Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Historian perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Jokainen opintojakso arvostellaan asteikolla 0–5, paitsi P1 Johdatus historian opintoihin ja opiskelutaitoihin (1 op), joka arvostellaan tyyliin hyväksytty-hylätty. Saadut pistemäärät lasketaan yhteen ja lopputulos jaetaan kahdellakymmenelläneljällä (24).
Merkintä opintokokonaisuuden suorittamisesta haetaan täyttämällä kokonaisuusmerkintä-lomake ja toimittamalla se historia-aineiden toimistoon. Lomakkeen voi ladata historia-aineiden sivuilta. Opintokokonaisuuden vastaavina opettajina toimivat: Maarit Leskelä-Kärki (kh), Mika Kallioinen (Sh), Eero Kuparinen (yh).

avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma