Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Latinalainen filologia

Periodit

Kursseille ilmoittautuminen:

Kursseille ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.


Kieli- ja viestintäopinnot

Huom! Kieliaineiden opiskelijoiden pitää suorittaa Suomen kielen ja viestinnän kurssi (HTDK0030) ensimmäisen opintovuoden keväällä!

Pakollinen ruotsin kielen kurssi (kirjallinen ja suullinen, KIRU2120 ja KIRU2140) suositellaan suoritettavaksi toisena opintovuonna.

Lisätietoja kieli- ja viestintäopinnoista löytyy humanistisen tiedekunnan intrasivuilta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/perustutkinnot/kieli-ja-viestinta/Sivut/home.aspx


Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Pääaineopiskelijan on suoritettava ensimmäisen opiskeluvuoden syksynä kurssi Johdatus kieliaineiden opintoihin (2 op).


Opiskelijalle, joka opiskelee latinalaista filologiaa sivuaineena ja jonka pääaineena on jokin muu kuin kieliaine, johdatuskurssi ei ole pakollinen.

Johdatus kieliaineiden opintoihin on oltava pääaineopiskelijalla suoritettuna, jotta hän voi saada oppiaineen perusopinnoista kokonaisuusmerkinnän. Johdatuskurssia ei koota kokonaisuudeksi. Kurssin voi sijoittaa joko HuK- tai FM -tutkintoon.

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Perusopinnot

LATI0885 Latinan alkeiskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Antiikin kirjallisuuden historia 3–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

Latinan ohjattu tekstinluku 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Latinan tekstikurssi, runoutta 2–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Proseminaari, latina 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

Tutkielmaseminaari, latina 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Retoriikan ja grammatiikan historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi

Perusopinnot

LATI0886 Latinan jatkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Kreikan historia ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Johdatus antiikin filosofiaan 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

Proseminaari, latina 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Latinan tekstikurssi (runoutta) 2–3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Latinan tekstikurssi (proosaa/Tacitus)   Jatkuu aiemmalta periodilta
Latinan itsenäinen tekstinluku 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Latinan tekstikurssi: Kirkkoisiä 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

Tutkielmaseminaari, latina 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta