Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli

Periodit

TIEDOTUS- JA NEUVONTATILAISUUKSIA SL. 2017:

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opinnot aloittaville pääaineopiskelijoille tiistaina 29.8. klo 10.15 - 12, ls. II (päärakennus, katutaso)

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opinnot aloittaville sivuaineopiskelijoille torstaina 24.8. klo 14.15 - 16, Porthan-sali (Maaherran makasiini, Henrikink. 10, sisäpiha)

Suomen kielen opintoja jatkaville ti 29.8. klo 14.15 - 16, Auditorio Quantum


Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieli ja viestintäopinnot

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijat suorittavat Suomen kieli ja viestintä (5 op) -kurssista vain viestinnän osuuden (2 op) periodissa IV, ks. kevään opetusohjelma. Opetuksesta vastaa Kieli- ja viestintäopintojen keskus.

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot 4 - 8 op

Suomen kielen pääaineopiskelija suorittaa kieliaineiden yhteisiä johdanto- ja teoriaopintoja 8 op:  ensimmäisen opiskeluvuoden syksynä kurssit Johdatus kieliaineiden opintoihin (2 op), Fonetiikan perusteet (2 op) ja Yleisen kielitieteen perusteet (2 op) sekä ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä Tulevaisuus pelissä, opintopolkujen johdantokurssin (2 op). Suomen kielen sivuaineopiskelija, jolla on pääaineena jokin muu kuin kieliaine, suorittaa vain kurssit Yleisen kielitieteen perusteet (2 op) ja Fonetiikan perusteet (2 op).
Saadakseen suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopintojen kokonaisuusmerkinnän (SUKU0001), pitää opiskelijalla olla suoritettuna Johdatus kieliaineiden opintoihin (pääaineopiskelijat), Fonetiikan perusteet sekä Yleisen kielitieteen perusteet. Saadakseen suomen kielen aineopintojen (SUOM1306) kokonaisuusmerkinnän, pitää pääaineopiskelijalla olla suoritettuna Tulevaisuus pelissä, opintopolkujen johdantokurssi.

Kieliaineiden yhteisistä johdanto- ja teoriaopinnoista haetaan kokonaisuusmerkintä oppiaineen toimistosta, kun kaikki tarvittavat kurssit on suoritettu. Opintokokonaisuuden voi sijoittaa joko HuK- tai FM-tutkintoon.

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

FONE0101 Fonetiikan perusteet 2 op

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, perusopinnot

Syventävät opinnot, opintopoluille pakolliset opinnot

SUOM1409 Harjoittelu, P 5 op
SUOM1521 Metodiopinnot, P 5 op
SUOM1408 Tutkimuksen historia, P 5 op
SUOM1172 Pro gradu -tutkielma 40 op
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op
Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, perusopinnot

SUKU0010 Johdanto suomalais-ugrilaisiin kieliin ja kansoihin, P 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1413 Äänne- ja muotorakenne, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1174 Sananmuodostus, P 3 op

Aineopinnot

SUOM1504 Kielioppi, P 5 op
SUOM1461 Tekstianalyysi, P 5 op
SUOM1381 Suomi toisena ja vieraana kielenä, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1493 Johdatus kognitiiviseen kielentutkimukseen, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1494 Tekstin- ja diskurssintutkimus, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1495 Kirjakielen historia, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1477 Monikielisyys ja kielipolitiikka, kirjatentti, V 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, opintopoluille pakolliset opinnot

SUOM1409 Harjoittelu, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1201 Tutkielmaseminaari, P 5 op
SUOM1408 Tutkimuksen historia, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1172 Pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, opintopolkujen valinnaiset opinnot

SUOM1417 Suomen kirjakielen historia, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1421 Nimistöntutkimus, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1425 Tekstintutkimus, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1429 Toisen kielen oppiminen, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1501 Kognitiivinen kielitiede, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1506 Suomen sanaston historia ja sanastontutkimus, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1507 Suomalais-ugrilainen esihistoria, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1508 Suomen kielen historia, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1511 Semantiikka, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1519 Kieliasiantuntija yhteisöviestinnän tukena, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1471 Äidinkieli koulussa - näkökulmia tutkimukseen, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1512 Kognitiivisia kielioppimalleja, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1426 Syntaksi, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1510 Vuorovaikutuslingvistiikka, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0012 Näkökulmia työelämän kieleen ja viestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0009 Kielen oppimisen tutkimus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0031 Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, perusopinnot

SUOM1181 Lauseoppi, P 5 op
SUKU0004 Tekstityön kurssi, P 5 op

Ensimmäisen kevään aikana suoritettavaksi suositeltavat aineopinnot

SUOM1489 Kielen kehitys, P 5 op

Aineopinnot

SUOM1489 Kielen kehitys, P 5 op
SUOM1381 Suomi toisena ja vieraana kielenä, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1382 Sosiolingvistiikka, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1493 Johdatus kognitiiviseen kielentutkimukseen, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1494 Tekstin- ja diskurssintutkimus, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1495 Kirjakielen historia, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1477 Monikielisyys ja kielipolitiikka, kirjatentti, V 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, opintopoluille pakolliset opinnot

SUOM1409 Harjoittelu, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1201 Tutkielmaseminaari, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1408 Tutkimuksen historia, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1172 Pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, opintopolkujen valinnaiset opinnot

SUOM1417 Suomen kirjakielen historia, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1421 Nimistöntutkimus, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1425 Tekstintutkimus, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1429 Toisen kielen oppiminen, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1501 Kognitiivinen kielitiede, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1506 Suomen sanaston historia ja sanastontutkimus, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1507 Suomalais-ugrilainen esihistoria, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1508 Suomen kielen historia, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1511 Semantiikka, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1471 Äidinkieli koulussa - näkökulmia tutkimukseen, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1512 Kognitiivisia kielioppimalleja, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1426 Syntaksi, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1510 Vuorovaikutuslingvistiikka, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, perusopinnot

SUOM1181 Lauseoppi, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUKU0004 Tekstityön kurssi, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOM1381 Suomi toisena ja vieraana kielenä, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1382 Sosiolingvistiikka, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1493 Johdatus kognitiiviseen kielentutkimukseen, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1494 Tekstin- ja diskurssintutkimus, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1495 Kirjakielen historia, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1477 Monikielisyys ja kielipolitiikka, kirjatentti, V 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, opintopoluille pakolliset opinnot

SUOM1409 Harjoittelu, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1201 Tutkielmaseminaari, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1408 Tutkimuksen historia, P 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1172 Pro gradu -tutkielma 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0011 Tutkijan taidot 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, opintopolkujen valinnaiset opinnot

SUOM1417 Suomen kirjakielen historia, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1421 Nimistöntutkimus, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1425 Tekstintutkimus, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1429 Toisen kielen oppiminen, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1501 Kognitiivinen kielitiede, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1506 Suomen sanaston historia ja sanastontutkimus, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1507 Suomalais-ugrilainen esihistoria, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1508 Suomen kielen historia, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1511 Semantiikka, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1471 Äidinkieli koulussa - näkökulmia tutkimukseen, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1512 Kognitiivisia kielioppimalleja, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1426 Syntaksi, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOM1510 Vuorovaikutuslingvistiikka, kirjatentti, V 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta