Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOMALAIS-UGRILAISEN KIELENTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT SUOMEN KIELEN LINJAN OPISKELIJOILLE, 35 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tietämys suomen ja sen sukukielten rakenteista, historiasta ja nykypäivästä, vertailevan uralistiikan menetelmistä ja tuloksista sekä suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuureista. Suomen kielen osalta tavoitteena on tietämys kielen variaatiosta ja muutoksesta sekä suomen kielen rakenteesta suhteessa sukukieliin. Tavoitteena on myös kehittää unkarin käytännön kielitaitoa ja tuntea unkarin kielen historiaa. Yksittäisten muiden suomalais-ugrilaisten kielten osalta tavoitteena on ainakin teoreettisen kielitiedon hallinta mutta mahdollisuuksien mukaan myös käytännön kielitaito. Yleisiä tavoitteita ovat tiedonhaun ja -käsittelyn osaaminen erityisesti kielitieteellisten lähteiden ja aineistojen osalta.

Sisältö

Suomen kielen pääaineopiskelija ei voi suorittaa suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopintoja, vaan opinnot on aloitettava aineopinnoista. Aineopintojen rakenne on tällöin erilainen kuin muilla sivuaineopiskelijoilla, ks. alla oleva lista.

P1.a. Fennougristiikan opintojen johdantokurssi, 4 op
P1.b. Unkarin peruskurssi, 4 op
P1.c. Fonetiikan perusteet, 2 op
A1.b. Suomalais-ugrilaisten kielten kehitys, 2 op
A1.d. Unkarin kielen historia, 2 op
A2.a. Unkarin jatkokurssi, 4 op
A2.b. Saamen kieli, 4 op
A4. Valinnaisia opintoja, 5 op
A5.a. Yleisen kielitieteen perusteet, 2 op
A5.b. Seminaari, 6 op


Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Vastaava opettaja ja loppumerkinnän antaja professori Sirkka Saarinen.

avaa kaikki

SUOMALAIS-UGRILAISEN KIELENTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT SUOMEN KIELEN LINJAN OPISKELIJOILLE

FONE0101 Fonetiikan perusteet, 2 op
SUGR1328 A2.c. Saamen kieli, 4 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen