Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.

Periodit

TIEDOTUS- JA NEUVONTATILAISUUKSIA SL. 2017:

Uusille pääaineopiskelijoille tiistaina 29.8. klo 10.15 - 12, ls. II (päärakennus, katutaso)

Uusille sivuaineopiskelijoille torstaina 24.8. klo 14.15 - 16, Porthan-sali (Maaherran makasiini, Henrikink. 10., katutaso)

Opintoja jatkaville keskiviikkona 30.8. klo 14.15 - 15, Sig208 (Signum, 2. kerros). Samassa salissa klo 15 - 15.45 tiedotus- ja neuvontatilaisuus Unkarin kielen ja kulttuurin opiskelijoille.

Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli ja viestintäopinnot

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijat suorittavat Suomen kieli ja viestintä (5 op) -kurssista vain viestinnän osuuden (2 op) periodissa IV, ks. kevään opetusohjelma. Kurssin järjestää kieli- ja viestintäopintojen keskus.

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot, 4 - 6 op

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen päaineopiskelija suorittaa kieliaineiden yhteisiä johdanto- ja teoriaopintoja 6 op: ensimmäisen opiskeluvuoden syksynä kurssit Johdatus kieliaineiden opintoihin (2 op), Fonetiikan perusteet (2 op) sekä Yleisen kielitieteen perusteet (2 op). Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen sivuaineopiskelija, jolla on pääaineena jokin muu kuin kieliaine, suorittaa vain kurssit Fonetiikan perusteet (2 op) ja Yleisen kielitieteen perusteet (2 op).
Saadakseen suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopintojen kokonaisuusmerkinnän (SUKU0001), pitää opiskelijalla olla suoritettuna Johdatus kieliaineiden opintoihin (pääaineopiskelijat), Fonetiikan perusteet sekä Yleisen kielitieteen perusteet.

Kieliaineiden yhteisistä johdanto- ja teoriaopinnoista haetaan kokonaisuusmerkintä (KKLT0028) oppiaineen toimistosta, kun kaikki tarvittavat kurssit on suoritettu. Opintokokonaisuuden voi sijoittaa joko HuK-tai FM-tutkintoon.

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Perusopinnot

SUKU0010 Johdanto suomalais-ugrilaisiin kieliin ja kansoihin, P 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1413 Äänne- ja muotorakenne, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1174 Sananmuodostus, P 3 op

Aineopinnot

SUOM1481 Semantiikka, kirjatentti 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
UNKI1236 Unkarin peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUGR1330 Ersämordvan peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

UNKI1469 Kielitieto 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
UNKI1468 Unkarin kielen käytön harjoituksia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUGR1330 Ersämordvan peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUGR1334 Harjoittelu tai projektityöskentely 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi

Perusopinnot

SUOM1181 Lauseoppi, P 5 op
SUKU0004 Tekstityön kurssi, P 5 op

Aineopinnot

SUOM1489 Kielen kehitys, P 5 op
SUOM1481 Semantiikka, kirjatentti 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
UNKI1237 Unkarin jatkokurssi 5 op
SUGR1329 Proseminaari, tieteellinen kirjoittaminen ja kandidaatintutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUGR1455 Ersämordvan jatkokurssi 5 op

Syventävät opinnot

UNKI1468 Unkarin kielen käytön harjoituksia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUGR1455 Ersämordvan jatkokurssi 5 op
SUGR1334 Harjoittelu tai projektityöskentely 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi

Perusopinnot

SUOM1181 Lauseoppi, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUKU0004 Tekstityön kurssi, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOM1481 Semantiikka, kirjatentti 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
UNKI1237 Unkarin jatkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUGR1329 Proseminaari, tieteellinen kirjoittaminen ja kandidaatintutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUGR1455 Ersämordvan jatkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

UNKI1468 Unkarin kielen käytön harjoituksia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUGR1455 Ersämordvan jatkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUGR1336 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUGR1334 Harjoittelu tai projektityöskentely 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta