Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Yritysviestinnän opintokokonaisuus, 25 ECTS

Sisältö

Opintokokonaisuuden tavoitteena on lisätä viestinnän yleisten lainalaisuuksien tuntemusta,
perehdyttää liiketoiminnalle keskeisiin viestinnän osa-alueisiin (markkinointiviestintä,
konserniviestintä, organisaatioviestintä) sekä kehittää opiskelijoiden henkilökohtaisia viestintä-
ja vuorovaikutustaitoja.

Käytännössä kaikissa talouselämän tehtävissä voi hyödyntää viestintätietoja ja -taitoja.

Varsinkin viestinnän, markkinoinnin, median, henkilöstöhallinnon ja konsultoinnin tehtäviin
tähtääviltä edellytetään erinomaista viestintäosaamista.

Opintokokonaisuudessa tarkastellaan yritysten ja yhteisöjen viestintää niin yksilö-, ryhmä- ja
organisaatio- kuin julkisuuden ja mediankin tasolla. Teoreettiset opintojaksot taustoittavat ja
auttavat ymmärtämään sellaisia yhteisöjen toimintaan liittyviä ilmiöitä kuten kulttuuri,
mielikuvat, identiteetti, maineen ja yrityskuvan hallinta ja julkisuusmekanismit sekä asiakkaille
suunnatun ja muille sidosryhmille suunnatun viestinnän eroja. Viestinnän suunnitteluun ja
toteuttamiseen painottuvat jaksot antavat kuvan yritysviestinnän tavoitteista, keinoista,
onnistumisen mahdollisuuksista sekä tuloksista ja perehdyttävät viestintätehtävissä toimivilta
edellytettävään osaamiseen. Suullisten ja kirjallisten taitojen kehittämiseen tähtäävillä
opintojaksoilla sovelletaan käytäntöön teoreettista tietoa tuloksellisesta henkilökohtaisesta
viestinnästä.

Opintokokonaisuuden suorittaminen

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti
opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen tutkintotodistukseen merkinnän
opintokokonaisuuden suorittamisesta. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki
opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu
esimerkiksi pääaine-, sivuaine- tai kieliopintoihin. Opiskelijoiden tulee valita opintojaksoja
vähintään kahdesta aineesta. Opintokokonaisuuteen tulee sisältyä sekä kieliaineen että
muun kuin kieliaineen opintoja.

Opintokokonaisuuden voi sisällyttää joko KTK- tai KTM-tutkintoon. Opiskelijoiden on syytä
huolellisesti etukäteen suunnitella, kumpaan tutkintoon opintokokonaisuuden aikoo
sisällyttää. Jos aikoo sijoittaa opintokokonaisuuteen esimerkiksi syventäviä opintojaksoja, on
suositeltavaa suorittaa kokonaisuus KTM-tutkinnon osana.

avaa kaikki
Turku School of Economics
Common Studies
Finnish Study Modules
Tourism Business
Finance and Investments
Responsible Business
Brand Management
Baltic Sea Business & Society
Business and Innovation Development
Sustainable Development
Law and Economics
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
General Studies