Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄRA0301 PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS, 25 op

Osaamistavoitteet

Tiedon rakentamiseen liittyvät taidot

- tiedonhankintataidot
- opiskelutaidot
- ATK-taidot (Internet, Word, Moodle, PowerPoint)
- tiedon kriittisen arvioinnin perusteet
- eettisen työskentelyn perusteet
- kyky ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti suomen ja ranskan kielellä
- kulttuurien välisen viestinnän perusteet

Yhteistoiminnalliset taidot

- vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot
- parityöskentelytaidot

Itsenäisen toiminnan taidot

- itsearviointitaitojen perusteet
- sitoutuminen opintoihin
- elinikäisen oppimisen perusteet
- ajankäytön suunnittelu- ja hallintataitojen perusteet

Sisältö

Ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linja
P1. Kielioppi 4 op P
P2. Fonetiikka ja ääntäminen 2 op P
P3. Käännösharjoitukset 3 op P
P4. Yhteiskunta 3 op P
P5. Media ja viestintä 3 op P
P6. Kulttuurienvälinen viestintä 4 op P
P7. Kirjallisuuden historia ja teokset 2 op P
P8b. Asiatekstien analysointi ja kääntäminen 2 op P
P9b. Johdatus käännösviestinnän ammatteihin 2 op P

Perusopintojen kokonaisuuden arvosanan tulee olla vähintään 3, jotta opiskelija voi jatkaa aineopintoihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Kurssit P4. Yhteiskunta, P5. Media ja viestintä ja P6. Kulttuurienvälinen viestintä muodostavat jatkumon, minkä vuoksi kurssit suositellaan suoritettavaksi peräkkäisessä järjestyksessä. Kukin kurssi kestää yhden periodin ajan (II periodi: Yhteiskunta (3 op), III periodi: Media ja viestintä (3 op), IV periodi: Kulttuurienvälinen viestintä (4 op). Opetus koostuu luennoista sekä kirjallisista ja suullisista harjoituksista. Kullakin kurssilla on opetusta yhteensä 6h/vko.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Ranska: ranskan kääntäminen ja tulkkaus, HuK (Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus)
avaa kaikki

PERUSOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS

RANS0001 P1. Kielioppi, 4 op
RANS0003 P4. Yhteiskunta, 3 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen