Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuus, 25 ECTS

Sisältö

Matkailu ja elämystoimialan jatkuva kasvu luo lukuisia liiketoimintamahdollisuuksia niin kansainvälisesti kuin paikallisestikin. Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuus vastaa tähän haasteeseen yhdistämällä liiketaloudellisen osaamisen matkailupalvelujen tuottamiseen. Turun kauppakorkeakoulun Turun ja Porin yksiköt tuottavat yhdessä laaja-alaisen ja monitieteisen opintokokonaisuuden.

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on perehdyttää opiskelija matkailuelinkeinon ja matkailututkimuksen käsitteisiin ja ajatustapoihin markkinoinnin, maantieteen, sosiologian ja kansantalouden kannalta. Lisäksi opiskelijat voivat perehtyä verkkoliiketoimintaan, jonka merkitys erityisesti matkailualalla on keskeinen.

Saadakseen tutkintotodistukseen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta opiskelija valitsee tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu esimerkiksi pää- tai sivuaineopintoihin. jommankumman voi sisällyttää mutta ei molempia. Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuuteen on sisällytettävä 3 op:n laajuinen opintojakso Johdatus matkailuliiketoimintaan.

Opintokokonaisuus keskittyy ennen kaikkea matkailun liiketoimintaosaamiseen ja sisältyy myös Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja Maisematutkimuksen (KTMT) koordinoimaan Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuteen (KUME). Tätä sivuainekokonaisuutta suositellaan erityisesti niille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita matkailun kulttuurisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista. Lisäksi Turun yliopisto on Matkailualan verkostoyliopiston (Mavy) jäsenyliopisto, joten opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua myös Mavyn opintojaksoille.

Lisätiedot

Opintokokonaisuuteen on aikaisemmin kuulunut lisäksi TUTU4/JO16 Yrityksen visionäärinen johtaminen sekä MAS7 Matkailu- ja kulttuuripalvelujen markkinointi.

avaa kaikki
Turku School of Economics
Common Studies
Finnish Study Modules
Tourism Business
Finance and Investments
Responsible Business
Brand Management
Baltic Sea Business & Society
Business and Innovation Development
Sustainable Development
Law and Economics
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
General Studies