Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIKI1195 VIRON KIELEN JA KULTTUURIN PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Viron kielen ja kulttuurin perusopintojen yleisiä tavoitteita ovat käytännön kielitaidon hankkiminen, viron kielen käyttö keskusteluissa, luetun ymmärtäminen, vironkielisen tekstin suomentaminen, kielitieteellinen kielen tarkastelu sekä virolaiseen kulttuuriin tutustuminen.

Sisältö

Perusopintojen keskeisiä sisältöjä ovat viron kielen peruskieliopin ja keskeisen sanaston oppiminen sekä Viron historian, maan, kulttuurin, kirjallisuuden ja perinteen perusteiden tunteminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

avaa kaikki

VIRON KIELEN JA KULTTUURIN PERUSOPINNOT

Suoritettava kaikki paitsi kohta P4.a opiskelijoille, joilla pääaineena kieliaine, kohta P4.b opiskelijoille, joilla pääaineena muu kuin kieliaine
VIKI1303 P6 Viron historia, P, 5 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset