Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄES0297 ESPANJA, ESPANJAN KÄÄNTÄMINEN, SYVENTÄVÄT OPINNOT, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen tavoitteena on kieli- ja käännöstaidon syventämisen lisäksi perehdyttää opiskelija kääntämisen yleisiin sekä teoreettisiin periaatteisiin ja kiinnittää huomiota joihinkin tiettyihin erityisaloihin. Opiskelija syventää näkemystään käännösviestinnän ja kielitieteen tutkimuskentästä, menetelmistä ja teorianmuodostuksesta. Tutkielmaseminaariin voi osallistua vasta sitten, kun kandidaatin tutkinto on suoritettu.

Sisältö

Opintojaksot S1.-S16. ovat opintojaksoja, jotka voi lukea joko aineopintoihin tai syventäviin opintoihin.


I KIELITIETO JA KÄÄNNÖSVIESTINNÄN TEORIA (2 op P)

S1. Diskurssianalyysi, 2 op
S2. Johdatus pragmatiikkaan, 2 op
S3. Kielipolitiikka ja kieli-ideologiat, 2 op
S4. Korpuslingvistiikka, 2 op
S5. Kulttuurienvälinen viestintä, 2 op
S6. Latinalaisen Amerikan kielisosiologia, 3 op
S7. Leksikologia, 2 op
S8. Puhutun espanjan kielen ominaisuuksia, 2 op
S9. Semantiikka, 2 op
S10. Espanjan sosiolingvistiikka, 3 op
S11. Soveltava kielitiede, 2 op
S12. Audiovisuaalinen kääntäminen, 2 op
S13. Kaunokirjallisuuden kääntäminen (espanja-suomi), 3-6 op
S14. Kääntäjän ammattitietous, 2 op
S15. Terminologia, 3 op
S16. Tietokoneavusteinen käännösviestintä espanja-suomi, 2op.
S17. Auktorisoidun kääntämisen perusteet
S17.1. Auktorisoidun kääntämisen perusteet, 2 op
S17.2. Auktorisoitu kääntäminen espanja-suomi, 4 op
S18. Kääntämisen historia, 2 op P

II KIELITAITO JA KÄÄNNÖSVIESTINTÄ (8 op P)

S19. Erikoisalan käännösviestintä espanja-suomi II, 4op P
S20. Erikoisalan käännösviestintä suomi-espanja II, 3 op
S21. Itsenäisesti tehtävä harjoitustyö suomi-espanja, 4 op P
S22. Työharjoittelu, 2-6 op
S23. Projektiharjoittelu, 2-6 op
S24. Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu), 2-5 op

III TUTKIELMAOPINNOT (pääaine 46 op P, sivuaine 26 op P)

S25. Tutkielmaseminaari, 6 op P
S26. Pro gradu -tutkielma, 40 op P (pääaine)
S27. Sivuaineen tutkielma, 20 op P (sivuaine)

IV MUUT OPINNOT

S28. Valinnaisia opintoja, 2-6 op
S29. Vuorovaikutuksen tutkimuksen uudet suuntaukset, 5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja: espanjan kääntäminen, FM (Espanja, espanjan kääntäminen)
avaa kaikki

ESPANJA, ESPANJAN KÄÄNTÄMINEN, SYVENTÄVÄT OPINNOT

Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op
III TUTKIELMAOPINNOT (46 op P/ 26 op P)
Sivuaineopiskelijat 26 op/Pääaineopiskeljat 46 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen