Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät sivuaineena, 25 ECTS

Sisältö

Taloustieteiden kvantitatiivisia menetelmiä sivuaineenaan lukevat opiskelijat valitsevat sekä
KTK-tutkinnossa että KTM-tutkinnossa seuraavista opintojaksoista vähintään 25 op

Lisätiedot

KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten
opintojen jaksoja, kun ne on suoritettu KTK-tutkinnossa. Tämän johdosta KTMtutkinnon
sivuaine koostetaan muista ko. aineen jaksoista huomioiden sivuaineen
mahdolliset pakollisuudet.
Siinä tapauksessa, että opiskelijalla on KTK-tutkinnossa taloustieteiden kvantitatiiviset
menetelmät sivuaineena (25 op), KTM-tutkinnossa hän voi suorittaa myös syventäviä
opintojaksoja ottaen kuitenkin huomioon syventävissä opintojaksoissa vaadittavat
edeltävät opinnot.
Opiskelija, joka suorittaa KTK/KTM-tutkinnossa taloustieteiden kvantitatiiviset
menetelmät sivuaineena suorittaa yllä olevassa taulukossa luetelluista perus- ja
aineopinnot -jaksoista valinnaisesti vähintään niin monta, että vaadittava
sivuainelaajuus taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät -opintoja tulee täyteen.
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien syventäviä opintojaksoja voidaan
sisällyttää myös sivuaineopintoihin sopimuksen mukaan.

avaa kaikki
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Business Law
Quantitative Methods in Management