Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄRA0303 SYVENTÄVÄT OPINNOT, RANSKA, RANSKAN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Käännösviestintä-juonne:
- hankkia erityisosaamista
- pystyä tarjoamaan lisäarvoa verrattuna kilpailijoihin työmarkkinoilla
- oppia tekemään yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa
- osata koordinoida ryhmätyötä ja perustella omia ratkaisuja.

Kääntäjän taustatietous -juonne:
- hankkia perustiedot terminologiasta

Tutkimus-juonne:
- osata suunnitella ajankäyttöä ja käyttää tähän mennessä hankittuja tietoja ja taitoja tutkimustyön tekemiseen
- osata ennakoida käännöstyökalujen kehitystä.

Sisältö

Syventävät opinnot koostuvat kolmesta juonteesta (parcours), jotka ovat Käännösviestintä, Kääntäjän taustatietous ja Tutkimus. Kurssien ajoitus ja suositeltu suoritusjärjestys on esitetty taulukossa oppiaineen www-sivuilla, kurssikuvaukset ovat alla juonteittain. Kaikki kurssit arvioidaan asteikolla 1-5, paitsi S1.10.2. asteikolla hyväksytty/hylätty ja S3.1. Pro gradu -tutkielma seitsenportaisella sanallisella asteikolla approbatur-laudatur.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Kandidaatin tutkintoon sisältyvistä opinnoista suoritettuna vähintään 120 op, johon sisältyvät kaikki oppiaineen pakolliset käännöskurssit.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Ranska: ranskan kääntäminen ja tulkkaus, FM (Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen