Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
UNKARIN KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT SUOM.-UGR. KIELENTUTKIMUKSEN OPISKELIJOILLE, 45 op

Sisältö

Mikäli opiskelijan aineyhdistelmään kuuluvat suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perus- ja aineopinnot, hän aloittaa Unkarin kielen ja kulttuurin sivuaineopintonsa suoraan aineopinnoista. Aineopintojen laajuus on tällöin 45 op ja opintokokonaisuuden rakenne on seuraava:

UNKARIN KIELEN JA KULTTUURIN AINEOPINNOT, 45 OP

P1.c. Unkarin fonetiikka ja kieliopin ongelmakohdat, 2 op
P1.e. Unkarin käännösharjoituksia, 3 op
P1.f. Unkarin keskusteluharjoituksia, 3 op
P3.a. Unkari-tietous, 2 op
P3.b. Unkarin kirjallisuuden historia, 2 op
A1.a. Edistyneiden unkarin kurssi, 4 op
A1.b. Kirjoitusharjoituksia, 3 op
A1.c. Kaunokirjallisten ja asiatekstien käännösharjoituksia, 2 op
A1.d. Suullinen esitys, 3 op
A1.e. Asiakirjoittamisen harjoitustyö, 3 op
A2.a. Unkarin kielen rakenne: morfologia, 3 op
A2.b. Unkarin kielen rakenne: syntaksi, 3 op
A2.c. Unkarin kielen rakenne: sanasto, 2 op
A2.e. Valinnaisia opintoja, 2 op
A3.a. Unkarin historian ja kulttuurin opintoja, 6 op
A3.b. Unkarin kirjallisuus, 2 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen