Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S5. Suuntautumisvaihtoehdot, P, 9 op

Osaamistavoitteet

Luentokurssin suoritettuaan opiskelija tuntee yhden kielentutkimuksen osa-alueen perusasiat, tutkimussuuntaukset, metodologian ja tulokset tietystä näkökulmasta sekä osaa soveltaa oppimaansa harjoitustehtävissä. Lisäksi käytyään praktikum-kurssin opiskelija osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti, hän osaa käyttää oppimiaan käsitteitä ja metodologisia välineitä valitsemaansa rajattuun korpukseen ja osaa kirjoittaa niistä ranskankielisen harjoitustyön (essee).

Sisältö

Opiskelija perehtyy vähintään kahteen osa-alueeseen seuraavista kokonaisuuksista: Kieli ja viestintä, Ranskan kielen oppiminen ja opettaminen, Kieli, ihminen ja yhteiskunta.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: suorituskieli ranska; kirjallinen tentti tai essee tai harjoitustyöt

Arviointi: 0-5

Vastuuhenkilöt: eri opettajia

Toteutustavat: opiskelija suorittaa yhdestä osa-alueesta vähintään luentokurssin (3 op) ja toisesta osa-alueesta sekä luentokurssin että praktikum-kurssin (yht. 6 op).

Edeltävät opinnot: P6. Johdatus ranskan kielen tutkimukseen. Praktikumiin voi osallistua vasta saman osa-alueen luentokurssin/kirjatentin suorittamisen jälkeen.

Opetuksen suunnitellut ajankohdat: Oppiaineessa vuosittain järjestettävästä opetuksesta ilmoitetaan tarkemmin opetusohjelmassa.

Oppimateriaalit: Jaetaan tunnilla ja/tai sovitaan erikseen opiskelijan kanssa. Kirjatentteihin luettavasta kirjallisuudesta saa lisätietoja oppiaineesta saatavasta kirjallisuuslistasta. Lista julkaistaan myös oppiaineen www-sivuilla. Esseen suorittamisesta pitää aina sopia etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Lisätieto: Luento- ja praktikum-kurssien jälkeen pidetään kirjallinen tentti. Luentokurssin voi korvata KIRJATENTILLÄ, praktikum-kurssin voi korvata ESSEELLÄ tai ANALYYSITYÖLLÄ. Kirjatentit suoritetaan tiedekunnan tenttipäivinä.

Suuntautumisvaihtoehdot ovat opintojaksoja, joissa opiskelija perehtyy vähintään kahteen osa-alueeseen seuraavista kokonaisuuksista: Kieli ja viestintä, Ranskan kielen oppiminen ja opettaminen, Kieli, ihminen ja yhteiskunta. Suuntautumisvaihtoehtoihin kuuluvia kursseja suoritetaan sekä aine- että syventäviin opintoihin niin, että molempiin kokonaisuuksiin sisältyy vähintään yksi luentokurssi/kirjatentti (3 op) ja toinen luentokurssi/kirjatentti + praktikumkurssi/essee (6 op). Suuntautumisvaihtoehtoihin hyväksytään oppiaineessa annettavan opetuksen lisäksi myös vierailuluennot sekä muiden oppiaineiden ja tiedekuntien järjestämiä kursseja. Suuntautumisvaihtoehtoihin kuuluvia kursseja voi suorittaa pakollisten 9 op:n lisäksi MYÖS VAPAAVALINTAISINA KURSSEINA. Praktikumin tarkoitus on valmistaa ja harjoittaa opiskelijaa tieteellisten töiden kirjoittamiseen.

Huom! Suuntautumisvaihtoehtojen kurssien tarjonta vaihtelee vuosittain.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen