Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIKI1195 VIRON KIELEN JA KULTTUURIN PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Viron kielen ja kulttuurin perusopintojen yleisiä tavoitteita ovat käytännön kielitaidon hankkiminen, viron kielen käyttö keskusteluissa, luetun ymmärtäminen, vironkielisen tekstin suomentaminen, kielitieteellinen kielen tarkastelu sekä virolaiseen kulttuuriin tutustuminen. Perusopintojen keskeisiä sisältöjä ovat viron kielen peruskieliopin oppiminen, viron kielen keskeisen sanaston oppiminen sekä Viron historian, maan, kulttuurin, kirjallisuuden ja perinteen perusteiden tunteminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

avaa kaikki

VIRON KIELEN JA KULTTUURIN PERUSOPINNOT

P1. Kielentuntemus I 10 op
Kohdassa P1.c. omat opintojaksonsa niille opiskelijoille, jotka eivät ole kieliaineiden opiskelijoita ja niille, jotka ovat suorittaneet Yleisen kielitieteen perusteet tai Suomen kielen rakenteen.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen