Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Tenttiminen

Tentteihin ilmoittaudutaan Nettiopsun kautta viimeistään viikkoa ennen klo 23:59 mennessä.

Sähköisiin akvaariotentteihin pääsee ilmoittautumaan aikaisintaan 30 päivää ennen tentin alkua.

Tenttikierrosten ensimmäinen tenttikerta on alleviivattu.

PERUSOPINNOT
Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat: katso suoritustapa opinto-oppaasta.

AINEOPINNOT

Oikeudenalojen perusteet


Valtiosääntöoikeus 20.11. - 3.12.2017, 22. - 28.1.2018, 11. - 17.6.2018, tentit ovat sähköisiä akvaariotenttejä.

Eurooppaoikeus 14.12.2017, 8.2.2018, 19.4.2018, 7.6.2018.

Hallinto-oikeus 17.-24.8.2017, 26.2. – 11.3.2018, 30.4. – 13.5.2018, 30.7. – 12.8.2018, tentit ovat sähköisiä akvaariotenttejä.

Ympäristöoikeus 27.8. - 3.9.2017, 15. - 22.10.2017, 26.2. - 11.3.2018, 30.4. – 13.5.2018, 30.7. –  12.8.2018, tentit ovat sähköisiä akvaariotenttejä.

Yleinen oikeustiede 10.8.2017, 5.10.2017, 9.11.2017, 12.4.2018, 17.5.2018, 9.8.2018, 18.10.2018.

Oikeushistoria 17.8.2017, 9.11.2017, 25.1.2018, 24.5.2018, 16.8.2018, 25.10.2018, 20.12.2018.

Kansainvälinen oikeus 25.10. – 4.11.2017, 8. – 14.1.2018, 4. – 10.6.2018, tentit ovat sähköisiä akvaariotenttejä.

Velvoiteoikeus
-kirjallinen tentti: 30.11.2017, 18.1.2018, 22.3.2018, 7.6.2018.
-tenttiakvaariotentti: 24.11. - 3.12.2017, 8. - 14.1.2018, 5. - 11.3.2018, 28.5. – 3.6.2018.

Esineoikeus 7.12.2017, 15.2.2018, 12.4.2018, 14.6.2018

Perhe- ja jäämistöoikeus 21. - 28.8.2017, 9 - 16.10.2017, 24.1 - 7.2.2018, 23. - 29.4.2018, 20. –  26.8.2018, tentit ovat sähköisiä akvaariotenttejä.

Finanssioikeus 10.8.2017, 26.10.2017, 22.2.2018, 17.5.2018, 9.8.2018, 25.10.2018

Kauppaoikeus 7.9.2017, 9.11.2017, 19.4.2018, 7.6.2018,  27.9.2018, 18.10.2018

Työoikeus 21.9.2017, 9.11.2017, 25.1.2018, 31.5.2018, 16.8.2018, 18.10.2018, 31.1.2019

Rikosoikeus 12.10.2017, 18.1.2018, 7.6.2018, tentit ovat moodle-kotitenttejä.

Prosessioikeus
-kirjallinen tentti: 16.11.2017, 8.2.2018, 14.6.2018, 16.8.2018
-tenttiakvaariotentti: 24.10. - 6.11.2017, 15.1. - 23.1.2018, 31.5. - 6.6.2018, 6. - 12.8.2018

Oikeussosiologia ja kriminologia 28.8. - 3.9.2017, 29.11. - 12.12.2017,  9.1. - 15.1.2018,
9.5. - 15.5.2018, tentit ovat sähköisiä akvaariotenttejä.


ERIKOISTUMISJAKSOT

1. Periodi (4.9.-27.10.2017)

Henkilöstöasiat käytännössä 26.10.2017, 7.12.2017, 18.1.2018

Aviovarallisuus- ja jäämistöoikeus 26.10.2017, 7.12.2017, 18.1.2018

Yritysverotus 26.10.2017, 7.12.2017, 18.1.2018

Oikeudellisen ratkaisun perusteleminen, tentit moodle -kotitenttejä                            

Sovittelu ja restoratiivinen oikeus 26.10.2017, 7.12.2017, 18.1.2018

2. Periodi (30.10.-22.12.2017)

Kilpailuoikeus 14.12.2017, 15.2.2018, 22.3.2018

Intellectual property protection and licensing models for new technologies 14.12.2017, 15.2.2018, 22.3.2018

3. Periodi (2.1.-9.3.2018)

Vakuudet ja velkojainsuoja 8.3.2018, 26.4.2018, 23.5.2018

Kriisi- ja valmiuslainsäädäntö 8.3.2018, 26.4.2018, 23.5.2018

Perusoikeudet 8.3.2018, 26.4.2018, 23.5.2018                                                          

Decoding Modern Warfare  8.3.2018, 26.4.2018, 23.5.2018, tentit ovat moodle-kotitenttejä                                

Rikosoikeuden yleiset opit, tentit moodle -kotitenttejä.                                        

Oikeusteoria ja oikeudellisen ajattelun perusteet  8.3.2018, 26.4.2018, 23.5.2018        

Johdatus islamilaisen oikeus- ja yhteiskunta-ajattelun perusteisiin kotitentti

4. Periodi (12.3.-25.5.2018)

Yhtiöoikeudellisia erityiskysymyksiä 7.9.2017, 26.10.2017

The Law of the EU Internal Market 7.9.2017, 26.10.2017, 24.5.2018, 16.8.2018, 27.9.2018

Rikosten tutkinta ja käsittely 24.5.2018, 16.8.2018, 27.9.2018                                   

Domestic violence contextualised  19.4.2018, 17.5.2018, 14.6.2018

SYVENTÄVÄT OPINNOT

7.9.2017, 19.10.2017, 14.12.2017, 25.1.2018, 22.2.2018, 17.5.2018

MUUT OPINNOT

Syksy 2017

Sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen 7.9.2017, 19.10.2017, 16.11.2017

Foundations of International and European Intellectual Property Law 26.10.2017, 7.12.2017, 8.2.2018

European Asylum and Migration Law, kotitentti.

Kevät 2018

Implicit Bias in the Courtroom, kotitentti.                                                                            

Julkiset hankinnat17.8.2017, 12.4.2018, 31.5.2018, 27.9.2018

Paikallinen sopiminen työehdoista, sähköinen akvaariotentti: 26.2.-5.3., 18.5.-25.5., 14.6.-21.6.2018                                  

Yrityksen sopimukset käytännössä 17.8.2017, 22.3.2018, 26.4.2018, 23.5.2018

Domestic Violence Contextualised 19.4.2018, 26.4.2018, 17.5.2018

Ilmasto-oikeus, kotitetti.                                                                       

B2B-vaihdantasuhteet ja niiden hallintamekanismit 7.9.2017, 22.3.2018, 17.5.2018, 9.8.2018

Syksy 2017/ kevät 2018

Vastuullinen yritystoiminta: yritysten sosiaalinen- ja ympäristövastuu 13. - 26.11.2017, 16. - 27.4.2018, 16.7. - 29.7.2018, kotitentti.

KIELIOPINNOT

Suomen kieli, katso kielikeskus

Ruotsin kieli

Inledning till Juridisk Svenska, katso suoritustapa opinto-oppaasta

Juridisk Svenska 1, katso kielikeskus

Juridisk Svenska 2, katso kielikeskus

Englanti

Legal English module 1, 28.11.2017, 12.12.2017, 11.1.2018

Legal English module 2,

Legal ENglish module 3, 20.11.2017, 11.12.2017, 11.1.2018

Legal English module 4 ei tenttiä

Saksa

Gesellschaft, Recht und Kultur                                                                        

Kommunikation und Kultur im Recht

Ranska

Français juridique I, Continuous assessment, jatkuva arviointi

Français juridique II, Continuous assessment, jatkuva arviointi

ON-, OTM- ja LIS-ohjelman kypsyysnäytteet

7.9.2017, 19.10.2017, 30.11.2017, 25.1.2018, 22.2.2018, 19.4.2018, 23.5.2018

SIVUAINEOPINNOT

ONOM1008 Hallinto-oikeus, ks. aineopinnot, perusteet

OIKU5002 Hallinto-oikeus, aineopinnot II, 16.11.2017, 15.2.2018, 24.5.2018

OIKU5003 Hallinto-oikeus, aineopinnot III, 7.12.2017, 22.3.2018, 31.5.2018

ONOM1007 Kansainvälinen oikeus, ks. aineopinnot, perusteet

OIKU5005 Kansainvälisen ja globaalioikeuden kysymyksiä, 14.12.2017, 15.2.2018, 22.3.2018

ONOM1006 Valtiosääntöoikeus, ks. aineopinnot, perusteet

OIKU5011 Valtiosääntöoikeus, aineopinnot II, 16.11.2017, 15.2.2018, 23.5.2018

OIKU5012 Valtiosääntöoikeus, aineopinnot III, 7.12.2017, 22.3.2018, 31.5.2018

ONOM1013 Oikeussosiologia ja kriminologia, ks. aineopinnot, perusteet

ONOM1010 Ympäristöoikeus, ks. aineopinnot, perusteet

Ilmasto-oikeus, kotitentti. Ks. tarkemmin opetussuunnitelma

ETA-koepäivät

Suomen oikeusjärjestelmän rakenne ja lähteet 7.9.2017, 30.11.2017, 8.2.2018, 17.5.2018

Velvoiteoikeus 21.9.2017, 30.11.2017, 18.1.2018, 22.3.2018                                 

Esineoikeus 21.9.2017, 16.11.2017, 22.3.2018, 23.5.2018                                             

Perhe- ja jäämistöoikeus 7.9.2017, 30.11.2017, 8.2.2018, 17.5.2018                      

Rikosoikeus 21.9.2017, 16.11.2017, 22.3.2018, 23.5.2018                                 

Prosessioikeus 7.9.2017, 30.11.2017, 8.2.2018, 17.5.2018                           

Valtiosääntöoikeus 21.9.2017, 16.11.2017, 22.3.2018, 23.5.2018                                

Hallinto-oikeus 7.9.2017, 30.11.2017, 8.2.2018, 17.5.2018