Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄYH8954 Kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

Antaa valmiudet analysoida kielen rakennetta kontrastiivisesta näkökulmasta, hallita suomen kielen rakenteet, yleiskielen normit ja tekstilajien konventiot.

Sisältö

Pääaineopiskelijoille 15 op, sivuaineopiskelijoille 11 op; suoritetaan aineopintovaiheessa.

Kääntämisen ja tulkkauksen pääaineopiskelijoiden opinnot rakentuvat 13 opintopisteen kaikille yhteisistä pakollisista opinnoista ja vähintään 2 opintopisteen valinnaisista opinnoista.
Sivuaineopiskelijat suorittavat vähintään 11 opintopisteen laajuiset suomen kielen opinnot seuraavasti:
Kielioppi 1, 3 op
Kielioppi 2, 3 op
Kielenhuollon kurssi, 5 op
(Katso kuvaukset pääaineopiskelijoiden vaatimusten kohdalta.)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Mikäli kääntämisen ja tulkkauksen opiskelija ottaa aineyhdistelmäänsä suomen kielen arvosanaopinnot (perus-, aine- ja syventävät opinnot), hänen tutkinnossaan on kuitenkin oltava 15 opintopisteen kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot. (Suomen kielen sivuaineoikeuden voi saada sivuaineen valintakokeessa syyslukukauden alussa.)

Opetuksen ajoista ja paikoista ilmoitetaan suomen kielen www-sivuilla ja Signumin ilmoitustaulussa, jossa on lukukausien alussa myös ilmoittautumislistat. Opinnoista vastaa ja niistä loppumerkinnän antaa lehtori Ulla Palomäki.

avaa kaikki

Kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot

Pakolliset opinnot 13 op
KÄYH1622 Kielioppi 1, 3 op
KÄYH1623 Kielioppi 2, 3 op
KÄYH1627 Kielenhuollon kurssi, 5 op
KÄYH1844 Tekstien viimeistely, 2 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen