Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKU0001 SUOMEN KIELI JA SUOMALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS, PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Yleisiä tavoitteita ovat tiedonhaun ja siihen liittyvän teknologian hallinta, verkon käyttö opiskelun ja palautteenannon välineenä, työryhmässä ja projekteissa toimiminen, itsekurin kehittäminen, epävarmuuden hallinta, ilmaisutaito ja kriittinen ajattelutaito. Tiedollisia ja taidollisia tavoitteita ovat kielen teoreettisen tarkastelun perusteet, suomen kielen rakenteen pääpiirteet, suomen kielen sanaston piirteet, tekstintutkimuksen perusteet sekä tekstiammattilaisen valmiudet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Vastaava opettaja ja loppumerkinnän antaja professori Tuomas Huumo.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, HuK (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomen kieli, HuK (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
avaa kaikki

SUOMEN KIELI JA SUOMALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS, PERUSOPINNOT

Johdantokurssi 3 op
Pääaineopiskelijoille KKLT0017 + SUKU0002, sivuaineopiskelijoille SUKU0006
SUOM1181 Lauseoppi, 5 op
SUKU0005 Sanasto, 5 op
SUKU0004 Tekstityön kurssi, 5 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos