Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0017 RANSKA, PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Tiedon rakentamiseen liittyvät taidot:
- tiedonhankintataidot
- opiskelutaidot
- TVT-taidot (Internet, Word, Moodle, PowerPoint)
- tiedon kriittisen arvioinnin perusteet
- eettisen työskentelyn perusteet
- kyky ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti suomen ja ranskan kielellä
- kulttuurien välisen viestinnän perusteet

Yhteistoiminnalliset taidot:
- vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot
- parityöskentelytaidot

Itsenäisen toiminnan taidot:
- itsearviointitaitojen perusteet
- sitoutuminen opintoihin
- elinikäisen oppimisen perusteet
- ajankäytön suunnittelu- ja hallintataitojen perusteet

Sisältö

Ranskan kielen rakenne I, 5 op P
Kulttuurienvälinen viestintä, 5 op P
Ranskalainen yhteiskunta, 5 op P
Digitaaliset tekstitaidot, 5 op P
Ranskankielinen nykykirjallisuus, 5 op P
Valinnaisia opintoja, 2 op V

Arviointi

Numerolla 0-5.

Perusopintojen kokonaisuuden arvosanan tulee olla vähintään 3, jotta opiskelija voi jatkaa aineopintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Ranska, HuK (Ranska)
avaa kaikki

RANSKA, PERUSOPINNOT

Suoritettava 25 opintopistettä
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset