Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0850 PERUSOPINNOT, VENÄJÄN KIELI, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopintojen yleistavoitteena on venäjän kielen perusteiden tuntemus ja yleiskuva venäläisestä kulttuurista. Kielitaidon tavoitetaso on kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.

Opiskelijan on oppiaineen perusopintojen lisäksi suoritettava laitoksen yhteinen 10 op laajuinen yleisopintokokonaisuus, joka suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Jotta voi siirtyä perusopinnoista aineopintoihin ja vastaavasti aineopinnoista syventäviin opintoihin, on alemmasta opintokokonaisuudesta saatava opintojaksojen keskiarvoksi vähintään hyvät tiedot, 3/5.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Venäjän kieli, HuK (Venäjän kieli)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset