Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0860 AINEOPINNOT, VENÄJÄN KIELI, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Aineopintojen yleistavoitteena on venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin sekä niiden tutkimuksen tuntemus. Tämä tarkoittaa taitoa hakea tietoa venäjän kielestä ja venäläisestä kulttuurista, valmiutta tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin sekä hankitun tiedon soveltamiseen, erityisesti sen esittämiseen kirjallisessa muodossa. Yleisiin valmiuksiin kuuluvat viestintävalmiudet ja yhteistyötaidot, tiedonhaku- ja muut atk-valmiudet, sekä ymmärrys elinikäisen oppimisen ja itsensä kehittämisen välttämättömyydestä.

Käytännön kielitaidon osalta tavoitetaso on yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2 vastaava kielitaito. Se tarkoittaa kielitaidon tasoa, jolla ymmärtää suuren osan venäjänkielisestä keskustelusta, pystyy osallistumaan aktiivisesti useimpiin käytännöllisiin ja sosiaalisiin tilanteisiin, lukemaan itsenäisesti tekstejä ja tunnistamaan niiden sisällön, osaa kirjoittaessaan ilmaista tietoja ja näkemyksiä ja hallitsee melko hyvin kieliopin. Kielitaidon tason keskeinen mittari pääaineessa on kandidaatintutkielman kirjoittaminen venäjäksi.

Pääaineopiskelijoita kannustetaan osallistumaan Aleksanteri-instituutin koordinoimaan Suomen yliopistojen venäjän kielen laitosten yhteiseen kieliharjoitteluun Tverissä (toteutetaan IV periodissa, hakuaika syksyllä I periodissa).

Jotta voi siirtyä perusopinnoista aineopintoihin ja vastaavasti aineopinnoista syventäviin opintoihin, on alemmasta opintokokonaisuudesta saatava opintojaksojen keskiarvoksi vähintään hyvät tiedot, 3/5.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Venäjän kieli, HuK (Venäjän kieli)
avaa kaikki

AINEOPINNOT, VENÄJÄN KIELI

Sivuaineopiskelijat 35 op, pääaineopiskelijat 45 op. P: pakollinen opintojakso, V: valinnainen opintojakso
II KIELITIETO
Suoritettava 15 opintopistettä
Kieli- ja käännöstieteiden laitos