Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VALI9000 Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Yhteiskunta, kuluttajat ja muut sidosryhmät odottavat yrityksiltä konkreettisia toimia ja vastuunottoa sekä ympäristö- että sosiaalisen ja taloudellisen vastuun kysymyksissä. Vastuullisuuskysymykset korostuvat globaalissa ja verkottuneessa taloudessa. Vastuullisuus liittyy organisaation riskien hallintaan, maineeseen ja pitkän ajan kannattavuuden turvaamiseen. Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija tähän ajankohtaiseen teemaan.

Sisältö

Opiskelijan on valittava vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen tutkintotodistukseen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta. Tähän luetaan mukaan kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu esimerkiksi pää- tai sivuaineopintoihin. Huom: kestävän kehityksen opintokokonaisuuden (KEKO) ja Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden (Vast.LT) opintojaksot eivät voi olla päällekkäisiä.

Opintokokonaisuutta hallinnoi Johtamisen ja organisoinnin oppiaine. Vastuuhenkilönä on tutkijatohtori KTT Salla Laasonen. Lisätietoja vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuudesta: salla.laasonen@utu.fi. Aihepiiriin liittyy keskeisesti myös Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta käsin koordinoitava monitieteinen Kestävän kehityksen opintokokonaisuus (KEKO). KEKO ja vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus eivät ole päällekkäisiä, vaan toisiaan täydentäviä. Lisätietoja KEKO-kokonaisuudesta: keko@utu.fi

Opintokokonaisuuden pakollinen opintojakso
Johtaminen ja organisointi
JO13 Vastuullinen liiketoiminta: johdantokurssi 6 op
Valinnaiset opinnot
Laskentatoimi
LR07, 4 Corporate Responsibility Reporting 2 cr
LR07, 10/KV18/JO19/MA21 Ethical Issues in Finance and Responsible Investing 3 cr
Johtaminen ja organisointi
JO11 Liiketoimintaetiikka 6 op
Markkinointi
MA7 Eettinen markkinointi 6 op
Kansainvälinen liiketoiminta
KVS13 New Challenges of Global Business 6 cr
Kansantaloustiede
KT9 Ympäristötalouden perusteet 5 op
Talousmaantiede
TM23 Sidosryhmät ja yritysvastuun työkalut 6-10 op
TMe2 Globalisation and Corporate Responsibility 5 cr
TMS2/JOS6 Globaali vastuullinen liiketoiminta (ei opetustarjonnassa lv. 2013-2014) 6 op
Tietojärjestelmätiede
TJS16 Information Technology and Ethics 5 cr
Toimitusketjujen johtaminen
LOGS22/TMS49/KVS19 Trade and Transport Facilitation 2-6 cr
Tulevaisuudentutkimus
FUTUS7 Global Challenges and Sustainable Futures 6 cr

Edellytykset

Tarjolla vain Turun Kauppakorkeakoulun ja kestävän kehityksen opintokokonaisuuden (KEKO) opiskelijoille.

Lisätiedot

Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuudessa pakollinen opintojakso JO13 Vastuullinen liiketoiminta: johdantokurssi on suoritettava, mikäli opiskelija haluaa erillisen merkinnän todistukseensa opintokokonaisuuden suorittamisesta.

Mahdollisesti aiemmin suoritetut nyt jo opetustarjonnasta poistuneet opintojaksot on myös mahdollista lukea hyväksi Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuteen:
MA10 Markkinointietiikka, 5 ov
MA20 Yritysten eettinen vastuu, 1 tai 3ov
KV27 Yritysten eettinen vastuu, 1 tai 3 ov
TM 21 Resurssien hallinta ja kestävä kehitys 3 tai 5 ov
TM22 Yritysten eettinen vastuu, 1,2 tai 3 ov
TS18 Yritysten eettinen vastuu, 1, 2 tai 3ov
JO12 Yritysten eettinen vastuu 2 ov
TM21 Globaali vastuullinen liiketoiminta 3 tai 5 ov
KV28 Eettinen vastuu kansainvälisessä liiketoiminnassa 2 tai 5 ov
KTT9 Ympäristötalouden perusteet 3 ov
JO13 Ympäristöjohtamisen perusteet 5 ov
JOS9 Organisaatiot, yhteiskunta ja luonnonympäristö 5 ov
JO12 Liikkeenjohdon eettiset kysymykset 2, 3 tai 5 ov
LT07 Environmental Reporting 1 ov
TS6 Environmental sociology 3 tai 4 ov
TUTU4 / JO16 Yrityksen visionäärinen johtaminen 5 ov
LT07, 4 Environmental and Corporate Social Responsibility Reporting 1 ov
FUTUS-3 Values, ethics and the history of futures studies 3 ECTS cr
JO9 Vastuullinen liiketoiminta ja ympäristökysymykset 4 tai 6 op

avaa kaikki
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Rahoitus ja sijoitustoiminta
Baltic Sea Business & Society
Business and Innovation Development
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Yleistieteelliset opinnot