Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0172 YLEISEN HISTORIAN AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Yleisen historian aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys historiantutkimuksen näkökulmista, menetelmistä ja lähdeaineistoista sekä ymmärrys yleisen historian tutkimuskentän laajuudesta ja kysymyksenasettelujen monitahoisuudesta. Lisäksi opiskelija on tietoinen keskeisimmistä historiantutkimuksen tutkimusperinteistä ja metodologisista suuntauksista ja hallitsee tiedollisesti historiantutkimuksen menetelmälliset perusteet.
Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on maisteriopinnoissa vaadittavat taidolliset valmiudet tieteelliseen ongelmanasetteluun, tietovarantojen ja lähdeaineistojen käyttöön, tiedon dokumentointiin sekä tieteelliseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin, kritiikkiin ja dialogiin. Opiskelijalla on perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa itsenäisiä tutkimuksellisia ja tieteellisen tiedon soveltamiseen liittyviä hankkeita. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet laatia omaan asiantuntemukseensa liittyen pienimuotoisia tutkielmia ja esitelmiä sekä muita kirjallisia ja suullisia esityksiä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Yleisen historian aineopintojen arvostelussa osioita painotetaan opintopistemäärän mukaan. Arvosana määräytyy, kuten historian perusopintojen kohdalla on esitetty. Suoritusmerkinnän kokonaisuudesta antaa yleisen historian yliopistonlehtori, joka toimii myös kokonaisuuden vastaavana opettajana.

Edellytykset

Aineopintojen kokonaisuusmerkintää voivat hakea vain sellaiset opiskelijat, joilla on pääaineoikeus johonkin historia-aineeseen tai historian sivuaineoikeus. Lisäksi hänellä on oltava historian perusopinnot suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Yleinen historia, HuK (Yleinen historia)
avaa kaikki

YLEISEN HISTORIAN AINEOPINNOT

YLHI0400 A1. Kohteena historia 10 op
Suoritettava 9 opintopistettä
A4. Historian työpaja 0–5 op
Suoritettava 0–5 opintopistettä
YLHI0414 A4. Historian työpaja, 0–5 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma