Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Venäjän kieli

Periodit

Opetus syyslukukaudella 2017

Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

FONE0101 Fonetiikan perusteet 2 op

Aineopinnot

VEKI0923 Suullinen ja kirjallinen esitys 5 op (Opetuskieli: venäjä)
VEKI0819 Verbioppi 5 op
VEKI1002 Venäjän kielen välimerkkien käyttö 5 op (Opetuskieli: venäjä)
VEKI0706 Ortografia kaksikielisille 5 op (Opetuskieli: venäjä)

Syventävät opinnot, pakolliset opintojaksot

VEKI1001 Käännös suomi-venäjä 5 op (Opetuskieli: venäjä)
VEKI0825 Syntaksi 5 op (Opetuskieli: venäjä)
VEKI0873 Tutkielmaseminaari 5 op (Opetuskieli: venäjä)

Syventävät opinnot, valinnaisia opintojaksoja

TAHI8915 Propaganda Art in the Soviet Union 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Perusopinnot

VEKI0701 Tekstin ymmärtäminen ja kirjalliset harjoitukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

VEKI0923 Suullinen ja kirjallinen esitys 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI0819 Verbioppi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI0928 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI1002 Venäjän kielen välimerkkien käyttö 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
Venäjän nykykirjallisuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI0706 Ortografia kaksikielisille 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, pakolliset opintojaksot

VEKI1001 Käännös suomi-venäjä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI0825 Syntaksi 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI0873 Tutkielmaseminaari 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, valinnaisia opintojaksoja

KKLT0003 Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ESPA0031 Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2018

Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

SUOM1161 Suomen kielen rakenne 2 op

Aineopinnot

Venäjän nykykirjallisuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI0706 Ortografia kaksikielisille 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI0939 Maantuntemus 5 op (Opetuskieli: venäjä)
VEKI0705 Morfologia ja sananmuodostus 5 op (Opetuskieli: venäjä)

Syventävät opinnot, pakolliset opintojaksot

VEKI0873 Tutkielmaseminaari 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI0929 Tieteellisen tekstin tuottaminen ja suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä)

Syventävät opinnot, valinnaisia opintojaksoja

VEKI9803 Venäjän kielen opettaminen vieraana kielenä 5 op (Opetuskieli: venäjä)
Periodi

Kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot

Tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat vapaavalintaiset kurssit

Aineopinnot

VEKI0706 Ortografia kaksikielisille 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, pakolliset opintojaksot

VEKI0929 Tieteellisen tekstin tuottaminen ja suullinen viestintä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot, valinnaisia opintojaksoja

KKLT0004 Kielenoppimisen ja opettamisen teknologiat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VEKI9803 Venäjän kielen opettaminen vieraana kielenä 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta