Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1306 SUOMEN KIELEN AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Yleisiä tavoitteita ovat kieliammattilaisen identiteetin kehittyminen, tieteellisen tiedon luonteen ymmärtäminen, tiedonhaku- ja käsittelytaidot, kyky työskennellä työryhmissä, muutoksen ja epävarmuuden hallinta ja hyväksyminen, kriittisen ajattelun taito sekä näkemys kielestä ja kyky osallistua kielikeskusteluun ja antaa palautetta. Tiedollisia tavoitteita ovat suomen kielen rakenteen tarkastelun syventäminen, (suomen) kielen käyttöyhteyksien sekä variaation ja muutoksen tarkastelu, tekstin analysoiminen, suomen kielen rakenteen hahmottaminen suhteessa sukukielten rakenteeseen, suomen kielen eri tutkimusaloihin tutustuminen, tieteellinen kirjoittaminen, kielitieteellisen aineiston ja lähteiden käyttö.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Sivuaineopiskelijoiden kohdan A9 ja A10 vaatimukset poikkeavat pääaineopinnoista. Sivuaineen aineopintojen laajuus on 35 op.
Aineopintokokonaisuuden vastaava opettaja ja loppumerkinnän antaja professori Marja-Liisa Helasvuo.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomen kieli, HuK (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
avaa kaikki

SUOMEN KIELEN AINEOPINNOT

pääaineen aineopinnot 45 op; sivuaineen aineopinnot 35 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen