Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus, 25 ECTS

Sisältö

Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuuteen, 25 op järjestetään haku vuosittain toukokuussa. Opintoihin valittu opiskelija suorittaa 11 op pakollisia ja 14–26 op valinnaisia opintoja.
Omassa tutkinnossa suoritettuja opintoja voi sisällyttää osaksi valinnaisia opintoja, mikäli ne ovat osa Tyhen opetussuunnitelmaa. Samaa opintojaksoa ei kuitenkaan voi sisällyttää kahden opintokokonaisuuden osaksi.
TuKKK:n opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti
opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen tutkintotodistukseen merkinnän
opintokokonaisuuden suorittamisesta. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki
opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu
esimerkiksi pää- tai sivuaineopintoihin.

Opintokokonaisuus alkaa pakollisella johdantoluennolla syyslukukauden alussa. Johdantoluennolla
informoidaan opintokokonaisuuden käytännön asioista.

avaa kaikki

Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus

Turku School of Economics
Common Studies
Finnish Study Modules
Tourism Business
Finance and Investments
Responsible Business
Brand Management
Baltic Sea Business & Society
Business and Innovation Development
Sustainable Development
Law and Economics
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
General Studies