Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
UNKARIN KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT SUOM.-UGR. KIELENTUTKIMUKSEN OPISKELIJOILLE, 45 ECTS

Sisältö

Mikäli opiskelijan aineyhdistelmään kuuluvat suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perus- ja aineopinnot, hän aloittaa Unkarin kielen ja kulttuurin sivuaineopintonsa suoraan aineopinnoista. Aineopintojen laajuus on tällöin 45 op ja opintokokonaisuuden rakenne on seuraava:

UNKARIN KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT, 45 OP

P1.c. Unkarin fonetiikka ja kieliopin ongelmakohdat, 2 op
P1.e. Unkarin käännösharjoituksia, 3 op
P1.f. Unkarin keskusteluharjoituksia, 3 op
P3.a. Unkari-tietous, 2 op
P3.b. Unkarin kirjallisuuden historia, 2 op
A1.a. Edistyneiden unkarin kurssi, 4 op
A1.b. Kirjoitusharjoituksia, 3 op
A1.c. Kaunokirjallisten ja asiatekstien käännösharjoituksia, 2 op
A1.d. Suullinen esitys, 3 op
A1.e. Asiakirjoittamisen harjoitustyö, 3 op
A2.a. Unkarin kielen rakenne: morfologia, 3 op
A2.b. Unkarin kielen rakenne: syntaksi, 3 op
A2.c. Unkarin kielen rakenne: sanasto, 2 op
A2.e. Valinnaisia opintoja, 2 op
A3.a. Unkarin historian ja kulttuurin opintoja, 6 op
A3.b. Unkarin kirjallisuus, 2 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

avaa kaikki
School of Languages and Translation Studies
English
English, English Translation and Interpreting
English, English Philology
Spanish
Spanish, Spanish Studies
Spanish, Spanish Translation Studies
Phonetics
Italian
Italian, Italian Language and Culture
Italian, Italian Translation Studies
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
French, French Studies
French, French Translation and Interpreting
Romanian Language and Culture
German
German, German Philology
German, German Translation and Interpreting
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Russian Studies
Sign Language
Estonian Language and Culture