Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄRA0302 AINEOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS, 35–45 op

Osaamistavoitteet

- osata tehdä käännökseen liittyviä kysymyksiä ja ratkaisuja sekä kyetä neuvottelemaan niistä
- osata määrittää käännösongelmia ja ratkaista niitä
- osata määrittää käännettävän tai tuotettavan tekstin erityispiirteet, konventiot ja normit
- työskennellä määritettyjen laatuvaatimusten saavuttamiseksi
- kehittää itsearvioinnin taitoja
- soveltaa aiemmin opittua eri tyyppisten käännösten kohdalla
- syventää kääntämisen teoriaa ja historiaa koskevia tietoja
- hankkia perustiedot tutkimuksen tekemisestä

Sisältö

Aineopinnot koostuvat kolmesta juonteesta (parcours), jotka ovat Käännösviestintä, Kääntäjän taustatietous ja Tutkimuksen perusteet. Kurssien ajoitus ja suositeltu suoritusjärjestys on esitetty taulukossa oppiaineen www-sivuilla, kurssikuvaukset ovat alla juonteittain.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kurssit arvioidaan asteikolla 0-5 (paitsi A1.7., A2.1. ja A4. asteikolla hyväksytty/hylätty sekä A5. hyväksytty/hylätty tai 1-5 todistuksen mukaisesti).

Lisätiedot

Laajuus: pääaineopiskelijat 45 op / sivuaineopiskelijat 35 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Ranska: ranskan kääntäminen ja tulkkaus, HuK (Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus)
avaa kaikki

AINEOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS

Sivuaineopiskelijat 35 op, pääaineopiskelijat 45-55 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen