Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Baltic Sea Business & Society -opintokokonaisuus, 25 ECTS

Sisältö

Baltic Sea Business & Society -opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijat liiketoimintaan Itämeren alueella sekä antaa laaja-alaista tietoisuutta Itämeren alueen maiden poliittisista tilanteista ja yhteiskunnista. Opintokokonaisuudessa Itämeren aluetta lähestytään monitieteisestä – sekä taloudellisesta että yhteiskuntatieteellisestä – näkökulmasta, jonka kautta opiskelijoille muodostuu syvällinen ja kokonaisvaltainen ymmärrys alueesta. Voimakas talouskasvu ja taloudellisten kysymysten korostuneisuus ovat olleet ominaisia monille Itämeren alueen maille, mikä on muovannut niiden yhteiskuntia, politiikkoja ja kulttuureja. Toisaalta taas Itämeren alueen maiden liiketoimintakulttuureja ei voi ymmärtää ilman maiden yhteiskunnallista ja poliittista tuntemusta.

Itämeren alue on eräs Varsinais-Suomen ja Turun kaupungin tärkeimpiä maantieteellisiä painopistealueita. Turun kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston yhteinen Baltic Sea Business & Society -opintokokonaisuus on osa laajempaa prosessia, jossa tuetaan Suomen – erityisesti Varsinais-Suomen – profiloitumista Itämeri-osaajana ja tuotetaan alalle entistä kilpailukykyisempiä asiantuntijoita ja tutkimusta, joista on yhä kasvava kysyntä sekä Suomessa että kansainvälisestikin. Opetus on suunniteltu tuomaan opiskelijoille valmiuksia toimia sekä liike-elämän palveluksessa että Itämereen liittyvissä julkisen sektorin (EU sekä valtion- ja kunnallishallinto Itämeren eri maissa) ja kolmannen sektorin (esimerkiksi kansalaisjärjestöt) asiantuntijatehtävissä.

Opintokokonaisuus koostuu Turun kauppakorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan sekä Turun yliopiston Baltic Sea Region Studies -maisteriohjelman kunkin vuoden opetussuunnitelman mukaisista opintojaksoista. Opiskelijan tulee valita opintojaksoista vähintään 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, jotta hän saa erillisen merkinnän todistukseensa Baltic Sea Business & Society -opintokokonaisuuden suorittamisesta. Kokonaisuuteen tulee sisältyä alla mainituista opintojaksoista vähintään 6 op Turun kauppakorkeakoulun kansainväliseen liiketoimintaan kuuluvia opintojaksoja sekä vähintään 6 op Turun yliopiston Baltic Sea Region Studies -maisteriohjelmaan kuuluvia opintojaksoja. Muuten voidaan vapaasti valita, mitä kyseisistä opintojaksoista kokonaisuuteen sisällytetään.

Huom! Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen tutkintotodistukseen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta.

Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat Baltic Sea Region Studies -opintojaksoille kurssin alussa, jos ennakkoilmoittautumisesta ei ole erikseen mainittu.

Opintojaksojen kuvaukset löytyvät ko. aineen sivuilta.

avaa kaikki
Turku School of Economics
Common Studies
Finnish Study Modules
Tourism Business
Finance and Investments
Responsible Business
Brand Management
Baltic Sea Business & Society
Business and Innovation Development
Sustainable Development
Law and Economics
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
General Studies