036 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: italia)
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2048 Töihin käännösalalle 5 op
KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi 5 op
ITKI0014 Erikoisalojen käännösviestintä I 5 op (Opetuskieli: italia)
KÄYH2039 EU-tietous 5 op
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op
ITKI0024 Kirjallinen ja suullinen viestintä III, P 5 op (Opetuskieli: italia)
ITKI0036 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: italia)
Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Perusopinnot

ITAL0002 Kielioppi I, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITAL0019 Kirjallinen ja suullinen viestintä I ja fonetiikka, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITAL0029 Käännösviestintä it-su, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITAL0020 Historia, yhteiskunta ja kulttuuri I, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITAL0010 Kirjallisuus I, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ITKI0022 Proseminaari ja HuK-tutkielma, Pp 10 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ITKI0024 Kirjallinen ja suullinen viestintä III, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITAL0024 Käännösviestintä ja toimeksiannot I italia - suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0036 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0031 Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0009 Kielen oppimisen tutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0012 Näkökulmia työelämän kieleen ja viestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2031 Käännöstiede 5 op
ITAL0024 Käännösviestintä ja toimeksiannot I italia - suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2035 Monikielinen käännöstyöpaja II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0014 Erikoisalojen käännösviestintä I 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2039 EU-tietous 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0024 Kirjallinen ja suullinen viestintä III, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0036 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2047 Audiovisuaalinen kääntäminen II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

SUOM1161 Suomen kielen rakenne 2 op

Perusopinnot

ITAL0019 Kirjallinen ja suullinen viestintä I ja fonetiikka, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ITKI0691 Kielioppi II, P 5 op
ITKI0010 Kirjallinen ja suullinen viestintä II, P 5 op (Opetuskieli: italia)
ITKI0022 Proseminaari ja HuK-tutkielma, Pp 10 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITAL0030 Käännösviestintä su-it, V 5 op (Opetuskieli: italia)
ITAL0021 Historia, yhteiskunta ja kulttuuri II, V 5 op (Opetuskieli: italia)
ITKI0019 Kirjallisuus II, V 5 op (Opetuskieli: italia)
ENGL2007 Discourse Studies and Pragmatics 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ITAL0025 Käännösviestintä ja toimeksiannot II suomi - italia 5 op (Opetuskieli: italia)
ITKI0036 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

ITAL0025 Käännösviestintä ja toimeksiannot II suomi - italia 5 op (Opetuskieli: italia)
ITKI0036 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2046 Lokalisointi 5 op
Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit

Perusopinnot

ITAL0019 Kirjallinen ja suullinen viestintä I ja fonetiikka, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ITKI0691 Kielioppi II, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0010 Kirjallinen ja suullinen viestintä II, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITAL0022 Italian kielen tutkimus ja tieteellinen kirjoittaminen, Pp 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0022 Proseminaari ja HuK-tutkielma, Pp 10 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITAL0030 Käännösviestintä su-it, V 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITAL0021 Historia, yhteiskunta ja kulttuuri II, V 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0019 Kirjallisuus II, V 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2007 Discourse Studies and Pragmatics 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0016 Käännösviestintä yhteiskunnassa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0027 Johdatus käännöstieteeseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, muut opintopolut

ITAL0025 Käännösviestintä ja toimeksiannot II suomi - italia 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0036 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

ITAL0025 Käännösviestintä ja toimeksiannot II suomi - italia 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2034 Monikielinen käännöstyöpaja I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKA0010 Auktorisoitu kääntäminen it-su, V 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2038 Audiovisuaalinen kääntäminen I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ITKI0036 Tutkielmaseminaari, P 5 op (Opetuskieli: italia) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2046 Lokalisointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta