Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranska

Periodit

Kurssi-ilmoittautumiset NettiOpsussa

Kaikille kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa: periodissa I alkavien kurssien ilmoittautuminen aukeaa elokuussa ja periodissa II alkavien kurssien ilmoittautuminen syyskuussa.

Opetus alkaa opetusohjelman mukaisesti maanantaina 29.8.2017, ellei toisin mainita.

Perusopintojen ensimmäisen vuoden opiskelijat jaetaan 2 ryhmään sukunimen mukaan. Ryhmäjakoa noudatetaan kirjallisuuskurssia lukuun ottamatta kaikilla perusopintojen kursseilla. Uusien pääaineopiskelijoiden ryhmäjako julkaistaan ilmoitustaululla viimeistään keskiviikkona 16.8.2017.

 

Opetus

Opetusohjelmassa mainittujen kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät lukuvuoden 2016–2018 opinto-oppaasta https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm

Huom! Opetusohjelmassa mainitaan VAIN ne kurssit, joista järjestetään kontaktiopetusta lukuvuonna 2017–2018. Muiden opintojaksojen suoritustavat voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Lukuvuoden opetus jakautuu neljään periodiin. Jokaisessa periodissa on seitsemän viikkoa opetusta, kahdeksannella viikolla on joko tenttejä tai itsenäistä työskentelyä. Periodit ovat

I    28.8. – 22.10.2017
II
  23.10. – 17.12.2017
III  8.1. – 4.3.2018
IV  5.3. – 6.5.2018

Suurin osa kursseista sisältää luentojen ja itsenäisen työskentelyn lisäksi myös harjoituksia. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista järjestettyyn kontaktiopetukseen, joten opettajat ilmoittavat kurssien aluksi paljonko poissaoloja sallitaan.

 

Ääntämisharjoitusten vapauttava koe

Ranskan kielen rakenne I –kurssiin sisältyvän ääntämisosion vapauttava koe järjestetään perjantaina 25.8.2017 klo 10-11.30, Sig121. Ilmoittautumiset Rosetan ilmoitustaululla olevaan listaan viimeistään 24.8.2017. Kokeeseen voivat osallistua opiskelijat, jotka ovat suorittaneet ranskan opintoja ulkomailla tai ovat muuten hankkineet sujuvan, oikean ääntämyksen ennen opintojen alkua. Kokeessa voi saada vapautuksen ainoastaan ääntämisharjoitusten osiosta – kielioppi sekä ranskan fonetiikan luentokurssi pitää silti suorittaa.

 

Kieli- ja viestintäopinnot

Huom! Kieliaineiden opiskelijoiden pitää suorittaa Suomen kielen ja viestinnän kurssi (HTDK0030) ensimmäisen opintovuoden keväällä!

Pakollinen ruotsin kielen kurssi (kirjallinen ja suullinen, KIRU2120 ja KIRU2140) suositellaan suoritettavaksi toisena opintovuonna.

Lisätietoja kieli- ja viestintäopinnoista löytyy humanistisen tiedekunnan intrasivuilta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/perustutkinnot/kieli-ja-viestinta/Sivut/home.aspx

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Johdatus kieliaineiden opintoihin, Fonetiikan perusteet ja Yleisen kielitieteen perusteet pitää suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä, Tulevaisuus pelissä ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Suomen kielen rakenne pitää suorittaa viimeistään toisena opiskeluvuonna. Kyseiset kurssit sisällytetään kieliaineiden yhteisten johdanto- ja teoriaopintojen kokonaisuuteen. Ko. kokonaisuus sijoitetaan joko HuK- tai FM -tutkintoon.

Henkilökunta

Henkilökunnan työhuoneet ovat Rosetassa. Tarkista vastaanottoajat www-sivuilta.

Opetusyhteistyö Åbo Akademin kanssa

Syksystä 2016 alkaen ranskan oppiaine järjestää syventävien opintojen opetusta yhteistyössä Åbo Akademin ranskan oppiaineen kanssa. Åbo Akademin kurssien aikataulut löytyvät myös tästä opetusohjelmasta.


Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

FONE0101 Fonetiikan perusteet 2 op

Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit

Perusopinnot

RANS0023 Ranskankielinen nykykirjallisuus, P 5 op (Opetuskieli: ranska)

Syventävät opinnot, muut opintopolut

RANS0044 Tutkielmaseminaari, P 10 op (Opetuskieli: ranska)
RAKI0611 Sosiolingvistiikka - Sociolinguistique 5 op (Opetuskieli: ranska)
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op
107573.1 Communication interculturelle 5 op (Opetuskieli: ranska)

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2048 Töihin käännösalalle 5 op
RANS0033 Käännösviestintä ja toimeksiannot II, suomi - ranska 5 op (Opetuskieli: ranska)
KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi 5 op
KÄYH2039 EU-tietous 5 op
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op
KÄYH2045 Tulkkaustyöpaja II 5 op
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op
Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit

RANS0014 Ranskan kielen täydennyskurssi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0015 Kielellisen ilmaisun täydennyskurssi I, V 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

RANS0020 Ranskan kielen rakenne I, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0021 Ranskalainen yhteiskunta, P 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANS0023 Ranskankielinen nykykirjallisuus, P 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

RANS0048 Johdatus kieli- ja käännöstieteisiin ja tieteelliseen kirjoittamiseen, P 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0027 Proseminaari ja HuK-tutkielma, P 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0029 Terminologia ja soveltavaa leksikologiaa - Terminologie et innovation lexicale 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0034 Käännettyjen tekstien analysointi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0030 Kulttuurituotteiden analysointi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, muut opintopolut

RANS0044 Tutkielmaseminaari, P 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RAKI0611 Sosiolingvistiikka - Sociolinguistique 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
107572 Le roman francophone contemporain (Åbo Akademin kurssi) 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0031 Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
107573.1 Communication interculturelle 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0012 Näkökulmia työelämän kieleen ja viestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0009 Kielen oppimisen tutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2031 Käännöstiede 5 op
RANS0032 Käännösviestintä ja toimeksiannot I, ranska-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0033 Käännösviestintä ja toimeksiannot II, suomi - ranska 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2035 Monikielinen käännöstyöpaja II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2039 EU-tietous 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2045 Tulkkaustyöpaja II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2047 Audiovisuaalinen kääntäminen II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

SUOM1161 Suomen kielen rakenne 2 op

Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit

RANS0016 Kielellisen ilmaisun täydennyskurssi II, V 2 op (Opetuskieli: ranska)

Perusopinnot

RANS0005 Kulttuurienvälinen viestintä, P 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANS0021 Ranskalainen yhteiskunta, P 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0022 Digitaaliset tekstitaidot, P 5 op (Opetuskieli: ranska)

Aineopinnot

RANS0025 Ranskan kielen rakenne II, P 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANS0027 Proseminaari ja HuK-tutkielma, P 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0035 Kielitietoisuus ja vieraan kielen oppiminen 5 op (Opetuskieli: ranska)
ENGL2007 Discourse Studies and Pragmatics 5 op (Opetuskieli: englanti)

Syventävät opinnot, muut opintopolut

RANS0044 Tutkielmaseminaari, P 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0035 Kielitietoisuus ja vieraan kielen oppiminen 5 op (Opetuskieli: ranska)
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2044 Tulkkaustyöpaja I 5 op
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2046 Lokalisointi 5 op
Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit

RANS0016 Kielellisen ilmaisun täydennyskurssi II, V 2 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

RANS0005 Kulttuurienvälinen viestintä, P 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0022 Digitaaliset tekstitaidot, P 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

RANS0012 Kielellinen vaihtelu, P 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANS0025 Ranskan kielen rakenne II, P 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0027 Proseminaari ja HuK-tutkielma, P 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0035 Kielitietoisuus ja vieraan kielen oppiminen 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGL2007 Discourse Studies and Pragmatics 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0016 Käännösviestintä yhteiskunnassa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0027 Johdatus käännöstieteeseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, muut opintopolut

RANS0044 Tutkielmaseminaari, P 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0036 Kielellinen viestintä ammattikontekstissa - Communication écrite en contextes professionne 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0035 Kielitietoisuus ja vieraan kielen oppiminen 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
107505.0 Syntaxe et sémantique du français (Åbo Akademin kurssi) 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
107571.4 Didactique du français langue étrangère (Åbo Akademin kurssi) 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2034 Monikielinen käännöstyöpaja I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄRA2170 Auktorisoitu kääntäminen ranska-suomi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2038 Audiovisuaalinen kääntäminen I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0041 Erikoisalojen toimeksiannot ranska - suomi: EU-tekstit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2044 Tulkkaustyöpaja I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS0036 Kielellinen viestintä ammattikontekstissa - Communication écrite en contextes professionne 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2046 Lokalisointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta