Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Saksan kieli

Periodit

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2036 Kääntämisen historia 5 op

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

FONE0101 Fonetiikan perusteet 2 op

Perusopinnot

SAKS0001 Kieliopin peruskurssi 5 op
SAKS0012 Sanasto ja suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0003 Kirjalliset harjoitukset 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0007 Saksankielisten maiden maantuntemus 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0006 Kielitaito- ja käännösharjoitukset suomi-saksa 3 op (Opetuskieli: saksa)

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

SAKS0402 Käännösviestintä ja toimeksiannot II suomi-saksa 5 op (Opetuskieli: saksa)
KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi 5 op
KÄYH2039 EU-tietous 5 op
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op
KÄYH2045 Tulkkaustyöpaja II 5 op
KÄYH2048 Töihin käännösalalle 5 op

Syventävät opinnot, muut opintopolut

SAKS0308 Seminaari 10 op (Opetuskieli: saksa)
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op
Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Perusopinnot

SAKS0001 Kieliopin peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0012 Sanasto ja suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0003 Kirjalliset harjoitukset 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0005 Kielitaito- ja käännösharjoitukset saksa-suomi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0007 Saksankielisten maiden maantuntemus 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0006 Kielitaito- ja käännösharjoitukset suomi-saksa 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SAKS0211 Didaktiikka 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0212 Leksikologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0214 Kieliparikohtaisen kääntämisen alkeet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄSA1787 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKI0723 Proseminaari ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0231 Kielioppi lauseiden ja tekstien näkökulmasta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0232 Aineistopohjainen tuottaminen: kirjallinen ja suullinen ilmaisu 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0393 Kielioppituutorointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0246 Kirjallisuus V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0248 Saksankielinen natiivi kielitaidon harjoituttajana V 1–3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

SAKS0401 Käännösviestintä ja toimeksiannot I saksa-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0402 Käännösviestintä ja toimeksiannot II suomi-saksa 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2031 Käännöstiede 5 op
KÄYH2035 Monikielinen käännöstyöpaja II 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2039 EU-tietous 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2040 Tulkkauksen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2045 Tulkkaustyöpaja II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2047 Audiovisuaalinen kääntäminen II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, muut opintopolut

SAKS0308 Seminaari 10 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0341 Kielitaitoharjoitukset 5 op (Opetuskieli: saksa)
KKLT0009 Kielen oppimisen tutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

SUOM1161 Suomen kielen rakenne 2 op

Perusopinnot

SAKS0001 Kieliopin peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0012 Sanasto ja suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0003 Kirjalliset harjoitukset 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0005 Kielitaito- ja käännösharjoitukset saksa-suomi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0007 Saksankielisten maiden maantuntemus 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0006 Kielitaito- ja käännösharjoitukset suomi-saksa 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SAKS0214 Kieliparikohtaisen kääntämisen alkeet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0216 Puhe- ja esiintymistaito 5 op (Opetuskieli: saksa)
KÄSA1787 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKI0723 Proseminaari ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0231 Kielioppi lauseiden ja tekstien näkökulmasta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0232 Aineistopohjainen tuottaminen: kirjallinen ja suullinen ilmaisu 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0393 Kielioppituutorointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0243 Saksankielisten maiden elokuva/teatteri/musiikki V 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0244 Tekstianalyysi 5 op
SAKS0309 Aussprache 3 op

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2044 Tulkkaustyöpaja I 5 op
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2046 Lokalisointi 5 op

Syventävät opinnot, muut opintopolut

SAKS0308 Seminaari 10 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0313 Saksa opetusaineena 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0315 Stilistiikka 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS0341 Kielitaitoharjoitukset 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0332 Fraseologia 5 op
SAKS0502 Soveltava tekstianalyysi 5 op
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0504 Saksan historia vuodesta 1945 eteenpäin V 5 op (Opetuskieli: saksa)
Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Perusopinnot

SAKS0012 Sanasto ja suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0003 Kirjalliset harjoitukset 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0005 Kielitaito- ja käännösharjoitukset saksa-suomi 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0007 Saksankielisten maiden maantuntemus 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0006 Kielitaito- ja käännösharjoitukset suomi-saksa 3 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SAKS0214 Kieliparikohtaisen kääntämisen alkeet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0216 Puhe- ja esiintymistaito 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0223 Johdatus germanistiseen lingvistiikkaan ja käännösteorioihin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄSA1787 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKI0723 Proseminaari ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0232 Aineistopohjainen tuottaminen: kirjallinen ja suullinen ilmaisu 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0016 Käännösviestintä yhteiskunnassa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0245 Maantuntemus ja kulttuuri V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0243 Saksankielisten maiden elokuva/teatteri/musiikki V 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0247 Saksan historia vuoteen 1945 V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0244 Tekstianalyysi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0309 Aussprache 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, käännösviestinnän opintopolku

KÄSA1263 Auktorisoitu kääntäminen saksa-suomi 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2034 Monikielinen käännöstyöpaja I 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2038 Audiovisuaalinen kääntäminen I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2042 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2044 Tulkkaustyöpaja I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0016 Käännösviestintä yhteiskunnassa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2049 Konekääntäminen ja jälkieditointi 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KÄYH2046 Lokalisointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, muut opintopolut

SAKS0308 Seminaari 10 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0313 Saksa opetusaineena 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0315 Stilistiikka 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0341 Kielitaitoharjoitukset 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0332 Fraseologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0502 Soveltava tekstianalyysi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS0504 Saksan historia vuodesta 1945 eteenpäin V 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit