Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKU0001 SUOMEN KIELI JA SUOMALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS, PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Yleisiä tavoitteita ovat tiedonhaun ja siihen liittyvän teknologian hallinta, verkon käyttö opiskelun ja palautteenannon välineenä, työryhmässä ja projekteissa toimiminen, itsekurin kehittäminen, epävarmuuden hallinta, ilmaisutaito ja kriittinen ajattelutaito. Tiedollisia ja taidollisia tavoitteita ovat yleiskuvan saaminen uralilaisista kielistä, kielen teoreettisen tarkastelun perusteet, suomen kielen rakenteen pääpiirteet, suomen kielen sanaston piirteet ja sananmuodostuksen pääperiaatteet, tekstintutkimuksen perusteet sekä tekstiammattilaisen valmiudet, suomen kielen rakenteen hahmottaminen suhteessa lähisukukielten rakenteeseen sekä perustiedot suomesta toisena kielenä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomen kieli, HuK (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, HuK (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
avaa kaikki

SUOMEN KIELI JA SUOMALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS, PERUSOPINNOT

SUOM1181 Lauseoppi, P, 5 op
SUOM1174 Sananmuodostus, P, 3 op
SUKU0004 Tekstityön kurssi, P, 5 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset